Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

18. 3. 2020 14:53

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 18. března 2020

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Začíná tisková konference po mimořádném jednání vlády. Pan premiér Andrej Babiš.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, já bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří dodržují ty závěry naší vlády a rozhodnutí naší vlády. Situace je sice vážná, je skutečně potřeba to brát velice vážně, ale my si myslíme a já jsem o tom přesvědčen, že to zvládneme. Takže já ještě jednou děkuji všem občanům, kteří respektují vládní rozhodnutí.

Naše vláda dnes přijala celou řadu rozhodnutí, o čemž vás budeme teď informovat.

Já bych začal tím asi nejdůležitějším, že naše vláda nařídila povinnost nosit jakoukoliv ochranu úst a nosu na veřejnosti. A platí to od dnešní půlnoci. Takže prosím vás, my jsme nenařídili nosit roušky, ale jakoukoliv ochranu úst a nosu, protože nám sem volají lidi, a je to jakákoliv ochrana úst a nosu.

Doslova v tom usnesení se říká, že vláda zakazuje s účinností od 19. března, to znamená dnes o půlnoci, všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest, nosu a úst, jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šála nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Takže já jsem i prosil kolegy ve vládě, abychom vždycky počkali s nějakou informovaností veřejnosti, až vláda skončí.

My jsme také dnes rozhodli, protože byla na to velká kritika, ohledně opatření, co se týká pendlerů. To znamená, že tam je speciální nařízení, kde oni, když se vracejí ze zahraničí z práce domů, že budou při přechodu státní hranice provedeny kontroly příznaků infekčního onemocnění, a v podstatě mají právo jenom si nakoupit v obchodě.

My jsme potom z těch důležitých věcí pro naše občany, a hlavně pro důchodce, protože ti jsou samozřejmě nejvíce ohroženi, a proto máme o ně samozřejmě velkou starost, tak jsme rozhodli, že vláda zakazuje, taky dnes od půlnoci, všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase od 10 hodin do 12 hodin, a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru. Takže vlastně my říkáme:Ood zítra od 10 do 12 hodin nakupují v potravinách jenom důchodci nad 65 let

My jsme dále dokončili debatu o ošetřovném. Nakonec jsme se domluvili, že to uděláme zákonem. Živnostníky vyřeší pan Havlíček v rámci jeho programu. My jsme intenzivně komunikovali s předsedou Poslanecké sněmovny Vondráčkem a předpokládáme, že ta mimořádná schůze v legislativní nouzi proběhne v úterý, a pan Vondráček se snaží zároveň ve stejný den získat souhlas Senátu i pana prezidenta. Takže pokud by se to povedlo, tak bychom vlastně za jeden den mohli schválit tohle ošetřovné tak, jak bylo avizováno, to znamená beze změny u věku dětí a 60 procent až do konce epidemie.

Strašně důležitá je samozřejmě pomoc podnikatelům. Ta pomoc už probíhá, pan ministr o tom bude mluvit. My jsme si dělali nějaké prognózy s panem ministrem Havlíčkem a i s paní Schillerovou a my si myslíme, že ta pomoc by mohla vypadat následovně: Že by přímá pomoc mohla být až 100 miliard korun a záruky až 900 miliard korun. Takže celkově 1 000 miliard, podle našich odhadů, bychom poskytli podnikatelům, živnostníkům, firmám v rámci toho stavu naší ekonomiky. Takže to je samozřejmě zásadní.

Dnes jsme také rozhodli o rozpočtovém opatření. Uvolnili jsme z vládní rozpočtové rezervy miliardu 141 milionů pro Ministerstvo vnitra, 118 milionů pro Ministerstvo zahraničních věcí a 110 milionů pro Ministerstvo obrany.

Já jsem komunikoval teď s panem ministrem Hamáčkem, on se omluvil z dnešní tiskové konference, protože řeší logistiku, a pokud se to povede, tak by mohlo dorazit o víkendu, ale pokud samozřejmě ta letadla dostanou povolení, tak by mohlo o víkendu dorazit z Číny až 30 milionů roušek a 1,1 milionu respirátorů. Informace, kterou jsem dostal od pana ministra Hamáčka. Takže my intenzivně samozřejmě nakupujeme.

My jsme včera měli videokonferenci se všemi premiéry a prezidenty. Evropa má skutečně problém, nikdo nemá tyhle ochranné prostředky. Úřadu vlády se podařilo nakoupit ve Vietnamu 10 milionů roušek, kde vlastně od 23. 3. bychom, a znovu opakuji, pokud vyjde doprava, každý týden mohli dostat milion. Já bych měl o tom mluvit dnes s premiérem Vietnamu.

Takže děláme pro to všechno. Já myslím, že všichni vidíte, co se děje v Evropě, v některých zemích. A z tohoto pohledu i z hlediska našich prognóz si myslím: Ano, je to vážná situace, berme to všichni vážně. Je jasné, že ten nárůst bude stále narůstat. Otázka je, jestli těmito opatřeními, a my tam počítáme hlavně s vaší podporou, že se nám to společně podaří zastavit, aby ten nárůst mezidenní vlastně nerostl. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, pan vicepremiér Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dovolte, abych Vás blížeji seznámil s ekonomickými opatřeními, která chystáme. Ještě jednou zopakuji, že přímá podpora, kterou máme zatím z analýz vypočtenou, by se mohla pohybovat na úrovni 100 miliard korun. Nepřímá, zejména ve formě záruk, na úrovni 900 miliard korun. Ve formě záruk znamená vlastně pákovým efektem za spoluúčasti státu zvednout a umožnit rychlé financování podnikatelskému segmentu.

To je zcela zásadní zpráva, přičemž podíváme-li se do jednotlivých detailů, z čeho by mohly sestávat ty přímé podpory, ať už to jsou nástroje typu kompenzací náhrad mezd, což projednáváme v tuto chvíli společně s Ministerstvem financí a Ministerstvem práce a sociálních věcí, odpuštění určitých odvodů, případně určitá injekce do likvidity, ať už právnických, nebo fyzických osob, kurzarbeit a podobné nástroje.

Toto všechno je teď součástí pracovních týmů, všechno rozpracováváme. Netvrdím, že všechno, co jsem teď řekl, tak stoprocentně bude během příštích hodin, ale jsou to ty směry, kterými dnes jdeme. A my chceme jasně říct podnikatelskému segmentu, že tímto směrem jdeme ad jedna. Ad dva, že počítáme s tím, že budou prostředky přibližně v této výši.

Ty nepřímé jsou zřejmé, jasné. Jsou to záruky, je to klasický instrument záručního charakteru a vycházíme z toho, že ve světě je to velmi častý podpůrný efekt právě v dobách krize. Ty naše výpočty jsou takové, že dvě procenta z HDP bychom měli dát do přímé podpory ekonomiky, 16 procent z HDP do nepřímé formy podpory ekonomiky.

Co konkrétního děláme? Co už funguje, co jede. Před týdnem jsme vyhlásili program ČMZRB, který se jmenuje COVID. Původně jsme do něj alokovali 600 milionů korun, protože o něj byl poměrně velký zájem, zvedli jsme to na částku 1,7 miliardy korun. To bylo v tomto týdnu.

A protože během prvních dvou dnů se vyčerpalo, respektive jsou žádosti ve výši více než pět miliard korun, my jsme je nezastavili, takže očekáváme, že budou narůstat podobným tempem a podle našeho názoru se ve velmi krátké době mohou dostat až na 10 miliard korun, tak jsme se rozhodli, že budeme pokračovat v tom programu a na základě dnešního jednání jsme připraveni převést prostředky z operačních programů, které jsou pod Ministerstvem průmyslu a obchodu, a to ve výši deseti miliard korun okamžitě do Českomoravské záruční a rozvojové banky, která bude pokračovat v tomto programu, který je tedy založen ad jedna na bezúročné půjčce s odkladem jeden rok splácení a ad dva, a to budeme postupně posilovat, na záručním mechanismu, kterým vlastně dostaneme ještě větší množství peněz, protože ten záruční mechanismus multiplikuje další zdroje od komerčních bank.

Současně zavádíme do tohoto programu COVID i možnosti pro nejmenší podnikatele, pro živnostníky a po dohodě s bankami budeme ve velmi krátké době, nechci tvrdit, že to bude otázka dní, ale troufám si tvrdit, že to může být do čtrnácti dnů tak, aby první problémy, které nastanou s koncem měsíce, kdy vlastně budou výplaty a kdy budou nezbytně nutné hotovostní výdaje, už byly instrumenty typu malého úvěru z komerčních bank, který bude zaručen státem, a to od výše nula.

Ještě dopoledne jsme diskutovali, že by ta minimální částka byla 20 000 korun, nakonec jsme chtěli vyjít vstříc úplně i těm nejmenším. Ano, pokud někdo bude potřebovat rychlou půjčku ze státní garancí ve výši 12 000 korun, budou připraveny komerční banky tuto půjčku dát. Náš odhad je, že by to mohlo být do 14 dnů, ale prosím dopracováváme to teď, v tomto týdnu bychom měli vědět konkrétní termíny.

Dále bych ještě zmínil některé další náležitosti, které jsme probrali na dnešní vládě. Společně s Ministerstvem zahraničních věcí a po dohodě se sociálními partnery, svazy, asociacemi a pochopitelně Ministerstvem průmyslu a obchdu, které je hlavním garantem exportní politiky, jsme schválili program rozšíření podpory našich exportérů v zahraničí.

Program se jmenuje Propea a tento program v zásadě umožní našim subjektům v určitých destinacích, které za chvíli vyjmenuji, najmout si tamní agenturu, najmout si tamní profesionální společnost, která se zaobírá obchodní exportní politikou, a využívat jejich služeb, tzv. místních expertů, kteří zajistí kontinuitu obchodních případů styku, řešení logistiky, právních problémů a vše, co je spojeno mimo jiné s tím mimořádným opatřením.

Myslím si, že ten důvod je zřejmý. Naši podnikatelé v tuto chvíli těžko mohou cestovat po světě, to znamená, že využijeme této služby, která pochopitelně bude placena státem, a v tuto chvíli ji budeme v rychlosti zavádět do následujících zemí: Maroko, Japonsko., Mongolsko, Indie, Vietnam, Bosna a Hercegovina, Peru, Čína, Spojené království a Mexiko. Jsou to země, na kterých se to otestuje, a případně se bude pokračovat.

Dovolte ještě, abych krátce zmínil závěr, který je spojen s Ministerstvem dopravy. A to fakt, že s ohledem na velmi nízké využívání vlakových spojů jsme se rozhodli, respektive se tak rozhodly České dráhy, které to daly na vědomí vládě, ale protože přijímáme veškerá opatření na úrovni vlády, tak jsme zredukovali některé spoje.

Není to nic dramatického, je to o šest procent, respektive 6,6 procenta ze všech vlakových spojů. A zredukovali jsme expresní linky, a to čistě proto, že jsou nahrazeny ostatními linkami. Čili v tuto chvíli se předpokládá, že se ukončí linka expresu 1 Ostrava–Návsí, linka expresu 2 Praha – Olomouc – Vsetín – Horní Lideč, linka expres 3 Praha–Brno–Břeclav, expresní linka číslo 5 Praha–Děčín a obdobně České dráhy připravují návrh i opatření pro dočasnou redukci zbývajících dvou expresních linek, a to jsou expres 6 Praha–Plzeň–Cheb, expres 7 Praha – Dolní Dvořiště a dále čtyř rychlíkových linek, a to je R9 Praha – Havlíčkův Brod, R10 Praha – Hradec Králové – Trutnov, R16 Praha–Plzeň–Klatovy, R20 Praha–Děčín.

Je nutno říct, že se jedná o linky, které jsou provozovány vždy v souběhu s jinými linkami, které jsou v objednávce státu a lze u nich tedy po redukci zajistit nabídku spojů v minimálně dvouhodinovém intervalu, a to s dostatečnou kapacitou.

e to dáno tím, že v těch vlacích v podstatě jezdí dneska deset procent lidí. V některých dokonce ještě méně. A my tím chceme chránit ty zaměstnance, kteří v tom vlaku jezdí tak, aby nepřicházeli do styku s pasažéry, anebo pokud možno, aby vůbec nevycházeli ven.

Dovolte, abych zmínil poslední věc a to jsou maloochodní prostory a maloobchodní centra a to je dezinfekce, kdy vláda dnešním usnesením doporučuje za účelem ochrany veřejného zdraví v souvislosti s šířením koronaviru všem provozovatelům maloobchodních prodejen dezinfikovat nákupní košíky a vozíky po každém použití. Stejně tak kliky, madla, dveře, a to alespoň jednou za hodinu.

Jsme v kontaktu prostřednictvím Svazu obchodu a cestovního ruchu se všemi hlavními maloobchodními řetězci, nicméně vyzýváme k tomu i malé obchody, malé prodejny a budeme prostřednictvím této asociace, Hospodářské komory nebo Asociace malých a středních podniků a živnostníků s nimi v kontaktu.

Současně doporučujeme všem provozovatelům, a ještě jednou to zdůrazňujeme, veřejné dopravy dezinfikovat místa, kterých se lidé často dotýkají. Opět kliky, madla atd. Tady jenom podotýkám, že Ministerstvo dopravy za tímto účelem již před týdnem uvolnilo 100 milionů korun, které nabízí jednotlivým komerčním dopravcům, kteří dělají službu pro města nebo kraje v rámci veřejné dopravy, a to buď na bázi takové, že jim proplatí to, co oni si pořídí za dezinfekce. Pokud budou mít problém s tou dezinfekcí, Ministerstvo dopravy je připraveno jim dezinfikaci obstarat.

Korektně říkáme, že nemáme dnes 100 procent, ale ta dezinfekce se domíchává, každým dnem nabíhá další a další. Nicméně už vyskladňujeme pro Ministerstvo zdravotnictví, pro Ministerstvo dopravy a postupně si troufáme tvrdit, že dezinfekce bude dostatek. Nicméně začali jsme míchat v tomto týdnu na základě udělení licencí, které probíhaly v průběhu víkendu, a během několika dnů bude zasaturováno i s dezinfekcí pro veřejné prostory.

Na druhou stranu správa železnic, nádraží atd. té dezinfekce mají dostatek. Čili tam ten problém není, ale jde nám nyní o ostatní dopravce. A pochopitelně bude to i pro energetiku a budeme se i snažit vycházet vstříc komerčním subjektům, nikoliv tak, že bychom jim dodávali dezinfekci, ale že bychom jim dávali informace, kde ji případně mohou získat, pokud budou v situaci, že ji nebudou mít.

Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Pan náměstek Prymula.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Děkuji. Já bych navázal na pana vicepremiéra Havlíčka. Ta otázka dezinfekcí povrchů je samozřejmě velmi důležitá. My jsme přijali opatření, která se týkají možnosti nákazy aerosolem, vzduchem, a je zřejmé, že to jsou dvě základní opatření, která skutečně mohou tu epidemii zastavit.

Co se týká dezinfekcí povrchů, tak dnes a včera vyšly první skutečně vědecké studie o tom, jak dlouho může tento virus přežívat na površích, a ukazuje se, že pokud nevezmeme povrch, ale budeme hovořit o aerosolu, tak formou aerosolu přežívá asi tři hodiny. To znamená, že je možné se nakazit i v nějaké síti, kde je ventilace, ale je to poměrně časově omezené. To znamená, toto riziko je poměrně malé.

Co se týká běžných povrchů, tak některé kovy ten virus poměrně znehybňují. Na mědi, měděných klikách a podobně se udrží pouhých 8 hodin. Co se týká kovů, jako jsou příbory, nerezavějící ocel, tak tam je to 24 hodin. Nejhorší v podstatě je přežívání na plastech, umělých hmotách, tam je to až 48 hodin. Co se týká papíru, možná i bankovek, tak teoreticky to může být 24 hodin.

To znamená, že to jsou data, která nás samozřejmě musí vést k tomu, abychom tyto záležitosti pečlivě monitorovali a abychom nastavili mechanismy dezinfekce tak, jak tady bylo řečeno na takovou míru, abychom jsme se vyhnuli kontaminaci tímto systémem.

Co se týká opatření a usnesení, která vláda dále vydala v oblasti zdravotnické, veřejného zdraví a které tady nebyly zatím zmíněny, tak já bych tady řekl cosi k zajištění zvýšené ochrany obyvatel a trasování. Vláda schválila pravidla o vytvoření právního rámce pro orientační trasování polohy osob, u kterých byla prokazatelně potvrzena nákaza COVID-19 ve sledovaném období a na základě jejich informovaného souhlasu.

Já bych to samozřejmě vysvětlil. My se dostáváme do období, kdy to trasování je nesmírně komplikované, protože už máme případů poměrně hodně. Dá se říci, že naší snahou je zejména trasovat osoby, které jsou ve zvýšeném riziku přenosu na osoby další, to znamená potravinářství, vše to, co může vést k tomu, že by došlo k nákaze více osob, než je ten úzký, těsný rodinný kontakt.

Proto je tady tato snaha, která není nějakým špiclováním lidí, je to naprosto dobrovolné. Ten člověk řekne, že s tím souhlasí. Je to otázka pěti dnů zpátky od doby, kdy je přiveden jako pozitivní, a v podstatě se dá zmonitorovat, kde se pohyboval, a je to jakýsi návod při rozhovoru s ním, abychom neopomněli na ty významné činnosti, které tady jsou.

Díky tomu my jsme schopni zmapovat opravdu mnohem rychleji pohyb toho člověka a teď v době, kdy je tady velmi omezený pohyb na veřejnosti, tak to už není nějaký zásadní problém. A je to opatření, které je omezeno opravdu na tuto fázi epidemie.

Co se týká dalšího opatření, tak my jsme reagovali na požadavek lázeňských měst, kdy došlo k zavlečení této infekce do některých lázní, byť zatím v malé míře. A ten požadavek je realizován formou mimořádného opatření ministra zdravotnictví, kdy se všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím lázeňskou léčebně rehabilitační péči zakazuje přijímat nové pacienty za účelem poskytování lázeňské léčebné rehabilitační péče. Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti 19. března 2020.

Cílem samozřejmě je, abychom nepřijímali další klienty do lázeňských zařízení, protože tam došlo právě k tomuto šíření. Je obtížné tam realizovat přísná pravidla tak, abychom se tomu zcela vyhnuli. Ti, kteří tam jsou, dokončí svoji léčbu, ale noví klienti tam už přijímáni nebudou.

Co se týká opatření, která realizujeme, bylo tady zmíněno, kolik dorazí roušek a respirátorů. To, co je v gesci Ministerstva zdravotnictví, tak my bychom měli ve čtvrtek a ve středu dostat nějaký kontingent. Nechci to zakřiknout, měli bychom dostat 1,4 milionu respirátorů P2, celkem 2,7 milionu roušek. To znamená, celý ten objem by v horizontu těchto několika dnů měl vést k tomu, že bychom měli být schopni saturovat jednak kritickou infrastrukturu, ale už i obyvatelstvo.

Co se týká obyvatelstva, to budeme saturovat z toho hlavního objemu dovozu, jak tady bylo zmíněno, z těch 30 milionů roušek, které bychom měli dostat. Já bych opravdu apeloval na to, aby občané ty prostředky, které v tuto chvíli chybí, nějakým způsobem suplovali improvizovaně, protože opravdu toto opatření je klíčové.

Máme poznatky o tom, že zastavení viru v podstatě záleží na tom, že jeho přenos v systému ustane, nebo se alespoň minimalizuje. Je zřejmé, že v takovýchto podmínkách nemusíme používat respirátory třídy 3, protože pokud každý bude mít roušku, tak tady ten aerosol prostě nebude.

Jsou jasná pravidla a my je vydáme veřejně, kdo potřebuje jaký respirátor, jakou roušku. Respirátory třídy 3 nepotřebují všichni zdravotníci. Tyto jsou vymezeny pouze tam, kde vznikají aerosoly, což je otázka akutní péče, ventilované péče, ARO obecně a stomatologové, kteří při používání vrtaček mohou také generovat aerosol, jak je dobře známo. V ostatních případech u zdravotníků bohatě stačí respirátor třídy 2, u běžné veřejnosti respirátor třídy 1 nebo klasická rouška.

Další věc, kterou můžeme inzerovat v tuto chvíli. Podařilo se získat rychlostesty, jak jsme inzerovali. Ty rychlostesty vypadají následujícím způsobem: Pokud se vytáhnou z toho balení, které tam je, každý ten rychlotest je na protilátky třídy M a třídy G, to znamená, obě jsou v kombinaci a zjišťuje se, v jaké fázi ten člověk toto v podstatě prodělal. Takže my jsme schopni říci, jestli je to akutní onemocnění, nebo jestli je to onemocnění v chroničtější fázi.

Ty rychlotesty se budou používat pouze u jedinců, kteří mají nějaké příznaky, tedy ti lidé, kteří budou chodit k vyšetření na ta odběrová místa, tak budeme brát skutečně jenom ty, kteří mají příznaky, a budou tam adekvátnim způsobem potom odebráni.

Co se týká těch odběrových sanitek, které tam jezdí, tam nadále budou používany testy real time PCR, které budou testovány, a my jsme v tuto chvíli výrazně zvýšili kapacitu, protože jsme se dohodli s těmi akademickými pracovišti na další spolupráci, kdy v Olomouci je tato spolupráce prakticky okamžiková, protože tam jsou připraveni na to, že budou testovat i s přípravou vzorků.

Tady v Praze je ta kapacita sice čtyřnásobná, nicméně oni vyžadují už izolovanou kyselinu nukleovou. To znamená, to představuje přípravu na úrovni naší. Sami s tím manipulovat nemohou a nemají kapacitu to připravit. Takže došlo k dohodě, zvýšíme tu kapacitu mnohonásobně, ale není to úplně bez ztráty kytičky.

Co se týká dalšího toho systému, tak já si myslím, že zevrubnou informaci máte. Snažíme se vybudovat kapacitu hospitalizační, ta hospitalizační kapacita by měla být na bázi dvou center, jak už bylo inzerováno. Ta centra se už v podstatě rozšířila mezi dvě nemocnice vždy v tom regionu.

Ta pražská bude na bázi Motola a Homolky, ta brněnská bude Fakultní nemocnice u sv. Anny a Fakultní nemocnice Brno-Bohunice. Oba ty půdorysy jsou takové, že tam bude 30 lůžek intenzivní péče ventilovaných a zbytek 60 lůžek s oxygenací. Samozřejmě podobný model, byť na podstatně menším rozsahu, budeme uplatňovat u další sítě 80 nemocnic po České republice. Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Já bych ještě chtěl poprosit všechny zaměstnavatele a samozřejmě i živnostníky i firmy, aby skutečně nepropouštěli lidi, nepropouštěli. To, co my navrhujeme, ta přímá pomoc 100 miliard a 900 miliard nepřímá pomoc, to znamená záruky, tak je důležité, aby lidé zůstali zaměstnaní, i když vlastně firma nevyrábí. Je to velice důležité.

My jsme samozřejmě velice rádi a děkujeme, že není panika ani chaos. Je potřeba nemít strach, nemít deprese. Já znovu děkuji všem zdravotníkům, prodavačům, řidičům, policistům, hasičům, vojákům, zkrátka všem, kteří v těchto těžkých chvílích vlastně skutečně spolupracujeme, a já jsem o tom přesvědčen, že i když samozřejmě ty výskyty se budou navyšovat, že ve finále ten vir porazíme a že to zvládneme.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dotazy, prosím. Česká televize.

Izabela Niepřejová, Česká televize: K té avizované dodávce 30 milionů roušek bych se chtěla zeptat: Jsou to ty jednorázové roušky? Kdy se reálně dostanou k lidem? Kdy si je budou moci koupit v lékárně? Druhá otázka: Pokud tedy redukujete spoje Českých drah, protože dochází k dramatickému úbytku cestujících, tak tak nepřemýšlíte, že zrušíte slevy na jízdném a tyto úspory dali právě do dalších opatření v boji s koronavirem? A ještě poslední dotaz: Pokud tedy víme, že vir je přenosný po 48 hodinách na plastech, jestli nedoporučujete nebo nebudete nařizovat například i nošení rukavic? Děkuji

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Jestli můžu začít k těm drahám… Ano, u drah se redukuje, ten důvod jsem sděloval, jezdí tam málo lidí. My máme v rozpočtu, a držíme to, na slevy šest miliard korun. Nicméně teď jsme z toho stáhli pouze 100 milionů korun na dezinfekci, ale to je čistě rychlá záležitost, protože jsme věděli, že se to zřejmě nevyčerpá, těch šest miliard korun. Ale ty slevy tam necháváme.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Pan premiér, byl tam dotaz na roušky, kdy se dostanou?

Andrej Babiš, předseda vlády: O tom jsem mluvil. Samozřejmě, je to o těch letadlech, ta letadla naše, Travel Service, ČSA, by měla vyletět asi dnes kolem půlnoci. A to velké letadlo, ruslan, které jsme pronajali, myslím z Ukrajiny, tam čekáme, že asi by mělo vyletět v pátek. Ale samozřejmě ta povolení se získávají těžce, ale právě proto i pan Hamáček tady společně s panem Havlíčkem to organizují. Roušky, pokud vím, my je budeme distribuovat zdarma a bude to dělat samospráva. Možná pan Prymula mi pomůže…

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Je to tak, celý ten kontingent roušek, který bude určen jak pro pracující část obyvatelstva, tak pro ostatní obyvatelstvo, bude distribuován prostřednictvím jednotlivých obcí s rozšířenou působností a bude zdarma.

Co se týká toho dotazu na povrchy, opravdu v provozech, kde je možná profesionální expozice, je možné používat rukavice, ale pro osoby běžné, tak ten kontakt je víceméně náhodný a tam spoléháme jednak na dezinfekci, opakovanou, a dokonalé mytí rukou, protože tam to samozřejmě dostačuje. Riziko rukavic pro laickou veřejnost je takové, že zase může dojít ke kontaminaci tak, jak se ty rukavice svlékají, a znamenalo by to ty rukavice opakovaně měnit, pokud bych je nechtěl dezinfikovat v domácích podmínkách a v podstatě riskovat trochu, že se mohu nakazit při té dezinfekci.

Izabela Niepřejová, Česká televize: Půjde tedy o jednorázové roušky, teď mám na mysli tu velou dodávku v neděli, těch 30 milionů?

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Tam to jsou roušky většinou jednorázové, ale s tím jsou i různé respirátory různých tříd. O čem já jsem hovořil, tak to jsou třeba respirátory 172, které jdou dominantně do zdravotnictví. Jinak to jsou jednorázové roušky, ano.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ještě pan Havlíček chtěl něco dodat…

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Já jsem chtěl jenom k tomu leteckému mostu, který dnes máme. My už to začínáme rozdělovat do několika skupin. Je tady skupina do Čchang-čou, je tady skupina do Pekingu, do Šanghaje atd. Dokonce zde máme i něco do Casablanky. Realizujeme to prostřednictvím Ministerstva dopravy a je toho poměrně hodně. Je to v tuto chvíli tak, že je sedm komerčních letadel připravených přes SmartWings. S panem Vikem, s šéfem, jsme v podstatě on-line.

Poslední zpráva je, že by dnes měly vzletět před půlnocí první dvě. Já jsem obezřetný a tady prosím: To není o tom, že bychom nechtěli. To je přesně o tom, když nám dneska někdo říká: Vy máte přesně informovat, kdy co bude, tak já bych přál všem těm, kteří nám to říkají, aby tam na chvíli stoupli na naše místa a aby zjistili, co se vlastně odehrává v té Číně.

To je Marrakéš dnes v té Číně. Tam je to tak, že tam prostě lítají stovky a stovky letadel z celého světa, protože to uvolnili. Uvolnili to teprve před několika dny a doslova a do písmene se tam obchoduje, kdo dřív přijde, ten dřív mele. A neděje se všechno regulérní cestou. Celá řada zemí se napálila. My zase jdeme cestou takovou, která je prostě alespoň přiměřeně regulérní. Jediné, na co čekáme, jsou povolení z Číny v tuto chvíli, ale jak už jsem říkal, před půlnocí by měla vyletět ta letadla.

Pak máme tedy ty tři ruslany, ty by se měly otáčet o víkendu, a připravujeme ještě dohodu s Čínou, že bychom krátkodobě odblokovali let s jednou čínskou společností, který jsme zablokovali, právě pro to cargo. To znamená, že ona by nám vlastně vozila pouze to cargo. To by byla asi China Eastern.

Navíc ještě poptáváme další letadlo, nějaké velké cargo, kterým bychom to dělali. Čili je tam těch zakázek spousty. Pochopitelně ne všechno bude v tomto týdnu. My už to musíme připravovat i na ty týdny další.

Andrej Babiš, předseda vlády: Já bych ještě doplnil jednu věc. Děkuju, že nás kontrolujete, je to důležité. Je toho strašně moc, ale teď jsem si uvědomil na základě připomínky jednoho novináře, že my tam máme jenom potraviny, takže my tam musíme ještě pro ty důchodce, my tam musíme ještě dát drogerie a lékárny. Takže pan ministr zdravotnictví to ještě dnes udělá a vláda to samozřejmě odsouhlasí, protože logicky to tam musí být. Lékárny, potraviny a drogerie. Za to se omlouváme, ale děkujeme za to, že nás kontrolujete a že nám navrhujete různé věci.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ještě Česká televize.

Izabela Niepřejová, Česká televize: Ještě se zeptám k těm obchodům, jak to bude v praxi vypadat? Co znamená, že před 10 h a po 12h, když tam budou tedy starší lidé, budou se ty obchody před a po dezinfikovat? Nebo jak to tedy bude v praxi probíhat?

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Ony se musí dezinfikovat průběžně. To je to naše doporučení, které jsme dali. A já musím říct, že ty větší to skutečně všichni dělají. Ale co se týká toho, tam to v podstatě bude tak, že se předpokládá, že v tu dobu si to pohlídají, že už nebudou pouštět ty ostatní, pustí tam od 10 do 12 ty starší a pak zase tam začnou pouště.

Samozřejmě nikdy to stoprocentně neoddělíte. Tam asi není možné, že někdo bude kontrolovat každou občanku. Prostě podstatné je, abychom to zredukovali tak, aby ta hlavní část zákazníků, drtivá, byli pouze ti důchodci nebo řekněme ty starší. A ten zbytek aby chodil v tu jinou dobu. To se dá odseparovat, to stačí jeden člověk, který bude stát u toho vchodu.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Čistě z hlediska logiky k tomu je třeba říci, že ta dezinfekce by měla být provedena opravdu před tou desátou hodinou, než tam dojdou tito lidé. Potom to už není nutné. To riziko pro ostatní nebude větší. To znamená: Pro ně bychom to měli dezinfikovat, než tam přijdou.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: ČTK, prosím.

Marek Opatrný, ČTK: Já bych měl dva dotazy, omlouvám se, jestli to už teď zaznělo, ale pro jistotu: Ti důchodci, kteří mají nakupovat samostatně mezi 10. a 12. hodinou – budou tam moci jen dvě hodiny, nebo stále, ale v ty dvě hodiny tam nebudou moci ti ostatní lidé? Jak to je v tomto ohledu? A za druhé bych se chtěl zeptat na případ z Kladna, kde v úterý večer kriminalisté a záchranáři vyjížděli do bytu k úmrtí člověka. U toho člověka měla být dnes dopoledne provedena pitva. Zda by mohlo úmrtí souviset s koronavirem, není zřejmé, ale jestli o tom nemáte nějaké informace. Děkuji.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Tak co se týče toho prvního, tak samozřejmě je logické, že my musíme do toho systému pustit pouze v tu chvíli jen občany nad 65 let věku, protože pokud bychom tam ponechali i ostatní, tak to riziko by se zvyšovalo. To znamená, po tuto domu by tam měli být jen důchodci, ostatní ne, ti zase přijdou potom.

Mimo tuto hodinu by důchodci do obchodů chodit neměli, protože tím ohrožují sami sebe. Samozřejmě tam nebude nějaký přísný zákaz, ale opravdu je to s vědomím toho, že mohou riskovat své zdraví.

Co se týká toho kladenského případu, my jsme o něm nedostali žádnou informaci. Já jsem volal prostřednictvím přes ředitele kladenské nemocnice. Nemají povědomí o tom, že by tam byl nějaký případ, který by byl v souvislosti s tímto onemocněním.

Já tady jen chci avizovat, že my každý den dostáváme žádosti od novinářů, jestli už někdo konečně umřel. Neumřel. My vám to skutečně řekněme, až to nastane, nikdo nebude nic skrývat. Je to přirozená záležitost u těch opravdu polymorbidních pacientů, kde je kombinace řady diagnóz – těžké onemocnění, kromě toho pneumonie. Tak opravdu žádný systém nedokáže zachránit všechny. Ale já musím zaklepat, zatím se nám to daří a opravdu nemáme povědomí o tom, že by tady někdo umřel.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, televize Prima.

Pavlína Kosová, TV Prima: Vláda schválila remdesivir. Můžete tedy ještě jednou říct, komu ho můžete podat? Je to jen pro ty, kteří jsou na umělé ventilaci? A popsat, jak těžké bylo ho pro Českou republiku získat? Všeobecná fakultní nemocnice říká, že vůbec neví, kdy lék dorazí. Tak máte nějaké podrobnější informace?

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Ten preparát je komplikovaný z řady důvodů. Jednak je to preparát experimentální, to znamená, že není ještě registrován v žádné zemi. Výsledky těch účinnostních testů také ještě nejsou k dispozici, protože přestože běží celá řada studií včetně studií v USA, tak ta hlavní studie, která probíhá ve Wu-chanu v Číně, tak ta bude mít výsledky někdy v polovině května.

To znamená, že za těchto kautel je možné ten preparát získat. My jsme získali souhlas s tím, že tady bude používán na základě dohody s firmou, která ho vyrábí. Možná i díky tomu, že jedním z jeho objevitelů je Čech, který tam žije, pan doktor Cihlář.

V podstatě se dá říci, že ten mechanismus je trochu komplikovaný, protože oni vzhledem k nedostatku toho preparátu pro celý svět tam vytvořili model, kdy vlastně z celého světa se tam sbíhají požadavky, které jsou několikrát denně vyhodnocovány a na základě rozhodnutí té komise potom uvolňovány pro jednotlivé země. Ale žádná země nedostane bolus těchto léků dopředu. V podstatě se počítalo, že na jeden konkrétní případ přijde jedna konkrétní léčba.

Je třeba ale říci, že vzhledem k tomu, že se letecký most mezi USA a Evropou velmi zkomplikoval, tak není vyloučeno, že se to bude muset řešit nějak jinak a že tady bude muset být tento preparát deponován, aby byl operativně k použití. Každopádně je to lék, který se bude využívat pro ty nejtěžší pacienty, nebude k běžné dispozici. A budou to zpravidla pacienti, kteří budou na ventilátorech, kteří budou na mimotělním oběhu.

Ten mechanismus vlastně je takový, že existuje speciální webová aplikace, kam ten lékař, to oddělení ošetřující, zadá data o tom pacientovi a následně to bude vyhodnoceno, jestli splňuje veškerá kritéria. A je to pod informovaným souhlasem, protože ten preparát je opravdu experimentální a může mít ještě řadu nežádoucích účinků.

Pavlína Kosová, TV Prima: Několik vědeckých institucí, např. Akademie věd či brněnský CEITEC, nabízí pomoc v testování odebraných vzorků. Chybí jim ale povolení od státu. Jednáte s nimi? Hodláte je zapojit?

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Ta jednání intenzivně probíhají. Co se týká olomoucké kapacity, tak ta už je bez problémů, ta se může zapojit, protože mají adekvátní zdravotní certifikace. My jsme jednali teď i s tou kapacitou, která je v Praze, která je vyšší, ovšem má své limitace v tom, že to je laboratoř, která nemůže pracovat s infekčním materiálem. To znamená, ona musí dostat už zpracovanou nukleovou kyselinu, kterou potom testuje. I tak je to pro nás významná pomoc.

To znamená, dohodli jsme se, že takto to bude fungovat. Oni dostanou předzpracované vzorky, které následně v té své kapacitě otestují a ta kapacita tady je až 4 000 vzorků. Takže budeme těchto možností využívat.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Mě tu průběžně chodí různé zprávy.na tu naši tiskovou konferenci. Takže už chodí z maloobchodních provozoven. A ještě jednou tedy upřesňuji. Já jsem to říkal, ale radši to řeknu ještě jednou. Vláda doporučuje za účelem ochrany veřejného zdraví všem provozovatelům maloobchodních center dezinfikovat nákupní košíky, případně kliky, madla atd., stejně tak u veřejné dopravy. Čili nenařizujeme, doporučujeme. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak ještě poslední dotaz od Primy.

FTV Prima: Nevím, jestli jste se k tomu dostali na jednání vlády, ale řešili jste i tu repatriaci Čechů? Pokud ano, máte nějaká čísla, kolik je teď Čechů v zahraničí, kteří usilují o návrat, kam, kdy, kolik letadel budete vypravovat, jestli to bude třeba vládní speciál, nebo soukromé společnosti.

Andrej Babiš, předseda vlády: Řešili jsme to už včera a řešíme to stále. Já jsem i včera na videokonferenci lídrů Evropy požádal Evropskou komisi, aby to řešila centrálně, například v Africe nebo jinde na světě, kde samozřejmě není taková koncentrace našich lidí. Pan Petříček řeší i, a já doufám, že to dopadne, ty roušky z Vietnamu. Tam by se taky jako počítalo s tím, že by se vrátili nějací naši lidé. Takže pan Petříček to má na starosti a jde o tu koncentraci. Naše velvyslanectví, konzuláty to řeší. V Evropě, pokud je to možné, to řešíme autobusy, a pokud to není možné, tak samozřejmě letecky.

Já bych ještě, prosím vás, k těm laboratořím, protože tam byla ta laboratoř, kde byla tedy kritika, teď si nevzpomenu na to jméno… Ano, Tilia. Tak já jsem vyzval pana ministra, aby zkrátka to řešil. Protože si myslím, že je škoda, a každá laboratoř, pro nás každé know how je cenné. Pan ministr mi psal dnes ráno, že laboratoř jsme opakovaně oslovili, dnes by měla dodat podklady a bude v systému. Takže taky ta kritika, která byla, tak to řešíme a je potřeba skutečně využít každé know how, každého našeho výzkumníka.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Televize Nova, prosím.

Linda Nguyenová, TV Nova: Dobrý den, já bych se ještě chtěla doptat na ty roušky, které mají přijít v neděli. Má jich být tedy 30 milionů. Jestli víme, na kolik dnů mají vlastně pro Česko vydržet, jestli se to tak dá říct. Pak další otázka se týká těch pendlerů, kteří mají tedy nově procházet zdravotní kontrolou, tak jestli k tomu přispěl i případ z Karlovarska, kdy je tam vlastně potvrzený jeden pendler, který dojížděl do Bavorska, jestli k tomu máme více informací. A poslední na pana premiéra: Jestli trvá na odvolání ředitele Bulovky, nebo mu stačí ta omluva, kterou učinil.

Andrej Babiš, předseda vlády: S panem ředitelem Bulovky já jsem včera mluvil, já jsem mluvil s ministrem, mluvil jsem s paní primářkou infekčního oddělení, my jsme to vysvětlili. Bulovka má ty plány, řeší to, takže jsme si to vysvětlili a není potřeba to řešit.

Co se týká těch pendlerů, tak my jsme měli signály, že dochází, nebo lidé si stěžovali na sítích, a ty kontroly mají být na hranici. To znamená, že tady se píše, vlastně to je naše usnesení, že na tyto lidi platí veškerá opatření, která jsme učinili, a i ty výjimky, co tam byly, se na ně nevztahují. Takže musí strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, poskytnutí potřebné součinnosti zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19. Takže měření teploty. Pane Prymulo, ještě jestli mě doplníte na hranici…

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Co se týká měření teploty, tak opravdu tam chceme zavést takovýto screening, abychom tu skupinu pendlerů monitorovali. Ta monitorace u nich bude podstatně přísnější než u běžného obyvatelstva, protože se mohou dostávat do lokalit, kde bude větší výskyt. A má to samozřejmě časové omezení, protože pokud to budou země, které budou mít srovnatelný výskyt s námi, tak tam není problém k nim přistupovat jinak, než přistupujeme k naší pracující části populace. Ovšem pokud budou jezdit do nějakých lokalit, kde bude výrazně vyšší riziko nákazy, tak se může stát, že přijde opatření, které jim dá na výběr: Buď v té oblasti zůstat, anebo by tam jezdit nemohli. To je samozřejmě věc, kterou budeme diskutovat. Ale u těch zemí, kde je riziko obdobné, tak se k žádným dalším opatřením přistupovat nebude.

Co se týká, ještě navážu na dotaz ohledně roušek, ano, jsou to roušky jednorázové. Myslím si, že není žádná země na světě v tuto chvíli, která by byla schopna zabezpečit kapacitu pro každodenní výměnu roušek. Pro nás by to znamenalo v podstatě 300 milionů roušek, to je zcela mimo realitu vůbec celosvětovou. My samozřejmě zveřejníme nějaké zásady, jak tyto roušky, byť jednorázové, používat, ale já chci říci, že to standardní riziko, které je, kdy my vyjdeme s jednorázovou rouškou do prostředí, kde se vyskytuje ta nákaza, tak tady by mělo být minimalizováno v tom, že ty roušky budou mít všichni.

To znamená, že na povrchu by neměly ulpívat mikroorganismy tak, aby se tam kultivovaly a abychom se bezprostředně nakazili, kdybychom tu roušku použili opakovaně. To všechno bude zveřejněno.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Český rozhlas

Zdeňka Trachtová, Český rozhlas: Dobrý den, já ještě navážu na tu pendlery. Vy jste tedy se zabývali pendlery, kteří dojíždějí ze zahraničí do Česka. Mě by ale zajímal i ten problém s Čechy, kteří vyjíždějí pravidelně za prací do blízkého zahraničí a pak se vrací domů. Za hranicemi často nefungují tak přísná pravidla jako u nás, nemusí se tam nosit roušky. Tak jestli jste si vědomi a mluvili jste i o tomto problému.

Andrej Babiš, předseda vlády: Ne, my mluvíme o našich lidech, kteří chodí za prací a se vrací. O tom stále mluvíme.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: To se týká těch našich, na to, co se ptáte, to opatření je na ně.

Zdeňka Trachtová, Český rozhlas:  A těch zahraničních?

Andrej Babiš, předseda vlády: No zahraniční… My tady nemáme zahraniční pendlery, pokud vím. No tak máme ze Slovenska…

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: My máme pendlery z Polska. Tam ta situace je obdobná a vzhledem k zajištění našich podniků tam opravdu příliš vyšší riziko není. A Slovensko de facto toto oficiálně téměř znemožňuje. Ale my tady máme spoustu Slováků, kteří tady pracují, a ti tady naštěstí zůstávají.

Andrej Babiš, předseda vlády: Slovensko i určitou dobu vlastně zakázalo pendlery do Rakouska, ale pro Rakousko to je velký problém, kdyby zůstali všechny sestřičky a lékaři, slovenští i čeští doma, tak by to byl velký problém pro ně.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji a teď již dotazy z videohovoru.

Petr Švihal, Seznam Zprávy: Já mám první dotaz, který míří k ekonomickým dopadům nebo k té ekonomické injekci: Jaký způsobem nebo jak rychle se ty peníze dostanou k lidem, a k podnikatelům zejména, protože mám informaci, že řada podnikatelů nebude schopna zaplatit ani teď koncem týdne povinné odvody na sociální a zdravotní. Druhý dotaz míří na pana profesora Prymulu: Jestli byste dokázal uvést, kolik lidí se aktuálně léčí, je nakaženo a léčí se v nemocnicích a kolik se léčí doma. Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Ta pomoc podnikatelům jsou jednak odklady vlastně plateb daní. A samozřejmě ten model, o kterém my mluvíme, ale to jsme ještě nediskutovali do detailu, zavedlo Dánsko, které vlastně chce od zaměstnavatelů 25 procent a od státu 75 procent. Takže bude to diskutováno, my to musíme ještě diskutovat v rámci zaměstnavatelských svazů, v rámci tripartity a bude to jeden z hlavních bodů na zítřejší vládě.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Ano. A jinak k té rychlosti. Program COVID se rozjel právě z těch důvodů, které jste, pane Švihale, uváděl. Ten se rozjel vlastně už od tohoto pondělí, kdy tedy jsou žádosti. Je pravda, že se musí ty žádosti vyhodnotit, bude to otázka několika dnů. My jsme museli posílit tým ČMZRB a budeme ho i dále posilovat a ty úvěry pojedou poměrně rychle.

Co se týká té malé podpory těm živnostníkům, tu budeme schvalovat zítra nebo minimálně v tomto týdnu to chceme zvládnout, ale zítra už bychom chtěli v každém případě ukázat ošetřovné a to ošetřovné pochopitelně se dotkne už okamžitě koncem měsíce.

No a taková ta větší dávka toho, co jsme chtěli, to znamená ty mikroúvěry, od nuly dokonce, v pár tisících nebo desítkách tisíc korun, ty by měly být od začátku dubna. To znamená, je to do 14 dnů. Vycházíme z toho, že už vlastně v tom březnu, když bude končit měsíc, tak ti lidé budou v dubnu složitěji získávat peníze na duben. Nicméně zase nejsme schopni pomoci úplně všem, kteří třeba mají problémy někdy od toho února. To znamená, i tak jedeme extrémně rychle, do čtrnácti dnů máme hotové vlastně první programy a první podpory.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Co se týká toho léčení, tak já poslední číslo, které mám a může se o jednotky změnit nepochybně, bylo 39 případů, které se léčí ve zdravotnických zařízeních s tím, že zbytek do těch 464 jsou lidé, kteří jsou doma. Ta domácí léčba je v podstatě pouze izolací. Tam ten průběh je natolik lehký, že byli ponecháni v domácích podmínkách a nějaká léčba tam v podstatě neprobíhá.

Co se týká té vlastní léčby v nemocnicích, tak ve třech případech ta léčba probíhá u pacientů, kteří jsou opravdu ve stádiu těžkém až kritickém. V jednom případě ten stav je opravdu kritický. Ti dva jsou na ventilátoru, v tomto případě je to i mimotělní oběh.

Nedá se zatím říci, jestli ta prognóza, která je minimálně 50 na 50, už zaručuje, že ten člověk přežil tu akutní fázi. Bohužel u toho COVIDu se může stát, že někdy i z relativně dobré situace dojde k nějaké exacerbaci toho onemocnění a ten člověk zemřít může. Takže my nechceme zatím spekulovat, jak to dopadne. Naopak to, co je dobré, tak tři pacienti se u nás už vyléčili a jsou víceméně vyřazeni z toho systému.

Josef Kopecký, iDnes: Dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat: Vy jste rozhodli o tom, že lidé od zítřka nemají ven vycházet mimo domov bez chráněných úst a bez chráněného nosu. Nemusí mít roušku, mohou být šátek nebo šálu. Ale protože se to týká mnoha milionů lidí, tak jak se to bude případně kontrolovat nebo je to jenom apel? A co se stane, když někdo vyjde nechráněn? Bude na to někdo dohlížet? Jakou může dostat sankci za to? Druhá věc mě zajímá, co se týče respirátorů, které mají přiletět z Číny. Chci si ověřit: To nebudou ty respirátory nejvyšší třídy, to nebude to FFP3, ale té nižší třídy, je to pravda? A jestli ty respirátory budete nějakým způsobem třeba přednostně dávat také lékárníkům, protože oni jsou také poměrně riziková skupina, když tam lidé k nim chodí do lékárny. Děkuji.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Já možná začnu těmi lékárníky a respirátory. Dominantní porce respirátorů, která teď letí, jsou respirátory třídy 2. To jsou respirátory, které podobně jako respirátory N95 a ty, co kupujeme ze zahraničí, tak řada z nich je třídy N95, jsou schváleny pro zdravotnické pracovníky pro bezprostřední expozici.

Já jak jsem říkal, tak ty trojkové respirátory chceme pouze pro ty pracovníky, kde vzniká přímá expozice aerosolu. V běžných podmínkách stačí skutečně respirátor třídy 2 nebo ten N95. Ty respirátory budeme určitě distribuovat i pracovníkům, kteří jsou takříkajíc v první linii a jsou v kontaktu bezprostředně s řadou osob, které tam přicházejí. Tady chceme distribuovat buď respirátory třídy 2, nebo respirátory třídy 1 pro to, aby je mohli používat opakovaně. Tady ta rouška by se samozřejmě musela vyměňovat.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak ještě ten první dotaz ohledně postihu lidí, kteří nebudou mít roušku.

Josef Kopecký, iDnes: Promiňte, první dotaz byl na to, jestli se bude nějakým způsobem kontrolovat, jestli někdo nevychází, že nemá zakrytý ten obličej, ústa a nos. Případně jaká mu bude za to hrozit sankce. Předpokládám, že v tomto státě není takový počet lidí, aby uhlídali 10 milionů občanů, a je to spíš apel, aby se lidé chovali při vědomí toho, že jsme docela ve velkém průšvihu.

Andrej Babiš, předseda vlády: No samozřejmě, my nechceme kontrolovat. My počítáme s tím, že je to apel. Je to o tom, aby i naši lidé mezi sebou na veřejnosti, když uvidí někoho, že to nemá, aby zkrátka… My jsme o tom přesvědčeni, že většina našich lidí je zodpovědná, že chápe tu situaci a chápe tu vážnost situace. Vidí, co se děje v Itálii, ve Španělsku i v dalších zemích Evropy a že to budou brát vážně.

Tady nikdo nechce nikoho kontrolovat ani pokutovat, ale samozřejmě nějaké úmyslné… My jsme to zařadili, úmyslné šíření toho viru je trestný čin. Ale já jsem přesvědčen, že to lidé chápou. Naopak nás upozorňují na to, kde to nefunguje. My jsme dostali upozornění na ty pendlery. Takže to není ani možné, abychom to kontrolovali, ani to nechceme kontrolovat. My jsme přesvědčeni, že to lidi pochopí a ve vlastním zájmu, v zájmu svého zdraví, v zájmu svých rodin že to budou realizovat.

Jakub Veinlich, Blesk: Dobré odpoledne, já mám několik dotazů: Pane náměstku Prymulo, vy jste říkal, že zatím platí ten stav, že se v České republice zatím vyléčili pouze tři pacienti. Zajímalo by mě: Je to tempo takové, jaké jste si představovali, nebo je pomalejší? Nečekali jste, že jich už tuto dobu možná několik týdnů od nákazy bude víc? Za druhé bych se pana premiéra zeptal: Už druhý den na tiskové konferenci nevidím ministra zdravotnictví, tak jakou má Vaší důvěru, jak se podle vás vypořádává se situací? Pak by mě, pane premiére, zajímalo, kdy připravíte novelu státního rozpočtu a s jakým schodkem kvůli této situaci počítate? Jestli mohu poprosit k aktuální situaci na hranici, především s Polskem, kde se tvoří kolony kamionů a skutečně hrozí nějaký problém se zásobováním, protože firmy tam mají své řidiče, mají tam své kamiony? A poslední věc, jestli vás mohu poprosit: Predikce vývoje na příští dny. Jaké očekáváte, že by mohla být opatření a jaké očekáváte počty nakažených? Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Tak pan Vojtěch je v Senátu, je tam bod koronavir. Myslím si, že pan Vojtěch je nejkompetentnější ze členů vlády.

Co se týká Polska, včera jsme to řešili vlastně všichni. Já jsem volal polskému premiérovi, pan Hamáček ministru vnitra, pan Havlíček ministru dopravy, tak nám bylo slíbeno a myslím, že to i potom fungovalo. To je problém s dopravou. Myslím si, že nehrozí problémy v zásobování.

A co se týká té novely k rozpočtu, předpokládám, že zítra si to projednáme jako princip, ale samozřejmě my tady mluvíme v této chvíli o 100 miliardách a 900 miliard vlastně garancí na úvěry, takže to budou samozřejmě velké částky. Ale já nechci teď o tom mluvit, protože paní ministryně Schillerová to připravuje a zítra to projednáme.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Já jestli bych se mohl vyjádřit k tomu vylučování viru a propouštění osob po úspěšné léčbě. Když jste viděli začátek té epidemie v Číně, tak tam mnoho týdnů bylo velmi málo vyléčených a byly tam desetitisíce osob. To znamená, že to onemocnění je trochu zákeřné v tom, že i po vyléčení, to znamená, když nemáme naprosto žádné příznaky, dochází k vylučování viru.

Ta kritéria jsou taková, že potřebujeme s odstupem minimálně 24 hodin, ale spíše dvou dnů, dva negativní výsledky a až potom je ten člověk propuštěn z nemocnice. Nicméně ty případy, které se staly ve světě, že se u několika takových jedinců opět vrátila pozitivita, tak se Evropa dohodla, že se bude postupovat tak, že se tento jedinec, který opustí nemocnici, bude ještě týden v domácí izolaci, nebo chcete-li karanténě. Potom týdnu bude proveden ještě jeden test a pak definitivně bude propuštěn. Takže to vylučování je veliký problém.

Radek Bartoníček, Aktualne.cz: Mám pocit, že teď všichni sedíme v autobuse a s napětím sledujeme, vás, pane premiére, jako řidiče, možná i se strachem, jak to všechno dopadne. Tedy díky za všechny informace. Pane premiére, já budu velmi stručný, protože když se položí víc otázek, tak prostě nemáte šanci na ně odpovědět. Zdá se mi, že pořád nás poslouchá spousta praktických lékařů, lékaři v nemocnicích, zubaři, lékárníci a další a já mám pocit, že pořád chybí podstatně konkrétnější informace, kdy co příjde a jak konkrétně to bude distribuováno, a jestli není možné říct nějaký web, kde by všechny tyto informace přesně byly. Myslím, že se to týká i veřejnosti, pokud jde o roušky. To je jeden dotaz a pak dám ještě jeden, Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: No tak v tom autobuse sedí celá vláda. My jsme všichni v tom řídicím autobuse a další autobus je krizový štáb, který je poradním orgánem vlády. Takže v tom autobuse sedí 14 ředitelů a ředitelek krajských hygien a záchranek a to je samozřejmě ten systém. A to nejdůležitější je, aby naše zdravotnictví bylo na tu situaci připraveno. To je priorita.

My máme v tuto chvíli tři pacienty, kteří jsou na těch ventilacích, a pokud vím, tak jeden stav je vážný, ale ty dva další jsou stabilizovaní. Ale to řekne pan Prymula. Takže my jsme tým, ta vláda pracuje jako tým.

My jsme si ty role rozdělili. Teď vlastně z hlediska dezinfekce pomáhá panu Havlíčkovi pan Brabec. Paní Dostálová vyřešila z evropských fondů, že pan Havlíček může čerpat peníze, on si z toho vezme 10 miliard. Paní Schillerová samozřejmě připravuje celé financování. Pan Petříček má tu repatriaci, pomoc našim lidem v zahraničí. Pan Hamáček samozřejmě má policii a hasiče a toto jsou vlastně ty největší bezpečnostní složky.

Mluvíme samozřejmě s hejtmany, takže my jsme v tom autobuse všichni. Rozhodujeme jako vláda, rozhodujeme konsensem, takže se domlouváme, nikdo nikoho nepřehlasovává.

Radek Bartoníček, Aktualne.cz: Prosím ty konkrétní informace kolem distribuce pro lékaře, lékárníky, zubaře a mnohé další v nemocnicích. Mohlo by to být někde na webu, ty informace? Prosím o konkrétní informace, moc děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: My samozřejmě máme dodávky, čekáme z Rakouska, to jde kamiony. Samozřejmě, české firmy nám dávají. Ale ty nejdůležitější jsou samozřejmě z Číny a tam čekáme na to povolení. Takže dnes by měla vyletět česká letadla, pokud vím, už mají povolení k přeletu přes Rusko, čekáme na ten ukrajinský letoun. Takže než oni skutečně nepřiletí do Číny a my neuvidíme, že se to zboží nakládá, tak my tady skutečně nemůžeme něco tvrdit.

Celý svět nakupuje v Číně. Celý svět. A věřte mi, že v Evropě, jak jsem pochopil, nikdo nemá zabezpečené tyhle prostředky, protože to nikdo nepředpokládal. Takže pro nás je důležitá ta ventilace.

My jsme uplatnili u Evropské unie, která chce nakoupit centrálně, všechno jako rezervu, ale vlastně nespoléháme se na ně. Takže kde je příležitost, je to rozumná cena, takže nakupujeme všechno co je k dispozici, ale pane Prymulo, mě určitě doplníte.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Je to přesně tak. My jsme schopni na webu Ministerstva zdravotnictví tyto údaje zveřejnit, ale budeme riskovat obrovskou kritiku, když se to ten den nepovede. A ta pravděpodobnost je obrovsky velká, protože řada zakázek byla zachycena na hranicích v Evropě. Ty evropské země je nepouštějí, co se týká těch různých testů kupříkladu, tak dostáváme desetinu slibované objednávky. A co se týká těch záležitostí přeshraničních z Číny, tak tady se může stát, že se celý ten proces posune o třeba jeden dva dny. To znamená, s touto mírou nejistoty to můžeme zveřejnit, ale samozřejmě s absolutní jistotou to dnes neřekne nikdo.

Radek Bartoníček, Aktualne.cz: Prosím ještě jeden dotaz a už budu mlčet. Prosím, myslíte na ta místa, která jsou uzavřena? Ml jsem pocit, že tam ještě těch ochranných pomůcek a dalších věcí není dostatek. Řekli byste: Ano, dáváme ruku do ohně za to, že jste se o ně dokázali postarat a tam je to v pořádku? Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Prosím vás, tam šla speciální dodávka. Pan Prymula řekne, jaká. Pro Olmoucký kraj. Já jsem mluvil s hejtmanem, hejtman je akční. A pan ministr Toman na vládě apeloval na okamžitou dodávku dezinfekce pro 800 obchodů, pro vlastně možnost, aby… Tam je velká firma, která vyrábí těstoviny, to je největší výrobce těstovin. Takže toto všechno se řeší tady společně. A samozřejmě policie a všechno. Takže my operativně řešíme tyto věci samozřejmě.

Roman Prymula, náměstek ministra: Já jsem v komunikaci, poměrně čilé, s panem hejtmanem. To, co požadoval, zejména na zabezpečení toho prostoru plus elementární objem dezinfekčních prostředků, kdy urgentně potřeboval 300 litrů, jsme samozřejmě zabezpečili. Dnes jsme tam poslali o tisíc testů více, těch rychlotestů, než dáváme do ostatních regionů. Takže snažíme se na to reagovat. Ten region je pro nás jakýmsi modelovým a budeme se snažit tam protestovat co nejvíce osob.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Já ještě dlužím odpověď panu Veinlichovi. On se ptal na tu dopravu, na aktuální čísla. Mě to tady mezitím všechno skáče. Takže ten stav je není dobrý. Na D2 máme 26kilometrovou frontu. Je to fronta směrem do Slovenska. Není to dáno našimi opatřeními, ale Slováci nepouští takové množství kamionů, protože to mají zašpérované na maďarské straně. Tam je ta situace téměř kritická.

Na D1 směrem na Polsko je to pět kilometrů, tam už se to trochu lepší. Nedobrá situace je silnice I/33 a to je ta náchodská směrem k Polsku. Ta je zašpérovaná až k D11. V tuto chvíli chystáme zákaz předjíždění na D1, D5, D2, měl by být ve čtyři hodiny nainstalován, abychom uklidnili trochu ten provoz, a současně jsme zabezpečili okamžitě vozidly Ředitelství silnic a dálnic čela kolon prostřednictvím tzv. plovoucích vozidel.

Já jsem v kontaktu se svými protějšku v Německu, respektive Bavorsku, v Polsku i na Slovensku. Ta situace se na polské hranici trochu zlepšila, mimo jiné i tím, že se tam otevřel ještě jeden přechod, ale bohužel ta situace v Evropě je v tomto takřka kritická. Na Brennerském průsmyku už to ani nepočítám. Tam jsou desítky, desítky kilometrů, co tam stojí.

My tam tedy děláme ještě zelený pruh pro kamiony, které vozí potraviny, které se rychle kazí nebo léky nebo roušky nebo cokoliv jiného. To tam zabezpečíme.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X