Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

27. 7. 2009 17:22

Tisková konference po jednání vlády se Svazem měst a obcí, 27. července 2009

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych na této tiskové konferenci přivítal předsedu vlády Jana Fischera a předsedu Svazu měst a obcí Oldřicha Vlasáka, protože právě čtvrté jednání se Svazem měst a obcí ČR bylo jedním z dnešních klíčových bodů zasedání vlády ČR. O úvodní slovo požádám pana premiéra.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, já vám přeji hezké odpoledne. To je první díl dnešních zpráv ze schůze vlády, další obdržíte v čase, který vám Roman Prorok sdělí později. K setkání se zástupci Svazu města a obcí v čele s jeho předsedou panem Vlasákem bych chtěl konstatovat, že já považuji to jednání za velmi produktivní, velmi plodné, v jistém smyslu i hladké. S dobře připravenou agendou, která obsahovala 12 bodů, možná stojí za to říci, že tato vláda deklarovala, že bude vládou komunikativní, není to naše první setkání, já jsem se s některými ministry účastnil už sněmu před časem v Karlových varech, čili tento typ komunikace velmi vítáme. Sešli jsme se za dvou okolností zevní povahy. Zaprvé se o řadě věcí bavíme s tím, že musíme respektovat současnou ekonomickou realitu, tedy hospodářskou recesi a není tajemstvím, že predikce přináší chmurnější pohled na vývoj české ekonomiky jak v roce letošním, tak v roce příštím. Jakkoliv můžeme tu recesi nějak brát jako virtuální záležitost, tak bohužel, pokud jde o výpadky příjmu veřejných financí i co se týká měst a obcí, tak je to již viditelné a města a obce zasahující. Druhou okolností je to, že jsme museli při těch jednáních vycházet z toho, že mandát vlády je časově omezený a není zde prostor pro vyvinutí legislativních iniciativ, které by byly velmi užitečné, nicméně to chápeme tak, že v řadě případů to bude vzkaz těm dalším vládám s doporučením jak postupovat i při přípravě legislativních předloh. Já myslím, že nejzávažnějším výstupem z našeho jednání, že jsme s dohodli na textu memoranda o spolupráci při řešení dopadů finanční a hospodářské krize. Je to dokument, který aspiruje na to, aby byl sestaven do roku 2010, takže je to poměrně krátkodobý dokument, neaspirujeme na nějaké memorandum nebo dohodu, která by směřovala někam do vzdálené budoucnosti, o to je to memorandum konkrétnější. Shodli jsme se, na textu se ještě pracuje, protože jsme ho projednali velmi náročně při tom jednání a bude k dispozici okolo čtvrté hodiny, kdy hodláme představit některé body ze standardní schůze vlády. To jsem velice rád, že jsme přenesli tu spolupráci na konkrétní rovinu kontrolovatelných vzájemných závazků. Velmi intenzivně jsme hovořili o přípravě státního rozpočtu na příští rok a o okolnostech, které ho provázejí. Nemohli jsme se vyhnout při jednání debatě o rozpočtovém určení daní. Vláda jakkoliv si je vědoma že věcně s těmi požadavky, že je považuje za rozumné a věcné, tak na druhé straně to bude až na vládě příští, aby vtělila do novelizace příslušných zákonů. Mluvili jsme o PPP projektech o bezúplatném nabývání státního majetku obcemi. Dotkli jsme i restituce církevního majetku, ta Svaz měst a obcí považuje za dobré a účelné se k té věci vrátit. Mluvili jsme o herním zákonu a dopadu na život lidí a nakonec, ale nikoliv v nejmenším jsme s zabývali otázkami boje s extremismem, strategií řešení předluženosti sociálně vyloučených obyvatel a integrace a konečně i otázkou tzv. veřejně prospěšné služby. Zvláště ty poslední tři body, tam považuji za vyznanou spolupráci měst a obcí, protože tyto jevy probíhají někde, někoho se dotýkají, je potřeba zasahovat na té lokální úrovni, ale způsobem nějak celostátně koordinovaným, čili tady je boj s extremismem a tak dále. Tato témata jsme se shodli, vyžadují těsnou a trvalou spolupráci. Čili, kdybych procházel těmi 12 body v detailech, tak to není tiskovka, ale je to něco co by se blížilo přednášce, takže já nepůjdu do detailů, čekám dotazy. Celkově hodnotím to jednání jako velmi úspěšné, velmi věcné, otevřené a klidné a jsem velice rád, že jsme dospěli k tomu tvaru memoranda na nejbližší období. Děkuji za pozornost.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Já bych poprosil o zhodnocení dnešního jednání předsedu Svazu měst a obcí Oldřicha Vlasáka.

Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí: Děkuji za slovo, pane premiére, dámy a pánové. Já vnímám dnešní setkání jako pokračování spolupráce a partnerství mez vládou a samosprávami. Je to velmi důležité, zvláště v tomto těžkém období krize, kdy všichni musíme šetřit a myslím si, že to co potřebujeme nejvíce je vzájemná informovanost a provázanost jednotlivých opatření. Málo se ví, že municipality jako takové jsou jedním z největších investorů a jestli je chceme do budoucna něco zajistit, tak je to tok jednotlivých financí, pokračování výstavby, protože tak udržíme zaměstnanost a k tomu řešíme spoustu dalších problémů. Já jsem v úvodu dnešního jednání také velmi poděkoval vládě ať této či té předchozí za velmi dobrou spolupráci při přípravě předsednictví, kdy jsme jako Svaz měst a obcí spolu s francouzskou asociací a švédskou připravili některé své priority, které byly zahrnuty do programu jednání a ta spolupráce pokračuje dál. Jak řekl pan premiér, hlavním bodem bylo přijetí toho memoranda, kde je mnoho bodů, které jsme následně potom probírali v těch jednotlivých diskusích. Vše směřuje k tomu, aby samosprávy nebyly zatěžovány další byrokracií. Aby byl zajištěn určitý přísun peněz, třeba pro dofinancování projektů. Ten kohout z evropských fondů je otevřen a to co bychom si přáli nejméně je, aby z naší strany tam byly překážky. Chceme odložit případné novely zákonů, které by nesly na municipality další agendy, poplatky. To si myslím, že by mělo rozhodnout až to další období a celkově mám z tohoto jednání velmi dobrý dojem. těch 12 bodů, které jsme projednali, já bych vypíchl jeden, který se týká právě té výstavby a týká se bezúplatného nabývání státního majetku obcemi, řešení restitucí, pozemkové úpravy atak dále. To je věc, která brzdí rozvoj obcí a měst. Rozpočtové určení daní na příští rok, jsme rád, že zaznělo potvrzení příslibu dorovnání toho propadu v rozpočtovém určení daní pro obce, zhruba kolem 5000 obyvatel, kdy návrhu rozpočtu jsou připraveny 2 miliardy korun na toto dorovnání, další 2 jsou v rezervě na případné další úpravy. Vnímám to jako velmi dobrou snahu k tomu, aby obce jako takové nedoplácely na služby, které vykonávají pro stát. pro vaši informaci, na základě studie, kterou zpracovali VŠ v čele s VŠE v Praze, ukazuje se, že některé obce doplácejí na tyto služby až 70 %, což je pro nás nepřijatelné a tento způsob to tedy řeší. Další bod pan premiér zmínil, pakliže vás budou zajímat, tak asi odpovíme přímo v dotazech. Děkuji za pozornost.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Ještě jedna věc, jsme se jí dotkli velmi okrajově, já se omlouvám. Je to velice důležité, je to debata o tom, jak zajistit schopnost této země lépe čerpat evropské prostředky v situaci, kdy my každou tu českou korunu musíme obracet, jsme velmi restriktivní a nelze dopustit to, aby ochablo tempo či způsob jak se dostávat k mimorozpočtovým penězům, zajistit dobré dofinancování, lepší centrální koordinaci, zbavit se všech byrokratických procedur, které jsme si napáchali tady ne v Bruselu. Váda se tím bude systematicky zabývat. Plánuje se tam materiál hned po vládních prázdninách. Spolupráce se Svazem měst a obcí i Asociací krajů je nesmírně významná. Prostě schopnost vtáhnout do ekonomiky další peníze než ty z českého státního rozpočtu.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, takže teď prosím vaše otázky.

ČT: Já mám konkrétní dotaz, ještě před jednáním se mluvilo o tom, že obce by chtěly nějaké životní minimum na občana, aby nedoplácely a udržely chod obce. Mluvilo se i o tom, že propad v příjmech obcí bude letos 20 miliard. Jakým způsobme se vláda postavila k těmto věcem?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: My jsme nemluvili o tom případu toho životního minima,to je jedna ze součástí částí problémů, kde jsme si informace něco nevyměňovali. Ten výpadek minimálně v tomto rozsahu lze skutečně očekávat. My si tu reakci hledáme, nemáme jí hned k dispozici, nicméně i tady bychom ve spolupráci se svazem měst a obcí chtěli přijít k přijatelnému řešení, které by financování obcí nepoložilo, ale má za úkol v této věci jednat.

Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí: Možná to co jste měla na mysli je právě ten propad obcí kolem 5000 obyvatel, kdy podle nás ta minimální by měla být zhruba 7800 korun na obyvatele, to je asi ten strop. Jak jsme řekl, vývoj je v tomto smyslu pozitivní a v rozpočtu na příští rok tyto peníze jsou.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji.

Alois Janák, Syndikát nezávislých novinářů: Já bych měl vážnou připomínku k práci pana Kocába, protože vůbec se nestará o dodržování lidských práv důchodců, jeho jen zajímají problémové skupiny. Před půl rokem jsem tu schválně byl na tiskové konferenci, předal jsem mu materiály, že majitel bytu a to se nejedná jen o mne, to se stává hodně lidem, mně chce vystěhovat, protože odmítám platit jen to, co je podle vyhlášky a ne podle toho co on si vymýšlí. Pan Kocáb nic nevyřešil, jediné, co jsem dostal bylo, že to bylo předáno komisi ve vládě a jinak se stará, nevím co mám dělat, jestli mám jako squateři vylézt na střechu a vyhrožovat, že skočím nebo jestli mám zablokovat nějakou magistrálu. Když jsme před časem organizoval…

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, položte dotaz, tohle je tisková konference.

Alois Janák, Syndikát nezávislých novinářů: Já jsem chtěl upozornit, ať se vláda postará o to, ať se dodržují lidská práva seniorů, kteří jsou tu potlačováni a nikdo se s nimi nebaví. Protože jestliže jsem udělal demonstraci důchodců, tak jsem byl zavolaný na policajty, kde mne důrazně upozorňovali, ať se nepokouším blokovat silnici a provoz a přitom tady projde squaterům, že tu zablokují magistrálu.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji vám za váš názor, v tuto chvíli bych poprosil dalšího novináře o otázky. Děkuji.

ČTK: Vy jste tu zmínil ten extremismus, jakým konkrétním způsobem tedy chcete s ním něco dělat?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: My jsme s dohodli na tom, že ministr vnitra informoval o té represivní části i posílení policejního aparátu v obcích, kde ta situace byla a může být výbušná. Ministr Kocáb informoval o tom, že bude předkládat materiál, který se týká koncepce sociálního začleňování, v září či říjnu, aby ten materiál byl dobře projednán. Pan ministr Šimerka informoval o svých národních plánech, které jsou v gesci jeho ministerstva. Shodli jsme se na tom, vyměnili jsme si informace, jak daleko je novela shromažďovacího zákona, která nám dává lepší možnosti městům a obcím při ohlašování těch shromáždění možnosti vůči nim zaujmout nějaké stanovisko. Informovali jsme se o tom, že jde o to, abychom v městech a obcích uměli vytvářet pracovní příležitosti a některé ty skupiny kterých se to týká, včetně romské komunity, umět je zapojit do pracovního procesu, který potupně vede k deghettoizaci měst a obcí a tak dál. Mluvili jsme o celé té paletě instrumentů ,které máme k dispozici pohotově, ale které nebudou působit tak, že ani jedna strana se nedomnívá, že tu uděláme jedno jednání, tak že za 14 dní bude v této zemi dobře a extremismus bude vymícen a sociální exkluze komunit bude vyřešena. Jsou to věci na delší trať, přesahuje to mandát této vlády, to je realita. Shodli jsme se na tom, že bez spolupráce s jednotlivými obcemi je to nemyslitelné.

Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí: Já bych jen doplnil, že ta novela zákona, kterou připravil pan ministr Kocáb prošla sněmovnou, prošla Senátem a čeká na podpis u pana prezidenta a v podstatě by umožnila obcím mít dva tři pracovní dny pro zkoumání té žádosti, což je pro nás dostatečná doba. Na druhou stranu bychom byli rádi, aby ta šestiměsíční lhůta toho povolení neblokovala to veřejné prostranství, čili i toto by mělo být nějak vyřešeno. Jak řekl pan premiér, mělo by dojít v problematických částech k posílení policejních sborů a padlo tu, že v poslední době zvláště s Policií ČR probíhá na velmi dobré úrovni, bavili jsme se i o městských kamerových systémech. Padla tu i otázka zaměstnávání. My jako členové samosprávy vnímáme, že je velmi důležité nabídnout práci, aby Ti lidé neztratili návyky, aby měli určitý režim a aby veřejné práce je zvýhodňovali potom při pobírání sociálních dávek. Prostě musí tam být určitá pobídka, aby ten , kdo chce pracovat, aby mu to bylo umožněno a aby ten, kdo pracovat nechce, aby z toho neměl nějaké výhody.

Televize Nova: Já bych měl dotaz na pana předsedu, ráno když členové přicházeli na jednání s vládou, tak tvrdili, že jsou stovky obcí, které se topí v problémech, nejsou schopny opravovat školy, nejsou schopny dále splácet úvěry a pokračovat v investicích a podobně. Když jsme se pídili po konkrétních městech a problémech, nikdo z nich nebyl schopen odpovědět o jaké město či obec jde. Znáte vy nějakou takovou obec? Nebo je to jen vaše uměle vytvořený problém?

Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí: Já osobně bych takovouto informaci nepodal. Já vám mohu říci, že i podle zprávy ministra financí obce v posledních letech hospodařili velmi dobře a zodpovědně, vytvořily si rezervy, které se jim teď budou hodit právě v této krizové situaci. To neznamená, že každý z těch starostů počítal s tímto vývojem jako takovým. Jestli v těch rozpočtech nebude mínus 20 miliard, ale 30 miliard, tak se to dotkne každé obce, ale každý správný starosta potřebuje prognózu a potom rozpočet.Ano, dotkne se to i služeb, které obce jako takové poskytují, ale že bych měl informaci, že by některá obec kolabovala jako taková, tuto informaci nemám a dnešním tématem bylo, jak pomoci obcím třeba kofinancování projektů, které pokračují. Nemám tyto informace, samozřejmě, jsou stížnosti, jsou různá avíza, ale nejsem schopen vám tu konkrétní jméno říci. Ono se toho dotkal již předchozí vláda, kdy došlo k posílení fondů Českomoravské záruční a rozvojové banky, která částečně financuje některé ty projekty jako takové. Je to zmírnění podmínek, je to zajištění dofinancování či předfinancování projektů, i když částečně ty podmínky již změnila Evropská komise a částečně již i naše orgány jako takové. To je tato pomoc, oblast poradenství a dalších prostředků uvolněných do sociální oblasti.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, další dotaz. Buďte tak laskaví, hlaste se i v průběhu odpovědí.

HN: pane předsedo, já bych se zeptal jinak. Kterých obcí se ten výpadek 20 miliard dotýká nejvíce? Malá města, velká města, malé vesnice? Kdo doplácí na krizi nejvíce?

Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí: Odpověď je jednoznačná. Jsme závislí na sdílených daních jako takových, ty daně, které obce vyberou jsou odevzdány do státního rozpočtu a zpětně jsou přerozděleny podle určitých kriterií, to hlavní je počet obyvatel. Toto se nedá přesně specifikovat. Doplatí na to velké i malé obce.

Radiožurnál: Já se omlouvám, že můj dotaz směřuje k vládní agendě ne k jednání Svazu měst a obcí s vládou, ale pane premiére, dopoledne vláda schválila tu novelu vodního zákona. Nemohl byste stručně okomentovat co novela přinese podnikatelům?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Vláda tu novelu schválila proto, aby umožnila zlepšit podnikatelské prostředí, protože právě podnikatelům, kteří podnikají v této oblasti je třeba řadu věcí nebyrokratizovat a tak dále. To byl jeden z hlavních důvodů, kromě transpozičních důvodů na EU, tohle byl jeden z interních důvodů, proto ta shoda byla poměrně hladká a zákon prošel bez problémů, byl předkládán s drobnými rozpory, ale to bylo vypořádáno a byl to bod, který neučinil vládě zvláštní potíže. Jinak, pokud jde ještě, vrátím se do té agendy, kterou jsme měli dneska spolu, když dovolíte. Ten stálý problém rozpočtového určení daní. Těžko lze říci na které ty obce to dopadá nejtíživěji, možná, kdybyste mluvili s reprezentanty těch či oněch, tak by vám řekli, že na ně to dopadá nejvíc a že pro ně je to rozpočtové určení daní strašně nespravedlivé. Hledat model, který by byl spravedlivý pro všechny, to je téměř kvadratura kruhu. Vede se učená či méně učená debata řadu let. Stojí za to v té debatě pokračovat a dojít ke způsobu, který by byl pro všechny nejméně nespravedlivý. Více se udělat nedá. Totální spravedlnost nelze dosáhnout. Bavíme se i řadu let o tom, jaké údaje o počtu obyvatel mají být používány a já jako šéf statistické instituce v této zemi jsem vždy preferoval, ale nikdy mi to neprošlo, aby to bylo ministerstvo vnitra a jeho evidence na jehož základě se ty evidence dělají a nikoliv statistiky ČSÚ, protože ty slouží k jiným účelům než je recording počtu obyvatel, který je updatovaný z měsíce na měsíc. To jen taková odbočka do dosavadní profese.

Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí: Já bych jen dodal, že v tomto pana premiéra bych pochválil, protože i my bychom stáli o to, aby ta databáze ministerstva vnitra byla tou určující. Další věc, ono hledat v rozpočtovém určení hledat tu optimální variantu je velmi složité, je to i politická otázka, jak dalece chceme, aby obce a města byla silná jako taková. My se domníváme, že Ty rozpočty, protože se jedná o veřejné rozpočty by měly spolu dýchat, když se daří státu, mělo by se dařit i obcím. Náš návrh říká, že by v tom sdíleném koši měli být i daně ekologické spotřební a tím pádem by to bylo jasně provázáno. To je k diskusím, máme na to pracovní skupinu s ministerstvem financí, chceme zohlednit další kriteria na kterých není shoda, jako je například počet dětí v základních školách v jednotlivých municipalitách. Řešíme to a já osobně jsem rád, že diskuse probíhá na výborné úrovni a že máme k dispozici dobré podklady.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, díky. Poslední dotaz, protože zasedání vlády pokračuje a pan premiér by se měl vrátit. Dobře, takže dva. ČTK a pak sečna kolegyně.

ČTK: Já si to šetřil na konce, protože se to netýká této věci. Máte zítra setkání s panem prezidentem, chtěl jsem se zeptat, o čem budete jednat? Děkuji.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: O tom si dovolíme s panem premiérem informovat až zítra až po té schůzce. Jinak je to standardní, už jsem vám na to odpovídal SMS, je to standardní informativní schůzka premiéra a prezidenta republiky.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Není to nic co dodat, nic výjimečného. Schůzky máme pravidelné, tentokrát jsem obě strany usilovali o to, aby se to uskutečnilo před vládními prázdninami, které jsou v prvních dvou týdnech srpna a než si vyměníme stanoviska na zahraničně-politickou agendu, evropskou agendu, to myslím, že bude v popředí zájmů. Budete po té schůzce spraveni. To je to, co jsem připraven uvést.

Mediafax: Já bych si dovolila odběhnout, ale k vládní agendě. Vláda měla na programu myslím bod číslo 2, jestli byste mohl říci, jak dopadlo jednání k obecně prospěšným společnostem?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Pokud jde o jednání k obecně prospěšným společnostem, my jsme se shodli na tom, že to je velice potřebné a užitečné a jsou některé věci, které jsou velmi zastaralé. Obsahovou debatu ten materiál, který vy znáte, tak žádnou nezaznamenal. My jsem mluvili především o proceduře jak dosáhnout toho, aby efektivně mohl být ten dokument sněmovně projednán. Shodli jsme se na tom, že není účelné prosazovat režim tzv. devadesátky, spíše budeme apelovat na to, aby byl ten materiál projednán, je nerealistické předpokládat, že bude probíhat jen v prvním četní, to by bylo velmi iluzorní k takovéto předloze očekávat a nějak to prosazovat. To by nevyšlo, ale budeme dbát na to, máme ještě schůzku s vedením sněmovny kolem 20. srpna na to, aby se to projednalo. Řekl bych normální procedura je ve zkráceném režimu, tedy první čtení, výbory, druhé čtení a tak dále, o to budeme usilovat. Bylo by dobré to stihnout v tomto mandátu sněmovny a uděláme pro to maximum. Ta devadesátka se nám zdála iluzorní. Obsahově se k tomu materiálu nedebatovalo. Všichni ho považovali za kvalitně připravený a rozumný.

Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí: Já bych chtěl poděkovat za to, že ta schůzka se mohla uskutečnit před vládními prázdninami, protože budou pokračovat práce na přípravách rozpočtu na příští rok a ty naše argumenty bylo třeba zohlednit v této době ne až někdy na podzim.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Já vám děkuji dámy a pánové za vaše otázky také děkuji. Pro vaši informaci, memorandum o spolupráci mezi vládou a Svazem měst a obcí, které se přepisuje oba pánové za malý okamžik podepíší a potom vám bude k dispozici tady v tiskovém sále, kde se znovu uvidíme za dvě hodiny po skončení zasedání vlády. Děkuji za pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání vlády se Svazem měst a obcí, 27. července 2009