Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

5. 10. 2009 12:54

Tisková konference po zasedání vlády, 5. října 2009

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci předsedy vlády Jana Fischera po zasedání jeho kabinetu. Dovolte mi, abych mu tímto předal slovo.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, program dnešní vlády nebyl nijak obsáhlý, takže jsem tady sám. Některé dokumenty jsme schválili, některé jsme přerušili, abychom si našli ještě čas na dodatečná jednání. Takovými byly zákon o dani z příjmu, novela zákona o rozpočtových pravidlech, tam není nic fatálního, ale vyžaduje to ještě nějaké bilaterální vyčištění mezi ministerstvem financí a ČNB, které jsme nepovažovali za vhodné otevírat na schůzi vlády, abychom nezdržovali. K tomu se vrátíme za týden. Naopak vláda schválila novelu devizového zákona, zákona 219/1995, tím jdeme naproti tomu, že občané členských zemí EU mohou nabývat nemovitosti, zejména se to týká bytů, protože nám skončilo to pětileté období, kdy jsme z toho byli vyjmuti. Naopak ta změna se netýká zemědělské půdy a lesů, kdy je ta derogace sedmiletá a zbývají ještě 2 roky. To je k novele devizového zákona. Vláda schválila své nařízení, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, s tím, že do něho nově zařadila234 lokalit nových, 197 dochází k nějakým modifikacím a 21 evropsky významných lokalit tím nařízením vlády se ruší. Dále vláda se shodla na nařízení vlády o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů u horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993, to zdůrazňuji. My tím zkracujeme dobu odchodu do důchodu, bude kratší o sedm let s tou aktuálně platnou dobou odchodu do důchodu. Dneska je to asi 55,5 roku. Jsou to ti, kteří v té profesi působili před rokem 1993, ta skupina je ohraničena, nebude se nikterak rozrůstat, týká se to 5000 osob a pohybujeme se v rozmezí nákladů mezi 60-70 miliony korun ročně a s těmi prostředky kapitola ministerstva práce a sociálních věcí, včetně správy sociálního zabezpečení na příští rok počítá. Neznamená to nový nárok na státní rozpočet, není to prolomení jeho limitů. Vláda se zabývala návrhem opatření, která by směřovala ke zlepšení stavu plnění legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU, tedy tempem a schopností českého právního řádu a institucí, které se podílejí na jeho tvorbě a změnách, abychom si osvojili rychlejší tempo té aproximace, to je never ending story, k tomu se vrací každá vláda. My jsme si vyžádali na příslušných ministerstvech podrobnější analýzu včetně návrhů nějakých dlouhodobých opatření. Zkrátili jsme termín analýzy o dva měsíce a bude k dispozici na konci ledna příštího roku. Méně významný, zabývali jsme se problematikou e-skills, dříve se tomu méně hezky říkalo elektronická gramotnost. To byl čistě kompetenční materiál, který vymezuje pana ministra Fulleho jako koordinátora těchto aktivit. Vláda jmenovala členy a náhradníky hodnotící komise pro tzv. ekologickou zakázku. Nic víc. Je to jmenování zástupců příslušných orgánů státní správy do této komise. Jejich jména, nepadla žádná modifikace a jména najdete na webu vládním či eklepu. Shodli jsme se na jmenování členů předsednictva Technologické agentury ČR. Jména nebudu číst, rovněž je najdete a v tom rozsahu a skladbě, které jsme vládě navrhl a předložil. Odložili jsme návrh na jmenování rektora Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích a odložili jsme porovnání kandidatury ČR v systému Galileo a zvažované kandidatury na sídlo Evropského azylového podpůrného úřadu, to jsme odložili na 12. října. Schválili jsme návrh na posun generálských hodností generálů, kteří tu hodnost mají, aby mohli být i povýšeni při příležitosti nadcházejícího státního svátku. To je z dnešního jednání vše.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji pane premiére, prosím vaše dotazy. Televize Nova.

Televize Nova: Já jsem se chtěl zeptat, jestli jste řešili i aktuální politickou situaci? Tedy mandát vlády, dnes večer má být schůzka, jestli platí, že se jí nezúčastníte a jestli budete svolávat nějaké nové jednání, které byste dával dohromady vy? Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Ano. Já jsme tušil, že to nebude jen k tomu programu vlády, který jsme měli na stole. Já začnu zprostředka, platí to, že konzistentně s dopisem, který jsem odeslal svolavateli té porady panu Topolánkovi, se té dnešní porady nezúčastním, považuji absenci významného hráče, šéfa ČSSD za velmi vážnou a měl bych obavy nad konkrétními výsledky té schůzky. Mne vždy zajímá výsledek a z tohoto důvodu jsem se takto zachoval. Ano, rozhodl jsem se pozvat leadery stran, jejichž poslanci podpořili balíček ve sněmovně na schůzku, abychom hovořili o budoucnosti a úkolech, chcete-kli mandátu vlády do řádných voleb 2010. Svolal jsem jí na pátek a očekávám reakci a rád bych slyšel na tom jednání především stručně stanoviska politických stran k tomu, jak dál, seznámím je s výběrem priorit, které já považuji za nutné, aby se na ně vláda soustředila na příští období. Mimochodem, s těmi programovými prioritami bych rád seznámil sněmovnu ve zvláštním vystoupení kolem 20. října, kdy vláda bude projednávat rozpočet. Nebude to k rozpočtu jako k bodu, ale prostě solo. To je asi toto.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím.

Právo: Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, zajímala by mne otázka českého zástupce v EK, protože také budete muset jednat s politickými stranami. Většina stran už nominovala své kandidáty, budete hledat širší shodu na jednom z těch jmen či vláda bude hledat vlastního kandidáta jehož jméno by předložila stranám? Nebo půjdete v případě neshody, kdyby před tím 20. říjnem chtěl mít to jméno jasné, že byste jmenovali vlastního kandidáta, uvažovali jste o tom?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já zatím hodlám vycházet z těch návrhů, které mám k dispozici. Podotýkám, je to potom výlučné rozhodnutí vlády o tom výběru. Já pevně věřím, že najdeme shodu, zatím nepovažuji za nutné tam vstupovat se svým kandidátem, koneckonců vláda se ničím takovým nezabývala, jako výběrem svého kandidáta. Jinak jsem nominace obdržel. Běží stejně ve vašich médiích. Pro potvrzení, ODS – Alexandr Vondra, ČSSD – Vladimír Špidla, SZ – prof. Jan Švejcar, KDU-ČSL – Pavel Svoboda a KSČM – Vladimír Remek. Ještě jedu poznámku, nezapomínejme, že se pohybujeme v tom výběru komisaře v dvouparametrickém prostoru. My už žijeme těmi jmény, to se rádo žije, ale nezapomínejme na druhý parametr, to je vyjednání slušného portfolia a tím se vracíme zase k tomu výběru, portfolio bude ovlivňovat i tu tvář. Je to ve vzájemné interakci, která teď bude v politických jednáních působit.

Právo: Takže byste očekával, že z těch 5 kandidátů by mohlo být podle portfolia jiné jméno? Mluvilo se o energetice, dopravě, padlo ještě nějaké?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Nemáme ještě shodu, monitorujeme, jak se chová „konkurence“, která je nemalá, myslím si, že bychom se měli zaúkolovat tak, aby to portfolio nebylo slabší než je teď to co má ČR k dispozici. I o této otázce budu jednat s José Barossem na své středeční schůzce v Bruselu.

MfD: Chci se zeptat k dluhopisům pro občany, které se dnes odložily, má toto podporu vlády? Pokud příští týden to projednáte a dáte souhlas, stihne se to do konce roku?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Stihne se to. Těžko je hovořit o duševním rozpoložením vlády, když ten materiál nebyl projednán, pan ministr financí předložil návrh na přerušení hned na začátku, ale z individuálních diskusí jsme nikdy nezaznamenal nějaké protivenství či odpor proti této cestě, tedy odprodeji dluhopisů občanům. Budeme o tom jednat příští týden, nebezpečí z prodlení není, pokud to příští týden zvládneme.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, vracíme se do televizního koutu. Česká televize.

ČT: Pane premiére, chci se zeptat, jestli proběhlo jednání se zástupci učitelů? Týká se to jejich platů na příští rok. Mluvil jste o tom, že nějaké jednání, které by nějak řešilo těch -4 %bude. Proběhlo, případně, máte pro ně nějakou alternativu, aby se plat nesnížil o celá 4 %?


Jan Fischer, předseda vlády ČR: Neproběhlo. Koordinace těch věcí se ujal pan ministr Šimerka, na té expertní úrovni jednání proběhlo jak bylo slíbeno. Budeme o těch způsobech jak se s těmi 4 % vyrovnat u jednotlivých skupin, budeme jednat na poradě ekonomických ministrů ve středu o půl páté. Se zástupci učitelské veřejnosti jsem dosud nejednal.

Lidové noviny: Já bych se chtěl zeptat, jaks e stavíte k tomu ultimatu ODS, že pokud ve vládě zůstane ministr Pecina, že nebude vám vyslovena podpora ze strany ODS?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já věřím v jednání a že se dohodneme na dobrém výsledku.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, televize Prima.

Televize Prima: Já bych se chtěl zeptat právě na důchody horníků. Zajímalo by mne, zdůrazňoval jste, že to je pro ty, kteří nastoupily do dolů před rokem 1993. Proč tato skupina? Současný trend je spíše oddalování věku, zajímalo by mne proč zrovna horníci a zda třeba se ta skupina nerozšíří. Určitě to není nejnebezpečnější povolání. Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Začnu ten příběh odvíjet odzadu. Já jsem sám s tím trochu laboroval, zda tam nejsou nějaké precedentní záležitosti a do jaké míry je to systémové. Ta skupina do roku 1993 to je vysvětlitelné, že prostě je to skupina, pro kterou platila pravidla hry a vždy se všechna jednání týkala této skupiny. Precedentní to není v tom smyslu, že ta skupina je zvláštní v tom že díky té expozici a ohrožení zdraví prostě horníky nikdo po 55 letech do té hloubky nepustí. Oni tedy se ocitají bez zaměstnání, protože v té době u takovéto profese rekvalifikace je velmi obtížná. Čili jsou na podpoře či na dalších typech sociálních dávek. Vláda nakonec po obšírné debatě, kde jsme si všechny tyto otázky kladli na stůl, to rozhodování nebylo za 5 minut. S přihlédnutím k těm všem faktorům se nakonec rozhodla podpořit, aby se ta hranice důchodu u nich snížila.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím.

Lidové noviny: Já mám jen doplňující dotaz ke kolegovi. Zajímá mne, vy neberete vážně ty výhružky ODS, že by mohla z vlády v případě setrvání Martina peciny stáhnout svoje ministry?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Podívejte, až by je ODS stahovala, tak nastupuje další scénář, já ho tady nechci rozvíjet, nechci o tom spekulovat. Nechci roztáčet spirálu dalších výroků k té ne úplně klidné situaci, která v této zemi panuje. Vláda ani já jsme k ní nepřispěli, buďme klidné, jednejme. Sestava jednání bude sloužit, já si vůbec nemyslím, že tím, že se nám povede se v pátek sejít v tom formátu o kterém jsme hovořil, tak že to bude poslední schůzka, že prostě rozhovory s politiky budou pokračovat a že je vyřešíme a poradíme si i s tímto problémem.

Lidové noviny: Mohu se ještě zeptat k programovému prohlášení vlády? Zajímalo by mne na základě čeho ho sestavujete, když není jasné od jakých stran bude mít vláda podporu? Či s tím sestavováním budete čekat po té páteční schůzce?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Už jsem požádal všechny kolegyně a kolegy, aby mi zpracovali podklady za jednotlivé resorty. Klíčová slova jsou střízlivost, realizmus, konzistence. To se dá dál rozvíjet, že by to neměla být legislativní smršť. Vycházím z toho, že vláda má-li se nazývat vládou, musí mít představu, co ona sama chce udělat, aby tento stát do předpokládaného období působení vlády, tedy do řádných voleb spolehlivě fungoval, plnil si svoje mezinárodní závazky vyplývající z aliančních dohod a tak dále, členství v EU, povinnosti transponovat evropské právo a řešit priority tuzemské. Je mimo pochybnost, že vláda nebude rezignovat na prioritu jako je boj s terorismem, že nás bude zajímat kultivace státní správy a tak dále. Nechci to udělat tak, že mi 16 ministrů pošle své návrhy a já je sešiju a pak je přečtu. Já do toho chci vstoupit aktivně se svou vlastní vizí a představou a někde by se to mělo prolnout.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím.

ČT: Já bych se chtěla vrátit k tomu, co jste projednávali dneska. Mluvil jste o té komisi, které byla zřízena kvůli odstraňování starých ekologických škod. Ti členové byli vybírání na základě čeho?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: To vám řeknu, vybíral je ministr financí dle toho, aby v té komisi seděli odborníci, kteří budou schopni připraveni svými znalostmi, erudicí, zkušeností v této oblasti posoudit ty jednotlivé nabídky, které přijdou. Není to tak, že se otevře obálka a bude tam jenom to, kdo dá nejnižší cenu, napřed se musí posoudit, zda je to odborně způsobilé ty nabídky a potom se budeme bavit o té ceně, která by měla směřovat někam dolů. Pak nastupuje kriterium ceny. Kdyby to bylo jen o ceně, tak elementární znalosti matematiky z oblasti nerovností by postačily. Ale to je složitější tady. Lidé byli vybírání z ministerstva životního prostředí, financí, průmyslu a Úřad vlády tam má jednoho zástupce.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, teď jsme nucen říci tu větu, kterou slyšíte tak velmi rádi, poslední dotaz, protože čas se nachyluje, ČTK se probrala. Tak já dám dva, protože Lidové noviny se ještě hlásily.

ČTK: Já se omlouvám, že jsem takto ukradl slovo, chtěl jsem se zeptat, na té páteční schůzce, měli by se řešit i personálie? ODS řekla, že by stáhla své ministry z vlády za určitých okolností?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Myslím, že si otestujeme stanoviska politických stran, ale že bychom v pátek odcházeli s personální rekonfiguraci vlády, to nepředpokládám.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Poslední dotaz, Lidové noviny.

Lidové noviny: Já chápu, že teprve budete jednat, ale ODS tu otázku klade poměrně jasně, buď to bude vláda s Pecinou nebo vláda s podporou ODS. Půjdete do jednání s tím, že pecina je důležitější než podpora ODS?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Podívejte, s čím já půjdu do jednání, to si nechám, abych nevyslal nějaký impulz. Opakuji to, co jsem řekl předevčírem či na konci týdne, v pátek. Organizační změny, respektive výměna náměstka, zúžení mandátu náměstka, který potom sám rezignoval ještě pro mne není kvalifikovaným důvodem proto, abych odvolával ministra. Hlavně budu usilovat o to, aby ta vláda fungovala efektivně, aby její složení dávalo předpoklady, aby fungovala efektivně. I já si tvořím představy o tom, jak by vláda co nejlépe mohla naplnit další období.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji pane premiére, dámy a pánové, vám také děkuji. Přeji hezký den. Nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po zasedání vlády, 5. září 2009

Související zprávy