Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

21. 12. 2009 13:08

Tisková konference po zasedání vlády, 21. prosince 2009

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po dnešním zasedání vlády, která byla, já tomu říkám, přeci jen trošku plnotučná, má za sebou téměř 40 bodů v rozpravě a jaké body to byly, a s jakým výsledkem, o tom vás seznámí předseda vlády Jan Fischer, kterého tu také vítám, zrovna tak jako pana ministra Zářeckého, pana ministra Kocába a pana ministra Tošovského. Pane premiére, prosím.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dobré odpoledne o slunovratu, dámy a pánové. Ten program byl jaksi nejširší, co za svého působení v čele vlády pamatuji a vzhledem k tomu, že jsme ještě měli jednání vládního výboru evropského, tak na to, že jsou čtyři hodiny to považuji za docela racionální chování a úspěch, že už můžeme před vás předstoupit. O čem jsme jednali? Já udělám velmi rychlý průchod a spíše se zastavím u některých bodů, kde to považujeme za potřebné, než abychom šli agentově bod po bodu a každý nějak okomentovali. Přerušili jsme návrh zákona o elektronických komunikacích, důvod je takový, že s určitým doplněním přišel šéf ČTÚ a to doplnění je takového rozsahu, že je potřeba ho v klidu zvážit, vyjádřit se ještě k němu, je na to čas. To jsme přerušili až na počátek příštího roku. Potom jsou tu některé návrhy zákonů, které se týkají ověřování střelných zbraní,. Střeliva, pyrotechnických předmětů, ten jsme schválili. Rovněž jako zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení EP a Rady o ratingových agenturách, to je transpoziční záležitost a pak už šla šňůra některých nařízení vlády, která vláda, jak je máte v programu, nebudu je tu všechny předčítat, to jsou nařízení vlády, které jsme všechny schválili. Důležité je upozornit na to, že ministr vnitra předložil návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů, to je nijak dramatická záležitost, dramatické bylo rozhodnutí sněmovny, že se nebudou snižovat jak jsme měli původně v záměru. Ty prostředky na platy včetně bezpečnostních sborů, to nařízení vlády na to reaguje, sterilizuje tu současnou situaci v tarifech, to je tedy to, co stojí za zmínku. Jsou tu dvě věci na které ještě vás upozorní pan ministr Zářecký, jsou tu dva návrhy, jeden je z tvůrčí huti poslanců Bohuslava Sobotky, Pavla němce, Jeronýma Tejce a Petra Branného a druhý je z působnosti zastupitelstva Hlavního města Prahy a obě se týkají téhož, tedy novely loterijního zákona. Já bych k tomu konstatoval tolik: vláda k tomu přijala stanovisko neutrální, jakkoliv oba ty návrhy podle soudu vlády a předsedy legislativní rady vykazují řadu závažných legislativních a technických nedostatků, nicméně, vláda je toho názoru, že to téma je natolik vážné, že nevydala k tomu tentokrát nesouhlasné stanovisko, nýbrž neutrální a pro vládu je to téma natolik závažné, že po té obšírné diskusi k tomuto tématu obecně, ani ne tak k těm dokumentům, které měla vláda posoudit. S ohledem na to, že ministr financí avizuje předložení věcného záměru zákona loterijního, až někdy na období duben, nejdříve březen příštího roku, já jsme požádal pana ministra Zářeckého, aby ve spolupráci s dalšími ministry posoudil, co je možné z toho vytknout před závorku, jak se případně zapojit ve spolupráci s poslaneckými iniciativami či nositeli těch iniciativ, aby vláda šla do toho problému proaktivně, tedy hledala všechny cesty, abychom tento palčivý problém a některé jeho nejzávažnější rysy uměli vyřešit včas, protože, kdybychom šli cestou věcný záměr, paragrafované znění, tak se můžeme dočkat účinnosti toho zákona možná od začátku roku 2011, ale také možná od počátku roku 2012. To považujeme s ohledem na společenskou závažnost této problematiky na problémy, které souvisí s alokací výtěžku z výsledků tohoto typu podnikání s ohledem na to, co to dělá v sociálním vyloučení a ty analýzy k dispozici máme, jaké to má doteky dokonce až na drogovou i jinou kriminální problematiku, prostě tn čas je příliš dlouhý. Nad takovou elegancí a logikou toho procesu dáváme přednost pohotovému řešení některých nejpalčivějších problémů. Jak v tom angažovat vládu, to bude hledat ta pracovní skupina pod vedením pana minstra Zářeckého, coby šéfa legislativní rady vlády. To jsme jenom chtěl na margo těchto dvou dokumentů. Stáhli jsme z programu vlády návrh legislativních pravidel vlády a jednacího řádu vlády, potřebují ještě podrobnější posouzení. Z dalších zajímavých bodů schůze vlády vláda schválila návrh na jmenování soudců, který bude předložen prezidentu republiky, který potom předseda vlády kontrasignuje. Z těch personálních věcí to bylo odvolání jmenování člena státní volební komise, to je substituční a technická záležitost a rovněž jsme dovolali jmenování prvního místopředsedy Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v ČR, to je s ohledem na personální změny na úrovni náměstků v ministerstvu vnitra. Já myslím, že to je průchod tím programem až na jedu věc, kterou já jsem si nechal na konec a to je koncepce integrace romské populace od roku 2010 do roku 2013. Já si velice vážím toho, že dokument byl vypracován, že jsme ho neodkládali z působení této vlády, jakkoliv by to bylo lákavé. Dokument je připraven podle mého osudu velmi odpovědně, vychází skutečně z dobře provedených analýz, které jsou velmi empirické, které byly prováděny v terénu, které nebyly prováděny od stolu. Mají velkou poznávací hodnotu. Shodli jsme se na tom, že na té koncepci není možné se zastavit, ale je potřeba ještě rozpracovat nějaké akční či realizační plány, které dovedou tu koncepci do života. Ale to není jen věc pro centrální úroveň, ale i regionálním a úroveň lokální, tedy obcí. Více o tom pohovoří pan ministr Kocáb. Nejmenoval jsem všechny body toho programu vlády, připadalo by mi to zbytečné zdržování či plýtvání vaším časem,. Samozřejmě, můžeme se k čemukoliv vrátit, co budete považovat za vhodné. Byl tam ještě jeden materiál, který pak uvede pna minstr Tošovský, který se týkal financování některých ekologických škod. Pozor! Neplést s ekologickou zakázkou. Jsou to záležitosti uvolnění prostředků pro státní podnik Diamo ve specifických případech. O tom bude hovořit pan ministr. To je z mé strany vše, jsem potom připraven odpovědět na vaše dotazy. A myslím, ež to hned zmoderuji, pan ministr Zářecký, prosím.

 

Pavel Zářecký, ministr vlády ČR, Předseda legislativní rady vlády: Děkuji, pane premiére. Já bych navázal na to co říkal pan předseda vlády a zdůraznil, že to řešení, ke kterému se vláda rozhodla je v podstatě výjimečné řešení, protože poslanecké= iniciativy či iniciativa zákonodárná Hlavního města Prahy není tou formou, kterou by obvykle vláda dopracovávala. Ta situace je dána tím, že vláda zjistila, že naléhavost toho problému už několikaletá, protože tu bylo už několik pokusů řešit problém loterií a hazardních her. Nikdy to ale nedospělo do konečného řešení a že to konečné řešení není ještě v dohledu, jak už bylo řečeno a ta věc je natolik společensky závažná, že je třeba přistoupit i k dílčímu řešení, které by ovšem mělo zapadat do toho systému, který připravuje ministerstvo financí. To znamená, vláda se nevzdává toho koncepčního řešení, které vnímá jako cílové, ale vzhledem ke společenské naléhavosti je připravena učinit i dílčí krok, byť to bude jen dílčí krok, ale ve směru toho, co ministerstvo v rámci svého věcného záměru připravuje a chystá. Ještě poslední větu, ten problém nemá jen ten legislativní aspekt, kterou by mohl z jistého hlediska říci, že je velice důležitý, ale přeci jen není tím hlavním problémem, to je otázka spíše toho, jak ten problém řešit, ale má celou řadu věcných koncepčních zákrut a ty je třeba řešit s připravovatelem věcného návrhu zákona. To je asi to, co bych k tomu dodal.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Tak asi Michael Kocáb.

 

Michael Kocáb, minstr vlády ČR pro lidská práva: Děkuji, já bych chtěl navázat jednak na úvod, který měl pan premiér ve věci koncepce romské integrace pro roky 2010-2013 a ještě bych chtěl zdůraznit, že tento podnět o kterém mluvil pan Zářecký, v podstatě do této koncepce spadá, protože sociálně vyloučené přivádí do tzv. dluhové pasti. Ta koncepce, top je konečně odpověď na otázku novinářů, měst a obcí, co chcete konkrétně dělat? To slovo konkrétně bylo neustále zdůrazňováno. Dalo to velkou práci, materiál jsme neustále pilovali, odkládali, až vlastně na poslední jednání vlády ze kterého jsem měl velmi dobrý pocit, koncepci jsme schválili. Jednomyslně, bez protestů, naopak za významného přispění ministerstva školství, sociálních věcí, místního rozvoje, všech zainteresovaných a je to materiál, který přináší analýzu a má celou řadu naprosto konkrétních úkolů pro jednotlivé resorty. Tyto úkoly jsou obsaženy v tzv. realizačním plánu koncepce, který je přílohou jak materiálu, tak usnesení vlády, kde navíc úkolujeme, doporučujeme, městům a obcím postupy. Nemůžeme je úkolovat, ale můžeme navrhovat konkrétní postupy. My budeme mít po této tiskovce další tiskovku, která se bude týkat už jenom té koncepce a kde se můžeme dostat k detailům. Pro tuto chvíli bych jenom řekl, že to je završení naší nejvýznamnější práce v prospěch romské komunity. Mám z toho velkou radost, je to pro nás velký a důležitý den. Děkuji.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Teď, myslím, že přejdeme po levé ruce, pan ministr Tošovský.

 

Vladimír Tošovský, ministr průmyslu a obchodu: Dobrý den, ministerstvo průmyslu a obchodu mělo čtyři body, z nichž dva hlavní, tedy zákon o elektronické komunikaci, jak pan premiér říkal, ten bod byl přerušen do začátku příštího roku, protože byl předložen celkem rozsáhlý dodatek, který musí projít připomínkovým řízením a legislativní radou vlády. Tou druhou je návrh na řešení té tíživé situace ve státním podniku Diamo. Právě proto, aby mohly být financovány činnosti spojené se zahlazováním ekologických škod po hornické činnosti v roce 2010. Zdůrazňujeme, že je to zcela jiná kauza než je ta velká ekologická zakázka, toto je zahlazování hornické činnosti, netýká se to ekologických zátěží v privatizovaných firmách. Je to jiná kauza, dlouhodobá, je to například řešení situace na severní Moravě, laguny, řešení ve Stráži pod Dalekem, čerpání kyseliny, která je v zemi po těžbě uranu. Tu situaci se podařilo, tedy navrhovali jsme, aby to dofinancování proběhlo z privatizačního fondu, čili nebude mít dopad do státního rozpočtu v té podobě zvýšení dluhu, protože prostředky v privatizačním fondu jsou určeny i na tuto činnost.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji panu ministrovi, dámy a pánové, pokud už nikdo z ústavních činitelů nechce nic doplnit, tak je prostor pro vaše dotazy. Prosím.

 

Televize Prima: Jak to vypadá s programem Ovoce a zelenina do škol?

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Schválen, jednomyslně.

 

Televize Prima: To tedy bude jak do budoucna?: bude to zavedeno v praxi od ledna či od kdy? A mělo by to vypadat jak?

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Od ledna. Mělo by to vypadat tak, že stát s použitím evropských prostředků se bude tou částkou, která je v tom materiálu zakomponovány, podporovat, podílet se na nákupu, obstarání či dávkách těchto druhů zeleniny, ovoce, zeleniny, banánů. To jsme se poučili proč, jsou zvlášť mimo tyto kategorie, tak do škol žáčkům. S těmi prostředky se v kapitole ministerstva zemědělství pamatováno, nenavyšujeme tím žádný schodek. Nechováme se prodeficitně či něco podobné.

 

Televize Prima: Pro doplnění. Proč jsou banány brány jako zvlášť a ne v tom ovoci?

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: To je třeba se ptát Bruselu, protože podle bruselských nařízení, se nařízení pro banány konstruují úplně zvlášť a tím se to dostalo do nějaké klasifikace jiné. Zkrátka banány, to je takový bruselský import, toto klasifikační rozhodnutí, že se nezařazují do ovoce, ani do zeleniny, nýbrž jsou zcela samostatnou kategorií, protože je obsluhuje jiné nařízení než obsluhuje ovoce a zeleninu. Byli jsme takto edukováni, protože nás to zaujalo. Alespoň něco zajímavého před Vánoci.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Tak to bychom měli banány, prosím, Právo.

 

Právo: Když už jsme u rozpočtu, pane premiére, sociální demokraté v posledních dnech vyzvali vládu v rámci úsporných opatření, k čtyřem věcem. Stažení návrhu zákona o církevních restitucích, provést revizi dodatků ve smlouvě s firmou Kapsch, novelizovat zákon o zadávání veřejných zakázek či omezit cesty kabinetu na ekonomickou diplomacii. Jednali jste o těchto návrzích? Co si o nich myslíte?

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Nejednali jsme o nich, určitě příležitost ale bude. Jsou to některé věci, které směřují spíše do racionality chování kabinetu, tedy cestování ministrů nijak nevytrhne makroekonomicky státní rozpočet, ale bud dbát na to, aby minstři jezdili jen v nezbytně nutných případech, já jsem zpevnil některá opatření směrem k ministrům ještě před tím, než nám byl adresován tento návrh, to je o racionalitě chování ústavních činitelům, všech. Ale budiž, já toto beru. Zákon o veřejných zakázkách, budeme pečlivě monitorovat, případně novelizovat i s ohledem na protikorupční balíček. Pak tam byl kapsch, můžeme se na to podívat, je to návrh čerstvý, je možné , aby se na tom ministerstvo dopravy pověnovalo té věci a ještě tam byly církevní restituce.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Pane kolego, pokud vím, tak pan paroubek sdělil, že v lednu připraví znění.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Tak pokud jde o majetek církve, tak víte, že při poslední návštěvě papeže a státního tajemníka jsme se dohodli na tom, že ani církev nebude na těch restitucích, tom vyrovnání ze strany státu s přihlédnutím na ekonomické problémy současného světa i této země trvat. Já to považuji za odložený problém. Stanovisko jsme si i potvrdili při mé návštěvě Vatikánu, čili to není něco, co by bylo na programu dne a vůbec ne v mandátu této vlády.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, váš dotaz.

 

ČT: Pane premiére, dnes se v Praze začala udělovat kanadská víza, nemusí se pro ně do Vídně. Není to první krok ke zrušení víz? Dokážete odhadnout, díky by k tomu zrušení mohlo dojít? Máme nějaké podmínky či blíží se to?

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Kéž by tomu tak bylo, aby to byl první krok. Je to jeden krok na delší cestě. Česká vláda deklarovala z mé úrovně, ministra zahraničí, ale i tak se chová v diplomatických jednáních, že cílovým stavem je vrátit to do stavu, který panoval předtím, tedy do podoby bezvízového styku, to je cílová funkce české vlády. Předpokládám, že nejen této vlády, ale i pro tu vládu další. Na to nejsme sami na řešení tohoto problému, jsme součást EU a Schengenského prostoru, musíme velkou část jednání svěřit i EU a myslím, že tam nacházíme poměrně velké pochopení, ale to jednání vyžaduje čas. Kanadská vlády byla ze strany EU vyzvána na určitou reakci, vysvětlení. Já tedy jsem přesvědčen, že ta situace se pohne, ale horizonty času nejsem schopen určit. Opakuji, cílová funkce této vlády, její politiky v této oblasti, bylo to, že nemůžeme zůstat na tom, že se odstraňuje diskomfort českých občanů, kteří museli jezdit do Vídně. Je pěkné, že to se dá opatřit v Praze, ale tah směřuje k tomu, aby to bylo jako předtím.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím.

 

Reuters: Pane premiére, chtěl bych se zeptat na bod 26, konvergenční kriteria, k čemu jste dospěli? Děkuji.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: To je jednoduchá odpověď, to byl příběh o tom, že za současné situace rozpočtové zdaleka nenaplňujeme maastrichtská kriteria, prostě jakékoliv současné snění o evropské měně je jenom snění. Vyhlídky na to, kdy s e zapojíme do měnového prostoru a úkonů, které předcházejí, musíme to odložit. Bylo to sdělení ekonomicko-technické, bude následovat plnění konvergenčního programu, které bude vláda projednávat v lednu a bude se do konce ledna odesílat dokument do Bruselu. To už je poněkud vážnější příběh. Toto je něco, co jsem si sdělili tady v zemi, tam budeme muset informovat Brusel, protože s námi zavedl proceduru nadměrného schodku. Zatím je ten materiál analyticky pojednán, sám budu jednat s ministerstvem financí, bude jednat vláda a o opatřeních, která k němu budou připojeny, budeme o ně vyzváni, budou ze strany Bruselu komentována, takže bude chtít mnohem náročnější přitvrzení v zacházení se stavem veřejných financí v této zemi. Nechci strašit ani předbíhat, ale budu o těch důsledcích a případných návrzích informovat lídry stran na začátku ledna.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, ČTK.

 

ČTK: Já bych se chtěl zeptat, vláda dnes jednala i o osudu některých zastupitelských úřadů? Změnilo se něco od toho říjnového rozhodnutí? Nějaké posuny? Děkuji.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Vláda o nich v bodech s rozpravou ani bez rozpravy, pokud mne paměť neklame, tak o nich nejednala. Pokud jste je našel někde bez rozpravy, ale je to nachystáno, že se jedná o zastupitelský úřad Sao Paulo, který přeřadíme do kategorie, kde je třeba provést nějakou analýzu a potom se rozhodne. Sao Paulo bude přecházet do podobné kategorie jako je Sydney.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, Mladá fronta.

 

MfD: Pane premiére, chtěl jsem se zeptat ke změně zákona o loteriích, do kdy chcete mít ve vládě představu o tom, co byste chtěli do zákona o loteriích dostat? Víte, se kterým poslaneckým klubem se dohodnete, pokud nepředložíte svůj vlastní návrh, což už nestíháte tedy, prostřednictví koho vaše návrhy předložíte? Druhá věc, nezabývali jste se ve vládě problémem, který vznikl při výběru sociálního pojistného, tedy tou dírou, co je v zákoně na kterou přišla jedna firma a státu se to může velmi prodražit? Děkuji.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: O tom druhém, vláda dnes nejednala. Já jsem o tom vedl své separátní jednání s panem ministrem financí, s ministrem práce a sociálních věcí. Nehledali jsme zatím žádný recept, až ten problém bude plně na stole, budeme se jím zabývat. To považuji za problém mimořádně závažný. To je jedna věc. Druhá je ten loterijní zákon. Na koho se budeme obracet, s kým budeme spolupracovat, co budeme dělat sami, to nechám, až pan ministr Zářecký na 11. ledna předloží výsledek jednání té pracovní skupiny. Já jen říkám, nechtěl jsem se spokojit jen s tím, že odpracujeme věcný záměr zákona. Ono je to v logice, prostě se to při takových zákonech dělá, rozumím tomu. Co říkal pan kolega, je to výjimečné, vláda výjimečně přistupuje k návrhu takovéto právní předlohy zákona z huti poslanců. Jinak jen zaujme stanovisko či se nevyjádří vůbec. Je to takové téma, že nechceme, aby to pro vládu tímto končilo. Jak budeme konkrétně postupovat, vydržte do 11. ledna.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, další otázka.

 

Hospodářské noviny: Já mám otázku na pana premiéra, sice otázku, která se týká tendru na historické přezbrojení české armády, co říkáte tomu, že do tohoto tendru se přihlásily pouze dvě firmy, přičemž další dvě renomované firmy z Itálie a Německa řekly, že do toho nepůjdou, protože to považují za neseriózní, jak je ta zakázka vypsána.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Nejsem střelec, nebudu na to odpovídat bez nějaké větší přípravy.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, ano, váš dotaz.

 

Mediafax: Já bych chtěla poprosit pana premiéra, zda by mohl říci, zda vláda projednala financování projektu rychlého dopadu v Afghánistánu, případně jakou částku? Případně, pan minstr Zářecký, jestli by se mohl vyjádřit k novele zákona o silniční dopravě, kterou předkládali zastupitelé Hlavního města Prahy.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Ne. Rychlý dopad bude 4.1., pro vaši informaci.

 

Pavel Zářecký, ministr vlády ČR, Předseda legislativní rady vlády: Vláda zaujala nesouhlasné stanovisko s tímto návrhem a jeden z hlavních důvodů, proč je stanovisko nesouhlasné je skutečnost, že ten uvedený návrh se dostává do rozporu s Ústavou a Listinou a se základními lidskými právy, na čemž se vláda jednohlasně dohodla.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, ještě jeden dotaz, poslední otázka. ČTK.

 

ČTK: Já mám možná by bylo dobré dát oba, protože je takový na okraj. My jsme si všimli na začátku, že byly rozdávány dárečky na vládě, co jste dostali k Vánocům, děkuji?

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Ty se rozbalí až pod stromečkem.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: To je dobrá odpověď, já jsem ještě nerozbalil a to byly dárečky, které jsme si věnovali jako členové vlády sobě. To bylo z lůna vlády.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Poslední dotaz.

 

Radiožurnál: Pane premiére, chtěla jsem se zeptat, jestli jste probrali realizaci a hodnocení systém výuky českého jazyka pro cizince, který je podmínkou pro udělení trvalého pobytu? Ony tam byly nějaké problémy, někteří cizinci zase posílali nějaké lépe hovořící cizince, k čemu jste dospěli?

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dospěli jsme k tomu, že jsme pekel navrženého usnesení schválili ten dokument. Upravovala se jen nějaká část, která se týkala financování či odpovědnosti za financování, který bude ležet na příslušných kapitolách. Jinak dokument schválen.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, děkuji vám, děkuji panu premiérovi, členům jeho vlády za informace, které vám poskytly. Dovolte mi, abych vám poděkoval za spolupráci, za to jak informujete práci vlády a popřál vám také hodně dárků pod stromečkem, hodně zdraví v novém roce. Vláda se sejde hned po Novém roce 4. ledna, těšíme se s vámi na viděnou a také na slyšenou. Krásný nový rok.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Díky za spolupráci, já se k tomu připojím. Není to vždy jednoduché, to je jasné, ale od toho hrajeme ty role, které hrajeme. Já vám nicméně opravdu děkuji za způsob informování, za zájem o práci vlády, ať vám to vydrží, nám a mne osobně vydrží zájem o spolupráci a kontakt s vámi. Hezké Vánoce, odpočiňte si, platí to i pro vaše blízké, vše nejlepší, hodně zdraví, více vlídnosti do roku 2010. hezký večer, nashledanou

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po zasedání vlády, 21. prosince 2009