Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

20. 12. 2006 16:22

Tisková konference po jednání vlády ve středu 20. 12. 2006

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Dobrý den, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. Vítám zde dnes vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase, kterému tímto předávám slovo.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s některými body, které dnes projednávala vláda ČR. Mezi ty důležité body, které považuji za nutné zmínit, je schválení návrhu ministra práce a sociálních věcí, kterým vláda vzala zpět svůj návrh novely zákoníku práce, kterým se o rok posunovala účinnost tohoto nového zákoníku práce. Vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna, zablokovaná hlasy sociálních demokratů a komunistů, neschválila vhodné zkrácení termínu tak, aby tento návrh mohl být přijat do konce letošního roku, tak jeho projednávání po 1. lednu ztrácí jakoukoliv logiku a jakýkoliv smysl, tzn. vláda bere tento svůj návrh, kterým měla být o rok odložena účinnost zákoníku práce, zpět, aby nevznikal stav právní nejistoty. Z dalších důležitých bodů, které považuji za nutné zmínit, je, že vláda schválila záměr sloučit orgány daňové a celní správy a postupně slučovat systémy výběru daní a veřejnoprávního pojištění, tzn. postupně se vydat cestou k vytváření pouze jednoho výběrního místa, kam by občané, a především podnikatelské subjekty, směřovali veškeré své daňové a odvodové povinnosti. Dalším důležitým bodem je schválení záměru, na základě kterého by Česká republika převzala od října roku 2008 vedoucí roli v provinčním rekonstrukčním týmu v Afghánistánu, v jedné ze severoafghánských provincií, na základě které bychom se stali tzv. leading nation, čili vedoucím národem po Maďarsku, a bylo by to také převzetí většího dílu zodpovědnosti v této afghánské misi. Tolik možná zmínění tří bodů, které považujeme za důležité a jsme samozřejmě připraveni zodpovídat vaše dotazy.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Čas na vaše dotazy, prosím. Jsou, nejsou? Jeden vidím.

Redaktor Kňourek, ČTK: Dobrý den. Chci se zeptat, zda-li vláda navýší peníze kladenskému regionu na zahlazení stop po hornické činnosti. Děkuji.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Ano, vláda došla k závěru, že vzhledem k tomu, že připravovaná objednávka je vyšší, než vyčleněné finanční prostředky, tak zhruba o 250 milionů Kč, tzn. o tu nezbytnou částku, navýšila finanční prostředky, které budou sloužit na zmírnění dopadu těžby uhlí na Kladensku a tedy především k odstranění ekologických zátěží a zalesňování odvalů. Nakonec se ukázalo, že tyto kroky stojí více, než se předpokládalo, než bylo vyčleněno, tzn. že byla uvolněna další čtvrtmiliarda korun.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji, další dotaz. ČTK, pan Vavrušák.

Jan Vavrušák, ČTK: Pane ministře, zajímalo by mě, jaké vláda zaujala stanovisko k bodu číslo 3, to je návrh nařízení vlády ohledně obcí a vyplácení příspěvků na bydlení vojákům a poté poslanecký návrh, týkající se dotací pro péči o veterány. Děkuji.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Vláda schválila návrh nařízení, tzn. aby zůstal celkový současný objem uvažovaného příplatku na bydlení, tak snížila ty koeficienty, protože přece jenom došlo k mírnému nárůstu nominální minimální mzdy. Takže, tento návrh nařízení byl schválen s tím, že se vláda shodla na tom, že je nezbytné tento systém změnit, tzn. nevázat nadále příplatek na bydlení u vojáků z povolání na jakoukoliv částku, která se valorizuje, např. minimální mzdu, ale vázat ji na aktuální cenovou mapu jednotlivých posádek a reálné ceny bydlení, které tam jsou. To znamená, že to bude vyžadovat legislativní systémovou změnu. V tuto chvíli vláda pouze reagovala na to mírné navýšení minimální mzdy úpravou těch koeficientů tak, aby nedošlo k nárůstu mandatorních výdajů. Dále jste se ptal na zákon o válečných veteránech. Jedná se o poslanecký návrh zákona, který má umožnit, aby válečným veteránům bylo možné udělit příspěvek na lázně, což doposud toto právo měli, ale novým zákonem o sociálních službách to ze zákona vypadlo, díky tomu, jak ten zákon připravila minulá vláda, to chci zdůraznit. My samozřejmě tento poslanecký návrh zákona podporujeme, doporučili jsme ho ke schválení. Nicméně, je skutečností, že vzhledem k termínu jeho podání je vyloučeno, aby mohl platit od 1. ledna. To znamená, že tam bude určitá legisvakance mezi právním stavem, který vznikne 1. ledna a dobou, než bude, a já předpokládám velmi rychle, tento poslanecký návrh zákona přijat.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji, další dotaz. Pokud nejsou dotazy, děkuji a pěkný den.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Pokud nejsou dotazy, tak bych vám chtěl všem popřát, dámy a pánové, požehnané Vánoce a hodně osobních i rodinných úspěchů v příštím roce. Ať se vám daří. Nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X