Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

3. 5. 2009 18:47

Tisková konference po zasedání Národní ekonomické rady vlády, 3. května 2009

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR:


Já vás vítám na tiskové konferenci po zasedání Národní ekonomické rady vlády, dovolte mi, abych zde přivítala předsedu vlády premiéra pana Mirka Topolánka a designovaného premiéra pana Jana Fischera. Dále představuji členy Národní německé vlády pana Jiřího Rusnoka, Tomáše Sedláčka, Jiřího Weigla, pana Pavla Kohouta, pana Vladimíra Dlouhého, Michala Mejstříka, Miroslava Zámečníka a Petra Zahradníka. Předám slovo panu premiérovi.


Mirek Topolánek, předseda vlády ČR:

Já jen dodám že z dnešního jednání se omlouvá Jiří Schwarz a na svou funkci NERVu z pracovních důvodů rezignoval Martin Jahn. To jenom pro pořádek. Tím naznačuji že vlády přicházely a odcházely, krize zatím zůstává a to vyvolává potřebu řešit standardním způsobem i protikrizová opatření, já jsem doporučil všem členům a požádal jsem je, aby spolupracovali i s novou vládou, aby prodloužili tu svoji misi poradenskou pro českou vládu po dobu trvání ekonomické recese, případně budou potřeby reagovat na situaci. To co si myslím, že by NERV vlády Jana Fischera v tomto případě, měla mít na starosti vyhodnocení implementace protikrizových opatření, jsou to ekonomické otázky s přesahem, které souvisejí spíše se středně a dlouhodobými opatřeními, souvisejí samozřejmě s ekonomickým prostředím s prostředí pro podnikání, s mírou korupce a protikorupčními opatřeními v rámci tohoto prostředí a souvisejí s něčím, co nazývám exit strategy, to znamená opatření, která povedou a je to závěr G20 a i EU, jakým způsobem a jak rychle se dostat na trajektorii návratu k normálu, například v rámci EU k plnění Paktu růstu a stability, k normálním makroekonomickým parametrům k návratu do standardního prostředí. To si myslím, že čeká na diskusi i v ČR. Zůstává ten úkol, který jsme zadali ještě v době mé vlády a to je diskuse o EURu a seriozní diskuse o implementaci a načasování přijetí EURa. Já jsem velmi rád, že všichni členové NERVu kromě Martina Jahn, který se z další práce omluvil, tak tuto novou misi přijímají a budou dále spolupracovat s novým premiérem Janem Fischerem a já jsem rád, že tomu tak je.


Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR:


Já děkuji předsedovi vlády Mirku Topolánkovi a nyní poprsím pana premiéra Fischera.

Jan Fischer, předseda vlády ČR:


Děkuji. Já začnu tam, kde Mirek Topolánek skončil. Já si nesmírně vážím toho, že všichni dnes přítomní členové NERVu vyslovili ochotu s novou rodící se vládou spolupracovat, našli jsme řadu témat, nebudu je tady opakovat. Pro mne bylo velmi dobrý poznáním, že dnes, když jsem se zdravil s členy NERVu, tak většinou to bylo s lidmi, které dlouhou dobu znám, některé ze studií, s dvěma z nich jsme studovali stejný obor, takže v té lidské rovině se nám ta spolupráce a vzájemná komunikace dařit bude. Víte že zásadní prioritou pro novou vládu je příprava rozpočtu. To je velmi těžký proces, abychom si nezpůsobili a nějakou makroekonomickou distorzi v těch následujících letech, budeme muset na sebe být velmi přísní, proto jsme si řekli s členy NERVu, že jedno z prvních témat, které chceme debatovat jsou parametry rozpočtu, jejich smysluplnost, obhajitelnost, průchodnost, takže to je první téma, ke kterému bychom se měli dostat. Debatu o EURu, které tady Mirek Topolánek mluvil, vítám. Ve skutečnosti to ale nebude moje vláda, která by politicky rozhodovala o takové záležitosti, to jí věru nepřísluší, ale vůbec jí nebude neslušet pokračující debata o potenciálním přechodu na evropskou měnu. Jistě to nebude diskuse jednoduchá, ale bude užitečná. Podnikatelské prostředí, korupce, boj proti byrokracii, to zůstává tématem i té mé vlády a bude jí to slušet velice dobře. Já myslím, že to je z mé strany vše. Já se na spolupráci těším a ještě jednou opakuji, že jsem velice rád, že všichni přítomní členové NERVu přislíbili další spolupráci s mou vládou, moc si toho vážím.


Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR:

Já děkuji premiéru Fischerovi. Nyní prosím kohokoliv. Děkuji.


Jiřího Rusnok, člen NERV:

Tak já začnu. Premiér Topolánek říkal, že krize zatím nekončí, já s ním bohužel musím souhlasit a do toho se nám ještě přidala pádem vlády tak trochu krize politická a když se tyto dvě krize dají dohromady, je to prostředí, které příliš nepřeje ekonomické racionalitě a já budu, pokud to bude možné, se snažit v rámci toho dalšího angažmá v NERVu, jak jsme to dělali dosud, přispět k tomu, aby zůstaly nohama na zemi v tom ekonomickém uvažování v nadcházejícím období.


Člen NERV:

První část toho boje s krizí jsme zvládli. Za tři týdny od našeho prvního oficiálního setkání jsme přišli s tím návrhem, který dnes se dočkává v převážné většině realizace. Uvidíme a to bude jedna z věcí na které budeme držet pozornost, jak se to povedlo, kde je potřeba ladit dále. Krize nekončí, takže my, ač panuje politická nejistota, kdo bude o čem a jak a na jak dlouho bude rozhodovat, tak my jsme ochotni v tomto pomoci. Já jenom doufám, že už se žádné další krize k té stávající ekonomické přidávat nebudou.


Člen NERV:

Dobré odpoledne, dámy a pánové, jak jste asi poznali ze slov mých předřečníků, na dnešním jednání jsme se věnovali trochu i bilancování těch 4 měsíců a shodli jsme se na tom, že jednak NERV tedy uspěl i v té mediálně-politické oblasti, nejen v těch odborných debatách s členy vlády a chtěli bychom, aby si uchoval ten poradenský charakter a přestože vláda, která vznikne v nejbližších dnech, vzniká trochu jinak než vláda, pro kterou jsem zatím pracovali. Nechceme, aby NERV vytvářel dojem, že se stává jakýmsi exekutivním orgánem, ale chceme být poradenským zázemím pro předsedu vlády a jsem velmi rádi, že nový předseda vlády o tuto naši spolupráci stojí.


Pavel Kohout, člen NERV:

Jedním z témat, o kterém jsme moulovi je tzv. exit strategy, což znamená strategii jak postupně ukončit, činnost NERVu a jak po ukončení toto hospodářské recese a krize přejí do stavu normálního fungování ekonomiky. Jedná se o takovou formulaci žádoucího cílového stavu, jak by normální ekonomika měla za normálních okolností vypadat a jak bychom k tomu stavu měli dospět. V této souvislosti mne napadlo, že doposud, než vypukla krize a začala recese, byla taková polemika, jestli je lepší americký model či západoevropský model sociálního státu, nakonec s nyní ukazuje, že oba tyto modely byly dlouhodobě živeny na úvěrové expanzi, ani jeden z nich nebyl dlouhodobě udržitelný. Nám se tu nabízí taková teoreticko-praktická lahůdka, formulovat něco, co by bylo dlouhodobě udržitelné, s rozumnou mírou zadlužení a rozumnou mírou všeho.


Vladimír Dlouhý, člen NERVu:

Dobré odpoledne, dámy a pánové, já budu stručný, dvě věci. Už se o tom mluvilo. První, v rámci toho bilancování jsme ocenili, že NERV nejen zafungoval a vyprodukoval určitý balík opaření, která byla přivítána více či méně, ale jsou předmětem konkrétních korků. Ale asi všichni jsme i s trochou zadostiučinění kvitovali to, že NERV jaksi mediálně a směrem k veřejnosti uspěl jako skupina lidí, kteří jsou připraveni podporovat přípravu hospodářsko-politických kroků vlády a ukazuje se, že nejen té vlády Topolánkovi, ale i té, která nyní přichází. To je první věc, takový ten vnější efekt fungován NERVu a jeho solidní přijetí veřejností. Druhé, co říkal Pavel Kohout. Já se to pokusím formulovat trošku obecněji, vůbec svět a ekonomika celého světa prochází velkými změnami. Možná že v těch stávajících týdnech a měsících bude dobré, když se vůbec pokusíme najít či navrhnout zakotvení ČR a české ekonomiky v měnícím se světe. Děkuji.


Člen NERV:

Dobrý den, dámy a pánové, to období je zajímavé tím, že nás čekají dvoje volby a v této situaci činnost NERVu by měla sloužit jako poradní hlas takového klidného rozumu s tím, že bychom měli spíše směřovat k tomu zakotvení v měnícím se světě. Já jsem tu opakovaně hovořil o nových skutečnostech, nejenom ve vztahu USA-Čína. Čeká nás meeting EU-Čína, ale i zakotvení v samotné Evropě. Mé osobní zkušenosti nedávného zasedání předsedů rozpočtových výborů jsem viděl, mže předsedové rozpočtových výborů v EU mají velmi rozmanité názory na směřování nejenom balíčků, ale i jednotlivých ekonomik, tak najít určité místo v těchto hospodářských politikách i pro EU bude docela zajímavá a pěkná výzva. Nicméně, to období, které nás čeká je v každém případě velmi složité a musíme se na to i náležitě mentálně vybavit.


Miroslav Zámečník, člen NERVu:

Dobré odpoledne. Tady bylo vše podstatné řečeno, já bych jen připomenul, že se těším na tu diskusi o sestavování rozpočtu pro rok 2010, protože rozhodně nebude nudná. Snaha udržet to v nějaké struktuře, která by na jedné straně zachoval možnost protikrizových opatření, na straně druhé udržet fiskální politiku v mezích a pod kontrolou nejen očích veřejnosti české, ale i v očích investorů, aby se ČR jako dosud těšila dobré pověsti jako spolehlivý dlužník a mohla si na mezinárodních trzích půjčovat. To je věc, kterou považuji za velmi důležitou a myslím, že ta debata je zcela na místě.


Petr Zahradník, člen NERVu:

Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem velmi poctěn že bude existovat možnost pokračování této skupiny. Za sebe mohu říci, že pro nejbližší období vnímám jako klíčovou prioritu otázku fiskální politiky a otázku sestavení rozpočtu. Za sebe, který se často dívá do trendů v EU bych považoval vedle řečeného například systém včasného varování tam, kde fiskální systémy v řadě zemí EU začínají trošku selhávat a kde míra deficitu začíná přerůstat zdravou mez. Dokážu si představit, že ani v době krize nelze rezignovat na téma zavedení EURa v ČR, byť jak bylo řečeno, zřejmě následující měsíce nepovedou ke konečnému rozhodnutí ohledně tohoto tématu. Na druhou stranu se domnívám, že to téma by nemělo usnout. Za třetí si dovedu představit, že téma kvality podnikatelského prostředí, minimalizace korupce a dalších destruktivních jevů a projevů může být velmi důležitá právě pro nadcházejíc období. Děkuji vám.


Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji. Dámy a pánové, nás čeká oficiální návštěva japonského premiéra, tak snad jen jeden dotaz, ale k činnosti NERVu, je-li nějaký.


Česká televize:

Možná dotaz na premiéra Fischera, jestli už jste konzultoval ,to že chcete pokračovat s NERVem i se sociální demokracií, která se nikdy netajila svými výhradami vůči NERVu. Děkuji.


Jan Fischer, předseda vlády ČR:

Děkuji. Já jsem samozřejmě tuto debatu vést. Tento postoj mi není neznám, nicméně i dnes jsem deklaroval vůli jakési personální flexibility té skupiny, což neznamená, že jí rozšíříme na 20 lidí, to rovnou říkám, že bychom nebyl dělný orgán. Dovedu si představit jednoho až dva lidi na doplnění té sestavy. Budu v té věci se sociálními demokraty jednat, ale myslím si, že současný NERV je dobré jádro a má za sebou pozitivní výsledky a já bych ve spolupráci s touto skupinou rád pokračoval a nebráním se mírnému doplnění.


Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR:

Děkuji premiéru Fischerovi, vám za pozornost, členům NERVu na účast. Děkujeme, nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X