Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

22. 11. 2006 14:04

Tisková konference předsedy vlády ČR Mirka Topolánka po jednání vlády ve středu 22. 11. 2006

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Dobrý den, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády, a jako vždy předávám první slovo panu premiérovi Topolánkovi.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Ještě jednou dobrý den. Dnešní vláda skončila trochu dříve. Měli jsme na pořadu něco přes 20 bodů. Vzal jsme s sebou ministra kultury Martina Štěpánka, který vás bude informovat o jednom ze svých bodů. Vzal jsem s sebou ministra obrany Jiřího Šedivého ze stejného důvodu a vzal jsem s sebou i ministra spravedlnosti a předsedu Legislativní rady vlády, který vás bude informovat o svých záležitostech. Stáhli jsme dnes materiál volného pohybu pracovníků pro občany Bulharska a Rumunska, ne proto, že bychom s tím nesouhlasili, ale protože budeme projednávat příští týden doplněnou analýzu. Schválili jsme některé standardní body dohody. Z těch věcí, které možná jsou zajímavé, byl schválen a projednán státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů s jasným zadáním do budoucna. Je to bod, který jsme zdědili. Chceme vyhodnotit ten státní program, jak po ministru průmyslu a obchodu, tak po ministru životního prostředí tak, aby po květnu příštího roku bylo jasné, jakým způsobem dál pokračovat. Zajímavá diskuse proběhla u návrhu opatření ke zvýšení počtu elektronických podání souhrnných hlášení a přiznání daní z přidané hodnoty, kdy jsme ten materiál vzali na vědomí a uložili ministru financí, aby prováděl nejenom to zvýšení těch elektronických podání cestou jasného stanovení podle obratu, ale také motivačními prvky přirozenými, které by vedly jednotlivé plátce k tomu, aby využívali této formy, a takto samozřejmě pomáhali ministerstvu financí realizovat personální audit, který by vedl k efektivnímu, nebo efektivnějšímu, zpracovávání těchto podání daňových přiznání. Nic dalšího takového, co si myslím, že by bylo zásadního, zásadní změnou, jsme neprojednávali, a proto bych doporučil, aby vás ministři informovali o svých bodech.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji panu premiérovi a nyní bych předal slovo ministru obrany Jiřímu Šedivému.

Jiří Šedivý, ministr obrany: Děkuji vám. Dobrý den, dámy a pánové, já bych vás rád informoval o návrhu, který byl projednán a schválen vládou, návrhu ministerstva obrany, a to na změnu ve funkci náčelníka Generálního štábu. Tento návrh půjde nyní k panu prezidentovi. Konkrétně se jedná o to, že ke dni 28. února příštího roku by měl ukončit své funkční období současný náčelník Generálního štábu pan armádní generál Pavel Štefka a od 1. března příštího roku by ho měl vystřídat pan generálporučík Vlastimil Picek, který je v současné době náčelníkem Vojenské kanceláře prezidenta republiky. Já bych při této příležitosti jenom chtěl říci, že pan armádní generál Štefka udělal za poslední čtyři roky obrovský kus práce. Pod jeho velením se uskutečnila, a to velice úspěšně, profesionalizace, pod jeho velením jsme dosáhli v tomto roce počátečních operačních schopností Armády ČR, takže i tímto bych mu velice rád poděkoval. Domnívám se, že pan generálporučík Vlastimil Picek bude tím nejlepším mužem na tomto místě, i z toho důvodu, že od něj očekáváme, řekněme, dokončení určitých transformačních kroků, a to zejména a právě v té oblasti řízení, tzn. ministerstva a Generálního štábu.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji panu ministrovi a nyní ministr kultury Martin Štěpánek.

Martin Štěpánek, ministr kultury: Dobrý den, dámy a pánové. Obsahem materiálu, který ministerstvo kultury dnes projednalo s vládou, byl bezplatný převod objektu bývalého Federálního shromáždění, a nyní Svobodné Evropy Rádio svoboda, z ministerstva financí na ministerstvo kultury s tím, že by v budoucnu sloužil tento objekt nejprve jako depozitář pro depozita Národního muzea v Praze po dobu jeho rozsáhlé generální rekonstrukce. A v budoucnosti bychom rádi uvažovali i o tom, aby se tento objekt stal moderním pandánem k historické budově Národního muzea v Praze s tím, že by sloužil jako multifunkční výstavnický areál. Domnívám se, že je to jedno z nejelegantnějších řešení. Je to řešení i finančně velice výhodné, strategicky je možno mezi budovou Národního muzea a budovou bývalého Federálního parlamentu zbudovat podzemní koridory. Kromě toho, že by se administrativa z budovy Národního muzea přesunula do budovy bývalého Federálního parlamentu, plus místo pro ta depozita, získalo by Národní muzeum jednak ve své historické budově přibližně 1000 m čtverečních výstavních ploch plus 3000 metrů výstavních ploch v té moderní budově. Já jsem velice rád, že vláda s tímto návrhem ministerstva kultury dnes souhlasila a bude ještě předmětem dalších jednání, i když jsem přesvědčen, že velice úspěšných ve smyslu, že se objevily ještě jiné návrhy, jak využít tohoto objektu. Ale já jsem přesvědčen, že ta jednání v budoucnosti budou úspěšná ve prospěch Národního muzea.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já možná jenom dodám, že v současné době, kromě historické budovy Národního muzea, jsou expozice a různé sklady a depozitáře rozmístěny na dalších deseti místech v Praze, a toto řešení se ukazuje jako moderní, urbanisticky přijatelné i vzhledem k podzemnímu propojení těchto budov, a řekl bych, v evropských metropolích poměrně běžné.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji. Na závěr prvního úvodního kolečka ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády: Dobrý den, dámy a pánové. Vláda, mimo jiné, dnes projednala návrh na jmenování nových soudců. Jde o 13 nových soudců. Ten návrh nyní bude zaslán panu prezidentovi republiky. Chci říci k tomu asi tolik, že vláda věnuje výraznou pozornost personálním otázkám české justice. V tuto chvíli je ve státním rozpočtu zajištěno krytí nákladů na 3063 soudců, a v ČR máme 2970 soudců. My tedy chceme ten rozdíl postupně doplnit. V pondělí bude pan prezident jmenovat 29 nových soudců plus těchto 13 by mělo vést k tomu, že nám bude zbývat přibližně 50 míst, která by měla být obsazena v první polovině příštího roku. Chci k tomu dodat ještě tolik, že my v tuto chvíli plošně neobsazujeme všechny soudy v ČR, ale klademe důraz při doplňování nových soudců na ta místa, kde jsou největší průtahy, kde jsou soudy nejméně obsazeny, a to je otázka severních Čech a některých moravských regionů. Proto z oněch třinácti navržených jdou čtyři soudci, nebo měli by jít, pokud budou jmenováni, ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, kde je situace v tuto chvíli nejhorší, tři soudci by měli jít k ostravskému Krajskému soudu a tři soudci jsou ke Krajskému soudu v Brně.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Dámy a pánové, prosím, prostor pro vaše dotazy.

Marek Pokorný, deníky Bohemia: Chci se jenom zeptat. Když jste mluvil o tom stěhování toho Národního muzea, tzn. co vy s těmi deseti objekty, kde jsou teď ty expozice a archívy Národního muzea? Ty se zase vyklidí a bude s tím něco dál?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Tak já myslím, že ty objekty, jejich další osud, by měl byl podobný jako osud jiných nepotřebných objektů pro státní správu. Takže, buď by byly převedeny na ten Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, kde by bylo dále s nimi naloženo buď způsobem převodu na město nebo na kraj, nebo prodejem. Myslím, že to je standardní postup. Národní muzeum není jenom ve vlastních objektech, ale také v objektech pronajatých, tzn. tím by byly samozřejmě ukončeny pronájmy a ta ekonomika celého Národního muzea by se tím zlepšila.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Další dotaz.

Redaktorka, Velká Británie: Mohu se zeptat, jestli dnes vláda nemluvila o prodeji ČEZu?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Vláda neměla mluvit o prodeji ČEZu , a proto o něm také nemluvila.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Další dotaz. Televize Prima.

Tomáš Drahoňovský, televize Prima: Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat, takový politický dotaz, řekněme. Dnešní Lidové noviny píší o tom, že kandidát na předsedu lidové strany pan Čunek chce změnit prohlášení lidovců, kteří se zavázali nespolupracovat s KSČM, nepodporovat vládu, ani nejít do vlády, která by stála na komunistických hlasech. Chtěl by toto prohlášení přepracovat, do jaké podoby zatím neřekl, ale dá se předpokládat, že by možná to prohlášení zmírnil. Co vy na to, pane premiére?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Nic.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Další dotaz.

Aleš Sosnovský, ČTK: Dobrý den. Já mám jenom krátký dotaz, jestli vláda dnes schválila návrh na změnu rozpočtových pravidel v souvislosti se zastupitelskými úřady v zahraničí? Děkuji.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Ano, samozřejmě. My se vzhledem k tomu, že naši zastupitelé, velvyslanci, působí v zemích s různým daňovým režimem, s různým statutem, s různou mírou bezpečí, tak jsme mimochodem rozhodli o tom, že bude stanoven speciální účet, kterým bude možno předfinancovávat naše ambasády v zahraničí způsobem, který je praktický pro danou zemi a vláda tento materiál bez problémů schválila.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Další dotaz.

Redaktor, Reuters: Já jsem se chtěl zeptat, jestli byste mohl říci něco bližšího k bodu 15, který jste dnes projednávali bez rozpravy. Týká se to privatizací, a jenom čistě se ujistit, vím, že jste nejednali přímo, o privatizaci ČEZu, ale jestli např. se ten bod nemohl týkat mechanismu prodeje ČEZ, nebo uvažovaného prodeje menšinového podílu akcií? Děkuji.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Tento materiál se netýkal ČEZu, týkal ČEPSu. Jak víte, tak Česká přenosová soustava je dnes 100% v majetku státu, a to prostřednictvím Fondu národního majetku společnosti OSINEK, a podle tohoto návrhu ministerstva financí, a zavázala se v pěti splátkách ČEZu splatit tu část, o kterou vlastně ČEZ v tomto řízení před několika lety připravila. Tyto splátky nejsou hrazeny podle původního harmonogramu, a materiál, který jsme schválili umožňuje financovat z výnosů privatizace, které jsou ve Fondu národního majetku, tedy dnes ve správě ministerstva financí, platit ty splátky v režimu, který byl dohodnut.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Další dotaz.

Veronika Kročáková, televize Nova: Pane premiére, myslíte si, že má cenu vyjednávat s lidmi, jako je např. pan Kasal, když za 14 dní končí? Není to podle vás ztráta času?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Každý z nás má nějaký mandát, každý z nás má nějakou sílu toho mandátu. Pan Kasal, nejenom podle jeho slov, ale podle slov dnešní reprezentace KDU-ČSL, má plný mandát pro vyjednávání, případně pro dojednání, a myslím, že to nezpochybňují ani kandidáti na předsedu. Pokud vím, tak jediný zatím ohlásil kandidaturu pan Čunek, a v tomto smyslu si nemyslím, že by pan Kasal, paní Parkanová, jako předsedkyně klubu a pan Jílek, jako předseda Senátního klubu, měli snížený mandát. Já to tak nevnímám.

Veronika Kročáková, televize Nova: Ještě k tomu panu Čunkovi. Vy si tedy nemyslíte, že to může ovlivnit jednání to jeho prohlášení v Lidových novinách?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já všechna prohlášení čtu s velkou rezervou, protože vyšla v novinách.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Další dotaz. Česká televize.

Jana Čermáková, Česká televize: Dobrý den. Pane premiére, já bych měla také jeden dotaz z těch politických, jestli byste mohl potvrdit, že je dnes kolem 17. hodiny v Kramářově vile schůzka s ČSSD, ODS a ČSSD? Pakliže ano, s čím na jednání jdete, jestli už jste našli s ČSSD nějaké průniky vašich programů, a jestli by v budoucí vládě měly být špičky ODS?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Na první otázku odpovím ano. Ta jednání budou mít pokračování zítra. Signalizujeme jednání 9,00 se stranou Zelených, 10,30 s KDU-ČSL a 12,30 s ČSSD. To první kolo jednání, jak jsme jasně deklarovali dopředu, bude tak, jak nám uložil kongres o realizaci nebo případně možnosti realizace předčasných voleb v příštím roce. Toto jednání, to první kolo, bude ukončeno zřejmě ještě dnes. To druhé kolo, uvidíme zítra, jestli se posuneme, bude zásadně o programu. V tomto smyslu já nebudu dávat dopředu žádné mantinely toho jednání a už vůbec se nebudu vyjadřovat o tom, kdo bude sedět v příští vládě, protože to je, v podstatě, mé rozhodnutí.

Jana Čermáková, Česká televize: Děkuji a ještě bych poprosila dotaz na pana ministra spravedlnosti, zda-li dnes vláda projednávala návrh na to, jak zjednodušit výměnu informací z rejstříků trestů zemí EU? Děkuji.

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády: Ano, tento návrh byl přijat. Je to drobná, leč velmi důležitá, novela trestního řádu. Bude moci umožnit, aby členské státy EU mezi sebou mnohem rychleji a efektivněji si vyměňovaly informace, které jsou vedeny v Rejstříku trestů. Dnes takovýto styk je konán skrze Nejvyšší státní zastupitelství nebo ministerstvo spravedlnosti, je to relativně administrativně náročné. Takto budou mezi sebou komunikovat přímo Rejstříky trestů v rámci EU. Návrh byl schválen vládou.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Další dotaz.

Marek Pokorný, deníky Bohemia: Co to znamená prakticky? To znamená, že cizinec, který tady podniká, bude muset doložit ten svůj výpis trestního rejstříku nebo jak to bude?

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády: Ne, ten návrh se netýká jako cizince, ten návrh se týká státních orgánů, které mezi sebou spolupracují, a které potřebují pro své rozhodnutí získat informace o tom, zda někdo byl v členském státě EU odsouzen, a případně k jakému trestu byl odsouzen. To je spolupráce mezi státními orgány, to není o tom, že by fyzická osoba někde něco žádala.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Další dotaz. Pokud není, děkuji a hezký den.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Také děkuji a pěkný den.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X