Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

13. 7. 2009 15:42

Tisková konference po zasedání vlády, 13. července 2009

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po dnešním zasedání vlády. Vítám tady také premiéra Jana Fischera, ministryni spravedlnosti paní Danielu Kovářovou, vicepremiéra a ministra zahraničních věcí Jana Kohouta a ministra dopravy Gustáva Slamečku. O úvodní slovo poprosím pana premiéra.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dobré odpoledne též ode mne, dámy a pánové, je to po čtrnáctidenní pauze, kdy se opět vláda sešla. Pokud jde o její program, stalo se dobrým zvykem zkraje vlády se informovat o tom, jak vypadá povodňová situace, respektive popovodňová situace v ČR. Dostali jsme na stůl informaci Ústřední povodňové komise o průběhu a důsledcích povodní a k tomu jsme přijali příslušné usnesení, které směřuje především k tomu, jak postupovat dál k tvorbě některých preventivních opatření pro futuro, které by vedly k tomu, že se bude snižovat náhlé riziko, jakému jsme čelili nyní. Schválili jsme návrh novelizace zákona o dani z přidané hodnoty i o spotřebních daních. Jsou to spíše technické nebo legislativně technické nesubstantivní úpravy. Podobně návrh zákona, kterým se mění zákon o zdravotnických prostředcích a tak dále. Také novelizace, které nemá žádný podstatný charakter. Dále jsme přijali novelizaci nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky. Měli jsme na pořadu jednání vlády několik poslaneckých návrhů, o tom bude hovořit paní ministryně spravedlnosti a předsedkyně legislativní rady vlády ČR. Měli jsme na stole dodatek ke smlouvě o dodávce systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikacích na území ČR a potvrzení o úplném ukončení dodávky etapy 1 tohoto systému. Na to je připraven se o další informace podělit pan ministr dopravy. Rovnou říkám, na to dotazy budou, byl tam původně na jednání vlády bod, který se týkal nároků či vypořádání státu s paní Ing. Havránkovou v souvislosti s dostavbou dálnice D11. Ministr zemědělství, respektive jeho přítomný náměstek ten materiál stáhnul, tak zněla i dohoda z porady ekonomických ministrů, kde jsme se tím velice důkladně zabývali minulý čtvrtek. Já jsem ustavil k dořešení toho problému pracovní skupinu komponovanou z pracovníků ministerstva zemědělství, Pozemkového fondu, ministerstva dopravy, případně Ředitelství silnic a dálnic, pracovníky Úřadu vlády a pracovníky ministerstva financí k tomu, abychom našli komplexní východisko z této situace a nepostupovali návrh od návrhu nějakou salámovou metodou, to je logika věci. Čili vyčkejme. Parametrizace toho úkolu je taková: vypořádat se korektním způsobem s nároky paní Ing. Havránkové a přispět k tomu, abychom v co nejrychlejší době byly schopni dokončit dostavbu dálnice D11. V týmu budou pracovat odborníci jak věcní, tak právníci. To je k tomuto bodu, abych případně, vím, že na něj budou dotazy a teď je to na paní ministryni.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Poprosím o stručnou informaci.

Daniela Kovářová, ministryně spravedlnosti: Děkuji. Vláda projednávala tři poslanecké návrhy. První z nich se vztahoval k novelizaci Ústavy ČR a jeho předmětem bylo omezení imunity poslanců. S tímto návrhem vyslovila vláda souhlas, podpořila jeho záměr s tím, že Legislativní rada vlády současně navrhla některé legislativně-technické změny a doplňky. Druhým návrhem byl návrh, který se měnil Jednací řád Poslanecké sněmovny. S tímto návrhem vyslovila vláda nesouhlas. Předmětem poslaneckého návrhu bylo omezení tzv. poslaneckých přílepků a dále zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením, pardon, prodloužení lhůty. Vláda a legislativní rada vlády měla tak velké připomínky vůči tomuto návrhu, které byly zejména legislativně-technického charakteru, že její stanovisko k tomuto poslaneckému návrhu bude negativní. Třetím poslaneckým návrhem byl materiál, návrh zákona, který se týkal jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Rady České televize a Rady Českého rozhlasu s tím, že poslanecký návrh si vzal za cíl sjednocení způsobu jmenování členů do této Rady a sjednocení obsazení. Každá rada by měla 9 členu a tomuto poslaneckému návrhu dala vláda zelenou s jistými drobnými legislativními připomínkami.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji paní ministryni a předsedkyni legislativní rady vlády.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Možná se ještě sluší dodat ode mne, že vláda, kromě toho, o čem jsem tu hovořil jednala o navázání diplomatických styků s Lichtenštejnskem, bude o tom podrobnější informace, sdělí je vám pan vicepremiér Kohout. Podotýkám, že to je navázání diplomatických styků bez jakýchkoliv dalších podmínek, majetkoprávních podmínek a podobně. Budete se na to moci ještě zeptat. To jen pro informaci na doplnění té dnešní schůze vlády, abych to nezůstal dlužen. I když byste se na to zeptali, pan ministr by vám to řekl, to je z mé strany vše.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, teď tradičně prostor pro vaše dotazy. Prosím. Česká televize.

Česká televize: Dobrý den, já poprosím pana ministra zahraničních věcí o aktuální informaci ke kanadským vízům, jestli tam nebude něco nového od dnešní půlnoci. Máme informaci, jestli můžete potvrdit, že se čeká na nějaké nové potvrzení ze strany kanady do dnešního večera? Děkuji.

Jan Kohout, vicepremiér a ministr zahraničních věcí: Novou informaci jako takovou nemám, žádné oficiální sdělení z kanadské strany zatím nemám, ale to sdělení nějaké očekáváme.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Možná by k tomu měl něco pan premiér.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Z mé strany dodám tolik, že česká diplomacie, ministr zahraničních věcí, osobně já jsme věnovali tomu vyjednávání maximální pozornost. Využili jsme všechny prostředky, všechny kanály, o kterých jsme mohli jednat, abychom vysvětlili kanadské straně, aby se tohoto kroku zdržela. Já jsem osobně v té věci intervenoval u kanadského premiéra Harpera. Osobně jsem hovořil se zde přítomným panem kanadským ministrem pro migraci, když byl na návštěvě, vzhledem k tomu, že je to problém, který musí být řešen bilaterálně, ale je i věcí s ohledem na klauzuli solidarity i věcí Evropské komise, EU. V této věci jsem měl obšírný telefonický rozhovor s šéfem Evropské komise. Zítra odjíždím do Štrasburku přednést zprávu o předsednictví nově komponovanému Evropskému parlamentu. Při té příležitosti i tam mám schůzku s panem Barrosem. Kromě jiných témat bude na stole i tato otázka. Čili mám za to, že jsme vyvinuli veškeré úsilí, abychom ten krok odvrátili, pozdrželi, vysvětlili svoje stanovisko a samozřejmě máme připravenou adekvátní reakci, která je hodna úrovně vlády svébytné, dostatečně sebevědomé a demokratické země.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, televize Prima.

Televize Prima: Dobrý den, já jsme se chtěl zeptat, jak dopadlo jednání u bodu ohledně insolvence firmy Sklo Bohemia? Zda vláda vyhoví sněmovně a vyžádáte si nějaké informace od BIS o tom údajném, řekněme, zmanipulovaném výběrovém řízení? Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: My jsme tu informaci projednali, vláda jí vzala na vědomí, tím jsme vyhověli požadavku sněmovny, aby se vláda zabývala tou informací, pokud půjde o zadání BIS, není to věc o které bych informoval na tiskových konferencích, tu věc zvážím.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, televize Nova.

Televize Nova: Já bych se chtěl zeptat ministra dopravy na Kapsch, jestli byla potvrzena ta částka, to penále za ty vady, které byly na mýtném a co teď bude následovat dál? Má se zkoušet nějaký nový systém a podobně?

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, pane ministře.

Gustáv Slamečka, ministr dopravy: Co se týká materiálu ohledně dodávky první etapy mýtného systému, dnes bylo vládou odsouhlaseno, že může Ředitelství silnic a dálnic podepsat právoplatně přebrání první etapy mýtného systému, což je oblast rychlostních komunikací a dálnic. To číslo 171 milionů, co jste myslel, to můžu potvrdit. Skládá se z dvou principiálních částí, 50 milionů je za vady a nedodělky systému a pokuty a penále je 121 milionů korun. Co se bude dít dále? Jak byl ten materiál zaměřený na přebírku první etapy mýtného systému, tak v souvislosti s tím materiálem se nebude dít nic podstatné. To nezakládá další úpravu mýtného systému, akorát se podepíše smlouva o přebrání mýtného systému první etapy.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, ČTK:

ČTK: Dobrý den, ještě na pana ministra dopravy, zabývala se dnes vláda také situací D11 panem Tomanem? Rozšířila jeho pravomoci také na dálnici D11?

Gustáv Slamečka, ministr dopravy: Já jsem na základě žádosti pana hejtmana do vlády dnes předložil jako mimořádný bod změnu usnesení vlády, která pověřila pana Tomana výstavbou rychlostní komunikace R35 a navrhl jsme vládě rozšíření jeho pravomocí i na D11. Vláda toto usnesení změnila tedy pan Toman je pověřencem i pro D11.

ČTK: Co se týče výsledků té pracovní skupiny, je tam nějaký časový horizont, kdy byste rádi viděli výsledky?

Gustáv Slamečka, ministr dopravy: Je třeba si uvědomit, že máme pracovní skupiny k takřka všem dálnicím. Máme pracovní skupinu pro D47, pro D1, k dalším dálnicím. Doposud nebyla ustavena forma pracovní skupiny k D11. Tímto jmenováním bychom chtěli, aby se obdobný formální proces uskutečnil i u D11

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Pardon. Vy jste měl zřejmě na mysli tu pracovní skupinu k paní Havránkové k tomu problému vyrovnání se. Já bych se velice rád ne na úrovni vlády, ale na poradě ekonomických ministrů výsledky práce té skupiny zabýval ještě do vládních prázdnin, tedy do konce července. Tam bychom rozhodli, jak s tím putovat dál na schůzi vlády.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím.

Radiožurnál: Já bych měla doplňující otázku k těm vízům. To znamená, že kanadská strana zatím naši vládu oficiálně neinformovala o tom, že víza by měla být zavedena, ale čekat, že to do půlnoci udělá. Znamená to, že od půlnoci by měla víza pro naše občany cestující do Kanady platit, pokud se tak stane, jaká bude ta reakce? Pan premiér hovořil o adekvátní reakci, co v těch dnech nastane? Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já začnu od konce té otázky. Pokud jde o reakci, budeme jí projednávat na mimořádné schůzi vlády, která je k tomu svolána a potom budou známy ty výstupy. To je reakce. Říkám, bude přiměřená, patřičně sebevědomá v tom smyslu, co jde udělat na bilaterální úrovni a o další kroky požádáme o spolupráci Evropskou komisi.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, RTA.

RTA: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, jak to dopadlo s projednáváním toho plánu na sjednocení systému péče o ohrožené děti, jestli jste to probírali. S jakým výsledkem?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: My jsme ho projednali tak, že jsem přijali usnesení, které bylo navrženo, nikdo vůči tomu neměl žádné podstatné námitky.

ČTK: Jestli by pan ministr zahraničí mohl pohovořit k tomu Lichtenštejnsku, nějaké podrobnosti? Děkuji.

Jan Kohout, vicepremiér a ministr zahraničních věcí: Děkuji za otázku. Dnes se vláda rozhodla, s ohledem na svůj dlouhodobý zájem na narovnání vztahů s knížectvím Lichtenštejnsko, na vzájemné dohodě navázat s tímto státem diplomatické styky. My předpokládáme, že umožní další rozvoj vzájemných vztahů a užší spolupráci mezinárodních organizací i v rámci evropského integračního procesu. Ten postup by měl být takový, že bude realizováno, podepsáno společné prohlášení o navázání diplomatických styků, které bude doprovozeno i memorandem, k příležitosti navázání diplomatických styků, kterým budeme společně souhlasit s tím, že bude založena komise historiků, která by měla přispět k vzájemnému poznávání společné historie a měla by být zaměřena především do budoucnosti. Podstatou toho bylo, že je to bezpodmínečné, nejsou žádné podmínky vázané k tomuto aktu, my si slibujeme od toho, že navázání diplomatických vztahů a uznání de iure navzájem umožní i další rozvoj vzájemné bilaterální smluvní základy, která nám v tuto chvíli chybí.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Ještě jednou televize Prima.

Televize Prima: Já bych se chtěl ještě jednou zeptat pana ministra dopravy, zda byste nemohl specifikovat, zač konkrétně bude uděleno to penále firmě Kapsch? Druhá otázka by byla buď na pana premiéra či ministra zahraničí, zda vítáte podpis smlouvy o plynovodu Nabucco a do jaké míry je to alternativa ke stávajícím zdrojům, zejména z Ruska? Děkuji.

Gustáv Slamečka, ministr dopravy: Ten materiál k přebírce toho systému od Kapsch asi 1900 stran, takže bychom tu strávili poměrně dlouhý čas, kdybychom si to vše specifikovali. V podstatě jde o slevy nebo vady a nedodělky, které nemají bezprostřední vliv na chod či účinnost tohoto systému. Uvedu příklad, může to být chybějící sadová výstavba a podobné typy problémů.

Jan Kohout, vicepremiér a ministr zahraničních věcí: K Nabuccu. Česká vláda tento krok vítá, podepsání tohoto memoranda, protože jak víte, jedním z témat českého předsednictví byla i energetická bezpečnost a diverzifikace. Jedna z těch důležitých částí byla i diverzifikace energetických zdrojů, čili podepsání této dohody umožňuje skutečně to, aby k této diverzifikaci skutečně došlo. To je krok, který byl podporován, byl podporován i Evropskou unií a Evropskou komisí, čili je to krok správným směrem, velmi významný, velmi důležitý.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Ještě jednou Radiožurnál.


Radiožurnál: Já se omlouvám, já se zeptám na to samé nač jsem se ptala před chvílí, protože jsem dostala polovinu odpovědi. Zatím kanadská strana oficiálně neinformovala o zavedení víz a předpokládáte, že se tak od půlnoci opravdu stane?

Jan Kohout, vicepremiér a ministr zahraničních věcí: Protože zatím neinformovala, tak já bych se zdržel všech předpokladů, nicméně projevila kanadská strana na vysoké úrovni se s námi spojit. Můžeme předpokládat jakési oznámení a rozhodnutí, ale nepředjímám, co bude jeho obsahem, protože by to bylo nezodpovědné.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Opakujeme o tom, co víme. Kanadská strana o tom uvažuje, o tom víme. Netváříme se, že to nevím, když jsem před chvílí vykládal o všech těch korcích, které jsou spojeny s tím, abychom kanadskou stranu se snažili přesvědčit, aby se zdržela tohoto kroku. Ale zda-li to nastane je plně v rukou kanadské strany a samozřejmě to učiní obvyklými mechanismy, které jsou pro takovéto akty použitelné.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Ještě Česká televize.

Česká televize: Ještě jednou dobrý den, já poprosím pana ministra, jen kratičce, že jsme tu viděli pana náměstka Korbela, jestli tohle bylo tématem mezi čtyřma očima či celé vlády? A paní ministryni a předsedkyni Legislativní rady vlády, mluvila jste o změnách a doplňcích toho zeleného imunitního návrhu, jestli mohu poprosit o konkrétní věci? Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Pokud jde o pana náměstka Korbela, ten případ personální změny předmětem jednání v žádné části schůze nebyl. Já jsme paní ministryní byl informován ve čtvrtek večer o tom záměru odvolat pana náměstka Korbela a nechat mu aktivity směrem k legislativní radě a její záměr jsme vzal na vědomí. S tím, že podotýkám, že změny na úrovni náměstků a tak dále ponechávám v kompetenci jednotlivých ministrů. Samozřejmě si všímám důvodů, které je k těm změnám vedou, všímám si frekvence těch změn, masivnosti těch změn, pokud jsou, zatím naštěstí nejsou. Sleduji to a jsem informován. Možná že s tím souvisí další materiál, který já jsem dnes předkládal do vlády a je dobré se doznat k výsledku sám sebou předloženého materiálu, že by vládě měli ministři předkládat své záměry, pokud jde o personální změny v orgánech právnických osob, abychom to učinili lidským, dozorčí rady, správní rady a tak dále, kde stát má nějakou majetkovou účast. Smysl toho mého návrhu byl ten, abychom o tom byli spraveni, informování, aby nám to neběželo nějakou individuální cestou a potom se to stávalo předmětem mediálního zájmu, potřeby věci povysvětlit. Nakonec jsme se shodli na tom, že ministři nebudou předkládat informaci vládě, ale budou všechny tyto návrhy konzultovat s předsedou vlády a k tomu jsou zavázáni usnesením. Jen kdybyste tam viděli lehce modifikované usnesení, tak po nějaké debatě, kterou jsme k tomu otevřeně absolvovali, to je t finální vyznění, já jsem s tím spokojen. Předpokládám, že ministři rovněž.

Daniela Kovářová, ministryně spravedlnosti: Já bych jen doplnila pana premiéra v tom smyslu, že je pravdou, že jsem v pátek odvolala náměstka Korbela a pověřila ho současně, aby na plný úvazek měl na starosti Legislativní radu vlády. To považuji za krok, který bude efektivní, přinese úspory a zlepší systémové řízení na ministerstvu. Informace, která obecně nezaznívá, totiž že někteří předchozí ministři spravedlnosti, těm k řízení resortu ministerstva stačili dva náměstci, já jich až do pátku měla 6 a post odvolaného náměstka Korbela nebudu nikým jiným obsazovat. V současné době mám 5 náměstků a předpokládám, že větší počet do skončení mého mandátu naše ministerstvo mít nebude. K vaší druhé otázce. Návrh poslanců Ondřeje Lišky, Kateřiny Jacques, Přemysla Rabase a Martina Bursíka obsahoval zejména zúžení imunity poslanců a senátorů v tom smyslu, že by mohli být odpovědni za spáchaný přestupek. Doposud podléhají disciplinární pravomoci pouze komory parlamentu, jíž jsou členem, v budoucnu by to tak být nemělo. Takže byly by odpovědní za přestupkové jednání stejně jako jiní občané tohoto státu. Zadruhé, návrh umožňuje, že by poslanci a senátoři byli trestně stíhatelní bez předchozího souhlasu komory, v současné době je to tak, že k tomu, aby trestní stíhání mohlo být zahájeno, je nezbytný souhlas komor a za třetí, novela by zavedla možnost zadržení poslance či senátora bez předchozího souhlasu šéfa jedné či druhé komory. Jestli to takto stačí.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Ještě doplňující otázka.

Česká televize: Vy jste říkala, že legislativní rada k tomu měla nějaké svoje doplňující drobnosti.

Daniela Kovářová, ministryně spravedlnosti: Legislativní rada vlády a vláda doporučila, aby se novela zabývala též omezení imunity soudců Ústavního soudu, protože na ně ta novela nedopadala a poté doporučila, aby v souladu s tímto návrhem byly provedeny i změny obou jednacích řádů obou komor.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Ještě poslední dotaz, televize Prima.

Televize Prima: Děkuji, já jsem se chtěl zeptat ještě pana ministra dopravy. Dnes měla vláda rozhodnout o výběru dodavatele na tunel rychlodráhy Praha-Beroun. Jestli se mýlím, opravte mne, není to moje téma. Zajímá mne, kolik by to mělo stát a kdo bude dodavatel? Druhou otázku na pana premiéra, týká se Skla-Bohemia. To že vláda dnes tu situaci projednala, zakládá to něco, že se bude dít dál? Že s tím budete dále se zabývat, budete chtít nějaké informace? Nebo tím to končí, vyhověli jste sněmovny, promluvili si o tom a konec? Děkuji.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Poprosím asi pana ministra.

Gustáv Slamečka, ministr dopravy: Co se týká toho tunelu, musím vás poopravit, dnes se dával do vlády materiál, který má schválit komisi, ale na geodetickou studii, nejednalo se o zahájení stavby tunelu. Kolik bude stát, se dozvíme na základě výsledků této studie.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: K tomu vašemu dotazu na ten bod, který jste zmínil, skoro narážíte na takový titulek kdysi známého filmu „Vyšetřování skončilo, zapomeňte“. Nebylo to vyšetřování a nezapomínáme. Dále budu mít v hledáčku. To jsou věci, které stačili pro informaci vlády a pokud jde o nějaké ty zadání na kterých jste se ptali před tím, to je věc, kterou si nechám projít hlavou.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, já vám děkuji za vaše dotazy. Panu premiérovi, paní ministryni a pánům ministrům za informace pro vás z dnešního zasedání vlády a těším se s vámi za týden na viděnou.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Nashledanou, hezký zbytek dne.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po zasedání vlády, 13. července 2009

Související zprávy