Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

21. 2. 2007 16:20

Tisková konference předsedy vlády ČR Mirka Topolánka po jednání vlády ve středu 21.2.2007

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci po jednání vlády. Vítám zde premiéra Mirka Topolánka a ministra vnitra Ivana Langera. Do úvodu pan premiér stručně shrne, o čem vláda dnes jednala.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Děkuji. Dobrý den. Já se omlouvám, o co později jsme přišli, o to dříve odejdeme, protože bude následovat okamžitě jednání, takže se soustředím pouze na vládní body. A omlouvám se předem, že nebudu mít čas odpovědět vaše jiné dotazy. My jsme dnes měli opravdu velmi rozsáhlý program, proto schůze vlády skončila až teď s tím, že jsme, dokonce, myslím, čtyři body přeložili na příští týden. Myslím, že z těch zajímavějších bodů, ty vám představí Ivan Langer. My jsme, samozřejmě, schválili celou řadu bodů, které se dotýkají např. změny devizového zákona, ale také důchodového pojištění. Schválili jsme náš určitý nedostatek, připomínkovaný Evropskou komisí, ve věci regulace reklamy, odložili jsme rozhodnutí o zřízení Vysoké školy v Poděbradech. Budeme k tomu mít koncepční diskusi 7. 3. na rozšířeném zasedání vlády v Kolodějích v souvislosti s koncepcí terciálního vzdělávání. Řešili jsme, samozřejmě, materiály, které předložila paní ministryně Stehlíková, které se týkají např. způsobu grantu nebo dotací ze státního rozpočtu na aktivity národnostních menšin. Řešili jsme problém související s odchodem společnosti Eastern Sugar, a vlastně snížení národní cukerné kvóty a s tím související platbou Evropské komise, a schvalovali jsme fakticky nařízení vlády, které umožňuje našim zemědělcům čerpat z této částky tu poměrnou část, která jim náleží. Zamítli jsme celou řadu poslaneckých návrhů. Jeden z nich byl o celostátním referendu, opakovaný návrh, my to v programovém prohlášení máme řešeno jinak. Nevidíme důvod, proč zřizovat ústavní zákon o celostátním referendu, jestliže preferujeme spíše speciální referenda řešená speciálními ústavními zákony. Hovořili jsme také o státních maturitách, a tady držíme to stanovisko, které nyní je projednáváno v Poslanecké sněmovně, takže jsme nesouhlasili s dalším návrhem, který fakticky posunuje státní maturity pouze v té odborné části o rok a ponechává v platnosti státní maturity z češtiny a cizího jazyka, což byl návrh poslankyň Zelenkové, Bohdalové, Mertynové a dalších. Schválili jsme koncepci integrace cizinců v roce 2006, což byl materiál, který předkládal místopředseda Nečas. V kontextu toho, samozřejmě, jsme schvalovali i materiál, který se týká transformace pobytových sociálních služeb a podobné materiály. Schválili jsme některé technické věci a, samozřejmě, všechny body bez rozpravy, s výjimkou několika bodů, které žádají ministři zařadit do bodů s rozpravou, které budeme projednávat příští týden. To je ode mě zhruba v této chvíli všechno.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Nyní má slovo ministr vnitra Ivan Langer.
Ivan Langer, ministr vnitra a informatiky: Dobrý den. Já se omlouvám za svůj lehce zastřený hlas, je to dílem díky tomu, že jsem dojat, že vás vidím a dílem díky tomu, že jsem si z Polska přivezl virózu, takže mě, prosím, omluvte za tento handicap. Předpokládám, že jste byli informováni z vládního programového prohlášení, že cílem této vlády je v maximální možné míře zjednodušovat praktický život občanů ČR. A jedním z jejich velkých cílů je debyrokratizace fungování státu jako takového, zjednodušení komunikace občanů se státem v podobě všech jeho institucí na úrovni obcí, krajů a státu. V tomto smyslu lze označit dva body, které dnes projednávala a schválila vláda, jako naplňování programového prohlášení právě v oblasti debyrokratizace fungování státu. Ten první je konkrétní, jednorázový, týká se problematiky tzv. dětských pasů. Druhý problém je koncepční a souvisí s rozvojem e-Governmentu a politiky této vlády v oblasti e-Governmentu, a nazývá se projekt Czech Point. Nejprve tedy dětské pasy. Předpokládám, že buď z praktické zkušenosti nebo možná někdy v budoucnosti byste zjistili, jaké nesmyslné legislativní opatření přijala minulá vláda, když uložila povinnost rodičům, respektive jejich prostřednictvím dětem, mít každý rok svůj vlastní dětský pas do toho pátého roku věku tohoto dítěte. Je to absurdní, nesmyslné, je to opatření, které obrovským způsobem komplikuje praktický život rodičů s dětmi a zbytečným způsobem zatěžuje jejich rodinné rozpočty. Vláda dnes řešila dvě varianty možného řešení. Jedna varianta byla varianta rychlá, nicméně kompromisní, tedy umožnit rodičům zapisovat si děti do svého pasu do věku pěti let s tím, že tato varianta by byla řešitelná technicky velmi elegantně a byla by realizovaná v kratším časovém termínu. Druhou variantou byla varianta koncepčnější, tedy udělat toto rozhodnutí do věku deseti let tohoto dítěte, kdy by rodiče mohli mít zapsány své děti ve svém pasu do desátého roku jejich věku. Vláda se rozhodla pro tuto druhou variantu, tedy platí, že rodiče budou moci mít zapsány své děti ve svých pasech do desátého roku jejich věku. Z toho vyplývá také jistá technická náročnost z důvodu bezpečnostního zajištění, nicméně, předpokládám, že nejenom tento zákon bude schválen v dohledné době, ale že zejména ta praktická část bude platit a bude realizována někdy v druhé polovině tohoto roku. Tak jako tak, je to výrazné zjednodušení současného stavu, který zbytečným způsobem obtěžuje rodiče s dětmi. Druhý bod, druhá novela zákona o informačních systémech veřejné správy, souvisí s tzv. projektem Czech Point. Víte, že vláda Mirka Topolánka si jako jeden ze svých základních cílů v oblasti veřejné správy dala za úkol rozvoj a podporu e-Governmentu v ČR. V rámci toho stanovila jasný časový a věcný rámec a konkrétní body, které mají být naplňovány při realizaci tohoto záměru. První krok – jednotná komunikační infrastruktura veřejné správy - již je realizován. Druhým krokem je vytvoření tzv. sítě Czech Pointu. Následovat bude zákon o zrovnoprávnění písemného a elektronického dokumentu, a jakýmsi vyvrcholením celého projektu e-Government v Čechách, je zákon o registrech. Dnes vláda schválila tzv. projekt Czech Point, který významným a zásadním způsobem má ulehčit jednání občanů se státem, neboť zřizuje na tzv. matričních úřadech, kterých je zhruba 1500 po celé ČR, možnost pořizovat ověřené výpisy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, rejstříku trestů a živnostenského rejstříku. Vznikne nesmírně hustá síť kontaktních míst, tzv. Czech Pointů, jejichž prostřednictvím, aniž by člověk musel obcházet různé úřady, bude možné tyto ověřené výpisy získávat. To je první etapa, do níž se zapojí také síť jednotlivých poboček České pošty, se kterou počítáme v rámci rozvoje e-Governmentu, nicméně, takto vzniklá páteřní síť bude dále rozvíjena a už někteří ministři projevili velký zájem o to, aby na tzv. Czech Pointech mohly být občanům poskytovány další informace a další služby. Já jsem v minulosti říkal, že Czech Point je malým krokem pro českou byrokracii a velkým krokem pro občany ČR. Myslím si, že to platí, a považuji dnešní rozhodnutí vlády za nesmírně zásadní pro další rozvoj e-Governmentu v ČR a pro zjednodušení praktického života každého jednoho občana u nás.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Dámy a pánové, nyní je prostor maximálně pro dvě vaše otázky. Pan premiér má bezprostředně další jednání a platí, co bylo řečeno, že se mají týkat vlády. Byla tam Česká televize a Prima, nevím, v jakém pořadí. V každém případě to byly ty dva dotazy. Prosím.
Helena Šulcová, televize Prima: Já bych se chtěla zeptat pana premiéra, jestli se dnes na vládě mluvilo o tom záměru paní Stehlíkové, která chce vypsat veřejnou sbírku na pomoc Romům, kteří byli vystěhováni ze Vsetína, jestli se o tom mluvilo, jestli jste s takovým záměrem, který ona plánuje, byl víc spokojen, než s tím jejím původním záměrem, kdy chtěla, aby se přispělo těm lidem ze státního rozpočtu.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: My jsme o tom, samozřejmě, nehovořili, protože my projednáváme pouze materiály, které jsou předložené. A soukromé aktivity ministrů, které souvisejí s jejich činností, mě ne úplně zajímají. Takže, to je odpověď. My to nemáme co projednávat.
Ivan Langer, ministr vnitra a informatiky: Jestli mohu doplnit. Spontánní iniciativa každého člověka je možná, přirozená, nicméně, osobně teď se nedomnívám, že by bylo optimální toto řešit prostřednictvím státního rozpočtu.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Prosím, Česká televize.
Jana Čermáková, ČT: Pane premiére, já bych se ráda zeptala, jak dopadl osud té novely, která měla usnadnit přístup cizinců k půdě. Navrhoval pan ministr Gandalovič ji odložit, tak pakliže jste ji případně přijali, proč jste mu nevyšli vstříc, a jestli máte nějakou představu, jak ta novela může pochodit v Poslanecké sněmovně, jak to s ní dnes dopadlo?
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: My jsme ten návrh novely schválili po, řekl bych, velmi rozsáhlé diskusi. Myslím, že i Petr Gandalovič nakonec uznal nesmyslnost trvání na tom původním znění, protože v současné době je u nás neprávní stav. Už dnes, podle primárního práva, které je nadřazeno právu našemu, je v podstatě ta úprava nesmyslná. To znamená, touto úpravou jsme pouze nastolili právní stav a dosáhli toho, co občané schválili v referendu, a co by měla vláda respektovat, nebo každá politická reprezentace. A to, co jsme přijali v souvislosti s přístupovou smlouvou, a to je platnost primárního práva EU. To znamená, ta diskuse se vedla v několika směrech, za prvé je to nastavení právního stravu. Již dnes, pokud by občan cizí národnosti EU žádal o zapsání do katastru, tak už dnes podle primárního práva naše orgány jsou nuceny mu vyhovět. To znamená, ta novela, která ten stav nějakým způsobem deformovala, je fakticky, non lege artis. To je jeden důvod. Druhý důvod – my, samozřejmě, i v souvislosti s těmi úkoly, které máme, a to je případné urychlení státní půdy, případné ukončení pozemkového fondu, dokončení pozemkových úprav, a celá řada dalších oblastí, tak ty jsou, samozřejmě, jako úkoly vlády v tom bezprostředním čase, který následuje. Takže se nedomníváme, že by bylo riziko, že by byla práva českých občanů nějakým způsobem krácena. Všichni vědí, že již dnes na základě toho stavu, a řekl bych, poměrně nesmyslného vyjednání Zemanovy vlády, kdy jsme vyměnili sedmileté moratorium, které nikdy nemohlo být uskutečněno, na prodej nemovitého majetku půdy, jsme vyměnili za volný pohyb pracovních sil. Už tehdy jsme to opatření kritizovali a ukázalo se velmi rychle, že mnoha způsoby, zcela legálními, toto opatření jde obejít, a že už dnes prostřednictvím různých metod, příslušníci EU z jiných států, fakticky toto opatření a moratorium naprosto legálně obcházejí. Takže, žádné riziko z toho neplyne a po velké diskusi jsme se rozhodli tuto novelu přijmout.
Ivan Langer, ministr vnitra a informatiky: Mohu to jenom doplnit? Doopravdy, abychom tomu přesně porozuměli, ať už česká právní norma říká cokoliv, primární právo EU je nadřazeno, a kdyby devizový zákon omezoval jakýmkoliv způsobem nabývání nemovitého majetku, upravuje-li to primární právo EU, potom to má, samozřejmě, přednost, a v tuto chvíli, de facto, řešíme problém, který už byl vyřešen, ať zákon říká, co říká.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já jenom dodám, že původně jsme navrhovali tento návrh novely devizového zákona nechat schválit Poslaneckou sněmovnou ve zrychleném řízení podle paragrafu 90. Nicméně, jsme si vědomi toho, že v Poslanecké sněmovně může ta norma být kontroverzní, ale znovu podotýkám, svým způsobem je trochu jedno, jestli to Poslanecká sněmovna schválí nebo neschválí. Já budu plédovat pro schválení, protože se vyvarujeme celé řadě soudních sporů, které zatíží státní rozpočet ČR, protože to primární právo je dnes jednoznačně nadřazeno. Takže, já budu, samozřejmě, poslance přesvědčovat, aby to schválili. Pokud to neschválí, tak tím jednoznačně říkají, že je nezajímají dopady na státní rozpočet z těch soudních sporů, které nepochybně musíme prohrát díky primárnímu právu, které platí.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Tak, já to napotřetí ukončím, a nezdvořile upozorním pana premiéra, že má další jednání, okamžitě nyní. A vám se omlouvám za toto zkrácení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X