Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

11. 4. 2007 16:17

Tisková konference předsedy vlády ČR Mirka Topolánka po zasedání vlády ČR ve středu 11. 4. 2007

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po jednání vlády ČR. Vítám zde předsedu vlády ČR pana Mirka Topolánka a ministra zemědělství pana Petra Gandaloviče. Do úvodu vás stručně seznámí s průběhem jednání vlády premiér Topolánek. Prosím.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Děkuji. Já se pokusím vybrat ty části dnešního zasedání, které by vás mohly zajímat. Myslím, že to, že bylo schváleno finanční zabezpečení a personální posílení ústředních orgánů v souvislosti s přípravami předsednictví ČR v Radě EU, je věc, která má svůj stupeň zajímavosti. Samozřejmě, se změnila celá řada zákonů, které souvisejí se vstupem ČR do schengenského prostoru. Všechny ty změny, kterých se vstup do Schengenu týká, byly dnes předloženy v jednom tisku. My všichni doufáme, že to bude na základě zkušebního provozu od 1.9., právě na přelomu roku 2007 a 2008, což je jedna z priorit této vlády. Změnil se tzv. azylový zákon a zákon o pobytu cizinců na území republiky, což souvisí, samozřejmě, s tímtéž. Změnil se obchodní zákoník jako transpozice směrnice č. 13, který byl dnes schválen. Ministr zemědělství předkládal další zákony, které vám představí sám. Změnilo se nařízení vlády, kterým se mění oblast podpory v oblasti bydlení, projednávali jsme celou řadu poslaneckých návrhů, které v drtivé většině byly přijaty nesouhlasně, protože legislativně, ale i věcně, nejdou správným směrem. Měli jsme velkou diskusi, spíše ale formální, a skládali jsme národní plán zavedení eura. U toho bych se možná krátce zastavil. Samozřejmě, že my jsme si dali termín s guvernérem centrální banky, že případné upřesnění termínu zavedení eura, ke kterému budeme cílovat vlastně veškeré kroky, prozradíme anebo upřesníme během letošního léta, což bude vyplývat z hlubokých analýz. Nicméně, ten národní plán se schvaluje, pokud by teoreticky se jednalo o rok 2012, tak fakticky teprve tři roky před vstupem do evropské eurozóny, ten plán půjde naostro. To znamená, my ho aktualizujeme spíše formálně. Shodli jsme se na tom, že je třeba velmi pečlivě sledovat zkušenosti ze Slovinska, a speciálně ze Slovenska, které vlastně dnes probíhá tím přizpůsobovacím systémem RM2. Myslím si, že i cenové informace z hlediska míry inflace ve Slovinsku, tak přizpůsobování fakticky z hlediska fixního kursu slovenské koruny, jsou zkušenosti, které musí být v rámci toho příštího národního plánu vyhodnoceny. Dostali jsme také pravidelnou zprávu, která souvisí s tím, o čem jsem hovořil – o připravenosti ČR k převzetí schengenské agendy. Hovořili jsme, a byla to diskuse velmi detailní, o naplňování dekády romské inkluze, a měli jsme velkou diskusi také z hlediska čerpání programu strukturálních fondů, konkrétně programu SROP. Myslím si, že nejzajímavější bod, ve smyslu dopadů, spíše negativních, a nechám to představení ministrovi zemědělství, je arbitráž s Eastern Sugar, a tím bych vlastně v této chvíli předal slovo ministrovi zemědělství.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Prosím, pane ministře, máte slovo.
Petr Gandalovič, ministr zemědělství: Děkuji. Dámy a pánové, já tedy začnu s tou špatnou zprávou. Jak už bylo veřejnosti sděleno, ČR prohrála arbitráž se společností Eastern Sugar. Ta arbitráž byla ohledně tří nařízení vlády z let 2000 – 2003. Tak to chci znovu zdůraznit, že to, samozřejmě, nebyla tato vláda, že to byla vláda, která vládla v roce 2000 – 2003. Tato tři nařízení vlády regulovala a stanovovala podmínky rozdělení tzv. cukerné kvóty. ČR stála proti společnosti Eastern Sugar. Dalo by se říci, vyhrála tu arbitráž v části A, tzn. části, která se týkala nařízení vlády 1 a 2. V té části 3, která se týkala třetího nařízení vlády, a které fakticky snížilo cukernou kvótu společnosti Eastern Sugar o více než 20 %, tak v této části ČR tu arbitráž prohrála. Takže, bude nucena zaplatit řádově 25,5 milionů eur a vláda dneškem rozhodla, že tak učiní bezodkladně, protože vzala v úvahu rozhodnutí toho arbitrážního soudu, přiklonila se k závěru, že to třetí nařízení vlády bylo nařízení nesprávné. A namísto nějakých pokusů o odvolání, které jsme vyhodnotili dopředu jako pravděpodobně neúspěšné, jsme se rozhodli tuto arbitrážní pokutu zaplatit. Současně jsem byl, spolu s ministrem financí, vládou požádán, abych předložil vládě poměrně detailní informaci o tom, jak vůbec toto nařízení vlády bylo připraveno, kdo jej připravoval, na základě jakých podkladů, kdo jej do vlády a s jakým odůvodněním předložil, protože je zcela jasné, že ten arbitrážní soud v tomto smyslu měl poměrně lehkou práci, a že i dopředu se celá řada právníků shodovala na tom, že v té třetí části ČR prohraje.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já to jenom doplním. Myslím si, že mohu být konkrétnější. Já jsem pověřil jak ministra financí, tak ministra zemědělství, aby připravili podklady pro předání této záležitosti orgánům činným v trestním řízení. Protože ta věc byla už tehdy známa, už tehdy byla interpelována, už tehdy bylo jasné, že nejde úplně o korektní postup a ta arbitráž to jasně ukázala. A já si myslím, že je dobře vědět, kdo může za to, že ČR zaplatí 800 milionů Kč za pochybení vlády, které bylo už tehdy zcela evidentní.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Já děkuji panu ministrovi a panu premiérovi.
Petr Gandalovič, ministr zemědělství: V krátkosti se chci ještě zastavit u dalších materiálů. Vláda schválila nařízení vlády, které stanovuje platby za tzv. agroenviromentální opatření. Jinými slovy, že zemědělec, který se rozhodne pečovat o krajinu v souladu s podmínkami dobré ochrany životního prostředí, má nárok na určitý objem dotací. To si myslím, že je dobrá zpráva pro všechny, kdo se bio-zemědělstvím zabývají. Vláda rovněž souhlasila s nařízením vlády, které přiřkne dotaci ve výši 45 eur na hektar pro ty, kteří budou pěstovat plodiny pro bioenergetiku, tzn. nejenom pro ty, kteří z těch plodin vyrábějí biolíh a bionaftu, ale také pro ty, kteří tyto plodiny poskytují nějakým teplárnám nebo pro jakékoliv energetické využití. Tito pěstitelé budou mít právo na dotaci 45 euro na hektar na základě tohoto schváleného nařízení vlády. Dále vláda vyslovila nesouhlasná stanoviska ke dvěma poslaneckým návrhům, které se týkají resortů zemědělství a jsou nyní poměrně často diskutovány. Jedno je poslanecký návrh na změnu zákona o hospodářské soutěži. To je návrh, který již v minulosti Parlamentem prošel, ale prezident jej vetoval a fakticky již se do Parlamentu nevrátil. My jsme se ztotožnili s těmi původními výhradami, tzn. že není možné dalšími regulativními opatřeními se snažit jakýmsi způsobem změnit chování obchodních řetězců. To chování se buď dá změnit použitím současné legislativy, anebo působením především na českého spotřebitele, aby sám svojí preferencí dal přednost spíše kvalitě a jistotě původu toho daného zboží, než jenom cenové visačce. Druhá poslanecká iniciativa, kterou vláda také zamítla, je snaha o přeměnění původních dotací z vinařského fondu, které jsou návratné, na tzv. nenávratné dotace. Jinými slovy, že by se změnily na dotace. Tady, při všem porozumění k těm argumentům, že naši vinaři potřebují více peněz, tak jsme, samozřejmě, se přiklonili k názoru, že by to zavádělo další nespravedlnost mezi jednotlivými skupinami vinařů, protože byli vinaři, kteří se rozhodli pro státní dotace, které měly určité přísnější podmínky. Ti, kteří se rozhodli pro návratné dotace, využili tehdejších lepších podmínek, a tím, že bychom tyto návratné půjčky přeměnili na dotace, zaváděli bychom expost, dodatečně určitou nespravedlnost mezi těmito skupinami.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Já děkuji. Málem jsem panu ministrovi zabránil říci také dobré zprávy. A nyní je prostor pro vaše dotazy. Televize Prima má nesmělý dotaz.
Helena Šulcová, televize Prima: Dobrý den. Pane premiére, já bych se chtěla zeptat na věc, která se úplně netýká dnešního jednání vlády. Lidovci se včera opět postavili za svého předsedu, nechtějí, aby odešel z vlády. Mě by zajímalo, jaké kroky vy v tomto směru podniknete, podniknete-li nějaké.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Budu jednat jak se Stranou zelených, tak s KDU-ČSL.
Helena Šulcová, televize Prima: Mně to úplně nestačí tato odpověď.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Ale je vyčerpávající z mé strany, já už k tomu nic dalšího neřeknu.
Helena Šulcová, televize Prima: Je tedy reálné v tuto chvíli, že byste třeba navrhoval odvolání pana Čunka? Nebo v tuto chvíli ne?
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Budu jednat jak se Stranou zelených, tak s KDU-ČSL.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Myslím, že pan premiér odpověděl. Prosím, další dotaz.
Jan Pulkrábek, Bloomberg News: Pane premiére, chtěl bych se zeptat, můžete to nějak upřesnit, kdy s panem guvernérem uveřejníte datum přijetí eura nebo ten cíl? A jestli sám se přikloníte k tomu datu 2012.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Vy dobře víte, že jakékoliv datum, které tady vyslovím, se stane datem spekulativním, a k němu se budou upírat zraky nejenom neseriózních spekulantů, ale, samozřejmě, i seriózních, řekl bych, podnikatelů na finančním trhu. Já vám žádné datum neřeknu, a vy dobře víte, proč vám ho neřeknu. My jsme hovořili o tom, že zhruba do konce června by měla být hotová analýza centrální banky, která zahájí, poté, co jsme vlastně schválili konvergenční program nebo spíše jeho aktualizaci, tak zahájí diskusi s ministerstvem financí a pokusí se předložit vládě termín. Ale závisí na tom, jestli jsou reformy, které navrhujeme, k uskutečnění nebo ne. Takže, i kdybychom v červnu nebo v červenci předložili nějaké datum, což já si myslím, že k tomu nedojde, budeme čekat nepochybně s konkrétním datem až poté, kdy budou příslušné reformy schváleny. Potom teprve je základní předpoklad naplnění konvergenčních kritérií, a potom teprve můžeme udělat nějaký výhled, řekl bych, na několik let dopředu z hlediska akceptace eura. Bez přijetí reforem je ta diskuse bezpředmětná.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Prosím, je nějaký další dotaz? Česká televize.
Jana Čermáková, ČT: Dobrý den, pane premiére. Já bych také využila vaší přítomnosti k otázce, která se přímo netýká dnešního jednání vlády, ale můžete, prosím pěkně, okomentovat tu romskou demonstraci před Úřadem vlády, kde protestují proti Jiřímu Čunkovi? Děkuji.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Mě fascinuje, že se vždycky ptáte mě na nějaký komentář, když víte, že já žádné komentáře nedávám. Já zásobuji zpravodajství, nikoli komentované komentáře. Takže, já k tomu žádný komentář nemám. Myslím si, že Jiří Čunek prokázal jistou odvahu, že šel mezi romské aktivisty nebo demonstranty, chcete-li, a diskutuje s nimi. Já jsem, bohužel, musel řídit vládu. Byla tam i Džamila Stehlíková, já nemám žádné informace. Domnívám se, že ta demonstrace vychází z poněkud dezinterpretovaných výroků Jiřího Čunka v bulvárním tisku. Myslím, že si to jak Jiří Čunek, tak Romové, společně vysvětlí.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Děkuji, je další dotaz? Televize Nova.
Michal Kratochvíl, televize Nova: Pane premiére, já se omlouvám, už tady ten dotaz určitě zazněl, ale odvoláte pana Čunka, jak bude dnes probíhat vaše koaliční schůzka, a zda, dejme tomu, pana Čunka odvoláte nebo ještě o tom budete jednat?
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Pan premiér dá stejně krátký synchron, jaký dal před tím České televizi, abyste to mohli natočit.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já nevím o žádné koaliční schůzce, o které vy mluvíte. Asi máte lepší informaci než já, ale to ji máte vždycky. To znamená, já budu, samozřejmě, jednat jak se Stranou zelených, tak s KDU-ČSL.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Děkuji panu premiérovi. Je nějaký další dotaz. Upozorňuji, že k Čunkovi se skutečně nedozvíte nic víc.
Helena Šulcová, televize Prima: Já bych měla ještě jednu otázku na pana premiéra. Rakušané opět blokují hranice kvůli Temelínu. Říkají, že česká strana jim nedodává žádné informace o tom, co se v Temelínu děje a říkají také, že v těch demonstracích jsou připraveni i výrazně přitvrdit. Mě by zajímalo, jestli budete nějakým způsobem jednat s rakouskou stranou a vyjasníte si to.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já nemám žádné informace o tom, že by ty blokády byly podporované rakouskou vládou. Pokud by tomu tak bylo, tak bychom museli, samozřejmě, zakročit, protože je pokládáme za neoprávněné. Ty demonstrace probíhají na základě schválení lokálních, případně regionálních, orgánů a rakouská vláda s nimi permanentně vyslovuje nesouhlas. V tom smyslu my zatím nemusíme na tyto demonstrace adekvátně reagovat. To znamená, za prvé jednoznačně naformulovat stížnost Evropské komisi pro porušování volného pohybu zboží a osob, případně napadnout plnění Melkské dohody nebo Bruselské dohody ze strany rakouských orgánů. Protože tomu zatím tak není, tak v tomto smyslu necítíme potřebu nějak dál zakročovat. Jinak vylučuji to, že bychom nepodávali informace z hlediska jaderné elektrárny Temelín. Ty dostává rakouská strana a speciálně rakouská vláda naprosto pravidelně právě na základě Bruselské dohody a Melkského procesu. V tomto smyslu bude zřízena meziparlamentní komise, která by měla konstatovat, doufejme, ukončení Melkského procesu a schválení informační dohody, která zakládá na rozdíl od těch smluv předešlých, určitou závaznost podle mezinárodního práva.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Prosím, Český rozhlas.
Redaktor, Radiožurnál: Dobrý den. Já jsem se chtěl jenom zeptat, pane premiére, jestli jste schválili tu dohodu s Ruskou federací ohledně modernizace těch našich armádních vrtulníků. Děkuji.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Obě ty dohody, tzn. materiál č. 20 i materiál č. 21, byly přerušeny do příštího týdne. Chceme mít opravdu jistotu, že ty dohody nenarušují naši suverenitu, a že jsou standardní, a že nestačí ty kupní smlouvy, na základě kterých jsme případné vojenské prostředky Ruské federace nakupovali.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR:Prosím, další dotaz. Není-li tomu tak, já vám děkuji, dámy a pánové.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Pěkný den přeji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X