Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

10. 9. 2009 0:01

Tisková konference po mimořádném zasedání vlády, 9. září 2009

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po zasedání vlády, na které vítám premiéra Jana Fischera a ministra financí Eduarda Janotu. Pane premiére, prosím o úvodní slovo.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dobrý večer, děkuji, že jste vydrželi. Vláda dne probírala 2 významné body, oba se týkaly státního rozpočtu na příští rok. Ten první byl rozpočet, který pracuje s deficitem 230 miliard, tedy rozpočet, který je sestavován tak, aniž by pracoval s nějakými legislativními úpravami, změnami, respektuje status quo, pokud jde o platnou legislativu. Já bych chtěl jen upozornit, že těch 230 miliard, ten se narodil tak, že červencové výsledky prognóz z dílny ministerstva financí, v podstatě konfirmované i předpověďmi ČNB, vedly prostě k výraznému zhoršení předpovědí o výkonu ekonomiky v letošním roce, mírnily optimismus, zvýšení růstu v příštím roce, což vede k dramatickému výpadku na straně příjmů ze všech typů daní, poplatků, pojištění a podobně. My jsme se dostali ze 165, které počítalo programové prohlášení a původní rozpočtové práce z jara letošního roku, to nás dovedlo od původně předpokládaných 165 k 230 miliardám, možná ten pochod a diferenci vám zkvantifikuje pan ministr financí. Já jenom rekapituluji. My jsem se dnes shodli, že takovýto rozpočet jsme schopni sestavit, je to i při výrazných úsporách proti letošnímu roku, to je taky dobré si zopakovat, že jsme odrazily dodatečné požadavky resortů, které přes léto nabobtnaly do výše téměř 80 miliard korun. Na minulé vládě jsme se potýkali jen s 12,5 miliardami a my jsme po té dnešní debatě některé požadavky resortů byli schopni uspokojit na základě dohodnutých priorit a neohrozili jsme ten finální výsledek 230 miliard. Upozorňuji, že rozpočet je sestaven tak, že nepočítá s valorizací důchodů na příští rok. Pan ministr Šimerka nicméně na příští vládu přinese materiál, kde bude navrhovat valorizaci důchodů, pokusí se přesvědčit vládu o tom, aby takovou valorizaci předběhla, ale z debat jak na poradě ekonomických ministrů, tak i na vládě, v této věci naprostá většina členů vlády neprojevovala ochotu přistoupit na valorizaci důchodů na příští rok, neboť na ni nevzniká žádný zákonný nárok a posouzení makroekonomických souvislostí a dopadů krize na tuto sociální skupinu nevidí proto důvod. To říkám zcela zřetelně, protože ten rozpočet s tímto deficitem je sestaven za této podmínky. To je první část toho dnešního příběhu. Druhá část je o tom, že vláda i nadále projevuje vůli i za těchto okolností připravit balíček, návrh legislativních změn, které by na straně příjmů i na straně výdajů vedli z hrozivých 230 miliard na původních 165 miliard deficitu. Při vědomí toho, že kdybychom připustili deficit takového rozsahu, považovali bychom to za silně makroekonomicky nezodpovědné, komplikovalo by nám to východ z krize, zvyšovalo by to neúměrně dluhovou službu, postupně by to vedlo ke snížení ratingu ČR, velké komplikace s poskytováním zahraničních úvěrů a možná později by to mohlo vést k velmi drastickým, drastičtějším redukcím a restrikcím i na straně sociálních výdajů než doporučujeme teď. Vláda neuzavřela obsahově tu debatu, shodla se na tom, že takový balíček je potřeba, že ho bude navrhovat, ale ten obsah, jak na straně příjmů i výdajů vyžaduje ještě jedno kolo důkladné rozpravy a budeme o něm hlasovat příští týden 16. ve středu. Bude po tom to vláda odkáže pro další politickou garnituru a bude na ní, aby si tyto návrhy připravené už v legislativní podobě, aby je podrobila debatě výsostně politické, jak bude příštímu parlamentu náležet a na základě toho rozhodla dál. Většina opatření je připravována na výdajové straně proponována na rok 2010 na příjmové straně dle povahy věci buď na rok 2010 některá ta opatření, ovšem je třeba je udělat a long a s tím ten návrh počítá. To je prosím pěkně k tomu co dnes vláda projednala. Měli jsme tam některé body, které jsem rovněž odložili na příští týden, to je rozpočet SFDI a ještě jeden s rozpočtem méně související bod. To je z mé strany vše. Děkuji za pozornost.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji pane premiére, teď bych dal prostor vám, dámy a pánové k otázkám. Pokud pan ministr financí chce ještě něco doplnit?

Eduard Janota, ministr financí: Ano, doplním. To co tady pan premiér nakousl, že vycházeli jsme z našeho původního cíle 166 miliard, což bylo zakomponováno ve vládním prohlášení. Situace se věcně z mnoha důvodů změnila a zhoršila. Uvedu příklady. Z titulu poklesu ekonomiky jsme museli vzít na vědomí a zakalkulovat nižší výběr daní a pojistného o 40 miliard. Mezi ekonomickým poklesem 2,4 % a poklesem 4,3 % to je výpadek 40 miliard v daních a pojistném. Měli jsme tu povodně a my musíme na základě dnes schváleného zákona v podstatě byť emisí dluhopisů, ale rozpočtem to prochází, vzít dolů 5 miliard, to jsme na 45. nebyl schválen zákon o úrazovém pojištění a ten Starý zákon nám implikuje deficit, zhoršení o 3 miliardy korun a vláda akceptovala určité, do jisté míry i politické tlaky celého spektra na to, abychom v současné době krize posílili investice. My jsme to učinili v rozsahu více než 12 miliard a z toho se logicky dostáváme z částky 166 de facto až na 230 miliard korun. Chci říci, že jsem nezměkčili ty přístupy na výdajové straně rozpočtu, my jsme vlastně museli respektovat některé jevy, které se v první fázi nejevily jako reálné a prostě které vůbec nebyly. Tolik jenom pro to, jestli se vám zdá či nezdá 230 hodně nebo málo. My to vnímáme jako problém, protože je to 7,4 % HDP a proto následuje ten druhý bod toho balíčku, který podle mého názoru musí být realizován a teď bude otázka diskuse do jaké míry se nám to podaří zrealizovat na straně příjmů a do jaké míry na straně výdajů. K tomu dnešku ještě, my jsme řešili některé specifické problémy kapitol na vrub jiných úspor, na vrub zpřísnění některých položek. Podrobně jsme probrali všechny rozhodující položky včetně kapitoly všeobecná pokladní správa a jen tak pro vaši informaci, posílili jsme výdaje policie a HZS o 3 miliardy, ministerstvo spravedlnosti 1,2 miliardy, zemědělství 2 miliardy, školství 2 miliardy a některé= další drobné položky, takže to je ten výsledek na kterém byla dneska 100% shoda členů vlády při schválení rozpočtu ve výši 230 miliard. Ten je schválen, to znamená, pokud se nepodaří vládě projednat prostřednictvím poslanců ten balíček, který by byl předpokladem pro komponování rozpočtu v jiné výši než 230 miliard, tak toto bude materiál, který bude výsledkem. Ale jak říkal pan premiér, vláda udělá vše pro to, aby připravila paragrafované znění změn legislativních norem na straně příjmů i výdajů, aby prostě prezentovala jednoznačně snahu o to, že 7,4 % deficitu k HDP je velmi nebezpečná a která by mohla do budoucna zkomplikovat vyrovnanost veřejných financí. Děkuji.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji pane ministře za doplnění.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Možná se ještě sluší dodat, já to zapomněl, velmi se vážím a oceňuji přístup a celkovou zdrženlivost správců jednotlivých kapitol. Samozřejmě, málokdo odcházel úplně spokojen, protože u těch navýšených kapitol ani to navýšení neodpovídá představám správců těch kapitol. Z té debaty vyplynulo, že ministři a ministryně jsou si vědomi toho, nepřekročit ten deficit 230 miliard a nakonec se v debatě projevili nesmírně racionální.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, nyní vaše otázky. ČTK.

ČTK: Já jsem se chtěl zeptat, zda to odložení o týden nezpůsobí nějaké nečekané komplikace v tom dalším procesu toho, co se s rozpočtem či balíčky bude ještě muset dít? Jak to mohou ovlivnit volby a ten zmatek, který teď panuje na politické scéně?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: My rovněž také budeme pozorovat jak se ten zmatek a příběh spění k termínu voleb bude vyvíjet, od toho pak budeme volit tu legislativní proceduru ke komu tady kdo bude mít legislativní kompetence a jinak nic bychom neuhnali, když bychom to schvalovali ještě dnes a ještě s těmi stupni volnosti, které tu týden budou panovat. Procesní i obsahové důvody vedli k tomu, že jsem to ještě přerušili, není to troubení na ústup, ale potřeba to dotáhnout dobře a při vědomí všech souvislostí. Pan kolega Šimerka připravil nějaké redukce se slzami v očích na straně výdajů, ale připravil je a mezitím sněmovna dnes při schválení zákona o šrotovném, ale tam jsou nabaleny i sociální záležitosti, dávky a on by dnes, kdybychom mu to dnes vzali, má tam protisměrné pohyby, že by něco redukoval a současně, na základě dnešního rozhodnutí toho zákona, tak by je musel zvyšovat. Takovýto absurdní svět do toho nelze vkládat, i to je důvod, abychom ten týden zkonzumovali na nějakou práci.

Eduard Janota, ministr financí: Jestli dovolíte, využiji také té příležitosti. Protože jak vy do jisté míry pokoutně získáváte podklady ještě před jednáním vlády, které potom způsobují různé problémy a různé fámy, tak chci ujistit všechny jak tu jste, že jestli jsem se rozhodl pro cestu postihů těch „movitějších“ skupin obyvatelstva cestou navýšení stropů, tak v žádném případě to nedoubluji tím, že bych použil navýšení stropů a ještě zavedení nějaké druhé sazby, čehož jsou dnes plné servery a média. Zde zdůrazňuji a konstatuji a potvrzuji, že jestliže jsem se rozhodl pro zvýšené stropy, tak nikoliv pro dvě sazby daně z příjmů fyzických osob. To bych rád, abyste si poznamenali, protože jinak zbytečně přivádíte do rozpaků mne samotného, celou řadu expertů, novinářů a nevím koho všeho a já pak odpovídám na dotazy, možná někdy i vám, podrážděně, protože jsou to fabulace, které vznikají trošku někdy, řekl bych, způsobem, který jste si zavinili sami, protože sbíráte informace a co se vám hodí, to pak použijete a jsou z toho problémy. Jenom tato informace. Jsem rád, že mi bylo dovoleno jí tu sdělit, protože to považuji za důležité.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: To nebylo dovoleno, to bylo dokonce nutné.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Doba je bouřlivá, takže já nepochybuji že na serverech a novinách a televizích bude číst a poslouchat leccos. Vy pracujete svým způsobem, my reagujeme také svým způsobem. Já si nedělám úplné iluze pane ministře, že to bude úplná idyla, ale budeme se vám dávat, to je naše povinnost, dávat informace včas a průhledným způsobem, ale tehdy až se na nich shodneme. Abychom svojí činností nezavdávali nějaké úvahy ještě k horším spekulacím než se objevují.

Reuters: Já bych se chtěl zeptat, jestli mžete říci, kolik má být objem toho úsporného balíčku celkově? Jestli byste mohli říci kolik by to mělo být v navýšení příjmů a na druhé straně o kolik by se měly snožovat výdaje. Děkuji.

Eduard Janota, ministr financí: To je práv to, co není uzavřeno, protože asi není elementární problém balíček ve výši salda 70 miliard, ale spíše dneska, a o tom je ta debata, je jeho struktura. O kolik příjmy a o kolik výdaje. Toto není uzavřeno.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, další otázka.

Aktuálně.cz: Já jsem se chtěl zeptat, na čem se tedy konkrétně vláda „sekla“, co je třeba doladit ohledně toho balíčku? Ještě jsem se chtěl zeptat na jednu věc, jestli připadá v úvahu taková varianta, že ten balíček bude o 7 miliard vyšší, což by umožnilo zvýšit důchody v příštím roce. Jestli je toto ve hře?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: To nepředpokládám, ta druhá otázka.

Eduard Janota, ministr financí: Tam je elementární to, že není splněná zákonná podmínka a prostě respektujeme, na jedné straně, kde se nám to hodí, tak si bereme za podmínku legislativu a kde se to nehodí, či někomu, tak říkat, že vlastně legislativní podmínka není podmínka. Čili, jestliže inflace bude okolo 0,5 % a podmínka je 2 %, tak to tak nestojí, jak to formulujete. Prostě není naplněná a proto vláda takto se rozhodla konstruovat státní rozpočet. To nebylo jen rozhodnutí pana ministra Šimerky, ale rozhodnutí p diskusi celé vlády. To bych chtěl zdůraznit,. Ať je to férové ve vztahu ke kolegovi Šimerkovi.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: To je jedna věc. Ono není žádné tajemství, jak do toho zatím nahlížíte, že to nejsou žádné klauzurní tajné dokumenty. Zatím to vypadá, že tam je větší porce v tom tahu z těch 230 na 160, že by se dalo více vyinkasovat na straně příjmů, na té proporci, to ještě ladíme, ale prostě tu příjmovou stranu nehodláme přepínat a prostě chtít na druhé straně na ministru Šimerkovi, aby redukoval výdaje a něco tam „vyvařil“ na nějakých sociálních dávkách a pak to konvertoval do důchodů, to mi připadá trošku jako vrtění psem, no.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, ještě nějaký dotaz? Ještě jednou.

Aktuálně.cz: Ještě jednou jsem se chtěl zeptat, jak člověk nahlíží do těch dokumentů, tak se ke mne donesla informace, že se snad už netrvá na tom, že by se zmrazilo pojistné pro pojišťovny, chtěl jsem se zeptat, jestli se na tom trvá či netrvá? Jak to dopadne?

Eduard Janota, ministr financí: Slovo trvá je velmi nepřesné. My jsem dneska měli ze strany paní ministryně zdravotnictví podrobnou prezentaci, nejen platby státu do systému pojištění, ale celkově zdrojů v zdravotním pojištění. Takže touto věcí se budeme podrobně zabývat ještě do jednání příští vlády a poté to stanovisko bude nutno na jednání vlády přijmout ať už bude takové či makové. Ale ono je ve hře hodně věcí. Teoreticky jsou ve hře i určité zákonné normy, které by měly, či proběhnou na jednání sněmovny v těch posledních dvou dnech. Mám tím na mysli poplatky a podobně. To jsou věci, které ovlivňují zdroje pojišťoven, takže možná i výsledky těchto jednání, schválených či neschválených norem ovlivní další rozhodování vlády, protože chceme, aby nedošlo na jedné straně ke kolapsu systému, na druhé straně musíme porovnat celkový vývoj. Jak se budou vyvíjet zůstatky systému, tedy zůstatky z konce letošního roku, jaký bude ekonomický odhad, vývoj mezd, který implikuje příjmy zdravotního pojištění a jak to bude či nebude s poplatky. Tato věc není uzavřena určitě jí budeme diskutovat na příští vládě.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, pokud už není žádný dotaz, já vám chci poděkovat, že jste měli trpělivost, setrvali s námi v tuto pozdní hodinu až do této chvíle a děkuji panu premiéru i panu ministru financí. Dobrou noc.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po zasedání vlády, 9. září 2009