Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

23. 10. 2009 13:44

Tisková konference po setkání premiéra Jana Fischera s viceprezidentem Spojených států amerických Josephem R. Bidenem

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, viceprezident Spojených států amerických, pan Joe Biden a předseda vlády České republiky Jan Fischer jsou připraveni přednést svá tisková prohlášení po dnešním jednání americké a české delegace. Mister vice-prezident, please.
Joseph Robinette Biden, viceprezident USA: Děkuji vám, vážený pane premiére, jsem velice rád, že tady mezi vámi jsem a i v tomto krásném městě. Je t už několik let, co jsme tu naposledy pobýval a jsem velice potěšen, že jsem opět zde v Praze, speciálně v této době, v době historických oslav. Je to pět let, co Česká republika přistoupila k EU a deset let uplynulo od doby, kdy přistoupila do NATO a uplynulo již 20 let od vaší sametové revoluce. S panem premiérem Fischerem jsme měli opravu úžasně bohaté jednání. Hovořili jsme jak o minulosti, tak o budoucnosti. Z těch speciálních bodů mé kariéry v Senátu byl prosazovat rozšiřování NATO do oblasti střední východní Evropy a konkrétně, aby přistoupila Česká republika. Řekl jsme panu premiérovi, že Česká republika opravdu hodnotila veškeré argumenty, které jsme předložili skeptikům. Určitě existovali i tehdy skeptici, ale v současné době o žádných nevím. Každý den jsme svědky v Afghánistánu, kde naše jednotky slouží bok po boku a máte provinční rekonstrukční tým v provincii Lóggar a školíte policisty a vblízké době pošlete zpět jednotky zvláštního nasazení. Chtěli bychom, abyste věděli, že jsme velmi vděčni, jak za vaše nasazení i oběti vašich jednotek a také za to nasazení rodin a milujících členů. Samozřejmě že to není jenom o vojácích, kteří jsou tam nasazováni, ale rovněž se to týká i jejich rodin, protože ti, kteří na ně čekají, rovněž slouží, chtěli bychom ocenit i úlohu rodičů, manželek, maželů a říkám to jako někdo, jehož syn rovněž sloužil přes rok v této oblasti. Jsem také velice vděčný za to, že všichni společně neseme tuto odpovědnost a rovněž i oběti. Chtěl bych říci, že se vracím na místo první návštěvy prezidenta Obamy v Evropě a kde naprosto jasně zdůraznil svůj závazek vůči transatlantickým vztahům tím, že se zúčastnil speciálního summitu se všemi členskými státy a vedoucími představiteli 27 států a rovněž představil svou vizi světa bez nukleárních zbraní. Pan premiér se mnou hovořil o závazku NATO a nové strategické koncepci, která vlastně bude a připraví naši alianci na všechna nebezpečí a příležitosti nového století. Rovněž jsem apeloval na premiéra, aby ta finální podoba tohoto nového konceptu nesla též českou stopu a vím to, že se to podaří i díky bývalé vynikající představitelce politiky USA Madeleine Albrightové, která v současné době sedí na skupině expertů, která radí NATO co se týče této kritické a zásadní strategie. Dnes hovoříme o potenciální roli, kterou může ČR hrát v nové architektuře, lepší architektuře, která bude schopna chránit i vás a Evropu a nejen USA a jsem velice rád a oceňuji projev pana premiéra, že ČR je připravena být součástí této nové architektury a diskutovat o podmínkách této účasti a formách této účasti je to velice důležitý projekt pro Evropu a my si tohoto velice ceníme a těšíme se na spolupráci s ním a s celou vládou. Naše delegace začátkem listopadu přijede z USA a bude diskutovat o naší obranné spolupráci a budeme se snažit, aby tento nový koncept obrany, protiraketové obrany, byl schopen odpovídat na současné faktické hrozby, aby byl schopen ochránit i Českou republiku a rovněž také posílil schopnosti bránit se ze strany NATO. Česká republika skutečně je leaderem v oblasti bezpečnosti energetické a chtěli bychom velice poblahopřát České republice k úspěchu, který se podařil zaznamenat během plynové krize. A samozřejmě, rovněž i co se týče její vedoucí role v různých projektech jako například Nabucco a dalších snahách provádět diverzifikaci, nejenom zdrojů, ale i energetického mixu v rámci zvažování nukleárních energií. Samozřejmě, že bezpečnost je předpokladem naší prosperity a rovněž v předvečer výročí sametové revoluce bych chtěl zdůraznit, aby se všichni toho účastnili do jaké míry můžete oceňovat to, jakou inspirací jste byly pro celý svět a chtěl bych vás ujistit, že vy jste naším modelem, naším příkladem, jak vlastně cestuji do Gruzie, do jiných zemí, prostě jste modelem, příkladem demokracie, budování demokracie a chci vám také poděkovat za pomoc, kterou poskytujete těmto státům, které teprve jsou na cestě k demokracii. Chtěl bych poděkovat panu premiérovi, jeho delegaci za vynikající jednání, ale i krásné počasí, které nám zařídili. Velice si toho ceníme a mnohokrát děkuji za spolupráci. Děkuji.
Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Pane premiére.
Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, dobrý den. Good afternoon, ladies and gentlemem. Bylo to otevřené, vydatné, dobré jednání. Jednali jsme jako spojenci, ať už bilaterálně či v rámci NATO. Jednali jsme co by spojenci, kteří vyznávají stejné hodnoty, s vědomím, že tyto hodnoty je také potřeba a že je to správné je bránit. Jednáme za okolností, kdy americká administrativa změnila přístupu o branné strategii, celkově zde v regionu. Pan viceprezident obecně představil novou architekturu a její důvody, zejména důvody, které americkou stranu vedly k konstrukci nové architektury protiraketové obrany. Vysvětlil výsledky analýz, které k takovému přehodnocení vedly. My jsme konstatovali, vrátil jsem se k tomu, že česká vláda to rozhodnutí přijala v zásadě klidně, současně jsme vyjádřil přesvědčení, že ČR je připravena se jako člen NATO, protože to bude převážně alianční projekt, jako země, která si je vědoma aliančních závazků, kontinuity své zahraniční politiky v této oblasti. Koneckonců o této kontinuitě předevčírem mluvil v programových prioritách vlády, když jsem se obracel na poslance české sněmovny a proto říkám, že ČR je připravena se na koncipování takovéto architektury podílet, hledat si v něm své místo a samozřejmě jak budeme získávat nové informace, věcné, časové a podobně, tak to místo budeme si v té architektuře hledat, konkretizovat si ho a budeme si ho hledat sami. Je to prostě, to bylo několikrát, že jsme se v tom bodě potkali, že americká strana považuje tuto zemi za dostatečně dospělou, za dostatečně dospělou po těch 20 letech budování demokracie, aby mohla brát odpovědnost i za takováto rozhodnutí. Jednali jsme o řadě dalších aspektů strategické spolupráce, to jsme si potvrdili, já jsme velice rád za to ocenění ze strany pana viceprezidenta, pokud jde o aktivní účast ČR a naší armády v Afghánistánu. Hovořili jsme nejen o Afghánistánu, ale o celém regionu, o souvislostech afghánské situace a situace v Pákistánu, jak jí dnes americká strana vnímá. Já si velmi vážím toho, že účast našich vojáků v Afghánistánu, kterou jak víte množstevně posilujeme na příští rok, to není jen o počtu, ale to je o jejich skutečně dobrém, efektivním nasazení, jejich schopnosti tam skutečně angažovaně konat. Velmi vyspěle. Dalším tématem o kterém jsme hovořili a já bych ho chtěl velmi zdůraznit, je oblast vědy, výzkumu, rozvoje angažmá našich odborníků v projektech nejen vojenských, ale i civilních. Dostalo se nám ujištění, že americký strana má plný zájem na těchto projektech pokračovat, respektive otevřít nové. To není dnes jednosměrná cesta přelévání know-how z USA do ČR, to je o aktivní účasti našich vědců, kteří jsou schopni nabídnout svůj talent, kumšt a know-how i v takových oblastech, které jsou možná překvapivé, ale plně jsou schopni se tam angažovat, jako je například kosmický výzkum a další oblasti. Není to pouze o obranném výzkumu. Hovořili jsme o institucionálním rámci takovéto spolupráce, vytvoření příslušné kanceláře zde v Praze pro přímý kontakt v této oblasti. Myslím si, že se nám brzy podaří i uzavřít příslušnou dohodu, která vytvoří pevný právní rámec pro takovouto spolupráci. Samozřejmě, že jsme se dotkli i otázky energetické bezpečnosti, hovořili jsme o tom, jak jí ČR vnímá jako potřebu vyšší diverzifikace ve smyslu teritoriálním, odkud k nám přicházejí energetické suroviny a i pokud jde diverzifikaci vlastního energetického mixu zde v této zemi. Běží o tom v této zemi velmi silná debata, není bez mezinárodních kontextů. To je myslím k rámci toho našeho jednání o tom obsahu. Já jsem s ním spokojen. Ještě bych chtěl jednou panu viceprezidentovi velmi za jeho přístup a jeho delegace poděkovat.
Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji pane viceprezidente, pane premiére, děkuji vám za vaše prohlášení a vám dámy a pánové děkuji za pozornost. Nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po setkání Jana Fischera s viceprezidentem Spojených států amerických Josephem R. Bidenem