Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

15. 6. 2009 15:20

Tisková konference po zasedání vlády, 15. června 2009

Jakub Stadler, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Dámy a pánové, dobrý den na tiskové konferenci po dnešním zasedání vlády. Vítám zde místopředsedu vlády a ministra obrany pana Martina Bartáka, dále Danu Juráskovou, ministryni zdravotnictví a neposlední řadě ministryni školství Miroslavu Kopicovou. Předávám slovo panu místopředsedovi.

Martin Barták, místopředseda vlády ČR: Ještě jednou dobré poledne. Vláda dnes projednala řadu legislativních návrhů včetně poslaneckých návrhů a iniciativ. Dále jsme se zabývali informacemi paní ministryně zdravotnictví o nové chřipce a opatřeních, které jsou potřeba v dohledné době přijmout. Mluvili jsme i o poslaneckém návrhu bývalého ministra Lišky, týkající se státních maturit. Od toho tu je paní ministryně školství s námi stojí, aby vás sdělila další. Hovořili jsme o emisích a emisních povolenkách v bodě pro informaci a i tom, že ve středu na mimořádném zasedání vlády ráno budeme schvalovat mandát pro nadcházející zasedání Evropské rady. To jsou asi ty hlavní body z dnešního zasedání, já bych ještě požádal paní ministryni zdravotnictví a poté paní ministryni školství o dopřesnění těch informací a poté o vaše dotazy. Děkuji.

Jakub Stadler, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Děkuji, prosím paní ministryni.

Dana Jurásková, mistryně zdravotnictví: Děkuji. Já jsme na dnešním zasedání vlády informovala vládu o tom, jaká opatření navrhuje ministerstvo zdravotnictví s ohledem na vyhlášení šestého stupně pandemické nebezpečnosti WHO ohledně nové chřipky. Ten materiál je v tuto chvíli vládou projednáván na pořad jednání se dostane pravděpodobně začátkem příštího týdne. Jen pro vaši informaci, navrhujeme změnit rozhodnutí o pandemickém plánu pro ČR a navýšit zásoby antivirotik o dalších 5 %, tedy na celých 25 % a zajistit lokační kapacitu pro výrobu očkovací látky proti pandemickému viru na 25 % populace.

Jakub Stadler, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Děkuji, prosím ministryni školství.

Miroslava Kopicová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy: Dobrý den. My jsme dnes s vládou projednali poslanecký návrh pana bývalého mistra Ondřeje Lišky o kterém jste informováni a který upřesňuje některé podmínky, které jsou nutné pro průběh maturitních zkoušky. Jedná se zejména o zmocnění ministryně školství k tomu, aby mohla upravit hranici podle které se bude hodnotit úspěšnost studentů při vykonání zkoušky. Jsou tam ale i některé další věci, které se týkají možnosti vést registr těch, kteří se přihlásí k maturitě. Jsou tam také řešeny některé otázky, které souvisí s pracovními smlouvami těch pracovníků, kteří se budou na maturitách podílet s bližším specifikováním pravomocí ředitele a dál. Já věřím, že tento legislativní krok nám pomůže daleko hladším způsobem maturity zrealizovat. Pokud by se nepodařilo jej schválit, jsme schopni fungovat i bez něj. Nicméně, řeší celou řadu nejasností pokud jde o finanční náročnost, řešíme to v rámci kapitoly ministerstva školství.

Jakub Stadler, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Děkuji za stručná úvodní slova, poprosím, nyní je prostor pro vaše dotazy.

Martin Barták, místopředseda vlády ČR: Já bych doplnil ještě jednu věc, že vláda vzala na vědomí výroční zprávu komise pro rozvoj Brdska.

Jakub Stadler, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Dobře, nyní prostor pro vaše otázky. Prosím. Televize Prima.

Televize Prima: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jak dopadl poslanecký návrh na novelu zákona o ochraně hospodářské soutěže? Jedná se o to, že hospodářskou soutěž mohou narušovat nově i samosprávné celky. Přímo na paní ministryni zdravotnictví bych se chtěl zeptat, jaký je její postoj právě k tomuto poslaneckému návrhu od kterého si jeho předkladatelé slibovali to, že by nějak bylo možné regulovat takovéto placení poplatků za pacienty v lékárnách skrze kraje? Děkuji.

Martin Barták, místopředseda vlády ČR: Jestli máte na mysli ten druhý bod, který se týkal poslaneckého návrhu, tak tam na doporučení legislativní rady vlády a ministryně spravedlnosti vzhledem k nedostatkům, které jsou v té věcné podstatě vláda zaujala negativní stanovisko k tomuto návrhu.

Dana Jurásková, mistryně zdravotnictví: Tím pádem je i moje stanovisko bezpředmětné, bohužel.

Jakub Stadler, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Děkuji, Česká televize, prosím.

Česká televize: Dobrý den, j ismem se chtěla zeptat, proč byl odložen ten první bod jednání vlády? Z jakého důvodu? Nějaké nesrovnalosti či je třeba ještě něco vyjednat s politickými stranami?

Dana Jurásková, mistryně zdravotnictví: Ministerstvo zdravotnictví se nakonec rozhodlo vládě návrh protikrizových opatření ve zdravotnictví nepředložit. Důvod je jediný, my jsme ani po měsící vyjednávání s politickými stranami nenašli shodu, přestože jsme zejména na základě jednání se sociální demokracií akceptovali ty návrhy, které se nám zdály být přijatelné. Pro ilustraci, jen na zahájení těch jednání jsme čekali poměrně dlouho, téměř měsíc a v tuto chvíli hrozí plný dopad té ekonomické krize na pacienty. Pro dokreslení konkrétními čísly, k poslednímu květnu je propad výběru pojistného v ČR 6 miliard korun. To znamená, že odhad celkového deficitu v rozpětí 11-13 miliard v roce 2009 se začíná potvrzovat. V roce 2010, pokud to slábnutí ekonomiky bude ve stejných intencích jako v roce 2009, předpokládáme deficit výběru v podobné velikosti. K tomu navíc je třeba přičíst v případě, že by byly zrušeny poplatky regulační, tak dojde minimálně k dalšímu výpadku sedmi miliard korun. To je už velký objem finančních prostředků, nicméně, ministerstvo zdravotnictví stále nevzdává tu svoji snahu o to najít řešení v krizi a dostát svým povinnostem,l které k občanům má. Zajistit dostatečný objem finančních prostředků pro rok 2009, zajistit dostupnost péče a zajistit zdroje pro rok 2010. To jsou naše úkoly. Já jen musím říci, že součástí těch protikrizových opatření, která v podobě, ve které jsme je připravili předložena nebudou, byly takové věci jak významné škrty výdajů za léky a to nikoliv zvýšením spoluúčasti pacientů, ale snížením cen i úhrad léčivých přípravků. Jen pro vaši informaci, navrhovali jsme automatické snížení cen všech léků o 5 % při vstupu prvního generika na farmaceutický trh mínus 25 %, při vstupu druhého generika o dalších 10 %. V roce 2009 a 2010 by to byl přínos 2,5 miliardy, ale to není vše. Navrhovali jsme zpřísnění dohledu nad fungováním zdravotních pojišťoven, navrhovali jsme snížení provozních fondů zdravotních pojišťoven a i zvýšení kontroly pojišťoven nad plátci pojistného. Toto jsou bohužel návrhy, které v té podobě jak byly předloženy, nebudou. Já bych vás ráda v nejbližších dnech seznámila s novým podrobným plánem aktivit ministerstva zdravotnictví, nejen v té oblasti věcné, ale i procesní.

Jakub Stadler, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Děkuji, ještě doplňující dotaz.

Česká televize: Já bych se zeptala hned na několik doplňujících dotazů. Na čem ta jednání mezi stranami troskotají? V čem je největší problém? Proč jste třeba neprojednali alespoň ty méně sporné body? Třeba přesun peněz z preventivních programů na aktivní léčbu a tak dál?

Dana Jurásková, mistryně zdravotnictví: Já začnu odpovídat odzadu. My jsme neprojednali ten materiál z toho důvodu, aby měl šanci platit k prvnímu červenci, jak bylo jeho ambicí, musel by být sněmovně předložen podle paragrafu 90, tedy schválen v prvním čtení bez připomínek, to se nepodařilo. Z toho důvodu je ten materiál stažen. Druhá věc, ty nejzákladnější sporné body, já bych řekla ty dva. Jedním bylo to, že my jsme navrhovali aby očkování populace bylo hrazeno nově ze zdravotního pojištění, ale neuspěli jsme z toho důvodu, že byla podmínka, aby toto očkování bylo hrazeno primárně z fondu prevence. Pojišťovny to viděli jako technický problém. O nic jiného tam nešlo. Myslím ze strany pojišťoven. Diskuse jsme vedli zejména o navýšení plateb státu za státní pojištěnce, tam jsem k dohodě nedošli také. Sociální demokracie požadovala ponechat valorizaci paltby za státní pojištěnce v té podobě, v jaké je platná teď.

Jakub Stadler, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Prosím, další dotaz.

Deník: Chci se zeptat, v bodě pro informaci měla být aktuální zpráva o stavu čerpání z prostředků EU a jednotlivých operačních programů. Chci se zeptat, jestli jste se s tou zprávou seznámili a co z ní vyplývá?

Martin Barták, místopředseda vlády ČR: Tuto informaci jsme vzali na vědomí a schválili jsme jí jako balík těch bodů pro informaci. Nebyla zvlášť probírána v těch bodech jak jsem říkal, co se týkalo těch ostatních bodů.

Jakub Stadler, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Děkuji, další dotaz.

ČTK: Dobrý den, jen bych se zeptal k bodům s rozpravou. S jakým výsledkem projednala vláda ten návrh o poplatcích číslo tři a návrh nařízení vlády k telekomunikačním poplatkům? Děkuji.

Martin Barták, místopředseda vlády ČR: Co se týká bodu tři, to je stejný případ jako u bodu dva, kvůli věcným nedostatkům je stanovisko negativní. Pak máte na mysli ministra průmyslu a obchodu, tam vláda souhlasila s tímto návrhem.

Jakub Stadler, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Děkuji, další dotaz, prosím.

Televize Nova: Já bych se ráda zeptala pní ministryně Kopicové na to, jak bude jednat se zástupci ODS, ČSSD, kteří chtějí odložit státní maturity?

Miroslava Kopicová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy: Děkuji. Já jsme připravená na ta jednání okamžitě. Hned od zítřka, kdy ve sněmovně budeme společně a myslím si, že zásadní argumenty, které máme jsou finanční stránka, kvalita školství, jakým způsobem dnes fungují střední školy a ten třetí argument je trošku časově odložen a na příští týden a to je projednání se studenty. Já jsme po včerejší diskusi v pořadu Václava Moravce ještě seděla s panem Filipem Víchem a dalšími a já myslím, že jsme schopni si se studenty vysvětlit naléhavost celé situace. Jsme schopni se dohodnout na některých vzájemných komunikačních kanálech a chtěla bych věřit, že to jejich stanovisko se změní a předpokládám, že by to mohl být i pro politické strany důvod, aby zvážily svá rozhodnutí. Ještě jednu malou poznámku, bylo mimo jiných analýz, které se dělají, bylo provede šetření, které udělala Universita Karlova a to šetření dělal firma Median a ukazuje, že voliči obou dvou stran si z více než 70 % přejí maturity. Myslím, že to je také dobrý argument. Chystám se na ta jednání okamžitě, protože ty ztráty, které by byly by byly velké.

Jakub Stadler, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Děkuji, další dotaz, prosím.

Radiožurnál: Kdy se tedy bude maturovat podle státních maturit?

Miroslava Kopicová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy: Podle platné legislativy se bude maturovat příští rok, v roce 2010. pokud to poslanci neodloží.

Radiožurnál: Ještě jedna otázka, jestli vláda doporučila prezidentovi jmenovat těch sedm generálů, jak jste avizovali?

Martin Barták, místopředseda vlády ČR: Vzhledem k nepřítomnosti pana premiéra na dnešním jednání vlády jsme se dohodli, že tento bod bude přesunut na příští pondělí, určitě si to zaslouží.

Jakub Stadler, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Děkuji, ČTK.

ČTK: Já jsem se chtěl zeptat k té středeční vládě o těch mandátech, jestli už teď se dají říci nějaké podrobnosti s čím na tu radu pan premiér pojede?

Martin Barták, místopředseda vlády ČR: Určitě se podrobnosti dají říci, ale já vám je říkat nebudu, protože nejdříve se ten mandát předloží vládě, schválí a poté vám pan premiér sdělí s jakým mandátem na Radu bude odjíždět.

Jakub Stadler, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Děkuji, další dotaz.

Týden: Já bych se zeptala paní ministryně Kopicové, zda je ochotna stále ještě přistoupit na ten kompromis, pokud by se nedohodla s ODS a ČSSD na odložení maturit o jeden rok?

Miroslava Kopicová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy: Já to považuji za kompromisní řešení, ale musím říci, že já nejsem zatím připravena na něj přistoupit a to z toho důvodu, že bychom možná zachránili část prostředků, ale myslí, že bychom způsobili velké poškození důvěryhodnosti celého konceptu maturit.

Jakub Stadler, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Prosím poslední otázku, poslední dvě, Česká televize a televize Prima.

Česká televize: Já bych ještě jednou na paní ministryni zdravotnictví. Vy jste říkal, že jste to teď nepředkládali protože není dohoda a nestihlo by se to schválit ve sněmovně. Co to přesně znamená, jaký je teď ten plán? Budete se to snažit dohodnout, aby se to ještě nějak zvládlo v tomto období nebo to už necháváte na sněmovně vzešlé z říjnových voleb? Co to bude znamenat pro české zdravotnictví? Co znamená ten propad v praxi?

Dana Jurásková, mistryně zdravotnictví: Já si nemohu dovolit odložit pokus o realizaci protikrizových opatření až nové vládě, to je příliš dlouhý časový posun a finanční prostředky bude třeba najít v kratší době. Já jsme řekla a opakuji to, že vás v každém případě o tom technickém řešení, o tom jak dostat návrh těchto opatření, případně jakým způsobem získat jejich podporu, o tom vás budu informovat v nejbližších dnech. Nebude to jednoduché.

Jakub Stadler, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Děkuji, poslední otázka.

Televize Prima: Já bych se vrátil k té své předchozí otázce. Pan náměstek Korbel nám ráno říkal, že formální náležitosti té dané novely nejsou v pořádku, dalo se předpokládat to stanovisko, nicméně podobný návrh, ve své filosofické rovině, jde správným směrem, že by měla být ošetřena penalizace krajů za to, že obcházejí zákon a hradí poplatky?

Dana Jurásková, mistryně zdravotnictví: V každém případě, s tím musím souhlasit.

Jakub Stadler, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Dámy a pánové, děkuji za otázky i za dopovědi, mějte se hezky, nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po zasedání vlády, 15. června 2009

Související zprávy