Tiskové konference

25. 2. 2020 21:09

Tisková konference po mimořádném jednání rozšířeného předsednictva Bezpečnostní rady státu, 25. února 2020

Vladimír Vořechovský, ředitel Odboru komunikace Úřadu vlády: Dobrý večer, dámy a pánové, o úvodní slovo po skončení mimořádné Bezpečnostní rady státu poprosím premiéra Andreje Babiše.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý večer, dámy a pánové. My jsme hodinu zasedali – Bezpečnostní rada státu. Hlavní téma: koronavirus. Samozřejmě jsme ve spojení všichni ministři, kteří to mají na starosti, hlavně ministr zdravotnictví, ministr vnitra, ministr zahraničních věcí a já. Vyhodnotili jsme celkově, jaká je situace. Vnímáme samozřejmě, že po Číně a Jižní Koreji máme tady centrum nákazy i v Itálii – Lombardie, Benátsko, odkud se ta nákaza s občany dostala i do Rakouska i do dalších států Evropy.

My jsme velice detailně projednali různé krizové plány. Budeme se tím zabývat znovu v pondělí ráno, a to byl původně i plánován vlastně termín zasedání Bezpečnostní rady státu. Ty hlavní závěry jsou, že my skutečně nedoporučujeme našim občanům, aby teď cestovali do Lombardie a do Benátska, a vyzýváme naše občany, kteří se vracejí z této oblasti – Lombardie, Benátsko – a budou pozorovat na sobě nějaké příznaky, aby kontaktovali neprodleně lékaře, nejlépe telefonicky. A samozřejmě ministr zdravotnictví a hlavní hygienička dostali jasné úkoly a my jsme, myslím si, připraveni.

Je potřeba, aby naši občané zvážili vůbec, jestli chtějí za této situace cestovat do zahraničí, protože máme případ na Kanárských ostrovech, kde se dostalo pět nebo šest našich občanů, vlastně jsou de facto v karanténě v tom hotelu. To jsou věci, které nás samozřejmě vedly k závěru, abychom nedoporučili ty cesty – hlavně do Itálie. Plus, jak se vracejí z Itálie domů naši lidé, my to pečlivě sledujeme, nepodceňujeme to, je to naše priorita a jsme v kontaktu s členskými státy Evropské unie, kde se koronavirus vyskytl. Myslím si, že v případě, že by se něco stalo – u nás, znovu opakuji, nemáme tyto případy, nebyl potvrzen případ pozitivního nálezu koronaviru v České republice. Já pevně doufám, že to tak i zůstane.

Vladimír Vořechovský, ředitel Odboru komunikace Úřadu vlády: O komentář poprosím i ministra vnitra Jana Hamáčka.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Děkuji. Já velmi stručně, protože pan premiér to hlavní řekl. My jsme dnes probírali příslušné krizové plány tak, aby byla Česká republika připravena na případný výskyt této choroby, jakkoliv je pravda, že v současné době žádný potvrzený případ nemáme a já také věřím, že tomu tak zůstane. Já chci konstatovat, že všechny plány, které jsme prověřovali, jsou v pořádku, jsou připraveny. Já jsem ještě nechal prověřit připravenost a vybavenost Hasičského záchranného sboru pomůckami – ochrannými pomůckami a vybavením – pro případ naplnění těchto krizových plánů a i Hasičský záchranný sbor je připraven.

Takže i za Ministerstvo vnitra chci potvrdit, že rozhodně tu věc nepodceňujeme a složky Integrovaného záchranného systému jsou připraveny reagovat v případě, že by k tomu byly vyzvány příslušným orgánem, tedy hygienickou správou. Děkuji.

Vladimír Vořechovský, ředitel Odboru komunikace Úřadu vlády: O reakci poprosím i ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Dobrý večer za mě, dámy a pánové. Také velmi stručně. Jak bylo řečeno, doposud jsme v České republice testovali 98 pacientů s podezřením na výskyt koronaviru. Doposud tedy žádný pacient neměl pozitivní test, všechny byly negativní, včetně té první skupiny českých studentů z Íránu. Ta druhá skupina, dalších pět, je nyní v izolaci na Bulovce a čeká na vyšetření, jehož výsledky tedy budeme mít zítra.

Myslím si, že v tomto směru funguje ten systém tak, jak má, ve spolupráci se všemi krajskými hygienickými stanicemi. My jsme dnes znovu konstatovali, že vlastně právě testujeme všechny podezřelé v rámci Národní referenční laboratoře. Ta je nyní nastavena na režim, že je schopna otestovat sto vzorků denně. Sto dopoledne, sto odpoledne, večer, takže funguje v zásadě v nepřetržitém režimu a tyto kapacity jsou tedy doposud dostatečné.

Jinak české nemocnice, jak jsem už dnes také řekl, jsou cvičeny na výskyt pacienta s takovým nakažlivým onemocněním. Ví, jak postupovat, ví, koho kontaktovat. Klíčovou roli v tomto směru hrají krajské hygienické stanice jakožto orgány ochrany veřejného zdraví. My jsme dnes informovali právě o té jejich klíčové roli, která je ve vztahu k monitorování pohybu případného pacienta s koronavirem, protože to je to nejzásadnější. K tomu dnes přistupují veškeré státy, kde se tato nemoc objeví.

To znamená, že je nutné zmapovat, kudy ten člověk se dostal do dané země, jestli letecky nebo po zemi, s kým přišel do kontaktu a ty kontakty zkrátka případně izolovat, dát do karantény, vyšetřit. Takže to je ta naše základní úloha.

Máme dnes tedy, jak bylo řečeno, potvrzeny nové případy, které jsou importované z Itálie, ať je to případ potvrzený ve Švýcarsku, dva případy v Innsbrucku a také případ v Chorvatsku, opět z Milána. Vidíme, že právě ta lokalita, která je dnes asi nejsložitější v rámci Evropy, zejména Lombardie a poté Benátsko, tak bohužel, odsud zkrátka jsou pak ty importované případy do jiných zemí.

Zatím ale nemáme v žádné jiné zemi kromě Itálie situaci takovou, že by docházelo k nějakému šíření té epidemie. Jsou to skutečně cestovatelské anamnézy, jednotky případů, které jsou takto izolovány. Jediná situace, kde se ta infekce šíří, byť zatím také, řekněme, velmi izolovaně v rámci těch regionů, o kterých jsme hovořili, je Itálie.

Vladimír Vořechovský, ředitel Odboru komunikace Úřadu vlády: Děkuji a o komentář poprosím i ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka.

Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí: Dobrý večer, jen velmi krátce bych rád ještě doplnil, že nebyla doposud potvrzena žádná nákaza koronavirem ani u našich spoluobčanů v zahraničí. Já bych také toho využil, abych požádal naše spoluobčany, aby se v případě, že cestují do zahraničí, registrovali do systému Drozd, abychom je mohli průběžně kontaktovat, protože ta situace se skutečně vyvíjí a je to jeden z nástrojů, jak je můžeme upozornit na změnu situace v zemi, kde se nacházejí.

Zároveň také doporučuji, pokud jste v zahraničí nebo pokud se chystáte do zahraničí přes tu informaci, že může docházet k nepředpokládaným komplikacím, tak sledovat informační zdroje, jako jsou třeba stránky Ministerstva zahraničních věcí, kde aktualizujeme velmi průběžně to, jak se situace vyvíjí v daných lokalitách. Děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po mimořádném jednání rozšířeného předsednictva Bezpečnostní rady státu, 25. února 2020

Související zprávy