Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

25. 6. 2009 16:41

Tisková konference po mimořádném zasedání Bezpečnostní rady státu kvůli povodním, 25.6.2009

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na mimořádné tiskové konferenci po několika mimořádných akcích kabinetu Jana Fischera. Jak asi už víte, v 11 hodin zasedala Bezpečnostní rada státu, vzhledem k situaci na severní Moravě v Moravskoslezském kraji a z mnoha dobrých důvodů na zasedání Bezpečnostní rady státu navázalo mimořádné zasedání vlády, které svolal premiér Jan Fischer. A já mu teď předám slovo.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, předně mi dovolte, abych jménem vlády a jménem svým vyjádřil skutečně svou hlubokou soustrast nad úmrtím všech těch, kteří zahynuli v souvislosti s touto tragickou událostí v těch postižených oblastech. Teď už k věci samotné. Vláda a jednotlivý resortní ministři monitorují od počátku tu situaci. Já jsme hned v ranních hodinách měl krátkou schůzku s ministrem vnitra, s ministrem zemědělství, spojil jsme se s hejtmanem Moravskoslezského kraje, s šéfem tamního hasičského sboru. Na základě těch informací, které jsme měli ráno jsem si svolal na 11 hodinu Bezpečnostní radu státu a návazně na to mimořádnou schůzi vlády. Já nebudu popisovat detailně jak ta situace v té oblasti vypadá, soustředím se jen na vybrané body, protože já jsem také konzumentem vašich zpráv od samého rána a vy o tom velmi dobře a velmi masivně informujete. Nebudu opakovat to, co vy už sdělujete české veřejnosti několik hodin, to není podstatné. Jenom pro rekapitulaci, hejtman Moravskoslezského kraje vyhlásil stav nebezpečí ráno ve 3:30 s ohledem na vývoj situace. Stav trvá do 24 hodin 24. července letošního roku. Zatím máme zprávu, potvrzenou zprávu o 9 obětech. Z toho pět utonulých, čtyři zahynuli tím, že se jim nedostalo pohotově lékařské péče, ale ten počet obětí může být ještě upřesněn, protože jsou tam nějaké pohřešované osoby. V současné době hladiny řek či potoků na úrovni tu 50leté tu 100leté vody a skutečně ten přívalů byl nesmírně prudký, stažený do velice krátkého času, tak ta situace ohledně hladin se stabilizuje. Situace je pod kontrolou díky působení krajských a lokálních orgánů, zasedají všechny struktury, krizové štáby, povodňové komise. Mohu vás ujistit, že situace je pod kontrolou. Je 120 evakuovaných lidí, kterým byly vytvořeny podménky pro přežití, jsou ubytování, mají prostředky pro to, aby bylo jim zajištěno nejzákladnější péče. My jsme se nesmírně zabývali tou humanitární situací. Máme všude zajištěny, pokud jsou výpadky pitné vody, jsou zajištěny náhradní zdroje pitné vody. Půlka Nového Jičína má problém s dodávkou elektrické energie a nejen Nový Jičín, ale i okolí. Mám nejnovější informace, že začaly pracovat diesel-agregáty, čili postupně se řeší i ty problém y dodávkou elektrické energie. Jsou tam výrazné poruchy na dopravní infrastruktuře, jednak na lokálních tratích, ale i trať koridorová, spoj na Ostravu, která je řešena náhradním autobusovým spojením právě na tomto koridoru a probíhají intenzivní obnovovací práce. Pokud jde o další, celkový stav je takový, že záchranné práce byly v dopoledních hodinách, respektive v ranních hodinách ukončeny, přeměňují se práce na odstraňování škod, na obnově území. Na žádost hejtmana, aby se do těch likvidačních prací a obnovovacích prací mohla být zapojena Armáda, protože už to nelze těmi lokálnímu prostředky tamními zvládnout, proto jsem svolal mimořádnou schůzi vlády, protože na to je třeba vydat usnesení vlády, nařízení vlády, k tomu došlo. Jsme připraveni tam angažovat příslušníky Armády ČR a uvolňujeme až do výše 1000 vojáků. To je smysl té dnešní schůze vlády a současně jsme přijali usnesení k tomu, že v souladu s příslušnými zákony je vláda připravena na ty nejnaléhavější tituly odstraňování škod a pomoci obyvatelům, věnovat prostředky v nezbytně nutném rozsahu, což je ve výši 54 milionů korun. To je druhý bod toho usnesení dnešní schůze vlády. Finanční prostředky plus nařízení vlády, které umožňuje angažmá vojáků Armády ČR, to může udělat jedině vláda. Vyhodnotili jsme tu situaci tak, že je potřeba požadavku hejtmana vyhovět. Já zůstávám ve spojení s hejtmanem, teď běží zrovna jednání na místě. Budeme se o tom informovat, čili vláda pečlivě tu situaci v dané oblasti monitoruje a současně jsme jednali o tom, jaká je předpověď meteorologická na nejbližší dny. V té dané oblasti nehrozí již akutní nebezpečí, jen v případě, že by se tam objevili nějaké prudké deště, ale tato situace hlášena není. Nicméně, před víkendem je možné, že v některých dalších oblastech je možné očekávat takovou bouřkovou činnost, která může přinést přívalové deště tohoto typu, ale ve všech částech republiky jsou všechny orgány a štáby, Integrovaný záchranný systém natolik aktivovány, že jsou schopny okamžitě přijímat patřičná opatření. To je z mé strany vše. Děkuji vám za pozornost.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Pokud pan ministr vnitra, či obrany chce něco doplnit?

Martin Barták, místopředseda vlády a ministr obrany: Myslím, že to bylo vyčerpávající. My předpokládáme nasazení do 1000 osob a adekvátní počet techniky na vyžádání jednotlivých hejtmanů či z rozhodnutí ministra vnitra či obrany. Jednalo by se o ženijní prostředky, ženijní brigády nebo nasazení našich záchranných útvarů.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prostor pro vaše dotazy.

Česká televize: Plánuje někdo z členů vlády výjezd přímo na místo? Zjišťovali jste už informace, jestli nebyla podceněna některá bezpečnostní preventivní opatření? Evakuace a podobně. Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Pokud jde o tu cestu, já to rozhodnutí nechám, až budu mluvit s hejtmanem, jak vypadá ta situace na místě. Podle toho se rozhodnu.

Martin Pecina, ministr vnitra: Já k tomu, jestli byla nějaká bezpečnostní opatření podceněna. V tomto okamžiku proto nic nesvědčí. Český hydrometeorologický ústav sice informoval o tom, že je nebezpečí přívalových dešťů, ale ty deště nelze identifikovat tak přesně na území. HZS tuto informaci, kterou průběžně dostává distribuoval všem starostům, kde takové nebezpečí hrozilo, nicméně si musíme uvědomit, že ta situace byla skutečně mimořádná. Deště, které přišli v těch nejpostiženějších místech způsobily tu přívalovou vlnu, která byla dva metry nad úrovní stoleté vody. Skutečně mimořádná situace, krátce trvající, ale intenzivní, takže tomto okamžiku nejsou žádné indicie, které by naznačily, že ta situace by podceněna. Naopak, byla zvládnuta velmi rychle, v kooperaci IZS, místních štábů, starostů. O půlnoci ta situace byla pod kontrolou a všem lidem, kteří ti pomoc potřebovali se v tom okamžiku dostávala, ale takto mimořádné situace, kdy skutečně taková lokální katastrofa, nelze ten systém dimenzovat tak, aby se tomu předešlo. Ale jak jsem řekl, ta opatření následná zafungovala velmi dobře. Nemyslíme si, že by došlo k podcenění.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Možná dodám, já jsme upozorňoval, že nás zajímá situace lidí, kteří tam žijí, kteří jsou zasaženi, i ta nějaká preventivní opatření dopředu. Já si myslím, že paní ministryně zdravotnictví, slušelo by se, aby vám řekla, jak její resort to vnímá.

Dana Jurásková, ministryně zdravotnictví: Bylo by dobré v této situaci informovat o tom, že ve všech postižených oblastech byli aktivovány krajské hygienické stanice, které jsou součástí povodňových štábů. Mají pod dohledem zdroje pitné vody, v oblastech, kde byl přerušen vodovodní řad či byly kontaminovány zásoby vody. Jsou činěna patřičná opatření, která s tím souvisí a obyvatelstvo je zásobováno také náhradními zdroji pitné vody. Dalším úkolem krajských hygienických stanic je dostatečně informovat obyvatelstvo, jakým způsobem si má počínat opři likvidaci zejména následků povodní, zabránit tedy přenosu dalších infekcí případně dalších komplikací, které s tím souvisí a v této souvislosti také krajské hygienické stanice začaly monitorovat, jaké mají zásoby očkovacích látek, zejména proti hepatitidě A, která je s takovou událostí spojena.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji paní ministryni, prosím, další otázky. ČTK.

ČTK: Já jsem se chtěl zeptat, jak jste došli k těm 54 milionům? Je to na základě žádosti hejtmana, je to konečné číslo?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: To jsou prostředky, které jsou na to příslušné z rozpočtu vyčleněny.

Radiožurnál: Doplňující dotaz k těm penězům, jakým způsobem budou rozdělené? Dostane je Nový Jičín či obce, které je budou distribuovat? Neuvažujete třeba, při minulých povodních byla možnost mimořádných půjček, které si lidé mohli vzít hned. Neuvažuje vláda o něčem podobném?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já bych se tady nerad uchýlil k nějakým rychlím prohlášením o způsobu těch alokací, to je dáno zákonem a standardně to ministerstvo financí umí. Ty prostředky dojdou jak mají a budeme dbát na to, aby to netrvalo dlouho. O dalších věcech o kterých jste hovořila se s pány ministry poradíme a ještě, pokud jde o ty prostředky, tak z toho jednání vyplynulo, že je možné ještě zapojení prostředků, které jsou v kapitole ministerstva pro místní rozvoj. O tom je třeba ještě mluvit i s ohledem na to jak vypadá stav, co je potřeba a ještě si proto opatřit stanovisko hejtmana. Prostě těch lokálních autorit, abychom o tom uměli dobře rozhodnout a peníze dobře alokovat. Máme ta ještě nějaké dodatečné zdroje.

Martin Pecina, ministr vnitra: Já bych to doplnil, my jsem ráno hovořili s panem hejtmanem. Rychlé peníze o kterých hovoříte, jsou uvolněny krajem na základě vyhlášení krizového stavu a ten byl vyhlášen a peníze v krajském rozpočtu jsou aktivovány a jedná se o 500 000 podle informací pro postižené obce a 20 000 jako individuální pomoc pro postižené občany.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, další dotaz.

Česká televize: Ještě dotaz na pana ministra vnitra. O čem informoval dnes pana prezidenta co se týče mimořádného opatření a kdo tu schůzku inicioval a kdy?

Martin Pecina, ministr vnitra: Já jsem měl s panem prezidentem dlouho připravenou schůzku, která se měla týkat opatření k extremismu. Já jsem ho informoval nejenom o tom, co připravuje ministerstvo vnitra ve věcech extremismu, ale i aktuálně o té situaci. V podstatě pan prezident dostal tu samou informaci, kterou dostala média od pana premiéra, protože ty informace jsou otevřené, veřejné. Nemám žádné jiné, které bych poskytoval panu prezidentovi a nebylo by je možné poskytnout zde.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, váš dotaz.

Televize Prima: Já mám dva dotazy, nejdříve na pana premiéra. Dnes ODS i ČSSD mají hodnotící tiskové konference k předsednictví. Chtěla bych se zeptat i vás, jak vy byste zhodnotil to naše předsednictví, tu dobu pdo vedením pana Topolánka a tu dobu…

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já myslím, že máme tiskovou konferenci k povodním, kde máme 9 obětí a přijímáme k tomu nějaká poměrně naléhavá a vážná opatření. Čili, pro to tu teď není terén.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Promiňte, pane premiére, já bych si vás dovolil pozvat na pondělní tiskovou konferenci po zasedání vlády a tam dostanete bohatě prostor. Josef Kopecký, MF Dnes.

MF Dnes: Uvolníte až 1000 vojáků na pomoc, kolik z nich reálně už dnes odjelo do kraje podílí se na záchranných operacích?

Martin Barták, místopředseda vlády a ministr obrany: To je standardní procedura, bych si dovolil odpovědět, ti vojáci budou teď na základě usnesení vlády, která tímto rozhodla o jejich aktivaci aktivováni a během několika hodin, jak jsem říkal, je to na žádost hejtmana, ministra vnitra, primátora prahy, či rozhodnutí ministra obrany. Budou podle toho nasazeni. Bude to do 1000 vojáků a budou aktivováni během 4-5 hodin, aby mohli být na místě podle požadavků tak, jak budou dány. Armáda v tomto případě je v té druhé vlně. Předpokládá se na odstraňování následků, eventuálně jako prevence. Jinak, jak bylo řečeno, IZS práce zvládá, zvládl je velmi dobře a na místě jsou členové IZS.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. Další dotaz.

Dotaz: Já jen, jestli vláda ví odkud je ta devátá oběť, protože záchranáři neví odkud je.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Nemohu vám k tomu teď poskytnout. Já tu informaci dostal o počtu obětí těsně než jsem sem odcházel. Takže k tomuto bych nerad, jde o lidské životy a lidská úmrtí a tragédie, nerad bych spekuloval a něco si vymýšlel.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkujeme. Já jen doplním, že ty informace členové vlády dostávají v průběhu celého dne, takže každou chvíli se upřesňují. Ještě máte jednu otázku.

Dotaz: Na pana ministra dopravy. Týká se to jeho, i jeho postoj by mne zajímal.

Gustáv Slámečka, ministr dopravy: My máme poškozené a opravené infrastruktury. V železniční infrastruktuře je to nejvážnější na koridorové trati, která spojuje jednak Prahu a jednak Brno s Ostravou. V úseku mezi hranicemi a Suchdolem nám nejezdí vlaky. Je tam náhradní autobusová doprava a nadále od Suchdola do Ostravy a Bohumína kyvadlová doprava. Máme ještě zavřeny tři regionální tratě. Intenzivně pracujeme na zprovoznění asi největší pozornost věnujeme právě té koridorové trati. Budeme situaci nadále monitorovat. Máme předpoklad, že dnes by mohla být trať zprovozněná. Navazují na to dopravní omezení, kdy na té trati nám nejezdí žádné vlaky. V silniční infrastruktuře máme též některé místní objížďky, protože jsou tam silnice zatopené. Škody se dají těžko odhadovat, protože na těch místech ještě stojí voda, takže budeme průběžně informovat o škodách.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Jestli nejsou žádné otázky, ještě tedy ČTK.

ČTK: Já jen doplňující, ten odhad škod, kdy odhadujete, že by mohl být znám odhad škod?

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Odhad odhadu, to je velmi těžké.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já bych teď nespekuloval o nějaké lhůtě. Je třeba konat, je třeba konat materiálně, konat technicky, humanitárně, aby ta situace se co nejdříve stabilizovala a obnovila a samozřejmě, návazně na to jde vyčíslit škody. Já bych tady s termínem nějak nespekuloval, ale bude v zájmu všech ty škody odhadnout co nejdříve.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, já vám děkuji za účast na mimořádném briefingu po zasedání Bezpečnostní rady státu a mimořádném zasedání vlády. Děkuji panu premiérovi a členům jeho kabinetu. Těším se zase někdy na viděnou.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Děkuji, že jste přišli, obvykle to nečiním, ale chtěl jsem vám poděkovat o tom, jak informujete a zprostředkováváte informace veřejnosti, které jsou nesmírně důležité pro zasažené oblasti a jejich obyvatele, ale i všeobecně pro veřejnost, která někam cestuje a tak dále, čili já myslím, že to je něco za co já bych měl poděkovat vám. Děkuji, že jste přišli.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

TK po mimořádném zasedání Bezpečnostní rady státu kvůli povodním

Související zprávy