Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

26. 3. 2007 13:11

Tisková konference předsedy vlády ČR Mirka Topolánka po jednání delegací Dánského království a České republiky v sobotu 24.3. 2007 v Hrzánském paláci:

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci po jednání delegací Dánského království a České republiky. S jeho výsledky vás seznámí premiér vlády Dánského království pan Rasmussen a český premiér Topolánek. Jako první má slovo premiér české vlády pan Topolánek.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Děkuji. Já jsem velmi rád, že premiér Rasmussen na své cestě do Berlína se krátce zastavil v Praze. Měli jsme osobní setkání, potom setkání delegací, a nakonec pracovní oběd. Takže, měli jsme fakticky několik hodin na to, abychom si sdělili své pozice v celé řadě otázek. Samozřejmě, že jsme nemohli nezmínit i jeho cestu do Berlína, Berlínskou deklaraci, zbytečný rozruch kolem české pozice. Myslím si, že oslava 50ti let od Římských smluv bude velmi důstojná, a v tomto smyslu jsme se na tom jistě shodli. Daleko hlubší diskusi jsme věnovali tomu, co bude následovat. To je, samozřejmě, práce na institucionálních reformách, na smlouvě, která by upravovala nebo redefinovala tu pozici, která nebyla doposud schválena. A mluvili jsme také, samozřejmě, o aspektech, které provázejí tento smluvní rámec, jako je případné rozšíření EU, reformy s tím související apod. Diskutovali jsme o celé řadě otázek, které máme společné. Myslím si, že Dánsko i ČR jsou země, které jsou současně v EU a současně v NATO. Diskutovali jsme o zkušenostech se základnou v Grónsku. Myslím, že postoj Dánska v tomto směru je stejný jako postoj ČR. Diskutovali jsme některé ekonomické otázky, ale tady žádné problémy nemáme. Vzájemný obchod roste velmi významným tempem a bilance je vyrovnaná. Těšíme se vzájemné důvěře v ekonomické oblasti. Diskutovali jsme, samozřejmě, celou řadu dalších otázek, kromě jiného i o naší touze vstoupit do schengenského prostoru. A myslím si, že to jednání bylo velmi zajímavé a velmi otevřené.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Nyní má slovo předseda vlády Dánského království pan Rasmussen.
Anders Fogh Rasmussen, předseda vlády Dánského království: Ještě jednou děkuji za vřelé přivítání, pane premiére. Chtěl bych také poděkovat za tu příležitost přijetí a možnosti diskutovat během naší zastávky na cestě k oslavám 50. výročí EU, které se odehraje v Berlíně. Chtěl bych říci, že naše bilaterální vztahy jsou vynikající. Vážím si velice úzké spolupráce s ČR jak ve strukturách EU, tak i ve strukturách NATO. A co jsem obzvláště potěšen, že skutečně vzrůstají a kvetou obchodní vztahy mezi našimi oběma zeměmi. Budeme v Berlíně, jak už zde bylo naznačeno, slavit 50. výročí uzavření Římských smluv, což je v podstatě 50. výročí EU. Myslím si, že bude co slavit, protože za těch posledních 50 let evropský projekt doznal skutečně význačných, úspěšných výsledků, ať se to týká rozšíření EU, ať se to týká toho, že jsme vytvořili kontinent míru, kontinent svobody a prosperity, ať se to týká vytvoření jednotného společného trhu, ze kterého nyní těží jak staré, tak i nové členské státy. Co se týče budoucích výzev EU, myslím si, že mezi ně patří velice známá traktovaná témata, jako např. klimatické změny, enviroment obecně, samozřejmě, také bezpečnost obyvatel. A myslím si, rovněž i snaha o to, aby evropští občané hovořili silnějším hlasem nebo byli více slyšet na mezinárodní scéně. Také jsme hovořili o Ústavní smlouvě, vyměnili jsme si svoje názory. Co se týče pozice či názoru Dánska, myslíme si, že Ústavní smlouva je dobrý dokument, že představuje docela dobrý rámec pro spolupráci 27 členských států, který je lepší než současná dohoda z Nice. Chtěli bychom, a preferovali bychom, velice rychlý proces. Chtěli bychom, aby se politicky tento dokument a všechny tady tyto negociace odehrály do konce tohoto roku s tím, že by výhledově tato smlouva byla schválena do roku 2009, tedy do evropských voleb. Další blok naší diskuse se týkal energetiky, energetické politiky a zde bych chtěl rovněž vyjádřit svoje potěšení nad tím, že jsme se dohodli, že mezi ČR a mezi Dánskem by měla být těsnější spolupráce na poli energetiky.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Dámy a pánové, nyní je čas pro vaše dva až tři dotazy vzhledem k tomu, že jednání se malinko protáhlo a pan premiér Dánského království odlétá do Berlína. Prosím, Česká televize.
Bohumil Vostál, redaktor, Česká televize: Dotaz v angličtině.
Anders Fogh Rasmussen, předseda vlády Dánského království: V Dánsku jsme zvyklí na kritickou debatu, co se týká konkrétních evropských záležitostí. Jistě víte, že v roce 1992 občané Dánska odmítli Maastrichtskou smlouvu. V roce 2000 to zase byla měna euro, kterou odmítli. To znamená, jsme zvyklí na tuto kritickou debatu. Na druhé straně, podle posledních průzkumů, vypadá to tak, že většina Dánů podporuje evropský proces a uvědomuje si nutnost vzájemné spolupráce v rámci nadnárodních struktur. A uvědomili jsme si, že jeden druhého potřebujeme. To znamená, tyto dvě věci nejdou k sobě v protikladu nebo neodporují si. A co se týče konkrétně Berlínské deklarace, myslím si, že zde nebude žádný problém s jejím schválením. My považujeme její text za velice dobrý, stručný, jasný.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já na to musím reagovat, protože ta otázka byla zavádějící a fascinuje mě, že Česká televize má detailní znalosti z rozhovoru Angely Merkel jak se mnou, tak s Václavem Klausem, protože ta otázka byla položena velmi negativně. Musím říci, že ty rozhovory byly velmi pozitivní. Mimochodem, součástí té naší diskuse byla diskuse i o té dánské cestě EU, která vůbec nebyla jednoduchá. A myslím si, že ten dánský příklad je pro nás zajímavý, a já jsem pouze žádal, aby tak, jako oni potřebovali nějaký čas na to, aby akceptovali některé evropské reálie, tak ten čas my chceme, samozřejmě, také.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Prosím, další dotaz.
Lucie Petrová, ČTK: Dobrý den. Já bych měla dvě otázky. Jedna je na našeho pana premiéra, jak se dívá na ten dánský názor, že by Dánsko chtělo novou Ústavní smlouvu do roku 2009, kdy ČR bude předsedat EU? Pokud vím, tak vy jste nechtěli, aby toto např. bylo v té deklaraci. A druhá otázka je pro dánského premiéra, kdy Dánsko plně otevře pracovní trh Čechům? Děkuji.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Je zcela evidentní, že do roku 2009, kdy jsou volby do Evropského parlamentu, musí být vyřešeny některé doposud nevyřešené otázky, které smlouva z Nice neřeší. To, jestli to má být řešeno novou Ústavní smlouvou, nebo renegociovanou Ústavní smlouvou, nebo nějak jinak, to my nepředjímáme. Ten termín, ovšem, v tomto smyslu na změnu některých záležitostí akceptujeme. Co se týče té poslední pasáže Berlínské deklarace, naše vysvětlení obnovení společného základu EU my chápeme, v rámci toho naše pochopení Berlínské deklarace, jako návrat k původním hodnotám, a v tomto smyslu s tím textem souhlasíme.
Anders Fogh Rasmussen, předseda vlády Dánského království: Nejprve bych chtěl podotknout, že jsem plně pro volný pohyb pracovní síly v Evropě. Za druhé bych chtěl také říci, že přístup na dánský trh je naprosto volný za předpokladu splnění jedné podmínky, a to je, aby zahraniční dělníci nebo pracovníci pracovali za stejných podmínek jako domácí dánští pracovníci, a je to hlavně proto, abychom zabránili jakékoliv diskriminaci vůči těm nově příchozím, tedy cizím zaměstnancům. Chtěl bych ještě dále zdůraznit, že pracovní sílu potřebujeme, protože v Dánsku, co se týče zaměstnanosti, tak máme nezaměstnanost na velice nízké úrovni, potřebujeme pracovní sílu a chtěl bych tedy zdůraznit, že čeští pracovníci jsou v Dánsku vítáni.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: My jsme ten problém, samozřejmě, řešili. Myslím si, že Dánové jsou v tomto smyslu dále než my, protože oni minimální mzdu zrušili. Myslíme si, že to je správná cesta, a s tím souvisí, samozřejmě, i obava z platového dumpingu nově příchozích zaměstnanců a ten jejich postoj, přestože usilujeme o zrušení moratoria na volný pohyb pracovních sil, tak ten jejich postoj chápeme.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Dámy a pánové, děkuji oběma premiérům a děkuji vám za pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X