Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

22. 4. 2021 17:36

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 22. dubna 2021

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Hezký podvečer, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. A nejprve vicepremiér pan Karel Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dámy a pánové, dobrý den. Je to přesně rok, co jsem stál na stejném místě se svými kolegy a představovali jsme plán rozvolnění na jaro 2020. Možná si vzpomínáte někteří z vás na tu dobu. Představili jsme vám tenkrát několik kroků, tzv. balíčků, které byly odstupňovány podle předpokládaných dat a datumů a rok se s rokem sešel a my na bázi de facto stejného schématu prakticky ve stejnou dobu předkládáme balíček rozvolňování roku 2021 a věříme, že to je už poslední balíček rozvolňování.

Je to důležitý fakt, protože tím současně říkáme, že naše pandemická situace se dostává do situace takové, kdy je možné se pustit do postupného obnovování, ať už ekonomického, vzdělávacího, kulturního nebo sportovního života.

Připravili jsme šest balíčků, v rámci kterých se bude postupně uvolňovat v následujících týdnech s tím, že je důležité sdělit to, že klíčovým faktorem bude tzv. incidence. Fakticky to není nic jiného než počet infikovaných za posledních sedm dní vždy vztažen vůči 100 000 obyvatel.

Logika tohoto plánu spočívá v tom a trváme na tom, že přednost mají školy, školky, vzdělávací systém z důvodů dostatečně známých. Za ním teprve následují nebo paralelně s ním aktivity ekonomického, kulturního či sportovního života.

Jakým způsobem budeme vždy anoncovat další změny, ale věříme, že už žádné nebudou, ale hlavně další kroky? Tabulka nebo systém, který nám dnes představujeme, je systém, který schematicky ukazuje jednotlivé aktivity, jejich uvolnění a současně i podmínky, za kterých budeme moci uvolňovat, přičemž každý týden v pondělí vláda upřesní tzv. režim toho uvolnění v následujícím týdnu ve větším detailu. To znamená, ukáže tam například přesnější hygienické podmínky a podobně. Potvrdí, že další týden v pondělí toto skutečně nastane. Ale co je důležité říci, definitivní potvrzení bude každý týden ve čtvrtek.

Znamená to, že vláda zasedne v pondělí a ve čtvrtek a ve čtvrtek potvrdí to, že následující pondělí skutečně budeme schopni uvolňovat v režimu, který vám dnes představujeme.

Faktickým předkolem uvolňování už byl minulý týden. Důležité datum bude následující pondělí, které nebude ještě ekonomicko-podnikatelského charakteru, protože jsme řekli, že školy mají přednost. To znamená, že 26. 4. se bude uvolňovat to, co již bylo předjednáno toto pondělí, čímž vlastně potvrzujeme, že tento čtvrtek vlastně definitivně potvrzuje toto.

Jedná se o praktickou výuku na základních a středních školách, jedná se o praktickou výuku na vysokých školách. Jedná se o mateřské školy za předpokladu, že bude, a to je už důležitý indikátor, incidence 100 nakažených na 100 000 obyvatel za poslední týden. Určitě to za chvíli představí detailněji pan ministr Plaga. A rovněž organizovaný amatérský sport v určitém režimu.

Zcela zásadním datem bude 3. květen. Říkám zásadní, nicméně za předpokladu, že dosáhneme incidence 100 na 100 000 obyvatel. To znamená 100 infikovaných na 100 000 obyvatel. Zjednodušeně řečeno, jedná se o 10 000 infikovaných za poslední týden a to vychází řádově na necelých 1 500 lidí za den v průměru.

Abych ještě upřesnil, jestliže se bavíme o tom, že to bude číslo 100, tak dnes jsme na čísle 177, ale je pravda, že třeba před týdnem jsme byli na čísle 400. To znamená, klesá to. Věc druhá je to, že o co více se budeme dostávat do těch nižších hodnot, o to pochopitelně ten pokles bude menší.

Takže pokud docílíme tohoto ukazatele, poté budou uvolněny všechny obchody, zbývající obchody. A zde je třeba ještě podotknout, že se jedná o obchody s ohledem na celkový počet obchodů ve výši 24 procent, s ohledem na zákazníky už je to jenom 18 procent.

Současně uvolníme nezbytně nutné služby, tzv. služby v rámci péče o tělo nebo péče o zvířata. Tyto služby nebudou ve vztahu k té incidenci, čili toho 3. uvolníme v každém případě tyto služby. Jsou to služby na rozmezí zdravotních a kosmetických, ale my je spíše vnímáme jako nezbytně nutné. Jedná se o pedikúru, jedná se například o masáže zdravotního charakteru, jedná se o kadeřnictví, případně o podobné typy služeb. Podmínkou u těchto služeb bude prokázání se testem, a to testem buď PCR, nebo testem antigenním. Současně s tím spouštíme ještě uvolnění péče o zvířata.

Současně spouštíme s maloobchodem i zbytek venkovních trhů a v incidenci 100 na 100 galerie, muzea a památky. Současně amatérský sport pro děti. A co je důležité, druhý stupeň základních škol v rotační výuce.

Mohl bych pokračovat, jak se bude vyvíjet rozvolňování v těch dalších týdnech, ale nebudu teď už představovat jednotlivé aktivity. Pouze zdůrazním to, že se budou vyhodnocovat na týdenní bázi a zase stejným režimem. V pondělí se upřesní režim, ve čtvrtek se definitivně potvrdí. Nicméně pojede se už podle tohoto schématu, který schválila vláda.

Troufám si tvrdit, že pro ten úvod by to asi bylo dostačující a poprosím pana ministra Plagu, aby upřesnil režim vzdělávání.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Děkuju za slovo. Dámy a pánové, samozřejmě, že vzdělávání v České republice během posledního roku utrpělo distanční výukou řadu šrámů. Je nezpochybnitelné, že jsme měli bohužel školy v tom distančním módu téměř nejdelší dobu v celé Evropě. A právě proto jsem velmi rád, že v těch rozvolňujících krocích klademe, a všichni se na tom shodujeme, tu prioritu na postupný návrat žáků do škol.

Již v pondělí bylo schváleno vládou, že od pondělí 26. 4. se vrátí praktická výuka na školy střední a také do posledních ročníků škol vysokých, a dnes, protože Ministerstvo zdravotnictví ještě s vyhodnocením té incidence v jednotlivých krajích chtělo počkat na ta aktuální data, tak dnes jsme se také dohodli, že od pondělí 26. 4. bude ve třech krajích, Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském, plně obnovena výuka v mateřských školách.

To znamená, že se tam vrátí nebo budou moci vrátit všechny děti, a samozřejmě díky té nízké incidenci je také možné, aby nebyly děti v rouškách a nebude tam probíhat ani to testování. V těch ostatních regionech, kde ta situace ještě není tak dobrá, tak zůstávají v mateřských školkách pouze ti předškoláci od pondělí a je tam samozřejmě ta povinnost testování a i nadále těchto roušek.

Pevně věříme, že se ta situace bude zlepšovat a samozřejmě, tak jak jsem teď prozradil, jsou navázána na tu krajskou incidenci 100 na 100 000 obyvatel za sedm dnů i další uvolňování těch školských záležitostí, ať už se týká mateřských škol, budeme opět vyhodnocovat 26. 4. v pondělí a řekneme, kterých regionů by se to podle těch dat mohlo říkat od dalšího pondělka 3. 5.

Vždy ve čtvrtek, to bude validováno, to znamená, školy budou mít ten předstih, budou od pondělí vědět, v kterých regionech je velká pravděpodobnost, že od dalšího pondělka budu otevřeny mateřské školy, 2. stupně rotačně a zároveň, Ministerstvo zdravotnictví bude mít jistotu, že bude mít čerstvá data ke čtvrtečnímu ránu a na základě těch ten postup potvrdí.

Protože je potřeba skutečně dát školám ten předstih, ale zároveň je potřeba vždy zohlednit tu epidemickou situaci a to, aby Ministerstvo zdravotnictví mělo pod kontrolou ten vývoj a mělo co nejčerstvější data pro vyhodnocování.

Pokud se situace nezhorší, tak v pondělí 26. 4. rozhodneme o tom, že od dalšího týdne, od 3. 5., se v těch třech regionech, které jsem jmenoval, to znamená Královéhradecký, Karlovarský a Plzeňský, vrátí 2. stupně rotačně, a pokud už bude výhled na další regiony, tak je v pondělí 26. 4. oznámíme, ve čtvrtek potvrdíme.

Častokrát se můžete dočíst v médiích samozřejmě to, že je upřednostňován obchod, a tady padlo, že při incidenci 100 na 100 000, ale nikoliv regionálně, ale celorepublikově, dojde k uvolnění maloobchodu.

V té chvíli samozřejmě by v některých regionech s incidencí ještě nad 100 na 100 000 regionálního charakteru, který krajskou, nemusely být mateřské školy a školy otevřeny, a protože jsme dohodnuti a ten plán počítá s tím, že ve chvíli dosažení celorepublikové incidence 100 na 100 000 obyvatel se v těch zbývajících regionech dootevřou mateřské školy, samozřejmě i dětské skupiny a jesle a 2. stupně základních škol rotačně s tou podmínkou antigenního testování dvakrát týdně tak, jak tam v tuto chvíli je.

Myslím si, že je z toho jasné, že priorita vzdělávání je zachována v tomto rozvolňujícím scénáři, a proto při dosažení té celostátní incidence 100 na 100 000 obyvatel také dojde k rozvolnění praktické a klinické a laboratorní výuky u ostatních ročníků škol vysokých.

To jsou ty základní kroky, které by měly vést k tomu postupnému návratu do škol za dodržení epidemických opatření, a samozřejmě především za situace, kdy se nám postupně daří krotit tu epidemii tak, abychom se dostávali k těm incidencím, které dokonce budou nižší samozřejmě než 100 na 100 000 obyvatel a které jsou pak v těch dalších částech toho balíčku nebo na které jsou v těch dalších částech balíčku navázány i další aktivity které by měly směřovat k návratu k životu, jaký jsme znali před pandemií. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Ministr zdravotnictví, pan Petr Arenbergr.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Dobrý den, dámy a pánové, já myslím, že už máte celou řadu informací o tom, co bylo dnes na vládě probíráno. Přesto bych si to dovolil do určité míry shrnout a doplnit. Jak pan vicepremiér Havlíček, tak pan ministr Plaga řekli, že filozofie toho stávajícího systému návratu do normálního života by měla být především řízena stavem té epidemie. To znamená, jak moc nás virus v populaci zatěžuje. A podle toho budeme otevírat jednotlivé balíčky, které jsme připravili.

Ten první balíček, jak již tady bylo řečeno, vlastně z větší části je v provozu. Ten nebudeme pochopitelně nijak modifikovat. Ten už částečně byl realizován a pokračuje dál s tím, že k tomu původnímu sdělení, které jsme rozvolnili v Karlovarském a Královéhradeckém kraji, co se týče školek, a to všech typů, tak ještě přibyla možnost udělat stejnou úpravu i v Plzeňském kraji.

Možná, když se podíváte na čísla incidence, čili na čísla výskytu nových případů na 100 000 osob, přepočteno tedy na sedm dní, tak si řeknete, že dnes je to číslo více než sto. My ale máme dopočítanou predikci do pondělka, takže předpokládáme, že právě Plzeňský kraj to splní, a proto tyto tři kraje budou ve stejném režimu.

Dál potom jsme se snažili nastavit režim, kterým budeme postupně ty balíčky otvírat, a díky tomu se uvidíme s kolegy na vládě dvakrát týdně. V pondělí vyšleme první vlaštovku, která bude upřesněna podle jednotlivých balíčků, teď konkrétně mluvím o tom druhém, a řekneme, za jakých podmínek se bude ten konkrétní balíček otevírat a dále realizovat. A počkáme si ještě do čtvrtka, kdy už jsme schopni vyhodnotit z hlediska výskytu nových případů  na 100 000 osob, jestli došlo k nějaké změně, nebo ne, v průběhu toho týdne. A pokud data budou stejně příznivá a budou mít podobnou dynamiku, jako tomu bylo od začátku týdne, tak ve čtvrtek na zasedání vlády potvrdíme to pondělní rozhodnutí a vydáme mimořádné opatření, které potom se bude realizovat od pondělí. Ale už na základě těch definovaných parametrů, které zmíníme již v pondělí.

Ty balíčky zatím jsou připraveny v řadě za sebou až do šesti. Vždycky je budeme po týdnu posuzovat, ale to neznamená, že každý týden musí nezbytně nutně dojít ke změně. Čili kdyby si to teď někdo spočítal, tak řekne: Dobře, tak za pět týdnů už dojde k něčemu, co je napsáno v balíčku pět. Tak tomu není, protože jak jsme řekli na začátku, je potřeba respektovat tu dynamiku pandemie. A podle toho, jak budou ta čísla klesat, tak podle toho se budeme řídit.

Nebude to jednoznačné dogma, abychom čekali opravdu matematicky třeba na 100 na 100 000 obyvatel nebo 75 na 100 000 obyvatel, nebo 50. Ale vždycky budeme zohledňovat na Ministerstvu zdravotnictví ve spolupráci s epidemiology, jestli i další parametry, které svědčí pro zlepšování situace, ať už jsou to třeba počty hospitalizovaných, pozitivita testů a podobně, tak jestli také klesají a v tom případě budeme trošku flexibilnější v rozhodování, jakým způsobem se následující týden budeme pohybovat. Takže to je z pohledu opatření zřejmě všechno a můžeme požádat o dotazy.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak dotazy, prosím. Česká televize.

Kateřina Trnková, Česká televize: Dobrý den, já budu mít několik dotazů. Asi začnu u pana ministra zdravotnictví. Evropská komise připravuje žalobu na AstraZeneca za zpožděné dodávky. Zajímalo by mě, jestli ji v tom podporuje Česká republika, jestli se k té žalobě přidá? Potom ještě jedna věc související také s AstraZeneca, protože Norsko svou zásobu, kterou nevyužije kvůli obavě z nějakých možných komplikací po podání, věnuje Islandu a Švédsku. Tak jestli Česká republika třeba jedná nebo bude jednat s nějakou zemí o případně nevyužitých jejich zásobách právě AstraZeneca? A pak ještě jeden dotaz na pana Arenbergera: Odkdy je možné, že by došlo na nějaké menší hromadné akce a kroužky pro děti, byť v nějakém omezeném režimu? Děkuju. A pak ještě budu mít na další pány.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Tak, co se týče žaloby, my jsme zatím tuto situaci nehodnotili, takže určitě se na to podíváme a zjistíme, jak jsme byli postiženi. Výhoda naší země je v tom, že to gros očkovacích látek bylo především v oblasti nebo ve skupině Pfizer/BionTech, čili u této očkovací látky, takže naše země nebyla nějak zásadně postižena snížením dodávek, ale pochopitelně posoudíme to dál.

Co se týče přesunu jednotlivých očkovacích látek, určitě budeme kontaktovat, podobně jako jsme to udělali u Dánska, některé jiné země, které  nechtějí nebo z nějakých důvodů nemohou využít očkovací látky, k tomu, abychom je využili pro naše občany, protože jak všichni víme na jedné straně očkování je to hlavní, co nás vyvede kompletně, nebo z větší části z pandemie. A navíc musíme si uvědomit a evropské úřady to také potvrzují, že všechny očkovací látky, které jsou schváleny pro užití v České republice, tak jsou bezpečné. To se týká konkrétně třeba AstraZeneca a určitě ty nežádoucí účinky, které byly popsány, jsou v tak extrémně nízkém počtu, že by bylo škoda tyto očkovací látky nevyužít pro to, abychom zvýšili imunitu české populace proti covid-19.

Co se týče hromadných akcí, my to máme uvedeno v tom balíčku, kdy budeme zvyšovat počty osob ve skupinách, třeba sportovních, a to je kompletně vlastně už součást toho balíčku číslo 2, kde může být organizovaný amatérský sport venku a podobně. Takže podle těch balíčků určitě pojedeme a nezapomínáme ani na menší či větší hromadné akce.

Co se týče nějaké větší hromadné akce, tak už dnes existují možnosti, jak si požádat Ministerstvo zdravotnictví o výjimku, a my celkem tyto akce i vítáme, protože bychom hrozně rádi nastavili pravidla, jak i velké akce pořádat bezpečně. To znamená třeba s testováním a podobně. Takže určitě rádi tento pilotní systém rozjedeme a mohu vám říci, že už dnes máme několik desítek žádostí o takový typ akcí u hlavní hygieničky na stole.

Kateřina Trnková, Česká televize: Já ještě s dovolením tedy na ostatní zbylé dva pány ministry. Na pana ministra školství: Pan premiér říkal, že bude chtít navrhnout, aby se pro návrat dětí využívala data ne za kraje, ale za okresy, aby to umožnilo otevření většího počtu zařízení. Tak bych se chtěla zeptat, já nevím, jestli jste to zmiňoval, mně to možná uniklo, jestli tohle tedy prošlo? A pak ještě na pana vicepremiéra.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Tak budu reagovat. Otevírá se po krajích. Ten dotaz na to, jestli to má být vyhodnocováno po okresech, nebo po krajích, tak by měl být na Ministerstvo zdravotnictví, protože to nejsem já, kdo rozhoduje, jestli je lepší tu incidenci počítat krajsky anebo po menších okresech, kde i malý výkyv třeba jednoho klastru může způsobit nedosažení těch čísel.

Takže myslím si, že i to byl jeden z důvodů, proč Ministerstvo zdravotnictví se nakonec rozhodlo přistoupit k té krajské incidenci, a v oblasti školství je tak využíván a ta krajská incidence, byť i okresy by byla varianta samozřejmě, ale zvítězila ta krajská.

Kateřina Trnková, Česká televize: A ještě poprosím tedy pana vicepremiéra, protože jsme neměli možnost žádných dotazů po té odpolední v 15 hodin tiskové konferenci, tak já s dovolením využiju tady vaší přítomnosti. Jenom bych se chtěla zeptat: Včera Senát se usnesl a vyzval vládu k tomu, aby zachovala nakonec jenom jednoho diplomata na ambasádě v České republice. Nakonec to bude nějakých 24 lidí, tuším pět diplomatů, což se může zdát jako poměrně velkorysé číslo pro ruskou stranu. Chtěla bych se zeptat, jestli vám přišlo třeba příliš tvrdé to, co žádal Senát? A pak ještě konkrétně na vaši osobu včera na plénu Senátu zaznívaly poměrně výtky v souvislosti s dostavbou Dukovan. Senátor Wagenknecht vás tam označil za lobbistu, který hájil zájmy Ruska, a senátorka Němcová řekla, že ze stejných důvodů byste se měl vzdát funkce, že vás považuje za bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Jestli na to můžete, prosím, reagovat? Děkuju.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Ano, tak je předvolební boj a rétorika pana senátora Wagenknechta a paní senátorky Němcové, bych řekl, že patří prostě k té taktice, která je spojená s volbami, které budou za několik měsíců. Takže z toho důvodu zůstávám zcela klidný.

Já jsem agentem. Jsem agentem České republiky. Jsem agentem zájmů naší země, protože jsme dostali za úkol připravit plán a režim pro výstavbu dalšího jaderného bloku a my jsme do toho tendru nepustili Rusko, nebo Rosatom. My jsme pouze chtěli, aby v rámci bezpečnostního posouzení byly férově posouzeny všechny organizace nebo potenciální dodavatelé, kteří jsou schopni po technologické a referenční stránce toto dodat.

Geopolitické záležitosti do toho pochopitelně doplňuje Ministerstvo vnitra, bezpečnostní složky a my jsme vždycky říkali a stáli jsme si za tím, že bezpečnostní složky musí mít finální v uvozovkách razítko k tomu, aby se tendr vůbec rozjel.

Čili my jsme nezahájili žádný tendr, my jsme naopak vytvořili prostředí pro to, aby se mohlo cokoliv posoudit. A přesně tak jsme připravovali i smlouvy mezi státem a mezi společností ČEZ, které umožňují a umožňovaly kdykoliv s kýmkoliv přerušit jednání, kdyby se zahájil tendr, odstoupit od vyjednávání v tendru, a dokonce i v závěru tendru, kdyby došlo již k vyhodnocení, tak zatáhnout tzv. za ruční brzdu.

To je jedna věc. Druhá věc. Pokud se nepletu, tak paní senátorka Němcová, jakožto členka ODS, byla ve vysoké funkci v době, kdy se připravoval tendr na Temelín. To bylo zejména v letech 2010 až 2012, 2013. V té době byly tři společnosti, které se dostaly do finále. U vlády tenkrát bylo ODS, TOP 09, KDU-ČSL, a pokud se nepletu ještě Věci veřejné. Třii společnosti, jedna z Francie, druhá ze Spojených států a třetí konsorcium z Ruska. Do finále se dostalo ruské konsorcium společně s českým subjektem a Westinghouse ze Spojených států.

Co tím vlastně říkám. My jsme Rosatom nepustili ani do předkvalifikace. Tehdejší vláda, kterou reprezentovala paní senátorka Němcová, pustila Rosatom do absolutního finále. Takže o čem se bavíme. Ale já jim to nevyčítám, protože tenkrát předložil Rosatom pravděpodobně technologicky prostě dobrou nabídku, zřejmě ekonomicky dobrou, to znamená, poslali je do úplného finále. Je to politika, je to rétorika, je to taktika před volbami.

V každém případě ale v momentě, kdy jsme viděli, že nastalo to, co nastalo, okamžitě jsme reagovali, okamžitě jsme prohlásili, že Rosatom prakticky vypadá ze hry. Když jsem to neřekl stoprocentně o víkendu, no tak proto, že to musí odsouhlasit vláda. Ta to odsouhlasila v první možný moment, a to bylo v pondělí, okamžitě jsme toto dali všem na vědomí.

To znamená, tendr bude bez Ruska a bez Rosatomu a jsem přesvědčen, že je to v tuto chvíli správné, protože je to to, co jsme říkali: Padni, komu padni. Tak a omlouvám se, ta první otázka byla, prosím? 

Kateřina Trnková, Česká televize: To bylo na ten počet diplomatů, že Senát požadoval, aby byl jeden, a vy jste rozhodli zhruba pět lidí…

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Já jsem přesvědčen, že to finální rozhodnutí, které udělal ministr zahraničních věcí a které zde bylo dnes odpoledne prezentováno, je dostatečně důrazné, dostatečně silné. Jasně to hovoří o tom, že jsme sebevědomou zemí, která dokázala srovnat skóre v určitých uvozovkách, a že z tohoto úhlu pohledu je to velmi tvrdé opatření, a troufám si tvrdit, že i správné.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, televize Prima.

Josef Mádle, CNN Prima NEWS: Dobrý den, já se omlouvám, nevím, jestli to už zaznělo, pokud ano, tak se omlouvám, nicméně poprosím vás o upřesnění, co se týče toho balíčku 2 a otevřených služeb. Tady je režim jedna ku jedné, co to znamená například u kadeřnictví? Znamená to, že v salonu, kde je třeba šest křesel, může být opravdu jenom jeden kadeřník a jeden zákazník, nebo to znamená šest kadeřníků a šest zákazníků? A poté, co znamená oba negativní test? Jak dlouho může být ten negativní test starý, a jestli to je antigen, nebo PCR? Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Ano, jak jsme říkali, vždycky to budeme týden dopředu upřesňovat. Čili v pondělí dáme detailní výklad, ale teď už můžu říct to, že jeden poskytující – jeden zákazník se rozumí nikoliv, že bude jeden v místnosti, samozřejmě v daném místě vždycky mohou být maximálně dva, což ale dává i logiku u většiny těchto služeb. Čili nemohou být třeba dva na jednoho zákazníka, například dva maséři na jednoho zákazníka, pouze jeden na jednoho. A to ještě musí být v kontextu s hygienickým režimem.

V tomto případě to bude odstup od vedlejšího zákazníka zleva nebo zprava, pravděpodobně to bude jeden a půl metru s tím, že musí být zase nějaká hygienická pravidla, například respirátory a tak dál. Takže nebude to tak, že v dané místnosti bude pouze jeden. Možná to ještě bude upřesněno s tím, že to bude přes počet lidí na určitý počet metrů čtverečních.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz ČTK.

Soňa Remešová, ČTK: Já jsem se chtěla ještě zeptat na testy ve službách. Bude třeba jenom domácí test, nebo budou potřeba testy z odběrových míst?

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Budou potřeba, v tuto chvíli je to takto domluveno, testy buď PCR, nebo antigenní testy. Nicméně antigenní testy z odběrových míst. Ale nemusí to být jenom ta oficiální odběrová místa, testovací místa, mohou to být například odběrová místa v podnicích, protože i v podnicích je vlastně možné realizovat antigenní testy ve spolupráci se zdravotníkem nebo s nějakou prostě profesionální službou. Zjednodušeně řečeno, jsou to antigenní testy, které jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, kdy každý testovaný dostává do svého mobilního telefonu anebo na papír potvrzení, že je testován.

Soňa Remešová, ČTK: A ještě jsem se chtěla zeptat pana ministra zdravotnictví, jak budete reagovat na zrušení opatření o shromažďování správním soudem?

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: My jsme se zatím neměli příležitost seznámit s textem rozhodnutí, takže vycházíme pouze ze zprávy, která se objevila na webových stránkách. To, že soud takto rozhodl – v úvodu bylo podle našich právníků řečeno, tedy právníků Ministerstva zdravotnictví, že se jednalo především o procesní vadu. Ta procesní vada měla spočívat v tom, že jsme dostatečně nezdůraznili, proč jsme vydali toto mimořádné opatření ještě předtím, než rozhodla vláda. Zákon to umožňuje, ale je potřeba to zdůvodnit.

My jsme tam ten důvod uváděli. Důvod byl ten, že v pátek se objevila nová mutace v Děčíně, a proto jsme rozhodovali o této změně v sobotu a v souladu se zákonem jsme nechali do 48 hodin rozhodnout vládu.

Soud toto neakceptoval, my to přijímáme a ta opatření, která je potřeba do čtyř dnů napravit, tak změníme novým mimořádným opatřením, které bude schváleno vládou podle toho, jak si přeje Nejvyšší správní soud s tím, že tam pochopitelně vynecháme takové ty záležitosti jako třeba ovlivňování bohoslužeb v tom smyslu, že nechceme zasahovat třeba do liturgických forem náboženských projevů, ale nastavit pravidla, jaká jsou potřeba dodržovat při mších a podobně.

Soňa Remešová, ČTK: Ještě jsem se chtěla zeptat na očkování. Při spuštění šedesátníků do systému nebude to znamenat prodloužení čekacích dob?

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Protože otevíráme vždycky ty jednotlivé závory pro celou republiku, tak v některých krajích, kde bylo více vakcín třeba díky zahraniční podpoře a podobně, to se týká především západní části republiky, tak už jsou veškerá volná místa vlastně vyočkována. To znamená, že v těchto očkovacích centrech už v podstatě není koho v tomto okamžiku víceméně očkovat. Takže právě proto otevíráme tyto fronty.

Ti, kteří ale jsou ve frontách v některých očkovacích centrech, tak vždycky ten systém preferuje stávající pořadí. Díky tomu, že už od příštího týdne bude mnohem výraznější zavážka především vakcín Pfizer/BioNTech, tak si myslím, že velice rychle se i tyto fronty zkrátí, nebo dokonce zruší a že budeme moct dodržet právě ten plán, abychom ideálně každý týden mohli vždycky o pět let snížit tu hranici pro další možnost se registrovat.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, Seznam Zprávy.

Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy: Dobrý den, první dotaz mám na pana ministra školství. Podle řady odborníků nejsou antigenní testy užívané ve školách dost citlivé a mělo by se přejít na PCR testy. Tak by mě zajímal váš názor, zda dojde ke změně a zda jsou podle vás ty aktuální testy dost citlivé. Druhý dotaz poprosím asi pana vicepremiéra. Pokud rozvolní služby typu pedikúra nebo kadeřnictví s podmínkou testu, tak jak to bude prakticky proveditelné a jak se to bude hlídat? A ještě k tomu rozvolnění služeb – pokud bude podmínkou test z akreditované laboratoře, jak to mají udělat třeba lidé, kteří to mají i desítky kilometrů do té laboratoře daleko? Děkuji.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Děkuju za dotaz. Není to dotaz ojedinělý, ale dotaz, jak ministr školství vyhodnocuje citlivost antigenních testů, není dotazem na ministra školství. Ale já vám na něj odpovím, protože se na něj každý ptá.

Co se týká antigenních testů versus PCR testů, tak to bylo ministerstvo školství, které ještě za minulého vedení Ministerstva zdravotnictví tu problematiku otevřelo dokonce i na vládě tím pracovním materiálem. Myslím, že s panem ministrem Arenbergerem se shodneme na tom, že PCR testování, zvlášť ve chvíli, kdy půjde ten pooling, tak je tím chtěným způsobem neinvazivního testování. Vím, že pan ministr to má jako prioritu a že se tomu jeho kolegové na Ministerstvu zdravotnictví věnují a že to chce co nejrychleji uvést do praxe.

Pokud to ale vrátím k té situaci antigenních testů, tak za situace, kdy potřebujeme na školách při tom návratu, kdy ta čísla ještě nejsou ideální, udržet režimová opatření, jak nám doporučují odborníci – a častokrát nám bývalo vyčítáno, že se ne plně držíme doporučení odborníků – tak jak rotační výuka, která redukuje epidemiologické riziko významněji než jenom tím prostým úbytkem těch žáků, tak samozřejmě i ty roušky ve výuce a antigenní testy snižují riziko epidemického přenosu nebo výskytu v těch školách.

Takže ta situace v tuto chvíli, pokud nejsme schopni plošně nasadit PCR testy, tak ty antigenní testy s tím záchytem, který u asymptomatických žáků a učitelů bude určitě nižší než u PCR, tak je lepší než žádný záchyt. Když si vezmete ta čísla, tak každý z těch zachycených a potvrzených konfirmací PCR by v podstatě v té škole byl a mohl šířit covid-19. Takže z tohoto pohledu ty antigenní testy v tuto chvíli v čase pandemie vnímám jako – i když ne optimální – tak řešení, které doporučují odborníci a které akceptují.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Tak co se týká ještě toho testování v těch specifických službách, říkejme tedy služby na tělo, tak ještě jednou zopakuji to, že se bude jednat buď o PCR test, anebo o test z testovacího centra, případně o test z podniku, kde je možné využít takzvanou asistenci zdravotníka nebo asistenci profesionální služby. Jsou to testy, které jsou spojené s proplácením od zdravotní pojišťovny.

V zásadě v každém okresním městě dnes testovací centrum jest. Je třeba si ještě uvědomit jednu věc, že třeba starší lidé, kteří by mohli nějaký problém si jít za tím testem, tak v drtivé většině jsou dnes už očkováni. To znamená, pochopitelně ten, kdo je očkovaný, tak se nemusí testovat a může mu ta služba být provedena.

Stejně tak to platí pro ty, kteří mají již protilátky. To znamená, jsou v režimu 90 dní pro prodělání covidu. A pokud skutečně se někdo ještě do té skupiny nevejde, a navíc ještě tedy bydlí úplně někde v obci, kde by to bylo dál a nejsou to určitě desítky kilometrů, tak poté ano, v tuto chvíli by nemohl tuto službu získat. A je to otázka ještě určitého času, kdy vlastně se omezí i to, že tam nemusí být tyto typy testů.

Uvědomme si jednu věc, o tom byla velká diskuze – jedná se o službu, která je spojena s dotykem lidského těla, a navíc ne na krátkou dobu. A druhá varianta byla neumožnit tyto služby. A jsme přesvědčeni, že prostě toto je schůdný kompromis. Ano, není to stoprocentně komfortní a pohodlné úplně pro všechny, ale je to možnost si nechat tuto službu udělat a současně rozjet postupně podnikání.

My jsme upozorňovali dlouho dopředu, že určité typy služeb – podobně jako de facto v celé Evropě – jsou podmíněny právě testováním, očkováním anebo protilátkami.

Jaroslav Gavenda Seznam Zprávy: Mohu se jenom, pane ministře, zeptat, jak se to bude hlídat? T

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Tak pochopitelně není možné udělat tu službu tak, aniž by se kdokoliv prokázal. A je to jako s čímkoliv jiným, je to vládní nařízení. To znamená, může přijít kdykoliv kontrola ze Živnostenského úřadu, z České obchodní inspekce, pochopitelně policie, a pokud se zjistí, že ten zákrok je prováděn na někom, kdo nemá toto potvrzení, tak z toho vyplývají veškeré sankce, které jsou s tím spojené – podobné, jako když někdo udělá prostě například otevře maloobchod nebo prostě restauraci v době, kdy nemůže.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Další dotaz Aktuálně.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Dobrý den. Dovolte mi vrátit se ještě k diplomatům, protože jsme neměli možnost se ptát a obrovské množství lidí se ptá, proč do konce května vyhoštění? Pane vicepremiére, tušíte vy nebo na vládě mluvilo se na toto téma, jestli můžete alespoň trošku přiblížit tu debatu nebo odpovědět na ten květen? A druhý dotaz na pana ministra zdravotnictví. Pane ministře, nepochybně obrovské množství lidí uvítá rozvolňování, ale máte nějakou radu pro ty, kteří třeba mají nějakou obavu, bojí se nějakých rizik. Vidíte vy nějaká rizika? A doporučil byste něco lidem, aby se těm rizikům vyhýbali? A ještě jeden dotaz, který s tím souvisí: Asi bude důležité, když někdo bude nakažený, aby se ho podařilo brzy vystopovat, aby bylo možné jeho okolí v uvozovkách odhalit. Bude státní správa na to připravená? Děkuju.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Tak co se týká té doby, tak je třeba si uvědomit, že tento krok v tomto množství je zcela bezprecedentní. Toto nemá obdoby. Je to velmi razantní krok a krok, který ale podle mého názoru odpovídá té situaci, která nastala.

Na druhou stranu je třeba si vždycky uvědomit, že není možné ty vztahy zničit na věčnost a je třeba se rovněž uvědomit to, že ti lidé zde jsou nějakým způsobem etablováni ve smyslu jejich rodin a tak dále. To znamená, je to do značné míry tvrdá reakce, nekompromisní reakce, ale s určitou dávkou prostoru pro to, aby ti lidé měli možnost vlastně opustit svoje činnosti a aktivity, školy a tak dále zde, protože to je samozřejmě i o jejich rodinách, a proto je to, řekněme, do značné míry trochu vstřícný krok v té tvrdé reakci.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Já bych se vyjádřil k tomu dalšímu dotazu. Ti, kteří mají obavy nebo nějakým způsobem by se chtěli více chránit. Já vždycky na tomto místě říkám, že to, že něco povolíme, nebo to, že se něco zakáže nebo nezakáže, neznamená, že by nás to mělo nějak zásadně ovlivňovat v našem dalším logickém uvažování jak se chovat.

My jsme se za ten rok, kdy tady žijeme s epidemií, nebo dokonce více než rok, naučili spousty dovedností, které zná třeba chirurg na operačním sále, a v podstatě něco podobného my musíme dodržovat i nadále. Pokud to lze, určitě bych to doporučoval - to znamená roušky, rozestupy, mytí rukou, dezinfekce a podobně, tak jak jsme se to naučili.

Já bych velmi rád apeloval na to, že my chceme uvolňovat ta opatření, protože vnímáme, že zákazy neřeší nic, a velmi rád bych apeloval na nás na všechny, abychom prostě se tady chovali tak, jak víme, že ta epidemie je riziková

Už jsme viděli celou řadu záběrů z operačních sálů, z jednotek intenzivní péče, prostě ze zdravotnických zařízení, jak může nás to onemocnění zachytit a může s námi něco udělat. Čili mysleme vždycky na to, když se rozhodujeme, co budeme dělat.

Nechci nikoho omezovat a určitě, teď to trošku odlehčím - občas mi přijde nějaká fotka, pár chlapů v hospodě a ti říkají: Nás nechytíš a podívej, jak pijeme pivo. To je stejné, jako když lékař doporučuje pacientovi, aby nekouřil, tak taky musíme vycházet z toho, že občas si někdo tu cigaretu dá a je to na každém z nás, abychom se prostě chránili. A zas na druhou stranu vnímám, že už ten rok je dlouho a že je potřeba na to nějakým způsobem reagovat.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Pane ministře, ještě jenom doplňující dotaz, děkuju. Na tu přípravu státní správy. Jestli ve chvíli, kdy těch případů bude málo, podaří se tedy vystopovat lidi lépe, a tím pádem ochránili okolí? Stručně. Děkuji.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Ano, státní správa už teď velmi intenzivně pracuje na trasování. Určitě už jste od hlavní hygieničky na minulé tiskové konferenci, kterou jsme měli, tak nám referovala, jakým způsobem se za prvé vychytávají kontakty, a na druhou stranu jakým způsobem státní správa postupuje. Takže v tom budeme pokračovat, a právě díky tomu, že ten pokles počtu nových případů je výrazně nižší, tak o to více to zlepšuje kapacitní využití hygienické služby.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz, Český rozhlas.

Jana Čermáková, Český rozhlas: Dobrý den. Já bych se ráda zeptala pana ministra zdravotnictví. Pane ministře, vy už jste částečně hovořil o tom možném částečném rozvolňování při sportovních akcích. Já bych se ráda zeptala - sportovci si udělali sami svůj vlastní průzkum, kolik z nich se nakazilo přímo při tréninku, a vyšlo jim, že z téměř 30 000 sportovců se při tréninku nakazilo covidem 25. Tak jestli tohle třeba není dostatečný argument pro to, aby se zákazy pro sport zrušily, nebo ještě výrazněji uvolnily?

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Já myslím, že je to dobrá zpráva, že ten počet je tak malý. Na druhou stranu, my bychom nechtěli, aby byl větší. A kdybychom teď najednou uvolnili úplně všechno tak, jak jsme byli zvyklí před rokem, tak se obávám, že právě při přítomnosti té britské mutace, která výrazně je nakažlivější než to, co jsme tady měli na počátku pandemie, tak by se to onemocnění mohlo šířit výrazně rychleji a je potřeba přeci jenom ta protiepidemická opatření dodržovat.  

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, ještě jeden dotaz tady. Televize Prima.

Josef Mádle, CNN Prima News: Ještě jednou, poprosím o odpověď pana ministra Plagu: Co říkáte na to, že vlastně poslanci vašeho Hnutí a také koaliční partner ČSSD chtějí uložit ministerstvu školství, abyste umožnili maturantům složit a získat úřední maturitu a v jaké je toto jednání tedy fázi?

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Tak dnes se konečně na pořad schůze Sněmovny dostal ten bod, na který já jsem čekal tři dny, než poslanci se dohodli, kdy bude, který se měl týkat informace k maturitám.

Já si myslím, že ta debata o úřední maturitě v tuto chvíli -  a říkám to už měsíc – ty studenty pouze zneklidňuje. A co se týká úlev, které ministerstvo školství během posledních měsíců udělalo v závislosti na vývoji pandemické situace a třeba i v těch nenávratech žáků k těm předpokládaným datům, tak jsou poměrně zásadní a týkají se jak té státní části, tak té části profilové, která probíhá na těch školách.

Ostatně v dnešní diskuzi se na půdě Sněmovny ukázalo, že některé z těch věcí, které jsou prezentovány, nejsou pravdivé. To znamená ty příběhy, které prezentovala paní poslankyně Valachová, byly okamžitě vyvraceny jiným poslancem, který si na tu školu zavolal.

Takže nezpochybňuji, že situace studentů je těžká, určitě, ale ty úlevy, které průběžně do toho systému dáváme, jsou tím správným balancem. A toto exhibování některých poslanců, zejména paní poslankyně Valachové skutečně není něčím, co by přispívalo k té přípravě studentů na maturitní zkoušky. Takže si myslím, že to skutečně není správné a že by teď právě měli mít studenti klid na přípravu na maturitu a na realizaci praktických zkoušek.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji. A ještě pan Kopecký, iDNES, prostřednictvím videa.

Josef Kopecký, iDNES.cz: Dobrý den. Jestli jsem pochopil správně vaše vyjádření, vy se vůbec neobáváte toho, že to rozhodnutí Nejvyššího správního soudu znamená, že vlastně ten harmonogram vašich šesti vln, jak jste ho tady představovali, se může celý zhroutit, když to nedokážete napsat tak, aby to soud akceptoval? To je jedna otázka. A druhá, zda počet testovacích míst nebo testovací kapacity, pokud lidé třeba budou potřebovat ke kadeřníkovi mít negativní antigenní test – vy jste neřekli, jak starý, jak aktuální, jestli 24 hodin, 48 hodin nebo jak – zda zkrátka počet těch testovacích míst je dostatečný? A třetí otázka, kterou mám, se týká covidového pasu, protože lidé… Vy jste tedy představili harmonogram rozvolňování. Lidé, jak se blíží letní prázdniny, pravděpodobně budou plánovat své dovolené, cesty do zahraničí. Hovořilo se o tom, že bude k tomu nutný covidový pas. Jak se vyvíjí jednání o tom covidovém pasu? Děkuji.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Tak co se týče dnešního rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, jak už jsem tady předesílal, musíme se s ním seznámit. Na druhou stranu nemůžeme složit ruce v klín a čekat, až jak to dopadne, takže tu přípravu dalších rozvolňovacích kroků, které jsou designovány epidemiology, s tou musíme nadále pracovat.

Pokud tam některé drobné úpravy budou, tak určitě je zapracujeme, tak jak jsme třeba zapracovali charakter bohoslužeb a podobně. To už je vlastně v tomto balíčku, protože jsme stejně ty úpravy chtěli udělat, tak už jsme to začlenili kompletně do toho prvního balíčku.

Na druhou stranu, celé, aspoň tedy podle té tiskové zprávy, to bylo ovlivněno procesními důvody. Takže určitě, třeba co se týče zdůvodnění, tak budeme dále dbát na to, aby to zdůvodnění bylo ještě jasnější, než jaké bylo uvedeno v tom napadeném mimořádném opatření.

Takže já jsem optimista v tom, že budeme schopni i v souladu s tímto rozhodnutím Nejvyššího správního soudu nadále postupně rozvolňovat a že nedojde ke katastrofě, kdy bychom museli ze dne na den otevřít úplně všechno. To bychom udělali velkou chybu, která by se neměla opakovat.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Já bych k tomu ještě chtěl říct to, že ad jedna je zde určité procesní pochybení, jsou na to čtyři dny a uvědomme si to, že v pandemickém zákonu jedeme vlastně poprvé, historicky poprvé.

My rozumíme tomu, že to někdo třeba zpochybňuje, ale ten důvod, proč to děláme, není proto, že chceme přece někoho šikanovat. Ten důvod je mimo jiné dán tím, že MeSES, kterému věříme, což je skupina odborníků, jednoznačně doporučila prostě postupovat tímto způsobem. Jsou nároční. A věc druhá by byla ta, kdybychom postupovali podle třeba některých právníků, a už před týdnem nebo před čtrnácti dny, než jsme udělali vyšší stupeň rozvolnění, kde bychom dnes byli.

Podívejte se, co nastalo v Německu. Co nastalo v Maďarsku, co nastalo v Polsku, co nastalo v některých částech Rakouska? Na jednu stranu nám tady říkáte: Buďte dostatečně důslední, nenechte, aby to došlo k tomu, co už nastalo v minulosti několikrát v mnoha evropských zemích, a současně nám vlastně říkáte a zpochybňujete to, co děláte, je otázka, jestli by vám to někdo nerozbourá.

Přece tady hrajeme o zdraví, a jestliže nám odborná skupina řekne, že toto je správný postup, a část právníků včetně ústavních říká, že to je možné, tak jdeme cestou větší bezpečnosti. Nevím, co je na tom divného.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Co se týče covidového pasu, my pracujeme na elektronické verzi nějakého průkazu, který by byl využitelný nejen v České republice, ale třeba i pro mezinárodní použití, a to jak směrem k nám do republiky, tak i z republiky ven. Takže to je jeden parametr, který se zatím musí sladit. Ale to nám nebrání v tom, abychom  už teď připravovali elektronickou verzi tohoto systému a na té se pracuje a podle mých informací by měla být dostupná zhruba asi do tří týdnů.

A určitě jste si v těch balíčkách všimli, že v tom jednom se už přímo s tím systémem počítá. A tady se nazývá TNO, čili je to vlastně údaj o tom, jestli je ta osoba testovaná a jestli má ten test platný nebo jestli prodělala nemoc nebo jestli prodělala nějaký typ očkování. Čili TNO. Ten covid pas jako takový v tom výrazu se používat zřejmě nebude a spíš to bude to TNO.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji.

Josef Kopecký, iDNES.cz: Promiňte, ještě tam byla jedna otázka. Já jsem se ptal, jestli kapacita těch testovacích míst bude dostatečná, pokud lidé budou potřebovat negativní antigenní testy, například aby mohli jít ke kadeřníkovi, ale i leckam jinam. Budou ty kapacity dostatečné, v tuhle chvíli existující?

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: My máme zatím stávající kapacity velmi velké a jsou využívány pouze minimálně ve srovnání třeba s tím, co jsme zažili před Vánoci nebo v prosinci obecně. Takže určitě je dostatečná kapacita v současnosti a uvidíme podle požadavků, jaké budou.

Ty antigenní testy, v podstatě tam nepotřebujete nějaké super vybavení. Jiná věc je PCR laboratoře, ale i tam máme stále kapacity kolem 60 000 vzorků denně a podle toho, jak nám říkají odborníci z jednotlivých laboratoří, tak se dá bez problému zvýšit třeba na vícenásobek této části, když se využijí další laboratoře a systémy.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Navíc ještě ty testovací kapacity posilujeme a například Správa železnic, která je pod Ministerstvem dopravy teď připravila veřejné testovací centrum na nádraží v Pardubicích, ode dneška nebo od včerejška funguje. Je to jakýsi stan těsně před vstupem do nádraží a je schopen odbavit řádově několik set lidí za den. Samozřejmě mají to všichni zdarma.

A touto cestou třeba Správa železnic chce jít postupně po dalších nádražích a de facto zvyšovat ty kapacity testovacích míst. Mě se to zdá jako skvělý nápad, navíc je to i praktické, protože řada lidí, když třeba čeká na vlak, tak se může nechat zadarmo otestovat.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkujeme, z dnešní tiskové konference je to vše. Hezký zbytek dne.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X