Tiskové konference

29. 4. 2021 17:23

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 29. dubna 2021

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Hezký podvečer, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. Nejprve ministr zdravotnictví pan Arenberger.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Dobré odpoledne, dámy a pánové, myslím, že přicházíme s velmi dobrou zprávou. Jednali jsme o balíčku číslo 2 a o jeho postupném naplňování. Vy určitě víte, že tento balíček obsahuje několik prvků. Za prvé jsou tam především služby, ale i další faktory, které se uvolňují bez ohledu na incidenci, a to k 3. 5.

Na tom se nic nemění, tam jsme pouze upřesnili to, jakým způsobem se bude prokazovat klient v těch jednotlivých službách, to znamená u kadeřníka nebo na pedikúře s tím, že je v té bezpečné zóně, to znamená, že není rizikem pro toho, kdo poskytuje tu službu, a také naopak, jaké podmínky musí mít tyto osoby, které poskytují ty služby, aby nešířily covid-19.

Dále potom jsou tam prvky, které jsou regionální podle konkrétní incidence v jednotlivých krajích. Tam se to týká především školství a tam to dále bude specifikovat potom pan ministr Plaga. Já jenom tady bych chtěl říct, že se jedná tedy o kraje, o kterých už jsme tady hovořili minule, to znamená Královéhradecký, Karlovarský a Plzeňský kraj, kde už všichni vědí, jaké školky a školy budou v jakém režimu otevřeny. A nám se podařilo díky epidemiologickým hodnocením a projekcím také na 3. 5. ještě přidat další kraje.

V podstatě se jedná o polovinu všech krajů České republiky, které budou v tomto stejném režimu, protože předpokládáme, že 3. 5. bude možno otevřít tyto školy a školky v Praze, ve Středočeském kraji, dále v Libereckém kraji a v Pardubickém kraji. Takže celkem sedm krajů bude od pondělka mít možnost otevřít školy. A dobrá zpráva je, že podobně budeme postupovat i další týden. Podle těch projekcí se zdá, že už by celá republika mohla dosáhnout incidenci 100 na 100 000, takže zbylých sedm krajů bude otevřeno potom 10. 5.

To jsme ještě nerozhodli, to je pouze v usnesení vlády, takže k tomu ještě mimořádné opatření nebude vydáno, ale takto jsme rozhodli, aby se s tím dalo počítat. Ale pan ministr Plaga ještě řekne další podrobnosti.

S tím souvisí i to, že pokud bude celostátní incidence 100 na 100 000, a to byl ten třetí bod v balíčku číslo 2, že se otevřou zbylé obchody. O tom bude mluvit pan vicepremiér, nechám to na něj. A tam jsme se dohodli, stejně tak jako vlastně s těmi čísly, s kterými jsme teď hovořili, že budou otevřeny všechny školy, tak zároveň ve stejné datum budou otevřeny i zbylé obchody.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, ministr školství pan Plaga.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Dámy a pánové, jak už tady padlo, tak vláda dnes rozhodla, že od pondělí 3. 5. dojde k obnovení toho plného provozu mateřských škol. To znamená pro všechny děti bez roušek, bez testování ve Středočeském kraji, v Praze, v kraji Libereckém a Pardubickém. A navrátí se také druhý stupeň základních škol nebo nižší stupně víceletých gymnázií v tom rotačním schématu, tedy ten týden prezenčně, týden distančně.

Zároveň – a už to tady také padlo – s ohledem na vývoj epidemické situace a na ten balíček tři, který jsme představili minulý čtvrtek a který počítal s rozvolněním a uvolněním některých opatření při dosažení celostátní incidence sto na sto, tak vláda dnes přijala usnesení, že k 10. 5., tedy k dalšímu pondělku, dojde k otevření zbývajících mateřských škol, respektive mateřských škol a druhých stupňů základních škol v tom rotačním schématu v těch zbývajících krajích, samozřejmě s tou výhradou, kterou si vymínil pan ministr zdravotnictví naprosto logicky.

Kdyby v nějakém okrese ta situace byla vyhodnocena jako riziková, tak samozřejmě hlavní hygienička a Ministerstvo zdravotnictví má možnost toho lokálního zásahu. Ale jinak k 10. 5. se vrací i v těch zbývajících krajích mateřské školy k tomu režimu bez roušek v plné sestavě a druhé stupně základních škol k rotacím.

Zároveň k 10. 5. je možný návrat praktické výuky zbývajících ročníků vysokých škol k té praktické výuce, klinické praxi i v těch jiných oborech, než byly doposud definovány. A víte, že v tuto chvíli tam mohou být pouze poslední ročníky. Takže od 10. 5. na tu praktickou výuku, klinickou výuku a další budou moci i ročníky zbývající na vysokých školách.

Dnes jsme se také zabývali testováním. Vláda schválila materiál, který se zabývá testováním na vysokých školách. Zároveň vysokým školám budou proplaceny skutečné náklady na testování – v tomto případě studentů. A předpokládáme, tak jak jsme vedli debatu s vysokými školami, že to de facto bude také částečně pilotní otestování PCR testování, protože zhruba deset procent z těch testů, které školy plánují, plánují provést neinvazivní metodou PCR.

Ministerstvo školství tak posílí rozpočty vysokých škol o ty skutečné prostředky, které do 30. 6. školy vynaloží na testování studentů, kteří se, jak jsem před chvíli říkal, vrací k té praktické výuce jako takové.

Zároveň jsme rozhodli, že státní hmotné rezervy uvolní 185 000 kusů antigenních testů, které zbývají ve státních hmotných rezervách, pro potřeby ministerstva školství. Je to samozřejmě i ve vazbě na zrušený tendr státních hmotných rezerv. A zároveň jsme také rozhodli, že od 3. 5., tedy od pondělka, bude testování ve školách v jiném režimu. Pedagogický a nepedagogický personál se bude testovat jednou týdně antigenními testy. Zároveň i první stupně, které už jdou několikáté kolo rotací, také budou testovány jenom jednou týdně. Ty navrátivší se druhé stupně základních škol budou testovány dvakrát týdně.

To znamená těch druhů stupňů, které se vrací v těch krajích, které jsem již zmiňoval, tak se budou testovat v tom režimu, který jsme znali doposud. Ty ostatní přechází na režim jedenkrát týdně antigenními testy.

Poslední dílčí úprava, která je ale důležitá pro školy samotné, tak víte, že bylo avizováno, že pro potřeby nejenom těch služeb, ale především sportování dětí v těch otevřených regionech nebo v těch regionech s nízkou incidencí, tak bylo možné se prokazovat – nebo záměr byl prokazovat se – i testy ze školy. Tam jsme se dohodli na využití institutu čestného prohlášení rodiče, že v posledních 72 hodinách dítě bylo testováno tím antigenním testem.

To znamená, pokud to dítě je zrovna v rotaci v té dané škole v prezenční výuce a je antigenně testováno, tak ten rodič stačí, když v tom klubu, kam bude chodit na tu volnočasovou aktivitu sportovního charakteru, doloží čestné prohlášení.

Samozřejmě ten apel ode mě musí zaznít, a to, aby rodiče samozřejmě – a já předpokládám, že to nikdo neudělá, ale přesto ten apel zvednu – aby skutečně ten institut čestného prohlášení nezneužívali, protože samozřejmě při tom případném nečestném prohlášení a nedoložení následně toho testu v případě covid pozitivního výskytu, tak ty následky jsou podle zákona. A já bych byl velmi nerad, kdyby k tomu docházelo. Ale myslím si, že toto odleví školám a samozřejmě je tu na místě důvěra k rodičům ve vztahu ke sportování jejich dětí.

Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. A ještě vicepremiér, pan Karel Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dobrý den dovolte, abych shrnul, jakým způsobem se budou uvolňovat obchody a ostatní služby. Jak víte, v plánu rozvolnění, který jsme nezměnili, který zůstává v platnosti, bylo to, že 3. 5. se rozvoní takzvané služby tělové a případně některé další služby, služby o zvířata, za předpokladu testování.

Na tom se pochopitelně nic nemění. Toto platí celoplošně a toto už bylo rozhodnuto na vládě v pondělí. Pouze to připomínám v tuto chvíli, že tyto služby v každém případě se v pondělí uvolňují.

Současně bylo v plánu rozvolňování stanoveno to, že se 3. 5. rozvolní zbytek maloobchodu, ovšem za předpokladu, že bude incidence 100 na 100 000 obyvatel za poslední týden. Poslední čísla jsou taková, že se pohybujeme někde na úrovni mezi 145 až 150, a to je dnešek, čili čtvrtek. A s vysokou dávkou pravděpodobnosti hraničící s jistotou nedosáhneme tohoto čísla v pondělí, v době tedy, kdy se mohly obchody pustit.

Chceme dodržet to, co jsme řekli, protože epidemiologická nebo poradenská skupina MeSES na základě tohoto nedoporučila v pondělí maloobchod ještě otevřít a doporučila to posunout o jeden týden, což jsme i na základě názoru Ministerstva zdravotnictví na vládě akceptovali.

Nicméně dohodli jsme se, že obchody budou definitivně otevřeny 10. 5. nehledě na to, jakým způsobem bude dále faktor incidence klesat, i když se domníváme, že to příští pondělí už skutečně bude na hranici 100. Přesto ale v každém případě, aby podnikatelé měli jistotu, tak jsme rozhodli dnešním usnesením, že 10. 5. se pouští zbytek maloobchodu. Opakuji definitivně.

Současně podotýkám, že se nic nemění na plánu rozvolnění. To znamená, vlna číslo 3, která měla 10. 5. být, kde jsou z toho podnikatelského úhlu pohledu další služby, například řemeslné, živnostenské a tak dále, tak ty zůstávají. To znamená, zjednodušeně řečeno, toho 10. 5. se sloučí rozvolnění 3. 5. a obchody, které se z 3. 5. na 10. 5. posunuly. Takže zůstává 10. 5. vše v původním režimu.

Současně jsme se dnes shodli na tom, že testování ve firmách bude pokračovat i po 30. 5., a to ještě v měsíci červnu. Zatím jsme nerozhodli, jestli bude pokračovat dále, ale informace pro firmy, ale i pro úřady, protože testování je povinné de facto pro každého  zaměstnavatele v České republice včetně neziskovek, na týdenní bázi bude pokračovat i v červnu.

Zatím jsme stanovili to datum do 30. 6., definitivně to vláda ještě dá do usnesení v pondělí, ale shodli jsme se na tom, že je to potřeba říci už nyní podnikatelům, a to z toho důvodu, že si pořizují tyto testy třeba na měsíc, na dva dopředu, tak aby tu informaci měli.

Za mne je to vše. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Česká televize.

Nikola Reindlová, Česká televize: Já bych měla otázku na pana ministra Arenbergera. Vy jste uvedl, že jste si ujasnili, jaké budou ty podmínky, co se týče testů ve službách, ale jaké tedy budou? Jak ze strany těch klientů, jestli bude stačit test, který si nechám udělat v práci v rámci toho povinného testování, nebo jestli to budu muset mít z odborného pracoviště, ale i z druhé strany, protože jsme točili třeba s kadeřníky, kteří mají samotesty. Tak jestli jim to bude stačit. A pak na pana ministra Plagu bych se chtěla zeptat, jaký je další plán nákupu těch antigenních testů, protože přece jenom 185 000 je jen zlomek z těch původních 5,5, nebo více než 5,5 milionu původně plánovaných antigenních testů, děkuji.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Tak v podstatě kromě toho profesionálního odebírání, což samozřejmě preferujeme, protože tam to je nejkvalitnější a zároveň vám umožňuje i nejdelší překrývání toho času, tak doporučujeme buď PCR testy, které vám vydrží sedm dnů, čili pro personál asi bych řekl, že je to téměř nejpraktičtější, tak to je jeden krok. Druhý krok je samozřejmě antigenní profesionální testy, které mají trvanlivost 72 hodin, a dál potom, čili to bych řekl, že pro ten personál je asi nejdůležitější.

Může samozřejmě, stejně tak jako u klientů těchto služeb, používat třeba z nějakého jiného zdroje, třeba ještě z druhé práce, když je, tak může používat i ze zaměstnání provedené testy, a pokud má takové potvrzení, to platí po ty klienty také.

Dále potom to platí i pro školy i s tou výjimkou, jak tady uváděl pan ministr Plaga, to znamená, že pokud byl ten test provedený ve škole a z nějakého důvodu není možné sehnat papírové potvrzení, tak by mělo stačit i čestné prohlášení rodičů se všemi těmi důsledky, jaké tady zmiňoval pan ministr. A poslední verze, ale ta platí pro ty klienty, je samotest přímo v provozovně. Jsou tam napsané, v tom mimořádném opatření, podmínky, za jakých je to možno udělat.

Já sám doporučuji, aby to bylo řešení, které je spíš výjimečné, ale je samozřejmě možné a dovedu si představit situace, když třeba někdo bydlí blízko provozovny a je to třeba starší osoba, tak než by jela někam do odběrového místa, tak je samozřejmě pro ni praktičtější si to nechat udělat v tom kadeřnictví a potom to vyhodnotit. Ale ta hodnota je vlastně jenom v tom pro ten jeden úkon, čili tam ta platnost není nějak dlouhodobá, je to pouze pro ten jeden výkon.

Nikola Reindlová, Česká televize: Takže kadeřník samotný nemůže využít toho samotestu?

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Já si myslí, že by to nebylo vhodné, navíc je to nepraktické, když si bude každý den dělat samotest, tak určitě je pro něj zajímavější si nechat udělat minimálně antigenní test profesionálně.

Nikola Reindlová, Česká televize: Ale teoreticky nic neporuší, pokud si každý den udělá samotest, který má u sebe v provozovně?

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Mimořádné opatření to takhle detailně neřeší, takže vycházíme z toho, že je to možné také.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Tak co se týká testů do škol. Tak v pondělí státní hmotné rezervy zrušily ten tendr, neúspěšně, protože nikdo z těch čtyř uchazečů nebyl ani po vyzvání doložit plně nebo splnit plně všechny podmínky toho tendru. Během úterý byla doplněna specifikace ze strany Ministerstva zdravotnictví a včera státní hmotné rezervy vypsaly ten tendr znovu s tím, že tam musí proběhnout desetidenní lhůta na podání nabídek, a tedy o víkendu 8., 9. 5. zasedne ta výběrová komise složená ze členů státních hmotných rezerv, Ministerstva zdravotnictví, ministerstva školství a bude vyhodnocovat ty nabídky tohoto nového tendru s tím, že první tranše, to znamená nějaká ta dodávka 2,6 milionu kusů, nebo kolik je tam v tuto chvíli specifikováno k dodání nejpozději do 17. 5. podle možností toho dodavatele, a ta by samozřejmě měla být obratem zavezena do českých škol.

Máte pravdu, že těch 18  000 převedených společně s nějakou rezervou, kterou v tuto chvíli ministerstvo má vytvořenu na krajských pracovištích Národního pedagogického institutu, je spíš taková ta rezerva, když těm školám ty testy nebudou vycházet. Ale to základná, ten základní počet musíme skutečně vytendrovat přes státní hmotné rezervy v tomto termínu.

Ale ten způsob dynamickým nákupním systémem je, jak nám dneska sděloval předseda státních hmotných rezerv, nejrychlejším způsobem, jakým mohou se k těm testům dostat.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Televize Prima.

Zbyněk Zikmund, TV Prima: Dobrý den, pánové, já mám několik dotazů. Nejprve na pana vicepremiéra: Jestli jste se dnes zabývali návrhem na otevření zahrádek restaurací od 10. 5.? Já vím, že to patří do balíčku dalšího tedy, nicméně údajně by to tedy mělo pomoct tomu, aby se lidé neshlukovali u těch okének, což se prostě děje poměrně živelně a ve velkém množství. Na pana ministra zdravotnictví: Kdy budou moci naočkovaní Češi odložit roušky nebo respirátory ve venkovních prostorech? Někteří odborníci už říkají, že je na místě to přehodnotit a podobným směrem se vydaly i Spojené státy. A potom, co byste doporučili ohledně čarodějnic? Jestli plánujete nějak apelovat na lidi, říct, co mohou, nemohou, co se smí, nebo naopak co se nesmí? Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Co se týká zahrádek, ano, řešili jsme to na vládě rovněž. Padala tam celá řada argumentů, nakonec převážil názor takový nijak neměnit stávající schéma, protože bychom se dostali do smyčky výjimek, kdybychom začali přehazovat prostě z jednotlivých dnů a týdnů na jiné.

Je pravda, že u výdejových okének, ale zdaleka ne u všech, se hromadí lidé. To pravdou je. Na druhou stranu to, že se to nedodržuje, by nemělo být důvodem pro to, abychom uvolnili v dané chvíli ještě víc, jakkoliv chápeme to, že třeba na těch zahrádkách by to bylo řízené.

Takže ty názory na to jsou různé, ale i s ohledem na to, že jsme jasně stanovili to, že prioritou jsou školy, a dostali bychom se do situace, kdy de facto otevíráme restaurace nebo jejich části dříve, než se otevřou třeba další stupně škol, i s ohledem na to, že to takto bylo naplánováno, tak držíme tedy nakonec ten datum toho 17.

To znamená, platí to, že 3. první služby, 10. obchody a zbylé služby a toho 17. je zůstatek těch služeb tohoto charakteru restauračního ve smyslu zahrádek.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Co se týče roušek u naočkovaných osob, vy jste určitě zaregistrovali, že třeba ve Spojených státech tento týden bylo uvolněno nošení roušek na veřejnosti u naočkovaných ve Spojených státech, ale musíme vycházet z toho, že ve Spojených státech jsou naočkovány asi dvě třetiny populace, takže kdybychom u nás čekali s takovým rozhodnutím, tak by to mělo být někdy až na konci prázdnin, a to doufám, že to bude mnohem dříve. Ale zatím to není rozhodnutí, které by bylo na stole.

Na druhou stranu, pokud jsou zachovány všechny parametry tak, jak je to z epidemiologického hlediska únosné, tak samozřejmě roušky se mohou používat jenom při bližším kontaktu s osobami v zastavěné části měst a podobně. Takže ty předpisy zatím platí tak, jak byly.

Co se týče apelování na čarodějnice, tam skutečně nezbývá než apelovat na to, abychom byli rozumní. Abychom to, co jsme se naučili za ten poslední rok z hlediska protiepidemických opatření, tak abychom to, pokud možno, co nejvíce dodržovali, protože všichni chceme, abychom mohli otvírat školy, aby prostě se rozběhl normální život, a byla by škoda, abychom si to nějakým způsobem pokazili nějakou jednorázovou akcí.

Na druhou stranu já jsem optimista v tom, že velikonoční svátky proběhly bez jakýchkoliv výkyvů, a tady si myslím, že je potřeba poděkovat všem, kteří dodržují ta nastavená pravidla tak, jak jsou nastavena, a je vidět, že se nám to daří a nezkažme si to.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Televize Nova.

Linda Nguyenová, TV Nova: Dobrý den, já mám dotaz na pana ministra zdravotnictví, a sice – váš předchůdce pan Blatný často operoval s tím, že když klesne počet hospitalizovaných pod tři tisíce, že může být větší rozvolňování. Nakonec s tím ukazatelem operovali i další ministři, když byli na toto tázáni. Tak jestli by nebylo na místě vlastně dva měsíce před koncem školního roku otevřít ty školy úplně. A pak další otázka, ta se týká pořádání svateb. Kdy by vlastně se mohl navýšit ten počet těch účastníků takových akcí? Děkuji.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Také děkuji za dotaz. My kromě toho parametru sto na sto tisíc obyvatel v klouzavém průměru za sedm dnů, tedy nových případů, tak posuzujeme i ty další faktory. Ty jsou v některých krajích již velmi příznivé, co se týče třeba hospitalizovaných nebo hospitalizovaných starších osob a podobně. Celorepublikový průměr je, myslím, velmi příjemný z tohoto pohledu, ale jsou kraje, kde ještě nejen nemocnice, ale hlavně i jednotky intenzivní péče jsou výrazně obsazeny. A to třeba brání i v běžném provozu nemocnic, co se týče plánované péče.

A to je jeden z dalších faktoru, který bychom co nejraději rozjeli, protože plánované výkony nejsou jenom výkony třeba estetické, ale jsou to i zdravotní výkony, kde ti pacienti na to čekají. Takže určitě tento parametr ano, ale nezačleňujeme ho dogmaticky do nějakého konkrétního čísla, protože to je třeba posuzovat celorepublikově.

Mám pocit, že takové ty větší akce, jako jsou svatby, jsou součástí jednoho z dalších balíčků. A doufám, že když se nám epidemiologická situace bude dařit tlumit z hlediska té rizikovosti tak rychle, jak se nám to zatím dařilo teď – a říkám znova, za to děkuji nám všem – tak si myslím, že balíček přijde na řadu velmi brzy.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Český rozhlas.

Václav Štefan, Český rozhlas: Dobrý den, nejdříve bych měl několik dotazů na pana ministra Plagu. Tak co se týče toho rozvolňování ve školství, tak jestli se to od pondělí týká také dětských skupin. Další dotaz je, dokdy vlastně bude školám teď stačit 185 000 testů? A jak to bude dál? Pokud by se – aniž bych předjímal – nepodařilo opět dokončit úspěšné ten tendr, tak jestli uvažujete o tom, že by provoz škol pokračoval i bez testování. A to je všechno. A ještě pak budu mít ještě jeden dotaz.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Co se týká dětských skupin, tak dětské skupiny jsou zařazeny do toho plánu. To znamená nejen mateřské školy, ale i dětské skupiny, byť nespadají pod MŠMT, tak určitě otevřeny v těch sedmi krajích budou.

Co se týká toho rozvolňování, respektive dostatku testů, tak školy při tom schématu testování, které jsem právě představil od 3. 5., mají dostatek testů na to období těch čtrnácti dnů, tedy do toho, než by měla dorazit ta další tranše. A těch 185 000 rozhodně není něco, co by mělo stačit. To je pouze rezerva.

V tuto chvíli ty školy – ty požadavky, které nám daly – tak počítaly s tím návratem k 3. 5. V těch krajích, kde ten návrat bude až k 10., tak ta zásoba bude vyšší, ale při tomto schématu testování by to mělo stačit do toho 17. a pak by tam měla být samozřejmě ta dodávka, kterou má vytendrovat pan Švagr a státní hmotné rezervy.

A v případě nouzovém, že by se nepodařilo ani opakovaně vytendrovat, tak jsem rád, že máme pojistku – ale znovu opakuji pojistku – v pandemickém zákonu a ta říká, že jsme schopni potom školám případně hradit to decentralizované řešení. Tedy že by si to nakupovaly školy nebo zřizovatelé a od státu by následně dostaly nějakou částku na žáka a týden proplacenou ze státního rozpočtu, aby tu tíži nemusely nést samy.

Ale není to chtěné řešení, je to až to řešení nouzové. Ten záměr vlády opakovaný je těmi antigenními testy školy zásobovat až do 30. 6. tohoto roku.

Václav Štefan, Český rozhlas: Dobře, děkuji. Pak ještě dotaz na pana vicepremiéra Havlíčka: Proč vlastně vláda rozhodla, jak jsem pochopil definitivně, o otevření obchodů od 10. května už v tuto chvíli? Když vlastně dříve se představoval ten systém: V pondělí vyhlásíme, ve čtvrtek potvrdíme. Je to vlastně s týdenním předstihem. Tak proč jste vlastně nepočkali až na ten další týden i právě s ohledem na vývoj epidemické situace? Protože asi nikdo není schopen v tuto chvíli říct, jestli 10. května bude ta incidence těch sto případů za týden na sto tisíc obyvatel. Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Ano, protože kdybychom to neudělali, tak se buď vy, nebo vaši kolegové budou ptát, proč nedáváme podnikatelům jistotu. Vždycky je to o tom, že co uděláme, tak vždycky někdo vidí i z té druhé strany.

My jsme jasně řekli, že ta incidence sto na sto tisíc je orientační. A popravdě řečeno zcela otevřeně, diskutovali jsme velmi o tom, jestli to nepustit i toho 3. 5., to znamená toto pondělí. Ano, svým způsobem bychom naplnili to, co jsme řekli přibližně před týdnem, kdy jsme tady schválili systém rozvolňování. Ta incidence bude pravděpodobně – ale to je teď výhled kolegů z Ministerstva zdravotnictví – někde na úrovni 115, 120 v pondělí a mohlo se teoreticky říct: Blíží se to k té stovce, ostatní parametry klesají, pojďme to otevřít.

Věc druhá je ale ta, že se nechceme spálit, že jsme obezřetní, díváme se, co se děje v jiných evropských zemích, kde opětovně někteří zavírají. Řekli jsme, že zde máme skupinu MeSES, kterou buď tedy budeme respektovat, nebo nebudeme. A my jsme toho názoru, že jejich názory bychom měli brát vážně. Ministerstvo zdravotnictví se rovněž spíše klonilo k tomu termínu 10.

Ještě zde byla varianta, že by to mohlo být i ve čtvrtek. To jsme řekli nikoliv, dodržujme režim, který jsme jednou stanovili. Na druhou stranu jsme ale řekli definitivně, protože je pravděpodobné, že to skutečně klesat bude, tak i kdyby náhodou to v té době nebylo přesně na té stovce, tak aby podnikatelé nebyli vystaveni nejistotě, tak jsme vlastně rozhodli i s ohledem na to, že už jich je jenom 18 procent s ohledem na zákazníky nebo 24 procent s ohledem na počty provozoven, že to tak jako tak 10. definitivně otevřeme. Je to proto, aby měli jistotu, aby se na to mohli připravit. 

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji. Ještě ČTK.

Soňa Remešová, ČTK: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat na kroužky – aspoň pod širým nebem. Kdy počítáte s jejich otevřením? Třeba skautů, když už byly otevřeny tréninky dětí. Děkuji.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Volnočasové aktivity jsou rozhodně chtěné. Zítra proběhne pracovní jednání mezi paní hlavní hygieničkou a pracovníky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a já pevně doufám, že ta pravidla, která samozřejmě diskutujeme i s Českou radou dětí a mládeže, tak schválíme jako vláda v pondělí. Aspoň tak jsme s ministrem zdravotnictví domluveni.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak, další dotazy prostřednictvím videokonference. Nejprve pan Kopecký, iDNES.cz

Josef Kopecký, iDNES.cz: Dobrý den, já bych se zeptal…

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Trošku víc nahlas, pane Kopecký, neslyšíme.

Josef Kopecký, iDNES.cz: Zkusím více nahlas, dobrý den…

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak teď neslyšíme nic, ještě zkuste… Asi to nějak vypadlo, tak znova… Anebo zkusíme… Ano, tak už slyšíme, tak ještě jednou.

Josef Kopecký, iDNES.cz: Haló, slyšíte mě?

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ano, ano

Josef Kopecký, iDNES.cz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat k testování žáků ve školách. Teď, když už to nějakou dobu probíhá, zda jste spokojeni s těmi výsledky, které to testování přináší? Jestli si myslíte, že ten výsledek je adekvátní vzhledem k vynaloženým penězům…

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak se to seká, neslyšíme vás. … No, neslyšíme vůbec. … Tak jestli někdo zkusí odpovědět aspoň na část dotazu?

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Já jenom zopakuji ten dotaz, jednalo se o to, pokud jsem správně pochopil, jestli poměr zdrojů investovaný do testování ve školách a výsledky testování, jestli jsou adekvátní.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Tak já na to zkusím odpovědět, byť samozřejmě to asi nejsem já, kdo by měl hodnotit výsledky antigenních testů, ale použiju to, že včera pan Dušek na školském výboru v podstatě uváděl, že ten záchyt 50 na 100 000 testů není rozhodně zanedbatelný. To znamená, svou roli ty antigenní testy mají.

My samozřejmě, zase může následovat debata o tom, jestli PCR testy nejsou lepší. Určitě jsou spolehlivější, ale ty antigenní testy svůj význam mají. A co se týká toho poměru cena / výkon, tak vlastně ta otázka je skvěle položená, protože mi umožňuje říct, když se podíváte na jakékoliv studie, jaké jsou ztráty z toho, že žáci nechodí do školy, tak ta otázka je vlastně zbytečná.

Pokud ty testy mají nějaký záchyt, chrání to prostředí, tak svůj význam, z pohledu ministra školství to teď berte, určitě mají. Z pohledu zdravotnického význam toho testování nebo větší zavedení PCR testů, to samozřejmě předpokládám, že ministr zdravotnictví okomentuje, ale že je to také chtěný směr.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Jestli tedy můžu doplnit, tady máme konkrétní čísla ze škol ve věkových skupinách, a nejen teda ze škol, ve věkových skupinách 5 až 11 let, kdy vidíme, že ve sledovaném období od 12. 4. do 28. 4. bylo pozitivně testováno 3 491 dětí, a z toho ve školách bylo, z této skupiny, zachyceno 780 dětí. Takže to je významná skupina, která byla potvrzena z větší části i PCR.

Takže těch 780 dětí, pokud by zachyceno nebylo, tak by to začaly být nějaké klastry ve školách. Takže ta informace si myslím, že je příznivá, pozitivní a myslím si, že je dobře, že se i v těchto dětských kolektivech testuje.

Co se týče významu prevence, na první dobrou vždycky si řeknete, že prevence je drahá. Na druhou stranu, když ale potom dopočítáte všechny konsekvence, které jsou s tím spojeny, tak prevence je vlastně to nejúčinnější, co můžete udělat při tom, abyste zastavili epidemii, abyste zastavili onemocnění. Takže v každém případě jsme rádi, že je možno ve školách testovat.

Josef Kopecký, iDNES.cz: Děkuju vám za odpověď. Já nevím, jestli jste slyšeli moji otázku, ale já vám děkuju za odpověď. Ještě by mě zajímalo, prosím, jestli existuje nějaký seznam všech služeb, které budou od pondělí otevřeny výslovně, aby si to mohl každý zkontrolovat, jestli tam budou např. solárka nebo jestli tam bude, kadeřník tam je, pedikúra tam je, manikúra tam je, co všechno do toho patří?

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Ano, určitě ten seznam dáme, respektive možná už dokonce teď je zveřejněn na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, ale v každém případě to ještě upřesníme. Platí tedy to, že třetího tělové služby, služby pro zvířata, desátého ostatní služby, ale nejsou tam ještě služby spojené s restauračními zařízeními apod., ty půjdu toho sedmnáctého. Všechno tam takhle dáme tak, aby bylo patrné, co půjde třetího, co desátého, co sedmnáctého.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Já bych tedy jenom doplnil, že stále nemluvíme o datech, tedy o datumech, ale datech. To znamená, nejdříve 17. je možno posunovat se do balíčku číslo čtyři.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Ano, platí stále, že to musí být podmíněno tou incidencí, v případě toho desátého 100 na 100 000 s výjimkou maloobchodu, ten už je jistý, a toho 17. je incidence 75 na 100 000. To platí, stále platí ten režim toho rozvolňování tak, jak byl představen před týdnem.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkujeme. Další, paní Rambousková, Seznam Zprávy.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: Dobrý den, já bych se ještě vrátila k té vaší prioritě poslat děti do školy. Tady se stále hovoří o mateřských školách, o prvních stupních, druhých stupních základních škol, o praktické výuce, ale vůbec jsem neslyšela, jak je to se středoškoláky. Jak jsou na tom třeba gymnazisté nebo studenti nějakých ekonomických škol, kteří nemají praktické vyučování. Znamená to, že ti až do konce školního roku zůstanou doma?

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Neznamená. Je to zase ten příběh toho, že když stanovíte priority, tak jsou otázky, proč prioritou není všechno. Odpověď je jednoduchá, pokud by všechno bylo prioritou, tak to není priorita. To znamená, středoškoláci určitě a jejich teoretická výuka, podotýkám, protože praktická výuka už je a měla tu maximální prioritu a vraceli se nejdříve. Ta teoretická výuka je právě v tom balíčku číslo 4, která byla původně vázána, nebo je vázána na incidenci 75 na 100 000 nebo zlepšení té situace celkově, a to znamená, pokud bych měl tak, jako Karel Havlíček, říct nějaký přibližný termín, tak nejdříve 17. 5. by ten balíček 4 byl dosažitelný.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: Ještě se zeptám na jednu věc: Některé školy zkoušely i testování PCR testy, zapojilo se do toho několik stovek škol, a jim vlastně vyšly skoro stejné výsledky jako těm, které testují antigenními testy, tedy úplné promile záchytů. Nemyslíte si, že tedy mezi těmi dětmi nákaza není a že i v těch zbývajících krajích, na které se teďka 3. 5. nedostane, že tam ty děti prostě necháváte doma zbytečně? Děkuju vám.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Tak jestli se k tomu můžu vyjádřit. Určitě to zbytečné není, protože ta nálož v populaci, když si to přepočítáme, tak je zhruba třikrát vyšší v celé populaci než v těch dětských kolektivech, ale pořád není nulová. Já jsem tady ukazoval těch 780, myslím, případů, které byly zachyceny právě ve školách. Čili – je to přesně 780 k dnešku z těch 3 491 v této věkové skupině. Takže určitě každý zachycený, který je zachycen včas a nešíří tu chorobu, tak je určitě dobře, že se zachytne.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji, ještě pan Ťopek, Hospodářské noviny.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Dobrý den, mám ještě dotaz na pana vicepremiéra k tomu rozvolnění obchodů, odloženému, protože jak vyplývá z našich takových, řekl bych, průzkumů, obchodníci se tentokrát k tomu termínu 3. května upínali opravdu s velkou nadějí, opravdu to očekávali. Poukazují například na to a hovoří i o diskriminaci, že třeba ve velkých obchodních centrech jsou některé obchody otevřené, některé zavřené, přitom ti lidé tam stejně chodí, stejně se potkávají. Takže jenom dotaz k tomu, jestli třeba bylo ve hře při jednání vlády otevření některých obchodů, u kterých už to trošku pozbývá na významu, jejich zavření, právě třeba ve velkých obchodních centrech? A pokud ano, proč to nedopadlo aspoň částečně?

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Ano, máte pravdu, že ne všichni toto dodržují. Ale důvod, že někdo něco nedodržuje, neznamená to, že to uvolníme všem ostatním. To samozřejmě není dobře a hledejme zaprvé příčinu.

Můžeme na základě toho udělat určitá opatření, ať už ve smyslu toho, že kdo nedodržuje podmínky, nedostane žádnou podporu, případně, že budou uplatněny sankce atd. Ale není to samozřejmě tím cílem. Ale nemůžeme abdikovat na to, že si řekneme, oni to někteří nedodržují, tak to pojďme šmahem tedy všechno otevřít.

Já samozřejmě jsem zastáncem v té vládě toho, aby se otevřelo co možná nejdříve, bojuji za každý den. Na druhou stranu musíme si říct tedy, co je tou prioritou. A jestliže zde jsme řekli, že limit je 100 na 100 000, a ten se v pondělí neukoná, což už je zcela zjevné, tak bychom popřeli do značné míry sami sebe.

Nebude to ani těsně nad těch 100, kdyby to bylo 102, 105, asi by se dalo o tom dneska diskutovat. Stejně tak bychom abdikovali na to, že zde máme poradní skupinu MeSES. To znamená, když se dalo všechno dohromady a daly se argumenty odborníků, tak se rozhodlo, že to bude s větší dávkou jistoty až toho desátého.

Ano, já si to uvědomuji, že obchodníci by nejradši otevřeli toho třetího. Na druhou stranu i pro ně je lepší, když budeme mít větší míru jistoty, že to potom nezavřeme, než kdybychom to možná ukvapeně otevřeli a za měsíc bychom to opětovně zavírali. To je asi to nejhorší řešení, které je. Takže já věřím, že když už jsme to vydrželi čtyři měsíce, že se to vydrží ještě ten týden.

Současně musím říct, že všichni ti, kteří budou mít zavřeno, respektive omezené tržby, tak budou dostávat do té doby ty podpory, které jsou, ať už se jedná o Antivirus, nebo se jedná o ty programy, které jsou v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Já vám děkuji, jenom nevím, jestli byl můj dotaz správně pochopen. Já jsem myslel obchody, které jsou v těch velkých obchodních centrech otevřeny legálně, protože jsou na tom pozitivním seznamu, a vedle nich je třeba jiný obchod, kolem kterého ti lidi procházejí, a ten musí být zavřený.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Ano, ale legálně jsou otevřeny pouze obchody s tzv. nezbytně nutným sortimentem. To znamená, jedná se o potraviny, jedná se o optiku, jedná se, já nevím, o lékárny, o drogerie atd. nehledě na jejich velkost.

To, že nastává čas od času to, že třeba ve velkém hypermarketu se prodává i sortiment, který by měl tzv. za páskou, což bylo z toho důvodu, abychom nekonkurovali nekale malým obchodům, je pochopitelně špatně. Chodí Česká obchodní inspekce, chodí kontroly, chodí policie, stoprocentně se to odkontrolovat nedá, ale v každém případě, pokud se toto porušovat bude, tak se bohužel budou muset ty sankce realizovat.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Děkuji za odpověď.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkujeme a ještě Reuters, pan Müller.

Robert Müller, Reuters: Dobré odpoledne, jestli jsem slyšet?

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ano, jste

Robert Müller, Reuters: Děkuju, já bych měl dva dotazy. Jeden se týká škol jako priority ve vztahu k tomu, že teď o víkendu bude tzv. pilotní akce, to znamená vpuštění diváků na fotbalové zápasy ak jestli náhodu není třeba trochu nešťastné, když na jednu stranu se mluví o školách jako prioritě a zároveň se teď otevřou ty stadiony. Třeba vysoké školy, jestli by tedy taky mohly vyučovat třeba pod širým nebem, podobně jako jsou tam ti diváci. To je jedna věc. A druhá věc: Pustily se také sportovní aktivity v amatérském sportu, ale zároveň volnočasové aktivity kolektivní ještě možné nejsou. Jeden příklad za všechny jsou skauti, kteří nejenže prostě od začátku pomáhají, ale teďka vlastně nemůžou konat svoji činnost, ačkoliv jiné sportovní skupiny mohou. Děkuju.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Tak já si dovolím odpovědět, od té druhé otázky začnu. Už jsem to tady říkal, zopakuji to ještě jednou. Zítra je konkrétní jednání mezi hlavní hygieničkou a ministerstvem školství a předpokládám, že podle dohody mě a pana ministra zdravotnictví v pondělí vláda schválí v těch regionech ty volnočasové aktivity v tom režimu, jak se dohodne zítra hlavní hygienička s mými kolegy z ministerstva školství.

To znamená, je to chtěné a samozřejmě i umožnění využití těch testů, samozřejmě i čestných prohlášení předpokládáme obdobně jako u aktivit sportovních i u těchto volnočasových, u tohoto neformálního vzdělávání atd.

Co se týká té první otázky, předpokládám, že odpoví pan ministr zdravotnictví. Z pohledu ministra školství bych se zdržel komentáře. Já když jsem se dozvěděl o tomto rozhodnutí hlavní hygieničky, tak jsem nebyl nadšený, stejně jako rektoři vysokých škol a kdokoliv jiný. Považuji to za nešťastné, a to jsem hodně diplomatický.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Já tedy to ještě doplním. Toto rozhodnutí je kompletně v gesci hlavní hygieničky a jejích spolupracovníků, takže i pro mne to byla nová záležitost, se kterou jsem se setkal. Ale byli jsme ujištěni, že výjimky tohoto typu se v podstatě poskytují po celu dobu pandemie. Jsou to ale třeba akce bez účasti diváků a podobně.

Teď nově stejně tak jako u sportovních akcí se postupně budou poskytovat i výjimky pro kulturní akce, třeba Pražské jaro a další. Jednáme tedy jak se sportovci, tak se jedná i s představiteli kultury. A jestli takováto akce je skutečně pilotem, nebo ne, to musí zodpovědět asi Útvar hlavní hygieničky. Na druhou stranu přednáška na stadionu, já si myslím, že pokud by si tedy vysoká škola zažádala o takový pilotní projekt, tak určitě bude hlavní hygieničkou posouzen.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak pokud je to vše z dotazů i z odpovědí, děkujeme a hezký večer.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X