Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

30. 11. 2006 11:14

Tisková konference předsedy vlády ČR Mirka Topolánka po jednání vlády ve čtvrtek 30.11.2006

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte ve Strakově akademii po jednání vlády. Dovolte mi malou omluvu a nyní bych předal panu premiérovi, jako prvnímu, slovo.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já se pokusím tu agendu vzít tak, jak šla za sebou, z těch věcí, které byly zajímavé. Dneska těch bodů na noční jednání bylo více jak dost. Mimo jiné jsme přijali pozici ČR v otázce volného pohybu pracovníků pro občany Bulharska a Rumunska s tím, že nebudeme ti, kteří budou bránit tomuto volnému pohybu. Nicméně jsme si vyhradili, podobně jako u jiných zemí právo, v případě toho, že analýzy ukáží zhoršení, na to adekvátně reagovat. Myslím si, že nejzajímavější body se týkaly konvergenčního programu, možnosti veřejných rozpočtů spolufinancovat prostředky z fondů EU. Materiál, který předkládal a bude komentovat ministr Gandalovič, v otázce čerpání a vlastně pravidel pro čerpání, monitorování toho čerpání. A tady musím konstatovat, že se dostáváme do velmi nepříjemné situace v důsledku posledního, řekl bych, vývoje veřejných rozpočtů, deficitu rozpočtů a politiky těch minulých vlád, že vlastně naše zpráva, kterou předkládáme pravidelně do Bruselu, tzv. konvergenční program a jeho plnění, znamená faktické neplnění konvergenčního programu. My můžeme do března příštího roku poslat aktualizovaný konvergenční program, ale může znamenat tento náš postup nakonec až možnost penalizace ČR, snížení čerpání z fondů, a to je takové riziko, že to dám do souvislosti s vyjednáváním o nové vládě. Pokud opravdu ta vláda nebude reformní, pokud opravdu nebude řešit reformy, o kterých se bavíme, pokud opravdu nebude řešit veřejné finance, tak ČR nejenom, že bude penalizována a nebude čerpat takové množství fondů z EU, ale navíc nebude schopna ani kofinancovat jednotlivé programy, a to poměrně velice rychle. Další body, které možná stojí za předložení – schválili jsme definici bydlení dle sociální politiky státu, která by měla znamenat možnost sníženého DPH tak, jak vlastně připravovala už minulá vláda. Zajímavý materiál předložil ministr vnitra a informatiky, týkal se analýzy zákonných zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů, který vlastně předchází podobné práce na úrovni zákonných předloh. To znamená zjišťování toho, jestli obce a kraje protiprávně nevydávají vyhlášky a obecní a krajské právní předpisy, které přestupují zákon. Abych to trochu odlehčil, abychom věděli, že někdy nevítězí úplně zdravý rozum, a je to dáno zákonem, projednává vláda i materiály, které samozřejmě povolují výjimky pro činnost v chráněných krajinných oblastech a takto jsme dnes schválili i výjimku pro magistru, studentku Pedagogické fakulty Ostravské university, která může na základě schválení vlády vjet motorovým vozidlem za účelem zpracování své disertační práce.Vyzval jsem ministra životního prostředí, aby se pokusil řešit, aby tento problém a zdravý rozum zvítězil na zákonem, který v tomto smyslu asi není úplně funkční. Zrušili jsme vládní zmocněnce jednotlivých krajů, protože vládní zmocněnci, z hlediska fungování krajů, ztratili svůj smysl. Mám pocit, že důležitým materiálem je nařízení vlády, které stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2007, které vůbec umožňují od 1. ledna tyto příslušníky vyplácet. Materiál, který stanovuje zdravotní pojistné plány a zhodnocuje zdravotní pojistné plány na rok 2007, vám předloží ministr zdravotnictví Julínek. Je třeba říci, že je to poprvé, kdy tyto pojistné plány jsou zhodnoceny a jsou předkládány Sněmovně ne v tom roce, kdy mají být platné, ale v roce předchozím. To znamená, ještě teď bychom chtěli do Poslanecké sněmovny toto zhodnocení zdravotně-pojistných plánů předložit. Domnívám se, že to jsou ty hlavní věci, ke kterým stojí za to, co říci, a předávám slovo Petrovi Gandalovičovi, aby vás daleko blíže seznámil s těmi materiály, které předkládal sám.

Petr Gandalovič, ministr pro místní rozvoj: Tak, já bych se ještě chtěl vyjádřit k tomu materiálu, který předkládal ministr financí, a to je otázka schopnosti státního rozpočtu financovat ten český podíl pro Evropské fondy, tzn. naše dofinancování ve výši 15 %. Ten materiál v podstatě předvádí tři scénáře: optimistický, realistický a pesimistický, a řekněme tak, že při všech těchto scénářích je podíl mandatorních výdajů stoupající a závěr je takový, že pokud neprovedeme reformu veřejných financí, bude tento podíl mandatorních výdajů významným způsobem ohrožovat možnost státního rozpočtu ČR financovat dofinancování, nebo ten podíl pro dofinancování těch Evropských fondů, což by samozřejmě ve svém důsledku ohrožovalo faktickou schopnost čerpání ČR z Evropských fondů. Na jedné straně je tedy závěr ten, že je potřeba provést reformu veřejných financí, na druhé straně pochopitelně ten závěr, že při sestavování rozpočtů to dofinancování musí být pro všechny kapitoly prioritou. Co se týká materiálu, který jsem v návaznosti na tuto věc předkládal já, jedná se o princip financování, který významně ulehčí, pro především města a obce a kraje, čerpání z Evropských fondů, a je to princip průběžného financování, na rozdíl od dosavadního principu, kterým bylo financování ex post. To znamená, že vlastně ten žadatel musel všechny prostředky na ten dotyčný projekt platit ze svého, případně z nějakého úvěru, a teprve až po jeho dokončení si mohl požádat o proplacení. Vláda dnes souhlasila s tzv. průběžným systémem financování, tzn. že ulehčí situaci pro žadatele a zvýší tak šanci, že těch projektů bude více, a že vyčerpáme veškeré Evropské fondy.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji panu ministrovi a na závěr ministr zdravotnictví Tomáš Julínek.

Tomáš Julínek, ministr zdravotnictví: Dobrý večer nebo pozdní večer. Když jsem přišel na ministerstvo, tak co se týče zdravotně-pojistných plánů, jsem se setkal s problematikou, že zdravotně-pojistné plány na rok 2006 nebyly ještě projednány Poslaneckou sněmovnou, takže jsem je stahoval. Proto jsem považoval za nutné tento nesmysl napravit, a proto jsem dnes vládě předložil zdravotně-pojistné plány na rok 2007 ještě v roce 2006, nebo již v roce 2006. V těchto zdravotně-pojistných plánech se předpokládá kladné hospodaření zdravotních pojišťoven, všech zdravotních pojišťoven. Situace u Všeobecné zdravotní pojišťovny je odlišná díky tomu, že má kumulovanou ztrátu. V roce 2006 by to mělo být 8,5 mld. Kč a pro rok 2007 jsme odsouhlasili ambiciózní plán, že by tuto ztrátu mohla snížit na 2,5 mld. Kč. A ministerstvo zdravotnictví bude dohlížet na to, aby to bylo již změněnými pravidly úhrad, aby to bylo již proreformní, protože tato situace je především umožněna zvýšenou platbou státu za státní pojištěnce a není to způsobeno žádnými opatřeními z minulosti. Rozhodně to není způsobeno nucenou správou, rozhodně to není způsobeno opatřeními z roku 2006, již pověstnými limity. Proto je potřeba, aby během roku 2007 proběhly reformní kroky ve zdravotnictví tak, aby v roce 2008 už působily a tudíž my jsme se nemuseli spoléhat na státní peníze, protože jejich navyšování nebo navyšování platby za státní pojištěnce je dále už velmi problematické.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Tak to byla sumarizace bodů dnešního zasedání vlády. Máte prosím nějaké dotazy? Radiožurnál.

Ondřej Černý, Radiožurnál: Dobrý večer. Pane premiére, vy jste řekl, že jste nějakým způsobem odsouhlasili, že budou od 1. ledna moci v Česku pracovat Rumuni a Bulhaři, ale že si necháváte jakási zadní vrátka. Jak konkrétně se to může projevit v momentě, kdy hypoteticky na český pracovní trh přijde mnoho lidí z právě těchto zemí, tak jim to nějakým způsobem zakážete?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Je půl dvanácté v noci a já na tuto otázku, kterou nepokládám, protože neznáte ty zákony, za úplně vhodnou, přesto na ni odpovím. Již dnes v našem zákonodárství tato opatření jsou možná uplatnit vůči novým zemím EU, je to tam kogentně vyjmenováno, proto se tento zákon bude muset rozšířit i o další dvě země, a nikdy nebyl uplatněn v tomto smyslu. Je to pojistka, která může být na základě analýz a nemusí to být žádná opatření diskvalifikační, ale přesto si ponecháváme tuto možnost, stejně jako u dalších zemí, jako jsou Pobaltské republiky, Slovensko, Maďarsko apod. Takže my nepočítáme s tím, a patříme mezi země, které v žádném případě nechtějí uplatňovat restrikci tak, jako Rakousko a Německo vůči nám. Patříme mezi země, které když samy usilují o volný pohyb pracovních sil, u těch zemí, které nás tímto diskvalifikačním opatřením a tím moratoriem nějakým způsobem postihují, tak, jestliže sami nechceme, aby to dělaly, tak to nebudeme provádět ani v Bulharsku a Rumunsku. Analýzy ukazují, že to pro nás nebude žádný problém. Přesto, stejně jako u těch ostatních zemí, tam ta pojistka je a budeme to realizovat změnou zákona, který bude předložen nejdříve v 1., možná spíše ve 2., kvartále příštího roku.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Další dotaz, prosím.

Alice Blažková, ČTK: Dobrý večer. Můžete prosím říci, jak se vláda zachovala k iniciativě Rady vlády pro lidská práva zřídit samostatnou nějakou instituci pro vyšetřování deliktů policistů? A ještě tam byla novela trestního zákona zvyšující tresty za převaděčství, jestli to vláda schválila.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Ano, tu první normu jsme stáhli a vláda se jí již nebude zabývat, protože tento problém chce řešit systémově, a to vyčleněním inspekce ministerstva vnitra. A to kam, jestli samostatně nebo na spravedlnost, to je samozřejmě otázkou dalšího řešení. Nebudeme řešit dílčí problém, když ho chceme řešit systémově, tak ho nebudeme řešit dílčím řešením. Tu druhou věc, tu jsme schválili bez problémů. Implementovali jsme nebo inkorporovali jsme příslušnou směrnici a tresty za převaděčství a s tím spojená trestná činnost, bude s vyššími sazbami a neměli jsme s tím žádný problém.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Další dotaz. Pokud není, jako že není, tak hezký zbytek večera.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X