Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

2. 9. 2020 16:29

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 2. září 2020

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na velice krátké tiskové konferenci po vládě, kterou jsem dnes svolal na 13. hodinu s jediným bodem, a to je návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodcům v roce 2020. My jsme to svolali na zásadě toho, abychom stihli legislativní proces, aby to šlo na organizační výbor a aby ten návrh zákona, který právě teď vláda odsouhlasila a který říká, že každý důchodce, to znamená starobní, invalidní nebo vdovský, dostane 5 000 korun jednorázově. Tento zákon by měl být projednán jako první bod jednání Sněmovny v úterý 15. 9. 2020.

Takže legislativní proces je naplánován tak, abychom to zkrátka stihli co nejdříve, ještě v tomto roce. Proč je to v tomto roce? Myslím, že už jsem to zdůvodňoval. Je to hlavně z rozpočtových důvodů. Původně jsme chtěli navýšit valorizaci na příští rok, ale rozpočet na příští rok je podstatně více napjatý. Rozpočet tohoto roku, který byl schválen, zkrátka má možnost tento příspěvek na život našich důchodců zvládnout.

Jsem přesvědčen, že deficit bude menší než schválených 500 miliard. Dnes ráno byl deficit 237. Znovu opakuji, že odmítám různé názory, že se kvůli důchodcům zadlužujeme. Naše vláda od roku 2014 náš dluh snižovala a zadlužujeme se kvůli covidu, dočasně, jako všichni v Evropě. My zkrátka děláme pravý opak, než co dělaly vlády před námi, že nechceme, aby lidé přišli o peníze.

Dalším argument je to, že průměrný starobní důchod vůči průměrné mzdě se z hodnoty 42,3 procnta v roce 2013 dostal na 38,6 procenta v roce 2019 a že ten index spotřebního koše důchodců poprvé je vyšší než index spotřebního koše domácností. To jsou ty hlavní důvody a to je za mě všechno. Pokud jsou nějaké dotazy, tak prosím.

Nikola Reindlová, Česká televize: Pane premiére, ještě k té rychlosti legislativního procesu. Zajímá mě, zda budete navrhovat devadesátku, i když se to zdá jako nepravděpodobné, protože minimálně několik opozičních pravicových klubů bude proti. Tak jestli to vůbec budete zkoušet. A poté druhá otázka směřuje k paní hlavní hygieničce. Jestli byste nám mohl zopakovat, jak tedy včera probíhalo to jednání, proč nenastupujete do karantény a kde se třeba paní Rážová nakazila.Děkujeme.

Andrej Babiš, předseda vlády: Reagoval na koho? Neslyšel jsem tu poslední větu.

Nikola Reindlová, Česká televize: Jestli nevíte, kde se nakazila paní Rážová.

Andrej Babiš, předseda vlády: Co se týká legislativního procesu, tak já v podkladech nevidím nějakou devadesátku, takže to je spíše otázka na kolegy ve Sněmovně. Takhle to nějak bylo projednáno a devadesátku tu nevidím, takže by to mělo jít normálním procesem se zkrácenými lhůtami, pokud mám tedy informace.

Noa co se týká toho, že paní Rážová je tedy pozitivní, tak my jsme na Úřadu vlády byli kontaktováni pražskou krajskou hygieničkou paní Jágrovou. U nás všechna jednání probíhají tak, že Úřad vlády sedí na jedné straně a na druhé straně sedí hosté. To znamená, že je mezi námi vzdálenost. Když se všichni ptají na mě, tak za prvé stále nosím respirátor dvojku, který nyní mám na sobě, a ta vzdálenost byla minimálně tři metry. To znamená, že karanténa se týká lidí, kteří přišli z Ministerstva zdravotnictví. Pokud vím, tak pan profesor Dušek je v karanténě i pan ministr.

Já jsem s paní Rážovou mluvil, protože je samozřejmě potřeba, aby hygiena fungovala. Mluvil jsem s panem Marounkem. Je potřeba, aby si hlavně krajské hygieny sjednotily názor na opatření ve školách, protože se tady vyskytly různé přístupy. Je potřeba to sjednotit.

Takže ten tým funguje dál, my fungujeme, telefony fungují, videokonference fungují, takže v tomto směru není žádná změna. Všichni, kteří byli v kontaktu s paní Rážovou, jistě dostali nějaké konkrétní instrukce, jak mají postupovat, ale Úřadu vlády se to netýká.

Jan Socha, TV Nova: Chtěl bych se ještě zeptat k dnešnímu jednání vlády, které tedy probíhalo, tuším, poprvé od nouzového stavu formou videokonference. Je to pro vás pohodlnější nebo rychlejší forma. I to hlasování, pokud je na programu takto jeden bod. A neuvažujete o tom, že byste i do budoucna zavedli tuto formu?

Andrej Babiš, předseda vlády: Já určitě rád. Ministři byli napojeni různě. Paní Maláčová je v autě, pan Zaorálek se také napojil v autě, i pan Metnar. Je to určitě praktické, bylo to rychlé a už v tom období první vlny jsem to vždy kvitoval. A jestli se to stane nějakým pravidlem, to si musíme říci v rámci vlády, ale určitě je to velice praktická a rychlá forma. Domluvili jsme se, protože tam byly ještě nějaké připomínky k návrhu z MPSV, Ministerstva financí, takže to bude ještě nějak precizováno a já ten návrh dnes nejpozději v 18 hodin podepíšu a pošleme ho do Sněmovny.

Adéla Jelínková, TV Prima: Pane premiére, já mám dvě otázky. První se týká vaší dnešní schůzky a panem profesorem Beranem ohledně přípravku Isoprinosine proti covidu, tak jestli můžete sdělit, jaké jsou výsledky toho jednání. Druhá otázka směřuje na kyberútok, který se týká NÚKIB. Ten říká, že se české instituce potýkají s nedostatkem peněz a odborníků na zajištění kybernetické bezpečnosti. Tak jestli je to dle vás pravda a jak a jestli to případně vůbec budete řešit. Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Tak ta druhá otázka určitě není pravda. My samozřejmě kybernetické bezpečnosti věnujeme zvýšenou pozornost. Máme i ve Sněmovně návrh zákona, který je navržen Ministerstvem obrany a podporován i některými opozičními poslanci.

Na kybernetickou bezpečnost navrhujeme použít i peníze z tzv. ReAct-EU. To jsou peníze v rámci toho obrovského balíku 962 miliard, které mají být vyčerpány do konce roku 2023. Myslím, že je tam asi až 3,5 miliardy.

Kybernetická bezpečnost je pro nás priorita. Novému řediteli jsem jasně řekl, že ten úřad si musí navýšit počet lidí, kteří jsou schopni v terénu posuzovat jednotlivé schopnosti, hlavně nemocnic nebo energetických společností nebo rezortů, se bránit těmto útokům. Tam jsme si to vyjasnili, takže ty prostředky v miliardových částkách určitě chceme investovat. Takže ta podpora tam je.

A ta první otázka byla? Ano, s panem profesorem Beranem jsme dnes seděli, zval jsem tu skupinu, kde byl přítomen profesor Černý, jako vedoucí klinické skupiny. Zavolal jsem paní primářku, náměstkyni ředitele Bulovky Roháčovou, se kterou od začátku celé té pandemie covid-19 velice intenzivně komunikuji, protože Bulovka byla ta, která byla první, která má i největší zkušenosti. Byl tam i profesor Prymula, profesor Beran, docent Hajduch. Znovu se setkáme 9. září, kdy by měl být na stole jasný návrh, jakým způsobem se u tohoto léku bude postupovat, aby byla realizována nějaká klinická studie.

Profesor Beran, kterého jsem pozval, protože mi poslal deset návrhů covidu pro sportovce, který v podstatě má zkušenosti. I když tento lék znají všichni, protože je to starší lék. Někteří lékaři ho doporučují na prevenci. V rámci toho viru jsme měli různé názory, doporučení od Remdesiviru, přes Plaquenil. Teď je na stole Isoprinosine a budeme spěchat.

Dnes jsem kontaktoval i šéfku SÚKL, aby tomu věnovali zvýšenou pozornost. Zjistili jsme, že ve světě například Egypt požádal u amerických úřadů o klinickou studii tohoto léku, ale údajně to neproběhlo. Takže se tomu věnujeme a samozřejmě spěcháme, protože profesor Beran říká, že má čerstvé zkušenosti. Jedna lékařka to na doporučení aplikovala v domově důchodců, myslím v Litovli nebo v tom regionu, kde došlo k uzavřené oblasti.

Takže ano, určitě se tomu věnujeme a myslím, že je to důležité. Ale jak už to ale bývá zvykem, odborníci na to mají různé názory, ale my určitě studii chceme dělat rychle. Nemůžeme čekat měsíce. Tak by bylo dobré, a já jsem to navrhoval, aby se studie účastnily nemocnice, které mají nejvíce hospitalizovaných lidí. To znamená Bulovka, Ostrava, Brno. Teď střední Čechy nabírá Ústřední vojenská nemocnice. O tom bude debata a ten tým mi má dát vědět příští týden, kdo požádá o studii, jaký bude proces, jaká bude administrativa. Takže to jsme dnes konkrétně probrali.

Zdenka Trachtová, Český rozhlas: Pane premiére, ráda bych se zeptala na ošetřovné. Ministerstvo práce a sociálních věcí uvedlo, že pracuje na několika variantách ve změnách ošetřovného kvůli případnému zavírání školních tříd a škol. Už jste o tom jednali v rámci koalice a k jaké změně byste se případně klonil vy? Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Nejednali jsme a myslím, že to není na stole. My určitě jako vláda nechceme zavírat školy. Je potřeba sjednotit tu metodiku, protože každý na to má jiný názor, i v rámci té skupiny ráno. Ti odborníci, lidé, kteří tomu rozumí z klinického hlediska, tak říkají, že ano, ten, kdo je nemocný, a to je normální, že nemocný žák nemá být ve škole, že má být doma a že se má vyléčit. Až potom má chodit do školy.

Tady je potřeba sjednotit ty procesy, a pokud, nevím, kdo zavře školy, myslím si, že stát to určitě nechce, tak je potřeba si vysvětlit ty procesy. Ale jsou školy, kde bylo nařízeno nošení roušek, a jsou školy, které si to řeší samostatně.

Ošetřovné teď není téma a je potřeba, aby se to v rámci koalice prodiskutovalo, aby proběhla diskuze ministryně Maláčové s paní Schillerovou a s ministrem Havlíčkem, ale nyní to není něco extrémně urgentního.

Ano, prosím.

Nikola Reindlová, Česká televize: Pane premiére, já bych se přeci jen vrátila k paní hygieničce. Jen jestli víte, kdy a kde se paní Rážová tím koronavirem nakazila? Poté mě zajímá další věc. Pokud jsem to správně pochopila, tím, že jste seděli daleko ve větrané místnosti, tak nemusíte do karantény, ale přeci jen, jak často se třeba testují členové vlády na koronavirus? Jestli je to na nějaké pravidelné bázi. Kdy jste vy sám byl na testech, nebo zda nezvažujete preventivně poté, co je paní Rážová nakažená, jít na test na koronavirus. A potom, vy jste hovořil, že ta práce se příliš nekomplikuje tím, že se spojujete přes videokonference. Ale přeci jen, v karanténě je i pan ministr zdravotnictví, tak nebude to v určitých jednáních komplikace?

Andrej Babiš, předseda vlády: Nebude to komplikace, protože my komunikujeme, rozhodujeme, dáváme příkazy přes různé způsoby. SMS, telefonáty, videokonference. Takže to, že nejsme fyzicky spolu, neznamená to, že to nefunguje. Funguje to a funguje to dobře. Dnes jsem začínal v 7 ráno v Motole, kde řeším Národní onkologické centrum, poté jsme tu měli tady tu studii. Takže fungujeme normálně, komunikujeme.

S paní Rážovou jsem mluvil. Nemá teplotu, má příznaky chřipky. Tady probíhá debata mezi odborníky a jsou různé názory. Jestli skutečně ta rozhodnutí o karanténě, délce karantény. Profesor Beran říká, že sportovci by neměli mít tak dlouhou karanténu, ale jen pět dní, že to lépe snášejí.

No a co se týká testování členů vlády, tak to je na nich, jak se testují. Tady na Úřadu vlády testujeme pravidelně. Pan Havlíček si dobrovolně prodloužil tu svojí kvázi karanténu, ale funguje. Pracujeme, komunikujeme. Z tohoto hlediska jsme fungovali i během první vlny, když všechno bylo kvázi zavřeno. 

Nikola Reindlová, Česká televize: Takže pravidelné testování členů vlády není?

Andrej Babiš, předseda vlády: Není. My se řídíme podle hygieniků, takže jsme dostali jasné dispozice od pražské hygieničky paní Jágrové. Takže děkuji, pokud nejsou dotazy. Na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 2. září 2020

Související zprávy