Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

18. 11. 2021 14:35

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 18. listopadu 2021

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády, nejprve bych o slovo chtěla požádat pana premiéra Andreje Babiše.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové, my jsme včera od rána až de facto do noci řešili situaci v covid-19. Měli jsme poradu ministrů, mluvili jsme s ředitelem VZP panem Kabátkem, mluvili jsme se svazem průmyslu, s panem Rafajem, s panem Stárkem. Mluvili jsme zkrátka se všemi, kterých se týkají ta opatření, a dnes od 9 hodin jsme pokračovali na Radě pro zdravotní rizika a já jsem rád, že ta, řekněme, jiná stanoviska, která přetrvávala až de facto do dnes, se sblížila a že jsme našli shodu.

My jsme se inspirovali v tzv. bavorském modelu, ale není to bavorský model, prosím vás, abychom skutečně ty detaily neporovnávali. Ale ten princip je jasný a my jsme dnes hlavně velice detailně řešili ta další opatření, která provázejí tento model, tento model tzv. O-N. To znamená, že přístup do různých služeb, restaurací, muzeí atd. budou mít jenom očkovaní a ti, kteří překonali covid.

Taky jsme našli shodu, protože Ministerstvo zdravotnictví se tomu, vlastně to byla jejich strategie, že nechtěli moc testovat, takže tam jsme dospěli k názoru, že se testovat bude. My budeme pokračovat v testování ve školách tak, jak je to naplánováno plošně, to znamená 22. listopad pondělí, 29., 6. prosince atd. Všechna tato opatření předpokládáme, že rozhodneme do konce února příštího roku.

Tam jsme samozřejmě řešili, jakým způsobem ty testy zabezpečíme. Na vládě byl přítomen předseda státních hmotných rezerv a zítra ve 12 bude další vláda, která vlastně rozhodne o tom legislativním rámci, respektive přímo tu textaci těch povinností testování.

To znamená, povinnost bude nově i ve firmách. My firmám na to přispějeme úplně stejně, jak jsme to dělali vlastně nedávno. Byl na vládě i ředitel VZP. Takže to se projedná zítra.

Zítra předloží taky Ministerstvo práce a sociálních věcí návrh ošetřovného a izolačky, a to kvůli tomu, aby se lidé nebáli jít do izolace, aby se nebáli, že přijdou o peníze. To je samozřejmě zákon, takže my to pošleme urychleně do Sněmovny a doufejme, že to Sněmovna extrémně rychle schválí.

Dále Ministerstvo vnitra předloží ten návrh home office z hlediska státní správy a samozřejmě my chceme požádat firmy, aby v maximální míře využívaly home office a aby samozřejmě nejlépe zrušily různé akce, které mají v plánu. V pondělí vláda bude pokračovat v 17 hodin. Budeme řešit kompenzace pro firmy, to řekne pan vicepremiér.

Takže samozřejmě ta situace je vážná, my znovu opakujeme a prosíme všechny, aby se očkovali. Je nezpochybnitelné, že skutečně lidé, kteří nejsou naočkovaní, tak mají velké problémy a je tam pravděpodobnost devětkrát větší v porovnání s neočkovanými, že budou mít těžký covid, nebo dokonce mohou zemřít. Takže je to skutečně důležité.

Samozřejmě byl přítomen celý ICRT tým, všichni vlastně, kteří jsou přítomni té realizaci. Budeme posilovat očkovací centra, musíme maximálně snížit čas čekačky na očkování. Takže tahle všechna opatření jsme probrali a teď kolegové vám řeknou detaily.

Já jen opakuji znovu, že to není úplně ten bavorský model. Že jsme se inspirovali, že jsme to diskutovali a že jsme si, myslím, vybrali ty věci, které jsou i v našich silách i z logistických důvodů, z hlediska kapacit, PCR, antigenu a dalších věcí. Asamozřejmě jsme zohledňovali to, že je jiné testování v zaměstnání a jiná je možnost navštěvovat služby nebo kulturu a další věci, že v tom vidíme velký rozdíl.

Základ ale je v očkování, protože to je jediná cesta, jak v podstatě ochránit život našich spoluobčanů. Co se týče ještě toho testování, tam byl z mého pohledu velice dobrý návrh, že bychom nejenom testovali neočkované, protože samozřejmě byla debata, jestli i očkované, ale tam zazněl návrh, že bychom testovali očkované nad 60 let. Protože tam právě tito lidé nad 60 let jsou nejvíc ohrožení a průměrný věk hospitalizovaných lidí na JIP je 68 a celkově hospitalizovaných je 67.

Takže znovu jsme vyzvali VZP, protože ona je tou institucí, která má hlavní páku na naše praktiky, aby skutečně dostali už seznam seniorů, kteří nejsou naočkovaní. Celkově se nezúčastňuje očkování 309 000 seniorů nad 65 let, z dnešního rána, ale z toho 58 000 překonalo covid. Takže znovu chceme poprosit praktiky, aby oslovili tyto seniory, kteří se nezúčastnili očkování, aby s nimi mluvili individuálně, aby je přesvědčili, protože jsou vystaveni obrovskému množství dezinformací, které jsou na sítích. Takže to je taky důležité, aby praktici, s kterými jsme hlavně počítali na podzim při očkování, přesvědčili své klienty, aby se nechali očkovat.

My samozřejmě sledujeme situaci, jaká je hlavě v Rakousku, Německu, na Slovensku, porovnáváme to, diskutujeme a já jsem rád, že jsme dospěli ke shodě většiny expertů té Rady pro zdravotní rizika, kde vlastně doposud přetrvávaly rozdílné názory. Děkuju.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, ke konkrétním opatřením pan ministr Vojtěch.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Dobrý den, dámy a pánové, i ode mě. Jak bylo už včera avizováno, dnes jsem tedy na vládu přinesl několik změn mimořádných opatření, které se týkají právě toho režimu O-N. To znamená opatření, která mají za cíl zejména vyšší motivaci k očkování, ale samozřejmě i vyšší ochranu osob v rámci velkých kolektivů.

První mimořádné opatření, tedy s účinností od 22. listopadu 2021, se týká právě toho zavedení režimu O-N ve službách, hromadných akcích, v gastro provozech, ubytovacích zařízeních. Jsou to v zásadě, nebo ten režim je takový, že člověk se prokáže očkováním, kompletním očkováním, anebo proděláním nemoci, šest měsíců od zotavení se z nemoci covid-19.

Samozřejmě logicky musí být nastaveny některé výjimky. Výjimka jednak pro děti do 18 let, které se tedy budou moci prokazovat nadále testem, byť od 12 let se mohou taktéž očkovat, ale chápeme, že je to komplikované. Často v té praxi o tom ani nerozhodují ony, ale jejich rodiče. Pak jsou to osoby, které jsou kontraindikované k očkování, které tedy se očkovat nemohou. O té kontraindikaci musí být proveden záznam v Informačním systému infekčních nemocí, tedy tzv. ISIN. Pak osoby rozočkované, lidé, kteří mají za sebou první dávku alespoň, nebo neuplynulo ještě čtrnáct dní od té druhé dávky, to znamená nemají zkrátka dokončené plně očkování.

Pak jsou to osoby, které nastupují do lázeňské léčebně-rehabilitační péče, kdy je možné, aby mohly se prokázat na začátku negativním PCR testem. A pak je tam výjimka, která se týká konání voleb orgánu právnické osoby, zasedání orgánu právnické osoby. To jsou různé valné hromady a podobně. Taky si myslím, že je to relativně logické, že tady je možné tedy uznat i PCR test. Takže to je to první opatření.

Druhé opatření se týká právě úhrad testů. Také to bylo avizováno. To znamená, my v tuto chvíli rušíme úhradu u antigenních testů, hrazeny budou z veřejného zdravotního pojištění pouze testy provedené metodou PCR pro ty osoby, na které se právě vztahuje výjimka z toho O-N režimu. Jednak jsou to děti do 18 let, jednak tedy kontraindikované osoby, rozočkované osoby a osoby také samozřejmě, které jsou naočkované. I tam jim budeme hradit testy.

U těch osob do 18 let věku, kontraindikovaných a rozočkovaných po první dávce, jim bude hrazeno pět PCR testů v měsíci. Připomínám, že PCR test je platný 72 hodin. U osob, které jsou očkovány, tam stejně jako doposud jsou to vlastně dva testy PCR v měsíci, které mohou využít třeba pro cestování – některé země vyžadují test kromě očkování – nebo třeba pro vlastní potřebu, pokud se budou chtít nechat otestovat. Zkrátka dva testy v měsíci jim budou hrazeny.

Další změna se týká návštěv zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, opět s účinností od pondělí 22. listopadu, kdy nově nebude možné využít pro testování ty tzv. samotesty. To znamená, pokud přijde návštěva do zdravotnického zařízení nebo pobytového sociálního zařízení, tak bude se muset prokázat pouze antigenním testem provedeným zdravotníkem anebo testem PCR.

Nechali jsme tady ty antigenní testy z toho důvodu, že může být zkrátka nějaká urgentní situace, příbuzný například je v nějakém terminálním stádiu nemoci nebo po nějaké autonehodě, tak aby samozřejmě jeho matka, otec nebo příbuzní nemuseli čekat tři dny třeba na test, výsledek, nebo dva dny, tak zkrátka tady je možné využít taky ten antigenní test. Platí nadále výjimka pro děti do 12 let, ta je samozřejmě všeobecná, že se nemusí prokazovat O-N-T.

Další pravidla jsou nastavena pro návštěvy věznic, vazební věznice, věznice, ústavy pro výkon zabezpečovací detence a zařízení pro zajištění cizinců, s účinností tedy také od 22. listopadu, kdy pro tyto návštěvy bude vyžadován režim O-N-T, to znamená očkování, prodělání nemoci nebo test, a v tomto případě ale pouze test PCR, protože to jsou návštěvy, které jsou plánované, je možné je naplánovat a v takovém případě je možné tedy využít tu metodu PCR. Takže tady bude pouze PCR test.

Jsou tam výjimky, které se vztahují na obhájce, advokáty, soudem ustanovené opatrovníky, duchovní a úřední osoby. Tito lidé, kteří musí mít přímý přístup ke svým klientům ve věznicích a podobně, tak nemusí dokládat O-N-T.

A poslední mimořádné opatření se týká škol, potažmo vysokoškolských kolejí. I tady rušíme ony samotesty a bude možné nadále v tom režimu, který už je teď vlastně nastaven, to znamená, že týdně se musí ti studenti, kteří jsou ubytováni na školách, prokazovat testem, tak v tomto případě pouze antigenní test provedený zdravotníkem nebo PCR test bude uznáván, nikoliv již samotesty.

Tolik asi k těm základním opatřením, která byla dnes schválena. Zbytek už řekl pan premiér. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a ještě pan vicepremiér Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dobrý den, já bych vás rád seznámil s tím, jaká jsme připravili opatření v rámci případných negativních dopadů na firmy a živnostníky. Co se týká uplatňování režimu O-N, to znamená, tam kde může být negativní dopad v oblasti služeb, ať už to jsou restaurace, fitness centra, různé aktivity v rámci kultury, to znamená podnikatele v kultuře a podobně, a další, tak tam předpokládáme, že by byl schválen program, který už byl aplikován v minulosti, respektive programy. Jsme v tomto v jednání se zaměstnavatelskými svazy a v pondělí chceme na vládu předložit finální parametry těchto programů.

Jednalo by se o programy Covid 20-21, o program Covid – Nepokryté náklady a o kompenzační bonus pro živnostníky. V tuto chvíli jsme názoru, že by se mělo jednat o programy, které budou mít stejné parametry. To znamená stejná míra podpory i stejné tzv. vstupní podmínky, přičemž tím hlavním kritériem je pokles obratu v rámci období, které bylo tzv. standardní, a vzhledem k tomu, že to jsou programy notifikované Evropskou komisí, tak se musí jednat o předcovidové období, takže jednalo by se o přesně vydefinované období v roce 2019 vůči stejnému období v roce 2021. Budeme ještě během zítřka jednat se svazy a s asociacemi a v pondělí definitivně předložíme finální návrh.

Co se týká firem a zaměstnanců, tam bychom už zítra chtěli schválit finální režim testování ve firmách. Tak jak zde už padlo, tak se bude jednat o aplikaci modelu O-T-N. Zjednodušeně řečeno, každý, kdo půjde do práce, nebude se týkat home office, to znamená ten, kdo bude hmotně, fyzicky v té práci, tak se bude muset prokázat buď očkováním, pokud nebude očkován a nebude po prodělání nemoci těch šest měsíců, tak bude muset předložit to, že je testován, ať už testován v nějakém specializovaném zařízení, nebo kdekoliv jinde v rámci uznaného certifikátu. A pokud ani toto nebude mít, bude mu umožněno otestovat se na místě.

Je to úplně shodné jako v Bavorsku, a dokonce dnes podle posledních zpráv z posledních hodin v celém Německu, tak bude moci na místě si udělat pod dohledem klasický samotest, které jsme tady měli možnost aplikovat už na jaře.

Bude se jednat o testování, pokud tedy se neprokáže tím očkováním, minimálně jedenkrát v týdnu, přičemž toto testování tím samotestem, pakliže bude aplikován, tak bude zaměstnavateli hrazeno ze zdravotního pojištění. V tuto chvíli, a zítra to definitivně potvrdíme, by to mělo jít na stejné úrovni, jako to bylo na jaře, to znamená 60 korun za ten samotest.

Znovu opakuji, jedná se de facto o aplikaci podmínky O-T-N, přičemž to testování je možno různými způsoby prokázat. Co je důležité ještě říct, musí se jednat, bude-li se jednat o samotest, o samotest certifikovaný, to znamená samotest, který se dnes dá běžně pořídit nebo koupit.

Co se týká časovosti, předpokládáme, že ty testy budou takto, pokud tedy nebudou očkováni, nutné předkládat už od příštího týdne, čili od pondělí, ale vzhledem k tomu, že bude mít vlastně týden na to, aby se otestoval, tak tam je ještě několik dnů času na to, aby se ty testy pořídily.

Bude to platit pro všechny typy firem, to znamená pro všechny zaměstnance, ať už se jedná o firmy velké nebo malé. Bude to platit i pro státní organizace a bude to platit i pro obce. Zjednodušeně řečeno, je to úplně stejný rozsah, jako byl na jaře. Opakuji a důležité je stále zmiňovat, že se jedná pouze o očkované, neočkované pracovníky.

Jediná výjimka, která tam pravděpodobně bude rovněž zítra schválena, je to, že to bude i pro očkované pracovníky, kteří jsou ve věku 60 let a více, z těch důvodů, které už tady řekl pan premiér.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, dotazy prosím, Česká televize.

Ondřej Pražák, Česká televize: Já mám, s dovolením, několik dotazů. Vy jste říkali, že zítra se znovu sejdete, abyste probrali legislativní rámec. Znamená to, že je ve hře vyhlášení nouzového stavu, protože to může usnadnit i nákup ochranných pomůcek, testů nebo právě těch dalších ochranných pomůcek? A ještě druhý dotaz, jestli byste mohl okomentovat ty vysoké přírůstky, jak se s tím potýkají hygieny při trasování? Jestli se dostávají do výraznějších problémů než teď a jaký je ten výhled do budoucna, jestli tam bude nějaké posilování? A pak bych měl ještě, s dovolením, ještě dotazy na testování ve školách.

Andrej Babiš, předseda vlády: Není to nouzový stav, úředníci to musí napsat, aby to vláda mohla odhlasovat. To je všechno. Takže proto se znovu sejdeme zítra ve dvanáct.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Pokud jde o trasování, samozřejmě, nemohu říkat, že to není velmi náročné, ono je to totiž náročné nejenom kvůli počtu těch kontaktů nebo těch pozitivních, ale je to také náročné kvůli často nízké kooperaci lidí, kterým hygienici, potažmo operátoři volají. Celou řadu telefonátů volají zbytečně, prostě lidé neodpoví, nevezmou telefon. Je to velmi časté, bohužel.

Chtěl bych poprosit všechny, aby v tomto byli maximálně kooperativní a spolupracovali. Jsou tady, bohužel, i různé aplikace, které cíleně blokují telefonáty z hygien. Takže určitě to není zdaleka vina hygieniků nebo těch operátorů, ale, bohužel, přestože jich je skutečně poměrně hodně dnes, zkrátka stále navyšujeme kapacity, za prvé je jasné, že těch případů je hodně, ale prostě ta nízká kooperace vede k tomu, že část těch kontaktů vytrasována není, a s tím se prostě nedá nic dělat reálně. Prostě pokud člověk nevezme telefon a není schopen ten hygienik ho zkontaktovat, tak ho nemůže vytrasovat.

Já jsem proto i včera řekl na tiskové konferenci, že velmi doporučuji, že pokud kdokoliv je pozitivní, dostane o tom SMS zprávu, tak kromě toho, že samozřejmě už nemá nikam chodit, má zůstat doma, tak aby vyplnil onen trasovací formulář nebo sebetrasovací formuláře, kde může ty informace vyplnit on a pak se s nimi dále pracuje, protože to telefonování se zdá někdy skutečně velmi komplikované. A když už třeba ti hygienici se někomu dovolají, tak třeba ten telefonát jeden trvá půl hodiny, protože ti lidé jsou často i agresivní.

Myslím si, že ti lidé, kteří pracují v těch call centrech, hygienici a podobně, si to nezaslouží takové chování, ale bohužel někteří lidé takto s nimi komunikují, a já bych chtěl moc poprosit, aby byli shovívaví a byli maximálně kooperativní, protože jinak, samozřejmě, je to velmi komplikované. Ale jinak se na tom pracuje velmi intenzivně a stále se ty kapacity navyšují. A ta třetí otázka?

Ondřej Pražák, Česká televize: Ještě bych se s dovolením zeptal, jak bude vypadat to testování ve školách? Jestli ty testy jako dosud bude zajišťovat správa hmotných rezerv, že se budou rozvážet. A jak bude vypadat v samotných školách to testování? Jestli to budou zase samotesty, nebo jestli tam budou nějaké zdravotní týmy, tudíž jestli to budou antigenní samotesty nebo PCR testy, a jestli se budou testovat i očkované děti? Děkuju.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Bude to tak, jak to vlastně bylo doposud. To znamená, testy budou zaváženy ze Správy státních hmotných rezerv do škol. Budou se testovat děti, které jsou neočkované, a bude to tedy probíhat těmi antigenními samotesty s tím, že chceme vytvořit onen systém Test and Stay. To znamená, že pokud je tam pozitivní žák, tak ten jde do izolace, ostatní nikoli. Jsou testováni, pokud se tam objeví další pozitivní, tak ten také jde do izolace.

Zkrátka chceme to nastavit tak, aby automaticky nechodily do karantény celé třídy, pokud je tam jeden pozitivní žák. Samozřejmě cílem je, aby školy, pokud možno, zůstaly v chodu, aby je to nějak neochromilo. Výuka dětí, studentů je naprostá priorita. Školy určitě nechceme takto ochromit a zavírat.

Takže ten systém bude v zásadě fungovat v tomto stejně. Pokud je dítě pozitivní, musí jít pak konfirmační PCR test.

Andrej Babiš, předseda vlády: Já bych to ještě doplnil. Ministři mají za úkol předložit na vládu v pondělí požadavky na nákup testů pro státní správu a pro školy do konce února, protože všechna ta opatření, jsme řekli, že budou do konce února. To znamená, že od poslední dodávky testů do škol ten dodavatel, je tam nějaká opce. Je potřeba zjistit, jestli ta opce platí, jak rychle. A budeme pokračovat v tom režimu každé pondělí. Takže 22. listopad, 29. listopad, 6. prosince, 13. prosince atd. Jednou týdně v pondělí plošně.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji. Televize Prima.

Jan Socha, CNN Prima News: Já bych měl s dovolením taky několik dotazů. Jednak bych se chtěl zeptat, jak vlastně budete ten systém O-N kontrolovat? Jestli budou nějaké sankce pro ty, co to poruší, případně tedy jestli v těch podnicích, restauracích, službách bude nějak posílena kontrola policie nebo hygien?

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Tak bude se to kontrolovat stejně, jako se kontroluje doposud O-T-N. V zásadě tam není žádný rozdíl. Pouze Tečka, aplikace Tečka, bude přeprogramována tak, že bude uznáváno pouze očkování nebo prodělání nemoci. V takovém případě bude Tečka zelená.

Takže tady vlastně se principiálně nic nemění. Tady se zkrátka vypouští možnost prokázat se testem. Bude možné prokázat se pouze očkováním nebo prodělanou nemocí a kontrola bude stejná jako doposud.

Primární kontrola samozřejmě musí probíhat na úrovni provozovatelů restaurací, organizátorů hromadných akcí. Takže to je samozřejmě primárně jejich odpovědnost. Pokud to nebudou dělat, tak pak může nastat sankce ze strany hygienické stanice, místně příslušné krajské hygienické stanice. A ty kontroly budou probíhat jako doposud, hygiena ve spolupráci s policií.

Ale znovu a často to opakuji, ale já si myslím, že to je naprosto zásadní. Tady se to neobejde bez individuální zodpovědnosti každého. Za prvé každého občana, který navštěvuje tyto služby, a za druhé samozřejmě každého provozovatele a organizátora. Pokud to budou nějak obcházet, pokud se budou snažit to nějak prostě švindlovat a podobně, tak to může pak vést k tomu, že třeba se ty hromadné akce omezí naprosto a vlastně nebude možné je vůbec pořádat.

Takže já bych chtěl poprosit, aby skutečně všichni to kontrolovali velmi pečlivě, stejně jako ochranu dýchacích cest. Vláda tady má jasná opatření, ale pokud ta opatření nebudou dodržována, může to vést k tomu, že ta opatření budou ještě tvrdší.

Jan Socha, CNN Prima News: Pak bych se ještě tedy, s dovolením, zeptal na ty výjimky pro ty rozočkované a pro ty, kteří mají kontraindikace a nemohou se očkovat. Proč vlastně jsou jim hrazeny nebo proč je jim hrazeno jenom těch pět testů za ten měsíc, protože tím, že ten PCR test platí tři dny, tak jim to vlastně vychází na 15 dnů bezinfekčnosti, tak proč zrovna pět?

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Tak je to vlastně pokrytí poloviny měsíce. My to bereme tak, že jsou to vlastně služby, které člověk nevyužívá, řekněme, každý den, když jde na koncert, na nějakou hromadnou akci nebo do hospody. Myslíme si, že je to dostatečné. Ono ostatně vlastně dnes to bylo tak, že jsou hrazeny dva PCR testy a čtyři antigeny, takže když to propočítáte, tak vlastně kratší doba, která je pokrytá, protože antigen platí jeden den. To znamená čtyři dny a dva PCR testy po třech dnech. Takže vidíte, že my vlastně teď prodlužujeme tu dobu, po kterou je to pokryto. Je to těch 15 dní a myslíme si, že je to dostatečné.

A já jsem i včera řekl, že velmi výrazně nedoporučuji v tuto chvíli se účastnit vůbec nějakých velkých kolektivních akcí, vyhýbat se větším davům. Myslím si, že to není v tuto chvíli úplně nezbytné, aby lidé chodili někam, kde, zejména pokud jsou kontraindikovaní, aby chodili někam, kde se můžou nakazit. Takže já myslím, že pokrytí v této chvíli 15 dnů v měsíci by mělo být dostatečné.

Jan Socha, CNN Prima News: Ještě bych měl poslední dva dotazy. Ještě co se týče zaměstnanců těch podniků. Tam se tedy předpokládá, že budou taky očkováni, když vlastně se to bude vyžadovat po těch klientech? Vy jste o tom i včera nějak v krátkosti hovořili.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Tam budou testováni. Tam bude platit ten režim testování v zaměstnání. On je to trošku jiný zkrátka mechanismus. Něco jiného je, když je tam návštěvník té služby, a něco jiného, když je to zaměstnanec, který se tou prací živí. Tam by muselo být nastaveno prostě nějaké en block povinné očkování, což teď prostě na pořadu dne není. Takže tam zkrátka bude nutné, aby ten zaměstnanec buď teda byl očkován, prodělal nemoc, anebo se otestoval.

Andrej Babiš, předseda vlády: Můžu ještě doplnit?

Jan Socha, CNN Prima News: Určitě.

Andrej Babiš, předseda vlády: My jsme byli informováni ředitelem VZP o novém projektu. VZP chce oslovit firmy v regionech s nízkou proočkovaností a nabízet jim de facto možnost mobilních týmů na očkování. Takže o tom nás informoval pan ředitel Kabátek a je to vlastně doplnění těch mobilních týmů, které už dnes Integrovaný centrální řídicí tým má. Takže VZP přichází s tímto návrhem cíleně do těch regionů, kde je nízká proočkovanost, pomáhat těm firmám.

Jan Socha, CNN Prima News: A ještě teda úplně poslední dotaz, jestli bychom se mohli ještě vrátit k tomu rannímu jednání s AntiCovid týmem. Poprosím jenom vaše reakce na to, co vlastně sdělil na tom brífinku pan profesor Válek, že vlastně kritizoval ten bavorský model. Říkal, že to je jakýsi český model a vlastně avizoval, že pokud tedy bude jmenovaná vláda, tak bude chtít opět vrátit tu možnost testování PCR. Tak jenom vaše reakce na toto, prosím.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Tak to je samozřejmě jeho právo. Já jsem dnes jasně seznámil, ostatně to není dneska poprvé. Už v pátek jsem seznámil AntiCovid tým s těmito opatřeními, která jsme dnes schválili. Oni se k tomu vyjádřili negativně i v sobotu a i dnes, byť ta dnešní debata pro mě nebyla úplně zcela jasná, vlastně, co chtějí, protože tam úplně nezazněla nějaká jasná linie, nějaká strategie z jejich strany. Ale my jsme v tuto chvíli zodpovědní a myslím si, že je na místě tato opatření přijmout.

Z mého pohledu je to něco, co v tuto chvíli v té situaci, ve které se nacházíme, udělat musíme. Stejně jako jsme vedli debatu svého času s kolegy ohledně hrazených nebo nehrazených testů. Ukázalo se, že to, že jsme zrušili úhradu těm preventivním testům, bylo správné rozhodnutí, že to přineslo větší zájem o očkování. Taktéž to bylo poměrně výrazně kritizováno ze strany kolegů z AntiCovid týmu.

Takže zkrátka na některých věcech se neshodneme, ale jsme domluveni na tom, že se budeme nadále potkávat jednou týdně, budeme vyhodnocovat tu situaci. To, kde je shoda, je skutečně podpora očkování, podpora třetích dávek, ale mám pocit, že úplně nejsme ve shodě, jak toho dosáhnout.

Andrej Babiš, předseda vlády: Já bych to okomentoval. Já si myslím, že to nemá smysl už pana Válka okomentovat, protože jeho výzvy, například říká: Pojďme si všichni, kdo dostali výzvu, pro třetí dávku. Tak to je geniální návrh, to jsme fakt nevěděli. Já myslím, že… Nebo: Chceme, aby vláda jasně stanovila povinnost nosit respirátor, tak to už máme dávno.

Takže je potřeba, aby pan profesor se vůbec trošku zorientoval, a když nám píše, že se nechce vyjadřovat ke covidu a jenom k opatřením Ministerstva zdravotnictví, tak pokud skutečně má nějaké zázračné řešení, tak nechť s ním přijde. Ale pokračování jenom nějakých politických řečí je skutečně nanic.

Takže my už budeme rozhodovat a dnes i zítra i v pondělí rozhodneme bez ohledu na názory pana profesora Válka, který nemá žádné návrhy. Nemá. Stále mluví, stále dává rozhovory, tiskové konference, nikdo mu nerozumí.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Seznam Zprávy.

Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy: Já mám na pana ministra zdravotnictví dva dotazy. První: Vy jste tady jmenoval výjimky lidí, kteří nemusí mít právě třeba očkování z důvodů zdravotních. Jak tito lidé se mají prokazovat například v restauraci nebo ubytovacích zařízeních? Je nějaký formulář nebo dokument, aby i ten provozovatel věděl tedy, že tato osoba má výjimku? A druhý dotaz, proč v práci je umožněn samotest a pro studenty na kolejích ne? Pro ně to může být třeba finančně náročnější. Děkuji.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Tak pokud jde o ty kontraindikované k očkování, tam chceme zavést mechanismus, kdy toto bude nutné zanést právě do toho Infomačního systému infekčních nemocí ze strany daného lékaře. Protože my vlastně teď máme trošku problémy s tím, že tedy dostanou nějakou zprávu od lékaře, těžko s to i verifikuje, jestli ta zpráva je skutečně validní, není validní. Takže bude nastaven systém takový, že pokud ošetřující lékař rozhodne, že daný člověk nemůže být očkován, tak toto bude muset vložit do Informačního systému infekčních nemocí a ty osoby kontraindikované k očkování se budou prokazovat se záznamem právě v tom ISIN.

Takže tady si myslím, že aby to bylo zkrátka jednoznačné a jasně zakotvené to rozhodnutí daného lékaře. A pak samozřejmě tyto osoby budou mít nárok na daný test, který bude hrazen z veřejného zdravotního pojištění a na odběrovém místě tato informace bude v ISIN jasně viditelná.

Pokud jde o otázku těch antigenních nebo samotestů. Z našeho pohledu je na místě používat ty samotesty co nejméně. Chápeme, že v rámci pracovních kolektivů, té práce prostě, tam to často úplně není možné řešit jinak. Je to otázka prostě možná i logistická.

Tady v tomto případě ale si myslíme, u těch vysokoškolských kolejí, že je na místě mít ten test provedený zdravotníkem nebo zkrátka buď antigen, nebo PCR provedený zdravotníkem. Máme, bohužel, i informace z praxe, že ty samotesty, úplně ne vždy je to dodržováno tak, jak by to být dodržováno mělo. Já teď nechci nějak jít do detailů, ale různě se s tím švindluje a podobně.

Takže já si myslím, že tady v tom směru je na místě, aby k tomuto došlo. A v zaměstnání tam bude možnost buď samotestem se prokázat, ale nebo samozřejmě, pokud člověk bude odebrán mimo PCR metodou nebo antigenním testem, i to bude možné použít pro prokázání se v zaměstnání, že ten člověk je otestován.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: iDNES.

Josef Kopecký, iDNES.cz: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat na tři věci. Jestli se na jedné věci shodujete s tím AntiCovid týmem opozice, tak je to potřeba toho třetího očkování. Mě zaujalo, když jsem si četl seznam těch jejich návrhů, že doporučují zkrátit dobu mezi druhým a třetím očkováním na tři měsíce. Jestli se nepletu, MeSES to navrhuje, aby se to zkrátilo ze šesti měsíců na pět. Zvažujete úpravu té doby, po které mohou lidé požádat o třetí očkování, ti, kteří budou o to mít zájem? Druhá věc, jestli se nějakým způsobem omezí chod úřadů pro lidi, když zůstane víc úředníků doma na home office? Jestli se omezí nějak ty otevírací doby těch úřadů? A třetí věc, vy jste říkali o té kontrole, že se lidé budou vykazovat třeba, já nevím, třeba u kadeřníka nebo v restauraci, že jsou očkováni, ne testováni. Že jenom O-N. Já nevím, jakou vy máte osobně zkušenost s kontrolou toho, co se ukazuje třeba v restauracích, tak zpravidla to neprobíhá tak, že by někdo skenoval ten QR kód. Vlastně jenom se ukáže na dálku mobil a tam ti dotyční, kteří to jako mají kontrolovat, tak vidí, že to je zelené, a řeknou: OK, to stačí. A vlastně nejsou vybaveni tou čtečkou, aby si to zkontrolovali. Proč si myslíte, nebo z čeho vycházíte, že se tohle to změní? Že lidé nebudou ukazovat jenom na dálku mobil a vlastně stačí ukázaný mobil a bude jim řečeno: OK, je to v pořádku? Děkuju.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Pokud jde o zkrácení doby pro podání té posilující, potažmo třetí dávky na tři měsíce. To mě tedy překvapuje, tato lhůta, protože my jsme dnes na AntiCovid týmu nebo s AntiCovid týmem tohle debatovali a tato lhůta tam vůbec nezazněla. Tam zazněla debata o tom pětiměsíčním intervalu, tříměsíční interval tam vůbec nezazněl ani ze strany pana profesora Chlíbka. Takže nevím, kde se to vzalo.

Přijde mi už to trošku přitažené za vlasy přeočkovávat opět po třech měsících. I logisticky mám pocit, že by to bylo vlastně nerealizovatelné. Je pravdou, a to je třeba říci, že v SPC těch vakcín, to znamená skutečně tak, jak jsou registrovány, popis té vakcíny, je uvedena lhůta šesti měsíců. My vycházíme v tomto směru právě z SPC.

Všechny ostatní návrhy jsou tzv. off-label, nejsou v SPC. Já jsem požádal Českou vakcinologickou společnost, požádal jsem Státní ústav pro kontrolu léčiv, aby mi dodaly stanoviska. Ale pokud půjdeme mimo SPC, to znamená mimo toho, co je registrováno a v dokumentaci té vakcíny, tak je to podání off-label, a to musí být skutečně jasně zdůvodněno, podloženo. Nemůže to být jen tak výstřel, že tři měsíce, pět měsíců. To skutečně takto možné není. Takže já to slyším poprvé.

Pokud jde o kontrolu toho O-N režimu, tedy očkování nebo nemoci nebo v tuto chvíli ještě i testu: Nevím, já jsem zažil různé situace. V sobotu jsem byl s kamarády na pivu v hospodě, a tam tedy to skenovali. Byla to taková normální restaurace, používali čtečku.

Já bych chtěl poprosit všechny organizátory akcí a provozovatele restaurací, aby využívali právě čtečku. My jsme o tom komunikovali s jejich zástupci Asociace hotelů, restaurací, Svaz pivovarů a podobně. Takže skrze vlastně tyto svazy a zástupce tohoto segmentu samozřejmě ta informace šla. Vytvořili jsme různé letáky, informační materiály. Takže tu informaci, že si tu čtečku mohou nainstalovat, mají.

Ono je to velmi jednoduché, to není nutné nic pořizovat. Možná ono to teď vypadá, že nemají čtečku. Ale Čtečka není žádný přístroj, Čtečka je aplikace, kterou si může kdokoli pořídit do svého chytrého telefonu, stáhnout si ji stejně jako Tečku a pak standardně ten QR ze svého telefonu, ten QR kód, oskenovat. Takže není to nic těžkého si stáhnout tu aplikaci a vůbec už není nic těžkého to oskenovat. Trvá to tak sekundu, než se ta zelená barva tam objeví. Takže, prosím, používejte tu Čtečku.

Já si myslím, že se to výrazně zlepšilo, alespoň teda z mé zkušenosti, když chodím i třeba na nějaké akce, hromadné, tak tam to kontrolováno je. Já neříkám, že to je stoprocentní, ale mám pocit, že se to čím dál tím více zažilo, tato možnost kontroly, a samozřejmě prosím všechny, aby maximálně kontrolovali skrze Čtečku očkování nebo nemoc. A pokud jde o home office a prodloužení doby v úřadech, nevím, jestli jsme toto diskutovali, jestli možná pan ministr…

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Je to doporučení home office. To znamená, dnes to není o tom, že by všichni šli hromadně domů, a pochopitelně tam, kde se jedná o úřad, který je v bezprostředním kontaktu se zákazníky, s občany atd. nebo třeba s řidiči v rámci Ministerstva dopravy, tak to běží ve standardním režimu.

Andrej Babiš, předseda vlády: Já bych ještě doplnil ten první dotaz. Zodpovědnost státu podle SPC je šest měsíců. Dnes může praktický lékař rozhodnout i o pěti měsících. Ale je to jeho zodpovědnost. Takže ta možnost tady je a my jsme to na radě řešili. Má se k tomu vyjádřit klinická skupina. Ale v této chvíli stát má zodpovědnost za 6 měsíců, ale praktický lékař, pokud usoudí a vezme si tu zodpovědnost na sebe, může tu lhůtu třetí dávky zkrátit.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Hospodářské noviny.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Dobrý den. Dovolte nejprve dotaz na pana ministra zdravotnictví. Já bych se chtěl ještě vrátit k té situaci na vysokoškolských kolejích. Jestli jsem to dobře pochopil, stále tam platí povinnost tedy každý týden se prokázat jedním testem s tím, že k dispozici jsou hrazeny dva PCR testy měsíčně. Mně to vychází, že by potom to byl jakoby zásah do peněženky studentů, kteří žijí na kolejích, což shodou okolností je skoro symbol člověka, který nehýří zrovna penězi. Jak to tam teda bude?

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Ne, ne, ne, to nebylo úplně dobře pochopeno. Ono už to tak platí dnes. Samozřejmě, pokud člověk, student je očkován nebo prodělal nemoc, tak se prokáže tím očkováním nebo proděláním nemoci a nemusí mít test. Test musí mít pouze, pokud není očkován. Takže tady je jediné doporučení těmto studentům, aby se nechali očkovat. Ale není to tak, že každý musí prokázat test, pouze ten, který není očkován nebo neprodělal nemoc.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Ne, já jsem měl na mysli neočkované studenty samozřejmě.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Tak, pokud jsou neočkovaní, tak tam samozřejmě je to jejich volba, ale pak ten test bohužel si musí uhradit. Ale může to být i antigenní test právě, který stojí dnes, nebo regulovaná cena je 200 korun.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Pak bych se zeptal pana premiéra, jestli se dnešního jednání zúčastnil také ministr vnitra?

Andrej Babiš, předseda vlády: Ano.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: No, ale bohužel ho tady nemáme, zkusím mu teda poslat dotaz, ale zeptám se i vás, jestli můžete blíže přiblížit návrh, který má Ministerstvo vnitra předložit a který se týká home office?

Andrej Babiš, předseda vlády: No to je stejné, jak to bylo. To se týká samozřejmě státní správy. To předloží zítra…

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Co tam bude nového v tom návrhu?

Andrej Babiš, předseda vlády: Bude to stejné jak předtím. To znamená, že my můžeme v rámci státní správy vlastně nějakým způsobem to organizovat a říct našim zaměstnancům, aby pracovali z domu. Ale můžeme to jenom doporučit, samozřejmě, soukromým firmám a institucím.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Děkuji za informaci, a poslední věc na vás, pane ministře, jestli jste se rozešli z jednání s těmi stranami, které jste jmenoval, to znamená zejména se zástupci podnikatelů, s nějakým jasným návrhem, na čem se asi tak dohodnete. Zejména co se týká toho propadu tržeb v porovnání s tím rokem 2019. Dostal jsem informaci, že by se mohlo jednat o 30 procent. Můžete ji potvrdit, nebo říct případně, jaký je váš názor na tuto hranici?

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Náš názor je, aby to bylo za stejných podmínek, jako to bylo doposud. To znamená propad 50 procent a více. Návrh zaměstnavatelů dotčených oborů je 30 procent. Budeme s nimi o tom ještě jednat během zítřka a, jak už jsem říkal, v pondělí dáme definitivní návrh na vládu.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, ČTK.

Radek Jozífek, ČTK: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jak jste si vůbec definovali cíle těch opatření. Zda jsou spíš krátkodobější, řekněme do dvou týdnů třeba snížit číslo R, nebo jestli jsou dlouhodobější, když je nastavujete do konce února, tak jestli tam máte třeba cíl, na jaký počet se chcete dostat do Vánoc, do konce února? K čemu mají směřovat ta opatření?

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Ta opatření mají jednoznačně směřovat k ochraně nemocnic. Já myslím, my jsme dnes tu debatu o tom vedli a já myslím, že to je zřejmé vlastně ve všech zemích. Německo, Rakousko, další země hlásí velmi vysokou incidenci a počty těch případů. Třeba i ten velmi vysoký počet, který byl diagnostikován v úterý, těch 22 000, to není ten nejzásadnější problém.

Ten nejzásadnější problém je, že například ta nákaza se více projevuje v těch rizikových skupinách. Třeba to jsou právě ti lidé, kteří končí v nemocnicích, byť jsou tam i mladší ročníky. Ale zkrátka pro nás je zásadní a v tuto chvíli ta opatření cílí na to, abychom více motivovali, dále více motivovali k očkování, protože víme z těch dat a je to naprosto nesporné a hlásí to všichni z nemocnic, ti skutečně v uvozovkách pěšáci v těch nemocnicích, kteří se starají o ty pacienty, že tam v tom těžkém stavu končí převážně pacienti, kteří jsou neočkováni.

To znamená, pro nás je v tuto chvíli důležité nikoli bojovat s virem, protože víme, že to je velmi komplikované, ale pro nás je důležité, abychom zabránili tomu, že dojde k zahlcení, přehlcení nemocnic, zejména jednotek intenzivní péče. Takže proto potřebujeme udělat všechno k tomu, aby se zvýšila proočkovanost v české populaci.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji, pokud už nejsou žádné další dotazy, děkujeme a hezký zbytek dne.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X