Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

9. 1. 2007 15:56

Tisková konference předsedy vlády ČR Mirka Topolánka po prvním slavnostním zasedání nové vlády ČR v úterý 9. 1. 2007

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na první tiskové konferenci po prvním slavnostním zasedání nové vlády České republiky. Vítám zde premiéra vlády ČR pana Mirka Topolánka, vítám zde místopředsedu vlády pana Jiřího Čunka, vítám zde místopředsedu vlády pana Martina Bursíka, vítám zde místopředsedu vlády pana Petra Nečase a vítám zde místopředsedu vlády pana Alexandra Vondru. A v této chvíli bych dal úvodní slovo premiéru Mirku Topolánkovi.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já vás všechny zdravím, dobrý den. Ta dnešní vláda byla víceméně formální, přesto měla na programu několik bodů. Tím prvním bodem bylo jmenování místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Alexandra Vondry a převedení kompetencí dosavadního vládního tajemníka Zdeňka Hrubého na právě Alexandra Vondru. Tím druhým bodem bylo odvolání předsedy Legislativní rady vlády Jiřího Pospíšila, jmenování ministra bez portfeje Cyrila Svobody předsedou Legislativní rady vlády. Současně jsme mu uložili aktualizaci jednacího řádu vlády. Tím třetím bodem bylo odvolání stávajícího předsedy celé řady rad vlády pro národnostní menšiny, pro záležitosti romské komunity, rady vlády pro nestátní neziskové organizace a převedení těchto kompetencí na ministryni bez portfeje Džamilu Stehlíkovou. Současně bude zodpovědna za radu vlády pro lidská práva, kde předsedou jsem já, a vládního výboru pro zdravotně postižené. Předsedou rady pro lidská práva je samozřejmě pan Litomiský a vládního výboru pro zdravotně postižené, jehož předsedou jsem já. Zodpovědnost přebere rovněž ministryně bez portfeje Džamila Stehlíková. My jsme měli jeden bod, který byl trochu anomální, který z důvodu nutnosti musel být projednán dnes, byl to návrh poslance Římana, drobná novela, která mění zákon o pohonných hmotách, což byla drobná novelka, která usnadňuje spíše život podnikatelům a živnostníkům. Nebyla nijak zásadní, nevyvolala žádnou velkou diskusi. A úplně navíc jsme měli bod, kdy ministr průmyslu a obchodu podával informaci o událostech, které nastaly včera v rámci dodávek ropy, kdy jsme uložili jak místopředsedovi vlády pro evropské záležitosti, aby v součinnosti s ministrem zahraničí provedli některé kroky, tak současně jsme požádali ministra průmyslu a obchodu, aby začal pracovat na případných alternativách. Nicméně, konstatovali jsme, že v dané chvíli neexistuje žádná pochybnost o tom, že ta situace se vyřeší a že neohrožuje v žádném případě dodávky na českém území. To je možná do úvodu všechno. Dovolte mi možná říci pár slov, která jsem neměl možnost říci na Pražském hradě. Tak jako u té první vlády jsme všichni vyjadřovali určitou naději, že se tím vyřeší období nestability a, řekl bych, téměř chaosu na české politické scéně, u této druhé vlády já už nevyjadřuji naději, ale spíše pocity nutnosti v tom smyslu. Ten projekt je akceschopný, připadá mi poctivý, protože jasně definuje to, co je úkolem této vlády, a to je buď reformní vládnutí nebo přechod k předčasným volbám a v tomto smyslu si myslím, že není nejmenších pochyb, že se na tom vláda a tři zúčastněné politické strany shodují. Děkuji.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Já bych nyní dal prostor místopředsedovi vlády panu Jiřímu Čunkovi pro jeho úvodních pár slov.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Zapomněl jsem říci, že Jiří Čunek byl mnou určen 1. místopředsedou vlády.

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj: Děkuji, já si na to nepotrpím. Dnešní vláda je pro mnohé z nás premiérová, přesto všechno jsem přesvědčen, že nejenom já, ale i mí kolegové jsme tento krok udělali v co nejrychlejší lhůtě z naší strany, tzn. jsme vstoupili do vlády proto, abychom řešili situaci v České republice. A to buď cestou skutečně k reformám, k reformní vládě, anebo rychle k předčasným volbám. A z tohoto pohledu věřím, že o důvěru požádáme co nejrychleji, abychom všechny kroky, které jsme slíbili, mohli uskutečnit velmi rychle.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: A nyní ještě jako poslední dostane úvodní slovo místopředseda vlády pan Martin Bursík.

Martin Bursík, místopředseda vlády a ministr životního prostředí: Dámy a pánové, dobrý den. Vláda začala pracovat docela v tempu a nikdo z nás nemá důvodu situaci zdržovat. Jsme si vědomi toho, že Česká republika potřebuje vládu, která dostane důvěru, anebo potřebuje urychlit situaci tak, abychom se dostali k předčasným volbám. Bereme to všichni vážně. Já si velmi vážím úvodního slova pana premiéra, který zdůraznil týmový duch ve vládě, jeho způsob v uvozovkách zacházení s ministry vlády z různých politických stran naprosto rovnoprávně. Mluvili jsme o tom, jak je důležité odstranit často zbytečné a umělé animozity mezi ministerstvy, které dokáže odstranit dialog a komunikace. Mně toto v mnohém připomnělo dobu, kdy jsem tady by,l někdy před devíti roky a je to, myslím, velmi dobrý začátek pro to, aby vláda působila jako tým, a aby také výsledky, které bude produkovat, byly schvalovány konsensuálně se širokou podporou, a tudíž, aby mandát těch politických rozhodnutí měl dostatečnou váhu.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Dámy a pánové, nyní je prostor pro vaše dotazy. Televize Prima. Kdo se hlásil dál jsem neviděl.

Helena Šulcová, televize Prima: Já bych se chtěla zeptat, pane premiére, jestli už máte představu o tom, kdy by se mohlo hlasovat o důvěře pro vaši vládu. A další otázka – sociální demokraté dnes dali najevo, že jsou připraveni s vámi jednat. Chtějí ale jednat v přímém přenosu, tak jestli už jste se dohodli na nějaké případné schůzce. A potom ještě oni řekli celou řadu výhrad k tomu programu, tak jestli jsou třeba ještě možné nějaké programové ústupky. Děkuji.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já, ten nápad s přímým přenosem, si vzpomínám, že jsem měl někdy začátkem srpna, kdy opravdu stálo za to zprostředkovat české veřejnosti typ jednání a typ chování politiků sociální demokracie. Takže, já se otevřenému jednání vůbec nebráním, dokonce bych řekl, že jsem politik, který po sedm měsíců taková otevřená jednání vede. Co se týká konkrétní náplně těch jednání a toho, co by mělo být cenou za toleranci této vládě, to bych nechal na ta vlastní jednání. Takže, prostor pro jednání určitě je. Co se týká termínu hlasování o důvěře, já myslím, že už 1. místopředseda vlády Jiří Čunek řekl, že nebudeme ti, kteří to budou zdržovat. Odvíjí se to za prvé od tempa těch jednání, a ta si myslím, že nemohou trvat dlouho a odvíjí se to také od schválení programového prohlášení vlády, které díky ustavení určitého týmu na dopracování toho dokumentu by mělo být provedeno ve středu ráno. Takže, ten termín určitě nebudeme natahovat a určitě nebudeme čekat celých 30 dnů. Příští středu, jsem myslel, ráno, samozřejmě. Já se omlouvám.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Prosím, další dotaz. Tam jsem viděl iDnes.

Radek Bartoníček, iDnes.cz: Já bych se zeptal pana premiéra, zda to tedy znamená, že přijímá, řekněme v uvozovkách, nabídku pana předsedy ČSSD na jednání tedy v přímém přenosu. A pak bych se zeptal předsedů menších stran, když to řeknu takto, zda oni budou nějakým způsobem jednat s předsedou Paroubkem, případně s jinými poslanci sociální demokracie.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já musím říci, pane Bartoníčku, že jsem rád, že Jiří Paroubek přijímá mou nabídku na jednání, takže, já bych byl rád, kdyby ta interpretace byla jasná, protože k jednání jsem ho dávno vyzval už já. Za druhé si nemyslím, že to bude televizní duel Topolánek – Paroubek, na který jsme byli zvyklí před volbami, ale, že to bude seriózní jednání tří koaličních partnerů se sociální demokracií ve formátu, který si dohodneme, ale nepochybně to nebude duel Topolánek – Paroubek.

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj: Bylo odpovězeno, podle mě, zcela jasně.

Martin Bursík, místopředseda vlády a ministr životního prostředí: Já si myslím, že bychom z toho neměli dělat zábavný žánr. A nikdo ještě nezmínil ten aspekt věci, jestli skutečně veřejnost by byla zvědavá na takový dlouhotrvající přímý přenos z jednání. Já mám trochu obavy, že po tom více než-li půlroce jednání by až takovou sledovanost nepřineslo a nevím, která televize by byla ochotna se tomuto obětovat. Ale abych to trochu uvedl do polohy vážné, my samozřejmě stojíme o to jednat s politiky sociální demokracie a jednat v co nejširším grémiu. Stojíme o to, abychom jednali věcně, abychom diskutovali konkrétní principy, na kterých jsme se shodli v koaliční smlouvě. Neočekáváme, že by se programové prohlášení nějakým způsobem zásadně lišilo od koaliční smlouvy. Ta míra detailů, na kterých jsme se shodli, je velmi hluboká, vlastně netradiční, tzn., že my ty rozhovory můžeme začít v podstatě bezprostředně a formální stránka věci, kdo koho pozve, a jak to bude vypadat, to si myslím, že kdybychom na tomto lpěli, tak bychom jenom zvyšovali napětí. Tady jde přece o věc, jde o obsah toho vládnutí, jde o směřování země, nejde o to, kdo koho kam pozve a kdo se toho účastní.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já jenom dodám, že po těch sedmi měsících si myslím, že už nikdo nemá moc náladu z toho dělat humorný žánr. My jsme svědky po sedm měsíců ze strany Jiřího Paroubka blokace, odmítání, různých proceduálních obstrukcí. I teď si myslím, že tato nabídka, přestože se jí vůbec nebojím, má smysl jediný, a to jednání natahovat, nějakým způsobem komplikovat, a na to, podle mě, my určitě nenaskočíme, protože Česká republika i občané si nezaslouží, abychom z toho dělali komedii, aby to bylo zneváženo tím, že občané budou vidět jednání, které může být komplikované. Já prostě stojím určitě o to jednání, ale to jednání vůbec nebude dlouhé. Bude to diskuse o tom, jestli sociální demokracie je ochotna, podobně jako byla ochotna v roce 1998 ODS a v roce 1996 Zemanova strana tehdy, tolerovat tuto vládu, nebo jestli není ochotna. Já si myslím, že tam není významně o čem diskutovat.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Prosím, další dotaz. Opět iDnes, doplňující.

Radek Bartoníček, iDnes.cz: Já se omlouvám, já to jenom doplním. Pane premiére, nemyslíte si, že jste přece jenom špatný diplomat, řekněme, že vlastně už v této chvíli říkáte, že on chce to jednání natahovat, že vlastně ani není zase tak o čem moc jednat, že vlastně už tímto prohlášením ta vaše šance, že byste mohl uspět u sociální demokracie, je minimální?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Pane Bartoníčku, v posledních dnech jsme se dočkali tolika vyjádření Jiřího Paroubka o tom, že tuto vládu v žádném případě nepodpoří, takže si myslím, že to nejsem já, kdo není diplomatický.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Prosím, další dotaz. TV Markíza.

Martin Maruniak, TV Markíza: Dobrý deň, pán premiér. Ja viem, že toto je pre vás možno nepodstatná otázka, ale diváci na Slovensku by chceli vedieť, či sa pôjdete ako nový premiér pozrieť na Slovensko, či vám tak trochu nevadí, že vás vo štvrtok vlastne predbieha pán prezident?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Cesta prezidenta republiky je dlouhodobě plánovaná, schvalovala ji ještě ta minulá vláda, takže, pro mě ta cesta není žádným překvapením, naopak. Určitě pojedu na Slovensko, ať už formálně nebo neformálně. Myslím, že se slovenskou vládou, a s Robertem Ficem speciálně, v kontextu toho, co se stalo včera, máme o čem diskutovat. Mimochodem, energetická bezpečnost byla jedním z hlavních témat při mé poslední návštěvě a, řekl bych, že na naše slova, na naše společné obavy došlo. Ta cesta, kromě toho, že se potkáváme na nejrůznějších evropských akcích, tak neřeknu kdy, ale nepochybně Slovensko je země, kam cestujeme naprosto přirozeným způsobem řešit případné problémy nebo případné zájmy, které nás spojují. Takže, já vám neřeknu termín, ale určitě tam pojedu.

Martin Maruniak, TV Markíza: Doplňujúca otázka. Hovoríte o Robertovi Ficovi ako o známom, o kamarátovi….

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: To jsem neřekl já, to jste řekl vy.

Martin Maruniak, TV Markíza: Mohol by byť prípadne Robert Fico ten, ktorý by sprostredkoval kontakt a zblíženie vzťahov s Jiřím Paroubkom?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já si to nemyslím, to si myslím, že ty vztahy české a slovenské jsou nadstandardní. Proto, jak už jsem mnohokrát řekl, je celkem jedno, kdo reprezentuje českou vládu, kdo reprezentuje slovenskou vládu. V tomto smyslu jsou ty vztahy nadstandardní, a nebo, že jsou kamarádské, to jste řekl vy. Nemyslím si, že bychom se my měli vměšovat do situace v Maďarsku, na Slovensku, v Rakousku, a také si nemyslím, že by to měl dělat Robert Fico v Česku.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Dámy a pánové, nějaký další dotaz? Ještě tedy, ale naposledy iDnes.

Radek Bartoníček, iDnes.cz: Já slibuji, že opravdu, pane premiére, poslední dotaz. Vy jste říkal, že kromě jednání s Jiřím Paroubkem, dřív jste říkal, že bude jednání, řekněme, i s poslanci, nebo s některými poslanci sociální demokracie. Kdybyste jenom mohl upřesnit ta jednání, která budou s někým jiným, než s Jiřím Paroubkem, zda budou. Děkuji.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Pane Bartoníčku, ale vy jste mě určitě poslouchal i v těch uplynulých dnech dobře, tak jste musel vidět určitou časovou souslednost těch kroků, takže, já jsem říkal, že zahájíme samozřejmě jednání o institucionální podpoře, a pokud nebudou úspěšná, čemuž já dávám tak následující dva dny, tak zahájíme jednání o neinstitucionální podpoře, čímž myslíme diskusi s jednotlivými poslanci. Já zvažuji krok, který jsme dnes projednali, a to je obeslání všech poslanců sociální demokracie dopisem, kde je k takovému jednání případně vyzvu.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Další dotaz, MfDnes, pokud nebude opakovat dotazy iDnes.

Václav Dolejší, MfDnes: Nebudu. Dobrý den. Já bych se jenom chtěl zeptat pana premiéra a pana vicepremiéra Bursíka, jestli ten dnešní slavnostní akt na Hradě byl nějak poznamenaný tím, že se jaksi prezident Klaus s touto vládou neztotožnil. Děkuji.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Vzhledem k tomu, pane Dolejší, že jste, stejně jako já, na tom Pražském hradě byl, tak ta odpověď zní, samozřejmě nebyl nijak poznamenán. Bylo to zcela standardní jmenování se všemi náležitostmi a v tomto smyslu byl ten přístup, vlastně všech zúčastněných, naprosto profesionální.

Martin Bursík, místopředseda vlády a ministr životního prostředí: Akt, ani nikdo z účastníků, nebyl poznamenán.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Ještě vidím TV Prima.

Helena Šulcová, televize Prima: Já ještě k tomu, vy jste říkal, že budete obesílat sociální demokraty dopisem. Ten dopis pošlete až….

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já jsem řekl, že to zvažuji.

Helena Šulcová, televize Prima: Jasně, to byste udělal až poté, co třeba neuspějí ta jednání s panem Paroubkem, tak potom by až ten dopis jste odeslal?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Ano, já jsem řekl, že to zvažuji.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Dámy a pánové, jsou nějaké další dotazy? Není-li tomu tak, končím tiskovou konferenci a těším se na zasedání vlády příští středu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X