Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

13. 9. 2006 14:14

Tisková konference předsedy vlády ČR Mirka Topolánka po jednání vlády ve středu 13. září 2006

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Dobrý den, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci bezprostředně po zasedání vlády. Vítám zde premiéra vlády Mirka Topolánka, vicepremiéra Petra Nečase, ministra financí Vlastimila Tlustého a ministra vnitra Ivana Langera. Pane premiére, máte první slovo.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Děkuji. Už z toho, že jsme, a za to se omlouvám, přišli na tiskovou konferenci podstatně později než jsme původně soudili, vidíte, že tak, jak jsme původně očekávali, že dnešní schůze vlády bude kratší, a nebude mít takový počet bodů po té krátké chvíli, tak opak byl pravdou. Na dnešní schůzi vlády jsme projednali celou řadu materiálů, a to jak senátních návrhů, tak poslaneckých návrhů. Samozřejmě také celou řadu dalších, o kterých vás budou informovat mí kolegové. Mně přísluší v této chvíli spíše informace, která si zaslouží jistou pozornost, a týká se zpravodajských služeb. Vláda rozhodla o koordinaci speciálního boje proti terorismu, tím pověřila BIS, a uložila ministrovi vnitra a ministrovi obrany, aby služby v jejich kompetenci předávali operativně analytické poznatky z boje proti terorismu právě na centrum BIS. Tím pádem se pan ředitel Lang stal něčím jako vrchním velitelem boje proti terorismu. Další opatření ve smyslu tohoto dnešního usnesení vlády budou následovat. Druhé oznámení je spíše informace – ředitel Národního bezpečnostního úřadu Hostek podal rezignaci. Řízením toho úřadu je pověřena jeho zástupkyně paní doktorka Jůzová, a mně uložila vláda, abych s příslušným parlamentním výborem projednal nominaci nového ředitele. Myslím si, že to jsou informace, které by vás mohly zajímat, a nyní předávám slovo svým kolegům.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji, slovo má nyní místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Dobrý den, dámy a pánové, dnešní vláda se také zabývala velmi důležitou otázkou penzijního systému a vývoje chování penzijního systému v tomto roce. Skutečnost je taková, že původně v návrhu státního rozpočtu byla rozpočtována na důchody částka zhruba 257 mld. Kč. K poslednímu srpnovému dni, čili po dvou třetinách roku, se ukazuje, že vyčerpáno je více než 69 % této částky. Za první pololetí letošního roku došlo k nárůstu počtu důchodců o 32 000, což je o 12 000 více než za celý loňský rok. Jinými slovy, prudce se zvyšují náklady penzijního systému. Dosavadní rozpočtové náklady tak, jak byly schváleny minulou vládou pro tento rok, vystačují pro výplatu penzí pouze zhruba do poloviny prosince letošního roku. Znamená to tedy, že vláda musí přijmout mimořádná opatření, aby byla zajištěna výplata penzí tak, jak má být v souladu se zákonem, a aby penze našich spoluobčanů v důchodovém věku nebyly ohroženy. Toto vláda garantuje, že k tomuto kroku nedošlo. Dnes bylo rozhodnuto o tom, že penzijní systém bude posílen v letošním roce o částku, která přesahuje 10 mld. Kč tak, aby bylo zaručeno, že v průběhu letošního roku, včetně zálohových plateb na leden roku 2007, bylo dostatek finančních prostředků a penze byly vyplaceny tak, jak mají být. I tento čerstvý vývoj v penzijním systému, tzn. nedostatek finančních prostředků na konci letošního roku, o to více ukazuje naléhavost a nezbytnost provedení změn v našem penzijním systému. Ukazuje se, že musíme neprodleně, okamžitě zahájit některé reformní kroky, které povedou v prvním kroku k parametrickým změnám v průběžném důchodovém systému, a potom i k dalším krokům, které budou stabilizovat náš důchodový systém. Ukazuje se, že představa, že důchodový systém je v dostatečných přebytcích, že je možné dalších 10 nebo 15 let čekat, je naprosto chybná, je sebevražedná, a zodpovědná politická reprezentace, a tato vláda bude konat i v této věci, tzn. začne velmi intenzivně připravovat základní kroky penzijní reformy.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji panu místopředsedovi a nyní předávám slovo ministru financí Vlastimilu Tlustému.

Vlastimil Tlustý, ministr financí: Dámy a pánové, dobrý den. Dnešní jednání vlády mi uložilo připravit pro mimořádné zasedání vlády, které se uskuteční 25. září, konečnou verzi Ministerstva financí Návrhu zákona o státním rozpočtu s tím, že vláda na tomto mimořádném zasedání 25. září schválí konečnou podobu Návrhu zákona o státním rozpočtu, která bude předána Poslanecké sněmovně ČR.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji panu ministrovi a nyní má poslední slovo pan ministr vnitra Ivan Langer.

Ivan Langer, ministr vnitra: Přeji dobrý den. Vláda se dnes zabývala návrhem, který jsem jí předložil, a je to tzv. Projekt 1000, tedy modernizace a nové vybavení 1000 policejních služeben po celé ČR. Jsem velmi rád, že se záměrem tohoto projektu vláda vyslovila souhlas, respektive jej podpořila, neboť jeho smyslem je zlepšit dosud nevyhovující prostředí na policejních služebnách, ve kterých dochází k bezprostřednímu kontaktu osob, které jsou oběťmi trestné činnosti, a sami se nacházejí mnohdy v mnohem nedůstojnějších podmínkách než jsou osoby, které jsou podezřelé ze spáchání této trestné činnosti. Cílem realizace toho projektu je tedy vytvořit takové prostředí, aby se policejní služebny staly místem důvěry a bezpečí, aby oběti trestné činnosti přicházely do odpovídajícího prostředí, a aby se současně s touto změnou zvýšila i motivace policistů pro výkon jejich práce, neboť budou mít profesionální a dobré podmínky pro svoji práci. V tuto chvíli vláda odsouhlasila změnu svého usnesení, které znamená, že Ministerstvo vnitra získá částku ve výši 613 milionů Kč z prodeje majetku, který byl ve vlastnictví Ministerstva vnitra, a je to částka, která bude použita na realizaci tohoto projektu. Vedli jsme velmi obsáhlou, a předesílám, složitou diskusi nad tím, jak definovat přesný mechanismus nakládání s majetkem ve vlastnictví Ministerstva vnitra, a definitivní řešení, jak dále pokračovat, budeme hledat společně s panem ministrem financí. Považuji to za velmi důležitý krok a jasný signál jak občanské, tak i té uniformované veřejnosti, a velmi děkuji vládě za podporu toho projektu.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji, pane ministře a poslední slovo v úvodu má pan premiér.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: My jsme se snažili definovat ty hlavní body, samozřejmě jich bylo daleko víc, o kterých jsme jednali. A oba ministři, jak ministr práce a sociálních věcí a místopředseda vlády Petr Nečas, tak samozřejmě ministr financí Vlastimil Tlustý popsali poměrně korektně tristní situaci z hlediska jejich kapitol, z hlediska zodpovědnosti za rozpočet. A já přece jenom chci vyslat určitý politický statement, nebo politickou srozumitelnou větu, abyste to pochopili – to, co řekl Petr Nečas fakticky znamená, že schodek letošního rozpočtu se prohloubí o 10 mld. Kč, protože minulá vláda nezabezpečila v patřičném množství prostředky na důchodovém účtu pro výplatu penzí našim spoluobčanům. A to, co řekl Vlastimil Tlustý, fakticky znamená, že těch 88 proklamovaných miliard deficitu státního rozpočtu na příští rok, bylo pouze zbožným přáním, a spíše trikem, a že my se chceme pohybovat v reálných číslech. To jenom, abychom si byli vědomi, abychom striktně oddělovali tu odpovědnost za důchodový účet v letošním roce, a za rozpočet připravený na příští rok od fungování této vlády. Děkuji.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji. Nyní, dámy a pánové, prostor pro vaše dotazy. Já jenom připomínám, že mimořádná tisková konference proběhne také ve 13,30 k nařčením pana poslance Paroubka. Prosím, máte slovo.

Kamil Houska, televize Nova: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jestli nám můžete říci, jaký byl výsledek ohledně jednání o registračních pokladnách, nebo o zákoně o registračních pokladnách. A jestli jste se zabývali bodovým systémem, jestli jste třeba podpořili ten poslanecký návrh. Děkuji.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: K tomu prvnímu, což byl návrh poslanců Paroubka, Bursíka, Kalouska, Topolánka, a myslím některých dalších, a to byl návrh o odložení účinnosti zákona o povinnosti užívat registrační pokladny, mohu říci, že byl vládou jednomyslně doporučen, a Poslanecká sněmovna ho dostává zpátky bez připomínek. K tomu druhému musím říci, že těch připomínek je celá řada. Vláda nakonec ve svém usnesení a doprovodných doporučeních má celou řadu za „a“ výhrad, za „b“ doplnění. A je na Poslanecké sněmovně, aby ve standardním parlamentním mechanismu tuto novelu zákona, kterou předložila Eva Dundáčková a Vlastimil Tlustý jako poslaneckou iniciativu, dopracovala. Vláda ale doporučuje Poslanecké sněmovně, a vrací i s doporučujícím stanoviskem, a s těmi výhradami a doplněními, které jsou uvedeny v doprovodné zprávě k usnesení.

Kamil Houska, televize Nova: Můžete nám uvést nějaký příklad, nějaké výhrady?

Vlastimil Tlustý, ministr financí: Dámy a pánové, já k tomu uvedu jako předkladatel tohoto návrhu zákona jediné, že ministr dopravy pan kolega Řebíček byl jmenován tou osobou, která soustředí všechny ostatní připomínky, které se mezitím objevily, a to jak ze strany jednotlivých ministrů vlády v písemné podobě, tak od veřejnosti, ale také od aparátu ministerstva dopravy. A očekávám, že při projednávání v Poslanecké sněmovně bude podán poslanecký návrh vycházející z těchto podkladů, který bude doplňovat, či korigovat tu původní poslaneckou iniciativu.

Ivan Langer, ministr vnitra: Já uvedu konkrétní příklad z ministerstva vnitra, kdy jsem požádal, aby do toho pozměňovacího návrhu, jak zde o něm hovořil pan ministr financí, byl např. zapracován návrh na změnu zákona o pozemních komunikacích, který na jedné straně osvobozuje vozidla policie a hasičů od povinnosti platit mýtné, a současně jim ukládá povinnost mít to značkovací zařízení umístěné na vozidlech, což je absurdní, a znamená to zbytečně vynaložení možná desítek milionů korun.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji. Dámy a pánové, prosím poslední dotaz. Prosím, pan Drahoňovský.

Redaktor Drahoňovský, televize Prima: Dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, jestli dnes na jednání vlády přišel čas také na programové prohlášení vlády. A pokud ano, mohli byste naznačit, jak bude vypadat? Děkuji.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Odpoví Petr Nečas.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Na programovém prohlášení se intenzivně pracuje, čili, byly v tuto chvíli již sestaveny první návrhy, jakasi nultá varianta …nesrozumitelné… My předpokládáme, že na příštím jednání vlády bude již schvalován text, který po dalších úpravách bude s dostatečným předstihem projednán s politickými partnery v Poslanecké sněmovně tak, aby vláda mohla usilovat o získání důvěry. Čili, v tuto chvíli je vyjednáván na bilaterální úrovni s jednotlivými resortními ministry. Bylo rozhodnuto o rozsahu tohoto vládního prohlášení, o jeho struktuře a o základních tezích a prioritách.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Děkujeme, pěkný den.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkujeme. Připomínám, že se uvidíme společně pravděpodobně ve 13,30 v 1. patře.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X