Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

28. 10. 2009 18:05

Tisková konference po mimořádném zasedání vlády, 28. října 2009

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, skončilo mimořádné zasedání vlády k mandátu na zasedání Evropské rady, která se koná zítra a pozítří v Bruselu. Tohoto zasedání vlády se zúčastnil také předseda Senátu parlamentu ČR Přemysl Sobotka a předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslav Vlček, které vítám na této tiskové konferenci a prosím předsedu vlády ČR Jana Fischera o úvodní slovo.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítám vás, zvláště oceňuji to, že jste i o státním svátku nalezli cestu sem na Úřad vlády a věnujete nám tak svůj sváteční čas. Tématem dnešní mimořádné schůze vlády nebylo nic jiného než příprava mandátu a schválení mandátu pro delegaci, kterou povedu na Evropské radě zítra a pozítří. S nejvýraznějším akcentem na téma ratifikace Lisabonské smlouvy. Význam dnešního jednání podtrhuje i fakt, že se ho zúčastnili předsedové obou komor českého parlamentu a já jsme velice rád, že přijali moje pozvání na dnešní schůzi vlády, pro vaši informaci, ještě se jí zúčastnil vedoucí kanceláře prezidenta republiky pan doktor Weigl. Já bych shrnul hlavní témata toho nadcházejícího summitu, patří tam institucionální otázky, o tom podrobněji za chvíli. Příprava prosincové klimatické konference v Kodani a pokrok v otázce dohledové finanční architektury v EU. Budou tam ještě další témata, částečně energetická bezpečnost, mezinárodní záležitosti, vztahy unie zejména k Afghánistánu a Pákistánu, některé další otázky, jistě si povšimnete, že ta témata jsou témata, která se rozebíhala v období našeho předsednictví, zejména na červnovém summitu. Institucionální otázky, vy víte, že ČR je posledním státem, kde dosud neproběhla ratifikace do konce. To je téma o dvou příbězích, jednak je to větev Ústavního soudu, ÚS vyslechl účastníky řízení a odročil to jednání na úterý 3. listopadu. V této souvislosti bych chtěl ocenit fakt, že ÚS už předtím využil možnosti, kterou často nevyužívá a řeší tu záležitost v tzv. zrychleném režimu. Termínově, pokud jde o tuto větev ratifikační, máme přeci jen nějaké informace, které, pokud jde o čas, můžeme dát kolegům v EU. Pokud jde o tu další větev, další příběh, to je to, co já někdy nazývám dodatečnou podmínkou prezidenta, k tomu vláda zaujala velmi pragmatické stanovisko s důrazem na to, aby učinila všechny kroky a použila všechny mechanismy, které má k dispozici, aby dostála svému závazku, přispěla k tomu, aby ratifikačním proces v této zemi proběhl tak, aby Lisabonská smlouva platila od počátku příštího roku. Mechanismy jsem v ČR vytvořili, nebudu se k nim vracet, protože v této místnosti už jsem je několikrát popisoval. Jen opakuji to, že jsem po celou tu dobu, co se o této věci vyjednávalo byl s prezidentem republiky v kontaktu, velmi pravidelném a intenzivním a frekventovaném, buď telefonicky či osobně. Totéž platilo o kontakt se švédským předsednictvím. Švédské předsednictví si osvojilo tu záležitost a začalo organizovat i její unijní průchodnost v jednání s dalšími členskými státy. My jsme dnes posoudili ten text výjimky, který zatím bude předmětem debaty na Evropské radě. My jsme přímo to znění textu neuvolňovali, protože ten text je z tvůrčí huti švédského předsednictví a záleží na něm, když ona ho dá k dispozici do veřejných zdrojů, až to učiní předsednictví, nebude žádný důvod,a bychom tak neučinil i my. Nicméně, je to takový text, který neredukuje problém na otázku retroaktivity, otázku Benešových dekretů, je to zkrátka opt-out celé Listiny, stejný jako mají Britové a Poláci a konstrukce je taková, že do právního pořádku unie by vstoupil s nejbližší přístupovou smlouvou. To je k tomu prvnímu. Pokud jde o klimatickou konferenci, která má nahradit Kjótský protokol po roce 2012, podporujeme to, aby EU do Kodaně přijela se silným mandátem, protože jen takový napomůže dosažení globální dohody a stejně tak považujeme za důležité, aby bylo dosaženo shody ve sdílení finančního břemene uvnitř EU. To se od tohoto pultíku říká jako záležitost velmi jednoduchá, nicméně to jednání bude velmi složité, protože je dobře známo, že ministři financí v této věci ještě nedospěli k dohodě, čili řada témat bude muset být domluvena na summitu. Dohledová architektura nad finančními trhy, tam v zásadě je shoda na základních principech, kterou už jsme my jako křehký kompromis dohodli a jako české předsednictví v červnu letošního roku. Je dobrá shoda na tzv. makro-dohledu. Pokud jde o mikro-dohled, tam ještě bude potřeba hodně odpracovat a tam pozice ČR je taková, že my zásadně dáváme přednost kvalitě před rychlostí, jak to v té mikro části finančního dohledu, ďábel je skutečně v detailech a tam bude třeba velmi intenzivně odpracovat. Sdílíme názor těch, kteří jsou na této pozici, kvalitně je lepší než rychle, jakkoliv ta rychlost by mohla být velmi lákavá. To si myslím, že je asi k tomu mandátu vše, bude projednána ještě strategie rozvoje baltského regionu, boj s nelegální migrací, energetická bezpečnost a zahraničně-politické oblasti, podtrhuji Afghánistán a Pákistán. Dámy a pánové, z mé stany vše.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Pane premiére, děkuji. Poprosím předsedu Senátu pana Sobotku.

Přemysl Sobotka, předseda Senátu parlamentu České republiky: Dobré odpoledne, pro mne bylo velmi potěšující a byl jsem rád, že pan premiér a celá vláda nás pozvali na dnešní jednání. Je to přesně v režimu, že vláda před odjezdem na evropskou radu sděluje plénu Senátu obrysově co se bude jednat a dnes a všichni víme, že situace je velmi vypjatá, takže poslední jednání je před zítřejším a pozítřejším jednáním. Já mohu říci, že se strategií vlády, nejen že souhlasím, ale jsem velmi rád, že v těch uplynulých týdnech probíhala i koordinace zahraniční politiky, protože i Senát je součástí zahraniční politiky mezi premiérem, ministrem pro evropské záležitosti a mezi mnou. Protože společným úsilím můžeme se dostat do té cílové stanice. Děkuji.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji panu předsedovi Senátu a poprosím předsedu Poslanecké sněmovny pana Vlčka.

Miloslav Vlček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky: Dobré odpoledne, dámy a pánové, já bych chtěl poděkovat panu premiérovi za to, že mne pozval na jednání vlády, protože tak vyústilo to jednání, ty kontakty mezi Poslaneckou sněmovnou a jednotlivými členy vlády, kdy jednotlivý členové chodili na jednání výborů k této problematice. Myslím, že dnes se udělal závěr a mandát pro pana premiéra na radu 29. a 30.. Já si myslím, že ten závěr, který vláda přijala je ten a pro mne je důležitý v tom bodě, že do konce roku 2009 by měla být ratifikována Lisabonská smlouva. Děkuji.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji vám, pane předsedo. Prosím, vaše dotazy. První.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Jenom, že budu odpovídat velmi telegraficky, za pět minut mám na telefonu Frederika Reinfeldta, jistě chápete, že to není maličkost. Je to naplánované, to nemohu prošvihnout.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: S ohledem na tuto informaci, prosím, čtyři otázky.

Respekt: Já se zeptám na věc, která, myslím, zajímá všechny kolegy. Sice, pane premiére, když vláda přistoupila na to, že bude vyjednávat tu prezidentovu výjimku, vy jste sám řekl, že to začnete vyjednávat pod podmínkou, že dostanete záruky od pana prezidenta, že to je jeho poslední požadavek a že po jeho splnění a poté co se ÚS vyjádří kladně, že podepíše. Otázka zní, máte záruku od prezidenta, že to je jeho poslední podmínka? Pakliže máte, jakou má formu, pakliže ne, budete ji mít?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Ano, já mám tuto záruku, mám to ujištění prezidenta republiky ze včerejšího našeho setkání podvečerního, nemám důvod mu nevěřit a myslím, že mezi prezidentem a premiérem se nesepisuje notářská smlouva.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím, další dotaz.

ČTK: Dobrý den, jen rychle, pane premiére, s jakým výsledkem vláda projednala ten bod 2, memorandum o regionální dopravě?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Tam nešlo o nic obsahového, na tom se nic na tom memorandu nemění, Asociace krajů si žádala velmi oprávněně, aby to podepisoval i premiér, původně to měli dělat ministři, já s tím nemám problém, ale chtěl jsem to mít kryto usnesením vlády. To je všechno.

ČTK: Usnesení, či schváleno?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Ano, bylo schváleno, že to bude podepisovat šéf vlády, jinak na tom memorandu se zaplaťpánbůh, nic nemění.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Hospodářské noviny.

Hospodářské noviny: Pane premiére, Maďarsku nebo Rakousku se ta výjimka příliš nelíbí, budete chtít na summitu nějaké záruky od nich, že se také zasadí o její ratifikaci, poté, až to bude při schvalování smlouvy s Chorvatskem? Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Jakkoliv máme indikace z jednotlivých zemí, tak důsledně dbáme o zachování principů, že s členskými zeměmi vyjednává předsednictví, nám to vyhovovalo takto před půl rokem, nevím, proč bychom vůči Švédům měli hrát nějaké jiné gardy, věřím, že se podaří případné obavy či něco jiného rozptýlit, ale s tím se budeme konfrontovat až na radě. Budu postupovat v rámci mandátu, který mi byl udělen a schválen usnesením před pár minutami.

MfD: Dobrý den, pane premiére, Slovensko naznačovalo, že by se nechtělo dostat do nevyvážené pozice vůči ČR, pokud Slovensko bude na summitu ten souhlas podmiňovat tím, že i ono do ní bude zahrnuto. Máte mandát od vlády, abyste podporoval, aby do toho bylo zahrnuto i Slovensko? Potom, byť nechcete zveřejňovat konkrétní text, dá se říci, že je obecný a že tam nebude žádný odkaz na konkrétní události z minulosti?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Nebudou tam žádné vyřezávání nějakých věcí a odkazy z minulosti, je skutečně obecný, to říci mohu, je to tak konstruované. Pokud jde o Slovensko, je plně v kompetenci slovenské vlády, aby přišla s nějakým svým návrhem na summit, pokud nebude v rozporu s mandátem se kterým jedu na summit, tak můžeme Slovensko podpořit, ale nejednáme o společném postupu.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Poslední dotaz, Česká televize.

ČT: Pane premiére, do jaké míry české delegaci komplikuje situaci to, že včera ÚS odložil svůj verdikt o jeden týden?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já myslím, že všichni naši partneři od nás měli odhad, že včera ÚS nerozhodne a že přenese to jednání někam dál. Myslím, že je uspokojující, že se ví na jaký termín to jednání přenáší. To není žádná zdrcující ani překvapující zpráva.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji pane premiére. Dámy a pánové, děkuji vám za účast na této tiskové konferenci, děkuji také hostujícím ústavním činitelům i panu premiérovi. Nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po mimořádném zasedání vlády, 28. října 2009