Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

2. 12. 2011 12:06

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 2. prosince 2011

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, přeji vám hezké dopoledne, dovolte mi, abych vás přivítal na tiskové konferenci po dnešním mimořádném jednání vlády. Vítám zde předsedu vlády Petra Nečase, ministra obrany Alexandra Vondru a ministra zdravotnictví Leoše Hegera. O úvodní slovo prosím předsedu vlády.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové. Vláda ČR dnes rozhodla o návrhu na zabezpečení pomoci vládě Slovenské republiky při řešení nouzového stavu v oblasti zdravotní péče. My jsme vycházeli z toho, že jsme byli oficiálně požádáni slovenskou vládou o poskytnutí této pomoci. V uplynulých dnech se na mne opakovaně obrátila slovenská premiérka Radičová, ať již prostřednictvím telefonátu a včera prostřednictvím oficiálního dopisu, jménem vlády Slovenské republiky. Vláda rozhodla o této pomoci. Chci zdůraznit jednomyslně. Bude spočívat ve vyslání 30 specialistů, z toho 11 chirurgů, 10 anesteziologů. Budou nasazeni vojenští specialisté z řad zdravotní služby Armády ČR. Předpokládá se, že hlavním místem nasazení bude Bratislava a Trnava, ale to se ještě dopřesní. Chtěl bych velmi zdůraznit, že vláda ČR vycházela z následujícího rámce. Není na naší vládě, aby posuzovala důvody či adekvátnost vyhlášení nouzového stavu ve Slovenské republice. Vláda ČR vycházela z toho, že nás vláda sousedního, spřáteleného a spojeneckého státu požádala o pomoc za situace, kdy na části území vyhlásila nouzový stav. Není úkolem vlády ČR, aby analyzovala a pitvala, zda ty důvody vyhlášení nouzového stavu jsou takové či onaké, oprávněné více či méně, zda je to adekvátní reakce. Vycházíme z toho, že nás spřátelený stát požádal o pomoc a my považujeme za svou povinnost tuto pomoc poskytnout. Je to stejné jako kdyby například došlo k případu povodní, také bychom při poskytnutí pomoci nezkoumali, zda Slovensko provádělo náležitá protipovodňová opatření, ano či ne, a zda tak trošku za ten průšvih si nemůže samo. Také bychom bez řečí tuto pomoc poskytli. Z tohoto vycházela vláda a jednomyslně toto rozhodnutí schválila. Dlouhodobě jsou v kontaktu se svými resortními kolegy jak pan ministr Heger, tak pan ministr Vondra. Vedle toho i síť státních fakultních nemocnic na Moravě je také připravena pomoci při řešení případů slovenských pacientů – FN v Brně, Olomouci a Ostravě. A já poprosím své kolegy, aby mne doplnili. Začnu panem ministrem zdravotnictví.

Leoš Heger, ministr zdravotnictví: Děkuji. Já bych k tomu jenom dodal, že kromě aktivizace jmenovaných fakultních nemocnic jsme také informovali hejtmany a požádali je, aby krajské nemocnice, které jsou na moravsko-slovenském pomezí, aby se připravily na případný příliv pacientů. My neočekáváme, že bude masivní, transport pacientů by zajišťovala slovenská strana eventuálně s pomocí armády a myslím si, že takovýto příliv by naše nemocnice dokázaly zvládnout. Ze slovenské strany je jasné stanovisko, že by slovenská strana tu péči hradila. My jsme informovali Centrum mezinárodních úhrad, aby bylo na tuto situaci připraveno. Myslíme si, že je zdravotnický systém ČR schopen pomoci. Já bych zdůraznil ještě fakt, že se jedná o jakýsi druh humanitární výpomoci. Z našeho pohledu ministerstvo nemá možnost způsobem příkazu poslat do zahraničí k dispozici lékaře, tak proto jsme oslovili ministerstvo obrany a děkujeme za jeho pomoc, protože organizační příprava této záležitosti byla z jejich strany velmi náročná a myslím, že ji skvěle zvládli.

Alexandr Vondra, ministr obrany: Jen malý doplněk. Ti vyčlenění lékaři budou pocházet ze tří zařízení – ÚVN v Praze, nemocniční základny v Hradci Králové a z letecké záchranné služby. Chci zdůraznit, že to jejich vyčlenění nijak nenaruší chod zdravotnických zařízení u nás. Pokud jde o vojenské nemocnice v Brně a Olomouci, tak ty budou připraveny, bylo-li by třeba přijmout pacienty ze Slovenska, aby se o ně i na základě příslušných dohod postaraly. Vláda schválila i dohodu, která stanoví podmínky zodpovědnosti za náklady na logistiku a související, jakož i právní odpovědnost přebírá za působení lékařů na Slovensku slovenská strana.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji za úvodní vyjádření. Dámy a pánové, nyní je prostor pro několik otázek.

Petr Vašek, ČT: Dobrý den, já bych měl dva dotazy na pana ministra Vondru. Kolik to celé bude stát a kdo bude platit celou tu operaci? Na jak dlouho tam budou? Druhá otázka souvisí volněji, na pana premiéra. I české lékařské odbory vás požádaly o jednání i v souvislosti s akcí „Děkujeme, odcházíme!“, hrozí, že by mohlo dojít k dalším protestům, jste ochoten se s nimi sejít? Jak jste ochoten s nimi jednat o těch požadavcích? Děkuji.

Alexandr Vondra, ministr obrany: Pokud jde o otázku na mne, tak my nepředpokládáme žádné navýšení prostředků do státního rozpočtu. Nebude to stát rozpočet v zásadě ani korunu navíc. Samozřejmě platy lékařů platíme my, to je jen otázka, kde oni pracují. Další logistické náklady i zodpovědnost za škody, to přebírá na základě mezivládní dohody slovenská strana.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Co se týče jednání s odbory, já jsem se mu nikdy nebránil. Shodou okolností včera jsem měl jednání s vedením odborového svazu ve zdravotnictví, který zastupuje spíše střední personál. Projednávali jsme celou řadu záležitostí, jak v oblasti péče, tak sociální. Jednání kontinuálně běží a budou pokračovat i do budoucnosti s odbory všech typů. Jedná i pan ministr Heger.

Daniela Révay, Slovenská televize: Dobrý den, pokud by ta situace byla ještě horší než je teď, což se může stát, kolik ještě doktorů máme k dispozici a může jim pomoci? Je to nějak ohraničeno?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já musím říci, že nevidím žádný zvláštní důvod tuto otázku komentovat. Omlouvám se za to. Poskytli jsme to, co jsme poskytli, 30 specialistů. O délce nasazení nespekulujeme. Já mohu říci, že i Ústava ČR umožňuje tento krok udělat vládě na 60 dní.

Jakub Dospiva, ČTK: Já jsem se chtěl zeptat, odjížděli by od pondělka? Kdy je mohou čekat? Druhá věc je složení těch 11 chirurgů, anesteziologů, o to požádala slovenská strana nebo je to to, co my máme volné?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Ty detaily zodpoví pan ministr Vondra. Já mohu říci, že slovenská strana, jak jsem mluvil s paní premiérkou a moji kolegové se svými protějšky, tak viděla úzké místo u anesteziologů, takže není překvapení, že třetina těchto lékařů jsou anesteziologové. Není to nic překvapivého. I my jsme v době těch plánovaných protestů na tomto místě viděli jakési zúžené hrdlo, protože to razantně omezuje schopnost nemocnic provádět operativní zákroky. K nasazení pan ministr.

Alexandr Vondra, ministr obrany: Všichni lékaři jsou připraveni, oni o tom vědí, jakmile bude vydán rozkaz, tak do 12 hodin jsou schopni být na místě. Já podepíšu tu dohodu dneska. Rozkaz bude vydán, jakmile budou podpisy za slovenskou stranu. Očekávám, že během víkendu budou lékaři na místě.

Oldřich Danda, Právo: Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, jestli byste mohli říci něco k té protivzdušné obraně? A potom na pana premiéra, jestli je pro vás problém, že pan ministr Besser nepřiznal podíl na vlastnictví bytu na Floridě? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Co se týče protivzdušné obrany, tak dnes se konceptem zabývala BRS. Probírala to velmi zevrubně v celé řadě aspektů. Na základě zapracování připomínek bude tento materiál předložen vládě ČR, protože tím, kdo může definitivně rozhodnout je samozřejmě vláda, nikoliv Bezpečnostní rada státu. Já mohu říci, že tam je nezbytné zdůraznit dva aspekty, které vstupují nově do rozhodování. První je aspekt nutnosti vycházet z realistických rozpočtových rámců vzhledem k ekonomické situaci, která se může dynamicky měnit. Bohužel k horšímu. Jakékoliv kroky v této oblasti nemohou vést ke zvýšeným nárokům na státní rozpočet proti těm rozpočtovým rámcům. Druhý je, že my jsme povinni zajistit i ochranu před teroristickým útokem některým objektům zvláštní důležitosti, jako jsou jaderné elektrárny. To do tohoto rozhodování vstupuje poměrně masivně. Omlouvám se, že nemohu mluvit o větších podrobnostech, tento dokument je klasifikovaný a komentováním či sdělováním jakýchkoliv podrobností z tohoto dokumentu bych porušil zákon. Mám informace teď z rána pouze z médií, které jsem rychle přelétl očima, ani nepročetl pořádně. V tuto chvíli se nechci vyjadřovat. Chci o této věci mluvit s panem ministrem Besserem. Chtěl bych pouze zdůraznit, že tu situaci by stavělo do jakéhosi nového světla, kdyby se zjistilo, že byl porušen zákon.

Oldřich Danda, Právo: Ještě k té protivzdušné obraně, jestli mohu znát váš názor, zda mít stíhačky či ne?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: (smích)

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Tedy další otázka. Radiožurnál.

Martin Drtina, Radiožurnál: Přeci jen se zeptám, jednalo se o Grippenech na BRS?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Armáda ČR používá stíhací letouny Grippen, takže když se jedná o protivzdušné obraně, tak nemluvit o letounech Grippen by dalo úsilí. A to vláda nevynaložila v tomto slova smyslu. Pochopitelně se mluvilo. Já na tu otázku musím říci, že i ve světle toho, co jsem říkal, rozhodují ty dva klíčové aspekty, které do toho vstupují, realistický rozpočtový rámec a ochrana objektů zvláštní důležitosti, především jaderných elektráren. Protože jak známo, vláda ČR prosazuje pokračování jaderného programu včetně dostavby Temelína. Myslím si, že z toho plyne, že musíme zajistit i ty prvky bezpečnosti provozování jaderných elektráren včetně ochrany před teroristickými útoky a z té pragmatické úvahy se odvíjí i můj postoj.

Jan Drahorád, Mediafax: Já jsem se chtěl zeptat, BRS probírala i ochranu civilního letectví před případnými protiprávními činy, jak vy sám hodnotíte protest pilotů a restrukturalizaci ČSA?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Vláda ČR neprojednávala to, co vy říkáte, projednávala něco jiného. Ptáte-li se na situaci v ČSA, tak mohu říci jediné, pokud se piloti ČSA rozhodli definitivně za vládu vyřešit problém, co dělat s ČSA tím, že je zlikvidují svým chováním, na čemž velmi intenzivně pracují, svým způsobem to bude pro vládu úleva. Vláda rozhodně bude trvat na tom, aby byly přísně dodržovány zákony, kroky, které piloti dělají, nemohou zůstat bez odezvy a pokud se rozhodli těmito kroky svého zaměstnavatele definitivně potopit, není způsob, jak jim v tom zabránit. Představa, že vláda bude sypat pilotům peníze na platy, že vláda zastaví restrukturalizaci ČSA, které jsou na hraně existence, že se piloti takto chovají, když jejich zaměstnavatel je na hraně své existence, to je otázka spíše na tyto piloty než na člena vlády.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, ještě jednou Radiožurnál a to bude poslední otázka.

Radiožurnál: Já poprosím pana ministra Hegera, jestli by nemohl říci, jak moc těch 30 doktorů na tom Slovensku pomůže? Jim chybí stovky lékařů a spoustě lidí se to může zdát, že to nestojí za řeč.

Leoš Heger, ministr zdravotnictví: Děkuji, já bych řekl, že těch 30 nemůže nahradit stovky lékařů, kteří tam nejsou. Slovensko má asi 7 500 lékařů a ten výpadek na úrovni 15 % je podobný jako tomu bylo u nás před rokem. On systém zdravotnictví má značnou flexibilitu, když si představíte prázdninový provoz, tak nemocnice běží v období několika týdnů opravdu s poloviční výkonností a systém se nehroutí. Je to dokladem toho, že velké množství pacientů jsou flexibilně odsunutelní co do času výkonu, který je plánován, a těch 50 % jsou akutní věci, které odkládat nelze ani v půlhodinách, některé jen v několika dnech, ale během týdne je třeba je udělat. Myslím na to, aby byly zajištěny lokální výpadky této kapacity, těch 30 lékařů je velmi účinná pomoc. Myslím, že v prvních týdnech to může pomoci dobře a během těch dvou týdnů lze čekat, že se ty síly na Slovensku přeorganizují podle místních potřeb a pacienti si najdou své cesty a situace se zklidní.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 2. prosince 2011

Související zprávy