Tiskové konference

24. 2. 2022 14:36

Tisková konference po mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu, 24. února 2022

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Dámy a pánové, dobré odpoledne. Vítejte na tiskové konferenci po jednání Bezpečnostní rady státu. Poprosím o úvodní slovo předsedu vlády Petra Fialu.

Petr Fiala, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové. Vzhledem k aktuálnímu vývoji kolem ruského aktu agrese vůči suverénní a svobodné Ukrajině se dnes znovu sešla Bezpečnostní rada státu. Já i po jejím jednání chci znovu ujistit všechny občany České republiky, že v tuto chvíli nejsou žádné informace ani signály o tom, že by naší zemi nebo jejím občanům hrozilo jakékoliv bezprostřední nebezpečí.

Postupujeme samozřejmě jasně, jasnými kroky, ať už k zajištění bezpečnosti České republiky a jejích občanů, tak politickými kroky, které vyjádří naší podporu Ukrajině a vyjádří také náš nesouhlas vůči postupu Ruska a jeho agresivní politice.

My jsme uzavřeli ambasádu v Kyjevě, jak už jsem informoval, a diplomatickou podporu našim občanům na Ukrajině nabízí konzulát ve Lvově. Samozřejmě platí ta opakovaná výzva vlády, aby všichni, kteří nemusejí být na Ukrajině, tak tuto zemi opustili a vrátili se do České republiky.

Jako odpovědná vláda jsme dnes samozřejmě na Bezpečnostní radě státu znovu prověřili připravenost všech složek státu, všech oblastí státu, na další možné scénáře vývoje. Chci občany v této souvislosti ujistit, že Česká republika je připravena a jsme připraveni i na případné výpadky dodávek surovin, jako je třeba ropa nebo zemní plyn. Máme zde zásobníky, máme dostatečné zásoby a jsem schopni případné snížení nebo výpadek dodávek řešit.

Předpokládáme také, že konkrétní kroky, a víme to, že konkrétní kroky dělá také Evropská unie. Paní předsedkyně von der Leyen mě ujistila a řekla to poté i veřejně, že jsou připraveny dohody s dodavateli ze třetích zemí, kteří by v případě omezení nebo výpadku energetických dodávek z Ruska, máme na mysli především plyn, které by je byly schopny nahradit a tyto výpadky pokrýt.

Samozřejmě důležitá je pomoc lidí, kteří jsou postiženi ruskou agresí, jsou ohroženi na zdraví, na životech a potřebují humanitární pomoc nebo jsou znejistěni. Mám tu na mysli třeba občany Ukrajiny, kteří jsou na území České republiky. My jsme se proto rozhodli posílit naší humanitární pomoc směrem k Ukrajině na jedné straně.

Na dnešní Bezpečnostní radě státu jsme se rozhodli uvolnit bezprostředně 50 milionů korun a dalších 250 milionů, tedy dohromady v tom balíku více než 300 milionů korun uvolňujeme na humanitární pomoc. A Ministerstvo vnitra, pan ministr o tom určitě bude mluvit, spouští také informační servis pro ukrajinské občany v České republice. To je ten druhý aspekt pomoci, o kterém jsem hovořil.

Je potřeba, aby z naší strany zazněla i jasná reakce vůči Ruské federaci. Činíme tedy i diplomatické kroky, které zde chci oznámit. Odvoláváme souhlas s provozem konzulátu Ruské federace v Karlových Varech a v Brně a zároveň pozastavujeme provoz našich konzulátů v Petrohradě a Jekatěrinburgu.

Ministr zahraničí si na konzultace pozve naše velvyslance v Rusku a Bělorusku. Pozastavíme také náběr vízových žádostí ruských občanů na všech zastupitelských úřadech s výjimkou humanitárních případů.

Pokračujeme samozřejmě v úzké koordinaci s našimi partnery v Severoatlantické alianci a také v Evropské unii. I po bezpečnostní radě, a tady mohu říci v souladu s prezidentem republiky, jsme odhodláni prosazovat co nejtvrdší sankce a co nejtvrdší společný postup.

Z těch dalších událostí, které budou následovat, připomenu, že na 16. hodinu je svoláno mimořádné jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Jsem také v kontaktu s vedením Senátu, tedy té druhé důležité komory. Poté večer odlétám na mimořádnou Evropskou radu, která se bude zabývat tou aktuální situací a reakcí Evropské unie včetně přijetí dalšího balíku sankcí. Na zítřek na 10. hodinu jsem svolal mimořádné jednání vlády a poté se zítra odpoledne zúčastním s panem prezidentem summitu Severoatlantické aliance.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Já děkuji. Nyní poprosím ministryni obrany Janu Černochovou.

Jana Černochová, ministryně obrany: Děkuji. Jak říkal pan premiér, je dobře, že v tomto ohledu je naše politická scéna jednotná. Pan vrchní velitel ozbrojených sil měl velmi silné prohlášení. Jsme za to všichni velice rádi. Dnes proběhla celá řada krizových štábů, včetně toho na mém rezortu. Budeme se scházet i ve večerních hodinách, protože samozřejmě ta situace má nějaký vývoj.

Takže aktivovali jsme krizové štáby na ministerstvech, jednala brska, jednal NAK, bude zítra summit NATO. Dnes tedy bylo i učiněno prohlášení Severoatlantické rady, neboli NAKu, které dává vlastně jasné sdělení všem aliančním partnerům, a to, že ruské činy představují vážnou hrozbu pro euroatlantickou bezpečnost, že budou mít geostrategické důsledky.

NATO bude i nadále přijímat všechna nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti a obrany všech spojenců. Rozmisťujeme další obranné a vzdušné síly do východní části aliance, včetně dalších námořních prostředků. Jinými slovy, že tedy NATO zvýšilo připravenost všech sil reagovat na všechny nepředvídané události, a tedy pořád ještě jsme ve fázi, kdy tato opatření jsou a zůstávají preventivní, přiměřená a neeskalační. To je velice důležité, protože v ničím zájmu v tuto chvíli není, abychom tu situaci ještě více eskalovali.

Chci vám jako ministryně obrany říct, že armáda České republiky je připravena na všechny scénáře. Průběžně vyhodnocujeme všechny dostupné informace, i samozřejmě z hlediska našich různých, ať už státních podniků nebo organizací, které jsou pod rezortem Ministerstva obrany. Víte, že máme i vojenské zdravotnictví, takže i tam zjišťujeme nějakou případnou možnost poskytnutí třeba i nějakých našich kapacit, pokud by něco takového bylo zapotřebí.

Diskutovali jsme i na krizovém štábu i na Bezpečnostní radě státu požadavky, které budou zřejmě v následujících hodinách diskutovány na úrovni generálních štábů ohledně posílení toho východního křídla. I tady je naše země připravená a máme vlastně mechanismy, jakým způsobem bychom toto realizovali.

To prohlášení Aliance je silné, je jednoznačné a skutečně třicítka zemí pod vlajkou NATO stojí jednoznačně za Ukrajinou. Stojí jednoznačně za slovy kritiky, že tady došlo k bezprecedentnímu porušení mezinárodního práva a že takovéto chování nemůžou státy Severoatlantické smlouvy tolerovat a jsou připraveny zemi, která vlastně byla takto agresivně napadena agresorem – Ruskem – tak poskytnout maximální možnou pomoc.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji. Poprosím ministra zahraničních věcí Jana Lipavského.

Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já budu poměrně stručný. Ta hlavní opatření zmínil pan premiér ve svém úvodním příspěvku. To povolání českých velvyslanců v Rusku a Bělorusku na konzultace do Prahy, to je standardní diplomatický postup, jak vyjádřit rozhodný protest. A co se týče těch dalších aktivit, na kterých Ministerstvo zahraničních věcí v tuto chvíli pracuje, tak samozřejmě jsou to činnosti, které vedou k zabezpečení našich pracovníků.

Sledujeme a monitorujeme situaci občanů České republiky na Ukrajině a dál se budeme věnovat také aktivitám, a to i na úrovni Evropské unie, kdy budeme navrhovat konkrétní kroky k snížení ruské zpravodajské hrozby. Děkuji.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji a na závěr poprosím prvního místopředsedu vlády Víta Rakušana.

Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Hezký den, vážené dámy, vážení pánové. Jak už bylo řečeno v podstatě všemi předřečníky, my jsme skutečně svědky bezprecedentního chování ze strany Ruské federace. Ruská federace je agresor, Ukrajina je oběť a myslím si, že i ze slov pana premiéra i ostatních kolegů je jasné a zřejmé, že vláda České republiky jednala a bude jednat razantně, bude jednat rezolutně, bude jednat jednoznačně a naši solidaritu s Ukrajinou projevíme všemi možnými způsoby, stejně tak jako náš přístup k Ruské federaci. Zároveň ale budeme postupovat humánně, budeme postupovat solidárně, protože to je v danou chvíli naší povinností vůči Ukrajině.

V rámci Evropské unie chceme maximálně koordinovat naší účinnou pomoc Ukrajině. V této chvíli za zásadní ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí považujeme tu rychlou, okamžitou humanitární pomoc přímo na území Ukrajiny. Musíme si uvědomit, že v rámci těch pohybů obyvatelstva na Ukrajině se určitě někteří z nich ocitnou v nějaké momentální komplikované situaci a tady musíme být připraveni pomoci.

Samozřejmě, že jako Ministerstva vnitra zodpovídáme především za tu vnitřní bezpečnost a já bych chtěl ubezpečit občany České republiky, že v úzké spolupráci s policií a se všemi orgány, které mají za úkol chránit naši bezpečnost, tak také činíme a v současné době nejsou obyvatelé, občané České republiky v žádném bezprostředním ohrožení své bezpečnosti.

My, jako Ministerstvo vnitra máme rozdělen ten náš typový plán pro případnou eskalaci krize na Ukrajině do čtyř stupňů, to jsem vám představoval už včera. Dnes jsme přešli do toho prvního stupně, do toho zeleného stupně a z něj budou vycházet veškerá opatření, která budeme aktivovat a která bych vám rád představil po jednání krizového štábu Ministerstva vnitra v 15 hodin na úřadu Ministerstva vnitra, kde představíme i telefonní linku pro pomoc občanům z Ukrajiny.

Představíme tam i web, který s nimi bude komunikovat, adresy, kam se mohou obracet s žádostí o pomoc. A zároveň bych chtěl ubezpečit těch 60 000 Ukrajinců, kteří zde v České republice žijí na nějaký typ krátkodobého pobytu, tak rozhodně, pokud jim to umožní stávající situace, tak jim samozřejmě umožníme, aby v České republice zůstali déle. Budeme jim prodlužovat jejich pobyty na našem území a zároveň se nikdo z nich nemusí obávat, a k tomu bych je chtěl vyzvat, že česká policie bude kontrolovat, zda v tento moment někdo o den o dva překročil povolení k pobytu v České republice.

Tu situaci chápeme. Nemusí dnes nikdo rychle běžet na Ministerstvo vnitra. Je to proces, který bude standardně a řekl bych nadstandardně přívětivě nastaven v těch příštích týdnech, a detailně, jak jsem říkal, budu toto komunikovat v 15 hodin po jednání našeho krizového štábu.

Stejně tak jsme ubezpečili i krajské samosprávy. Hovořil jsem s panem předsedou Asociace krajů, panem hejtmanem Kubou o tom, že samozřejmě i je budeme bezprostředně informovat. Chtěl bych už na zítra svolat právě koordinační schůzku online, koordinační schůzku i se zástupci krajů, případně i samospráv. Děkuji vám.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju, otevírám prostor pro dotazy, Česká televize.

Petr Kozlíček, Česká televize: Dobrý den, pochopil jsem správně, že česká armáda v tuto chvíli tedy nevstupuje do žádného, řekněme, stavu pohotovosti, ať už na území Česka, anebo třeba i pro tu aktivní činnosti v tom východním bloku, jak po tom volalo NATO, že by chtělo po svých členech? To je jeden dotaz, prosím. Potom na pana Lipavského, jestli máte nějaké konkrétní informace o tom reálném počtu lidí, kteří se pokoušejí, myslím teď české občany, kteří se pokoušejí dostat z Ukrajiny sem? Vím, že jste hovořil o těch, kteří jsou informovaní, teda respektive registrovaní v systému Drozd, ale Člověk v tísni třeba informuje o tom, že provádí evakuace, tak jestli máte informace o tomhle? Návazný možná dotaz na pana Rakušana: Jak je to s možností a s kapacitami přijetí uprchlíků, pokud mohu použít toto slovo, z Ukrajiny směrem do Česka a za jakých podmínek by Česko a v jakém množství bylo schopné přijmout? A potom bych poprosil asi všeobecný dotaz, pokud tady není pan ministr Válek, tak zřejmě asi na pana premiéra: Jaké jsou možnosti momentálně českého zdravotnictví? To znamená, budeme aktivovat MEDEVAC, popřípadě jestli třeba budou české nemocnice schopné, řekněme, ošetřit některé lidi z Ukrajiny atd. Děkuju.

Jana Černochová, ministryně obrany: Tak jestli můžu začít, v tuto chvíli probíhaly konzultace podle článku 4 Washingtonské smlouvy, a jak jsem tady říkala, citovala jsem z toho vyjádření, aliančního, které bylo schváleno tzv. tichou procedurou, že v souladu s obranným plánováním na ochranu všech spojenců, že se NAC rozhodl podniknout nezbytné kroky k dalšímu posílení odstrašování a obrany v celé alianci.

Naše opatření jsou a zůstávají preventivní, přiměřená a neeskalační, ale samozřejmě že z toho vyplývá, a nenazývala bych to pohotovost, ale ta příprava, ta má jasný řád a v této přípravě už vlastně jsme od minulého týdne, kdy byl summit třiceti ministrů zemí Severoatlantické smlouvy. Takže tato příprava už dávno probíhá. Ty strategické dokumenty alianční jsou schváleny na všech úrovních a postupujeme přesně krok po kroku podle těchto dokumentů. My se nechováme jako Putin, my dodržujeme mezinárodní právo.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji. Pan ministr Lipavský.

Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí: Já odpovím stručně k otázce českých občanů na Ukrajině. Tak správně jste zmínil, že máme zhruba 150 lidí, kteří jsou evidováni v tom systému Drozd. My víme, že to jsou reálné kontakty. Většinou to jsou lidé, kteří na Ukrajině dlouhodobě žijí, mají tam nějaké rodinné vazby a do současné doby jsme neevidovali jejich nějakou snahu opustit území Ukrajiny. Samozřejmě to se může změnit tím, jak se proměnila bezpečnostní situace a začalo se válčit po ruském vpádu.

Také evidujeme zhruba desítku českých občanů, kteří pracují v rámci monitorovací mise OBSE. Nicméně tato monitorovací mise má vlastní evakuační plány a tito lidé, kteří jsou, formálně vlastně mají smlouvu s Ministerstvem zahraničních věcí, tak jsou evakuováni pomocí těchto plánů s tím, že ministerstvo je průběžně v kontaktu s těmito osobami, zjišťuje, jak se ta evakuace daří, a pokud nastanou nějaké problémy, tak samozřejmě jsme připraveni do toho nějak vstoupit, pomoci. Je to deset lidí, probíhá s nimi komunikace.

A co se týče dalších osob, které se pohybují, tak v tuto chvíli nemám informaci, že by někdo kontaktoval Ministerstvo zahraničních věcí s žádostí o pomoc, čímž neříkám, že se tak neděje, protože to jsou věci, které samozřejmě řeší se na operativní bázi. My jsme uzavřeli zastupitelský úřad v Kyjevě pro tuto chvíli a tu konzulární pomoc poskytujeme ze Lvova, dokud to bude možné.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, pan ministr vnitra.

Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Já jenom rychlá reakce na to. Ty typové plány jsou připraveny i na vysoké tisíce případných uprchlíků, kteří by přišli do České republiky. My nebudeme říkat žádné stropní číslo. My samozřejmě tu situaci sledujeme. V tom zeleném plánu, do kterého teď vstupujeme, zeleném stupni, tak tam se jedná o to, že by především přicházeli lidé, kteří už nějaké zázemí v České republice mají. Třeba už tady mají i vlastní rodiny. Ale samozřejmě, že ty ubytovací kapacity jako takové připravujeme.

Mimochodem včera jsme zveřejnili adresu, na kterou někteří lidé zareagovali, kde se mohli lidé hlásit k tomu, aby nabízeli volné ubytovací kapacity pro případnou migrační vlnu do České republiky. Na tom se samozřejmě pracuje a od určitého momentu by byly aktivovány ty krajské zálohy v rámci i krajského krizového řízení.

Říkat teď maximální číslo by asi ani nebylo vhodné. My prostě očekáváme, jak ta situace může vypadat. Ona může mít mnohý vývoj. Je tady i nějaká branná povinnost, takže je otázkou, zda někteří občané z České republiky se naopak nebudou vracet směrem na Ukrajinu. Na druhou stranu my jsme připraveni přijmout ženy, děti, rodinné příslušníky a ten vstup do České republiky v jejich případě je jednoduchý. Oni nepotřebují žádný zvláštní pobytový titul, oni mohou přijet se svými platnými cestovními pasy do České republiky a ty další náležitosti už si vyřizovat až na území naší země.

Petr Fiala, předseda vlády: No a k té otázce, která se týkala zdravotnictví. Pan ministr Válek je členem Bezpečnostní rady státu, takže jsme samozřejmě probírali i ty otázky, které se týkají zdravotnické problematiky. Jeden ten aspekt je samozřejmě pomoc Ukrajině přímo na Ukrajině.

My už jsme včera, pan ministr vnitra informoval o MEDEVAC a všech těch věcech, které s tím souvisejí, a dnes jsme se samozřejmě zabývali i tím, zda máme kapacitu, a máme kapacitu, na případnou zdravotnickou pomoc lidem, kteří by třeba přicházeli k nám a bylo by potřeba je nějakým způsobem léčit. A současně taky, a to není nepodstatný aspekt, pokud bychom čelili nějaké uprchlické vlně a byli by to lidé, kteří utíkají proto, že si chtějí zachránit svůj život a jsou v zoufalé situaci, tak musí také probíhat to jejich přijetí včetně nějakého zdravotního prověření co nejrychleji, co nejsnadněji a co nejlépe. I na to je zdravotnictví připraveno.

Jinak obecně mi ještě dovolte poznamenat ke všem těm otázkám: Jsme v situaci, která je úplně mimořádná. Nedaleko od nás, a připomínám, že Ukrajina je 300 km od naší hranice, probíhá ozbrojený konflikt. Ta země čelí ruské agresi. Je to něco pro mnoho lidí před pár dny ještě naprosto nepředstavitelného.

A samozřejmě, že státy Evropské unie, ale taky Severoatlantické aliance, musejí dělat všechno pro to, aby chránily svoje území a byly připraveny na všechny možné varianty eskalace toho konfliktu. A to se taky děje. Ty kroky jdou postupně. Jsme v intenzivním dialogu s našimi partnery. Informovali jsme vás o některých jednáních, která probíhají a která budou probíhat, a podle toho se budou dělat ty další kroky.

Není potřeba strašit občany. Česká republika je připravena. Jsme součástí NATO, Severoatlantické aliance a Evropské unie, což nám zajišťuje naši bezpečnost, a budeme ve spolupráci s našimi spojenci dělat všechno pro to, aby ani eskalace konfliktu neohrozila bezpečnost občanů České republiky.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, rozhlas.

Zdeňka Trachtová, Český rozhlas: Dobrý den, pane premiére. Vy jste zmínil, že Česko odvolává souhlas s provozem konzulátu v Karlových Varech a Brně. Ráda bych se zeptala, co to konkrétně znamená, budou zaměstnanci těchto konzulátů vyhoštěni? A druhá otázka na paní ministryni obrany. Omlouvám se, jestli mi to uniklo, ale kolik má Česko k dispozici lidí pro ty síly rychlého nasazení a jaké to jsou případně jednotky? Děkuji.

Jana Černochová, ministryně obrany: Jestli můžu odpovědět na tu druhou část, je to 400 vojáků z brigády rychlého nasazení a 180 chemiků v rámci sil velmi rychlé reakce. V tuto chvíli. Samozřejmě, že pokud budou další požadavky, tak můžeme se snažit vyjít vstříc i třeba někým dalším nad rámce toho, co vlastně už teď máme, a je to schváleno vlastně v těch strategických plánech, jak jsem to tady říkala vašemu kolegovi.

Petr Fiala, předseda vlády: Ano, odpověď na první otázku je ano. My skutečně odvoláváme souhlas s provozem konzulátu Ruské federace v Karlových Varech a v Brně a to samozřejmě znamená to, že ti diplomaté už nejsou na území České republiky potřeba. A současně pozastavujeme, to je k tomu taky potřeba k tomu dodat, provoz našich konzulátů v Petrohradě a Jekatěrinburgu.

Je to krok, který má samozřejmě velmi konkrétní význam a dopad na kontakty mezi oběma zeměmi, ale je to taky krok, který má i symbolický význam. Ukazuje jasně postoj české vlády a postoj českého státu a je to reakce na ruskou agresivní politiku.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, David Polák.

David Polák, Blesk: Já bych se zeptal na pana ministra: Bylo ve hře i vyhoštění ruského diplomata? Protože jste říkal dopoledne, že vám ruský velvyslanec lhal. Potom bych se zeptal paní ministryně: Bude posilovat česká armáda nějak Generální konzulát ve Lvově, případně jeho bezpečnost? Na pana premiéra bych se rád zeptal, s čím jede na ten evropský summit, s jakými tvrdšími sankcemi a jestli na tom seznamu sankcí bude i jméno Vladimira Putina případně?

Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí: Já si dovolím začít odpovídat. Co se týče dalších kroků, tak ty oznámíme v momentě, kdy nastanou. Obecně budeme pracovat na tom, abychom omezili ruskou zpravodajskou činnost, jejich tajných služeb na území Evropské unie, tedy i České republiky.

Jana Černochová, ministryně obrany: Odpověď na vaši otázku mně, tak ano, k tomu posílení už došlo.

Petr Fiala, předseda vlády: Pokud jde o sankce, tak ten balík těch tvrdých sankcí se připravuje, respektive rámcově je připraven. Povedou se jednání na příslušných úrovních ještě během dne. Předpokládám, že na jednání Evropské rady bychom měli dospět k rámcovému souhlasu s tímto balíkem sankcí.

Nebudu se vyjadřovat, ani nemohu v tuto chvíli, o těch podrobnostech, ale jsou to sankce, které by měly velmi tvrdě zasáhnout Rusko jak po stránce finanční, tak po stránce ekonomické. Ale je potřeba ještě dosáhnout té shody a přesné podoby těch sankcí, aby ten dopad byl opravdu takový, jak si od toho slibujeme.

A pokud jde o pozici české vlády a mandát, se kterým tam pojedu, tak ten je jasný. My jsme přesvědčeni, že t sankce mají být co nejtvrdší, co nejrozhodnější a v tomto smyslu budu i vystupovat na jednání Evropské rady.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju. Prima CNN.

Jan Socha, CNN Prima NEWS: Já bych se vás zeptal, pane premiére, vy jste říkal, že jste připraveni na případné výpadky surovin. Tak máte už třeba ten signál, že by k tomu skutečně mohlo v následujících dnech dojít, případně, jak by to tedy fungovalo v praxi? Protože na rozdíl třeba od ropy, tak stát nemá vlastní zásoby plynu. Ty mají soukromé sopečnosti. Děkuju.

Petr Fiala, předseda vlády: Nemáme signály, to je důležité. V tuto chvíli opravdu nemáme významné signály o tom, že by ty výpadky měly nastat, ani signály k nějakému významnému snížení těch dodávek. Na druhé straně by bylo nezodpovědné s tím nepočítat. Tu situaci konzultujeme samozřejmě se státními podniky MERO a ČEPRO. V případě té ropy je to o něco jednodušší, protože tady jsou skutečně reálné zásoby ropy na 94 dnů.

V případě toho plynu máte pravdu, že ty zásobníky nejsou státní. Nicméně máme představu o těch zásobách, víme také, že ti obchodníci mají povinnost mít zásoby na 30 dní. Jsme schopni jaksi garantovat, nebo to víme, že ty zásoby tady jsou. Nahrává nám trošku, to je taky potřeba přiznat, to, že ta zima není tak tuhá a ta spotřeba energie není tak vysoká, jak by to třeba mohlo v únoru jiného roku být. To je pozitivní z tohoto hlediska.

A jsme samozřejmě připraveni v dohodě s dalšími státy Evropské unie v případě, že by došlo skutečně k omezení nebo výraznému oslabení těch dodávek nebo jejich zastavení, tak se snažit to nahradit jinými zdroji nebo zdroji z energetických surovin z jiných zemí. Ať už jde o zkapalněný plyn nebo další podobné věci.

Chci jenom všechny zase ujistit: Jsme teď v situaci, že dodávky nekončí, nejsou ani významně omezovány a máme zásoby, které nám umožní si s tou situací poradit. 

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju. Seznam Zprávy, Aktuálně a pak CNN.

Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy: Dobrý den, já mám dotaz asi jeden na pana ministra vnitra. Vy jste už avizoval, že v případě žádosti Slovenska by mohl odjet policejní kontingent, tak jestli už o to Slováci požádali? Protože podle zahraničních novinářů se třeba v Užhorodu na hranici se Slovenskem už tvoří dlouhé kolony. Tak jestli to vnímáte, že ta situace na hranicích už začíná být vážná? Děkuji.

Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: My jsme se dnes měli ve formátu V4 setkat v Budapešti. To bohužel odpadlo, vrátil jsem se na Bezpečnostní radu státu, ale před mým odjezdem jsem telefonoval se slovenským panem ministrem vnitra. Ten ještě dnes tu žádost neformuloval, nicméně jsme si slíbili, že si dnes ve večerních hodinách ještě jeden pracovní telefonát uděláme, aby mě informoval právě o tom, jak z jeho pohledu situace na té slovensko-ukrajinské hranici vypadá.

A samozřejmě my nemluvíme do větru, takže pokud by ta žádost vyslovena byla, tak my i v těch dobách, kdy ta krize tady reálně je, jsme připraveni této žádosti dostát. Konzultoval jsem to i s policejním prezidiem. Ale ještě jednou opakuju pro jasnost mého sdělení, zatím tato žádost ze slovenské strany nepadla.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, Radek Bartoníček.  

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Díky za dotaz. První bych se zeptal pana ministra vnitra: Pane ministře, poskytnete ještě konkrétnější informace, jak ta pomoc uprchlíkům bude vypadat zcela konkrétně? Protože mám pocit, že toto zatím chybí, možná po tom jednání ve tři hodiny. Pana premiéra a paní ministryně obrany: Vojenská pomoc, ano, ne? Vojenský obranný průmysl, český, říká: Jsme připraveni poskytnout zbraně, munici. Ukrajinský velvyslanec říká: Přivítali bychom to. V médiích se objevila informace, že nějaká munice zůstává v českých skladech, nebyla dodána na Ukrajinu. A poslední dotaz, dezinformace. Pane premiére, nepochybně vaše vláda se snaží bojovat proti dezinformacím, ale když jsem se o to zajímal, říkají ti lidé, kteří se tomu věnují, chtělo by to více lidí, více sil. Dáte je? Děkuju.

Petr Fiala, předseda vlády: Dezinformace je mimořádně důležité téma. Děkuju za tu otázku. Česká republika není vystavena jenom kyberútokům, a to je taky potřeba vnímat a vědět a i tím se zabýváme, ale Česká republika je taky vystavena opakovaným dezinformačním útokům.

Není nám to lhostejné. My jsme připravovali program systematického boje proti dezinformacím. Máme už velké aktivity na jednotlivých ministerstvech – Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany má programy, které už se tam nějakou dobu připravují.

Mou ambicí je, abychom to koordinovali. Uvažuji nebo uvažoval jsem o zřízení zmocněnce pro média a boj s dezinformacemi při Úřadu vlády, který by právě koordinoval jednotlivé aktivity na rezortech. Když říkám uvažoval jsem, teď jsem rozhodnut, že takovou pozici musíme mít a budu se snažit, abychom co nejdříve na vládě její zřízení schválili. A budeme dělat všechno pro to, abychom s dezinformacemi bojovali razantněji a důsledněji. I dnes o tom byla řeč na Bezpečnostní radě státu.

Jana Černochová, ministryně obrany: Za rezort Ministerstva obrany vám mohu garantovat, že ihned po podpisu smlouvy mezi Českou republikou a ukrajinskou stranou, byla munice k dispozici. Došlo tam k nějakému zádrhelu nikoliv na naší straně. Dnes mám jednání s panem velvyslancem Ukrajiny a předpokládám, že tedy on mi řekne, co bylo z hlediska jejich strany tím důvodem. Rozhodně není problém na straně České republiky.

K tomu vašemu druhému dotazu. Tady nic nebrání tomu, aby české zbrojařské firmy dál dodávaly v souladu se všemi předpisy další prostě zbraně, munici, vojenský materiál na Ukrajinu. Mimochodem Česká republika v rámci celé Evropské unie je druhou zemí s největším právě podílem firem, které pomáhají, samozřejmě i za finanční prostředky, je to normální obchod, tak pomáhají Ukrajině. Takže toto běží a nemyslím si, že by v tomto ohledu Ministerstvo průmyslu a obchodu, který je vlastně společně s Ministerstvem zahraničních věcí, takže by v tom dělalo nějaké komplikace. Naopak.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Dovolte mi ještě doplňující dotaz: Jste příznivcem toho, aby se dodávaly zbraně? Vy jste taková ostrá žena, v dobrém slova smyslu… Jste toho příznivcem?

Jana Černochová, ministryně obrany: Pane Bartoníčku, pokud bych toho nebyla příznivcem, tak nenavrhnu vládě, abychom jako vláda darovali Ukrajině přes 4 000 dělostřelecké munice ráže 152. A pokud bude v budoucnu nějaká další potřeba, tak jsme připraveni o tom dále jednat a budu o tom dneska jednat i s panem velvyslancem.

Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Ještě rychlá odpověď na dotaz konkrétní uprchlická pomoc. Já bych především chtěl říci, důležitý je ten plán. Ten plán máme. Jakýsi klid v tom postupu než teď nějaké unáhlené, rychlé reakce. My poskytneme dnes na té naší tiskové konferenci přesný informační servis všem těm, kteří pomoc potřebují. A samozřejmě na základě toho reálného počtu lidí, kteří budou mít zájem o tu pomoc, budeme reagovat. Takže ta příprava a ten plán je skutečně hotov, budeme o tom dnes informovat.

Jana Černochová, ministryně obrany: Jestli ještě dovolíte, abychom tady jenom necinkali těmi zbraněmi. My jsme kromě té smlouvy o darování dělostřelecké munice uzavřeli v ten samý okamžik za vládu České republiky s ukrajinskou stranou i dohodu, smlouvu o možné hospitalizaci příslušníků ukrajinských ozbrojených sil. A tehdy před tím měsícem jsme si možná ani nemysleli, jak aktuální to bude, protože tehdy jsme všichni doufali, že se ten konflikt vyřeší diplomatickou cestou.

Takže není to o tom, že bychom pouze byli nějakými lidmi, kteří dávají pouze ten nástroj k tomu, aby se mohl někdo bránit, ale máme i další formy pomoci. Od těch humanitárních, o kterých tady hovořili moji kolegové, po tuto. A máme i ta vojenská zařízení, která jsou připravena tuto pomoc poskytovat.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju, prosím, poslední krátký dotaz CNN.  

Dáša Šamanová, CNN Prima News: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, jestli je ve hře, že by Česko nebo země Evropské unie poslaly své vojáky na Ukrajinu, nebo jestli by to naopak vedlo k eskalaci konfliktu? Děkuji.

Jana Černochová, ministryně obrany: V tuto chvíli na žádném z těch summitů, které probíhaly minulý týden, nebo respektive jednání ministrů obrany, takovýto požadavek nezazněl. Diskutovali jsme tam vlastně i se zástupci Ukrajiny, Gruzie. V tuto chvíli není nic takového zatím na stole, a pokud bychom se k tomu měli vyjadřovat, tak budeme zase se k tomu vyjadřovat jako zástupci Severoatlantické aliance ve shodě.

Nemyslím si, že by tady se tvořily nějaké ad hoc koalice, které by tam vysílaly vojáky. Jsme Severoatlantická aliance. Vlastně i to naše hlasování, ty způsoby projednávání bodů, ty jsou o jednotě a vždycky tam musí být soulad celé třicítky. Takže tady skutečně toto není teď na pořadu dne.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Já děkuji, to je pro dnešek všechno. Tiskovou konferenci končím, děkujeme vám za pozornost, přeji pěkný zbytek dne. Na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X