Tiskové konference

17. 3. 2020 15:52

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 17. března 2020

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, začíná tisková konference po mimořádném jednání vlády. Pan premiér Andrej Babiš.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové, my jsme dnes začali s tripartitou, kde jsme řešili ošetřovné a pomoc firmám. Ten materiál, který předložila paní ministryně Maláčová, který se skládá z nařízení karantény zaměstnanci, za b) je to ošetřovné a třetí, za c), je to překážka v práci na straně zaměstnavatele, pomoc firmám. My víceméně v tom máme jasno, máme shodu. Takže mohu říct, že je tam koaliční shoda. Ale my potřebujeme dořešit legislativu, dořešit metodiku, proto k této problematice se sejde vláda ve čtvrtek ve 12 hodin.

Nicméně znovu ubezpečuji všechny, že jsme připraveni pomáhat, odškodnit, hlavně jde samozřejmě o zaměstnance. Já bych znovu chtěl poděkovat všem zdravotníkům za jejich obětavou práci. Chtěl bych i hlavně poděkovat i potravinářům, výrobě potravin, protože my jsme dneska řešili ten krizový stav v Olomouckém kraji, zásobování 800 prodejen, pan ministr Toman. Byla o tom velká debata, samozřejmě je tam i potravinářská výroba, důležitá výroba, která vyrábí těstoviny.Takže to všechno proběhlo a k tomuto se vrátíme tím opatřením ve čtvrtek ve 12 hodin.

V rámci toho návrhu MPSV tam máme ještě body d), e), f). To jsou body odškodnění nebo náhrad při překážce v práci z důvodu omezeného odbytu atd. A k tomu zasedne dnes tripartita de facto, stejná jako jsme měli ráno, na Ministerstvu práce a sociálních věcí ve 14 hodin. A domluvili jsme se, až skončí, tak že mě budou informovat, abychom skutečně reagovali.

Je jasné, že i v rámci Evropy koncern Škoda Volkswagen rozhodl o uzavření všech výrob od pátku, takže Škoda Auto nebude vyrábět od pátku. Samozřejmě, my budeme hlavně řešit všechny uzavřené výroby, které byly uzavřeny z titulu rozhodnutí naší vlády, z těch usnesení, nevím kolik jich bylo, snad dvacet. Tak tam je to jasné a tam je to ten bod, co je ta překážka, kdy došlo k uzavření provozu.

Tam jsme se domlouvali o technice, jak to bude probíhat mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí, úřady práce vs. CzechInvest. Takže tam jsme nastavili ty mechanismy a ve čtvrtek budeme mít nějaké stanovisko legislativy.

Celkově k té situaci: V tuto chvíli máme počet osob s prokázanou nákazou COVID-19 396. Máme 6 600 provedených testů. Dnes ráno proběhlo jednání, které má taky nějaký vývoj, to znamená jednání mezi Motolem a Homolkou. Tam se domluvili, že bude 90 speciálních lůžek, takže prosím Vás, to byla nějaká informace přes den, že je to něco, co je teď k dispozici. Ne, to jsou skutečně ty nejtěžší případy.

Takové případy máme dnes tři. To jsou ti dva řidiči a jedna paní na Bulovce. Oni všichni jsou na JIP, jsou pod ventilací a bohužel ten stav jednoho z pacientů je vážný. Ti dva další jsou údajně stabilizovaní. My připravujeme, protože jsme se poučili z chyb, které se staly v Itálii, ty specializované nemocnice, to je Motol a Homolka. Jsou debaty v Brně, jak to bude, protože jsou nějaké reakce – takže tohle všechno je v běhu.

Zítra ráno bude vláda v 9 hodin. Je důležité, aby vláda stále zasedala. My si stále všichni telefonujeme, spolupracujeme…

A ještě k té dnešní vládě jsem zapomněl říct, že jsme odsouhlasili nařízení vlády, které zakazuje dodání všech registrovaných léčivých přípravků určených pro trh na území České republiky do členských států Evropské unie a vývoz těchto léčivých přípravků do jiných zemí než členských zemí Evropské unie.

Takže vysvětlím: Jedná se o takzvané reexporty – že mi doveze někdo léky k nám a následně je vyveze – tak to je zakázáno, je to nařízení vlády. Je to návrh Ministerstva zdravotnictví a jde o to, aby zkrátka ty léky zůstaly k dispozici našim občanům.

Co se týká zítřejší vlády, tam bude předložen materiál, kde budeme mít na stole konečně celkovou koordinaci nákupů, nákupů z Číny, nákupů z Vietnamu, veškerých nákupů a k tomu logistiku veškerých letadel. Jak víte, tak to letadlo v Číně úspěšně dorazilo, naložili zboží, o tom bude určitě mluvit pan ministr vnitra. Ale my potřebujeme mít přehled, protože máme i v Rakousku větší dodávku kamiony. A je dobře, abychom měli o tom všichni přehled.

Zároveň v tom materiálu ministr Petříček nás bude informovat ohledně repatriace našich lidí. Protože my máme lidi všude po světě a musíme to nějakým způsobem řešit. Já jsem byl i pověřen panem ministrem Petříčkem, abych dnes na videokonferenci premiérů a prezidentů Evropské unie vlastně požádal kolegy, aby mimo Evropu jsme to řešili centrálně, protože samozřejmě ne všude, v Africe atd., máme možnost tohle řešit. Takže toto proběhne zítra.

Za mě poslední věc: My musíme skutečně přitvrdit. Není možné, aby tady, když my děláme maximum pro to, abychom zabránili šíření viru, a myslím, že pan ministr Hamáček to řekl úplně přesně: Vlastně že někdo šíří ten vir a někdo potom zemře, tak to je absolutně nepřijatelné. Dostáváme informace, že ještě mezi námi jsou nezodpovědní lidé, a my to skutečně musíme řešit a musíme přitvrdit.

V tomhle směru znovu apeluju na všechny, aby skutečně brali tu situaci vážně. Vidíte, co se děje v Itálii, ve Španělsku, tam umírají lidé. Je to velký problém. Evropa je centrem epidemie a my děláme všechno pro to, abychom to zvládli, a jsem přesvědčen, že to zvládneme. Znovu všem děkuju, samozřejmě ozbrojeným složkám, všem zdravotníkům, potravinářům, zkrátka všem, který se na tom podílejí, a my samozřejmě jsme dále k dispozici pro dotazy.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. První místopředseda a ministr vnitra Jan Hamáček

Jan Hamáček, první místopředseda vlády a ministr vnitra: Děkuji, dámy a pánové, dobrý den. Já bych začal tím, že se připojím k poděkování pana premiéra všem těm, kteří jsou v první linii a snaží se dělat všechno pro to, abychom tu situaci zvládli. Pan premiér vyjmenoval skoro všechny ty profese. Já nechci pokračovat dál, protože bych určitě na někoho zapomněl, ale chci poděkovat ještě jedné skupině, která si to samozřejmě také zaslouží, a to jsou pošťáci, protože pošta je součást rezortu Ministerstva vnitra. Pošta je pod obrovským tlakem a já chci všem pošťákům poděkovat za to, že to zvládají, jakkoliv vím, že to je na hraně. Takže těm také děkuji.

Dovolte mi, abych se vyjádřil ke dvěma oblastem. První je obecně bezpečnost. Podle informací, které mám, a měli jsme ráno v devět hodin krizový štáb Ministerstva vnitra, tak ta situace je stabilní. Objevují se samozřejmě problémy zejména v silniční kamionové dopravě, kdy v důsledku toho, že jsou hraniční procedury, tak nám rostou kolony. Náchod je veliký problém, tam je to skoro třicet kilometrů.

Takže to samozřejmě policie bude řešit a v případě potřeby bude muset ty kamiony odstavovat ve vnitrozemí. Ale já budu komunikovat s polským ministrem vnitra, abychom našli nějaké řešení, protože pokud začne policie odstavovat kamiony ve vnitrozemí, tak už nebude dělat nic jiného a my ji potřebujeme na jiné úkoly. Budeme řešit tu situaci na hranicích s Polskem a částečně se Slovenskem, abychom ty kolony zkrátili.

Jinak jak řekl pan premiér, já jsem měl za to, že ty naše apely budou stačit. Že lidem dojde, že to, co dělají, že se budou někde shlukovat a popíjet alkohol, dělat nějaké party v parcích, že pochopí, že si tím říkají o průšvih a že je tam riziko, že někoho zabijou.

No tak pokud to nefunguje, tak budeme muset přitvrdit. Policie doposud těm lidem vysvětluje ty věci, snaží se jim to rozmlouvat. Ale já chci říci, že pokud to nepůjde po dobrém, tak bychom museli použit i pořádkové jednotky. Ale já pořád věřím, že lidé mají rozum, že nebudou dělat něco, co ve finále ohrožuje jejich vlastní život a jejich nejbližších.

Chci poděkovat za tu včerejší vlnu, která se vzedmula v České republice s nošením roušek. Koneckonců vidíte, že my už také se snažíme jít v tomto jít příkladem. Chci poděkovat všem, kteří se do toho zapojili, zejména Leošovi Marešovi, který mi velmi pomohl v šíření té informace.

Já vím, že ta situace v zásobování s ochrannými prostředky je tristní. Mě to strašně mrzí, děláme, co můžeme, ale dokud nedojdou ty velké dodávky, tak prosím zakrývejte si nos a ústa čímkoliv, co je k dispozici. Všechno je asi lepší než nic. Za to děkuju.

No a teď se pokusím trošku optimismu nebo trošku dobrých zpráv. Nám se podařilo rozjet systém dodávek a nákupů ve velkém objemu. Jediná země, která to dokáže, je Čína. Takže my jsme jako Ministerstvo vnitra nastavili model, kdy jsme schopni velmi rychle ty věci v Číně objednávat a jsme schopni je velmi rychle platit, což se ukázalo jako klíčová věc, protože dnes je to o tom, že kdo dřív přijde, ten dřív mele a kdo dřív platí, tak si to taky odveze.

Takže my máme rychlý platební styk a můžu vám říct, že teď máme zaplaceno a pod smlouvou v Číně víc než 30 milionů roušek, 6 milionů respirátorů, 250 000 ochranných bioobleků pro lékaře a pro zdravotnický personál a 250 000 brýlí a štítů. To je věc, která by měla zásadně situaci změnit.

Co je problém, to říkám otevřeně, je doprava, protože ta síť je přehuštěná, doletěl tam dnes vládní speciál, ten přiveze 150 000 testů na koronavirus, takže to by mělo zásadním způsobem ovlivnit rychlost testování v České republice. Pracujeme na nějakém vzdušném mostu s aerolinkami Smartwings, ale tam samozřejmě narážíme na limity.

Ale děláme všechno proto, aby aspoň část toho dorazila co nejdříve, a chci poděkovat Ministerstvu obrany, které velmi iniciativně reagovalo na naši žádost a vyjednává v rámci systému SALIS s ukrajinským dopravcem, a pokud vše půjde tak, jak má, tak by koncem víkendu měl z Číny přiletět Antonov 124 Ruslan, což je letadlo, které uveze nějakých120 tun a řekněme 1 000 kubických metrů materiálu, a to by mělo tu situaci zásadním způsobem změnit.

Takže nechci nic slibovat, protože si oddychnu, až to tady všechno bude, ale děláme všechno proto, abyste měli představu, že jsme s tím začali v sobotu na Ministerstvu vnitra a doteďka máme utracenou miliardu a 65 milionů korun za ochranné prostředky. Takže ještě je sem dostat a na tom pracujeme.

Takže já děkuji za pozornost, děkuji za podporu, která se nám dostává. Věřte, že to není jednoduché, ale věřím, že to zvládneme. Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Já bych ještě chtěl doplnit. Já bych chtěl určitě poděkovat panu ministrovi vnitra Hamáčkovi za rychlou akci vůči Číně. Samozřejmě je důležité tam mít kontakty.

Já bych ještě k těm sankcím, prosím vás. My dostáváme informace, že naši pendleři, to znamená lidé, kteří jezdí za prací do Německa a do Rakouska, zkrátka jezdí z těchto oblastí a potom navštěvují lékaře a chodí na veřejnost a já bych je chtěl skutečně vyzvat, aby to nedělali. Protože pokud to budete dělat, a my máme jasně danou karanténu a na základě výjimky ministra vnitra tito lidé jezdí do Německa a do Rakouska do práce. A my máme tyto signály a naši lékaři si stěžují.

Tak nám potom nezbyde, než zavést povinnou karanténu po návratu. To znamená, že budeme trvat na tom, aby ten člověk, který se vrací z práce z Německa nebo Rakouska, zůstal v autě a jel jen domů. Protože tady je to riziko.

A já bych znovu apeloval na tu odpovědnost. A pokud to nebude fungovat, tak zkrátka tu výjimku zrušíme. Protože toto není možné. Takže já znovu apeluji na to, aby všichni dodržovali ta rozhodnutí, které jsme tu udělali, vláda, na základě doporučení tady hlavního epidemiologa, pana Prymuly.

Takže pendleři, máme tyto informace, prosím vás a důrazně vás žádám, abyste nechodili na veřejnost, abyste se vraceli jen domů. Protože pokud to bude pokračovat, budeme muset přijmout nějaké tvrdé opatření.

Jan Hamáček, první místopředseda vlády a ministr vnitra: Já ještě, jestli dovolíte, teď mám operativně informaci od pana policejního prezidenta, že polská pohraniční stráž dostala rozkaz od ministra vnitra Polska, aby situaci s kamiony vyřešila. Takže snad dobrá zpráva pro ta pohraniční města a obce, které jsou zaplaveny kamiony. Poláci to začali řešit.

Andrej Babiš, předseda vlády: To Polsko já jsem na základě žádosti pana Petříčka teď posílal SMS premiérovi Polska, tak doufejme, že se to všechno dá do pořádku.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Náměstek ministra zdravotnictví pan Prymula.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Děkuji. Víte, že jsme omezili elektivní péči, to znamená péči, která je doložitelná, v zařízeních akutní péče, lůžkových zařízeních. My také odložíme zákroky, které nejsou nezbytné i u ambulantních specialistů.

Hovoříme o tom, že bychom v podstatě limitovali depistáže, které nejsou nutné. Dále, že bychom limitovali preventivní programy, pokud to není nezbytně nutné, a pokud je nezbytně nutné, tak aby to bylo v odlišných ordinačních hodinách, to znamená specifické hodiny pro akutní péči a specifické hodiny pro tyto prevence, třeba v odpoledních hodinách.

To, co tady řešíme nepochybně, jsou jakási pravidla, jak se vůbec chovat ve zdravotnických zařízeních, a přestože tady existují nějaká standardní opatření, tak dostáváme signály, že ne všude to funguje tak, jak bychom si představovali. Je opravdu vhodné, velmi vhodné i v těch zdravotnických zařízeních se vyvarovat shluků osob. To znamená, tam kde jsou čekárny, tak ty čekárny by měly být pokud možno oddělené, pokud tam chodí jedinci, kteří mají třeba respirační problémy, aby tam nedocházelo k nákaze.

Z čistě provozních důvodů by každý měl uvažovat o tom, že je dobré tam vystavět dva tři nezávislé týmy, které se skutečně nikde nepotkávají. Protože největší tragédií, pokud tam všichni spolu jedí v jedné jídelně a někdo se tam objeví jako pozitivní, tak bychom museli třeba zavřít celou nemocnici. To je obecné pravidlo, které se netýká jenom zdravotnictví, ale všech firem kritické infrastruktury. Pamatujte na to, že je dobré tam opravdu mít nezávislé týmy, aby v případě nařízené karantény tam byli lidé, kteří jsou schopni tu firmu nadále řídit a provozovat.

To, co řešíme z hlediska urgentní péče a péče pro případné nebo o případné koronavirové pacienty, to je záležitost vlastně reprofilizace lůžek a přípravy celého systému nemocniční péče na péči o tyto pacienty. Opakovaně jsme tady diskutovali o zřízení jakýchsi dvou center. Dnes jsme o tom diskutovali a ta diskuze bude ještě pokračovat, ale zdá se tedy, jak tady pan premiér již říkal, že to budou jednotky, které budou mít nějakou kapacitu ventilovaných lůžek a kapacitu lůžek s kyslíkem, protože se ukazuje na zkušenosti těch italských pacientů, že toto je zcela klíčové.

Ukazuje se, že velmi klíčové je taky velmi rychle srazit vysokou teplotu. To je faktor, který víceméně je pozitivním z hlediska prognózy dané léčby. To pražské zařízení by mělo být na půdorysu dvou nemocnic, nemocnice v Motole a Nemocnice Na Homolce, společnými kapacitami. V Brně diskutujeme ještě nejen o sv. Anně, ale i o zapojení bohunické nemocnice. To znamená, že podobný model se budeme snažit vytvořit i tam.

Co se týká té běžné sítě těch nemocnic, tak i tady budou vybudovány kapacity, protože transporty těch závažných pacientů nejsou možné na dlouhou vzdálenost v takovéto situaci. To znamená: V té páteřní síti 82 nemocnic plus těch fakultních a krajských, tedy celkem cca 100 nemocnic, budou vytvářena oddělení, případně dedikované kliniky, které se budou o tyto pacienty starat, kde soustředíme vlastně kapacitu ventilátorů, případně ECMO, což je vlastně mimotělní oběh, kde je ještě vyšší stupeň péče než u té klasické ventilace. To se týká léčebné péče.

Co se týká péče ve smyslu odebírání vzorků, tak my jsme si tady už řekli a já moc děkuji panu ministru vnitra, že ten transport probíhá tak, jak my očekáváme, to znamená, v podstatě bychom v noci ten transport tady měli mít, nebo nad ránem. Pan policejní prezident přislíbili, že v případě nutnosti je schopen poskytnout i vrtulník pro transport těchto testů.

To znamená, že my budeme schopni zřejmě od středy fungovat už v těch našich odběrových centrech tak, že budeme používat tyto rychlotesty. Měníme strategii v tom slova smyslu, že ti, kteří tam přijdou, a já podotýkám, že nebudeme odebírat osoby, které nemají příznaky, budeme odebírat ty, kteří mají nějakou symptomatologii, a v případě takovýchto osob budeme používat ty rychlé testy.

Pokud ty rychlé testy budou pozitivní, tak se ještě ten pacient odebere na klasické vyšetření tou PCR metodou. Ta PCR metoda jinak bude specificky používána pro osoby, které jsou nemocné, které byly pozitivní, a v podstatě u nich se bude kontrolovat těmito testy, jestli ještě vylučují virus, nebo nikoliv, a po opakovaném negativním výsledku budou propuštěny. Asi jste zachytili, že máme první tři pacienty, které jsme mohli propustit, protože se toto stalo. To znamená, že máme tři vyléčené pacienty.

Děkuji. 

Andrej Babiš, předseda vlády: Já bych ještě dodal, protože asi začnu diskusi: Mám tady dotaz z jedněch novin, že sv. Anna říká, že nemá ventilátory a personál pro 300 lůžek specializovaných na koronu, jak jste se domluvili.

Prosím vás, to jsou všechno projekty. To má všechno vývoj. My vás informujeme. Já chápu, že vy novináři to stále ověřujete, ale prvotní záměr byl Homolka ve větším rozsahu a Motol. Dneska bylo jednání, tak se to změnilo na celkem 90 lůžek.

V této chvíli máme jenom tři pacienty, kteří potřebují taková lůžka. Takže bylo by dobré, aby i ten systém komunikoval jednotně, protože u sv. Anny nikdy nebyla řeč o 300 lůžkách. Pokud vím, pane Prymulo, kolik to bylo? Osmdesát, nebo kolik?

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Kde?

Andrej Babiš, předseda vlády: U svaté Anny.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: U sv. Anny se počítalo s kapacitou dohromady kolem 150 lůžek. Ale to nejsou všechno ventilovaná lůžka. Tu oxygenoterapii zvládne každá větší nemocnice.

Andrej Babiš, předseda vlády: Jasně. Já chci říct novinářům, že já chápu, že oni všechno kontrolují, co říkáme. Já to říkám na základě informací, které dostávám tady od profesora Prymuly, respektive na základě informací od ředitelů nemocnic, se kterými jsme seděli, a má to nějaký vývoj. Takže prosím vás, my na tom pracujeme a až to bude definitivně… Tady v Praze to bylo domluveno na 90 lůžek, ano? To zatím, si myslím, že stačí. Ale Brno se dořeší kdy, pane Prymulo?

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví:  Já myslím, že to bude během dvou dnů.

Andrej Babiš, předseda vlády:  No. Takže by bylo dobré, abychom to poté komunikovali najednou, abychom potom vlastně, když se mění ten záměr, aby ta informace potom byla jasná a exaktní.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, první dotaz Česká televize.

Izabela Niepřejová, Česká televize: Já bych se možná nejprve zeptala pana Prymuly, protože mluví se o tom, že by se zjednodušeně mohlo testovat v laboratořích Akademie věd a také Univerzity Karlovy, tak co na to říkáte? Kdy by to mohlo začít, protože by to ulehčilo současné situaci? Další otázka možná na pana premiéra, protože vy jste říkal, že tu logistiku dodávek budete řešit zítra, nicméně tedy kdy bude…

Andrej Babiš, předseda vlády: Ne řešit. Prosím vás, my to řešíme stále. Zítra dostaneme ucelenou informaci všech ministrů za vládu, přehled, ale my to řešíme stále. Já jsem včera ráno tady vyřešil povolení do Číny s čínským velvyslancem, všichni na tom participujeme. Ministr obrany objednal ten velký ruslan, takže všichni to řešíme on-line. Zítra bude ucelená informace od všech ministrů.

Izabela Niepřejová, Česká televize: Já se právě chci jenom zeptat, kdy by mělo to letadlo z Číny do Čech dorazit a kdy by reálně nějaká větší zásilka respirátorů, ochranných pomůcek měla do nemocnic a k doktorům dostat? A ještě poslední otázka, ta se týká toho, že by se mohla zavřít Škoda Auto, což je tedy klíčová firma pro českou ekonomiku. Tak možná jestli o tom jednáte, já vím, že jste o tom mluvil krátce, jestli jste jednal i se šéfem Škoda Auto? Jak to tedy bude?

Andrej Babiš, předseda vlády: Prosím Vás, Volkswagen rozhodl o uzavření všech svých závodů. Já jsem myslel, že o tom víte. My o tom nerozhodujeme. To je rozhodnutí Volkswagenu. Takže Škoda Auto nezavírá z důvodu našeho rozhodnutí, z důvodu usnesení vlády o koronaviru – to zavřelo x barů, restaurací, jídelen, kosmetičky a já nevím, co všechno.

Takže to není naše rozhodnutí, je to rozhodnutí Volkswagenu a já jsem pochopil, že je to správné rozhodnutí, protože zaměstnanci Škoda Auto měli obavy. Takže je to rozhodnutí majitele, akcionáře Škody Auto. My to bereme na vědomí, protože pokud zavře takováto fabrika, tak to má obrovský dopad na celý dodavatelský řetězec a my v této chvíli nevíme, jestli na základě tohoto rozhodnutí Volkswagenu Škody Auto, jaký to bude mít dopad na další firmy jako subdodavatele. Takže to samozřejmě pan Havlíček bude… Zeptáme se Škody Auto, jaké tam budou dopady na další české firmy.

Jan Hamáček, první místopředseda vlády a ministr vnitra:  Jestli můžu k těm dodávkám. První, co přiletí, jsou ty testery. Ty jsou v letadle a to letadlo v horizontu hodin, tuším, odstartuje. Ono musí přistát ještě v Novosibirsku, protože tam neboletí a bude tam mít mezipřistání, ale ve středu ráno je tady. Takže to je první krok.

Já jsem hovořil o tom leteckém mostu. To je snaha využít kapacit, které máme, což je společnost SmartWings. To jsou sice dopravní letouny, to nejsou nákladní stroje, ale samozřejmě taky něco uvezou. Ale ten proces dostat je do Číny trvá dlouho. Ale už se pohybujeme, už se posunujeme a já věřím, že v horizontu hodin aspoň některá letadla odstartují a ta by měla přivézt milion sto tisíc respirátorů a pět milionů roušek. To je ten první kontrakt.

Ministerstvo zdravotnictví má na kamionech 1,4 milionu respirátorů, tak já věřím, že v bezpečí dorazí do České republik. Kombinovaně se tedy bavíme, že by koncem týdne nebo v pátek, já jsem opatrný, ale řekněme v pátek, tady mohlo být 2,5 milionu respirátorů a pět milionů roušek. A my jsme s ministrem zdravotnictví dohodnuti na způsobu distribuce.

Já jsem pověřil Hasičský záchranný sbor, aby rozepsal rozvozy na kraje. Ministerstvo zdravotnictví má rozvory na fakultky a na záchranné služby, takže společnými silami bychom to rozvezli. U roušek se musíme dohodnout, z mého pohledu samozřejmě část musí jít do zdravotnictví, o tom žádná. Ale pokud zvládneme část z toho začít distribuovat občanům minimálně v těch nejohroženějších regionech, tak bych byl pro to, a řešíme s Českou poštou, jestli nám v tom pomůže, nebo jak to nastavit. Určitě bychom využili obce a zase policii, hasiče, včetně těch dobrovolných.

Ale já nechci teď tady kreslit nějaké scénáře, které nejsou ještě zprecizované. Až to bude hotové tak vám to řeknu.

No a to největší je samozřejmě dodávka toho zbytku – to jsou právě desítky milionů roušek a miliony respirátorů, a hlavně obleky a ochranné štíty pro lékaře, protože ty nám docházejí. To je ten jediný způsob, jak to sem dostat, je co největší dopravní letadlo. My vyjednáváme s Ukrajinci. Tam byl problém, že vlastně do pondělka board antonova nedovoloval létat do Číny. To se změnilo, taky jsme trošku prosili na Ukrajině, a teď to vypadá, že to letadlo je, a to by přivezlo ten zbytek, doufám, že v neděli.

Otevřeně řečeno, já jsem dnes, protože samozřejmě naší prioritou je to sem dostat co nejrychleji a my máme materiál za miliardu, který teď leží v Číně, tak já jsem dnes volal čínskému velvyslanci. Já jsem ho poprosil, zda by nám nemohla čínská vláda pomoci a zda by nám nemohli půjčit nákladní civilní nebo nákladní vojenské letadlo, cokoliv, co by sem ten materiál dostalo co nejrychleji.

Pan velvyslanec mi slíbil, že se obrátí na své nadřízené, a já doufám, že nám Čína pomůže. Každopádně stojí za to poděkovat, protože bez toho, jak se k nám chová čínská ambasáda v téhle krizové situaci, bychom to nezvládli. Děkuji.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Já možná k těm systémům, jakým způsobem analyzovat vzorky. My jednak v následujících dnech budeme mít nižší poptávku po tom testování PCR, protože budeme využívat ty rychlotesty. Nicméně máme tady skutečně frontu některých vzorků, zejména ta kapacita v Praze je limitována, a proto opravdu navážeme spolupráci. Já jsem opakovaně jednal s panem rektorem Zimou a s panem docentem Konvalinkou. To znamená, to je otázka Akademie věd, to je Ústav organické chemie a biochemie.

Oni mají skutečně výraznou kapacitu, která je mnohonásobkem toho, co děláme nyní v celé České republice. Jsou schopni denně zanalyzovat 4 000 vzorků. A teď jednáme pouze na téma, jestli používat komerční sety a které. Případně oni jsou schopni vytvořit  své vlastní primery – abych to nějak lidsky řekl, tak to jsou sekvence, které se analyzují potom v těch jednotlivých vzorcích. Spíše je ta kapacita limitována přípravou, kde opravdu to vyžaduje jistou lidskou kapacitu. Ale určitě touto cestou chceme jít a chceme tu kapacitu výrazně zvýšit.

Izabela Niepřejová, Česká televize: Pane náměstku, ještě doplňující dotaz: Ten materiál z Číny, tedy rychlotesty, jestli je akreditovaný a certifikovaný, tak aby mohl být hned k použití?

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Tak my jsme v podstatě dohodli výjimku, protože je to materiál, který se používal při diagnostice v Číně.

Jan Hamáček, první místopředseda vlády a ministr vnitra:  To jsou ty testy. Ale to,  co nakupujeme, ty ochranné prostředky, ta zatím trváme na CE certifikaci. Když bude nejhůř, tak bychom asi z toho slevili. Ale zatím to máme všechno CE.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak televize Prima.

Pavlína Kosová, TV Prima: Jak to bude s lékem na COVID-19? Zda remdesivir bude v České republice použitý na pacientech v kritickém stavu. Kdy případně? Protože SÚKL řekl, že by mu dal zelenou, a poslední  slovo má tedy ministerstvo. Jak se k tomu stavíte a jestli souhlasíte s použitím u akutních případů? Já potom dám další dotaz.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Tak já, jestli k tomu mohu… Tady ten mechanismus, jak používat tento lék, je poměrně jasně daný. Je to opravdu schválení SÚKL a následné schválení ministerstva a předpokládám, že to podepíšu dnes, tak, jak je to připraveno.

A pak ten mechanismus je takový, že kde je ten pacient léčen, tak z daného infekčního oddělení je vyplněna webovská aplikace, která je centrální, celosvětová. Tam se vloží data o tom daném pacientovi, nahraje se tam písemný informovaný souhlas, protože ta léčba je experimentální. To není lék, který by byl kdekoli registrován.

Dobrou zprávou je, že ten lék nám bude poskytnut zdarma firmou, která ho vyvinula. Nicméně je třeba si uvědomit, že o něj budou soupeřit skutečně po celém světě. My tam budeme  mít zřejmě určitou pozitivní výjimku, takže bychom mohli dostat těch preparátů více. A pak budeme léčit konkrétní případy, které budou indikovány. To neznamená, že ten preparát bude pro všechny jedince, kteří budou na jednotkách intenzivní péče.

Pavlína Kosová, TV Prima: Co říkáte na nový způsob testování lékařky Soni Pekové? Povolíte ho? Vyvinula totiž jednodušší a levnější test, než používají ostatní pracoviště, a nabízí tento způsob provedení testu na koronavirus diagnostickým laboratořím, a to zdarma.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Tady je celá řada testů z různých laboratoří, které se tady objevují, a samozřejmě ony musí projít nějakou certifikací a následně být schváleny. To znamená: Není možné používat testy, které certifikované nejsou, protože není garance toho, že v případě pozitivity ten test se chová tak, že ji najde, nebo naopak že je málo citlivý a některé případy by mohly uniknout. Toto všechno se samozřejmě děje, takže ona musí postupovat standardním způsobem – přihlásit se na jednak na Státním zdravotním ústavu a certifikovat tuto metodu.

Pavlína Kosová, TV Prima:  Můžete říci, kolik lidí je v současné chvíli v karanténě a na kolika místech teď probíhá to testování v Česku?

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Těch odběrných míst bylo 17 a dále narůstají, protože některé kraje zavádějí další odběrná místa. Sedmnáct je funkčních a v několika krajích se ta kapacita bude rozšiřovat poměrně významně. To znamená krajské nemocnice, kde v některých krajích mají třeba pět nemocnic, které jsou v rámci akciovky, tak každá z nich chce otevřít stan. To znamená, myslím si, že půjdeme velice rychle na počty, které se budou blížit pětadvaceti. To jsou ta odběrná místa.

A co se týká testovacích laboratoří, tak bychom se měli blížit číslu 23 postupně, jak se ty jednotlivé laboratoře postupně akreditují, a už je tam i řada soukromých laboratoří.

Pavlína Kosová, TV Prima:  Já bych měla ještě otázku na pana premiéra. V tuto chvíli tedy uzavření Prahy stále není ve hře? A další: Včera měl dobrovolník darovat ústecké Masarykově nemocnici 1 000 kusů roušek. Vo na to říkáte? Podle některých informací se totiž říká, že jste měl vedení nemocnice kvůli tomu vynadat? Že dar převzala. Tak jestli to můžete potvrdit.

Andrej Babiš, předseda vlády: Já? V životě jsem neslyšel… Kdo to stále vymýšlí ty nesmysly? Já nechápu, proč někdo v těchto chvílích stále hledá nějaké fejky. I to video v Brně byl fejk. To byla provokace.

Ale já když o tom mluvím, já se musím tady omluvit skutečně Novinkám i tomu pacientovi, protože já jsem byl uveden v omyl. Mě zkrátka Ústřední vojenská nemocnice informovala o tom, že ten člověk, který, bohužel se nakonec ukázalo, že je pozitivní na koronavirus, byl skutečně pozitivní. Já jsem byl informován o tom, že to byla provokace.

Takže já se omlouvám Novinkám a omlouvám se tomu pánovi. Já jsem s ním mluvil po telefonu dnes a on je skutečně nemocný. Takže mě to strašně moc mrzí, nebyla to moje chyba. Já samozřejmě vycházím z toho, že dostávám nějaké informace, které jsou relevantní, takže tady to není, mě to moc mrzí. Mě tady Novinky vyzvaly, abych se omluvil, já jsem řekl: Ne, mě to nemocnice řekla, takto to je.  Sestra to řekla, všichni tam byli, bylo tam pět lidí, tak jsem říkal ne.

Teď to bohužel nebyla pravda. Takže znovu se omluvám Novinkám i tomu pánovi, se kterým jsem mluvil, jsem mu nabídl pomoc, když bude něco potřebovat, určitě jsem k dispozici.

Tady se mě ptá někdo, že pane Prymulo, odběrů je strašně moc, ale laborky nestíhají. A ještě se ptá: Do prčic, jak dopravíte ten lék z USA? No pošleme tam letadlo, pane kolego. Když bude potřeba pro lék, pošleme tam speciální letadlo. Takže jak je to s těmi laborkami?

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví:  Je pravdou, že limitujícím faktorem v tuto chvíli je kapacita laboratoří, která je v podstatě stovky, případně dvě stovky v závislosti, kolik mají analyzátorů. Proto chceme spustit tu kapacitu na Akademii věd, abychom byli schopni toto odčerpat, aby tam nestály vzorky na analýzu až dva dny.

Pavlína Kosová, TV Prima:  Kolegyně Barbora Zpěváčková, která tady dnes nemůže být z Novinek, mi poslala dotaz. Tak doufám, že vám nebude vadit, že ho položím: Říkáte, že chcete přitvrdit. Co to tedy znamená? Hrozí úplný zákaz vycházení?  Nebo nějaké pokuty? A jestli stále počítáte s tím, že omezení pohybu bude do 24. března nebo jestli už kalkulujete s tím, že ho prodloužíte?

Andrej Babiš, předseda vlády: Prosím vás, přitvrdit, přitvrdit. Tady se ještě ptal: Trumpův zákaz… Tak zavolejte Trumpovi, pane kolego. My ty léky určitě nějak zařídíme přes velvyslance. Vyřešíme to. Je krize, jsme ve válce, jsme on-line.

Prosím vás, pendleři. Teď o tom diskutujeme s panem ministrem. Teď mi tady zase někdo píše: Proč nezakážete pendlery?  Budeme se o tom bavit. Otázka je, jestli to neuděláme selektivně. Myslím, že Německu by se nic nestalo. Ale samozřejmě otázka Rakouska, to je samozřejmě otázka potom velkého dopadu na rakouské zdravotnictví. 

Budeme to řešit, musíme to nějak vyřešit, protože je to problém. A pokud tito lidé nechápou, že nemají, když se vracejí, z Rakouska nebo Německa, chodit na veřejnost, mají jít domů a nemají nikam chodit, tak zkrátka možná teď my si sedneme spolu a možná uděláme nějaké rychlé rozhodnutí. Zítra v devět, nebo ještě dneska.

Není možné, prosím vás, aby to lidé podceňovali. Ta nákaza je tady, ten počet bude stoupat, my se na to připravujeme, ale v této chvíli nemáme na stole nějaké další opatření omezení pohybu lidí. Ale znovu opakujeme a prosíme všechny, aby chodili jen do práce a domů.  A to je všechno, co se dá v tuto chvíli k tomu říci.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak ještě Česká televize.

Izabela Niepřejová, Česká televize:  Pane premiére, já se omlouvám, jestli jsem to přeslechla, ale na čem jste se tedy dnes domluvili ohledně prodloužení ošetřovného a k jaké variantě se kloníte vy? A ještě jeden dotaz: Jestli nebudete řešit i situaci v hromadné dopravě. Protože dopravci hlásí, že už nedokáží pokrývat ty ztráty. Jestli nedojde možná k omezení nebo k zavření?  A poslední dotaz, to je možná na oba členy vlády: Co říkáte na omluvu ministra kultury, který se veřejnosti omluvil za nedostatek roušek a ochranných pomůcek?

Andrej Babiš, předseda vlády: Já si myslím, že se omlouváme taky. My jsme měli slíbenou dodávku na pondělí, pět milionů roušek. Já jsem dostal mylnou informaci, že zkrátka ta česká firma to zaplatila do Číny. Ono se ukázalo, že to nebylo do Číny, tak jsem se omluvil i čínskému velvyslanci. Takže my se všem omlouváme.

Ale prosím vás, já bych chtěl strašně poprosit, abyste byli objektivní. Žádná země v Evropě nereagovala jako my. Žádná. První jsme zrušili lety z Itálie. První jsme zavedli karanténu pro naše lidi z Itálie, zrušili jsme Koreu, zrušili jsme víza. Zavedli jsme jako první kontroly. Takže všichni po nás jen opakují.

Co mi dnes ta Evropa chce říci? Vždyť nás všichni následují. Takže my to komunikujeme s Polskem. Ano, celý svět chce roušky. Šest miliard lidí, když odpočítám 1,4 miliardy, asi 7,5 miliardy je nás na planetě. A Číňané to zvládli. A spolupracujeme, experti, to probíhá. Ale oni jsou dnes jediní na světě, kteří to jsou schopni vyrobit. Naše firmy to nevyrobí.

Jasně, omlouváme se. Já nevím, kdo rozhodl, že ve státních hmotných rezervách je jen 10 000 respirátorů? Proč tam někdo nedal dva miliony? Ale prosím vás, to je snad zbytečné, ne, vést tyto debaty?

My se omlouváme. My jsme měli ty informace. Pohybuje se tady i plno firem, které zneužívají té situace. A podvádějí. My jsme měli i dodávku 120 000 respirátorů na pondělí, kdy jeden stát zakázal ten vývoz. Teď máme velkou dodávku z Rakouska. Tam je snad 20 kamionů, které nakládají a měly by přijet ve čtvrtek.

Ano, my se všem omlouváme. Já si myslím, že jsme udělali maximum.  Ale když celá planeta začne nakupovat roušky a respirátory a všechny pomůcky, no tak zkrátka je to tak, jak to je. A musím říci jednu věc, paradoxně: Všichni kritizují našeho prezidenta, že neříká nic. A kdo má ty kontakty v Číně? Přes koho to pan Hamáček řeší. Ano, máme tam kontakty, chválabohu, že tam máme kontakty. A dnes je to jediná země, která dodává do celého světa. Takže znovu opakuji: Omlouváme se, ale my to zvládneme. A my prosíme o pochopení.

Jan Hamáček, první místopředseda vlády a ministr vnitra: Já jenom jestli můžu doplnit pana premiéra. Mě to samozřejmě taky mrzí, ale objektivně řečeno, kdybychom přišli v prosinci a já bych vám sdělil, že jsem utratil miliardu za ochranné prostředky, tak tady vypukne peklo a budete se mě ptát, jestli náhodou nepřeháním.

Takže samozřejmě, je to vždy maximum možného. Jakmile se ta epidemie začala blížit, tak se začalo nakupovat. Můžeme se bavit, jestli rychleji, či pomaleji. Já jsem to říkal v nějakém rozhovoru, pojďme se prosím na tohle vykašlat. Až to celé skončí, pak ustavme vyšetřovací komisi, a ta ať řekne, kdo pochybil. Ale to teď nemá cenu. Teď to pojďme zvládnout a pak můžeme říkat, kdo co udělal špatně a kdo co udělal dobře.

Já jsem taky asi nejel úplně podle pravidel při těch nákupech. Jak mi říkal policejní prezident, až mě budou zavírat, tak na mě budou hodní. Ale já sem prostě potřebuju dostat ten materiál. A až tady bude a až to zvládneme, tak si můžeme říci, kdo pochybil.

Prostě stalo se, mě to mrzí, ale teď je potřeba sem dostat co nejvíc.

Andrej Babiš, předseda vlády: Důležité je, že vláda je jeden tým. My fungujeme společně. Voláme si. Ano, možná jsme měli nějaké jiné názory, ale funguje to. Telefonujeme stále, několikrát jsme si telefonovali. Řešíme to operativně a to je důležité.  Řekněte mi, v které zemi v Evrospké unii to takto funguje? Která vláda takto funguje v Evropské unii? Já nevím, možná nám to řeknete.

Ale já se omlouvám, děláme maximum. Spolupracujeme, prosíme veřejnost o pochopení, o odpovědnost, o solidaritu. Jsme všichni na jedné lodi, ve válce s virem. Je to horší de facto než válka, protože my toho nepřítele nevidíme. Ale víme, že přijde a bude ho stále víc. A my se připravujeme a jsem přesvědčen, že to zvládneme.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Já jenom abyste měli představu, jak dnes funguje zásobování po Evropě. Nebo lépe řečeno dodávky materiálu laboratorního. My jsme měli objednáno a žili jsme v domnění, že na hranicích nás čeká 20 000 setů k tomu odběru, a ve své podstatě nám dorazil jeden tisíc. Naprosto komická informace přišla ze Světové zdravotnické organizace, která nám poslala testy, a když dorazili do České republiky, tak jich bylo dvanáct. Slovy dvanáct.

Takže ta situace není vůbec jednoduchá a samozřejmě sehnat nějaký materiál je obrovsky složité. A skutečně díkybohu, že máme dnes nasmlouvaný takový kontingent z Číny, která by v tuto chvíli pokryla naše potřeby minimálně na měsíc.

Izabela Niepřejová, Česká televize: Já se ptám i proto, že byly ve sněmovně již dříve snahy řešit tu nastalou situaci okolo koronaviru.  Ale jenom pane premiére, chtěla bych vás poprosit na tu odpověď na to ošetřovné. Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Ale prosím vás, co by nám ta sněmovna řekla? Když naši kolegové ze sněmovny mají nějaké kontakty a umí nakoupit roušky a respirátory a skutečně to přijde, my budeme rádi. Ať nám dávají zpětnou vazbu. My jsme se domluvili, že budeme komunikovat. A máme mít dnes ve 14:30, což je za chvíli, ten most. Takže my komunikujeme.

Ale věřte mi, že my jsme dneska jako ve válce. A že musíme řešit věci operativně. A co bychom tam projednávali, v té sněmovně, prosím vás? Můžeme si vyměnit informace, ale já bych všechny poprosil, aby nedělali politiku. Dnes skutečně není čas dělat politiku. A pokud nám chtějí pomoci, tak budeme hrozně rádi.

Izabela Niepřejová, Česká televize: Pane premiére, to ošetřovné?

Andrej Babiš, předseda vlády: Ano, ošetřovné… Domluvili jsme se, že bude v podstatě na celý čas toho trvání zákazu, to znamená toho koronaviru, ve výši 60 procent a pro péči o děti mladší deseti let. Takže deset let. Toto řeší paní ministryně Maláčová a pan ministr Havlíček řeší živnostníky, kteří to nikdy neměli. Ale řeší to jinou formou, jiným programem. A obě tato opatření jsou v rámci nějakého společného programu.

Takže ppaní Maláčová pro zaměstnance, klasický postup, vlastně stejné peníze až do konce. Respektive může se stát, že se otevřou školy, ale zatím o tom pochybuji. Takže v momentě, kdyby nastala situace, že se budou vracet děti do škol, tak samozřejmě vláda okamžitě zasedne. A pan Havlíček řeší živnostníky s tím programem prostřednictvím MPO.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak, televize Nova.

Linda Nguyenová, TV Nova: Já bych se ještě doptala na ty dvě nemocnice, které by měly léčit nemocné koronavirem. Znamená to, že by veškerý zdravotnický materiál putoval tam, ať už jsou to tedy obleky nebo respirátory? A druhá otázka: Vláda bezesporu jedná, komunikuje mezi sebou, ale jaká je komunikace se zubaři, lékaři a lékárníky? Ti si totiž stále stěžují na to, že mají liché informace, nedostává se jim toho, kdy budou mít svůj ochranný materiál tak, aby mohli pracovat.

Andrej Babiš, předseda vlády: Pokud vím, ministr komunikuje s lékaři. My jsme řekli, a ať to řekne pan Prymula, aby se odložily neakutní lékařské zákroky. Aby se to odložilo, aby tam byla menší koncentrace, aby se soustředili na ten koronavir. Ale pane Prymulo, řekněte. Vy jste tady šéf štábu…

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Co se týká komunikace, s panem prezidentem Kubkem komunikujeme poměrně často. Jednak jsme řešili tu otázku pendlerů, jednak otázku omezení akutní péče a řešíme teď závoz tak, aby specialisté mohli vykonávat tu akutní činnost. To znamená, že ta komunikace samozřejmě běží.

My nemůžeme z hlediska toho nedostatku, který tady máme, všechny zavézt v prvním týdnu, to je logické. Ten materiál není. Ale co se týká těch nemocnic, tak tam zase nemusíte žít v představě, že ty nemocnice spotřebují veškerý materiál. Dejme tomu, že to je zhruba desetinásobná kapacita, to, co má Bulovka standardně a hospitalizuje. Takže tam půjde desetkrát více materiálu.

Ale všechen ostatní materiál jde standardně do ostatních nemocnic plus tam, kde je potřeba, včetně toho, jak tady bylo řečeno, do těch linií, kde je kritická infrastruktura a kde ti lidé se budou potkávat s větším počtem osob. To znamená, že toto nebude narušeno.

A samozřejmě typově, když vezmeme ty různé třídy, které máme, tak respirátory třídy 3 se budou používat tam, kde vzniká aerosol. Tam, kde je normální expozice a je to lékař, který bude vyšetřovat spousty pacientů, tak stačí respirátor třídy 2. A pro ty běžné kontakty budou stačit jedničky plus s roušky. To znamená, ty skutečně již nechrání proti tomu, abychom ten virus vdechli, ale když budeme mít všichni roušky, tak to ani nepotřebujeme, protože ten virus se nebude šířit v okolí v aerosolu. Takhle by to mělo být postaveno.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak další dotaz, Český rozhlas.

Žaneta Roubková, Český rozhlas:  Dobrý den, já mám dotaz na pana ministra Hamáčka, jestli je pravda, že Ministerstvo vnitra pozastavilo vydávání nových pracovních víz. A pokud ano, jestli se tam plánují nějaké výjimky nebo jestli už tam jsou nějaké výjimky?

Jan Hamáček, první místopředseda vlády a ministr vnitra: Ano. Vzhledem k tomu, že jsme zakázali cizincům jezdit do České republiky, tak nevidíme důvod vystavovat pracovní víza. Tak jsme to zastavili. A zastavili jsme nabírání všech věcí na konzulárních úřadech, protože k nám nikdo nesmí.

Ale co jsme udělali, je to, aby se do problémů nedostali lidé, kteří jsou na našem území a propadají jim lhůty, tak všem těm, kteří tady jsou legálně a pracují tady legálně, jsme řekli, že se nemusejí starat, že prostě automaticky po dobu toho krizového stavu se na ně pohlíží, jako by tady byli legálně. Prostě jsme jim to prodloužili do dby, než ten krizový stav skončí. Ale vzhledem k tomu, že máme zavřené hranice, tak vydávat nová víza nedává smysl.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak další dotaz, ČTK.

Marek Opatrný, ČTK:  Dobrý den, já bych měl možná spíše technický dotaz k tomu ošetřovnému. Chtěli byste to řešit formou nařízení vlády nebo nějakým legislativním procesem? Že byste případně museli zažádat o vyhlášení legislativní nouze sněmovnu a podobně?

Andrej Babiš, předseda vlády: Nařízením vlády jsme se domluvili.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkujeme a teď už dotazy z videohovorů.

Josef Kopecký, iDnes: Dobrý den, občany zajímá, jak přesně a kdy budou mít šanci získat respirátory nebo alespoň roušky, aby si nemuseli číst na twitteru, že stačí jednoduchý šátek a do něj vložit kapesníček, anebo aby si nemuseli roušky sami šít doma. A druhá věc: Není na místě uvažovat o odložení dalších vln elektronické evidence tržeb, jak to od vás požaduje opozice? Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Pane Kopecký, vy tady píšete, že: „Česko mělo v hmotných rezervách 10 000 respirátorů, přiznal Babiš“. Jo. Takže my jsme před dvěma lety měli vědět, že přijde koronavir, a měli jsme mít ve Státních hmotných rezervách já nevím miliony roušek…

Já bych jen upozornil, že když jsme měli ptačí chřipku, tak jsme nakoupili tamiflu a potom jsme ho vyhodili. Já nevím za kolik set milionů. Takže já rozumím tomu, že se pořád hledají viníci, ale já myslím, že a znovu opakuji, že měla přijít dodávka pěti milionů roušek v pondělí a respirátory, a samozřejmě my s tím počítáme.

Ta distribuce, kterou dělá Ministerstvo zdravotnictví, samozřejmě prioritně musí zásobovat zdravotnictví. My tady máme systém čtrnácti krajských hygien, čtrnácti záchranek, čtrnácti klíčových nemocnic a samozřejmě ony mají za úkol potom prioritizovat další profese – jako v maloobchodu, potravinářství, v dopravě a tak dále.

A ty roušky: Ano, my si myslíme, že to bylo dobře, že zkrátka občané se začali chránit nějakým jiným způsobem, a samozřejmě my tomu rozumíme. Ale žádná vláda, a nevím o tom někde v Evropě, to jsem ještě nezaznamenal, že by se rozdávali roušky jako v Číně. To jsem ještě neviděl, ale možná se pletu. Takže kdy přijdou, řekne pan ministr vnitra.

Jan Hamáček, první místopředseda vlády a ministr vnitra: Kdy přijdou, to už jsem říkal. Až přiletí ta letadla z Číny a věřím, že do neděle tady bude deset milionů. Ale jenom k tomu, co říkal pan Kopecký. Já myslím, že je třeba jasně říci, k čemu je rouška a k čemu respirátor. Tím cílem je, aby zahalenou tvář, respektive zakrytá ústa a nos měli všichni. To znamená, že pak je tam minimální riziko, že někoho nakazí.

A ty respirátory, které jsou samozřejmě podstatně dražší, tak ty by měli dostat ti, kteří jsou tam, kde jsou exponováni k nějakému riziku nakažení. To znamená samozřejmě lékaři, policisté, hasiči, pokladní, řidiči MHD atd. Ale že bychom rozdávali nebo přiváželi respirátory pro všechny občany, tak za prvé na to by neměli ani v Německu a za druhé je to zbytečné.

Ve chvíli, kdy každý občan bude mít roušku, tak podstatně klesne riziko, že někoho nakazí. A my ochráníme ty, kteří mohou být nakaženi, protože jsou exponováni a vystaveni nějakým kontaktům, těmi respirátory. To je asi myslím jasné vysvětlení, jak to bude.

Vladimír Vořechovský, Odbor komunikace Úřadu vlády: Druhá otázka byla na o EET ještě od pana Kopeckého.

Jan Hamáček, první místopředseda vlády a ministr vnitra: Já bych to odložil, ale o tom jsme na vládě nediskutovali.

Andrej Babiš, předseda vlády: EET samozřejmě můžeme, určitě oslovím paní ministryni Schillerovou, ale v tuto chvíli na to neumím odpovědět. Já jsem určitě i přemýšlel o tom, protože my budeme muset řešit peníze a bude nás to stát, to jsem přesvědčen, strašně moc miliard, možná desítky miliard.

A budeme přemýšlet o tom a já už mám nějaké představy, jak to řešit. Ale je jasné, že bude potřeba změna rozpočtu na tento rok. Já mám nějaké představy, asi tři zdroje, jak to řešit, ale v této chvíli máme to ošetřovné, budeme schvalovat ty karantény. To si myslím, že rozpočet zvládne.

Otázka je, že EET, jestli se neodloží i nějaké nákupy. Možná armáda může počkat s nějakými věcmi, protože my skutečně asi dnes okamžitě nepotřebujeme ta BVP, ale potřebujeme jiné věci na tuto válku.

Takže to je k debatě a budeme o tom diskutovat. A já jsem i říkal panu ministrovi Metnarovi, že ano, on nakoupí ty střelné zbraně, ale otázka je těch dalších investic. Takže to budeme řešit samozřejmě v nejbližším čase.

Vladimír Vořechovský, Odbor komunikace Úřadu vlády: Já poprosím Jakuba Weinlicha, deník Blesk.

Jakub Weinlich, Blesk: Dobrý den, pane náměstku a pane premiére. Vy jste dnes říkal, že pan náměstek dnes podepíše souhlas s použitím léku remdesivir, který by údajně mohl v případě potřeby přivézt do České republiky speciál. Mě by v této souvislosti zajímalo, jestli už víte, kolik takového léku bude alespoň preventivně potřeba tak, aby se nemusel shánět na poslední chvíli anebo nebyl případně problém s tím, jaký způsobem se nyní shání roušky, respirátory atd.. A v souvislosti s touto otázkou: Jak jste spokojený s tím, že se vlastně šéfka SÚKL  vypravila nedávno na dovolenou na Kubu v podstatě, když je takováto situace? Řešili jste to nějak, je například ještě stále ředitelkou SÚKL? Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: K tomu SÚKL: To považuji samozřejmě za absurdní, nechápu, jak ji to mohlo napadnout. Já jsem měl také letět na dovolenou 2. dubna a samozřejmě jsem to zrušil. Pokud vím, tak se ta paní vrátila. Nemám aktuální informaci. Co se týká toho léku: Prosím vás, to je novinka, ale určitě pan Prymula k tomu řekne své.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: K tomu léku: Ono to není tak jednoduché, protože oni nám odmítají dát jakoukoliv zásobu. Ten lék je unikátní a v tuto chvíli se nezdá, že by byl nějaký účinnější, byť ta studie ještě neskončila a my čekáme někdy až do poloviny května, až budou výsledky té studie.

Takže stále je to velmi experimentální záležitost a oni nám přislíbili, že budou hodnotit jednoho každého pacienta sami. To znamená, že my nedostaneme dopředu mnoho balení. V podstatě pokud tam nahlásíme, že máme dva tři pacienty, tak oni to zhodnotí, a pokud vyhodnotí, že jeden z nich má  nárok na ten lék, tak ho dostane, a víc balení nebude. A je logické, že to bude z hlediska transportu složité, protože toto bylo nastaveno v době, kdy tady byl normální most, normální linky tady lítaly, a pak to bylo samozřejmě jednoducé. V době, kdy byl zastaven provoz, se to musí řešit jinak a takováto cesta asi není úplně schůdná.

Jana Lipská, Seznam.cz: Pane premiére, říkáte, že vláda je jeden tým. Kdo tedy ponese odpovědnost za to, že zdravotníci nemají dost ochranných prostředků? Jak s tím případně naložíte a necítíte i vy nějakou osobní zodpovědnost či přímo osobní selhání ve smyslu toho, že jste člověk, který říkal, že stát chce řídit jako manažer? Nebyl  by po skončení krize čas na rezignaci?

Andrej Babiš, předseda vlády: Jo, já to řídím jako firmu, paní redaktorko. Tak se to řídí. A my spolu komunikujeme tady. Takže ta vaše otázka, je úsměvná. Já chápu, že Seznam zprávy takhle funguje vždycky.

My, a já už jsem to tady dnes říkal a mohu to znovu zopakovat, co jsme všechno udělali jako první v Evropě. A není pravda, že by zdravotníci neměli, a pokud říkám zdravotníci, tak říkám o tom systému čtrnácti krajských záchranek, čtrnácti hygien a čtrnácti klíčových nemocnic. A pokud vím, tak distribuce začala fungovat, postupně to všichni dostávají, máme ty štětičky na cestě. Takže samozřejmě nikdo nemohl předpokládat, jak jsem o tom mluvil, že Státní hmotné rezervy měly 10.000 a my budeme potřebovat miliony. Takže mě ta vaše otázka pobavila.

Jana Lipská, Seznam.cz: Jestli tedy ještě můžu reagovat, tak zdravotní sestry si šijí rouškysamy, například z podprsenek. Jsou tady posty těch sester, že třeba nemají dostatek těchto prostředků a lidé šijí roušky pro ně. Je to skutečně to, jak by manažer v případě, že řídí firmu, zásobil své zaměstnance?

Andrej Babiš, předseda vlády: To já nevím, kde šijí zdravotní sestry. Pane Prymulo, vy jste o tom slyšel? Já o tom nevím. Samozřejmě, my dodáváme zdravotníkům, veškeré ty páteřní nemocnice mají dostatek zdravotnických ochranných pomůcek. Takže já o tom nevím, a pokud samozřejmě, my se nebavíme teď… My jsme odpovědní za ty základní páteřní nemocnice, ty i zásobujeme

Mimochodem my zásobujeme nemocnice v tom systému. Těch čtrnáct nemocnic. Zásobujeme i záchranky, které patří krajům, a samozřejmě zásobujeme i kraje. A těch dodávek je stále více a je tady samozřejmě nějaké zpoždění dodávek těch roušek, ale já myslím, že se to vyřeší. A ve zdravotnictví nemám informace o tom, že by k tomuto docházelo. Takže pokud mi řeknete… Víte, takových informací už tady bylo x. Doufejme, že to jsou pravdivé informace. A my určitě, pokud nám řeknete, kde přesně to bylo. Můžete mi to říct, kde to bylo?

Jana Lipská, Seznam.cz: Ozvali se třeba lékaři z Pardubic nebo stomatologové z Libereckého kraje.

Andrej Babiš, předseda vlády: Tak stomatologové to samozřejmě řeší, pokud vím, tak pan doktor Šmucler si nakoupil přímo u Batistu vlastně z těch dodávek, co tam bylo  100 000. A v Pardubicích, tam je nemocnice jaká? Krajská? Ale ta není v systému našem. Já samozřejmě se podívám, nemám tady dodávky do krajů, ale určitě Pardubický kraj dostal materiál. Pokud je to něco konkrétního, tak já se na to rád podívám.

Vladimír Vořechovský, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji, další dotaz tady pan Bartoníček, Hospodářské noviny a Aktuálně. Prosím.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Dobrý den, pane premiére, já jsem rád, že jste se posunul a už nechcete rozvážet ochranné pomůcky po České republice, což je do určité míry posun. A svým způsobem díky, že jste se omluvil. Jenom chci říci, že si myslím, že to není o tom, že se hledá nějaký viník, ale myslím, že je dobré říci: Stala se nějaká chyba, omlouvám se za to. Protože to je důležité a pak se může pokračovat dál. Zeptám se na opozici. Vy budete dnes jednat s opozicí.  Zkusíte se i domluvit i na nějaké větší spolupráci? Protože možná více lidí dokáže více. To znamená aby nešlo jen o formální setkání. To je jeden dotaz prosím. Druhý dotaz se týká prognózy, to možná na pana náměstka Prymulu.  Myslím, že řadu lidí zajímá. Máte představu, jak by se situace mohla vyvíjet?  Kdy by mohlo  dojít ke zlomu, pokud jde o počty testovaných, nebo není možné něco takového nějakým způsobem předvídat? A s tím souvisí i maličký poslední dotaz: Na Aktualně.cz jsme upozorňovali, že chybí právě ty testovací tyčinky. Je nějaká možnost, aby ty dodávky byly doplněny, nebo nemáte obavu, že ty testy se mohou nějaký způsobem naopak zpomalit? Děkuji a přeji všechno dobré.

A. Babiš, předseda vlády: Prosím Vás, ty tyčinky, štětičky nebo ty testery jsou teď v letadle. Sto padesát tisíc jich je. Toto jsme řešili centrálně, protože Ministerstvo zdravotnictví nezcentralizovalo tento nákup. Každá ta nemocnice si to vlastně dělá sama. A já jsem doporučil panu ministrovi zdravotnictví, aby to zcentralizoval. Protože vím, že ÚVN nakupovala někde, Motol nakupoval někde jinde. Jsem se o to zajímal. Thomayerka měla málo, teď byla nějaká informace v Olomouci. Takže my jsme i řešili, jestli veterináři nepomůžou. To si myslím, že mají za úkol, aby se to vyřešilo zkrátka centrálně.

K tomu pochybení. Já nemám pocit, že bych v něčem pochybil. Já dostávám nějaké informace, které přenáším dál. A samozřejmě několikrát jsem si naběhl, že jsem dostal informace, které se ukázaly nepravdivé. Jako například v té ÚVN. Takže jsem se už omlouval x krát. Ale pokud mi řekne náměstek Vrubel, a já jsem ho zkoušel 15 minut, že zásilka pěti milionů roušek včera přijde tam a tam. A že ta firma to zaplatila a potom to nepřijde, tak chápu, to je stejná otázka, jak na pana Vojtěcha měla ta redaktorka, kde jsem tehdy reagoval, jak jsem reagoval.

Takže nikdo není dokonalý. Zkuste si udělat analýzu, jak to funguje v jiných zemích. Já myslím, že u nás to funguje. Samozřejmě, není všechno hned, ale na všem pracujeme a řešíme to.

Co se týká opozice, tak my budeme rádi. Opozice nás samozřejmě kritizuje, pan Hřib nás kritizuje. Ale vždyť pan Hřib nemá žádné nemocnice v Praze. Všechny nemocnice jsou Vojtěcha. Všechny! Má jednu, Na Františku. Ale to má Praha 1. Takže to je malilinká nemocnice. Záchranku samozřejmě zásobujeme my.

Takže je škoda, že se dělá politika. Samozřejmě nás kritizují. Ano, nikdo nemohl předpovídat. Státní hmotné rezervy. Já nevím, proč někdo neřekl, že ta máme mít 10 milionů roušek? Měli jsme tam 10.000 respirátorů nebo čeho. Takže já tomu rozumím… Opozice uvidíme. Nejaktivnější jsou Piráti, tak pokud pan Hřib a pan Bartoš to umí zařídit líp než my, tak my budeme rádi, pokud nám něco seženou a dodají.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Já se zmíním o tom materiálu. Ty štětičky jsou skutečně chybějícím, velmi nedostatkový zbožím v tuto chvíli. Tento materiál se od počátku necentralizoval, protože  každá nemocnice měla své dodavatele a tento materiál standardně k dispozici byl. Při tom obrovském zájmu a nárůstu kapacit po celém světě, začal tento materiál chybět.

Nicméně jsou tady určité možnosti záložního charakteru, používání jiných odběrovek, které jsou na to také vhodné. Takže my jsme se teď snažili zabezpečit asi 3 500 nouzově, než tady bude  dodávka těch dvaceti, třiceti tisíc, která by měla dorazit ze zahraničí. A je třeba říci, že ta potřeba by měla výrazně klesnout, protože ty rychlotesty nepotřebují tyto štětičky. Ty rychlotesty jsou z krve, to znamená, že tady tato potřeba nebude.

Co se týká prognózy, tak nikdo asi není v tuto chvíli věštec z křišťálové koule, aby řekl: Za patnáct dnů bude konec. To určitě ne. Podíváte-li se na situaci v Evropě, tak uvidíte exponenciální nárůsty v jednotlivých zemích, které se samozřejmě nemohly nějak projevit  zpátky zhruba sedm dnů.

Takže já bych očekával teď každým dnem, že dojde k nějakému oploštění alespoň v té Itálii. Neříkám, že budou klesat počty zemřelých, to bude ještě záležitost mnoha dnů, kdy by to mělo ještě teoreticky stoupat. Protože Itálie už udělala řadu opatření a já doufám, že  jsou dodržována, ta by se to na jejich křivce mělo projevit.

Co se týká nás, tak já odhaduji během týdne, deseti dnů, že bychom měli vidět na té naší křivce nějaký pohyb. To znamená oploštění. A pokud se to podaří, tak ta epidemie bude narůstat zhruba ještě měsíc a pak by měla jít dolů. Ale to je optimistický předpoklad, že všichni budou dělat to, co mají, a že se nám podaří ten přenos limitovat.

Markéta Šrajbrová, Hospodářské noviny: Dobrý den, já se chci vrátit k tomu ošetřovnému. Chci se zeptat, jestli máte propočteno, kolika lidí by se to mělo týkat, kolik lidí by mohlo mít zájem a kolik to bude stát a odkud se ty peníze vyčlení?

Andrej Babiš, předseda vlády: Bude to stát 1,9 miliardy podle materiálu paní ministryně a peníze půjdou z rozpočtu. A lidí, podle toho, kolik bude nemocných.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X