Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

31. 1. 2024 19:13

Tisková konference po mimořádném zasedání Bezpečnostní rady státu, 31. ledna 2024

Lucie Ješátková, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci po jednání Bezpečnostní rady státu. O úvodní slovo poprosím předsedu vlády Petra Fialu.

Petr Fiala, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové, dnes se konala za účasti prezidenta republiky mimořádná Bezpečnostní rada státu, na které jsme projednali první komplexní materiální k tragickému útoku na Filozofické fakultě 21. 12. loňského roku. Masová střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy je bezprecedentní událost, která otřásla celou společností a i u mnoha lidí tím pocitem bezpečí a jistoty. Samozřejmě stále platí, že Česká republika patří mezi nejbezpečnější země na světě a na tom se nic nemění, ale musíme přemýšlet nad tím, jak tuto bezpečnost udržovat, jak ji ještě vylepšit, a hledáme i poučení z té tragické události. 

Bezpečnost naší země, její zvýšení, není samozřejmě jenom záležitostí státu, jakkoliv právě stát má v této věci rozhodující a neoddiskutovatelnou roli, ale je to záležitost nás všech. V tomto smyslu jde určitě o sdílenou odpovědnost. My jsme dnes byli seznámeni panem prvním místopředsedou vlády a ministrem vnitra s podrobným vyhodnocením celé události a s návrhem 33 opatření do budoucna.

Nejde jenom o aktivity Ministerstva vnitra, policie, hasičů, ale jde i o nebo půjde i o aktivity Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy atd.

Ta opatření budou rozdělena do několika oblastí. Policie České republiky zlepší analytické nástroje, znovu prověří aktuální postupy a výcvik a zaměří se i na osvětu a vzdělávání v oblasti měkkých cílů. Hasičský záchranný sbor připraví nový způsob rychlého informování obyvatel. Ministerstvo vnitra zajistí školení, semináře a posilování kapacit provozovatelů veřejných míst, ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví zajistí také přípravu na nový zákon o zbraních, důslednou digitalizaci systému a provázání registrů a výměnu informací. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vytvoří bezpečnostní standardy pro vysoké školy, zajistí potřebná školení a bude pokračovat v poskytování psychologické pomoci na univerzitách.

To jsou příklady těch opatření nebo ty hlavní směry, kterými půjdeme. Vidíte, že to je velmi komplexní a že to je důkladně promyšleno. Možná nad rámec toho bych chtěl ještě říct, že na Bezpečnostní radě státu opakovaně zaznívalo poděkování složkám integrovaného záchranného systému za způsob, jakým zvládly tu situaci, a i za způsob, jakým řeší její následky a dopady. Já bych chtěl poděkovat všem v čele s panem ministrem vnitra za to, jakým způsobem vyhodnocují tu situaci a navrhují různá opatření, která mohou bezpečnost v naší zemi do budoucna ještě vylepšit.

Bezpečnostní rada státu, tímto konstatováním končím svoje úvodní slovo, uložila panu ministrovi vnitra předložit vládě návrh dopodrobna rozpracovaných opatření do 26. června letošního roku.

Lucie Ješátková, tisková mluvčí vlády: Děkuji, nyní poprosím o slovo prvního místopředsedu vlády a ministra vnitra Víta Rakušana.

Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Děkuju za slovo. Dobrý den, dámy a pánové, já plynule naváži na úvodní slova pana premiéra. Ano, máme tady sérii opatření rozdělených do mnoha kategorií, ale já bych chtěl říci jednu věc. Nezávisle na tom, kdo v té době vládnul, tak prostě rozhodně není skutečností, že by se policie do této doby, do tragického útoku, nepřipravovala na podobný typ událostí. Že by nebyly založeny po nešťastných událostech v Uherském Brodě prvosledové hlídky, které jsou velmi účinným nástrojem a bývají velmi rychle na místě s velmi účinnými zbraněmi, s dobrou výbavou a podobně. Už od roku 2011 probíhá řada školení, vzdělávacích programů pro policejní instruktory, velitele zásahů, policisty. A už v roce 2017 byla přijata koncepce ochrany měkkých cílů, na kterou my v téhle době tou sérií opatření navazujeme a nějakým způsobem je dál rozvíjíme.

To, co jsme dnes dostali k dispozici, je první materiál. První souhrnný materiál a policie ho bude rozpracovávat. Policie také do toho zmíněného června letošního roku předloží komplexnější materiál v nějakém dlouhodobějším horizontu, který dopodrobna vyčíslí ty jednotlivé náklady, rozpočtové nároky nejenom na tento rok, ale na nějaké střednědobé i dlouhodobé období.

Už pan premiér zmínil, že analytické schopnosti, kompetence policie a především možnosti jejich systémů jsou něco, na co se musíme zaměřit velmi intenzivně. Už od 1. 1. 2026 bude k dispozici centrální registr zbraní s nejrůznějšími prostupy do zbytku dalších systémů, do nutných zdravotních systémů a bude lépe spolupracovat se systémy obchodníků se zbraněmi a podobně. Musíme také dostát systemizaci, která je v policii nastavena.

Máme mít 241 prvosledových hlídek. V současné době jich je na území České republiky rovnoměrně rozprostřeno po všech krajích 210 těchto hlídek a chceme se opravdu dostat během ne až tak úplně dlouhé doby na to původně plánované číslo, což znamená je samozřejmě dovybavit kvalitními zbraněmi, kvalitní balistickou ochranou. Potřebujeme samozřejmě investovat i do jejich výcviku a také do třeba intenzivnějšího výcviku zásahových a speciálních jednotek, které jsou u nás ve velmi dobré kvalitě, ale třeba příprava nových střelnic a podobně, to jsou prostě věci, na kterých také budeme pracovat.

Na Ministerstvu vnitra se logicky budeme zaměřovat na expertní poradenství, semináře. Už v této době to velmi aktivně nabízíme spolu s Policí České republiky všem univerzitám po celé České republice a přicházejí další zájemci, kteří chtějí být v těchto kompetencích proškoleni. Aktualizujeme metodiky, příručky. Připravujeme informativní kampaň pro veřejnost, pro mladé lidi, kde chceme oslovit i influencery, kteří umějí hovořit řečí mladých lidí, a bude to zaměřeno nejenom na krizové situace, ale i na jakousi detabuizaci psychických onemocnění, psychiatrických onemocnění a podobně.

V oblasti zbraňové legislativy, což už víte, jsme přijali ve třetím čtení zákon, který mnohé zpřísňuje. Modernizuje centrální registr zbraní, zlepšuje výměnu informací se zdravotním sektorem, zavádí tzv. červené dlaždice povinně, to znamená rychlé používání a nahlašování podezřelých nákupů či podezřelého chování majitelů zbrojních průkazů.

Spolu s Ministerstvem zdravotnictví připravujeme podrobnou metodiku pro praktické lékaře, jak má vypadat ten zdravotní postup toho praktického lékaře, toho, který má finálně dávat razítko na žádost o zbrojní průkaz, ve které chvíli má třeba nařídit dodatečné psychologické vyšetření a podobně.

Založili už jsme teď pracovní skupinu, která se setkala a přichází s návrhy na novelizaci zákona 119/2002 Sb., to je té stávající zbraňové legislativy, kde se chceme shodnout na několika základních věcech, které bychom chtěli novelizovat v tom režimu 90, tedy ve zrychleném projednávání v Poslanecké sněmovně.

Zároveň připravujeme nový efektivní nástroj pro rozesílání varovných zpráv v případě aktuálního nebezpečí. Takovou technologii máme. Máme ji k dispozici. Mají ji k dispozici hasiči, mohou ji sdíleně používat i policisté, ale budeme se bavit o té novější a lepší technologii cell broadcast, kdy se vám na zpráva objeví přímo na displeji vašeho telefonu. Tady už jsme se bavili o tom, že pan premiér, pan ministr průmyslu a obchodu, já osobně budeme vyjednávat i s operátory, abychom našli celkem rychlé řešení a zefektivnili tento způsob fungování.

Zároveň jsme se samozřejmě bavili o tom, že je potřeba se zabývat obecně otázkou nějaké psychické odolnosti obyvatelstva, psychologické pomoci třeba studentům ve školách a podobně. To se nemůže oddělovat od série těch opatření, která máme.

Je logické, že všechno toto bude mít i rozpočtové nároky, nicméně Bezpečnostní rada státu jako taková neurčuje nějakou konkrétní sumu. Tady se bavíme o těch jednotlivých opatřeních a případné rozpočtové posílení vnitřní bezpečnosti musí vzejít z té vládní diskuze, z rozpočtových možností, které máme a které jsou určitě limitovány, ale tak, abychom byli schopni dostát tomu očekávání, a to je očekávání zvýšeného pocitu bezpečí v naší zemi a vlastně toho pocitu, že vnitřní bezpečnost je zaručena.

Poslední informace, kterou neříkám rád, ale říci musím: Děláme maximum pro to, abychom investovali do prevence, abychom učinili taková opatření, která prevenci pomohu, ale zároveň je potřeba říci, že zcela předcházet, eliminovat činy osamělých útočníků prostě nelze.

Chtěl bych poděkovat panu premiérovi i všem vládním kolegům, jak si vzali za vlastní tento úkol a dnes všichni byli na Bezpečnostní radu vzorně připraveni. Chci poděkovat i panu prezidentovi, že svou přítomností dal váhu tomu, že vláda České republiky bere vnitřní bezpečnost velmi vážně, a preventivní kroky, které můžeme udělat, opravdu uděláme, a to v brzkém čase.

Lucie Ješátková, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Nyní máme prostor pro dotazy. Česká televize.

Karolína Jelínková, Česká televize: Dobrý podvečer, co se týče tedy vlastně toho bodu, o kterém jste mluvil, pane vicepremiére Rakušane, vy zítra máte o tomto tématu mluvit také na bezpečnostním výboru Sněmovny. Vím, že ta část má být i uzavřená. Bude tohle třeba jedna z těch hlavních věcí, o čem mezi poslanci chcete hovořit, nebo jsou tam ještě nějaké posuny z toho, co je možné samozřejmě komentovat?

Zároveň, když jste mluvil o těch rozpočtových možnostech, tak co to znamená pro ten návrh, který jste avizoval, že představíte koaličním partnerům ohledně těch tří miliard? Jestli to můžete podrobněji představit i nám, na co konkrétně by to šlo? Pana premiéra bych požádala o reakci, jestli toto je věc, která může uspět, tato vlastně rozpočtová změna?

Ještě na závěr jeden dotaz, když jste tady oba. Protože výrok pana Rakušana ohledně ČEZ vzbudil poměrně rozruch, jenom by mě zajímalo, jestli už to je věc, která je tak nějak vyřešená, kterou jste si vyříkali, nebo jestli to bude mít ještě nějaké důsledky, o čemž včera mluvila třeba paní Pekarová? Děkuju.

Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Já si dovolím začít, jestli pan premiér výjimečně dovolí, protože se to týká mého výroku. A začnu tím od konce. Já už včera na formátu K5 jsem se kolegům za ten výrok omluvil. Vysvětlil jsem jim kontext, v jakém byl pronesen. Byl pronesen v nějaké určité atmosféře, v debatě s občany a podobně. Uvedl jsem ho ještě ten večer na pravou míru doplňujícím tweetem, kde jsem vysvětloval, že to je věc, o které historicky vláda hovořila, ale aktuálně nic takového na stole není.

Chápu, že na takový výrok koaliční partneři mohli reagovat třeba ostřejšími slovy. Nicméně to, co já jsem udělal v té chvíli: Pokud člověk udělá chybu, má se za ni omluvit. Pokud uvede údaje, které v té době neodpovídají realitě, má je uvést na pravou míru. Nic více jsem v tuto chvíli udělat nemohl a řekl jsem to svým kolegům osobně do očí. Nevzkazoval jsem jim to někde přes nějaké tweety nebo podobné komunikační kanály.  

Co se týče toho, o čem se bude mluvit na bezpečnostním výboru. Nemůžeme sdělovat nic dalšího, opravdu v této chvíli můžeme zhodnotit to, co už na bezpečnostním výboru vlastně zhodnoceno bylo. Mohou být v podrobnějším přehledu představena ta jednotlivá opatření, která vzala na vědomí Bezpečnostní rada státu. To určitě lze, ale v tom vyšetřování jako takovém se nic nezměnilo. Státní zastupitelství stále má vlastně celý ten případ mnohočetné vraždy pod sebou a ten je stále vyšetřován, byť pachatel je znám. Stejně tak Generální inspekce bezpečnostních sborů v této chvíli prověřuje celou řadu nejrůznějších podnětů, podání, zabývá se výsledky vnitřní kontroly, Úřadu vnitřní kontroly Policie České republiky. A není teď, co podávat dalšího.

Ale tady bych chtěl říci, že si nepamatuju žádný kriminální čin, a tohle byl odporný kriminální čin, který nás všechny zasáhl, že by Policie České republiky někdy tak transparentně, otevřeně, často v maximální možné míře informovala. A jak řekl policejní prezident, ve chvíli, kdy by bylo teoreticky možné někdy uvolnit další informace, určitě tak bude učiněno, ale v této chvíli k žádnému takovému posunu v té věci nedošlo.

Co se týče finančních nároků, znovu říkám: Tohle byla Bezpečností rada státu. Já jsem tam velmi rámcově představil, kam by měly finanční prostředky směřovat. Primárně do opatření, která jsem zmínil, ale podrobně se o tomto opravdu bude diskutovat až na vládě a samozřejmě na poradě ministrů, kde bude přítomen i ministr financí, budeme hledat možnosti.

Lucie Ješátková, tisková mluvčí vlády: Děkuji.

Petr Fiala, předseda vlády: Já potvrzuji to, že jsme se o tom bavili. Bavíme se normálně a to si myslím, že je důležité. Vládu tvoří pět stran. Každá má nějaký program, nějaké priority, nějaké důrazy. Občas se musíme střetnout, to je prostě naprosto logické. Ale to, co je podstatné a co si myslím, že nás odlišuje od těch předcházejících koalic, ve kterých se ti představitelé vzájemně uráželi veřejně a asi spolu nebyli schopni mluvit – my jsme spolu schopni mluvit.

Jsme normální lidé, kteří dělají chyby, kteří mají různé názory na různé věci, ale jsme normální v tom, že si prostě sedneme a dokážeme o tom diskutovat a vyříkávat si to, byť je to třeba nepříjemné. Ale je to důležité, protože pak jsme schopni přijímat společná rozhodnutí, která jsou důležitá pro tuto zemi. To si myslím, že je to nejpodstatnější sdělení.

Když se podíváte na průběh dnešního dne, k čemu všemu jsme dospěli a co všechno klíčového z hlediska bezpečnosti, z hlediska prosperity, z hlediska energetiky pro tuto zemi jsme společně vyřešili, tak to je přece ta nejpodstatnější zpráva. A ne to, jestli se někde vůči sobě v něčem vymezujeme nebo někdo někde udělá nějakou chybu.

Pokud jde o, tam ještě byla druhá otázka, pokud jde o debatu o potřebných finančních prostředcích. Budeme muset vždycky zvažovat, co je potřeba v důsledku aktuálních událostí někde přidat, upravit a kde ty peníze vezmeme. To není jednoduchá otázka. O tom všem se určitě můžeme bavit, žádná debata není tabu.

Vidíte, že dnes jsme dodrželi jeden ze slibů nebo z rozhodnutí vlády, který jsme udělali až poté, co vlastně byl připraven rozpočet na rok 2024, a to bylo navýšení finančních prostředků pro školství ve výši čtyř miliard korun. O dalších věcech se můžeme bavit, ale jsme samozřejmě limitováni těmi možnostmi, které státní rozpočet má, a to musíme mít vždycky na paměti.

Lucie Ješátková, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz Český rozhlas.

Jana Karasová, Český rozhlas: Dobrý večer, já bych se chtěla zeptat, jak reagoval pan prezident, který byl dnes na Bezpečnostní radě státu přítomný, na ta opatření, která jste přinesli. Jestli měl k tomu nějaké komentáře nebo tam pro něho bylo něco důležitého.

Pak bych se ještě chtěla zeptat k zákonu o zbraních, možná i vzhledem k tomu, že teď je ta jedna verze projednaná Sněmovnou, ještě není jasné, co bude ta finální, pokud projde Senátem, ale jestli byste teda mohl jenom zopakovat, co jsou ty věci, které se budou zavádět teď už na základě té Sněmovnou projednané verze, a co jsou ty věci, o kterých chcete diskutovat, které chcete navrhnout ještě jako tu nadstavbu? Děkuju.

Petr Fiala, předseda vlády: Já jenom jednu větu k panu prezidentovi. Pan prezident určitě bude komentovat podle vlastního uvážení to, jak se on dívá na ty věci. Já za vládu říkám, že jsme byli velmi rádi, že pan prezident přijal moje pozvání a využil svého práva zúčastnit se jak jednání vlády, tak mimořádného jednání Bezpečnostní rady státu. Myslím, že to vyjadřuje zájem pana prezidenta o klíčová strategická rozhodování a o klíčové věci, jako je bezpečnost České republiky. Byl to i důležitý signál pro veřejnost, že hlavní ústavní činitelé spolu komunikují a mají společný zájem na dobré budoucnosti České republiky.

Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Já potvrzuji slova pana premiéra. Pokud jsem osobně hovořil s panem prezidentem, tak on také vyjadřoval poděkování integrovanému záchrannému systému. Poslouchal ta opatření jako taková, žádné komentáře a rozhodně ne negativní k té věci neměl. Vzal je na vědomí a považuje určitě za důležité a tak jsme spolu komunikovali i osobně, že se vláda v téhle chvíli věnuje tomu, aby u občanů zvýšila pocit bezpečí. To je určitě velmi důležitá věc a po takové tragédii vždycky vláda a zodpovědná politická reprezentace musí nějakým způsobem reagovat a komunikovat s veřejností. A proto tam i pan prezident byl s námi a určitě mu za to patří poděkování.

Co se týká té zbraňové legislativy, tak ta, kterou jsme schválili v Poslanecké sněmovně ve třetím čtení, vstoupí v platnost 1. 1. 2026, kde základní záležitostí je právě ten centrální zbraňový registr napojený na všechny ostatní rejstříky. Za další obsahuje tento zákon možnost policie odebrat preventivně zbraně, pokud orgán státní moci upozorní, anebo veřejné moci, na nějakého podezřelého držitele zbraní. Je to soudně přezkoumatelné rozhodnutí.

I tento nový zákon obsahuje povinnost používání té „červené dlaždice“, hlášení podezřelých nákupů a podobně. Ale, a to je i věc, kterou už chceme dát i do té zrychlené novely zákona, který by v absolutně ideálním případě, který neumím teď ještě garantovat, mohl platit už od 1. 7. Od toho 1. 7. bychom také byli rádi, kdyby i ten bod, který jsem zmínil, to znamená možnost Policie České republiky odebrat preventivně zbraň v případě nějakého relevantního podezření, byla už v té novelizaci.

Diskuse se vede o tom, jakým způsobem umožnit třeba vládě vydávat nařízení o změně lékařských postupů, ale to je diskutováno s odbornými psychology, s klinickými psychology. Musí to odpovídat realitě, nesmíme přijít se zákonem, který bude neproveditelný, protože třeba budou chybět kapacity nějakého odborného vyšetření a podobně.

Diskuze se vede a zatím to vypadá v té pracovní skupině, že ta „červená dlaždice“ jako taková by měla být zcela bezproblémová. Možnost vydávání nařízení vládě to určitě ještě bude věc další diskuze.

Lucie Ješátková, tisková mluvčí vlády: Děkuji a vzhledem k omezenému času členů vlády máme prostor pro poslední dotaz. iDNES.

Jan Kopecký, iDNES.cz: Dobrý večer, já bych se zeptal pana ministra vnitra Rakušana. Možná jsem ne úplně přesně pochopil jednu tu vaši jednu odpověď. Platí i po dnešním jednání Bezpečnostní rady státu, že budete na jednání koalice a při jednání vlády požadovat tři miliardy korun na posílení opatření vnitřní bezpečnosti? Děkuji.

Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Ta suma byla předběžná. My máme ještě o něco přesnější vyčíslení, ale já bych chtěl potom na veřejnost přijít s nějakou reálnou částkou, která opravdu už bude dojednána. My budeme s panem ministrem Stanjurou jednat nejenom samozřejmě plenárně na vládě, jak to děláme obvykle. Přislíbil nám i jednání přímo s generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru a policejním prezidentem, kde budeme detailně rozebírat jednotlivé položky, které jsem představil. Takže zhruba v těchto částkách se ta představa pohybovala, ale opravdu s tím finálním číslem chci přijít až ve chvíli, kdy budu dohodnutý se svými kolegy na vládě.

Lucie Ješátková, tisková mluvčí vlády: Tiskovou konferenci končím, moc děkujeme. Hezký večer. Na shledanou.

Petr Fiala, předseda vlády: Na shledanou.

Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Díky, na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po mimořádném zasedání Bezpečnostní rady státu, 31. ledna 2024

Související zprávy