Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

25. 10. 2006 10:35

Tisková konference předsedy vlády ČR Mirka Topolánka po jednání vlády ve středu 25.10.2006

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte v tento pozdní čas na Úřadě vlády po jednání vlády. Poprosil bych pana premiéra o první slovo.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já vás zdravím v této noční hodině. Pokusím se vzít to spíše chronologicky podle bodů, nikoli podle důležitosti, ty, které považuji za důležité. My jsme nakonec schválili novelu zákona o ochraně utajovaných informací v té podobě, jak byla původně navrhovaná, tj. s výjimkou pro pět funkcionářů státu – prezident, předsedové komor, premiér a ministr zahraničních věcí – s tím, že do konce března by měla být připravena Národním bezpečnostním úřadem komplexní novela, která by ten problém, který řeší náš vztah k utajovaným informacím NATO, řešila efektivněji a systémově tak, jak si to představujeme, což v této chvíli nelze. Zákon o zdraví lidu nechám Tomáši Julínkovi. My jsme dnes schválili strategii vlády v boji proti korupci, včetně onoho ohlašovacího čísla v případě korupčního jednání a nutkání občanů, takovéto korupční jednání hlásit. Samozřejmě, je tam celá řada úkolů pro jednotlivé ministry tak, aby rozpracovali tu strategii do konkrétních návrhů zákonů. Ale taková strategie, podle nás, ještě nikdy komplexně předložena nebyla, a bude znamenat velmi účinný nástroj v boji proti korupci v ČR. Řešili jsme mimo jiné, a já to nechám na vysvětlení panu ministru financí, scénář zavedení eura a věc, která vás bude zajímat, je výběrové řízení na prodej aktiv státu ve společnosti Aero Vodochody. My jsme nakonec respektovali rozhodnutí minulé vlády, respektovali jsme samozřejmě ta kritéria výběrového řízení a podle těchto kritérií minulé vlády jsme nakonec souhlasili s prodejem aktiv společnosti Aero Vodochody vítězi výběrového řízení, a tím je společnost Oakfield. Mám pocit, že pak vás bude informovat ministr zdravotnictví o souhrnném hodnocení zdravotního pojištění, případně o zpětvzetí, což byl problém dnes ve Sněmovně, zpětvzetí toho zákona o neziskových nemocnicích. My jsme z těch bodů, které by ještě stály za řeč, přestože jich byla spousta, o kterých si myslím, že byste mohli být informováni, je vyhodnocení maastrichtských konvergenčních kritérií, a opět nechám ministrovi financí, ať se k tomu vyjádří. Řešili jsme také zprávu o plnění Národního lisabonského programu, schválili jsme tu zprávu a budeme ji předkládat do Poslanecké sněmovny. To je z těch základních bodů, které si myslím, že by mohly zajímat v této chvíli veřejnost, všechno a poprosím pana ministra zdravotnictví, aby okomentoval vlastně tři materiály, které se schvalovaly v jeho resortu.

Tomáš Julínek, ministr zdravotnictví: Dobrý pozdní večer. Já bych chtěl především zdůraznit zákon, který byl avizován, tzn. novelu zákona č. 20 z roku 1966 o zdraví lidu atd., kdy jsem předložil změnu týkající se nahlížení do zdravotnické dokumentace. Vláda ten můj návrh přijala. Znamená to, že do Poslanecké sněmovny půjde návrh, který umožňuje nahlížení do zdravotnické dokumentace jak pacientům, tak osobách blízkým v případě, že pacient zemře a dovoluje pořizovat kopie a opisy z této zdravotnické dokumentace, což je průlom v našem zdravotnictví. Jak někteří možná víte, v minulosti tento návrh již byl předložen, ale protože k němu bylo připojeno velmi nestandardně devět nesouvisejících novel v Poslanecké sněmovně, tak díky tomu tento zákon v tom minulém volebním období „spadl“ pod stůl. Považoval jsem za důležité ho předložil teď, když je příznivá situace. Co se týče těch ostatních zmíněných věcí – zpětvzetí novely zákona o neziskových veřejných zdravotnických zařízení je logickým krokem po rozhodnutí Ústavního soudu, kdy vypustil příslušný paragraf. Výroční zprávy zdravotních pojišťoven byly vzaty vládou na vědomí a budou předloženy Poslanecké sněmovně. Jenom krátce řeknu, že dokumentují velmi nestandardní postupy ve veřejném zdravotním pojištění a hospodaření ve veřejném zdravotním pojištění, ale byly to výroční zprávy za rok 2005.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji. Poprosím ministra financí Vlastimila Tlustého.

Vlastimil Tlustý, ministr financí: Dobrý večer, dámy a pánové. K tématům, které avizoval pan premiér. Vláda dnes schválila výsledky výběrového řízení na prodej aktiv státu ve společnosti Aero Vodochody. Bylo to výběrové řízení, které, jak víte, zahájila ještě předchozí vláda a vláda schválila prodej vítězi tohoto výběrového řízení, který nabídl nejvyšší cenu – 2,91 mld. Kč. To je k tomu prvnímu bodu. Co se týká otázek eura, jednak dnes vláda schválila jeden ze tří scénářů zavedení eura v ČR. Vláda zvolila variantu tzv. jednorázového komplexního přechodu na euro, tzn. přechod v jediném kroku, kdy není rozloženo přecházení do více na sebe navazujících kroků. Součástí usnesení je vzetí na vědomí, že přijetím tohoto scénáře zavedení eura v ČR není stanoven termín zavedení eura v ČR. V dalším bodě, který dnes vláda projednávala, je konstatováno, že současný vztah veřejných financí ČR a jejich výhled neumožňuje, aby v příštím roce ČR se rozhodla vstoupit do tzv. ERM II. Z bodů, které dnes vláda rovněž projednávala, a které byly předmětem zájmu veřejnosti, bych ještě doplnil, že vláda schválila postup prodeje pohledávek a majetkových účastí ve Světu Zlín městu Zlín, přičemž základním prvkem schváleného postupu je stanovení tržní ceny, to za prvé. A za druhé, podmínkou je akceptování podmínek jako je předkupní právo státu na takto převáděný majetek vůči městu, jinými slovy, zamezení jeho převodu na třetí osoby.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já jenom doplním dvě věci, které jsem zapomněl při tom úvodním slově. Schválili jsme materiál předložený ministrem vnitra, který se týká nutnosti aplikace zásady nediskriminace při zadávání veřejných zakázek v oblasti ICT, což je materiál, který reaguje na velmi nestandardní výběrová řízení téměř na všech resortech v oblasti informačních technologií, na různé diskriminační podmínky v případě upgradu a zjištění celé řady nesrovnalostí při takto probíhajících nákupech techniky v této oblasti. Druhý materiál, který jsme signalizovali a byl dnes schválen, je materiál koordinace českého předsednictví, zvolení modelu fungování a řízení českého předsednictví včetně vládního tajemníka, jak jsme nakonec nazvali tuto funkci. A chceme v následujícím období tohoto vládního tajemníka jmenovat, aby se ujal své práce a mohl fungovat, vlastně i podle nového statutu, dnes schváleného, výbor pro EU, který bude složen z předsedy vlády a jednotlivých ministrů. To si myslím, že jsou ty základní informace, které jsme vám dnes chtěli podat a je prostor pro vaše dotazy. Prosím.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Prosím, vaše dotazy.

Jiří Novotný, deník Právo: Jenom ještě k té privatizaci Aera. Chtěl jsem se jenom zeptat, jestli to rozhodnutí ministrů bylo jednomyslné o tom prodat to tedy na základě výsledků výběrového řízení Oakfieldu. A jestli byste mohli jenom naznačit, pane ministře, jaký bude další postup, tzn. kdy by se tak Oakfield mohl Aera ujmout?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Na tu první otázku já musím říci, že jsme o tom diskutovali opakovaně a já osobně mám pocit, že nakonec hlasování bylo jednomyslné, nebo se jeden zdržel, to já přesně nevím. Tam žádné dobré řešení, a všichni to ví, neexistovalo. Zvolili jsme řešení, které zamezuje konkursu, které pokračuje v intencích rozhodnutí té minulé vlády. Tato vláda nemá mandát na to, aby činila nějaká zásadně jiná rozhodnutí. V tomto smyslu jsme byli velmi konformní. Jsme si vědomi všech rizik tak, jak si jich byla vědoma ta minulá vláda. Pokládáme tento krok za tu cenu za přijatelný a přijatelná rizika pro ČR po tom všem, co se v Aeru Vodochody v těch uplynulých letech stalo. Jestli chce Vlastimil Tlustý k tomu časovému průběhu.

Vlastimil Tlustý, ministr financí: Já myslím, že nelze ten okamžik definovat časově tak, jak se na to tázal pan redaktor, a to proto, že k převzetí akcií vítězem výběrového řízení jsou v celé soutěži stanoveny věcné podmínky. Jestli mi dáte chvilku prostor, já naleznu příslušnou stranu, kde je podmíněno převzetí akcií určitými podmínkami v podobě záruk atd. Možná to nemusím citovat, ale já nemohu předpovědět, kdy ty podmínky budou splněny nabyvatelem.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji, další dotaz, prosím.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Mimochodem, i smluvní akceptace, např. týkající se L-159 atd., to tam všechno v těch podmínkách je stanoveno už v rámci výběrového řízení.

Redaktor Pulkrábek, Bloomberg: Dobrý večer. Pane ministře Tlustý, jaký bude další postup ve věci ERM II?

Vlastimil Tlustý, ministr financí: My jsme jasně uvedli, a já to opakuji, že ČR se nemůže v příštím roce do toho systému zapojit. Dnes na jednání, kromě dlouhodobě uváděných rizik a faktorů jako je stav veřejných financí, byl uveden jeden další, a to je riziko překročení míry inflace, na kterém se mohou projevit faktory jako je zvyšování spotřebních daní, které bude např. projednáváno ve druhém čtení zítra v Poslanecké sněmovně. To, že jsme konstatovali, že tak nemůže být učiněno v příštím roce, neznamená, že by bylo konstatováno, kdy tak přesně může být učiněno. Ostatně, i ta formulace použitá u druhého materiálu, že součástí zvolené strategie není v tuto chvíli určení datumu, jasně vyjadřuje a to dobře víte, že ČR se může vrátit k termínu přijetí eura ve chvíli, kdy zahájí reformy, které tyto negativní faktory budou eliminovat.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Jestli mohu doplnit, tak strategie k přijetí eura je z roku 2003. Po diskusi dnes s guvernérem centrální banky bylo rozhodnuto, že se k této strategii vrátíme. Termín pro stanovení nové strategie je myslím červenec příštího roku, jestli se nepletu, pane ministře.

Vlastimil Tlustý, ministr financí: Ano, nicméně platí základní teze, že původně očekávané datum – rok 2010 - svými kroky zrušily předchozí vlády sociální demokracie. To, že budou zpracovávány další materiály, které to budou aktualizovat a posuzovat, to je pravda. Nicméně, v tuto chvíli nikdo takové datum stanovit nemůže, protože je zřejmá vazba na provedení nezbytných reforem.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji, další dotaz prosím. Pokud není, děkujeme.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Děkujeme a dobrou noc.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X