Tiskové konference

5. 3. 2021 15:56

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 5. března 2021

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády. Nejprve pan premiér Andrej Babiš.

Andrej Babiš, předseda vlády: Takže dobrý den dámy a pánové, budu stručný. Mým úkolem je informovat ohledně opatření v home office, což považujeme za velice důležité opatření z hlediska snížení mobility. My jsme to diskutovali se všemi ministry a konstatujeme, že naše rezorty se home office snaží maximálně využít. To znamená, že přítomnost podle výpovědí jednotlivých ministrů je 15 až 20 procent zaměstnanců na pracovištích. To je samozřejmě důležité. Vláda mě pověřila, abych vyzval všechny zaměstnavatelské svazy, aby udělaly maximum pro to, aby jejich zaměstnanci tento home office využívali.

My jsme se zabývali nějakou možností to nějak nařídit, ale já myslím, že to ani není potřebné. Že určitě všichni zaměstnavatelé chápou, že je to důležité z hlediska mobility. Samozřejmě je tam i ta motivace ohledně autotestování, že tyto zaměstnanci, kteří zůstanou na home office, to autotestování nebudou mít.

Ještě pár slov k očkování. Já bych znovu chtěl apelovat na všechna očkovací místa, aby skutečně udělala maximum pro to, aby očkovala rychle, aby si nenechávala rezervu na druhou dávku. Ty dodávky přicházejí. Česká republika dostala celkově od 26. 12. už 1 041 950 vakcín. Samozřejmě to očkování denně sice stoupá, ale myslím si, že je možné určitě ještě ho zrychlit. Samozřejmě, týká se to i víkendu, kde je určitě kapacita.

Takže pan ministr Blatný napsal dopis všem hejtmanům. My samozřejmě s hejtmany spolupracujeme, snažíme se řešit nějaké ty logistické problémy a každé úterý máme na to jednak Radu pro zdravotní rizika, kde to řešíme, a očkování je jako hlavní priorita. A samozřejmě i s hejtmany pravidelně řešíme velice konkrétní logistické problémy, abychom společně to očkování zvládli, protože ta množství se navyšují a musíme se na to dobře připravit.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, dále ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Dobrý den, krátce. Jedna z důležitých věcí je zavedení pracovní povinnosti pro studenty, kterou vláda dnes na svém mimořádném jednání schválila.

Pracovní povinnost je nařízena studentům přes hejtmany nebo primátory. A týká se po dohodě s vedením jednotlivých škol včetně vysokých škol i lékařských fakult čtvrtého a pátého ročníku prezenční formy studia medicíny, všech ročníků s výjimkou posledního bakalářských a pětiletých magisterských studijních programů na vysokých školách nebo vyšších odborných školách, třetích a čtvrtých ročníků denní formy na středních zdravotnických školách nelékařských povolání a také bakalářského nebo pětiletého magisterského studia psychologie.

Rovněž došlo ještě k další změně v této oblasti oproti tomu, co bylo na jaře anebo koneckonců i v podzimních měsících, a to – a to je velmi podstatné – že pracovní povinnost nelze uložit nebo je nutné ji zrušit těm studentům, kteří prokáží, že již pracují pro poskytovatele zdravotních služeb.

To znamená, ti studenti, který už pro náš stát, pro všechny sestry a lékaře, dělají spoustu věcí formou dobrovolné pomoci, tak tito této pracovní povinnosti podléhat nově nebudou a bude jim ponechána možnost té dobrovolné práce, protože už mají v této oblasti zkušenost a jsou často vázáni na jednotlivá zdravotnická zařízení, která je potřebují.

Pokud se týká ještě dalších drobnějších změn v mimořádných opatřeních, které se týkaly především testování, potom je to několik drobností v opatřeních týkajících se antigenního testování klientů a zaměstnanců pobytových zařízení a sociálních služeb, kde jsou zavzaty i pečovatelské služby a sociální služby poskytující osobní asistenci.

Změny jsou potom také v tom, a to je asi také podstatná informace a týká se vlastně testování kdekoliv, že tomuto testování se nemusí podrobit osoby, které v posledních 90 dnech covid-19 prokazatelně prodělaly, které byly proočkované nebo které v posledních pěti dnech absolvovali PCR nebo antigenní test a mají o tom doklad.

V opatření, které se týká samotestování zaměstnanců, bylo rovněž uvedeno jako povinnost zaměstnavatelů vést evidenci provedených testů u zaměstnanců, což je koneckonců logické doplnění.

Ke změně došlo také v mimořádném opatření, které se týká povinného testování zaměstnanců. I zde, tak jak už jsem byl řekl, se to netýká těch, kteří onemocnění prodělali nebo jsou kompletně očkovaní. A mezi ty zaměstnance, kteří byli už dříve, jsou rovněž přidáni zaměstnanci, kteří se vyskytují v agenturní činnosti a další.

Potom ještě poslední drobnost, kterou bych rád uvedl, je, že jsme rovněž schválili to, že došlo k určitým změnám ve využití těch testů, které vláda nařídila zajistit původně pro plošné a pravidelné testování ve školách. To znamená, tyto testy – respektive jejich část – bude použita pro testování v rámci státní správy. A pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nicméně zůstane k dispozici 2,6 milionů testů i nadále.

To je za mě všechno.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a pan vicepremiér Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr dopravy, průmyslu a obchodu: Dobrý den. Dovolte, abych vás teď detailněji seznámil se stavem testování v podnicích a hned na to i uvedl vládní rozhodnutí pro testování v rámci veřejné sféry.

V rámci testování v podnicích vše zatím běží bez větších problémů. Firmy nad 250 zaměstnanců začaly testovat v tomto týdnu a dnes se k nim připojují a zahajují testování firmy mezi 50 až 249 zaměstnanci.

Musíme poděkovat jak firmám, tak zaměstnancům, tak i všem zaměstnancům v testovacích centrech. Je to skutečně nápor v tuto chvíli, nicméně firmy a podniky se stávají součástí řešení krize a musíme říct, že dělají maximum pro to, aby zaměstnance protestovaly.

Je faktem to, že samotesty se dodávají de facto každým dnem. V tuto chvíli už je schválených více než šedesát dodavatelů a další přibývají. Pokud se nepletu, tak dalších několik desítek v tuhle chvíli čeká na výjimku Ministerstva zdravotnictví.

V příštím týdnu by mělo být testů dodáno poměrně solidní množství tak, aby se všechno zvládlo. Nicméně je možné, že v těch následujících hodinách to bude na hraně. Proto doporučujeme, aby se nepředzásobovaly na několik týdnů, ale aby si firmy kupovaly spíše v řádech jednotek dnů nebo třeba na jeden, na dva týdny s tím, že je možné, že krátkodobě ta cena vystřelila kvůli tomu, že ta situace je tak na hraně poptávky a nabídky, do vyšších cen. I z tohoto důvodu je lepší si dnes koupit těch testů o něco méně a v momentě, kdy jich sem přijde na trh více v tom příštím týdnu, tak dokupovat další.

Je pravdou, že v dané chvíli nechceme totálně přetížit testovací centra v nemocnicích, takže doporučujeme využívat buď závodního lékaře, nebo smluvní komerční testovací centrum, případně obvodního lékaře pro ty klasické AG testy. A samozřejmě využívat dále samotesty.

Současně je třeba ještě doplnit, že jsme v rámci dnešního mimořádného opatření, jak už zde naznačil pan ministr zdravotnictví, mezi v uvozovkách zaměstnance, ale mezi ty, kterým se bude proplácet samotestování, zařadili dočasně přidělené zaměstnance od agentury práce a současně, a to je důležité podtrhnout, i osoby, například osoby samostatně výdělečně činné, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.

Zjednodušeně řečeno – živnostníci, kteří se budou pohybovat v areálu podniku, ať už v rámci průběžné práce, nebo v rámci jednorázové práce, to znamená, dělají tam nějaký řemeslný živnostenský úkon, tak musí být testováni. Respektive musejí prokázat negativní test. Pokud ho neprokáží, tak je možné je zahrnout do testování v rámci podniku, ve kterém se v tuto chvíli zdržují, nebo i dlouhodobě zdržují, a ten podnik má možnost si je vynárokovat v rámci své zdravotní pojišťovny.

Zjednodušeně řečeno – všichni lidé, kteří se budou pohybovat v podniku, ať to jsou zaměstnanci na plný pracovní úvazek, na částečný pracovní úvazek, DPP, DPČ, ať jsou to pracovníci agentur práce anebo to jsou živnostníci, musí mít negativní test. A pokud si ho ti živnostníci nepřinesou vlastní, tak je možné je zahrnout jakožto podnikové zaměstnance, říkám v uvozovkách zaměstnance.

Současně mi dovolte, abych vám sdělil, že vláda rozhodla o povinné testování státních zaměstnanců. O tom jsme již informovali v průběhu tohoto týdne. S ohledem na to, že testování v rámci podniků se osvědčuje, s ohledem na to, že protestujeme dva až 2,5 milionu podnikových zaměstnanců v následujícím týdnu, respektive dohromady i s tímto týdnem, a s ohledem na to, že postupně chceme protestovat de facto všechny zaměstnance v české republice, tak další skupina z těch, kteří budou povinně podstupovat testování, budou zaměstnanci ve veřejné sféře.

Co to fakticky znamená? Zaměstnavatelé, čili veřejná a státní sféra, jsou povinni nejpozději od 10. března, čili od příští středy, zajistit pro své zaměstnance antigenní testy. Přičemž od středy 17. března, čili o týden později, již nebude smět veřejný zaměstnavatel vpustit na pracoviště zaměstnance, který nebyl v posledních sedmi dnech otestován na koronavirus.

Ano, zavádíme de facto stejné podmínky jako pro zaměstnance podniků. To znamená, všichni zaměstnanci veřejné sféry, kteří budou na pracovišti, budou jedenkrát týdně testováni, počínaje 10. březnem.

Veřejným zaměstnavatelem se rozumí zaměstnavatel uvedený v paragrafu 303 zákoníku práce, případně jiná organizační složka státu a územní samosprávní celek, právnická osoba, k níž stát nebo územní samosprávný celek plní funkci zakladatele nebo zřizovatele s výjimkou státního podniku a národního podniku a školy nebo školského zařízení podle školského zákona. Dále veřejná vysoká škola. Dále služební úřad v případě státních zaměstnanců. Dále bezpečnostní sbor v případě příslušníků bezpečnostních sborů a Armáda ČR, Vojenská kancelář prezidenta republiky, Hradní stráž nebo Ministerstvo obrany, a případně vojáků z povolání.

Tato povinnost se zatím netýká základních a středních škol, protože ty jsou v současné době uzavřeny. Výjimka z tohoto nařízení bude i pro testování v sociálních službách, které je ošetřeno zvláštním krizovým opatřením. A je třeba ještě připomenout, že zaměstnancem je rovněž státní zaměstnanec, příslušník bezpečnostního sboru, voják z povolání, soudce nebo státní zástupce.

Teď dvě důležitá sdělení: Pro veřejné zaměstnavatele s méně než padesáti zaměstnanci na pracovišti je toto testování nepovinné, ale rovněž možné. Je to podobné opatření, jako je v tom podnikovém sektoru. Zatím, říkáme zatím, podniky a firmy, které mají do padesáti zaměstnanců, jsou na bázi dobrovolného testování.

Současně je třeba připomenout, že povinnost testování se netýká zaměstnanců na home office. Stejně tak je ještě třeba připomenout to, že testování zaměstnanců se netýká těch, kteří prokazatelně prodělali covid-19 v uplynulých devadesáti dnech a těch, kteří mají potvrzení o očkování, což je tedy úplně stejné, jako jsme doplnili i pro podniky.

Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, Česká televize.

Klára Bazalová, Česká televize: Dobrý den, nejprve se zeptám, s dovolením, pana ministra zdravotnictví. Omlouvám se, jestli jsem to přeslechla, ale od kdy přesně by ta pracovní povinnost pro studenty měla platit? A pak ještě, váš rezort dnes uvedl, že Česko aktivovalo zahraniční pomoc. Co to tedy v praxi znamená, když ještě nebylo požádáno o převoz pacientů? A pak se, s dovolením, ještě doptám pana premiéra. Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Děkuju. Ta pracovní povinnost je od pondělí příštího týdne. A pokud se týká aktivace pomoci, tak je to přesně tak, jak to slovo má význam. To znamená, ta pomoc byla aktivována, je možnost o ni požádat, jsou pevně nastaveny systémy a procedury, jak to udělat, zatím o žádného pacienta takto požádáno nebylo.

Klára Bazalová, Česká televize: A pana premiéra bych se zeptala: Vy jste uvedl, že ještě tento týden by Francie Česku měla poslat 15 000 vakcín. Tak jestli máte informace, kdy přesně dorazí, kam by měly dorazit, podle jakého klíče budou rozdělené? A prosím řešili jste dnes na vládě angažmá paní Svrčinové? Na její facebookové stránce se vloni v říjnu objevil příspěvek, který romská organizace Romea označila za rasistický, byť ona včera večer ve vysílání České televize mluvila o tom, že neví, jak se to tam objevilo. Ale chtěla bych se tedy zeptat, jestli ona má být tou novou hlavní tváří, jak jste, pane premiére, říkal, že doufáte v to, že půjde do médií a bude tváří, které lidé uvěří. Jestli to na to může mít nějaký vliv? Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Paní Svrčinovou jsme neřešili. A co se týče paní Svrčinové, tak já ji považuji za odborníka, pracovala i v Bruselu. Takže předpokládám, když ji navrhuje pan ministr Blatný, že je to člověk na svém místě. Já si myslím, že potřebujeme, aby i hlavní hygienik mluvil v médiích o epidemiologických věcech, a ne ministři nebo politici. Já myslím, že to mají dělat odborníci. Já paní Svrčinovou považuju za odborníka. A ta první otázka byla?

Klára Bazalová, Česká televize: Vakcíny z Francie. 

Andrej Babiš, předseda vlády: Vakcíny z Francie budou přiděleny normálně do systému. To znamená, že tam se nepočítá s tím, že by byly speciálně přiděleny někomu do nějaké, v rámci těch rezervací. Takže to bude zkrátka přiděleno do těch ostatních dodávek. A pokud vím, tak by to mělo přijít příští týden.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Televize Nova.

Eliška Kopánková, TV Nova: Hezké odpoledne, já bych měla těch dotazů víc. Asi začnu na pana vicepremiéra Havlíčka. Hrozí stále uzavření velkých továren, nebo už je to s tím testováním teď passé? Tak to je jedna otázka, jestli můžete odpovědět, pak budu pokračovat. Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Neuvažujeme o tom. My jsme naopak šli cestou takovou, že se nejenom továrny, ale obecně podniky stávají součástí řešení. Přistoupily k tomu nesmírně zodpovědně a je třeba říci, že jsme díky tomu vytvořili jenom v tomto týdnu 10 000 testovacích míst. Podle našeho názoru to jede dobře, samozřejmě zatím jsme při zemi, uvidíme, jak to bude fungovat v těch následujících dnech. Ale pokud se udrží, řekněme, takovýto přístup zaměstnavatelů a zaměstnanců, pak se domníváme, že to je možná jeden ze zásadních zlomů v rámci pandemie.

Protože si uvědomme jednu věc: Kdybychom dnes udělali to, že by se tyto podniky zavřely a ti lidé by byli doma, nebyli by logicky testováni, neměli bychom absolutně žádný přehled o tom, jestli ti lidé jsou pozitivní, nebo negativní. Oni by s největší pravděpodobností se pohybovali po své obci, po svém městě a přenášeli by vir.

Jenom vám řeknu příklad. Včera jsme otestovali třetinu zaměstnanců tímto způsobem v rámci Správy železnic pod Ministerstvem dopravy a objevilo se 21 pozitivních případů, o kterých bychom vůbec nevěděli a nikdo by netušil, že ti zaměstnanci jsou v tuto chvíli ti, kteří přenášejí vir. Když to vynásobíme a půjdeme takhle po všech firmách, tak je to zcela jednoznačně přístup, který se osvědčil už u firem, které toto v nějaké podobě, na bázi určitých testů, aplikovaly.

Eliška Kopánková, TV Nova: Děkuji. Tak teď bych měla dotaz na pana ministra zdravotnictví. Pane ministře, neplánujete vyhlásit stav hromadného ohrožení osob v nemocnicích po celé republice?     

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Toto je v kompetenci v současné době ředitelů, případně hejtmanů, a tak i činí. To znamená, každý, my jsme o tom samozřejmě informováni, jednak třeba i během dneška byl webex s řediteli fakultních nemocnic, pravidelně jednáme s hejtmany, ty informace máme skrze Národní dispečink. V současné době preferujeme tady tento systém a není situace taková, že by úplně ve všech nemocnicích bylo výhodné toto vyhlašovat plošně. Nemocnice se v tomto chovají zodpovědně a reagují správně.

Eliška Kopánková, TV Nova: Tak a poslední dotaz na pana premiéra, do třetice. Pane premiére, mluvčí prezidenta nám dnes sdělil, že vládě pan prezident otevřel dveře a že další kroky jsou na něm ohledně čínské vakcíny. Takže otázka zní: Budete s Čínou jednat, případně jaké množství a kdy by se mohlo do Čech dovézt? Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: My jsme s Čínou nezačali jednat. My říkáme, že máme málo vakcín a že potřebujeme co nejdříve vakcíny, bezpečné vakcíny, bezpečné pro zdraví, a tak preferujeme samozřejmě, aby Čína požádala EMA o registraci a certifikaci tak, jak se to stalo včera se Sputnikem. Takže v této chvíli s Čínou nejednáme.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Český rozhlas.

Václav Štefan, Český rozhlas: Zeptal bych se ohledně home office. Vloni na jaře bylo na home office až 30 procent lidí. Zaznělo to tady na konferenci, že teď je to aktuálně 15 až 20 procent lidí. Proč vláda se nakonec nepřiklonila k tomu nařídit home office povinně, když na té dobrovolné bázi se vlastně těch jarních čísel nedaří dosáhnout? To je jeden dotaz. Druhý dotaz je pouze upřesnění, kdo by měl dostat část těch testů konkrétně, které byly původně určené pro školy? Mluvilo se o policii a hasičích. A poslední dotaz ohledně kybernetických útoků na státní správu. Jestli vláda o tom má informace, které úřady hackeři napadli, jaké způsobili škody a jestli ty útoky stále pokračují? Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Ohledně home office, vy porovnáváte úplně neporovnatelné období. Minulý rok došlo k uzavření automobilek na základě rozhodnutí majitelů a tyto automobilky měly problém s prodejem už v roce 2019. A samozřejmě došlo, ten vliv byl na celou vertikálu, to znamená na subdodavatele, a zároveň minulý rok byl velký problém exportovat, protože byly uzavřené fabriky na našich exportních trzích v Evropě, a proto došlo k podstatnému snížení a navýšení na home office.

My samozřejmě musíme také myslet na náš rozpočet a na to, že tito zaměstnavatelé odvádějí obrovské částky na odvodech, sociálních a zdravotních, a samozřejmě jde o to, aby samozřejmě dodržovali ta opatření a testovali. Takže je to neporovnatelné, jiná situace tento rok, kdy vlastně žádné omezení na export de facto není a vlastně dnes se dokonce na škodovky čeká devět nebo deset měsíců.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Pokud se týká těch testů, já vám teď z hlavy neřeknu seznam těch státních institucí, bude k dispozici.

Andrej Babiš, předseda vlády: Ještě k tomu NÚKIB. Já nemám oprávnění vlastně k těm kybernetickým útokům sdělovat nějaké detaily. NÚKIB samozřejmě to sleduje, diskutuje s těmi institucemi, které byly napadené. Já myslím, že to řeší, a doufejme, že to bude v pořádku.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz prostřednictvím videokonference. Nejprve pan Ťopek, Hospodářské noviny.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Dobrý den. Slyšíme se? Dovolte dva dotazy. Jednak se chci zeptat, kdo ponese náklady na ty testy u státních zaměstnanců? Zdali to ponesou jednotlivé rezorty nebo municipality, či zda se bude jednat o centrální financování?

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Bude se jednat o centrální financování. To znamená, bude to nakupovat správa hmotných rezerv. V tuto chvíli je to tak, že se tam převedou do správy hmotných rezerv ty testy, které nakoupilo Ministerstvo vnitra, které mělo pro školy, jak už zde padlo, a ty testy se budou využívat pro státní sféru. Nicméně je pravda, že je tam dostatečná rezerva v tuto chvíli a z těch řádově 3,5 milionu jich pro školy zůstane 2,3 2,4 milionu. A pochopitelně správa hmotných rezerv to bude průběžné doplňovat tak, jak to dnes dělá s ochrannými pomůckami.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Děkuji a druhý dotaz, zdali se studenti, kteří budou povoláni pomáhat, se dostanou na seznam přednostně očkovaných osob?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: To je velice podstatná otázka. Je to součástí toho opatření, děkuji vám za ni. Ve chvíli, kdy studenti nastoupí do toho zdravotnického zařízení, tak tak jako ostatní zdravotníci okamžitě získávají tuto prioritu. Pakliže nebyli dosud naočkovaní, bude jim umožněno očkování přednostně jako všem ostatním pracujícím ve zdravotnictví.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Pan Kopecký, iDNES.

Josef Kopecký, iDNES.cz: Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat na dvě věci. Jestli jsem pochopil správně vaše vyjádření, pane premiére, že vlastně varianta, o které se uvažovalo, že by byl nařízený povinný home office pro lidi z kancelářských profesí, že ta varianta padla, že to nebude. Vláda o tom neuvažuje? Je to jenom na úrovni výzvy zaměstnavatelským svazům, aby byl home office, ale povinně to nebude? A druhá věc – tento týden Hrad oznámil, že na vaši žádost požádal Čínu o dodání vakcíny. A vy jste dnes teď řekl před chvílí na tiskové konferenci, že se s Čínou nejedná. Tak jestli – jak to tedy přesně je? Jestli jste o něco prezidenta žádal nebo – on to teda tweetoval pan Ovčáček. Neřekl to pan prezident, napsal to pan mluvčí na twitteru. A jak to tedy přesně je, prosím? Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Tak co se týče požadavku na pana prezidenta, tak ano, já jsem pana prezidenta žádal, aby napsal dopis izraelskému prezidentovi, tak jak já jsem psal izraelskému premiérovi. A Izrael nám teď poskytl dar 5 000 vakcín. Ano, žádal jsem ho, aby psal i ruskému prezidentovi i čínskému, a to na základě setkání prezidentů s čínským prezidentem 17 + 1. A paní kancléřka Merkelová, když jsem s ní telefonoval, mě informovala, že ona bude taky mluvit s čínským prezidentem, aby Čína nebo ten výrobce požádali o registraci u EMA – i s prezidentem Putinem. Takže Rusko už požádalo a samozřejmě by bylo skvělé, kdyby požádala i Čína. A tu první otázku jsem zapomněl. To bylo na mě?

Josef Kopecký, iDNES.cz: První otázka byla k tomu home office.

Andrej Babiš, předseda vlády: Home office, ano. Tak my jsme nenašli řešení, jakým způsobem toto nařídit, i když na tom rezorty spolupracovaly. Takže já myslím, že dobrý zaměstnavatel nepotřebuje, aby mu stát stále něco doporučoval a nařizoval. A určitě má obrovský zájem, aby ochránil své zaměstnance, aby ochránil firmu. Mluvili jsme před chvílí s předsedy zaměstnavatelských svazů, takže jsem přesvědčen, že oni tento apel vyslyší a budou to prosazovat u firem, které jsou organizovány v jejich svazech.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Další dotaz, paní Rambousková, Seznam Zprávy:

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: Dobrý den, já budu mít, s dovolením, dva dotazy. Ten první na pana ministra Blatného. Chci se zeptat, jestli už víte, kdy začne registrace na vakcinaci pro skupinu pod 70 let, a zda také bude registrace pro zaměstnance kritické infrastruktury, jako jsou třeba policisté nebo pracovníci elektráren. Druhý dotaz položím poté.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Přesné datum vám nyní říct nechci, ale předpokládáme, že to bude v průběhu měsíce dubna, podle toho, jakým způsobem dodávají vakcíny nebo budou dodávány vakcíny. To znamená, ten odhad máme. Je to podobné, jako u těch předchozích skupin, kde ve chvíli, kdy se blíží zhruba 70 procent proočkovanosti té předchozí populace, tak se otevírají ty skupiny další. V té další skupině budou jednak tedy lidé, kteří jsou nižšího věku, a tam už potom bude zohledněna i jejich nemocnost a bude tam postupně i vybraná infrastruktura.

Andrej Babiš, předseda vlády: Já bych k tomu očkování dodal, že v té skupině 80 plus se snižuje ten počet seniorů, kteří čekají na rezervaci. My jsme začínali někde na 140 tisících, dnes je to už jenom 64 000. A u kategorie 70 plus je zaregistrovaných 276 633 a v podstatě tam čeká, ano, velké množství na rezervaci.

Je potřeba, aby skutečně očkovací místa očkovala, aby očkovala o víkendech, a uvidíme, jak ty jednotlivé kategorie se vlastně zaregistrují. Teď se čeká u praktiků, že tam bude nárůst u těchto věkových kategorií, a samozřejmě to budeme sledovat a bude záviset na tom, jak to bude vypadat koncem března, protože v dubnu sice nám snížili původně uvažované množství, ale je to stále 2 120 000 v této chvíli. Určitě budeme spěchat. Já myslím, že kategorie věková nad 60 let je priorita a musíme udělat pro to všechno, abychom právě tyto lidi naočkovali co nejdříve.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ještě pan ministr Blatný.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Ještě krátce jenom doplním, co jsem říkal koneckonců i ráno: Z těch osmdesátiletých plus, kteří se chtěli zaregistrovat, je jich vyočkováno minimálně jednou dávkou už 78 procent a tuším, že 21 procent má i druhou dávku. Tak, jak zde bylo řečeno, v březnu předpokládáme kolem milionu vakcín, v dubnu kolem dvou milionů. U praktických lékařů je zaregistrováno přes 120 000 občanů k očkování.

Já bych znovu zde požádal všechny, aby ti senioři, kteří jsou už registrovaní v Centrálním rezervačním systému, aby se nepřeregistrovávali ke svým praktickým lékařům, protože se tím celý proces zpomalí. Takže ti, kteří jsou registrovaní, mají svůj termín už dodaný a praktičtí lékaři nám teď nesmírně pomáhají tím, že právě umožňují urychleně vakcinaci těch ostatních, kteří se nemohli nebo z nějakého jiného důvodu nedostali do očkovacích center.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: A ten druhý dotaz je také na pana ministra Blatného a také částečně i na pana premiéra. Pane premiére, vy jste v minulosti už kritizoval pana náměstka Černého za to, že jeho skupina brzdila dodávku těch léků na covid-19. Proto se chci zeptat, jestli budete tlačit na jeho odvolání? A pana ministra Blatného se chci zeptat, jestli pana Černého odvoláte? Děkuju.           

Andrej Babiš, předseda vlády: Já myslím, že tuto otázku nepotřebujeme komentovat. My si to s panem ministrem řekneme a já samozřejmě jsem rád, že se podařilo nakoupit ten bamlanivimab, že už ho Thomayerova nemocnice rozvezla do dalších nemocnic, a u regeneronu je to podobně. Je potřeba teď, co se týká ivermectinu, samozřejmě, tam jsou různé názory na to. Já chápu, že ten lék je levný a některé velké pharma firmy potřebují registrovat drahé léky, takže je to takový jako souboj.

Pokud to funguje v jiných zemích a je to lék, který dokonce dostal Nobelovu cenu 1987, a dostalo to 3,7 miliardy obyvatel této planety, tak není důvod, aby to nebylo poskytnuto i praktickým lékařům. Pan ministr o tom jedná se SÚKL a doufejme, že to brzy dojedná, protože zájem o ten lék mezi občany je velký na základě zkušeností na Slovensku, kde to takto aplikují a kde je to takto povoleno, i v rámci různých postupů léčení covidu-19 je ten ivermectin uveden.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já bych jenom krátce podpořil to, co řekl pan premiér. V žádném případě se nechci vyjadřovat k nějakým spekulacím. Jenom chci říct zcela jasně, abychom nevnímali nějaké odborné diskuse nad tím, jak nejlépe najít indikaci k daným lékům a jak se k nim nejlépe postavit, které jsou často potom jaksi medializovány bez znalosti té konkrétní celé věci jako problém.

Já si myslím, že je potřeba, že se všichni zabýváme i odbornou stránkou, od toho je tady Ministerstvo zdravotnictví. A je snahou všech nás, abychom k našim lidem dostali všechny léky, které jim mohou pomoci, a pro to děláme naprosto všechno.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak další dotaz, paní Janáková, Deník N.

Barbora Janáková, Deník N: Dobrý den, doufám, že se slyšíme. Já mám tedy tři otázky. První dvě směřují na pana ministra Blatného, takže to budu dávat postupně. První otázka: Já jsem nepochopila, proč končí paní Rážová. Jestli byste mohl vysvětlit, proč paní Rážová končí.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já si také nemyslím, že bych musel všechna své rozhodnutí nějakým způsobem komentovat. Takže je to něco, co se teď nějakým způsobem děje a víc k tomu nemám potřebu říkat.

Barbora Janáková, Deník N: Většinou se aspoň sděluje, jestli je to z jejího požádání, nebo je to z vašeho požádání.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Děkuju.

Barbora Janáková, Deník N: Dobře. Další otázka tedy je, jestli vám nevadí, že paní Svrčinová má rasistické vyjadřování. Že na facebooku sdílela rasistický příspěvek. Vy jste na tu otázku v podstatě neodpověděl. Jestli vám to tedy připadá v pořádku.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já jsem na tu otázku neodpověděl, protože jsem ji nedostal. A když ji dostávám, tak vám řeknu, že mě to velmi zarazilo. Mrzí mě to a budu s ní o tom hovořit.

Barbora Janáková, Deník N: A tedy podle vás je v pořádku, že bude hlavní hygieničkou, i přestože v červenci loňského roku ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ji chtěl odvolat?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Nemám potřebu k tomu něco dále říkat.

Barbora Janáková, Deník N: Dobře. A poslední otázka na pana premiéra Andreje Babiše. Vy jste říkal, že jste požádal Hrad o to, aby u čínského prezidenta žádal, aby čínská vakcína požádala o schválení u EMA. Nicméně tisková zpráva Pražského hradu tvrdí něco jiného. Oni tam doslovně tvrdí, že vy jste žádal o dodávky čínských vakcín. Tak jestli byste se mohl vyjádřit k tomu rozporu. Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Já už jsem se k tomu vyjádřil před chvílí. Co se týče paní Svrčinové, tak ano, tam vznikla situace ohledně OKD. To byl rozpor s krajem. Já myslím, že se to vysvětlilo. Paní Svrčinová nám pomáhala, i když byly problémy v Praze. Takže myslím, že je to odborník, a jde tam hlavně proto, aby pracovala a řešila epidemické problémy v České republice.

Barbora Janáková, Deník N: Moc děkuju. A tedy odpověď na otázku týkající se rozporu, kdy vy tvrdíte, že jste Hrad žádal o schválení těch vakcín, a hrad tvrdí, že jste žádal o dodávky těch vakcín, můžete nějak vysvětlit? Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Já jsem to říkal. Já znovu opakuji, že jsem žádal pana prezidenta, aby se obrátil na Izrael, Rusko a Čínu, jestli jsou možnosti dodávek vakcín z těchto zemí. A znovu opakuji, že samozřejmě my nikdy nebudeme dodávat do Čké republiky vakcíny, které nejsou schválené. O tyto vakcíny, které zatím Evropská komise nenakoupila, je zájem mezi občany a mezi firmami a uvidíme, jak se to bude vyvíjet.

Rusko už požádalo a myslím si, že postupně je pravděpodobné, že i Čína požádá. Znovu opakuji, že i paní Merkelová o tom mluvila. Já už jsem se k tomu vyjádřil xkrát.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a ještě pan Müller, Reuters.

Robert Müller, Reuters: Dobrý den, jestli jsem slyšet?

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Jste, ale málo.

Robert Müller, Reuters: Dobré odpoledne. Já bych měl dotaz na pana premiéra a poté na pana ministra Blatného. Na vás, pane premiére, mám dotaz ohledně té registrace vakcín případně z Ruska a z Číny tou agenturou EMA, protože vy jste v neděli na Primě říkal, že registraci EMA nepotřebujete a že ji klidně můžeme mít bez té registrace. Říkal jste to v neděli v diskuzním pořadu na Primě. Tak jsem se chtěl zeptat, jak to tedy je: Jestli skutečně čekáme na to, až EMA ty vakcíny schválí, nebo jestli je případně můžeme dodat a použít je při schválení jenom doma? Pana ministra Blatného bych se zeptal, jestli tedy platí a trvá vaše stanovisko, že ministerstvo nechce dávat výjimku, protože to jste vy, kteří by o tom rozhodovali, jestli platí, že nechcete výjimku pro vakcíny, které by neměly ještě to schválení EMA. Děkuju.

Andrej Babiš, předseda vlády: Tak já to ještě jednou zopakuji. My máme málo vakcín a samozřejmě usilujeme o všechny vakcíny, které jsou bezpečné. A znovu opakuji, že žádná vakcína nebude dovezena do České republiky bez schválení SÚKL nebo Ministerstva zdravotnictví. Takže já jsem už na to odpovídal. Samozřejmě, pokud je tady poptávka po vakcínách, které Evropská komise nenakoupí nebo nebudou registrované, a v případě, že by SÚKL nebo Ministerstvo zdravotnictví schválilo, tak na nás se obrací firmy a občané, které o to mají zájem.

Takže pokud by k tomu došlo, tak by to bylo dobrovolné a bylo by to na nich, ale samozřejmě bez SÚKL, bez stanoviska SÚKL si nikdo nevezme žádnou odpovědnost na sebe, že by tady byly dovezeny nějaké vakcíny bez schválení těchto institucí.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já odpovím krátce a konzistentně tak, jako jsem říkal celou tu dobu. Pro mě je prioritou schválení Evropskou lékovou agenturou. Rovněž jsme o tom mluvili na neformálním jednání ministrů zdravotnictví všech evropských zemí, Evropské unie. Máme na to také jednotný názor. A to, co řekl pan premiér je také podstatné. To znamená, je potřeba, aby se k českým občanům dostala bezpečná vakcína. Pro mě je tato garance touto cestou. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkujeme a to je z tiskové konference vše. Hezký víkend.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X