Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

19. 11. 2009 11:46

Tisková konference po mimořádném zasedání vlády, 19. listopadu 2009

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, dobrý den, pane premiére, dobrý den paní ministryně. Vítám vás na tiskové konferenci po mimořádném zasedání vlády. Bez dlouhých úvodů předám hned úvodní slovo předsedovi vlády.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dobré ráno, já se pak specificky budu věnovat otázkám zasedání výboru pro EU k dnešní Evropské radě, ale tomu předcházelo jednání BRS a vlády ČR k vakcinační strategii, k dalšímu postupu, aktuálnímu stavu a prognóze vývoje chřipky. Ať už tzv. prasečí nebo normální. I v kontextu informací, které máme z regionů, Evropy, východní i západní. O tom bude hovořit paní ministryně a předpokládám i pan hlavní hygienik. Já jim dám hned slovo, abych nezdržoval a já vám pak řeknu pár slov k Bruselu, k obsazování těch nejvyšších unijních postů.

 

Dana Jurásková, ministryně zdravotnictví: Dobré ráno dámy a pánové, já jsem dnes ráno seznámila BRS a následně i vládu s novým návrhem ministerstva na vakcinační strategii proti novému typu chřipky. Nová strategie se odvíjí od doporučení Evropské agentury pro léčiva a ER a to je u osob zdravých je možné očkovat jedno-dávkovým očkovacím schématem. V tom případě je jasné, ž zdravotníci a osoby zajištující chod státu, osoby primárně zdravé budou očkovány v novém jedno-dávkovém schématu a nám v tu chvíli „zbývá“ 700 000 vakcín pro očkování rizikových skupin obyvatelstva. Z těch rizikových skupin obyvatelstva jsou dále doporučena dvou-dávková očkovací schémata pro osoby, které jsou po transplantacích, dialýzované osoby a osoby s imunodeficiencí a v tu chvíli bylo potřeba, aby toto nové očkovací schéma schválila jak BRS, tak vláda, protože se zásadně liší od toho, které jsme předkládali 15. října. Není vyloučeno, že se nadále strategie očkování bude vyvíjet, protože probíhají v tuto chvíli klinické studie pro očkování dětí. Zatím ČR s očkováním dětí neuvažovala. Ve chvíli, kdy klinické studie prokáží, že je tato vakcína vhodná i pro děti, vytipujeme opět rizikové skupiny dětí pro očkování. To bude situace, kdy opět vláda bude seznámena s přehodnocením vakcinační strategie. Dále byla BRS a vláda seznámena s logistikou distribuce, jak očkovací látky, tak Tamiflu. Primárně praktickým lékařům a očkovacím centrům, tma putuje už v tuto chvíli očkovací látka. Souběžně s ní do ordinací praktických lékařů a do zdravotnických zařízení putují i zásoby Tamiflu, v případě zdravotnických zařízení i relenza, která je vhodná pro těhotné ženy a osoby, které mají rezistenci pro tamiflu. S tímto rámcově tedy byla seznámena vláda a tento návrh ministerstva zdravotnictví byl schválen. Já už v pátek se dohodla s předsedou zdravotní komise krajů panem hejtmanem Běhounkem, že se dnes sejdeme v tuto chvíli v 11 hodin na ministerstvu zdravotnictví, probíhá porada s kraji, kde se budou dopilovávat detaily, které se týkají zejména logistiky a informací, které kraje k výkonu své povinnosti budou potřebovat a ve 12:30 bude na ministerstvu zdravotnictví probíhat tisková konference, která bude daleko obsáhlejší, podrobná a bude hodně zaměřená na informace pro laiky, tedy pro občany, aby se v té situaci lépe zorientovali a já budu moc ráda, pokud i vy tam budete přítomni a tu zprávu pak rozšíříte dál. Děkuji.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji paní ministryni, pokud by ještě chtěl pan hlavní hygienik, doktor Vít, něco doplnit?

 

Michael Vít, hlavní hygienik ČR: Já bych jen osvětlil stávající situaci ve výskytu akutních respiračních onemocnění. Za minulý týden jsme evidovali 1520 onemocnění na 100 000 obyvatel, což ještě není epidemická hladina 2000 nemocných. Musím říci, že poslední dva týdny ten nárůst byl od 12 do 20 %, převážně ten nárůst byl ve dvou věkových kategoriích, kategorii školních dětí a pak od 16 do 24 let. Mohu říci, že dnes naprosto kopírujeme výskyt tohoto onemocnění v celé Evropě. Dochází k určitým lokálním výskytům. Tady mohu tři kraje jmenovat, největší nárůst byl v Karlovarském kraji, pak Královehradecký kraj a Moravskoslezský kraj. Podrobnější data budeme publikovat zítra odpoledne.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já bych možná k tomu dodal, já za klíčové slovo v této situaci považuji slovo komunikace. Tu komunikaci mezi odpovědnými orgány, organizacemi, institucemi, ať už na centrální či regionální úrovni. Budeme je umět zvládnout, máme vypracované mechanismy, ale mluvím-li o komunikaci, tak nejdůležitější je komunikace směrem k veřejnosti. Já velmi dbám na to, aby vláda, ministerstvo vám poskytovaly informace úplné, zcela otevřené a s dostatečnou frekvencí a velmi spoléhám i na vaši spolupráci. Já málokdy apeluji a obracím se na média, ale tentokrát to činím se vší vážností, aby zprávy, informace směrem k veřejnosti byly úplné, objektivní a čerstvé. Z naší strany uděláme vše proto, aby vy jste je měli k dispozici a měli jste je k dispozici včas. Určitě budeme otevřeni vašim otázkám a i webové portály, komunikační rozhraní mezi ministerstvem a veřejností, ale i dalšími složkami na úrovni krajů bud připraveno tak, aby lidé o tom věděli co nejvíc.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: S ohledem na to, že paní ministryně a předpokládám i pan hlavní hygienik mají další program a také s ohledem na šanci položit otázky na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví, teď bych vás poprosil o tři dotazy na paní ministryni, případně na pana hlavního hygienika, abychom je mohli omluvit k dalšímu programu. Prosím.

 

Dotaz: Paní ministryně, jaký tedy bude časový plán distribuce očkovacích látek? Jaký bude postup? Děkuji.

 

Dana Jurásková, ministryně zdravotnictví: Já mám informaci z ministerstva, respektive od distributora, který má tuto věc na starosti, že vakcíny už v tuto chvíli jsou rozváženy v tom nejbližším regionu kolem centrálního skladu, jsou zabaleny a připraveny k distribuci. Každý praktický lékař dostane určitý balíček a ti praktičtí lékaři by měli být zásobeni nejpozději do poloviny příštího týdne. Informaci o tom, že mají zvát s pacienty mají k dispozici, mají k dispozici seznamy pojišťoven, předpokládám, že svým pacientům v tuto chvíli rozesílají pozvánky, a během příštího týdne začne očkování. To je vše, co bych v tuto chvíli k této věci chtěla říci.

 

Televize Nova: Vy jste říkala během příštího týdne, že by mohlo začít očkování, ten termín toho 23. 11., což je pondělí, je reálný, že začne to očkování či se bude spouštět plošně po celé republice v jeden moment?

 

Dana Jurásková, ministryně zdravotnictví: To nejsme schopni ani zorganizovat, ani to odborně není důležité či nutné. Důležité je, abychom reagovali na epidemiologickou situaci v každém regionu, což se snažíme, ale pro nás je podstatné, aby praktický lékař měl co nejdříve k dispozici očkovací látku, aby věděl kdy jí dostane a na který termín má pozvat své pacienty. A já jsme přesvědčena o tom, že někteří praktičtí lékaři, kteří budou v té první vlně a dostanou očkovací látky během dneška či zítřka, budou schopni v pondělí očkovat.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, váš dotaz.

 

Televize Prima: Nepřehodnotili jste teď v tuto chvíli, když máte více očkovacích látek, že byste třeba nechali naočkovat politiky, poslance, ministry, důležité pro chod státu?

 

Dana Jurásková, ministryně zdravotnictví: Ne, to jsme skutečně v tomto směru nepřehodnotili. Nicméně, určitý objem očkovacích látek jsme posílili tu skupinu obyvatel, která má zajišťovat chod státu a vyhověli jsme tím pádem všem resortům tak, aby to, co oni identifikovaly jako potřebné, počty osob, aby je mohli mít naočkovány. Navýšili jsme ten počet očkovaných na 150 000.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Ale nejde o tu cílovou skupinu, kterou vy jste měla na mysli. Aby to bylo dost jasné.

 

Televize Prima: Nebudete nějak měnit legislativu, aby to bylo možné? V případě krize, když by bylo potřeba měnit či přijímat nějaká opatření, tak to bude možné?

 

Dana Jurásková, ministryně zdravotnictví: Pokud nastane krizová situace a vláda jí tak zhodnotí, tak nepochybně v ČR existují legislativní nástroje jak tuto situaci zvládnout.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: I na úrovni exekutivy a na tom byla shoda na BRS i potom na vládě, že musíme být flexibilní, monitorovat situaci a přiměřeně k ní přijímat opatření. BUĎ v exekutivě, kterou má v ruce přímo vláda nebo jednotlivé resorty, pakliže by to vyžadovalo legislativní zásahy. Musíme využít i tyto mechanismy. Prostě být flexibilní, monitorovat situaci, vycházet z aktuálních dat a pode toho optimalizovat postup vlády a dalších složek.

 

Dana Jurásková, ministryně zdravotnictví: Já bych k tomu na závěr řekla jednu větu. Žádné drama, žádná krize se v ČR nekoná. Virus je poměrně čitelný, chová se stále stejně. Jeho agresivita, co se týče průběhu onemocnění je stále stejná, klinický průběh je lehký u drtivé většiny pacientů, kteří mají problém, to jsou osoby, které hodláme očkovat. Není vůbec důvod k tomu nějak podléhat představě, že nebudu-li očkován, tak zemřu či budu mít následky na zdraví. Bohužel tak to je ve veřejnosti vnímáno a to je škoda, protože tím pádem roste nervozita a hysterie, která není na místě.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Paní ministryně, pane hlavní hygieniku, děkuji vám a omlouvám vás z tiskové konference. Děkuji, nashledanou. Pane premiére, prosím o vaše informace týkající se mandátu na dnešním summitu EU.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dámy a pánové. Od 1. prosince vstupuje v platnost Lisabonská smlouva, na jejím půdorysu byly vygenerovány tři významné evropské pozice. Pozice stálého předsedy ER, pozice vysokého představitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku a pozice generálního tajemníka Rady. Dnešní summit by měl rozhodnout o obsazení těchto pozic. Stálý předseda ER, jen pro informaci, volí se kvalifikovanou většinou na summitu šéfů států a vlád, na dobu 2,5 roku. Vysoký představitel pro zahraniční bezpečnostní politiku, o tom rozhodujeme na období 5 let, ale nerozhoduje o něm summit, navrhuje ho a poslední slovo má EP, už z toho důvodu, že tato osoba je současně místopředsedou Evropské komise. Generální tajemník Rady, o něm se rozhoduje na úrovni summitu hlav států a šéfů vlád a je to na 5 let. Chtěl bych konstatovat že, ta jednání na evropské úrovni pod taktovkou švédského předsednictví nejsou do této doby uzavřena, nejsou ukončena. Neexistuje žádný pevný seznam kandidátů. Existuje určitý přehled osobností, o kterých se hovoří. Proces negociace poběží dnešní den, poběží večer na pracovní večeři, která je k tomu určena. Může se dramaticky prodloužit až do zítřka nebo najdeme shodu dříve. Jde o velmi křehkou rovnováhu, kde se pohybujeme ve vicekriteriálním prostoru. Jde o vyvážení pravé a levé části spektra v celoevropském měřítku. Bude-li Stálý předseda ER z pravého středu, z levého se bude rekrutovat vysoký představitel pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Jde o vyvažování i regionální, východ-západ, malé-velké země, staré-nové země a podobně. Já bych chtěl připomenout fakt, že pokud jde o náš region, už je hodně dáno tím, že pozici šéfa EP již obsadil Polák Jerzy Buzek, tím je možnost regionu generovat kandidáta výrazně limitována. Z osobností, které dnes běží Evropou nám žádná z nich nečiní potíže, proto je ten mandát můj na to jednání flexibilní. Nemáme žádné mimořádné preference. Pokud se bude obsazovat zprava pozice Stálého předsedy ER, což ej pravděpodobné, i když mluvím o pravděpodobnosti, nikoliv o jistotě, protože nic není jistého. Je to ale pravděpodobné s ohledem na rozložení sil v EP a výsledku voleb. Žijeme v dosud s jmény belgického premiéra Hermana van Rumpoye, žijeme s jménem premiéra Jean-Claude Junnckera, potom by to mělo být zleva obsazováno. Pořád je na stole kandidatura bývalého britského premiéra Tonyho Blaira. My budeme ze zemí, která nebude instruktivní, která bude přispívat k dohodě, protože žádný z těch co jsou silní kandidáti, žádný z nich nám nečiní žádné potíže a považujeme je za kandidáty, kteří plně obstojí. Ten výsledek debaty o Stálém předsedovi ovlivňuje rozpravu o obsazení místa Vysokého představitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Bude-li to první obsazováno zprava, druhá pozice bude patřit levému středu. Zatím také není vygenerován žádný oficiální seznam. Jmen se tam objevuje více. Objevují se jména jako Ital Dalema, objevuje se jméno britského ministra zahraničí Millibanda, rovněž pokud zprava Karl Bildt ze Švédského království. Opět jsou to jména, kde nemáme žádnou výraznou preferenci ani důvod považovat jednoho z těch kandidátů za výrazně slabšího. Nikdo pro nás nemá žádný handicap. Jsme prostě připraveni působit konstruktivně a přispívat k dohodě, kterou považujeme za velmi potřebnou. Pokud jde o pozici Generálního sekretáře, to je vysoká úřednická pozice, tam zatím se objevuje jedno jméno, to je dnešní Solanův zástupce Filip de Buoasie, vynikající evropský úředník, se kterým máme osobní zkušenosti. Je to člověk, který nám výrazně pomohl při dokončování předsednictví a před tím při celém jeho průběhu. Byli jsme s ním ve výrazném kontaktu pokud jde o dokončování ratifikace Lisabonské smlouvy. Myslím, že je to člověk, který má veškeré předpoklady a má naší podporu pro výkon této pozice. Dnešní večer se můžeme dožít překvapení. Situace může mít všelijaké peripetie, možná i zvraty. Jedná se i kontextu těchto tří pozic, ale případně i dalších evropských vysockých pozic a jejich obsazení, které jsou latentně někde v pozadí. Nejsou dnes na stole. K tomu je třeba přihlédnout. Očekáváme jednání obtížné a platí pravidlo, pokud není rozhodnuto o všem není rozhodnuto o ničem. To je z mé strany tohoto času vše.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji pane premiére, prosím, vaše dotazy.

 

ČTK: V tuto chvíli se čeká, že se to ve čtvrtek či v pátek ráno, že to bude definitivně známo. Je nějaká možnost, že by se to odložilo až na prosinec?

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já myslím, že celková tendence bude rozhodnout dnes, nejpozději zítra, kdyby se to jednání protáhlo. Je to první debata o vážných pozicích na půdorysu Lisabonské smlouvy a všichni jsme byli šťastni, že máme tu ratifikaci ukončenu a za sebou, že asi nebylo by šťastné to jednání, kdyby skončilo nějakým posunem, ale to není věc, která se rozhoduje zde ve Strakově akademii.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, další dotaz, Česká televize.

 

ČT: Pane premiére, Štefan Fulle, mluvil o tom, že dnes budete odjíždět s nějakým seznamem vlastností, které by měli mít ti tři zástupci v EU. Můžete ty vlastnosti specifikovat i vůči ČR?

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Především máme názor, je shoda i evropská, Stálý předseda ER by měl být člověk, který je spíše facilitátorem, moderátorem, někdo, kdo zjednodušuje debatu, kdo umí výborně komunikovat, kdo umí unijní názory reprezentovat. Není představa o tom, že by to byl člověk, jako vyslovený politický leader. To je jedna věc. My máme názor, aby to byl člověk, který by měl pochopení i pro tento region EU. Naše preference je, aby to byl člověk z členské země NATO, čili, aby to v tomto spojoval. Totéž platí pro pozici vysokého reprezentanta pro zahraniční a bezpečnostní politiku. To jsou základní parametry, já jsme je nepřibližoval, protož ti lidé, kteří zatím jsou někde v hledáčku, a se kterými nemáme problém, je podpořit, tyto parametry mají.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. Další otázka.

 

ČT: Pane premiére, do jaké míry bude dnešní večeře, kde se bude vybírat europrezident i představitel pro zahraniční věci ovlivňovat to, jak bude vypadat složení EK a jakou pozici v ní bude mít ČR? Pan ministr říkal, že nepochybně i to se dnes bude řešit. Vy tedy budete vést nějaká jednání, které by mohli nasměrovat Česko k nějaké té agendě konkrétní?

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: K tomu může dojít. Obsazování evropských pozic je téměř vždy v souvislosti jedna s druhou. Nicméně dne s nebude debata na té večeři o portfoliích. Vzhledem k tomu, že jsou země, které nenominovaly z nějakých důvodů svoje eurokomisaře, čili José Manuel Barroso není připraven přijít se seznamem portfolií. To se stane až vzápětí. Navíc se ukazuje, že s největší pravděpodobností bude EP provádět ta slyšení směrem k nové komisi a kandidátům nejspíš až v lednu. Takže předpoklad zatím je takový, že nová komise by mohla působit od počátku února příštího roku.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. Pokud už není žádný dotaz, tak vám poděkuji. Poděkuji panu předsedovi a přeji hezký den.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po mimořádném zasedání vlády, 19. listopadu

Související zprávy