Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

29. 1. 2007 13:42

Tisková konference předsedy vlády ČR Mirka Topolánka po jednání vlády v pondělí 29.1.2007

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci po jednání vlády ČR. Hned do úvodu vám řeknu, že pan premiér má další jednání, které v podstatě už začíná, tzn. že se tady nebude moci příliš zdržet a bude odpovídat pouze na otázky, které se týkají vlády. Do úvodu dám panu premiérovi slovo, aby krátce shrnul dnešní jednání.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Děkuji. My jsme zavedli znovu zvyklost pondělních vlád v případě, že zasedá Poslanecká sněmovna. Ta dnešní vláda byla poměrně krátká. Z těch osmi bodů, které byly s rozpravou, byly nakonec tři staženy, protože si zaslouží další diskusi. Jeden se týká projektu partnerství soukromého a veřejného sektoru, jeden se týká zákona o ochraně ovzduší a ten další, který jsme stáhli, se týká tzv. „smart operation“ – integrovaného operačního programu, který si zaslouží další diskusi. Z toho, co jsme schválili, tak jsme schválili zákon o krmivech, nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku vojáků povolaných k výkonu vojenských cvičení. Velmi důležitý bod byl bod, předkládaný ministrem Cyrilem Svobodou, a to je zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství v EU, kde jsme mimo jiné řešili i ten problém, který zdědilo Julínkovo ministerstvo po minulém ministrovi, a to je neplnění některých úkolů, a z toho vyplývající sankce, které nám hrozí. To je v zásadě všechno. Byla podána informace o vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s poškozenými lesy vichřicemi. Nemíníme prodlužovat nouzový stav po 5. únoru. V době, kdy budou nakontrahovány všechny těžební zakázky, odstraňující kalamity v době, kdy budou odklizeny a zabezpečeny všechny cesty a stezky v lesích, takže to umožní případnou rekreační turistiku. Podali jsme informaci o jednání s Angelou Merkelovou, a diskutovali jsme také na téma vízové povinnosti k USA. To je zhruba všechno.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Prosím, dámy a pánové, jsou nějaké dotazy? Televize Prima.

Tomáš Drahoňovský, televize Prima: Dobrý den. Já bych se vrátil k té schůzce s paní Merkelovou. Objevily se takové informace, že v té expertní vyjednávací skupině o euroústavě by se měl objevit pan Zahradil a také informace o tom, že Straně zelených údajně pan Zahradil v této skupině vadí. Vy takovouto informaci máte?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Taková informace neexistuje, protože to není pravda. Není žádná expertní skupina, jsou tzv. focal points, což jsou důvěrná jednání, na jedné straně zástupců německého předsednictví, na druhé straně zástupců členských zemí, v tomto případě jsou to něco jako zmocněnci premiéra. My máme dva – jedním z nich je současný náměstek místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Jiří Šedivý, tím druhým mým zmocněncem je Jan Zahradil. To není žádná oficiální skupina, jsou to lidé, kteří mají víceméně vyslechnout záměr německého předsednictví, stávají se prostředníky mezi vládou, případně předsedou vlády a německým předsednictvím. Takže, jejich kompetence v tomto smyslu nejsou vysoké.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Prosím, jsou ještě nějaké dotazy k jednání vlády? ČTK.

Alice Blažková, ČTK: Pane premiére, vy jste se zmínil o tom, že jste mluvili o vízové povinnosti k USA. Mohl byste to nějak upřesnit, jestli vláda něco chystá?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Nemohl. Já přece jenom budu konkrétnější. Tady v minulém týdnu navštívil náměstek ministra pro vnitřní bezpečnost USA, a začaly diskuse expertů na téma naší vízové povinnosti. A samozřejmě, je to spojeno s celou řadou technických otázek, které se váží i na staré země EU, které už dnes tu vízovou povinnost nemají, a v tomto smyslu budou zahájena jednání s našimi partnery v EU.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Pane Drahoňovský, týká se to vlády? Tak prosím, jednu doplňující otázku, ale poslední, pokud se to týká paní Merkelové.

Tomáš Drahoňovský, televize Prima: Přesně tak. Já jsem se chtěl zeptat, zda jména těchto dvou zmocněnců již jsou definitivní, nebo je to ještě na diskusi vlády? Protože, jak jsem slyšel, tak Straně zelených pan Zahradil vadí, to je ta diskuse.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já si myslím, že Straně zelených nevadí a od nich žádnou takovou oficiální informaci nemám, a pokoutné informace mě nezajímají. Ta jména jsou definitivní, protože jsem si je určil já.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Jsou nějaké další dotazy? Česká televize.

Pavla Renčínová, ČT: Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat jenom k té zprávě o gescích a závazcích Česka vůči EU, jestli se tam objevily nějaké věci, o kterých byste chtěl mluvit, něco, co by se mělo bezodkladně řešit například?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Tak bezodkladně, a takto i můj úkol, který není psán, ani to není součástí usnesení, takto úkol zněl, samozřejmě, se prioritně věnovat v rámci jednotlivých resortů tomu, co je nejvíc zanedbáno, kde nám hrozí sankce, kde je už dokonce i rozhodnutí, jako v případě uznávání z hlediska lékařských profesí. Takže, to je absolutní priorita. Samozřejmě, že velká diskuse byla o takovém tom „eurospeaku“, co to je inkorporovat, co to je transponovat, co to je aproximovat. My, samozřejmě, chceme pomoci jak komisaři Verheugenovi, tak samozřejmě Evropské komisi spíše v tom, co je třeba zrušit, tzn. v tom závazku, který si tato Evropská komise dala, a to je zjednodušení, deregulace. Takže, budeme chtít naplnit naše závazky vyplývající ze směrnic, na druhé straně budeme chtít být iniciátory toho, co je třeba odstranit jako překonané nebo nefunkční. Takže, tyto dva úkoly ministři dostali.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Jsou nějaké další dotazy? Jestliže ne, tak teď udělám výjimku pro polskou televizi TVN, která se chce zeptat na dotaz, na který pan premiér již odpovídal, když oni zde ještě nemohli být.

Szarski J. Jerzy, Polská televize TVN 24: Dobrý den, pane premiére. My jsme se chtěli zeptat na protiraketovou základnu, toto téma je v Polsku velmi kontroverzní. Občané se obyčejně bojí ujištění. Mám vlastně dvě otázky – jaká je tady v ČR nálada mezi občany okolo toho umístění radarů a druhá otázka, jestli jste si vy, jako premiér, a celá vláda naprosto jistí, že je to dobrá, potřebná a bezpečná věc?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Tak já nemíním zasahovat do vnitropolské diskuse, ani náhodou, takže k protiraketové základně v Polsku se vyjadřovat nebudu, a tomu, doufám, rozumíte. To, že v obou těch zemích bude probíhat nyní veřejná i odborná diskuse, tak to je samozřejmě v pořádku, protože ten rozhodovací proces je na začátku. Ani jedna ze zemí ještě neodpověděla fakticky na nótu USA, tzn. nepotvrdila zahájení těch jednání. To může být teprve na základě té nóty. Teprve potom může probíhat vyjednávací proces expertů, právníků tak, aby smlouva byla samozřejmě výhodná i z toho pohledu ekonomického a dalšího, nejenom z toho pohledu bezpečnostního. Schvalovací proces u nás se předpokládá zhruba do roka, takže není to věc, která by akutně tlačila na urychlování té diskuse a urychlovala nějak to vlastní rozhodnutí. Co se týká bezpečnostních otázek, jsem hluboce přesvědčen, že kdyby to rozhodování, a v tomto smyslu to je svým způsobem pionýrská zakázka, pilotní zakázka, nebo pilotní projekt, kdyby to rozhodování bylo za pět let, tak vaše otázka by všem připadala jako bezpředmětná. Hrozba balistických raket s nosiči buď od států, které nemíní respektovat mezinárodní ujednání, nebo od organizací nestátních, které se mohou takových balistických raket zmocnit, se bude v čase zvyšovat a to, že se jednotlivé země, Evropa, EU, USA a demokratický svět musí bránit, je naprosto evidentní. V tomto smyslu tato zařízení jak na české, tak na polské straně zvýší bezpečnost občanů těch dvou zemí a zvýší také bezpečnost občanů evropského kontinentu.

Szarski J. Jerzy, Polská televize TVN 24: Mohu se ještě zeptat na náladu mezi občany? Budete poslouchat vlastně jejich názor?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Tak u nás to prochází určitými vlnami, které většinou reagují na určitý mediální obraz, spíše na celou řadu mýtů. Samozřejmě, že ještě před zahájením, nebo před tou americkou nótou podpora umístění radarové jednotky byla vyšší jak 60 %, nyní samozřejmě, poté, kdy se znovu píše a publikuje celá řada bludů, tak ta nálada se mění. V tomto smyslu jak vláda, tak ministerstvo obrany, zahraničí, bude pracovat, samozřejmě, s veřejností, bude se snažit tu osvětovou, vysvětlovací kampaň velice zvýraznit. A budeme, samozřejmě, jednat i s občany těch obcí, které budou v blízkosti případného zařízení, kde se budeme snažit vysvětlovat celou řadu mýtů, které se v médiích objevují, a kde v rámci programu koexistence se pokusíme občany zainteresovat na pozitivním přístupu k té věci. Je to normální práce, nikdo nechce mít ve svém sousedství skládku odpadu, úložiště jaderného odpadu nebo chemickou továrnu. To znamená, ta práce je podobná v každém podobném případě a s veřejností je třeba hovořit a dávat jí naprosto přesné a korektní informace.

Szarski J. Jerzy, Polská televize TVN 24: Moje poslední otázka. Jak dlouho může trvat celý proces, vlastně, kdy už může být ten radar postaven?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Ten harmonogram, samozřejmě, je dán tím, jak dlouho budou trvat schvalovací procedury. Počítá se, že by během roku měly být ty záležitosti buď schváleny nebo odmítnuty, a měl by být zahájen standardní proces projektování, tzn. vlivu stavby na životní prostředí, stavební zákon, územní rozhodnutí tak, jak to v daných zemích ta procedura pokračuje. Ten projekt, nebo ta vlastní realizace, by měla probíhat někdy mezi lety 2008 – 2010, a počítá se podle toho upraveného harmonogramu, že by někdy v roce 2011, maximálně 2012 měla celá záležitost být v provozu. Ale jsou to předběžná, naprosto jenom indikativní data, indikativní harmonogram, který bude, samozřejmě, ovlivněn celou řadou věcí, takže v této chvíli nemohu říct žádné přesné datum uvedení do provozu.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Dámy a pánové, já vám děkuji.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X