Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

15. 11. 2018 16:53

Tisková konference předsedy vlády A. Babiše a polského premiéra M. Morawieckého po společném jednání vlád, 15. listopadu 2018

Marcela Svobodová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po společném zasedání členů vlád České a Polské republiky. Vítám zde především vzácného hosta, předsedu vlády Polské republiky pana Mateusze Morawieckého a také předsedu vlády České republiky pana Andreje Babiše, kterého tímto prosím o úvodní slovo.

Andrej Babiš, předseda vlády České republiky: Takže, vážený pane premiére, velice si vážím toho, že polská vláda přijala pozvání na již páté mezivládní konzultace, které se navíc konají v době, kdy obě země slaví 100 let své státnosti, takže je to další důkaz našeho blízkého partnerství. Celkově se dnes včetně nás zúčastnilo 15 členů vlády, to znamená 13 ministrů a 2 premiéři. Já musím a můžu říci, že společně budujeme pevnou tradici, která bude trvalou součástí otevřeného a konstruktivního dialogu o česko-polské spolupráci a o dalších oblastech společného zájmu. Samozřejmě důležitou součástí, a v rámci dnešního dne to pan premiér konstatoval, že země V4 jsou nejdůležitějším partnerem Německa. Je potřeba připomenout, že Polsko je v současnosti naším druhým největším partnerem s obratem vzájemného obchodu více než 20 miliard euro. A já samozřejmě doufám a věřím, že náš vzájemný obchod bude nadále prosperovat.

Chtěl bych vyzdvihnout výborné fungování naší přeshraniční spolupráce. Myslím, že se daří čerpat finanční prostředky v rámci přeshraničních programů. My jsme o tom i jednali. Samozřejmě dopravní infrastruktura je velice důležitá. Já jsem poprosil pana premiéra o pomoc s železničním spojením Liberec–Žitava, kde krátký úsek jde přes polské území. Debatovali jsme samozřejmě o propojení Evropy sever–jih, jak je na tom Česká republika s dálnicemi, rychlovlaky. Takže my se setkáváme často a určitě se ještě tento rok setkáme nejméně třikrát, tak jsem se i domluvili, že i operativně, když naši ministři nás požádají o nějaké konkrétní věci, že v rámci těch summitů si můžeme pět deset minut něco říct a pokračovat v těch záležitostech, které jsme dneska společně diskutovali.

Také jsme hovořili o otázkách životního prostředí, jako je rozšiřování těžby na dole Turów, který se nachází na pomezí blízko hranic s Českou republikou. Pana premiéra jsem ujistil, že si ceníme polského záměru zavést taková opatření, která sníží riziko úbytku podzemní vody, jež by mohlo negativně ovlivnit zásoby pitné vody na české straně. Zároveň bychom uvítali těsnější spolupráci v rámci procesu mezistátního posuzování vlivů na životní prostředí. Chtěl bych tedy zdůraznit klíčovou roli přeshraniční spolupráce v oblasti zlepšování kvality ovzduší. Obě země podnikají v tomto směru významné kroky, co se týká vytápění domácností, které jsou v obou zemích hlavním zdrojem znečištění ovzduší. Naši občané to znají jako kotlíkové dotace. Česká republika se zapojila do tzv. Clean Air Dialogue Evropské komise, jenž má pomoci členským státům v dosahování emisních limitů.

Také jsme podrobně mluvili o spolupráci na poli jaderné energetiky. Pro nás je to samozřejmě velice aktuální téma, v Polsku o tom také přemýšlí a debatují. Obě země jsme měli návštěvu amerického ministra energetiky, státního sekretáře. My jsme se shodli na tom, že budeme nadále podporovat vzájemnou výměnu informací, například prostřednictvím česko-polské komise pro jadernou energetiku i koordinaci ve vztahu k Evropské komisi.

Co se týká evropských témat, tak jsme samozřejmě probírali brexit, migraci, víceletý finanční rámec, kohezi, fondy. Já jsem pana premiéra informoval o mé účasti na Pařížském mírovém fóru, na Konferenci o Libyi. Je to důležité pro migraci, je to důležité pro boj proti pašerákům lidí. Shodli jsme se na tom, že řešení leží mimo Evropu a že musíme společně aktivně jednat se státy severní Afriky.  Co se týká brexitu, tak to vypadá, že pravděpodobně dojde k nějaké dohodě, a uvidíme, jestli skutečně proběhne o tom mimořádný summit v listopadu, a že bychom úspěšně dokončili dohodu o brexitu, i když samozřejmě pro Evropu to není pozitivní zpráva.

Takže ještě jednou moc děkuji panu premiérovi, děkuji všem polským ministrům, že nás navštívili, a myslím si, že ta debata byla velice přátelská a otevřená a velké díky ještě jednou.

Marcela Svobodová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Já děkuji panu premiérovi za úvodní slovo a o vyjádření nyní poprosím pana premiéra Morawieckého.

Mateusz Morawiecki, předseda vlády Polské republiky: Já bych velmi rád srdečně poděkoval panu premiérovi a celé vládě České republiky za velmi milé, vřelé přijetí a velmi plodná jednání, naše rozhovory ve dvoustranném režimu mezi jednotlivými ministry a také mezi námi premiéry. V poslední době naše vztahy mezi vládami jsou velmi živé, setkání jsou četná, daří se nám rychle řešit všechny problémy a to zlepšuje obchodní podmínky. Dnes už tedy překročila výměna 20 miliard eur, jsme pro sebe navzájem základními obchodními partnery. Rád bych zde připomněl to 100. výročí, kdy získala nezávislost jak Polská republika, tak tehdejší Československo. Dnes tedy jejím nástupcem je Česká republika a Slovenská republika.

Naši velcí předkové, Tomáš Garrique Masaryk a Ignacy Paderewski ve Spojených státech na začátku toho boje za nezávislost našich zemí dokázali hovořit jednotným hlasem na téma Polska a Československa, což bylo tak důležité pro úspěch tohoto tehdejšího projektu, řekněme středoevropského projektu, obnova, tedy nezávislost v našich zemích v těch dobách. Naše blízké partnerství je klíčové jak pro bilaterální vztahy, tak i v rámci spolupráce ve Visegrádské skupině. Tady je také důležité zdůraznit, že síla našeho hlasu, našich čtyř zemí, včetně České republiky a Polska, je velice významná, je znát a roste a pomáhá nám realizovat naše důležité zájmy.

Já zde hovořím mimo jiné o migrační politice. Tam souhlasíme s panem premiérem Babišem, že nejefektivnější nástroje jsou takové, které omezí příčiny vzniku migrace a budou nacíleny na země původu migrantů. Je důležité vynaložit náklady na ochranu hranic v rámci Evropské unie, těch vnějších hranic. Přáli bychom si, aby ty červnové dobré výsledky už byly přetaveny v konkrétní právní akty. V rámci dvoustranného jednání jsme s panem premiérem Babišem prodiskutovali nejdůležitější otázky v oblasti aktuální evropské politiky, čili volby do Evropského parlamentu, víceletý finanční rámec, samozřejmě aplikace brexitu, jak už o tom hovořil pan premiér, a také balíček mobility a otázky spojené s migrační politikou.

Naše dosavadní spolupráce v řadě oblastí přináší stále lepší výsledky, jsme stále silnější, když hovoříme společným hlasem. Je pro nás důležitá také spolupráce v oblasti energetické bezpečnosti. O tom jsme také hovořili s panem premiérem. Já jsem opět představil polské stanovisko v otázce Nord Stream II a nutnost, aby se nebudoval tento plynovod, a také aby ty vnější přípojky byly součástí třetího energetického balíčku v rámci Evropy. Já jsem se rovněž vyjádřil také o tom, jak tento projekt škodí bezpečnosti v Evropě.

Konzultace jsou určitým shrnutím naší intenzivní a plodné spolupráce a slouží k dohodě na stanoviscích, týkajících se nejdůležitějších aspektů našich dvoustranných vztahů. Dnes se v rámci těch resortních jednání hovořilo také o oblasti zahraničí, bezpečnosti, obchodu, energie, průmyslu 4.0, ochrany životního prostředí, infrastruktury nebo zemědělství. Jednání byla velice dobrá, domnívám se, že kladné výsledky budou sloužit našim zemím a našim občanům.

Ještě jednou bych rád poděkoval panu premiérovi za to, že jsme byli pozváni na ta dvě skvělá místa, která jsme mohli dnes navštívit a vidět tady v krásné Praze. Pouze potvrzují, jak atraktivním místem pro turistiku je hlavní město České republiky, a jsem také rád, že v tomto kontextu vztahů našich společenství českých a polských, díky rostoucí turistice a vzájemnému navštěvování, že se tyto vztahy posilují a to je pro budoucnost našich zemí a této části Evropy velice důležité. Já vám děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference předsedy vlády A. Babiše a polského premiéra M. Morawieckého po společném jednání vlád

Související zprávy