Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

19. 10. 2009 14:14

Tisková konference po zasedání vlády, 19. října 2009

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po dnešním zasedání vlády, stejně tak jako vás, uvítám i pana premiéra Jana Fischera a členy jeho kabinetu, ministra financí Eduarda Janotu, minstra vnitra Martina Pecinu, ministra průmyslu a obchodu, Vladimíra Tošovského a ministra pro místní rozvoj pana Vondrušku, kteří jsou k dispozici pro vaše případné otázky. Poprosím o úvodní slovo Jana Fischera.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, vláda má dnešní agendu za sebou, odpoledne nás čeká, mne a vybrané ministry vlády jednání s Asociací krajů, čili za chvíli se budeme přesouvat a pak budete mít příležitost slyšet nějaký krátký výstup z tohoto odpoledního jednání. Vláda dnes posoudila a schválila novelizaci zákona o daních z příjmu a rozpočtových pravidel, ten důvod té novely, byl to přerušený bod, ten důvod té novelizace je jediný, schopnost umožnit právně prodej dluhopisů přímo obyvatelstvu, to je smysl té novely. Vláda schválila, to byla techničtější záležitost, návrh nařízení vlády o informačním systému výzkumu a vývoje a inovací, to je věc, která dává do pořádku identifikaci výzkumných úloh a aktivit a činí ten systém přehlednějším, průhlednějším, takže to je spíše technický dokument. Vláda zaujala neutrální stanovisko k poslaneckému návrhu skupiny poslanců Kalouska, Parkanové a Severy na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dočasným snížením příspěvku politickým stranám a hnutím, tato záležitost má stranicko-politický charakter a nechává na parlamentní, politické rozpravě a pouze tomu dokumentu vyčítá některé legislativně-technické vady na které autory upozorňuje. Přijali jsme krátkodobá opatření v souvislosti s připraveností ČR na možnou další plynovou krizi, případné podrobnější dotazy vám zodpoví pan ministr průmyslu. Je to materiál, který už předtím projednala BRS a pokud jsou tam některá další, vláda vzala na vědomí i některá strategická nebo dlouhodobější východiska s tím, že ta budou projednána, ale v rámci až debaty o novele státní energetické koncepce. Probírali jsme monitorovací systém strukturálních fondů, zdá se že už jsme schopni postupovat dál s vědomím a souhlasem EK při vytváření monitorovacího systému, což je jedna z páteřních částí toho, jak se v ČR sleduje alokace prostředků, víte, že s tím systémem bylo spojeno řada právních problémů i věcných. Vláda má za to, že už můžeme postupovat v budování toho systému tak, abychom neměli už žádné zábrany v jeho vytváření, ale aby se také nestal zábranou případným rizikem či hrozbou pro vlastní čerpání evropských peněz. Vláda jednomyslně schválila program podpory filmového průmyslu, financována bude tak, že nevytváří žádný tlak na rozpočtové prostředky a podpora filmového průmyslu se bude konat z prostředků kapitoly ministerstva kultury, ale konkrétně bude program rozjet až tehdy, až budeme mít z Bruselu od komise zcela jasno pokud jde o názor na eventuální nedovolenou podporu státní podporu podnikání. To je k tomuto dokumentu, je to v rozsahu necelé půl miliardy korun, abyste měli nějako kvantifikaci. Měli jsme na programu původně bez rozpravy, posléze s rozpravou transformaci národního hřebčína Kladruby na státní příspěvkovou organizaci. My jsme to rozhodnutí odložili, projednání materiálu jsme přerušili a do té doby dokud nebude jasno, že k dispozici bude smysluplný projekt, který by umožňoval čerpání prostředků z evropských fondů do té doby vláda nevysloví souhlas. Důvodem té transformace ze státního podniku na státní příspěvkovou organizaci, dominantním motivem byla schopnost ucházet se o evropské peníze. Vláda naprostou většinou zaujala stanovisko, nejdříve projekt, potom rozhodování o té transformaci. Důležitým materiálem byl návrh novely státního rozpočtu na rok 2009, který vláda schválila, na rok 2009, což souvisí s potřebou profinancovat některé další aktivity a vytvořit si prostředky na dluhovou službu. Nepřijetí té novely by znamenalo velmi výrazné problémy ve veřejných financích ještě v letošním roce. Vláda se zabývala tím, co má nesmírně dlouhý a komplikovaný název, ale stručně se to jmenuje datové schránky. Vláda se shodla na tom, že ten provoz, který má být od 1. listopadu ostrý, tak budeme žádat u všech orgánů veřejné moci, aby datové schránky byly spuštěny do konce tohoto týdne, abychom odhalili případná rizika, která by nás mohla potkat v ostrém provozu. Já myslím, že to je vše z mé strany, pokud jde o program dnešní vlády, samozřejmě jsme připraven spolu s kolegy odpovídat na vaše otázky.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji pane premiére, prosím, vaše dotazy.

MfD: Mám dotaz na pana ministra financí k těm změnám zákona, které povedou k vydání dluhopisů pro občany, chci se zeptat, jestli už znáte parametry těch dluhopisů a do kdy je stihnete vydat?

Eduard Janota, ministr financí: Tak, pochopitelně bude záležet v jaké době budou tyto novely schváleny ve sněmovně a v Senátu, toto je poslední podmínka, která brání vydání těchto dluhopisů. Jinak se dá říci, že po technické stránce připraveny. To je jedna věc. Druhá je, parametry. Já jsem vám už několikrát říkal, že parametry se budou odvíjet od situace na trhu. Já jsme sdělil, že ministerstvo využije té možnosti, že přes zprostředkovatele, banky, tam byly určité náklady, které ministerstvo bude mít nižší, to je jedna věc. Na druhé straně tam bude určitá podobce, která prostě bude cenou za to, že tyto dluhopisy budou každý moment prostě moci být zpeněženy ze strany investorů a tato podobce bude zahrnovat 10 % z výnosů těch dluhopisů. Poslední věc je, na tom jsme se shodli i s ČNB, že tam bude určitý malus za to, v případě že klient bude ze spekulativních důvodů kupovat tyto dluhopisy a pak je obratem bude chtít vrátit. Malus by měl tuto pozici pro něj znevýhodnit. To je asi vše.

ČT: Dobrý den, já mám vícero otázek, pane minstře na vás, co se týče změn v ČSA, co na ně říkáte? Znamená to nějaké rozhodnutí kolem privatizace? Pane ministře Tošovský, na vás, co se týče plynové krize, co se týče opatření, která vláda přijala? Děkuji.

Eduard Janota, ministr financí: Takže, co se týče ČSA, víte velmi dobře, že probíhá proces vyhodnocování nabídek pana Šikaně, protože kromě první nabídky, která přišla, tak jsme obdrželi i určité právní zpřesnění té nabídky, nebudu říkat v jakém smyslu, ale chci jen konstatovat, že my tuto nabídku vyhodnocujeme. Já přeložím materiál 26. na jednání vlády a vláda buď bude souhlasit či nesouhlasit. Co dnes proběhlo v rámci ČSA, to hodnotíme jako jinou variantu řešení, případnou jinou variantu, která spočívá v tom, že jedna z možných cest k fungování společnosti je v užší spolupráci letiště Praha a ČSA. To je asi vše v dané chvíli. Nebyl schválen návrh opatření, které přeložil pan bývalý prezident Lašák, nebyl schválen ani návrh, který přeložil pan Novák, bývalý předseda dozorčí rady. Byla provedena obměna tím, že pan Novák dal demisi v dozorčí radě. Dozorčí rady, pokud vím, zúkolovala nové představenstvo k předložení restrukturalizačního plánu,. Který musí být základem pro jednání valné hromady, která bude 18. listopadu.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: To slovíčko, slůvka, úzká spolupráce subjektů, nemluvíme o fůzi či spojení tohoto typu. Leckde jsme se dočetli, že to tak vidíte, není tomu tak, ani právně býti nemůže.

Vladimír Tošovský, ministr průmyslu a obchodu: Vláda projednala materiál, který popsal situaci na trhu s plynem. Pochopitelně i možná rizika a přijali jsme krátkodobá opatření, to jsou ta, která se týkají bezprostředního času, to znamená opakování toho, co bylo vloni. Opatření v podstatě nemůžeme mít žádná technická, na to je příliš krátko a jsou to organizační opatření, musíme vydat, vydali jsme 1. října vyhlášku o stavech nouze v plynárenství, který řeší, jak budou velké subjekty odebírající plyn postupovat v případě, že bude stav nouze v plynárenství vyhlášen tak, aby se to v poslední řadě co nejméně dotklo zásobování teplem pro domácnosti a obyvatelstvo. Pochopitelně, že to není všechno. My také v průběhu listopadu musíme udělat štábní cvičení, nebudeme vypínat plyn, budeme zkoušet všechny složky, kterých se to týká, zda umíme takových opatření využít. Musíme udělat kontrolu dopadů do kritické infrastruktury jako jsou nemocnice, školy a ostatní organizace a v neposlední řadě i naše diplomacie musí pracovat na tom, aby se co nejvíce opakování takové situace zabránilo. Zdůrazňuji, že ty kontrakty, které mají místo dodání EU, ten problém je skutečně tranzitní, nikoliv že bychom ten plyn neměli či společnosti, které s ním obchodují kontrahovány.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím.

Televize Nova: Tři stručné dotazy na pana premiéra. První, zvažuje vláda kompetenční žalobu kvůli Lisabonu, pokud prezident nepodepíše? Druhá, jaký je posun v jednání s Hradem ohledně záruk a jak si o ně ČR řekne? Potom, co říkáte na to, že premiér Fico zablokuje jednání o výjimce pro nás, pokud to nebude platit i pro Slovensko?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Vláda o žádné žalobě na prezidenta republiky nejednala. Vláda má zásadní prioritu postupovat tak, aby se podařilo při subsumování toho dodatečného požadavku prezidenta republiky dokončit zdárně i v této zemi ratifikační proces. Jedná s Hradem pokračují o zpřesnění textu, který nerozhodujeme jen ve Strakovce či na Hradě, ale musí to být text, který má naději neprůchodnost i v EU v závěru října. Jsme v této věci v těsném spojení se švédským předsednictvím, to je tato věc. Tak bude záležet na té formulaci toho textu a když ta formulace bude taková, aby nemusel k těmto krokům sahat a já věřím, že takovou formulaci najdeme a stane se to bezpředmětné.

Reuters: Já mám dodatečnou otázku k Lisabonu, protože o víkendu se k tomu vyjadřoval Václav Klaus a vy jste v jednání s Hradem. On s vyjádřil v tom smyslu, že dá se vyvodit, že nebude vyžadovat, aby se znovu ratifikovala ta smlouva ve všech zemích a chtěla jsem se zeptat, jestli třeba byste mohl odkrýt karty s tím o čem se teď bavíte, protože dá se z toho zřejmě vyvodit, že se bavíte o formě deklarace, jestli uvažuji správně.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: My se zkrátka bavíme o tom textu o té výjimce a o jejím politickém a právním zvládnutí a rozhodně teď nebudu vysílat žádné předběžné signály, protože ten text se musí dohodnout mezi těmi stranami, které jednají a s předsednictvím, případně s dalšími. Já bych do toho nerad přidával další šumy. Doufám, že je nám všem jasné, že nežádáme, nejdeme cestou, abychom znovu otevřeli ratifikační proces, to je v tom shoda, je to společné. Teď hledáme text, který by k tomu opravdu nevedl,. Jenda věc je shoda, na tom, že to nepovede, ale abychom si nezkomplikovali život tím, že připravíme takový text, který by k tomu de facto vedl, tomu se chceme ubránit, to je věc, kterou já jsme označil za naprosto neschůdnou nepřijatelnou, otevírat ratifikaci v dalších zemích.

Reuters: Jen pod čarou, jestli se pan prezident nějakým způsobem, dal vládě garance, že už žádné další podmínky nebude mít?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já nevím o žádných podmínkách, také nevím o garanci, protože o garanci se musíme bavit tehdy, až bude ten text, takže jsme trošku v kruhu, ale to jistě pochopíte, že tuto logiku to má.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Věci mají své pořadí, prosím.

Radiožurnál: Já mám otázku na pana premiéra, která také nesouvisí přímo s dnešní agendou. Vy jste před dvěma týdny řekl, že na té schůzi sněmovny, která začne zítra předstoupíte před poslance s jakýmisi prioritami vlády. Jak je ta formulace daleko? Kdy se před poslance vypravíte, jestli jste už o tom mluvili a máte termín? Můžete některé ty priority zmínit? Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já jsem v prvé řadě dnes požádal předsedu sněmovny o zařazení bodu schůze sněmovny, kde bych přednesl ty priority, nebude to standardní programové prohlášení na základě kterého se vláda žádá o důvěru. Bude to zpráva o činnosti vlády v období do konce jejího očekávaného mandátu, do konání řádných voleb a v tom dopise žádám o zařazení tohoto bodu na dopolední schůzi ve středu, jako první bod s tím že to bude zařazeno jako bod a nikoliv jako vystoupení předsedy vlády, ke kterému se mohu přihlásit kdykoliv, to znamená, že k němu bude otevřena rozprava a to je přáním vlády, aby taková rozprava proběhla. Já nebudu předbíhat priority, některé jsou jasné, ale budu k dispozici ve středu, pokud ten bod bude zařazen dopoledne.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. ČTK, poslední otázka. Pana premiéra čeká další program.

ČTK: Já mám otázku, která s tím souvisí, hovořil jste o těch prioritách s předsedy politických stran či ta páteční schůzka byla jediná k té věci? Budete do té doby s nimi ještě hovořit? A kromě těch programových věcí, představíte nějaké změny ve vládě č bude pokračovat ve stávajícím složení?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Vláda bude pokračovat ve stávajícím složení, v kterém působí. To je první věc, to mohu deklarovat zcela otevřeně. Druhá věc je, pokud jde o ty priority, myslím, že to páteční setkání stačilo a není nutné, abychom zase běhali a nechali si něco aprobovat a ověřovat a podobně. Myslím, že my jsme i předtím věděli, co do priority chceme napsat, ministři vědí na čem pracovat. Není nutné prostě s každou větou běžet si to nechat na sekretariát strany posvětit. My se zavážeme v tom mém vystoupení k tomu, že předložíme seznam legislativy, kterou my považujeme za účelné projednat a budeme testovat nikoliv výsledek projednání v parlamentu, ale to, zda to pro strany není většinově tabu a odmítnou se tím většinově zabývat, pak nemá smysl takové předpisy připravovat.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, televize Prima.

Televize Prima: Já bych měl otázku na pana premiéra, vrátil bych se k vládní agendě, k té zprávě o připravenosti ČR na plynovou krizi. Zpráva vyznívá poměrně pesimisticky i zejména toho, co se týče mezinárodně-polické situace co se týče vztahů Ruska a Ukrajiny. Sdílíte ty obavy, které jsou vyjádřeny v této zprávě a může právě taková obava modifikovat či urychlit přijímání různých bodů v té energetické koncepci? Pana ministra Tošovského bych se zeptal, v jakém stádiu je případně těch nových zásobníků?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já bych si velice přál, aby na to, co se připravujeme, aby se nestalo. Nicméně, při přípravě takovýchto dokumentů krizového typu, protože vidíte, že ty důsledky jak na podniky, tak obyvatelstvo postupně by mohli být významné, v takových dokumentech počítáme, že ta situace může být horší a já bych skutečně i ten vývoj mezinárodní politické situace nikterak si nedovolil podcenit, jinak by příprava takových dokumentů nedávala smysl. Domnívám se, že je v zásadě realistický a vychází z toho tento dokument. Koneckonců i Evropa jako celek hledá možnosti a prostředky jak se takovéto krizi ubránit. Nejen té nadcházející, ale pokud možno též na delší trať.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Pane premiére, povolíte ještě dvě otázky?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Ale jo, ale tady bylo ještě něco na pana ministra, jedeme s ním, nejen já.

Vladimír Tošovský, ministr průmyslu a obchodu: Já to řeknu velmi krátce, jsou v přípravě výstavby čtyři další zásobníky, v přípravě výstavby.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Není to jasnější, v tom usnesení je to omezeno na to, že všechna strategická východiska nebo dopředná, která jsou, budou součástí debaty o státní energetické koncepci, aby zase vláda nebyla konotována s tím, že tu byly napsány nějaké úvahy že vláda prolomila limity a tak dále. Je to dobrý důvod být tu na střeše a tak. Klid. Debata o limitech je nesmírně svízelná, je jí třeba projít, ale když řeknu, že projdu nějakou debatu, tak bych nerad, aby se to vykládalo, že ten Fischer a jeho lidi už rozhodli, že se tu limity prolomí.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, předpolední otázka.

Lidové noviny: Já bych měla dotaz na pana premiéra. Vy jste dříve avizoval, že do 20. října řeknete jméno kandidáta na eurokomisaře. Víte už , koho vláda bude podporovat?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Upřímně řečeno, nemusíme tolik spěchat, protože z toho rozhovoru s José Barrosem minulé úterý vyplynulo, že on se teprve obrátí na šéfy vlád s požadavkem na nastartování formální start procedury výběru komisařů. Zásadní priorita, pokud jde o evropskou politiku a vztah vůči unii, to je dokončení ratifikace či přesvědčení našich kolegů, že ten proces bude tady zvládnut, protože na základě toho se bude na té říjnové radě vlastně rozhodovat v jakém formátu bude komise vytvářena. Ono teď s tou přímou nominací českého komisaře to není otázka dnů, ale dvou tří týdnů. Nerozhodli jsem, nebylo to v agendě, nebyl pro to důvod.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Poslední otázka.

ČT: Dobrý den, dvě stručné otázky na pana premiéra, první se týká personálního obsazení vlády, dlouho se počítalo s tím, že ministr Miko z vláda odejde, znamená to, že i on setrvá?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dobrý dotaz, já se omlouvám, pan ministr Miko se bude skutečně, je to jeho vůle, je to rozhodnutí staršího data, že se bude vracet do komise. Já bych rád, aby ve vládě nějakou dobu setrval, mluvil jsem v tomto smyslu i s jeho nadřízeným panem Frantenbergem, který tu byl v ČR, on si to umí představit, já bych byl rád, aby pan ministr Miko se ještě zapojil do debaty na aktualizaci státní energetické politiky. Ale bude odcházet, ta výměna je před námi.

ČT: Díky, poslední otázka se týká problémů se sněhem, které měla ČR. Obrátily se na vás postižené regiony s žádostí o pomoc? Zvažuje vláda mimořádnou pomoc?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dosud se neobrátila, zatím neuvažujeme.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, děkuji vám za účast na dnešní tiskové konferenci, děkuji panu premiérovi i členům vlády, zhruba za dvě hodiny plánujeme krátký brifing po setkání předsedy vlády a členů kabinetu se zástupci Asociace krajů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po zasedání vlády, 19. října 2009

Související zprávy