Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

10. 12. 2020 8:10

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 10. prosince 2020

Michaela Minářová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Dobré ráno, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády a předávám slovo panu ministrovi Blatnému. Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Dobré ráno, dámy a pánové. Na dnešním mimořádném jednání vlády, které nebylo dlouhé, jsme se zaměřili jednak na podporu ostatních zemí ve smyslu schválení humanitárního daru do zahraničí a potom jsme reflektovali změny, které včera schválila Poslanecká sněmovna stran nouzového stavu.

Pokud se týká humanitárního daru do zahraničí, tak se jednalo o poskytnutí daru Ukrajině, Bělorusku, Kosovské republice a Černé Hoře v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území těchto republik a zabezpečila se také přeprava tohoto daru. Konkrétně se jednalo o ochranné pomůcky v řádu desítek tisíc kusů chirurgických roušek, ochranných obleků, návleků na boty a podobně pro tyto země, to znamená Ukrajinu, Bělorusko, Kosovo, Kosovskou republiku a Černou Horu. Celkově se jedná zhruba o dar v hodnotě více než 17 milionů korun a také bylo schváleno, že tento materiál dopraví příjemcům Česká republika na vlastní náklady.

Ta druhá část jednání vlády se týkala reflektování prodloužení nouzového stavu o dva týdny, tak jak ho schválila včera Poslanecká sněmovna, to znamená do 23. prosince včetně. A současně jsme k témuž datu prodloužili platnost všech vládou vyhlášených krizových opatření.

Došlo také k úpravě nepřesností nebo nedostatků v několika z nich, které se tam objevily v minulosti. Jednalo se zejména o úpravu zákazu prodeje alkoholu s sebou. Jinými slovy je ta situace nastavena teď tak, jak byla původně i plánována, že na trzích, ať už vánočních nebo farmářských, je zakázán provoz stravovacích služeb a alkohol a nápoje připravované na místě tam nebudou prodávány.

Jinými slovy není cílem, abychom si na vánočních trzích koupili třeba svařené víno nebo pivo a chodili s ním po těch trzích, nicméně nebude problém si zakoupit třeba dárkovou lahev slivovice nebo vína nebo nějaký jiný takovýto produkt a odnést si jej domů a velice podobně je upravený i prodej přes okýnka. Takže je to tak, že by mělo být cílem, a moc o to všechny občany prosím, abychom se nesnažili ta ochranná opatření obcházet tak, že si třeba alkohol nebo jiný nápoj koupíme přes okýnko a potom s ním budeme chodit po městě. Ale není problém si právě přes to výdejové okénko koupit třeba pivo do nějaké nádoby – džbánku, PET lahve a odnést si jej domů. Takže reflektuje to ten původní záměr, jenom to bylo upraveno tak, aby ten výklad byl jednoznačný.

Rovněž byl také upraven zákaz provozu vleků a lanových drah, takže se výslovně týká pouze vleků, které jsou používány pro účely lyžařského sportu. Ostatní lanové dráhy, jako je například lanovka, která je určena pro dopravu osob uvnitř některých měst nebo například pro dopravu nákladů na horské chaty a podobně, samozřejmě mohou být v provozu. Jinými slovy například v Praze lanovka na Petřín jezdit může, a jestliže jste provozovatelem horské chaty, kam se dostává náklad lanovou dráhou, tak pochopitelně v tomto nikdo bránit nebude.

Jednání vlády bylo krátké a konsensuální a nic dalšího kromě těchto bodů jsme neprojednávali. Další opatření a další běžné body budou řešeny na pondělním řádném jednání vlády. Děkuji vám.

Michaela Minářová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji, prostor pro vaše dotazy. Česká televize.

Kateřina Trnková, Česká televize: Dobrý den, já bych se chtěla, pane ministře, zeptat, jaká je možnost, že se v pondělí s ohledem na aktuální vývoj bude v České republice zpřísňovat a v jakých oblastech by se případně zpřísňovalo?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: V případě, že ta situace se bude nadále vyvíjet negativně, a znovu říkám, netýká se to jenom toho vlastního skóre, které zatím je stále na té stejné hodnotě, ale zejména vývoje, nebo zejména také vývoje v nemocnicích, tak je možné, že v pondělí bude rozhodnuto o změně. V tom případě by se jednalo o stupeň číslo 4.

Dopředu říkám, že když by k takové změně došlo, potom by byl dostatečný časový odstup k tomu, aby se na to mohli všichni připravit, a tak, jak jsme avizovali mimo jiné i v Poslanecké sněmovně, tak by tato změna byla upravena tak, abychom se nedostali do situace, kdy by byly nerovnoprávně ošetřeny třeba velké řetězce oproti malým podnikatelům nebo službám.

Michaela Minářová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji, ještě doplnění České televize.

Kateřina Trnková, Česká televize: Já bych se jenom ještě chtěla dozeptat, jak by toto bylo upraveno. Ty malé obchody by zkrátka zůstaly otevřené? Anebo by třeba byly zavřené, ale v supermarketech by byl  třeba zakázaný prodej oblečení, obuvi? Jak by byly zrovnoprávněné ty malé obchody? Děkuju.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Zůstaly by otevřené.

Michaela Minářová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuju, další dotaz televize Prima.

Natálie Fosterová, TV Prima: Dobrý den, já bych měla dvě otázky. Jedna se týká vakcinační strategie. Jak jste postoupili, protože včera zaznívala kritika opozice právě i v tomto ohledu, že vláda oproti jiným zemím není v tomto zrovna aktivní. A druhá otázka by byla pro kolegyni, poprosila bych vás, co říkáte na ty nové testy, které zveřejnila iniciativa Cesta ze tmy? Jsou na bázi výtěru z krku a vznikly ve spolupráci s profesorem Žďárským. Tak jenom váš názor na ně. Děkuju moc.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Ten první, ještě připomeňte mi, prosím, tu první otázku.

Natálie Fosterová, TV Prima: Vakcinační strategie, kdy ji představíte, děkuju.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Vakcinační strategie, tak jak jsme řekli, má v principu, ty dokumenty mají dvě úrovně. Jeden je ten obecný, který popisuje, co je potřeba udělat, a ten existuje. Ten druhý je vlastním prováděcím předpisem, jak to udělat, a ten se v současné době připravuje. Je to jeden jediný a hlavní úkol koordinátora té vakcinační strategie pana doktora Blahuty. Ten první máte k dispozici, ten druhý zatím není finalizován, ale požadavkem je, aby byl připraven do Vánoc.

Pokud se týká té vlastní vakcinace, tak ke kritice, která včera zazněla například v Poslanecké sněmovně, jenom doplním, že si nemyslím, že by to bylo tak, jak ta kritika zněla. V České republice rovněž jsou definována vakcinační centra tří úrovní od velkých nemocnic až přes praktické lékaře. Není pravdou, že by to všechno mělo záležet jenom na praktických lékařích nebo ambulantních specialistech. Naopak ti budou očkovat vakcínou, kterou budou moci nějakým způsobem disponovat s ohledem na logistiku a ten chladový řetězec a tak podobně. Takže různé vakcíny jsou různě distribuované, různě uchovávané.

Není také pravda, že by Česká republika neměla stejné vakcíny jako Německo. To znamená to právě vakcína od firmy Pfizer, která bude do České republiky dodávána nejdříve, a s těmi kapacitami, které budou k dispozici, opravdu se odhaduje, že to celé proočkování bude trvat zhruba půl až tři čtvrtě roku, a to je situace tak, jak je, tak jak ji můžeme a chceme zvládnout.

Ono to bude odpovídat i postupnému dodávání těch vakcín do České republiky. Podle informací, které jsou z EMA se nebo nedojde k vakcinaci nebo ke schválení té vakcíny dříve než úplně na závěr roku. Jedná se v současné době o 29. prosinci, kdy by mohla EMA první vakcíny zaregistrovat, a potom bude trvat odhadem zhruba šest až osm týdnů, než budou ty vakcíny běžně všude k dispozici.

Takže to je ta pravděpodobnost a nemyslím si, jak bylo třeba řečeno i včera, že začne třeba Německá republika očkovat 15. 12., protože v tu dobu ty vakcíny nebudou ještě schválené.

Michaela Minářová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji, ještě doplňující televize Prima.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Cesta ze tmy, ano. S touto aktivitou nebo s touto iniciativou jsme opravdu jednali, viděli jsme i jejich instruktážní video. Ten princip já považuji za velmi zajímavý a přínosný. Myslím si, že je to jedna z velice dobrých cest. Pokud se týká těch vlastních testů, tam já jsme včera ještě do pozdního večera s kolegou, který v této iniciativě má na starosti tuto záležitost, komunikoval.

Nemáme zatím ještě přesné informace o těch testech. Všichni víme, že některé, o kterých hovořil pan Žďárský, nejsou certifikované pro použití v České republice. To ještě musíme ověřit. V principu nicméně ta inciativa se nám líbí. Jenom opravdu musíme zajistit, aby používala testy, které lze legálně a ve shodě s našimi odbornými doporučeními v České republice používat. Takže toto ještě dořešeno není.

Michaela Minářová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji. Český rozhlas.

Jana Magdoňová, Český rozhlas: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat na trasování a hygieny. Když v současné chvíli stoupá počet nakažených, jestli bude stoupat i počet lidí, kteří trasují nakažené na hygienách? Potom jestli nějakým způsobem řešíte situaci v Plzni, v plzeňské hygienické stanici, která podle statistik stále pokulhává za zbylými stanicemi v České republice? A taky bych se chtěla zeptat, že podle statistik lidé hygienám nenahlašují své kontakty a nespolupracují s nimi, tak jestli s tím budete něco dělat, abyste lidi motivovali, aby své kontakty nahlašovali? Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Pokud se týká trasování, tak při té maximální špičce epidemie, nebo pandemie, tak jak byla v průběhu listopadu, trasovalo více než 1 300 lidí. V současné době byla ta kapacita snížena si na tisíc a těch 300 lidí je připraveno, aby znovu do toho systému nastoupili. Tak to bylo od začátku vnímáno a připravováno.

Tak jak jsme říkali opakovaně, trasování, které lze považovat za spolehlivé, se dá ustát nebo dá se logisticky zajistit zhruba do 6 000 nově nakažených osob denně. Jakmile stoupá nad toto číslo, tak potom to trasování obecně se stává méně efektivním, protože se to už potom nedá dostatečně zajistit. Ale toto není problém České republiky, to je obecně. Všimnete si, když se podíváte do starších informací třeba z okolních států, tak i Rakousko v počátku, kdy začalo docházet k tomu extrémnímu nárůstu, říkalo, že v 77 % jim dokonce selhává to trasování. Některé země dokonce trasovat přestaly, tím pádem si vylepšily čísla, ale toto není cesta, kterou bychom chtěli jít.

Ano, je pravda to, že v současné době počet těch kontaktů je nedostatečný. My připravujeme v rámci Centrálního řídicího týmu i další nějaké informační video, abychom dále vysvětlovali, proč je to potřeba, protože ve chvíli, kdy velká část těch nově diagnostikovaných osob při tom hovoru uvede, že vlastně byli bez kontaktů, tak to je pochopitelně věc, která není pravdou. Ztěžuje to potom vlastně i to, jakým způsobem můžeme vyhodnocovat ta opatření.

Všichni chceme vědět, kde dochází k té maximální nákaze a jakým způsobem opatření, která jsou zavedena, tomu jsou, nebo nejsou schopna bránit. Bez uvedení těchto informací je to ale velmi obtížné, až nemožné. Motivace osob k tomu, aby ty údaje dávaly, je možná různými způsoby. Jednak tou edukací, jednak se hovoří o případném zvýšení kompenzací při odchodu do karantény nebo do té izolace. O tom ještě bude probíhat jednání znovu zejména mezi Ministerstvem financí a Ministerstvem práce a sociálních věcí. My jim k tomu dáme podklady, které budou potřebovat, ale toto rozhodnutí není na Ministerstvu zdravotnictví.

Pokud se týká hygieny v Plzni, tak tuto informaci řeší hlavní hygienička, takže předpokládám, že k tomu potom nějaký detailní výstup dostanu. Zatím jej nemám.

Michaela Minářová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji, další dotaz, ČTK.

Soňa Remešová, ČTK: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli vláda uvažuje o prodloužení vánočních prázdnin, třeba od 18. nebo naopak do ledna? Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Hovořili jsme dnes i s panem ministrem školství. Návrh, který je na stole, je, že by v tom týdnu, který je před Vánoci a kdy vlastně pondělí a úterý je ještě pracovní den, takže on zváží, jestli ty prázdniny neprodloužit tak, aby vlastně poslední den školní docházky byl 18. Ale já nechci předjímat jeho rozhodnutí, protože on to musí prokomunikovat s vedením těch jednotlivých škol a se svým rezortem, takže budeme tuto informaci mít v pondělí.

Michaela Minářová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji, ještě Česká televize

Kateřina Trnková, Česká televize: Děkuji. Já bych měla poslední dva dotazy. Chtěla jsem se zeptat, protože vy jste chtěli původně prodloužení nouzového stavu téměř do poloviny ledna, na návrh komunistů je to nakonec do 23. prosince. Jestli teď považujete za nezbytné, že bude potřeba třeba na další schůzi na 22. prosince žádat o další prodloužení. A potom druhý poslední dotaz: Vy jste před nějakým časem říkal na tiskové konferenci, že je podle vás zejména důležité, aby se nedělaly žádné výjimky z toho systému PES, aby se vždycky dodržovala všechna ta opatření v rámci tabulky, která přísluší tomu kterému stupni. Že byste nechtěl dělat právě výjimky pro maloobchod. A před chvílí jste říkal, že kdybychom se v pondělí vrátili do čtvrtého stupně, tak by ale malé obchody byly dále otevřené. Tak jak jde tohle dohromady? Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Pokud se týká dalšího prodloužení toho nouzového stavu, tak já jsem už včera řekl, že je velmi pravděpodobné, že to bude nezbytné. Nicméně nechci to předjímat, opravdu zatím ten vzestup je relativně pomalý, ale je patrný. To reprodukční číslo se pohybuje kolem 1,1. Takže záleží na tom vývoji a my všichni víme, že umí překvapit. Většinou nepříjemně, teoreticky i příjemně.

Budeme mít, a tak jsem to i včera řekl v Poslanecké sněmovně, detailní rozklad toho, co všechno můžeme udělat, aby to bylo jasné. My to samozřejmě víme, aby to bylo jasné i těm, kteří o tom budou rozhodovat, co všechno můžeme udělat na bázi stávajícího zákona o ochraně veřejného zdraví. Bude potom na rozhodnutí poslanců a na tom, jak jim vysvětlíme tyto dva rozdíly, jak rozhodnou. Takže je pravděpodobné, že o to budeme znovu žádat, ale budeme se snažit poskytnout všechny ty informace, které opakovaně poslanci požadovali.

A když se bavíme o té změně v té tabulce, tak je, od začátku jsme říkali, že bychom chtěli, aby do konce roku ten systém byl měněn co nejméně, respektive pokud možno vůbec. Naopak ho chceme ke konci roku vyhodnotit a případně provézt úpravy ve výpočtech nebo v některých z těch opatření. Tím, že je velmi pravděpodobné, že by mohlo dojít ke změně ještě před Vánoci v tom rizikovém skóre, tak se budeme muset snažit tady toto vyhodnocení urychlit. Ústav zdravotních informací dostal úkol, aby do pondělního jednání vlády připravil detailní rozklad toho na základě dat, která máme, kde s největší pravděpodobností dochází k těm jednotlivým novým infekcím a novým nákazám. Protože máme teď dejme tomu ten týdenní, v tu dobu desetidenní tu desetidenní periodu a zkušenost, takže věřím, že tato data jsme schopni získat. Zde bych apeloval i na občany, aby nám opravdu pomohli s tím trasováním, protože toto nadále zvýší výtěžnost těch informací.

V případě, že to nebude tak, jak se zatím zdá, že největší počet nákaz je opravdu v zaměstnáních a nejedná se o tyto malé provozovny, tak dáme to ještě také do korelace s vyhodnocením mobility, která byla opakovaně citována jako jeden z podstatných důvodů, a ve chvíli, kdy to bude možné, a zatím se zdá, že by to takto vycházet mělo, tak uděláme všechno proto, abychom, jak jsem řekl, zrovnoprávnili ty malé a velké obchody.

Takže není to nějaké náhodné rozhodnutí nebo tak, že zrovna dnes ty obchody pustíme. Mělo by to být a bude to na základě vyhodnocení těch dat. Já mám ještě během dneška jednání s epidemickou skupinou. Když bychom trvali na tom, aby ta změna opravdu byla až od 1. ledna, tak si myslím, že by to bylo něco, čím bychom mohli možná skutečně tyto subjekty poškodit.

Michaela Minářová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji. A nyní dotazy prostřednictvím videokonference. Seznam Zprávy.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: Dobrý den, pane ministře, chci se zeptat. Zhruba za týden by mělo začít to celonárodní plošné testování lidí na koronavirus antigenními testy. Chci se zeptat, jestli víte, jestli máte od nějaké agentury zjištěný zájem těch lidí, jaký bude? A druhá věc, co mě zajímá, je, jestli jsou opravdu připravena všechna ta testovací centra, a zejména ti praktičtí lékaři, které do toho chcete zahrnout. Protože podle mých informací je spousta praktických lékařů, kterým se do toho nebude chtít, a říkají, že raději se budou věnovat svým pacientům nebo stráví předvánoční období s dětmi. Děkuji vám.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Ten manuál, který byl vytvořený pro učitele, se mírně upravuje právě pro toto testování. Ona mezitím vyšla ta metodika, o které jsem hovořil, respektive abych byl přesný, včera jsem byl několikrát dotázán na to, že žádná nová metodika ECDC nevyšla, tak já to upřesňuji: To, co, vyšlo je tak zvaná též Case Definition, čili definice případu, kterou je možno hodnotit těmi testy. Na našich stránkách je i odkaz tady na tento text.

Takže jinými slovy, tento text dává možnost provést diagnózu koronavirové infekce na základě antigenního testu v populaci s vysokou nebo se zvýšenou prevalencí této nemoci a nevyžaduje provedení PCR testu. To je ta změna. Takže v tuto chvíli vlastně můžeme to reflektovat i v tom algoritmu.

To znamená, že bude provedeno testování antigenním testem, na základě kterého bude možno nařídit izolaci, a pouze v případě, že ten člověk, který bude takto diagnostikován s pozitivním antigenním testem a nebude mít příznaky, tak buď půjde do izolace, anebo může požádat o provedení toho PCR testu, kde v tom určitém procentu případů, kdyby ten antigenní test byl pozitivní a ten PCR test by byl negativní, tak by se na něj ta karanténa, respektive izolace nevztahovala.

Ale znovu říkám, že ta spolehlivosti antigenních testů v tomto případě byla jaksi uznána na roveň těch PCR za těch daných podmínek, nikoliv samozřejmě obecně. Odkazuji na text toho prohlášení nebo té definice. Takže v tomto smyslu bude ta metodika ještě upravena, bude doplněno video a počítáme zhruba se dvěma tisíci míst, kde bude možnost ta vyšetření provádět.

Pokud se týká praktických lékařů, tak oni nemají povinnost to udělat, ale s vedením jejich společnosti jsme domluveni na tom, že velká řada z nich bude spolupracovat na tomto testování. Já jim za to děkuji a přimlouvám se za to.

A k tomu 18. platí to, že si bude moci každý z občanů, který bude o to mít zájem, a to testování provést a to testování je možno i opakovat, to tam bude uvedeno také. Děkuji.

Michaela Minářová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji. Pokud už nejsou žádné dotazy…

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: Můžu ještě doplňující otázku? Já jsem se ptala i na to, jestli máte nějaký výzkum, kolik lidí má zájem o toto testování?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Ano, děkuju. Jedná se o průzkum agentury STEM, který jsme dělali záměrně dohromady s ochotou vakcinace i s ochotou se nechat otestovat. A ono to do jisté míry koreluje. Je to zhruba kolem 40 procent osob, které by se nechaly v současné době otestovat. Z těch respondentů. Ten výstup bude i veřejně k dispozici a dostali ho nebo dostanou ho i všichni členové vlády.

Michaela Minářová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji. Pokud nemáte žádné další dotazy, děkujeme vám za pozornost a přejeme příjemný den.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 10. prosince 2020

Související zprávy