Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

29. 5. 2007 17:56

Tisková konference premiéra Mirka Topolánka po jednání s ministrem Tomášem Julínkem a členy Rady poskytovatelů 29.5.2007

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na krátkém tiskovém briefingu po setkání předsedy vlády pana Mirka Topolánka s ministrem zdravotnictví panem Tomášem Julínkem a členy Rady poskytovatelů. Úvodní slovo předám předsedovi vlády.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Dobrý den. Já do úvodu musím říci, že ta diskuse s Radou poskytovatelů, což jsou, samozřejmě, zástupci nejrůznějších asociací a sdružení, kteří reprezentují fakticky od záchranky, přes gynekology, pediatry, ambulantní lékaře, praktické lékaře, sestry, stomatology, celou tu odbornou část primární a ambulantní péče a poskytování zdravotní péče a musím říci, že s tou diskusí jsem velmi spokojen, přestože jsme se, samozřejmě, nemohli nedotknout i těch připravovaných kroků, které jsou součástí té první etapy stabilizace veřejných financí. Ta diskuse se týká daleko více toho výhledu a tam se, myslím, shodujeme na celé řadě kroků, které je třeba udělat. Tím nechci říci, že bychom se neshodovali i u toho nultého kroku, který nepokládáme za skutečnou reformu a nakročení k reformě, a to jsou ty kroky, které Tomáš Julínek „vtělil“ do toho vládního balíku. Tam si, myslím, že je jednoznačná shoda, že jde o krok správným směrem a hovoříme spíše o „technikáliích“ a hovoříme o naplnění a hovoříme o dopadech. Nicméně, já jsem byl s tou diskusí velmi spokojen.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji a slovo má ministr zdravotnictví pan Tomáš Julínek.

Tomáš Julínek, ministr zdravotnictví: Dobrý den, dámy a pánové. Rada poskytovatelů je orgán, který sdružuje tak, jak již řekl premiér, zástupce asociací, kdy využívám tohoto uskupení k základní komunikaci ministerstva zdravotnictví. Dnes jsme udělali mimořádné zasedání na půdě Úřadu vlády zároveň s premiérem tak, aby premiér měl představu o jednotlivých požadavcích nebo náhledu těch jednotlivých skupin na změny ve zdravotnictví. Já myslím, že mohu konstatovat, že jsme se shodli na tom, že ve zdravotnictví je potřeba udělat změny, že ty zásadnější změny, především změna pojišťováckého systému, změna pojišťoven nás teprve čekají, a že proto potřebujeme stabilní prostředí. Zároveň vnímám, že velkou část nese ambulantní sektor, protože se týká vybírání jednotlivých poplatků, tzn. většinou soukromá sféra. To znamená, že mají určité námitky k některým technickým věcem. Máme na to dost času prokomunikovat detaily. Záměrně jsem zákon koncipoval obecně tak, aby byl prostor pro dohodu a domluvu, abychom mohli tyto problémy vyřešit v těch bilaterálních vztazích – ministerstvo zdravotnictví – poskytovatelé – pojišťovny – popř. vztahy, které se dají předpokládat mezi klientem, pacientem a zdravotnickým zařízením. To znamená, spíše jsme se dívali do budoucna, i když pan premiér slyšel některé výtky, které se třeba objevily v tisku, ale mám z toho ten dojem, že jsme si rozuměli, že tyto kroky jsou prvním krokem, že se budou vyhodnocovat a že důležitější je celková změna zdravotního systému, na kterou se všichni těší.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji ministru zdravotnictví a za Radu poskytovatelů teď pohovoří pan Vladimír Dvořák ze Sdružení soukromých gynekologů.

Vladimír Dvořák, Sdružení soukromých gynekologů: Dobrý den. Já snad, abych nezabíhal do nějakých marginálií, takový snad základní výstup z tohoto jednání, které, jak už bylo řečeno, bylo skutečně reprezentativní jak ze strany státu, tak ze strany poskytovatelů, je to, že nikdo nezpochybňujeme, že reformy jsou nutné, že se s nimi dlouho otálelo, a že jak jsou teď předestírány, tak jsou skutečně tím směrem, kterým se ubírá zdravotnictví ve vyspělých zemích, tzn. posílení role pacienta v systému je klíčová. Na druhé straně nelze zastírat, že jsou dílčí technické problémy různých skupin poskytovatelů, a to jak ve straně třeba k tomu ministerstvu, který překládá, tak, že máme některé ještě body k diskusi mezi sebou. Neřekl bych, že to jsou otázky zásadní, rozhodně se na nich musí ještě do budoucna pracovat, ale základní poselství je – reforma je nutná a nikdo z nás se od ní neodvrací.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji a pana Dvořáka teď doplní pan Robert Zeleňák, předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb.

Robert Zeleňák, předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb: Dobrý den. Dámy a pánové, já reprezentuji tu druhou část zdravotnické veřejnosti, což znamená zaměstnance, nikoli soukromý sektor, privátní sektor, tzn. ty, pro které to nejdiskutovanější téma současné reformy, bohužel nejdiskutovanější, a to jsou poplatky, znamená jeden obrovský přínos, a to, aspoň předpokládáme, bude kvalitní regulace a výrazné omezení zbytné péče, kterou budou zdravotnická zařízení poskytovat. Chtěl bych poprosit všechny z vás, abyste celou tu reformu nezjednodušili pouze tak, jak je v současné době v médiích reprezentována, pouze na ty poplatky. Ty poplatky jsou opravdu jen součástí, malinkou částí, celé té reformy a mají nesmírný význam v tom, že se nám vůbec poprvé v historii, zhruba po 70ti letech, něco takového podařilo, pakliže se to podaří zavést do toho systému. My po nich voláme už celá léta z důvodů skutečně pouze a jediném, nikoliv, abychom na tom vydělali, ale abychom zregulovali to, co možná mně můžete, ale nemusíte věřit, ale co je naprosto nadbytná péče, péče nesmírně drahá a péče, kterou není vůbec potřeba poskytovat. Takže, z toho důvodu my jsme velice rádi, že se poprvé v historii podařilo něco takového vůbec prosadit a doufáme, že se to podaří prosadit i do praxe. Děkuji.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Já děkuji a teď je prostor pro vaše dotazy. Prosím.

Petr Vašek, Hospodářské noviny: Dobrý den. Jestli jsem to pochopil dobře, tak jste se shodli všichni na tom, že poplatky jsou třeba, ale chtěl jsem se zeptat, jestli jste vyřešili nějaký problém, který mají poskytovatelé s poplatky, tzn. vysoká administrativa, lékárníci je nechtějí vybírat atd., jestli jste se shodli na tomto.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já si myslím, že nejlepší k tomuto problému vystoupí laik, a to jsem já v této věci. My jsme se všichni shodli na poplatcích a dokonce jsme se shodli i na tom, že ty i technické problémy, které jsou tak zmiňovány médii naprosto nesmyslně, jsou tím nejmenším problémem zdravotnictví, a že se s nimi do případné platnosti a náběhu toho systému lehce vypořádáme.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Ministr zdravotnictví.

Tomáš Julínek, ministr zdravotnictví: Já jenom doplním, že už teď, i když ten zákon není přijat, tak probíhají jednání s jednotlivými skupinami, a ty technické problémy řešíme popř. některé výklady navrhovaného zákona, které nejsou reálné potom v praxi, se snažíme vyvrátit, abychom se dostali opravdu jenom na ty „technikálie“, které je potřeba vyřešit mezi zdravotnickým zařízením a pojišťovnou, eventuálně některé otazníky, které byly vysloveny jednotlivými poskytovateli. Takže, spíše vysvětlujme a, samozřejmě, je tam prostor i pro řešení. I takto byl ten zákon úmyslně postaven, aby se třeba vykázání poplatku zdravotní pojišťovně dohodlo přímo s tou jednotlivou skupinou, protože neumíme napsat do zákona speciálně situaci praktických lékařů a specialistů, popř. dětských lékařů nebo stomatologů, protože se budete divit, je hodně odlišná a mají odlišné metodiky a mají různá jiné specifika, tak je potřeba je zohlednit až při tom jednání s tou pojišťovnou.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, další dotaz. Nejdou žádné dotazy, tak vám děkujeme. Nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty