Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

9. 11. 2006 10:54

Tisková konference předsedy vlády ČR Mirka Topolánka po jednání vlády ve středu 8.11.2006

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás na večerní tiskové konferenci po jednání vlády a jako vždy předávám úvodní slovo premiéru Mirku Topolánkovi.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Dobrý večer, ještě jednou. Já se pokusím v rychlosti projít dnešní pořad jednání vlády. Byl schválen materiál, kterým se definitivně delimituje a ruší ministerstvo informatiky. Schválili jsme s velkou nechutí, nicméně, jiná možnost není, státní dluhopisový program a možnost překlopení pokladničních poukázek na dluhopisové programy. Myslím, že poměrně zajímavý materiál, který jsme schválili, se týká komunikační infrastruktury veřejné správy, kde reagujeme na celou řadu nálezů na jednotlivých ministerstvech a tento materiál řeší dosažení nižší jednotkové ceny za jednotlivé služby v této oblasti. Schválili jsme pandemický plán České republiky, což byl Bezpečnostní radou státu doporučený materiál ke schválení, a schválili jsme ho bez rozporu. Musím říci, že jsme schválili také návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2007. Ty ostatní věci, které stojí za řeč, předloží pan místopředseda Nečas. Já bych jenom oznámil, že dnes na jednání vlády byl jmenován vládní tajemník pro přípravu českého předsednictví v Radě EU, s termínem od 1. 1. jím bude pan Zdeněk Hrubý, což není žádné překvapení, nicméně, v této chvíli je to i schváleno vládou. Myslím si, že i k důchodům a změně zákona o státním rozpočtu promluví pan místopředseda Nečas a na mě tak zbývá snad jenom informace o materiálu, který předložil ministr dopravy a týká se současného stavu, řekl bych, realizace zakázky na mýtné. Chtěl bych říci, že zásadní informaci, a velmi detailní, podá zítra na tiskové konferenci pan ministr Řebíček a jeho pracovníci. Ta tisková konference bude zřejmě v půl druhé zítra ve Sněmovně. Nicméně, v této chvíli musím říci, že vláda na základě informací od ministra dopravy přijala usnesení, kterým uložila ministru dopravy zahájit jednání s dodavatelem mýtného systému, se společností Kapsch, s tím, že vyjedná dodatek ke smlouvě, který by změnil, podle všech analýz, nynější nevyváženou pozici státu a tohoto dodavatele. Já bych chtěl zdůraznit, že ten postup, který jsme zvolili, tzn. dodatek ke smlouvě, je nejméně nevýhodnou možností z těch dvou nebo tří, které v tuto chvíli stát má. Vzhledem k zájmu, který v posledních dnech problematika mýtného vyvolává, svolá zítra tiskový briefing pan ministr Řebíček. Mám to tady – v půl druhé v Poslanecké sněmovně. Já myslím, že ode mě v tuto chvíli k těm věcem zásadního charakteru je to všechno a předal bych slovo místopředsedovi vlády k těm dvěma signalizovaným bodům.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Dobrý den, dámy a pánové. Vláda dnes, mimo jiné, schválila zákon, kterým se novelizuje zákon o státním rozpočtu pro rok 2006. Důvodem tohoto schválení je situace, o které jsme informovali již v září, a sice, že vzhledem k vývoji důchodového účtu by ve 2. polovině prosince nebylo dostatek finančních prostředků na výplatu důchodů. Vláda tehdy jednoznačně prohlásila, že tento problém vyřeší. Tento návrh novely zákona o státním rozpočtu pro rok 2006 je právě tímto řešením. Řešení spočívá v tom, že na základě této novely se zvyšují výdaje státního rozpočtu o částku, která přesahuje 9 mld. Kč a zvyšuje se tím pádem deficit státního rozpočtu v roce 2006 z původně schválené částky zhruba 74 mld. Kč na částku dosahující téměř 84 mld. Kč. Tento deficit bude hrazen stejně velkou částkou ze státních finančních aktiv, které se takto sníží o částku vyšší než 9 mld. Kč. A ta základní zpráva je, že touto finanční operací bude dostatek finančních prostředků na výplatu penzí po celý prosinec, a že se tak děje cestou navýšení deficitu státního rozpočtu pro letošní rok. Druhým materiálem, který se týkal mého resortu, byl materiál, který se týkal analýzy předpokládaných dopadů nového zákoníku práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo analýzu, která se týkala nejenom legislativních dopadů, o kterých jsme informovali již dříve. Chci připomenout jenom základní fakta, a sice, že zákoník práce byl přijat v takovém chvatu a v takovém zmatku, že obsahuje obrovské množství chyb, a v tuto chvíli právní analýzy ukazují, že vyžaduje novelizaci, která spočívá ve více než 80 bodech a spojuje v sobě novelizaci dalších 14 souvisejících zákonů. Dohromady ten předpokládaný parlamentní tisk, obsahující tyto nezbytné legislativní a technické novely, které pouze opravují chyby, tak má více než 22 stran legislativních změn. Já chci také velmi zdůraznit druhý aspekt, který dneska v této souvislosti projednávala vláda, a sice, že zavedení nového zákoníku práce bude znamenat zvýšení nákladů ze státního rozpočtu zdravotního pojištění a veřejných rozpočtů, především v té platové oblasti, o více než 7 mld. Kč ročně. To znamená, skokově, díky zavedení tohoto nového zákoníku práce, 7 mld. Kč z veřejných zdrojů. To je, podle mého názoru, velice závažná informace, která doposud nebyla veřejnosti příliš sdělována. Chci zdůraznit ale, že v této částce nejsou zahrnuty zvýšené náklady spojené s přijetím nového zákoníku práce ze soukromého sektoru. Toto se týká pouze veřejných výdajů, veřejných rozpočtů. Čili, ty celkové náklady, které bude stát zavedením nového zákoníku práce, dosahují výrazně vyšší částky než těch 7 mld. Kč.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Ještě se sluší dodat, že v rozpočtu připraveném panem ministrem Sobotkou, samozřejmě, tato částka nebyla rozpočtována.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Dámy a pánové, prosím vaše dotazy. Česká tisková kancelář, pan Vavrušák.

Jan Vavrušák, ČTK: Děkuji. Dnes byly na jednání vlády také dva body. Byly to návrhy zastupitelstva Zlínského a Středočeského kraje, bod číslo 5 a 6. Zajímalo by mě, jak vláda rozhodla. Druhá věc, proč se vláda rozhodla učinit vládním zmocněncem právě pana Hrubého. A třetí věc, vy jste byl dnes, pane premiére, jmenován na Pražském hradě prezidentem Václavem Klausem opět do funkce premiéra. Informoval jste své kolegy z té dosavadní vlády o této skutečnosti a případně, řekl jste jim něco k tomu bodu, zda s některými z nich budete počítat i v tom dalším kabinetu či nikoli? Děkuji vám.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já jsem informoval ministry své vlády o tom, že nově jmenovaný premiér mi doporučil důrazně, abychom nedělali žádné nevratné změny, a vláda se podle toho dnes chovala. K těm bodům předtím musím říci, že oba dva ty body, které navrhl jak Zlínský, tak Středočeský kraj, nebyly přijaty a nebyly doporučeny. Návrh Zlínského kraje se kryje s nedávno odmítnutým návrhem Pardubického kraje. Je to natolik nesystémová záležitost, a natolik špatně připravená, že jsme ji opakovaně byli nuceni odmítnout. Navíc se ukazuje, že ta věc nemá jenom legislativní, ale samozřejmě i věcné nedostatky. Co se týká návrhu zastupitelstva Středočeského kraje, tak ten problém má věcnou podstatu a po dohodě s ministrem dopravy ten problém bude řešen do budoucna jiným způsobem. A proto ten návrh, který předložil Středočeský kraj, také nebyl schválen, protože neměl systémový charakter. To je zhruba k tomu všechno. Pan Hrubý byl vybrán jako osoba, která má za a) zkušenost s podobným typem projektového řízení, jako je české předsednictví. Jenom pro připamatování, organizoval, mimochodem, jednání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Organizoval, ale také vyjednávání s EU, o případné nepovolené podpoře našim bankám. Má zkušenosti z celé řady podobných projektů. To znamená, je to člověk, který je schopen komunikovat v EU, který je schopen řídit podobný projekt rozsáhlého charakteru, který má manažerské schopnosti a celou řadu dovedností, které pro tuto práci jsou nutné. Hledali jsme člověka, který bude konsensuální, který bude přijat i ostatními politickými partnery na politické scéně a Zdeněk Hrubý tuto charakteristiku naplňuje, a proto vlastně po určitých několika týdnech jednání i sociální demokracie s takto navrženým kandidátem souhlasí. Připomínám, že oficiálně nastoupí k 1. 1. příštího roku a pokud v té době budu předsedou vlády, budu žádat pana prezidenta, aby ho jmenoval do funkce ministra bez portfeje, což je také, samozřejmě, kompromis vyvolaný jednáním se sociální demokracií. Ostatní strany nemají žádné výhrady. Ten člověk, který nastoupí do této funkce, proto jsme takto volili, bude muset fungovat v jakékoliv situaci po celého dva a půl roku, a proto jsme volili tak, aby případné politické turbulence neznamenaly jeho odvolání. Jestli je to vyčerpávající. Děkuji.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Další dotaz, prosím.

Jan Šindelář, ČTK: Já se chci zeptat, zda byl dnes jmenován národním koordinátorem pro přijetí eura opravdu pan Očko, jak bylo v programu. A druhá otázka, zda se vláda v souvislosti s mýtným zabývala i případným osvobozením regionálních autobusových dopravců od platby mýtného. Děkuji.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Na tu poslední otázku jsem odpověděl panu Vavruškovi, to souvisí s tím středočeským návrhem. Ten návrh byl nesystémový, a proto nebyl přijat a budeme se tím zabývat systémově v jiném materiálu. Takže, v této chvíli to vyřešeno není a netýká se to jenom regionálních autodopravců, a ten problém není tak jednoduchý, jak byl podán právě návrhem Středočeského kraje. To je možná první věc. Druhá věc, ptal jste se na pana Očka. Ano, pan Očko, i po dohodě s Centrální bankou, byl nakonec pověřen funkcí národního koordinátora, tzn. nebyl jmenován, byl pověřen. V této chvíli splňuje všechny předpoklady pro odborný výkon této funkce a já nevím, jakým způsobem ministr financí hodlá s tou situací naložil dále. Musím říci, že v této chvíli je zabezpečena ta národní koordinace.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Další dotaz, prosím. Pokud nejsou dotazy, děkuji a hezký zbytek večera.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X