Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

12. 3. 2009 20:16

Tisková konference premiéra a generálního tajemníka NATO k výročí vstupu ČR do aliance 12. března

Tisková konference předsedy vlády ČR a generálního tajemníka NATO, 12.3.2009:

Jiří František Potužník, tiskový mluvčí předsedy vlády pro předsednictví ČR v Radě EU:

Dámy a pánové, vítám vás na krátkém setkání s tiskem českého premiéra Mirka Topolánka a generálního tajemníka Severoatlantické aliance pana Jaapa de Hoop Schaffera. Poprosím oba gentlemany o úvodní slova. Vzhledem k tomu, že se jedná setkání ještě před rozhovory a nespoléháme na to, že byste se chtěli ptát, nebude prostor pro otázky. Pánové, prosím. Máte slovo, pane premiére.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já jsem velmi rád, během svého mandátu jsem se mohl opakovaně, několikrát, potkat s generálním tajemníkem NATO, organizace do které jsme vstoupili právě před deseti lety. Je to 60 let, co tato organizace plní roli ve světě, pro kterou byla tehdy určena, v rámci bipolárního světa, pro obranu svobody, obranu hodnot. A tento její charakter se po celých 60 nezměnil. Těch 10 let pro nás představuje daleko větší garance bezpečnosti, také ale daleko vyšší spoluzodpovědnost a díl odpovědnosti za dění nejenom ve státech NATO, ale v globálním světě, který v poslední dekádě představuje zcela jiný typ hrozeb, zcela jiný typ světa, který se po pádu železné opony, pádu berlínské zdi změnil z bipolárního světa na možná multipolární nebo unipolární a v tomto smyslu i role NATO při větším množství členů, při měnících se hrozbám, se mění, ale to základní - obrana svobody a obrana hodnot po celou tu dobu zůstává. Já jsem velmi rád, že mohu přivítat Jaap de Hoop Schaffera jako generálního tajemníka opakovaně v České republice, právě u příležitosti deseti let, které já beru za naprosto úspěšné a přelomové, v tomto smyslu dosažení určitého snu a cíle generací lidí v této zemi. Já děkuji, že jste přijel.

Jaap de Hoop Schaffer, generální tajemník NATO: Děkuji mnohokrát, pane premiére, děkuji za pohostinnost a dovolte, abych začal tím, že vám poblahopřeji, poblahopřeji české vládě, českému lidu, k desetiletému členství v NATO, to je velice důležitá věc. Já mám pocit, že my někdy trošku přeháníme s používáním slova historický, ale dneska neváhám a říkám, že to skutečně to je historický den, že Česká republika už je 10 let v NATO, k tomu blahopřeji, Za posledních 10 let jsme viděli, že Česká republika velice k rychle rostla a speciálně silným spojencem NATO a být spojencem NATO, to vidíme dneska v Afghánistánu a v Kosovu, je to totiž záležitost, která se týká bezpečnosti a naši spojenci mají velice důležitou roli v našich operacích a misích. Mohu vám říci, že to místo, kde je Česká republika v Afghánistánu, vůbec není jednoduché, takže já tleskám České republice. Třetí poznámka, tady chci zdůraznit to, co jste, pane premiére, říkal. Když jste se připojili k Washingtonské smlouvě a když máte záruku Washingtonské smlouvy a nemusíte spoléhat na ostatní, kteří by rozhodovali za vás. Vy rozhodujete sami, do rodina chcete patřit. V roce 1999 Česká republika rozhodla sama na sebe, ne podle toho, jak to diktovali jiní. To se si myslím, že je velice důležitý princip, který je stejně důležitý teď, jak byl v roce 1999, a já bych ještě chtěl zdůraznit otevřené dveře NATO, ty dvěře byla a stále jsou otevřené a všechny národy, které se chtějí připojit do této rodiny, by měly být schopny a měly by mít dovoleno připojit se, pokud je splní kritéria. Není to žádné právo, je top privilegium stát se členem této rodiny. Česká republika se připojila v roce 1999 a jak pan premiér říkal, má za sebou 10 let velice úspěšných a ještě mnoho úspěšných let určitě přijde. Takže já vám skutečně blahopřeji, je mým velkým potěšením toto učinit, protože můj mandát brzy skončí a já jsem měl tu příležitost, že jsem se mohl účastnit tohoto historického momentu pro Českou republiku. Takže, pane premiére, děkujeme mnohokrát za vaši velkou pohostinnost a přejí českému lidu a České republice všechno nejlepší jako ke plnoprávnému členu NATO a plně respektovaný člen aliance.

Jiří František Potužník, tiskový mluvčí předsedy vlády pro předsednictví ČR v Radě EU:

Děkuji panu premiérovi a generálnímu tajemníkovi. Prosím.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já vás tady ještě všechny zdržím, protože chci využít této příležitosti nejenom proto, abych vyjádřil vděčnost nebo úctu k instituci, ale abych spíše teď osobně poděkoval generálnímu tajemníkovi Jaap de Hoop Schafferovi za jeho činnost, protože není žádným tajemstvím, že ve své funkci končí a já jsem velmi rád, že členské státy prodloužily tu jeho misi vlastně až do summitu ve Štrasburku a Kehlu a tím vyjádřili určitý vděk jemu jako generálnímu tajemníkovi za jeho práci, ale také si myslím, že si zaslouží být u těch oslav 60. výročí. Já se domnívám, že nikdo jiný, jak on, by neměl předkládat právě na summitu zadání pro tvorbu nové strategické koncepce NATO. Vidím to jako velmi důležité a myslím si, že je dobře, že to budete předkládat právě Vy. Chci řici, že tím jak se měnily bezpečnostní hrozby, jak se měnil počet členů, bylo nutné reformovat i samotné NATO a jste prvním, kdo tuto reformu započal a o takové reformě začal mluvit a realizoval ji. Abychom mohli naplňovat cíle, vložené do Washingtonské smlouvy i v jedenadvacátém století ve vztahu k novým hrozbám a výzvám. Něco, co málokdo ví. A já to chci zmínit, pro všechny mise, pro všechny desítky tisíc vojáků jste vždy zabezpečil veškerou politickou podporu, protože bez té podpory by se jim ta práce, těžká práce a je to práce, dělala podstatně hůř. Začal jste pojmenovávat i zcela jasně i problémy Afghánistánu, nutnost navýšení nejenom o vojáky, ale i o ty civilní mise, které bez vojáků fungovat nemohou. Mne dodnes mrzí, že jste neměl možnost vystoupit v české sněmovně, když se tyto mise schvalovaly a věc, kterou víme jako malý členský stát NATO velmi dobře a vážíme si jí, že jste nedělal rozdíl mezi malými a velkými státy, ale dbal na to, aby i malé státy měly rovnocenný hlas, což pomáhá i k tomu, aby nebylo NATO vnímáno jako prodloužená ruka USA, to pokládám za naprosto zásadní vklad, který jste do toho vložil právě Vy.Já jsem si absolutně jist, že nejenom ve funkci nizozemského ministra zahraničí i co by generální tajemník NATO jste se zasloužil o naplnění slov Erasma Rotterdamského a to je: „Celý svět je naší společnou vlastí.“ Nyní mi dovolte, abych vám předal medaili Karla Kramáře, prvního československého premiéra po roce 1918, protože to je jediná, kterou vám udělit mohu.

Jaap de Hoop Schaffer, generální tajemník NATO: Pane premiére, děkuji mnohokrát. Je to obrovská čest, dostat tuto medaili pojmenovanou po prvním předsedovi vlády Československa po první světové válce, je to velká čest, velice si toho vážím a jak jste říkal, vztahy mezi Českou republikou a NATO a mnou jakožto generálním tajemníkem a vy jste správně říkal, pane premiére, že je velice důležité, aby v NATO všechny národy malé i velké, měly stejný hlas a stejně s nimi bylo zacházeno kolem stolu v NATO. Já si myslím, že je důležité respektovat tento důležitý princip a to, že jste to říkal vy, to považuji za velkou čest pro mne a děkuji vám mnohokrát.

Jiří František Potužník, tiskový mluvčí předsedy vlády pro předsednictví ČR v Radě EU:

Děkujeme vám za pozornost a těšíme se příště nashledanou, dámy a pánové.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference: Premiér a generální tajemník NATO 12.3.09