Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

30. 9. 2020 16:22

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 30. září 2020

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Hezké odpoledne, vítejte na tiskové konferenci po mimořádném zasedání vlády. O úvodní slovo bych chtěla požádat ministra zdravotnictví pana Prymulu.

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vláda dnes rozhodla v souladu s článkem 5 a 6 ústavního zákona č. 110 z roku 1998 na můj návrh o vyhlášení nouzového stavu. Já jsem požádal o vyhlášení nouzového stavu z řady důvodů. Současná epidemiologická situace se nevyvíjí úplně dobře. Česká republika patří v podstatě mezi země, kde ten vývoj v poslední době zaznamenal nejprudších nárůstů, a podobně jako ve Velké Británii, Francii, Izraeli musíme zavést opatření, která jsou schopna eliminovat tento dramatický nárůst.

Nejde o to, jaké jsou denní přírůstky. Jde o to, že tyto vysoké počty generují poměrně vysoké počty hospitalizovaných osob. Ten přírůstek z dneška přesáhl stovku. Generují zároveň i nároky na hospitalizaci na lůžkách, která vyžadují kyslík, a lůžkách, která vyžadují ventilaci. Kromě toho narůstá i počet úmrtí a je logické, že nemůžeme nechat tuto křivku se vyvíjet takovýmto způsobem a musíme zavést opatření, která jsou schopná tyto nárůsty eliminovat.

My jsme předvedli řadu možných scénářů a celý víkend jsme nad nimi diskutovali. Shodli jsme se s odborníky, že scénář, který znamená rychlé opatření, je výhodnější než pozvolná opatření, která se zavádějí a o to déle se poté uvolňují. Chceme zavést tato opatření, která tady budou představena, na dobu nezbytně nutnou, na 14 dnů, a srazit tato vysoká čísla co možná nejníže. Ten základní cíl je dostat se pod reprodukční číslo 1.

My jsme tady po řadu dnů byli v situaci, kdy od začátku září byl poměrně raketový nárůst, který dosáhl exponenciálního charakteru. Setkali jsme se s komunitním šířením a dostali jsme se na reprodukční číslo, které se dostávalo na patu v podstatě 1,6 – 1,8. Na základě opatření z minulého týdne se podařilo ten exponenciální nárůst zastavit a dostali jsme se do fáze, kdy tady máme stále ještě nárůst, ale už při reprodukčním čísle 1,24. Proto bylo zásadně nutné vyhlášení nouzového stavu.

My jsme obhajovali důvody k němu i na půdě Poslanecké sněmovny. Je třeba říci, že vyhlášení nouzového stavu v žádném případě neznamená, že bychom tady zaváděli taková opatření, která tady byla v té jarní době. Nouzový stav je pouze legislativní rámec, který nám umožnuje přijmout opatření, která jsou plošnějšího charakteru, která mohou mít nějaký ekonomický dopad, ale rozhodně to nebudou opatření, která by vedla k zavírání obchodů, zavírání podniků nebo čehokoliv jiného.

Tak jak za chvíli představíme ta opatření, která byla přijata, tak je jasné, že to jsou opatření, která se týkají naprosto dominantě volnočasových aktivit a neměla by interferovat příliš s ekonomikou této země. Je jasné, že tam jsou opatření, která ovlivňují určitý segment, myslím tím kulturu, sport zejména, a tady nepochybně dopady ekonomické jsou zřejmé.

Co se týká toho vlastního stavu, tak tady ještě jednou chci říci, že to opatření nám dává možnost přijmout takové kroky, které jsou schopné eliminovat výrazný nárůst, který tady máme, a na druhou stranu se nedostaneme do problémů legislativních, kdy zákon č. 258, podle kterého jsme vyhlašovali dosavadní opatření, není dostatečně silný na to, abychom přijímali opatření, která se týkají plošně území České republiky.

Tak jak ta opatření následně po jejich přijetí budou realizována, tak chci říci, že se týkají řady oblastí, a jak už bylo sděleno, dominantně to jsou školy a volnočasové aktivity. My jsme opatření, která se týkají škol, realizovali jinou formou. Pro ně jsme nepotřebovali nouzový stav. Tato opatření budou vyhlášena jednotlivými krajskými hygienami, protože reagují na semafor, a v rámci semaforu, který v tuto chvíli v České republice je a který průběžně bude dále inovován, se ukazuje, že zhruba nebo přesně deset regionů v této zemi má barvu oranžovou či červenou a pro tyto regiony je přijato opatření, které je dominantně možno zkoncentrovat do konstatování, že ve středních školách eliminujeme prezenční docházku po tuto krátkou dobu čtrnácti dnů a po tuto dobu tam bude výuka distanční

 Podrobnosti nepochybně sdělí pan ministr Plaga. Já bych ještě řekl, že kromě tohoto přes krajské hygienické stanice půjde opatření, které se bude týkat redukce tělesné výchovy po tuto dobu a hudební výchovy, abychom zamezili rizikovým aktivitám, a o detailech tohoto nepochybně ještě bude řeč.

Když se podíváme na opatření, která jsme zavedli podle právě krizového stavu, to znamená nouzového stavu, tak tady jsou to opatření, která se týkají omezení shromažďování. Ta data jsou vcelku zřejmá. Obecně, pokud o tom mám hovořit, tak se to dotýká situace, která nastane vlastně od 5. října, tedy od pondělí, od doby 0:00, kdy toto vyhlašujeme na 14 dnů do 18. října do 24 hodin a v podstatě tímto opatřením zakazujeme jakékoli hromadné akce, které se konají ve vnitřním prostředí s počtem osob nad deset a jakékoli hromadné akce ve vnějším prostředí s počtem osob nad dvacet.

Je tady celá řada logických výjimek, které už tady byly v minulosti. To znamená členové domácnosti, pokud se jedná o podnikatelské aktivity, výkon povolání obecně. Pokud se toto týká třeba zastupitelstev, tak tady je výjimka, že při zastupitelstvu mohou být přítomni občané až do počtu sto, nicméně musí dodržovat pravidla, jaká jsou obecně známá, to znamená distance dva metry mezi nimi. Podobně tam jsou výjimky na akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudců, což ta zastupitelstva samozřejmě do toho patří také.

Tam, kde jsou výjimky, kde je možné nadále provozovat aktivity, které tady byly, to je otázka divadel a filmových představení, kde tyto budou moci nadále probíhat. Omezení oproti stávajícímu stavu je do 500 osob, jinak tam omezení odlišné od toho, co tady bylo, není, pouze ještě v tom, že nebudou povoleny přestávky na konzumaci potravin nebo nápojů, protože tato aktivita je poměrně riziková.

To, co je nepříjemnější v oblasti kultury, to je otázka aktivit, které se týkají zpěvu. To znamená jakékoliv kolektivní zpívání, muzikály, opery, tak ty budou na dobu těchto čtrnácti dnů zakázány a ten důvod je poměrně zřejmý. Víme, že tady na sociálních sítích už putují různé názory, proč děláme rozdíl mezi činohrou, baletem a, dejme tomu, muzikálem.

Ty důvody si myslím, že každý je schopen zjistit i z dat, která jsou k dispozici u nás. My jsme zjistili, že existuje řada souborů, které se nakazily. Zpěv je jedna z nejrizikovějších aktivit. Víme, že díky zpěvu dochází k šíření, a v řadě zemí byly skutečně zakázány aktivity, které se týkají nějakého skupinového zpěvu, a toto bereme jako velmi rizikovou aktivitu. To je odůvodnění, proč na těch čtrnáct dnů dochází k tomuto uzávěru.

Pokud hovoříme o sportovních aktivitách, tak tady jsme diskutovali intenzivně se zástupci sportů, jakým způsobem celý mechanismus nastavit, a oproti divadlům tady vidíme vlastně nejrizikovější část v tom, že diváky jsme sice schopni nějakým způsobem kontrolovat na vlastních stadionech, ale po tom zápase ty poměrně vysoké počty osob jsou rizikové, dochází tam k předávání a tady v Evropě tyto aktivity jsou zakázány. To znamená, hraje se bez diváků.

My jsme k tomu přistoupili tak, že se veškeré oficiální sporty, to znamená ty, které jsou registrované, ať se jedná o vrcholový sport nebo výkonnostní sport, hrají, ale bez diváků. To znamená, není tady omezení. Pokud bude hrát třeba profesionální tým fotbal, tak tady je limit až 130 osob, který je maximální. To znamená celé realizační týmy včetně obou týmů, zabezpečovací personál, případně přenosové vozy nebo personál televizí tam může být přítomen do tohoto počtu.

To se vztahuje logicky i na nižší soutěže. Tady už ty počty nejsou tak vysoké, ale i na úrovni nejnižší soutěže, třeba okresního přeboru nebo ještě nižších soutěží hrají tyto soutěže bez omezení, ale bez diváků. Takže není pravdou, co tady kolovalo, že omezujeme tyto soutěže, kde tam bude hrát deset na deset, to je nesmysl.

Pokud se ale jedná už o zájmovou činnost, to znamená, lidé po práci si chtějí zahrát fotbal, tak tam to omezení je a je to do dvaceti lidí. Myslím si, že to není nějaký velký problém. Málokdy se hraje jedenáct na jedenáct, spíš se hraje v menších počtech a věřím, že po tu dobu čtrnácti dnů to skutečně vydržíme.

To je důvod, proč to je takto postaveno, a v podstatě obecně se dá říci, že jakékoliv registrované sportovní aktivity budou probíhat, ty, které jsou volnočasové a pouze zájmové, tak tady budou platit ta pravidla, o kterých jsme si říkali obecně, to znamená uvnitř deset osob, mimo tyto prostory osob dvacet.

Doufám, že na tu dobu, na kterou potřebujeme opravdu snížit reprodukční číslo, to je přijatelné. Šli jsme opravdu cestou, kdy nechceme omezovat aktivity, které mají přímý ekonomický dopad, s tou výjimkou, že je nám jasné, že v té oblasti kultury tady ty dopady jsou a budeme o nich nepochybně diskutovat. Na druhou stranu ta opatření jsou výrazně mírnější, než tomu bylo v březnu.

Chceme, aby do toho procesu se všichni z vás zapojili, protože bez vás to nejsme schopni udělat. Byť tady jsou nějaká omezení, je jasné, že pokud se budeme stýkat mimo ty oficiální prostory, tak nezamezíme tomu, že tady ty kontakty budou a že bude předáván virus. My potřebujeme, aby došlo k přerušení tohoto řetězce nákazy, abychom se dostali výrazně pod hodnoty, které tady máme teď, a pak můžeme ta opatření zase poměrně významně uvolnit a být v nějakém udržovacím režimu do doby, než se tady objeví vakcína.

Je jasné, že toho viru se nezbavíme, ale je jasné, že nechceme, aby takovýto zámek, jaký tady byl v březnu, v dubnu, se opakoval, a proto ta opatření jsou výrazně mírnější. A já doufám, že se nám podaří s nimi dojít už v režimu modifikovaném do jarních termínů, kdy předpokládám, že ta vakcína k dispozici bude a kdy dojde k omezení cirkulace viru tady v populaci.

Co se týká obchodů, tak tam nedochází k jakýmkoliv změnám. Tam žádné regulace nejsou, pokud pomineme ty, které tedy jsou obecně platné a které tady jsou z dřívější doby. Co se týká restaurací, tak tam přibyla jediná věc: Je to omezení počtu osob u jednoho stolu. Všechna tato opatření jsme konzultovali. To omezení se týká do výše šesti osob. Důvod je jednoduchý – my nechceme, aby se aktivity, které jsou spojeny s nějakými oslavami, přesunuly ze školních brázd nebo z nějakých jiných míst do restauračních zařízení a tady vlastně potom zase docházelo k nějakému přenosu. Proto je ta limitace taková, jaká je. 

Velmi často se ptáte, jakým způsobem se budou organizovat pohřby a svatby. Tady je třeba říci, že platí stávající stav do 19. října. To znamená v tuto chvíli je prakticky neomezený počet. Tím neomezený myslím, že limituje pouze těmi osobami, které jsou v obecném opatření, které tady máme, to znamená, jsou to stovky osob. Nepředpokládám, že by až tak velké pohřby byly.

Ale 19. začne platit omezující opatření, a je to proto, abychom obě tato opatření udělali ve stejném časovém režimu. To znamená jak pro pohřby, tak pro svatby, od 19. října bude limitace 30 osob a to by mělo být finální opatření.

To, co se týká vlastně nouzového stavu, tak se predikuje do doby, která je jeden měsíc, na jeden měsíc ten stav nouzový byl vyhlášen a v rámci tohoto já předpokládám, že se podaří křivku adekvátním způsobem oploštit. Musíme pro to udělat vše a já doufám, že se nám to podaří.

Děkuju a pan ministr Plaga se bude věnovat detailněji té otázce školské.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Prosím, pan ministr Plaga.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Dámy a pánové, já jsem velmi rád, že vás mohu seznámit s výsledky jednání vlády dnes, protože stejně jako na včerejším jednání s panem ministrem zdravotnictví, tak i dnes tím hlavním motivem v oblasti školství byla snaha, stejně jako je tomu v Německu, jako v ostatních evropských zemích, snaha udržet školství a vzdělávání co nejvíce v tom normálním stavu.

Samozřejmě, že ta situace není růžová. Je tady potřeba intenzivního brždění. Ale přesto jsem velmi rád, že ta opatření tak, jak jsou koncipována, skutečně nejsou žádným způsobem devastující pro českou vzdělávací soustavu a že se všichni, a potvrdila to dnes i Poslanecká sněmovna při jednání, aspoň jsem neslyšel jiný hlas, než že uchování v maximální možné míře prezenčního vzdělávání je naší společnou prioritou.

Proto jsem velmi rád, že vláda dnes schválila posílení vybavení škol ochrannými prostředky a od příštího týdne bude distribuováno více než 2,5 milionu respirátorů třídy FFP2 pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům a do našeho regionálního školství. Myslím si, že je to vítané posílení té kapacity, samozřejmě, a opět se odvolávám na dnešní jednání Sněmovny, i zřizovatelé, kteří dostávají nemalé prostředky v rámci rozpočtového určení daní a řada z nich velmi skvěle během léta pomohla školám s provozními prostředky a s nákupem těch ochranných pomůcek, tak samozřejmě i tady platí, že to posílení státu, pokud nebude doprovázeno tím správným výkonem role zřizovatele, tak může padnout vniveč. Proto tímto vyzývám všechny obce a všechny zřizovatele základních škol a středních škol, to znamená kraje, aby skutečně v tuto chvíli se také spolupostarali o to, abychom se mohli spolehnout na to, že školy budou mít dostatek ochranných prostředků pro pedagogické i nepedagogické pracovníky.

Zároveň, pokud se mám dostat k těm opatřením, které tady byly představeny částečně panem ministrem Prymulou, tak pokud to vezmu po jednotlivých stupních a doufám, že velmi srozumitelně, tak pro oblast mateřských škol nejsou žádná omezení v následujících čtrnácti dnech. Pro první stupeň základních škol jdeme k tomu, že hudební výchova těch čtrnáct dnů bude probíhat bez zpěvu, tělesná výchova probíhá bez omezení – na prvním stupni základních škol.

Co se týká druhého stupně základních škol plus nižších ročníků více víceletých gymnázií, tak hudební výchova probíhá bez zpěvu a místo tělesné výchovy jsou doporučovány pohybové aktivity venku.

U středních škol v regionech, které na semaforu jsou oranžové nebo červené, tak platí, že je zajištěna a bude probíhat čtrnáct dnů distanční výuka.

Jsem velmi rád, že jako ministerstvo společně se zástupci škol jsme upozorňovali posledních deset dnů, že je velmi důležité a klíčové uchovat v nějakém režimu praktické vyučování. To znamená, distanční výuka v těch oranžových a červených regionech probíhá s výjimkou praktického vyučování. Praktické vyučování i během těchto čtrnácti dnů je umožněno v tom klasické režimu. Je to záležitost, po které volaly školy, volaly po ní firmy a i z toho epidemiologického hlediska je únosná.

Co se týká středních škol a konzervatoří, které jsou v regionech na semaforu zelených, tak tam je to hudební výchova bez zpěvu a místo tělesné výchovy pohybové aktivity venku.

Co se týká základních uměleckých škol, opět v regionech oranžových a červených, tak tam je distanční výuka po dobu čtrnácti dnů. Co se týká vyšších odborných škol, opět v dotčených oranžových a červených regionech, je tam stejný režim jako u škol středních. Tedy, když to zopakuji, distanční výuka s výjimkou umožnění praktického vyučování.

Tolik postupně podle jednotlivých stupňů vzdělávací soustavy ta navržená opatření. Samozřejmě, že pevně doufám, stejně jako doufáme my všichni, že společně s individuální zodpovědností nás všech se nám podaří zkrotit tu epidemii a srazit to reprodukční číslo pod jedna během těch následujících čtrnácti dnů, a že tato opatření nárazově pomohou i pro oblast školství. Protože, tak jak jsme se o tom bavili, izolovaně opatření v oblasti školství, tak, jak říkají některé studie, by nedávala smysl. Takto v komplexu věřím, že přispějí ke sražení toho čísla pod hodnotu jedna. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, dotazy. Česká televize jako první.

Klára Bazalová, Česká televize: Já bych poprosila o několik upřesnění. Ta omezení týkající volnočasových aktivit, to se bude týkat i kroužků a základních uměleckých škol, jaký tam bude režim? A ještě těch čtrnáct dnů. Po těch čtrnácti dnech ta opatření přestanou platit automaticky, nebo co nastane v případě, že se za těch čtrnáct dnů nepodaří snížit to reprodukční číslo pod jedna? A ještě prosím, jaký režim budou mít plesy, protože někteří maturanti mají teď maturitní plesy. Děkuji.

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Co se týká ukončení tohoto opatření, tak v podstatě je zřejmé, že to bylo vyhlášeno jenom na dobu čtrnácti dnů. Takže po této době tato opatření končí. Nicméně v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet reprodukční číslo, budou představena nová opatření, udržovací, která by měla být výrazně mírnější, než jsou opatření tato.

To znamená, že bude záležet na tom, jak se podaří celou tu situaci vyřešit, a na základě toho budou představena další opatření, která mohou znamenat, že budeme delší dobu třeba bez té hudební výchovy. Na druhou stranu je pravděpodobné, že se otevře nějaká forma vzdělávání na školách, že ta distanční výuka nebude v nějakém dlouhém režimu. To je velmi pravděpodobné.

Co se týká plesů, tak tady na tu omezenou dobu tady je skutečně limitace. Budeme dále diskutovat o tom, jak by plesy mohly fungovat. Ale na tuto dobu čtrnácti dnů ty plesy umožněny nejsou.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak další dotaz, Bára Zpěváčková.

Barbora Zpěváčková, CNN Prima News: Dobrý den, kolegyně tady ještě zmiňovala kroužky, tak to připomenu. A já bych se chtěla zeptat, jak to bude v kinech, jestli tam budou platit stejné podmínky jako v divadlech, a potom jak to bude třeba s akvaparky, s bazény, když lidé budou chtít třeba vyrazit. Jestli tam platí ten limit dvaceti lidí, nebo jak to je. Děkuji.

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Co se týká kroužků, tak ty školní kroužky by měly být v podstatě v tuto dobu omezeny tou maximální obecnou hladinou, ale já bych se přimlouval, aby obecně se příliš lidé těchto aktivit neúčastnili, byť samozřejmě je tady to obecné omezení na deset. Co se týká školních družin, tak ty budou normálně fungovat, tady to omezení není.

Aktivity, jako jsou akvaparky a podobné, ty jsou omezeny obecně, to nejsou hromadné akce. My limitujeme hromadné akce tímto počtem, takže individuální účast tam bude možná. Nemělo by tam docházet k nějakému shlukování osob. Ale jinak jak posilovny, tak akvaparky v tomto režimu mohou fungovat.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz, pan Ťopek.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Dobrý den, včera jste na tiskové konferenci hovořili také o tom, že chcete zabránit tomu, aby se v obchodních nebo nákupních centrech shromažďovali studenti, kteří budou mít zavřené školy. Tak se chci zeptat, jestli v těch vašich opatřeních je nástroj i proti tomuhle.

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Tady jsme nakonec nešli do vyhlášení nějakých specifických opatření, protože tak, jak to je nastaveno nyní, tak v těch zařízeních, jako jsou foodcourty, by se neměli lidé zdržovat, pokud nesedí na vymezených místech. Jsou tam stoly, které jsou od sebe dva metry, a to považujeme za dostatečné, aby tam nedocházelo k nějakému vyššímu šíření nákazy.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Děkuji. Od rána jedná o tomto bodu také Sněmovna, zazněla tam i kritika na vaši adresu. Chci se zeptat, zdali máte ověřené, nebo jak se říká, posichrované, že panuje na vyhlášení nouzového stavu shoda v koaličních stranách i s vaším tichým koaličním partnerem. Zda nehrozí, že třeba Sněmovna zruší vaše dnešní rozhodnutí?

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Já, jak jsem tam seděl a odpovídal na některé otázky, tak tam přišli zástupci i opozičních stran a neměl jsem dojem, a byl jsem tam čtyři hodiny, že by hrozilo, že by Sněmovna to opatření zrušila. To, co já jsem slyšel, tak samozřejmě koaliční strany podporu jednoznačně vyslovily a ze dvou dalších stran jsem slyšel, že jsou v souladu.

Jistě jsou tam strany, které jsou kategoricky proti tomu, aby tady byl nouzový stav, nicméně nepadlo tam, jakým způsobem to řešit jinak. Protože pokud neexistuje jiná legislativa, tak nám to neumožňuje vyhlásit v podstatě opatření, která mají nějaký dopad víceméně celostátní. A už to opatření z minulého týdne, kdy jsme vlastně zkrátili dobu v restauracích otevírací ze 24 na 22, je zpochybňováno, jestli na to máme plný mandát. To znamená z tohoto hlediska ten nouzový stav je nutný.

A ten druhý základní důvod je v tom, že my jsme v situaci, kdy zdravotnický personál je skutečně na limitu svých kapacit. Oni šest měsíců v podstatě nepřetržitě slouží a pracují a dostávají se do situace, kdy jsou jednak vyčerpáni a jednak v rámci této epidemie řada z nich je v karanténě nebo i v izolaci, a já jim moc děkuji za to obrovské úsilí, které tomu věnují. A pokud jim nedáme možnost být nějakým způsobem posíleni, tak dochází k omezování kapacit a už se zavírají některá oddělení, protože je nedostatek personálu. V rámci toho nouzového stavu my jsme schopni aktivovat pomoc z hlediska třeba mediků 6. ročníků a využít je pro to, aby ta oddělení některá mohla být znovu otevřena. 

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Děkuji, ještě jeden dotaz dovolte. Dnes ve Sněmovně taky zazněl požadavek či návrh, abyste se znovu věnovali buďto prodloužení některých programů, které se týkají pomoci podnikatelům, nebo jejich obnovení. Tak jenom se chci zeptat, jestli to bylo tématem dnešního jednání vlády také?

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: My jsme probírali ten vlastní nouzový stav a opatření, která tam jsou. Ta ekonomická, doprovodná opatření dnes probírána nebyla, ale nepochybně se o nich bude diskutovat už v souvislosti s kurzarbeitem, tak jak to je dnes na pořadu dne.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz, prosím.

Václav Cirhonek, CNN Prima NEWS: Dobrý den, já bych se vrátil jenom k těm hudebním vystoupením. Jsou zakázány tedy opery, muzikály na těch čtrnáct dní. Co třeba zkoušky, ty taky nesmí probíhat? A když je třeba vystoupení jednoho člověka na pódiu, třeba v divadle, tak to zakázáno není? Nebo jak tohle bude fungovat? Děkuju.

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Je to vymyšleno tak, že jsou to skutečně produkce, kde je převážně zpěv. To neznamená, že pokud je divadelní představení a tam někdo na dvě minuty něco zazpívá, že by to divadlo nemohlo fungovat. Myslí se tím skutečně muzikály, ale i produkce, kde zpívá jeden člověk.

Já jsem tady nezmínil třeba omezení, která se týkají církevních obřadů. Tady je to omezení na sto osob, ale to omezení, které se týká zpěvu, je také zřejmé, zpěv tam je zakázán. Takže snažíme se opravdu postupovat konzistentně, napříč. Zpěv je velmi rizikovou oblastí a ty důkazy tady máme napříč celým světem a i u nás můžeme dokladovat soubory, které se poměrně nakazily, promořily a pak se to šířilo dál. To znamená, to je důvod, proč toto opatření tady je na těch čtrnáct dnů. 

Václav Cirhonek, CNN Prima NEWS: Takže i ty zkoušky a dětské…

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Zkoušky jsou tam také, ano, je tam v závorce včetně zkoušek.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a Český rozhlas.

Zdeňka Trachtová, Český rozhlas: Dobrý den, já bych se chtěla ještě zeptat na konání bohoslužeb, jestli tam platí stejná pravidla jako u ostatních akcí, čili uvnitř do deseti osob? A potom druhá otázka, která s tou současnou situací volně souvisí. Zdravotnické odbory žádají změnu úhradové vyhlášky, chtějí navýšení pro zdravotnické i nezdravotnické pracovníky 15 procent. Vy to odmítáte, říkáte, že na to není prostor. Ale já bych se chtěla zeptat, jestli vlastně tím, že současný nouzový stav obhajujete mimo jiné nedostatkem lékařů, tak jestli by nebylo to navýšení platů motivací pro to přilákat ty lékaře do nemocnic. Děkuji.

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: K té první otázce. Já jsem tady před chvilinkou zmínil, že bohoslužby mají své omezení. To omezení je jiné, než to jsou akce běžné do deseti osob, je tam limit do sta osob. Nicméně musí dodržovat pravidla, to znamená odstupy, ta stovka je maximální počet, musí všichni sedět a ty bohoslužby se musí obejít bez zpěvu, to znamená samozřejmě bez nějakých sborových zpěvů, které jsou velmi rizikové a které už jsem vám tady popisoval.

Co se týká té druhé otázky navýšení platů. My jsme v situaci, kdy do zdravotnictví v tuto chvíli přišla poměrně velká injekce prostředků, byť, tak jak jsem se seznámil po svém nástupu, ne všichni ještě dostali ten obolus, který jim patří samozřejmě. Nicméně to se v průběhu těchto dnů realizuje, takže já doufám, že na nikoho skutečně nezapomeneme, protože to penzum práce bylo obrovské, zejména v té první linii, kde lékaři a sestry museli odvádět výkony, které jsou naprosto nadstandardní, v riziku, že onemocní.

Já spíše v tuto chvíli chci řešit, aby se nestávalo to, že lékaři, a zatím ten mechanismus není úplně zřejmý, se dostávají do domácího léčení třeba a mají méně mzdy, než když jsou v procesu. Připravili jsme systém kdy, pokud bude nedostatek a bude tam kritická situace, mohou v případě karantény bezpříznakoví s respirátory fungovat.

Já jsem ten poslední, kdo by bránil tomu, aby naši zdravotníci dostali nějaké prostředky navíc. Nejsem si ale jist, jestli částka 15 procent je částkou reálnou. Dostáváme se do situace, kdy ten rozpočet příští rok jistě bude napnut a budeme jednat o tom, jaké to navýšení bude, a nechci tady skutečně slibovat částku 15 procent.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, ještě Česká televize.

Klára Bazalová, Česká televize: Já ještě prosím o upřesnění, co se týká svateb a pohřbů. Tam tedy platí, že od 19. října to tak je, stůj, co stůj, i kdyby třeba během těch čtrnáct dnů to reprodukční číslo kleslo? A do kdy to má platit? Jestli jsem pochopila správně, bude to navázáno na konec nouzového stavu, nebo jak to tam je? Děkuji.

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Ano, nouzový stav je limitujícím prvkem pro řadu nějakých plošných opatření, byť tady bychom asi byli schopni toto opatření vyhlásit i podle zákona č. 258, protože tady ty přímé dopady nejsou, byť samozřejmě lidé, kteří si objednali svatbu a nemohou ji realizovat, jsou poškozeni.

Je pravdou, že to chceme na omezenou dobu. V tomto případě s tím odstupem to tedy bude také čtrnáct dnů, ale až po čtrnáct dnech do konce toho nouzového stavu, a pokud by ta situace vypadala velmi dobře, to znamená, dostali bychom se na velmi nízké hodnoty, někde třeba pod 0,8, tak jistě budeme diskutovat o tom, že to opatření by se mohlo změnit a ta limitace z třiceti by se mohla posunout třeba na padesát, ale to jsou spekulace. V tuhle chvíli platí to, co jsem říkal. To znamená, apeluji na všechny, kteří plánují svatbu na tu druhou polovinu října, aby počítali s tím, že tam to omezení na třicet osob bude.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak ještě poslední dotaz.

Gustav Weiss, TV Nova: Dobrý den, já se vrátím k těm sportovním utkáním. Chtěl bych se zeptat, kdyby probíhal nějaký turnaj a bylo tam více než 130 osob anebo více týmů, jejichž celkový součet by bylo více jak 130 osob, znamená to, že takový turnaj se musí odloži,t nebo dokonce zrušit? A ještě jednu otázku: Prosím vás, vaši reakci na to, co tvrdí opozice, tedy že vlastně vláda vyhlašuje nouzový stav kvůli tomu, že vlastně nezvládá tu situaci. Děkuju.

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Já chci říci, že ta situace je samozřejmě závažná. Je otázkou, jak by se celá ta situace vyvíjela, pokud by se aplikovala jiná opatření, ale to je všechno spekulace, která sahá do nějaké minulosti. My jsme teď v době, kdy tady jsou nezpochybnitelná čísla, a musím říci, že řada zemí se pohybuje ve stejné trajektorii, a nevím, jak to dopadlo na Slovensku, ale i Slovensko uvažovalo o vyhlášení nouzového stavu. Je tady řada zemí, která má větší limitaci na shromažďování, než jsme my, a ta opatření zavedla výrazně před námi, třeba Velká Británie šest osob.

Takže z toho důvodu já si osobně myslím, že ta opatření jsou zcela na místě, a je diskutabilní, jestli to je vina vlády nebo jestli je to vina našeho obyvatelstva, vina expertů a kohokoliv jiného, protože já když se na to dívám z toho obecného hlediska, a teď tady řeknu jeden příklad: Mně posílají lidé, jak se chovají třeba v restauracích na straně Krkonoš polské a na straně české. A dostal jsem snímky, kde na té straně polské obsluha je v rouškách, každý stůl je dezinfikován a když ten dotyčný jedinec odejde, stůl se vydezinfikuje, dá se tam lístek, že stůl je připraven pro dalšího hosta, protože je dezinfikován. V zařízeních na naší straně, a mám to zdokumentováno fotografiemi, půlka obsluhy je bez roušky a vůbec nikdo neřeší, že by se ty stoly měly dezinfikovat.

Takže o tom to trochu je a my jsme za těch několik měsíců zpátky ztratili jakékoliv zábrany. My jsme oslavovali, že virus zmizel a už se nevrátí. On se bohužel vrátil a nemá smysl se teď asi příliš obviňovat, kdo za to úplně může. Teď musíme udělat všechno, abychom to změnili. To opravdu nevyřeší jakýkoliv ministr, jakýkoliv premiér. To prostě musíme udělat my všichni, protože ta opatření, pokud je nebudeme dodržovat a půjdeme místo školy k někomu domů a sleze se tam dvacet lidí, tak to bude mnohem horší, než kdyby do té školy chodili. A pak ta opatření půjdou vniveč a my za čtrnáct dnů tady budeme sedět a budeme vyhlašovat opatření, která možná budou mnohem přísnější, a to přeci nikdo nechce.

Takže já bych opravdu chtěl, aby ti lidé si to vzali k srdci. Nikdo nemůže mít radost z toho, že chodí v roušce a že tady budeme omezovat své aktivity volnočasové. Věřme tomu, že pokud se to podaří, a já doufám, že ano, tak se to zase uvolní do nějakého režimu, který byl přijatelný, takový, jaký tady byl třeba někdy květen, červen.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ještě doplňující dotaz Česká televize

Klára Bazalová, Česká televize: Mě ještě napadá, když je velký atletický stadion, tak může tam těch skupinek, třeba po dvaceti, trénovat víc?

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Ano, může. Tam jsme se dohodli na tomto postupu, to znamen, tam je omezení na těch dvacet osob v jedné skupině, takže když bude dvacet oštěpařů a dvacet překážkářů, tak tam můžou takhle trénovat.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak a ještě ČTK.

Soňa Remešová, ČTK: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat na t církevní obřady, bude to platit i na Všechny svaté? Bude to platit po dobu nouzového stavu, tedy i 2., 3. listopadu?

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Ne, já jsem říkal, že tato opatření, tak jak jsou vyhlášena, jsou na čtrnáct dnů, pak automaticky zanikají a pak budeme řešit, jak to bude dál. Ale v tuto chvíli nechci říkat, že by to mělo platit i potom, může to být úplně jinak.

Soňa Remešová, ČTK: Děkuju.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak z tiskové konference je to vše. Ještě doplňující dotaz?

Gustav Weiss, TV Nova: Já jsem se chtěl jenom zeptat, já jsem se ptal na ty turnaje, kde by bylo více týmů, a tím pádem by tam bylo třeba více než 130 osob. Jak by to tedy v tuto chvíli probíhalo, jestli se to musí zrušit nebo odložit? Děkuju.

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Tam ta limitace je, to znamená, pokud to půjde organizačně udělat tak, že to bude třeba na více stadionech, tak je to možné. Pokud by to mělo být na jednom stadionu, tak to udělat nemohou, je tam limitace 130 osob.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkujeme a hezký večer. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X