Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

6. 9. 2006 14:12

Tisková konference předsedy vlády ČR Mirka Topolánka po jednání vlády dne 6. září 2006

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Dobrý den, vítejte ve Strakově akademii po jednání vlády. Vítám zde předsedu vlády pana Mirka Topolánka a ministra dopravy Aleše Řebíčka. Pane premiére, máte první slovo.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR : Děkuji. Já vás vítám na tiskové konferenci po druhém, také velmi krátkém, zasedání vlády. Je evidentní, že vláda ještě nemá materiály legislativního charakteru, které by projednávala. S tím začne příští týden projednáváním poslaneckých návrhů, které přišly z Poslanecké sněmovny. Projednávali jsme fakticky osm bodů, z toho celá řada bodů byla vysloveně charakteru jednodušších bodů bez rozpravy, dva body ovšem si rozpravu zasloužily. Bylo to usnesení ke kandidatuře ČR na sídlo evropského úřadu pro dohled nad globálními navigačními družicovými systémy, tzv. systém Galileo, kdy tato vláda, a musím říct stejně jako ta minulá, má zájem o umístění tohoto evropského úřadu na našem území. A tomto smyslu, i z časových důvodů, kdy je potřeba poslat fakticky nabídku na Evropskou komisi, jsme tento bod projednali, schválili a k tomu přijali potřebná usnesení. Ten druhý bod byl poměrně komplikovanější a souvisí se situací a dopravní obslužností Ústeckého kraje. My jsme na dnešním zasedání vlády zrušili usnesení, které přijala vláda Jiřího Paroubka, pokládáme to usnesení za protiústavní i za nepřijatelný zásah do krajské samosprávy a za snahu zasahovat do nezávislosti orgánů činných v trestním řízení. Na druhé straně konstatujeme, že tou základní příčinou problému je zanedbané právní prostředí, které umožňuje takto dominantní postavení na relevantním trhu jako je Ústecký kraj a také neexistenci zákona o veřejné dopravě, který ta minulá vláda nedokázala připravit, která potom vede k situaci, kterou můžeme sledovat v Ústeckém kraji. Nicméně zřídili jsme okamžitě pracovní skupinu ve složení ministr dopravy, ministr pro místní rozvoj, ministr spravedlnosti a ministr financí a uložili jsme, aby podali zprávu o situaci a variantách řešení, aby předložili návrh možných rychlých legislativních opatření a tady nad rámec usnesení vlády bych chtěl říct, že pokud kraj a hejtman situaci vyhodnotí jako mimořádnou, požádá vládu, jsme ochotni využít mimořádných prostředků, které má vláda, stát k dispozici, např. využití vojenských složek přepravních tak, abychom zabezpečili, pokud o to kraj požádá, situaci, která by mohla být mimořádná. Děkuji, to je z dnešní vlády úplně všechno a já vám děkuji.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji panu premiérovi a nyní pár slov také ministr dopravy.

Aleš Řebíček, ministr dopravy: Já myslím, že pan premiér řekl všechno, děkuji.

Remešová, ČTK: Do kdy má přinést pracovní skupina nějaké výsledky?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Do příštího týdne na zasedání vlády 13. září, středa.

Aleš Řebíček, ministr dopravy: Doplním, že já i ministr pro místní rozvoj teď jedeme na zastupitelstvo Ústeckého kraje, jeden z bodů, které má toto zastupitelstvo projednávat je i tato mimořádná situace. Shodou okolností jsme i poslanci za tento kraj, takže tam jedeme a samozřejmě budeme to řešit.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Prosím poslední dotaz, jestli máte.

Radek Bartoníček, iDNES.cz: Chtěl jsem se zeptat pana premiéra, pokud jde o to nařízení pana předcházejícího premiéra, vlády, jestli by o tom mohl říct pár slovíček, o tomhle nařízení, v čem bylo protiústavní, případně jestli tu situaci nějak změní zrušení tohoto nařízení.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: To usnesení, a já ho tady nemám, můžete si ho klidně vytáhnout z usnesení vlády před čtrnácti dny, bylo protiústavní v několika směrech. Zasahovat, a já bych řekl, že v poslední době je to velmi častým jevem, do samosprávného rozhodnutí buď krajských a nebo obecních zastupitelstev, se stalo koloritem té minulé vlády a té minulé administrativy. To je bod číslo jedna. Druhý bod – ukládat ministru spravedlnosti, aby nějakým způsobem zasahoval do případného trestního řízení nebo vyšetřování, to připomíná opravdu spíše padesátá léta a jiného ministra spravedlnosti té doby. Celý ten problém je uměle vytvořený, zpolitizovaný a myslím si, že vláda nemá možnost nějakým zásadním způsobem zasahovat do této krajské záležitosti, pokud nepřeroste neúnosné meze, pokud nebude ohrožovat, samozřejmě, občany, děti, důchodce, například nepřepravením do nemocnic a podobně. Což jsem naznačil již v úvodním slově, že takovém případě může hejtman žádat vládu o nějaký zásah. Já se osobně domnívám, že nejtragičtější na té věci je, že vláda tuto situaci neřešila, ta minulá vláda si ji připravila, nyní ji předvolebně zneužívá a bere si jako rukojmí právě ty děti, právě ty důchodce a právě občany Ústeckého kraje, kraje, ve kterém Jiří Paroubek kandidoval.

Radim Ochvat: Dámy a pánové, děkuji za váš čas, těším se příště. Nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X