Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

30. 6. 2022 20:39

Tisková konference premiéra Petra Fialy s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem, 30. června 2022

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci předsedy vlády České republiky Petra Fialy a předsedy Evropské rady Charlese Michela. Poprosím o úvodní slovo pana premiéra.

Petr Fiala, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl nejprve poděkovat panu předsedovi Michelovi, Charlesovi, za to, že těsně před zahájením českého předsednictví, v předvečer, přijel sem do Prahy, abychom si vyměnili zkušenosti, připravili program, také, aby nás povzbudil, a za to všechno mu děkuji.

My se setkáváme v posledním týdnu velmi často. Před týdnem jsme spolu byli na Evropské radě v Bruselu ve čtvrtek a v pátek, včera jsme se potkali na summitu Severoatlantické aliance v Madridu. Já to nezmiňuji náhodou. Tady ta četnost setkání a to, jak se evropští leadeři potkávají ať už na půdě Evropské unie, nebo Severoatlantické aliance, to je důležitým signálem a symbolem této doby.

Znamená to, že čelíme obrovským výzvám. Čelíme výzvám, na které musíme reagovat, které jsou v oblasti bezpečnosti, ekonomiky, energetiky. Jsou to výzvy, kterým dlouhá desetiletí evropské země nebyly vystaveny.

Pro nás je důležité, abychom spolupracovali. Abychom spolupracovali i mezi Severoatlantickou aliancí a Evropskou unií. Abychom spolupracovali uvnitř Evropské unie co nejlépe a abychom navenek dokázali vždycky vyjít s výsledkem, který ukazuje naši jednotu a ukazuje naši sílu. To je velký úkol těchto dní a já jsem přesvědčen, že to je i jeden z úkolů českého předsednictví – abychom dokázali z různých pozic nakonec vyjít jednotní a silnější, protože to je to, co teď Evropská unie potřebuje.

Samozřejmě těch výzev, které stojí před českým předsednictvím, je celá řada a my jsme si jich dobře vědomi. Nakonec se odrážejí i v našich prioritách. Velkou výzvou bude určitě ekonomická situace občanů členských zemí Evropské unie, dostupnost energií. To jsou všechno věci, které nemůžeme řešit ani izolovaně, jako jednotlivé státy. Musíme najít společné evropské řešení a při tom společném evropském řešení to znamená, že budeme muset jako Evropská unie posilovat vztahy i s dalšími partnery, abychom si s touto situací poradili.

My jsme se s panem předsedou Michelem bavili také o některých důležitých momentech, které budou součástí českého předsednictví. Už teď jsme se domluvili na uspořádání Rady, mimořádné Evropské rady v rámci našeho předsednictví, která se uskuteční v Praze. Uskuteční se v říjnu. Bavili jsme se také o tom projektu širší Evropy, kde bychom vytvořili platformu pro setkávání se všech demokraticky smýšlejících států v Evropě. To je projekt, na kterém musíme pracovat. Nakonec nás tím spolu s francouzským prezidentem Macronem, nás dva, pověřila Evropská rada a budeme se v příštích dnech věnovat tomu, jak by toto mohlo být zorganizováno.

Je tu spousta věcí, o kterých musíme mluvit a musíme hledat společná řešení. Jsou to otázky bezpečnosti, energetické bezpečnosti, potravinové soběstačnosti a prostě musíme najít odpovědi na ty výzvy, před kterými Evropa stojí a které nesnesou řešení v řádu let, ale musíme najít na některé ty otázky řešení hned, protože naši občané na to čekají.

My budeme pokračovat po této tiskové konferenci i s našimi týmy a budeme diskutovat o tom, co čeká české předsednictví, jak naplnit ty priority, které jsme si dali. Budou zde, musíme se vyrovnat s klíčovými tématy, která budeme řešit v rámci Evropské rady, ale na jiných úrovních, jako jsou důsledky ruské agrese na Ukrajinu, pomoc Ukrajině, poválečná obnova Ukrajiny a samozřejmě ta témata ekonomická a energetická.

My musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom pomohli Ukrajině v jejím statečném boji, abychom jí pomohli ubránit se ruské agresi a taky abychom měli připravený plán pro rekonstrukci Ukrajiny, až se naši ukrajinští přátelé dočkají míru, v což všichni doufáme.

Čili těch úkolů je celá řada. Já jsem rád, že pan předseda Michel vyjádřil velkou podporu českému předsednictví, ochotu nám se všemi úkoly pomoci, a já se moc těším na spolupráci. Ještě jednou, Charlesi, děkuji.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji a poprosím pana předsedu Michela o vyjádření.

Charles Michel, předseda Evropské rady: Moc vám děkuji, hezký večer vám přeji. Moc vám děkuji, pane premiére, vážený Petře, za vaše přivítaní zde. Je to pro mne velká radost, že jsem opět zde v Praze a že jsem tady během této velké chvíle, protože za pár hodin začne oficiální start českého předsednictví. Vy přebíráte Evropu ve chvíli, kdy máme spoustu výzev. Výzev je hodně a jsou velké, máme spoustu těchto výzev. Ano, je to válka na Ukrajině, bezpečnost, energetická soběstačnost a také ekonomika a její udržitelnost. Od 6. do 7. října přivítáte 27 evropských lídrů pro neformální setkání Evropské rady a moc vám za toto děkuji.

Evropa podporuje Ukrajinu a tato podpora bude vlastně taky součástí vašeho předsednictví. Moc vám děkuji taky za to, že umožníte uprchlíkům přijít do České republiky. Evropa podporuje Ukrajinu finančně, politicky, lidsky. Mobilizovali jsme dvě miliardy eur, abychom podpořili Ukrajinu vojensky, ale Ukrajina toho potřebuje víc. Angažovali jsme se, abychom ji víc podpořili, víc vojensky, ale taky víc finančně. Jsme také připraveni taky hrát důležitou roli během rekonstrukce Ukrajiny, protože destrukce je ohromná, je obrovská.

Další důležitý prvek: Válka taky formuje Evropskou unii. A právě minulý týden summit Evropské rady souhlasil dát Ukrajině a Moldavsku kandidátský status. Je to historický moment pro tyto země, ale taky pro budoucnost naší Evropské unie.

Taky společně pracujeme na tom, abychom zesílili obranyschopnost Evropy. Vaše práce je podpořit tu situaci boje proti desinformacím, zasahování cizích států do našeho prostoru, podpořit spolupráci s NATO. Začali jsme vlastně, je to několik hodin, včera spolu jsme se zúčastnili summitu Severoatlantické aliance, který se konal v Madridu. Také je priorita zesílit vazby mezi EU a NATO.

Také energetika bezpečnost je další příklad dopadu ruské války. Společně musíme překonat současnou situaci s ruským plynem, jsme spolu v této situaci. Musíme posílit naši energetickou bezpečnost, naše energetické zdroje, zvýšit energetickou účinnost a musíme získat nové energetické zdroje pro Evropu. Máte velký úkol se věnovat těmto různým tématům, těm mnoha tématům, těmto výzvám, je jich spousta. A vím, že se osobně angažujete tímto směrem, aby Evropská komise šla správným směrem, na základě správných rozhodnutí, protože se jedná o obchod, o rodiny, o všechny zdroje.

Máme taky výzvu s inflací, s růstem cen a je to zodpovědnost EU, aby vlastní zodpovědností, aby byla správná spolupráce, aby Evropská unie se mohla pozitivně vyvíjet dál na základě vycházejícího z této situace. A konec konců také vítám moc ty hodnoty, které prosazujete, týkající se demokracie a práva. Chceme pracovat s vámi taky v rámci této myšlenky, aby zesílila stabilita a bezpečnost našeho evropského kontinentu. Je to myšlenka evropské politické komunity a je to několik dní zpět, kdy jsme spolu byli v Bruselu, během večeře jsme probrali tuto důležitou problematiku. Musí zesílit dialog a také zesílit spolupráce mezi evropskými zeměmi, které mají společné zájmy.

Budeme pracovat spolu s vámi, s panem prezidentem Macronem, který vlastně předložil tuto myšlenku, a taky jsme navrhli, že bychom se setkali v rámci uspořádání summitu, a to bude nejlepší, kdybychom se setkali v říjnu 6. a 7., ale uděláme všechno pro to, aby proběhly konzultace se zeměmi, které se tohoto zúčastní, této platformy. Bylo by možné se sejít v říjnu, pokud ne, tak všechno uděláme proto, aby tato zasedání se konala do konce tohoto roku 2022. Ale ideální by bylo, pokud by toto zasedání se konalo v říjnu 2022, a to souběžně se zasedáním Evropské rady v Praze.

Taky jsem měl příležitost ještě před tím, než jsme se setkali na tomto meetingu, tak jsem měl možnost se zúčastnit vzpomínky na Miladu Horákovou. Ona bojovala v Evropě za demokracii, za demokratické instituce. Je to symbol, je to také dědictví, Česko a Slovensko protestovaly v roce 68 proti invazi Ruska do Československo.

Vážený Petře, vážení přátelé, máme možnost naše priority prosadit a musíme čelit výzvám. Můžeme se spoléhat na váš leadership a na lidi v České republice stejně tak, jak můžeme spoléhat sami na sebe a na naši vzájemnou podporu pro vybudování a dalšího rozvoje Evropské unie. Bude bezpečnější, aby zde byla prosperita a abychom taky posílili a lépe se podělili o naše společné hodnoty.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, nyní prostor pro dotazy, Česká televize jako první.

Eliška Záleská, Česká televize: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat na ten summit, který by se tady měl konat v říjnu. Jak to vypadá s účastí některých evropských zemí, které nejsou součástí Unie, třeba Velká Británie nebo balkánské země, které se nabízejí? Děkuji.

Petr Fiala, předseda vlády ČR: To je ta otázka, kterou budeme řešit, a jak jsem říkal, dostali jsme ji za úkol od Evropské rady, abychom s Charlesem a s Emmanuelem, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, abychom připravili ten koncept a nachystali takovéto setkání. To, co se určitě uskuteční v Praze 6. a 7. října, to je neformální zasedání Evropské rady.

Je jasné, že se budeme bavit o těch věcech, které jsme už ohlásili dopředu a znovu jsme si to dnes s panem předsedou potvrdili. To je Ukrajina a pomoc Ukrajině. Poválečná obnova Ukrajiny a samozřejmě ekonomické otázky, které se týkají energií a dalších věcí, a budeme se snažit současně připravit prostor pro ten projekt širší Evropy nebo evropského politického společenství, kde bychom vytvořili platformu pro setkávání se právě těch zemí Evropské unie právě s těmi zeměmi, které jsou evropské, sdílejí naše hodnoty, ale nejsou členy Evropské unie.

Ale abychom toto mohli udělat, tak nás čeká ještě spousta práce. Není to úplně jednoduchý úkol, ale my jsme připraveni ho zvládnout. A jak pan předseda říkal, bylo by krásné a všichni s tím počítáme, že první setkání by se uskutečnilo tady v Praze.

Charles Michel, předseda Evropské rady: Rád bych ještě doplnil, že je to týden, že jsme se posunuli dál, protože jsme se setkali s dvaceti sedmi lídry Evropy a byla široká podpora pro tuto myšlenku. Musíme hledat odpověď na tři otázky: Kdo bude pozvaný, kdo se toho má zúčastnit takovéhoto projektu, jak, tedy jakým způsobem se bude rozhodovat, jak se všechno bude koordinovat a organizovat v rámci této platformy, a pak jaký bude společný cíl.

Bylo to první setkání, my jsme se shodli na této myšlence a měli bychom se věnovat společným zájmům, jako je energie, bezpečnost. To jsou další příklady témat, která musíme spolu koordinovat, a taky je otázka jak. Máme zde podobnou vizi, to znamená, nechceme znovu budovat novou instituci, novou infrastrukturu, která by byla těžkopádná. Musí to být něco flexibilního, co nám umožní na nejvyšší politické úrovni se setkávat pravidelně, flexibilně, a to na stejné úrovni a také v rámci stejných principů.

A otázka je, kdo, abych odpověděl na tuto otázku. Je jasné, že země jako balkánské země by se měly zúčastnit této platformy a také jejich reakce byla pozitivní, když jsme je informovali o tomto záměru během minulých týdnů. Samozřejmě i země, které jsou členy východního křídla, jako Gruzie, Moldávie, Ukrajina. Ale ono se nejedná o tajemství, jsou ještě i jiné evropské země, je potřeba konzultovat a taky vlastně lidi, kteří vedou tyto země a zjistit, jestli se také chtějí zúčastnit takového politického projektu. A to bude náš společný úkol.

Hlavně se tomu budeme věnovat během následujících dní, ale věřím tomu, že bude možné si vyjasnit tyto elementy, aby se věci staly, protože je potřeba, aby se takové věci zrealizovaly. Potřebujeme podobný formát politického dialogu a konečně je potřeba taky říct, že je to velmi jasné. Ono to vlastně nebude mít žádný dopad na postup, proces přístupu do Evropy, ale vlastně chceme realizovat různé další procesy týkající se balkánských zemí. Pamatujete si, vážený Petře, jak chceme vlastně podporovat různě ty procesy v balkánských zemích a jak je podpořit a urychlit.

Pavel Novák, Český rozhlas: Chci se zeptat, jak se vám líbí slogan českého předsednictví Evropa jako úkol, což je asi lepší, než osladíme Evropu, jak jsme říkali v roce 2009. A domníváte se nebo věříte, že se historie nezopakuje, jako to bylo za tehdejšího předsednictví, kdy padla vláda? Protože před několika dny také vypukl korupční skandál, který měl dopad na současnou vládnoucí koalici. A, pane premiére, jestli mohu, očekáváte, že s některými státy bude těžší vyjednávat než s jinými? Například když Maďarsko a Bulharsko nejsou příliš nakloněny, aby přes jejich území se převážely zbraně pro Ukrajinu. V Bulharsku dokonce spadla koalice kvůli tomu, že vyhostili 70 ruských diplomatů a hrozí tam, že budou předčasné volby. Děkuji.

Charles Michel, předseda Evropské rady: Já tomu důvěřuju, protože pan premiér a já jsme probírali vlastně věci, které budou součástí agendy českého předsednictví, témata, kterých se to bude týkat. Můžeme spoléhat na angažmá českého předsednictví. Máme jasnou vizi o tom, jaké budou priority. Všem nám je jasné, že válka na Ukrajině a dopady této války, že to má dopad na Evropu, na ceny v Evropě, na inflaci. To budou hlavní témata, která budeme probírat během této agendy. Budeme vlastně spolupracovat, úzce kooperovat a výsledek těchto priorit bude úspěšný. Bude úspěšný pro lidi v České republice, obyvatele České republiky a pro všechny obyvatele Evropské unie.

Druhá otázka, já ji nebudu nějak komentovat dále. Já jenom chci vám říct, že všech 27 členských států, všude probíhají politické debaty, tlaky z různých směrů. Ale věřím tomu, že české autority tuto, že to předsednictví bude úspěšné. Máme spoustu výzev, jsou to obrovské výzvy, jsou to výzvy pro Evropu, pro naše obyvatele, naše děti a rozhodnutí, která se konají na evropské úrovni, budou mít na ně dopad.

Petr Fiala, předseda vlády ČR: Já jsem měl pocit, že ty otázky měly být položeny opačně, ale samozřejmě rozumím. Myslím, že bychom neměli strašit naše evropské partnery tím, že by v České republice mohla v průběhu předsednictví opět padnout vláda.

My jsme ten problém rychle vyřešili a jsem přesvědčen, že naše vláda v průběhu celého předsednictví bude pevná, stabilní a budeme se moci věnovat úkolům, které máme jak v České republice, tak v Evropě. A jsou to úkoly, které spolu souvisejí.

Charles je teď v podstatě přesně vyjmenoval. Musíme si poradit s inflací, musíme si poradit s cenami energií, musíme si poradit s problémy, které trápí lidi, musíme zajistit, to je úkol v České republice velmi silný, nejenom to, aby ty energie byly cenově dostupné, ale abychom je vůbec měli při naší hluboké závislosti na Rusku. Ale to jsou věci, se kterými se prostě budeme v těch příštích týdnech a měsících potýkat, a budeme to dělat jako stabilní česká vláda. Tím jsem si jist nebo tomu pevně věřím.

Pokud jde o vaši druhou otázku. Já myslím, že je důležité se podívat na výsledky toho posledního půl roku. Na výsledky, se kterými odjíždíme z jednání Evropské rady. Samozřejmě, že různé země mají různé zájmy, historické zkušenosti, domácí problémy, ale nakonec se vždycky ukázalo, že jsme dosáhli jednotného stanoviska, společného řešení a že jsme ho dosáhli velmi silným způsobem. Ať už šlo o podporu Ukrajiny, ať už šlo o sankce proti Rusku.

To všechno přece v posledních měsících ukazovalo v posledních letech neobvyklou, naprosto jedinečnou jednotu a shodu států Evropské unie na základních hodnotách a základních principech. A i země, které jste tady zmínil, všechny ty klíčové závěry podpořily. A to si myslím, že je důležité, a takto musíme pracovat i dál i v těch příštích měsících.

Protože jednota Evropské unie v klíčových otázkách, v postoji vůči Ukrajině, vůči Rusku, to je naše velmi silná zbraň. Je to něco, co Vladimira Putina překvapilo, s čím nepočítal a co je pro nás velmi přínosné do budoucna.

Možná je tam ještě jedna věc, která – nemám tak dlouhé zkušenosti s prací Evropské rady, jako má pan předseda, ale co je pro mě jako dřív vnějšího pozorovatele a teď účastníka důležité – já si myslím, že jsme se naučili v posledních měsících si více naslouchat. Naslouchat těm zkušenostem, které jako jednotlivé země z různých regionů, z různých částí Evropy máme, a to si myslím, že je důležitý vklad do budoucna.

Uvedu příklad: Já mám pocit, že naši, a není to jenom můj pocit, mluvím o tom s kolegy ze střední a východní Evropy, že naši přátelé ze západní a jižní části Evropy mnohem více a pozorněji naslouchají našim obavám, našim zkušenostem s ruskou imperiální politikou a naslouchají nám a to se odráží v těch závěrech. A my zase se učíme, a myslím, že to taky děláme v posledních měsících velmi silně, my z prostoru střední a východní Evropy, naslouchat obavám našich jižních přátel například z destabilizace situace v Africe v důsledku přerušení dodávek potravin. Je to zase něco, kde jsme my připraveni se tomu aktivně věnovat spolu s našimi přáteli v Evropské unii, přestože pro nás Afrika a její problémy jsou přeci jenom vzdálenější než pro jižní země.

Tak na těchto dvou příkladech chci ukázat, že když si budeme naslouchat, budeme se brát vážně, budeme brát vážně i obavy a zkušenosti, které jsou opravdu různé, tak jsme schopni dosáhnout v těch klíčových věcech společného postoje. A to je důležité, a to nás činí silnějšími.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, to je z tiskové konference všechno. Děkujeme za pozornost, přejeme pěkný zbytek večera. Na shledanou.  

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference premiéra Petra Fialy s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem (česky)

Tisková konference premiéra Petra Fialy s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem (originál)

Související zprávy