Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

10. 11. 2009 15:54

Tisková konference po zasedání vlády, 10. listopadu 2009

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po mimořádném zasedání vlády ČR. Vítám tady premiéra Jana Fischera a s ohledem na některé aktuální informace týkající se Armády ČR tu vítám také vicepremiéra a ministra obrany Martina Bartáka. O úvodní informaci prosím premiéra Jana Fischera.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dobré dopoledne, dámy a pánové, víte, že jsem se zavázal, že do středy, do zítřka, odešlu do Bruselu nominaci České republiky na člena Evropské komise, na posto eurokomisaře. Víte, že vláda věnovala výběru komisaře patřičnou pozornost. Dobře také víte, že jsem někdy už v letních měsících považoval za účelné, abych naléhavě sdělil politikům potřebu o takovéto nominaci uvažovat, výběr komisaře je vrcholně politickou záležitostí, je politickou nominací a vláda tohoto formátu bez nominace politických stran a bez jejich úvahy a úsudku nemůže postupovat autonomně. To je nám, doufám, všem jasné. Když se situace začala vyvíjet tak, že bychom mohli mít s nominací časový problém, vyzval jsme šéfy politických stran, aby mi navrhli svoje kandidáty na post evropského komisaře. To učinili sešlo se 5 kandidátů. Nicméně, já jsem od začátku preferoval, že bych uvítal, kdyby na jedno jméno byla výrazná politická shoda a ten člověk by odcházel i po projednání vlády s výrazným mandátem. To se dlouho nedělo, proto já jsme minulý týden přišel s návrhem guvernéra ČNB, víte jak politici si tento návrh neosvojili. Včera se vláda sešla a posoudila 5 návrhů plus návrh na nominaci pana guvernéra Tůmy na tento post. My jsme včera nedospěli k jednoznačnému výsledku ve vládě, proto jsme se rozhodli, že to rozhodnutí odložíme ještě o 24 hodin, dáme politikům k dispozici čas, zda-li by to co jsem chtěl od začátku, tedy shodu na jednom jméně, jestli by svým jednáním k ní nemohli dospět. Na dnešní vládě už jsme projednávali jenom dvě jména a na základě politické dohody dvou největších politických stran, kterou přednesli jejich zástupci ve vládě, se vláda nakonec shodla na tom a rozhodla svým usnesením, abych zítra předložil na jednání výboru pro evropské záležitosti sněmovny českého parlamentu návrh na pana ministra Fulleho, jako návrh na evropského komisaře pro další období. Po projednání v tomto výboru se vláda ještě jednou sejde, aby přijala usnesení k tomu, abych tuto nominaci odeslal do Bruselu šéfovi Evropské komise Bartošovi. Dámy a pánové, to je ode mne vše.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. Poprosím pana ministra obrany, aby vás seznámil s aktuálními informacemi z jeho resortu.

Martin Barták, místopředseda vlády a ministr obrany: Dobrý den, děkuji. Dámy a pánové, já bych vám chtěl říci další informace týkající se toho, co již započalo včera v médiích týkajících se problémů v Armádě ČR. Aby nikdo neměl pocit, že by kdokoliv chtěl zametat tyto věci pod koberec nebo že bychom nepostupovali rázně i v těch dalších krocích. Já jsem se rozhodl, že dnešním dnem bude ukončen služební poměr a odejmuta hodnost dvěma příslušníkům brigády rychlého nasazení, kteří v Lógaru nosili na svých přilbách znaky SS, jejich velitel je postaven mimo službu až do vyšetření. Stejně tak jsem se rozhodl, že bude postaven generál odpovídající za velení vojsk v operacích až do vyšetření mimo službu. O tomto postupu jsem informoval pana prezidenta, pana premiéra, členy vlády i stínového ministra obrany Hulínského, předsedu výboru pro obranu a budu tak činit i nadále. Bohužel to zůstává kaňkou, věc bude prošetřena velmi rychle, protože je otázka, zda-li některé indicie byly již dříve, zda někdo upozorňoval na to, že tito lidé jsou přítomni v různých složkách armády, zda to velené vědělo. Jedná se především o ty kontrolní mechanismy, o možnost včas zasáhnout a jestliže se prokáže, že ano, tak i tito lidé nemohou na svých místech dále zůstat, ujišťuji vás, že to řešení bude velmi důrazné, bude okamžité a já pevně věřím, že do konce letošního roku dovedeme očistit Armádu od všech těchto negativních jevů a udržet tu kredibilitu, kterou stále mezi občany má. Děkuji.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji panu vicepremiérovi a teď prosím, s ohledem na další program pana premiéra a pana vicepremiéra pět vašich dotazů. ČTK.

ČTK: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, zda budete nahrazovat pana ministra Fulleho ve vládě, či ten úřad bude zrušen, což byla jedna z úvah? To je prozatím všechno, děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Ještě je to předčasné ten dotaz, odpověď by byla předčasná, k té otázce se ještě vrátíme, nemusíme to řešit v horizontu dnů či hodin.

Lidové noviny: Dobrý den, říkal jste, že se projednávala dvě jména, jaké bylo to druhé? A dále, zástupci ODS a ČSSD tvrdí, že jste ještě v pátek souhlasil se svou nominací na eurokomisaře a v sobotu jste otočil, požádal bych vás o vysvětlení.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dobře. Pokud jde o tu první otázku, to druhé jméno bylo Vladimír Špidla, protože zástupci Strany zelených ve vládě si ho osvojili, jednali jsme o tom velmi pečlivě, nicméně ta varianta o které jsem hovořil jednoznačně zvítezila. Pokud chcte slyšet moje stanovisko k té mé nominaci páteční, já jsem skutečně tui nabídku dostal, to nepopírám, já jsem řekl, že jsem připraven o ní uvažovat za velmi jednoduchých okolností, že o tom budu ještě s šéfy těch, kteří došli k tomuto závěru jednat. My jsme měli termín do konce týdne. Zadruhé, budou to ini, kdo to v případě, že se dohodneme, vyhlásí. Zatřetí, jde o to, že osud nejen toho, že se Fischer vybere a dopraví do Bruselu pokud vláda dospěje k tomuto závěru, ale jde o další osud vlády, celé, protože to znamená demisi a poté případně rekonfiguraci vlády, to mne také velmi zajímalo, jak to bude s jejím osudem. Bohužel nepřišli s tím politici s tou nominací, přišla s ní média hned v pátek někdy v odpoledních hodinách. Já když jsem potom dospěl po velmi zralé úvaze, byť to byla velmi dobrá nabídka, že za těchto okolností a já jsem zapomněl dodat jednu věc, že o těch věcech a této nabídce a případné rekonstrukci vlády a jejím tempu a aranžmá bude včas a náležitě zpraven prezident republiky, protože se ho to týká, a já jsme pak po zralé úvaze preferoval stabilitu vlády, která se, to nikdo nepopře, poměrně silné důvěře a splnění těch závazků, které jsem si se svým týmem předsevzal a které jsem deklaroval. To znamená, dovést zemi v řádném chodu do doby regulérních voleb na jaře a s ohledem na okolnosti s jakým způsobem byla veřejnost informována o této nabídce, tak jsem se rozhodl na ní nereflektovat a to je všechno.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Česká televize.

ČT: Pane premiére, když už je jasné jméno, o jaké portfolio bude ČR usilovat? Máte v tom jasněji, kterým směrem bychom se měli ubírat?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já budu především jednat s novým nominantem, bude jistě příležitost o tom jednat s Evropskou komisí, takže já bych tady ty výrazné preference nesděloval, teď vrcholí i ten konkurenční, když dovolíte, boj mezi jednotlivými zeměmi o to nejlepší portfolio, já bych v tom nerad vysílal nějaké silné signály. Prosím o pochopení. Uděláme vše pro to, aby ta bonita toho portfolia byla rozumná, dobrá. Myslím, že i schopnost bude mít sám kandidát o tomto, on ty prostory bruselské zná velice dobře, bude absolvovat pohovor, interwiev s José Manuelem Barrosem ještě předtím než se oficiálně představí spolu s dalšími na slyšení v EP.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím.

Aktuálně.cz: Chtěl bych se zeptat, jestli nominace pana Fulleho je předjednaná diplomatickou cestou v Bruselu a jestli je v dohodě obou stran, že i závazek, že velké strany ho ponechají ve funkci i po volbách?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já jsme tomu konci úplně nerozuměl.

Aktuálně.cz: jestli součástí té dohody dvou velkých stran ohledně pana Fulleho je i to, že po volbách bude vlastně pokračovat jeho osoba.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Nepochybně. Já to tak beru. V EU neplatí to, že komisaře lze libovolně stahovat, komisař buď rezignuje a nebo se objeví nějaké zvláštní, velice specifické důvody, které jsou v evropské legislativě jasně zakotveny a pak vzniká možnost, aby komisař opustil své místo, ale není to tak, že kdekoliv v sedmadvacítce proběhnou volby a na základě jejich výsledku ta země nenominuje komisaře. Jistě by k tomu byla leckde chuť, nejen tady. Já počítám s tím, že obsazujeme seriózně tuto pozici na celé období toho předpokládaného mandátu. To beru takto. Ještě tam něco bylo, zopakujte ten dotaz…

Aktuálně.cz: Jestli je nominace pana Fulleho předjednána diplomatickou cestou v Bruselu?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Není potřeba jí předjednávat diplomatickou cestou, zítra odejde s nominací dopis José Manuelu Bartošovi, kromě toho jméno Štefan Fulle není v evropských prostorách neznámé, byť nepracoval v unijních prostorách, ale v NATO.


Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím.

iDnes.cz: Chtěl jsem se zeptat, jestli zpětně neberete jako chybu tu vaši mini vzpouru proti klíčovým politickým stranám, když jste nejdříve kývl na vaší nominaci, pak jste jí odmítl, pak jste přišel se svým vlastním jménem a ty strany vás vyškolily tak, že váš kandidát dostal jen jeden hlas ve vládě při včerejším hlasování a dnes uzavřely dohodu, že se prosadil pan Fulle. Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Pane Kopecký, v prvé řadě, Fischera nikdo neškolí. Fischer už je dost vzdělanej na starý kolena v šedesáti letech, nemá zapotřebí, aby ho kdokoliv školil. Tyto termíny já nemám rád a dost si je vyprošuji. Já jsem byl školen v tom, za koho kopu, kdo to se mnou tzv. „umí“, aniž jsem tento termín znal. Já nejsem člověk, který v tomto potřebuje nějak zvlášť vzdělávat. Nemůžu za to, že jméno mého kandidáta, kterého považuji za velmi kvalitní, tak uniklo a nikoliv mou cestou, uniklo ven a proto především se stalo ve večerních nedělních hodinách nesjednatelným. To je vše co k tomu mohu říci. Demokratickou cestou vláda rozhodla, já jsem uvítal tu dohodu rozhodujících politických subjektů, protože na tom jsem stavěl tu konstrukci. První můj návrh byl, dohodněte se tak, aby ten kandidát měl silný mandát, protože k té dohodě nedošlo, sám jsem z dobrých důvodů tu svoji nabídku nepřijal. Nezbývalo mi nic jiného než přijít s nominací, svým nominantem. Že jsem s ním neuspěl, je jiná věc. Jinak ještě pro jistotu, aby to bylo úplně jasné, pana guvernéra, jak jsem už veřejně prohlásil v neděli večer, už jsem ho v té věci kontaktoval v pondělí minulý týden a on byl tehdy připraven tu nabídku přijmout. To je vše. Události jsou jaké jsou, realita je jaká je a do Bruselu odesíláme dobrého kandidáta.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, počet dotazů byl vyčerpán, čas pro tiskovku vypršel. Nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po zasedání vlády, 10. listopadu 2009