Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

2. 3. 2009 15:23

Tisková konference po jednání vlády 2. března 2009

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci po zasedání vlády. Dovolte mi, abych přivítala členy vlády, předsedu vlády pana Mirka Topolánka, místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí pana Petra Nečase, a ministra financí pana Miroslava Kalouska. Pana premiéra poprosím o úvodní slovo.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já, který jsem nebyl na té vládě, tak vás provedu tím, co vláda projednávala. Pokud byste náhodou měli nějaké dotazy k detailům, tak moji kolegové doplní. Z těch věcí, které vláda schválila, je zajímavý zákona o volbách. Stáhl s materiál o místních poplatcích z důvodu, že nebyl přítomen místopředseda Bursík, který je v Bruselu. Z těch poslaneckých návrhů vláda souhlasila s návrhem na změnu jednacího řádu sněmovny, který se týká vázaného mandátu, tzv. pasarely a nesouhlas s tím návrhem velmi účelovým, aby energetickou koncepci státu schvalovala sněmovna. Všechny ostatní materiály byly schváleny. Z těch, které vás budou zajímat, které se týkají vládního protikrizového plánu, byly schváleny všechny tři. Nicméně, u toho insolventního zákona ještě proběhne jednáni, kdy budeme chtít, vysvětlí to ministr nečas, zakomponovat do insolventního zákona některé změny, které se týkají i reflexe na stávkující skláře či protestující a to jsou výplaty mezd v období začínající insolvence případně moratoria a to je myslím z těch bodů, které byly zajímavé, všechno. Nechám na vaše dotazy. Možná jednu věc, kterou jsem chtěl a tiskové konferenci prezentovat a nebude to ani návštěva amerického prezidenta Obamy, který přijede na pozvání českého předsednictví na zasedání evropské 27 do Prahy, neformální setkání s hlavami států a ponese tady určitý evropský projev roku.

Nechci mluvit ani o celé řadě jiných věcí, ale chci se vrátit k proběhnuvšími mistrovství světa v Liberci. V celém tom příběhu a to je to zajímavé, se nehovoří o podstatě, hovoří se, typicky česky, s typickou českou malostí o tom, jak to proběhlo všechno špatně. Já to pokládám za unikátní sportovní akci, největší svého rozsahu v novodobých dějinách, kterou jsme zvládli logisticky. Mohli jsme si přát o nějakou tu medaily víc, ale to nebyl ten hlavní problém. V celém tom příběhu selhaly tři skupiny lidí. Je třeba se na to soustředit a já vás žádám, abyste se soustředili na toto a nikoliv na zástupné problémy. Tou první skupinou lidí je skupina, která vůbec vymyslela celý projekt a umístila ho do míst, kde bylo zcela evidentní, že to bude znamenat výrazné vyvolané investice, přestože v nedalekém Harrachově a Bedřichově jsou sportoviště připravená. Nedovedu si představit, že by se organizovalo MS v severských disciplínách někde jinde v Itálii než ve Val di Fiemme, kde jsou ta sportoviště dlouhodobě připravená. To je první chybné rozhodnutí. Je třeba se ptát, co ta skupina kolem organizátora Kumpošta udělala proto, že to bylo v těchto místech, co byly ty hlavní důvody, proč to bylo lokalizováno právě v Liberci a ne někde jinde. Proč byla podepsána taková smlouva nevýhodná, jaká byla podepsána? Proč veškerá marketingová práva má někdo jiný než český organizátor? Druhá skupina, která selhala byla socialistická vláda, která rozhodla o tom, že se to mistrovství bude konat a alokovala na to částku, která zcela evidentně byla pouze polovinou předpokládaných nákladů na vybudování sportovišť a dalších investic v Liberci. Ptejete se, proč to ta vláda udělala? Ptejte se, proč na to dala málo penez, proč o tom vůbec rozhodla? Třetí skupinou, která selhala, jsou novináři. Ostudné informování o této akci, kterou pokládám za bezprecedentně nejvýznamnější sportovní akcí poslední doby. Po celou tu dobu jak přípravy, tak i konání. Já se ptám, kde je nezávislost a hodnověrnost českých médií v tomto případě? Skupiny, které neselhaly, na tom trvám, je moje vláda, která se dostala k tomuto projektu v situaci, kdy hrozila nebývalá ostuda diplomatická, sportovní, politická i finanční, protože už bylo proinvestováno 800 milionů korun a někde se ztratilo 114 milionů z prvních tranží FIS, které přišly do ČR. V této situaci moje vláda rozhodovala a v této situaci rozhodla správně. Druhá skupina, která neselhala je nepochybně výkonný výbor Kateřiny Neumannové. Já bych jí chtěl veřejně poděkovat za to, co udělala pro záchranu celého mistrovství a proto, že to mistrovství se stalo takovým úspěchem. Mám potřebu toto takto říci, protože ty informace, které jsou v médiích jsou účelové, jsou podjaté a jsou lživé. To bylo do úvodu.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji předsedovi vlády, nyní poprosím místopředsedu vlády pana Petra Nečase.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Dobrý den, dámy a pánové. Vláda dnes projednávala i zákony, které budou součástí Národního protikrizového plánu, který bude projednáván sněmovnou. Těch, které se týkají daňových oblastí a podobně se určitě dotkne pan ministr financí. Já bych konstatoval, že vláda schválila návrh změny zákona o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti na základě kterého bude zavedeno do systému v případě schválení parlamentem sleva na sociálním pojistném. Ta sleva bude mít degresivní charakter. Bude začíná zhruba na částce 630 korun u minimální mzdy a končit na částce, která tvoří 1,15 násobek průměrné mzdy, zhruba na částce 27 000 korun. Abych to uvedl na příkladu, z 15 000 mzdy bude sleva zhruba 400 korun. Toto opatření bude zavedeno do konce roku 2011 jako protikrizové opatření, které je cíleně směřováno především na oblast lidí s podprůměrnou mzdou, spíše s nižší kvalifikací, protože i z hlediska struktury nových nezaměstnaných od prosince loňského roku se ukazuje, že toto je nejvíce postihovaná skupina na pracovním trhu, která navíc za situace, kdy se vrátí ekonomický růst a bude určitá revitalizace jednotlivých odvětví, tak se hůře znovu integruje do trhu práce. Toto opatření by mělo přinést záchranu 50-70 000 pracovních míst. Je to kvalifikovaný odhad ministerstva financí a ministerstva práce. Je tu nezbytné také říci, my korektně to uvádíme, toto opatření povede k dočasnému výpadku příjmů ze sociálního pojištění zhruba ve výši 18 miliard korun. Chtěl bych říci, že je velmi nekorektní a nepravdivá či neznalá námitka části opozice, která říká, že za tyto prostředky, které vypadnou ze státního rozpočtu by šlo udělat spousta jiných užitečných opatření, například zmiňují šrotovné a podobně. Chtěl bych zde zdůraznit, že z této částky 18 miliard korun je zhruba 16 miliard korun pojistné na důchodové zabezpečení. Tedy prostředky, které podle zákona nesmí být použity na nic jiného než na vyplácené důchody. Tento argument pokud zaznívá, je buď směsí neznalosti nebo neinformovanosti nebo rovnou nepravdy.

Dalším opatřením, které schválila vláda je návrh nařízení vlády na základě kterého vláda může svým nařízením podle paragrafu 64 zákona o zaměstnanosti zúžit obsah profesí, které mohou být nabízeny prostřednictvím agentur práce. Vláda přijala příslušné usnesení. Na základě úkolu, který byl uložen ministru práce a sociálních věcí z 9. února, na základě kterého nadále po vstoupení v platnost tohoto vládního nařízení, bude umožněno vykonávat tyto agenturní práce pouze pro profese, kde s požaduje minimálně středoškolské vzdělání s maturitou a další profese dělnického charakteru, které jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení, což jsou profese jako zedníci, tesaři a truhláři, stavební montážníci, instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci etc., proti tomu původnímu návrhu ministerstva práce po dohodě s ministerstvem průmyslu a obchodu byly ještě zařazeny navíc techničtí , zdravotničtí a pedagogičtí pracovníci. Pouze pro tyto profese uvedení v příloze plus pro všechny, kde je požadováno středoškolské vzdělání s maturitou bude nadále povolováno agenturní zaměstnávání, pro ostatní profese nikoliv.

Co se týče novely zákona o insolvenci, my jsme připravili návrh na základě kterého bude umožněno rozšířit ochranu zaměstnanců před insolvencí zaměstnavatele téím, že se změní definice tzv. rozhodného období. Ten dosavadní stav, který plyne z návrhu zákona z roku 2000, který se ukázal jako velmi nedokonalý a který jsme zdědily, umožňoval vyplácet náhradu mzdy úřadem práce pouze těm zaměstnancům v období, které předchází vyhlášení insolvence a konkurzu. My jsme na základě této novely, kterou vláda definitivně i novelou insolvenčního zákona jako celku schválí ve čtvrtek navrhli, aby bylo možné vyplácet tuto náhradu mzdy i v kalendářním měsíci, kdy bylo vyhlášeno moratorium nebo insolvence a ještě další měsíc následující po tomto kalendářním měsíci. Platnost tohoto principu bude vztažena od 1. září roku 2008. Převážná většina požadavků, které vyjadřují pracovníci sklářského, keramického průmyslu by tímto opatřením byla vyřešena bez toho, aby se dělali nějaké mimořádné kroky. Bylo by to vyřešeno touto novelou zákon 118/2000 Sb. Děkuji.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, místopředsedovi vlády a nyní poprosím ministra financí pana Miroslava Kalouska.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Děkuji za slovo, jak již řekl pan premiér, po diskusi jsem stáhl návrh novely zákona o místních poplatcích. Vzhledem k tomu, jak to bylo komunikováno v minulých dnech, zdůrazňuji, že jsem nenavrhoval zvýšení cen za likvidaci odpadu, navrhoval jsem zvýšení horní limitní hranice pro obecní zastupitelstva. Je pak na obecních zastupitelstvech, aby si obecně závaznou vyhláškou tu skutečnou cenu upravily. Místní poplatky jsou 100% příjmy obecních rozpočtů a o jejich výši rozhodují obecní zastupitelstva svou vyhláškou. Vzhledem k tomu, že v řadě obcí už náklady na odvoz odpadu překračují současnou limitní výši, navrhl jsem zvýšení tohoto limitu, ovšem konečná cena v jednotlivých obcích by byla rozhodnutím zastupitelstva. Veřejnost to z některých novinových titulků chápala ne úplně přesně, proto o tom hovořím. Přesto to bylo staženo. Jednak proto, že nebyl přítomen místopředseda Bursík a jednak proto, že vláda vedla živou diskusi o tom, zda toto je právě doba, kdy zvyšovat ty teoreticky možné limity, neboli budeme diskutovat v souvislosti s novelou zákona o rozpočtovém určení daní a se zákonem o odpadech.

Vláda pak schválila avizovanou novelu zákona dani z příjmů, to je ono trojnásobné zrychlení odpisů. Předkládáme parlamentu ke schválení jeden nástroj protikrizového balíčku, aby od platnosti zákona do 30. červan 2010 investice z první odpisové skupiny, která má odpisovou dobu 3 roky byly odepisovány jednorázově a investice z druhé odpisové skupiny, která má odpisovou dobu 5 let, byly odepisovány 24 měsíců a to tak, že první rok 60 % a druhý rok 40 %. Je to plošná investiční pobídka pro všechny, kdo zvažují pořízení nějaké investice ať už počítače, auta nebo jiné techniky, traktoru a tento návrh jim říká, zvažujete-li tuto investici, nabízíme vám teď po tuto omezenou dobu zvýhodněné podmínky. Zdůrazňuji, že je to s oním odkladem, povolením neplatit zálohy pro fyzické i právnické osoby do 5 zaměstnanců. Když jsem slyšel předsedu sdružení malých podnikatelů, který říká, že to není žádná úleva to odpuštění záloh, protože stejně budou muset zaplatit v roce 2010, ale odpuštění záloh jim umožní právě tyto prostředky, rozhodnou-li se, investovat v rámci této investiční pobídky zrychlených opdisů, což ve svém důsledku bude znamenat, že si mohou zoptimalizovat daňovou povinnost v roce 2010 tak, že žádné daně v roce 2010 platit nebudou, protože investovali v roce 2009 a na to jsem jim umožnili kumulovat ty prostředky tím, že nemusí vracet zálohy. Upozorňuji na propojenost těch nástrojů. pEvně doufám, že parlament tento návrh schválí.

Třetím bodem, který předkládal ministr financí byl návrh na rozhodnutí i privatizaci společnost technoexport a vláda dnes vydala rozhodnutí o privatizaci a.s. Technoexport společnosti Chemoprojekt, probíhala dvoukolová veřejná soutěž. Nejvyšší nabídku ve druhém kole předložil Chemoprojekt na 516 720 000 korun. Investiční poradce, který s námi spolupracoval odhadl cenu společnosti na 195-230 milionů korun. Protože toto byla nejvyšší nabídka a převyšovala odhadnutou tržní cenu, vláda jednomyslně rozhodla o privatizaci Chemoprojektu. Toť vše.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji ministrovi financí. Prosím vaše dotazy. ČTK

ČTK: Dobrý den. Já mám dva dotazy. Jestli na vládě se projednával nákup transportérů pro armádu? S jakým výsledkem? Druhá věc, z Ruska přišla zpráva, že americký prezident nabídl Moskvě za pomoc při rozptýlení obav z Íránu, že Američané nebudou trvat na evropském pilíři protiraketové obrany, tak komentář. Děkuji.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já zprávy ITAR-TASSu dám jenom z 50%. Já si počkám, až to bude potvrzeno. Já jsme nikdy netvrdil, že nová administrativa rozhodne okamžitě. My si počkáme na tu informaci, možná při příletu prezidenta Obamy se dozvíme více. My jsme smlouvy podepsali a v tomto smyslu by musela americká strany tyto smlouvy vypovědět, nevím, jestli se jedná o odložení či zrušení či se jedná o fámu. Nejsem schopen to komentovat. K tomu prvnímu, ano. Převíjen, trochu do historie. My jsme nebyli schopni řešit Grippeny, což byl asi chyba, ale dostali jsme se k zakázce, která z počátku vypadala na 199 transportérů, podepsaná smlouva v tehdejší relaci za 21 miliard korun a my jsme tehdy stáli před rozhodnutím, jestli ten kontrakt realizovat či nikoliv. Tím, že společnost General Dynamics, rakouský Steyer nesplnil dodavatelské podmínky, jak časově, tak technicky, dostala paní ministryně tehdy mandát k tomu, aby od smlouvy odstoupila. To se nerealizovalo, došlo k narovnání smlouvy. Po odzkoušení a nákupu 17 kusů, které jsou již v republice, jsme dnes schválili další postup a to je nákup dalších 107 transportérů s tím, že ta realizovaná cena v dnešních cenách je 14 miliard. Je nasmlouváno zhruba 153 % offsetů, z toho je daleko více jsou offsety přímé na samotné výrobě a dalších projektech se bude podílet řada českých firem, vojenský podnik v Novém Jičíně. Ten kontrakt, na ten armáda dlouho čeká, protože tím, že se celá věc protáhla o několik let, se dostala do problémů z hlediska požadavků na operační schopnosti z hlediska potřeb armády a to nejen doma, ale v misích. Dnes vláda odsouhlasila další postup, který znamená, že ministryně má právo podepsat ten kontrakt s tím, že tam existuje předplatná. Jsou alokovány prostředky v rozpočtu, neznamenají žádný výpadek a v tomto smyslu jsme rád, že se nám podařilo dosáhnout narovnání smlouvy a že můžeme kontrakt realizovat v té potřebě a z hlediska ceny i náplně i z hlediska úrovní jednotlivých transportérů a jejich vybavení, přičemž podmínkou pro ten kontrakt bylo, že bude zachována jednotková cena, které bylo dosaženo při vyjednávání.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, Česká televize.

Česká televize: Já bych poprosil pana premiéra o krátký komentář k dnešnímu protestu sklářů tady před budovou. Jestli to může okomentovat. Potom jen krátce metodologickou otázku, v příštích dnech by měla část těch protikrizových návrhů projednat sněmovna. Opět, platí pořád, že koalice chce ty zákony prohlašovat najednou? Či došlo k nějaké další dohodě mezi oběma hlavními tábory? Děkuji.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Dobře víte, že drtivá většina opatření jsou exekutivního charakteru a ty byly realizovány okamžitě. Z těch legislativních kroků byly schváleny 2 ze tří. Ten třetí bude schválen ve čtvrtek a bude podán celý ten balík najednou. Nemyslím si, že by se hlasoval dohromady. Jsme se o tom dnes bavili, chceme je projednávat najednou v jedné rozpravě, protože spolu úzce souvisí, zatím jsme rozhodnuti je hlasovat samostatně. Prosaditelnost odpisu si myslím, že je velmi vysoká. U insolvenčního zákona, pokud nebude tendence do toho vnášet vlastní kreativní návrhy a centrální banka i řada institucí se k tomu vyjádřila, aby tam nebyla další rizika, tak jediným problematickým bodem, já doufám, že nikoliv na té schůzi, je vysoce sociální návrh, kde nerozumím důvodům, které vedou levici k tomu, že ho odmítá a to sociální pojištění o kterém mluvil Petr Nečas. Ten návrh opravdu má šanci a to možná nejvíce vadí opozici, udržet v zaměstnání 50-70 000 pracovních míst, speciálně v těch nejnižších mzdových kategoriích, pro ně je tento návrh zajímavý a možná to je ten hlavní důvod, protože se jedná o typickou voličskou základnu ČSSD, proč to odmítá. Já doufám, že tito zaměstnanci, pokud se jim to místo podaří zachovat, mne slyší a že už socialisty nebudou volit, protože jim berou tímto způsobem až 800 korun měsíčně. K tomu prvnímu, otázka se týkala sklářů. Mne trochu zase, nechci říci, že mi není těch lidí líto, a že neuděláme vše proto, abychom jim pomohli, ale titíž odborářští bossové, kteří je vedli na demonstraci, seděli v těch správních radách, kde stát neměl přístup k dozorčí radě, kde se podíleli na řízení těch podniků a nechali v letech, to není problém aktuální krize, sklářský průmysl je problémem dlouhodobým, má velké problémy uplatnitelnosti na světovém trhu, který je daný nejenom rostoucí silou koruny, ale i dalšími problémy v odvětví a konkurencí z jihovýchodní Asie, a titíž odboráři se na tomto řízení podíleli, zatímco stát neměl šanci do toho zasáhnout. Poté, co se podniky dostaly do problémů, vždy šlo těm majitelům o finanční restrukturalizaci, nikoliv o věcnou, což byl zásadní problém, tak stát dělal vše, víc řekne Miroslav Kalousek, proto, aby se podařilo najít nějaké řešení a ty podniky udržet mimo insolvenci a udržet je mimo vlastní insolvěnční řízení, což se nepodařilo, protože se nenašel subjekt, který by legálně, stát to být nemohl, ani banky nebyly ochotny s podílet. My jsme okamžitě zasáhli v tom smyslu, že jsme dohodli s největším věřitelem, což byl v dané chvíli ČEZ, jsme zabezpečili, že ta zařízení nebyla vypnuta najednou, ale postupně a tím se zachránily hodnoty ve výši miliard korun, protože okamžitým vypnutím by se ta zařízení znehodnotila. Zabezpečili jsme lepší dopravní obslužnost v místě, kde se to týkalo těch podniků a zajistili jsme větší finanční prostředky pro úřady práce, aby mohly mít větší šanci najít zaměstnání v daném či blízkých regionech. V této chvíli jsme udělali opatření, které jsme už vysvětlili, které bude platit zpětně a bude možno i pro tyto lidi se dobrat k těm mzdám po kterých oprávněně volají. Tato chyba či nedostatek v zákoně tím dnešním návrhem napravujeme a oni s doberou dlužných mezd zpětně. Co navrhuje ministr financí a co jsem vysvětloval ve sněmovně, na základě přeloženého restrukturalizačního programu stát může zařadit i podniky do programu, kdy jim pomůže pomoci. Probíhá řízení nad restrukturalizačním programem Crystalexu, ty ostatní nepožádali. Správci konkurzní podstaty v dané chvíli nevidí perspektivu těch zařízení nebo nemají takový program připraven. To je zhruba vše, co k tomu mohu říci. Já rozumím těm lidem, ale nerozumím těm odborářům.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Jestli mohu jen velmi stručně. Co se týče budoucnosti těch podniků, je mi líto, ale ta demonstrace se musí odehrávat někde jinde. Tady není ani vlastník, ani věřitelský tým. Od září platí to, co jsem řekl. Budou-li ležet na stole dohody vlastníků a věřitelů a bude zřejmé, že je možné profinancovat provoz, aniž bychom produkovali ztrátu z peněz daňových poplatníků, tak můžeme pomoci. To platí od září a od září nedostalo ministerstvo financí, byť o tom jednáme, takovou dohodu vlastníků a věřitelů nedostalo. Pokud vím, máme březen. Ještě jsem neviděl tu dohodu o restrukturalizačním plánu, něco po čem jsem volal v těch podmínkách, které jsem zveřejňoval. Co se týče prosby o mimořádnou dávku, byly adresovány vůči místopředsedovi Nečasovi a mne. Byli jsme dnes frekventováni na transparentech. My jsme ministři práce a sociálních věcí a financí a my můžeme vyplácet jen takové dávky, které nám zákon vyplácet ukládá nebo které ze zákona vyplácet můžeme. Dávky, které ze zákona vyplácet nemůžeme, to jsou ty o které jsme žádání, vyplácet nemůžeme, nesmíme, porušili bychom tím své pravomoci a byli bychom po právu zavřeni. To řešení, které je systémové tu už prezentoval místopředseda Nečas.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Já bych k tomu jen dodal, že o práci tyto skláře, já rozumím jejich požadavkům a chápu je, o práci je nepřipravila tato vláda, ale majitelé jejich podniků. Jejich mzdy jim nedluží vláda, ale majitelé podniků. Bránění restrukturalizaci či prodeji těch životaschopných částí těch podniků nebrání tato vláda, ale majitelé podniků. Z tohoto pohledu nechápu, proč již podruhé přivedli odboráři tyto skláře před Úřad vlády a ani jednou je nepřivedli před úplně jiné sídlo, například majitelů těchto podniků,kteří nesou odpovědnost za situaci těchto sklářů. Řada těch věc by šla řešit. Významná část těch sklářů by mohla získat práci, kdyby se podařilo prodat, ale blokují to právě majitelé tento prodej. My jsme si vědomi této složité sociální situace a velice intenzivně komunikujeme, od září, s pověřenými obecními úřady, které zodpovídají za vyplácení sociálních dávek, velice intenzivně vedeme jak tyto úřady, tak úřady práce. Myslím si, že žádný sklář si nemůže ani zlomkem sekundy stěžovat na přístup například pracovníků Úřadů práce, jsou metodicky vedeni od začátku k tomu, aby vystupovali nesmírně vstřícně a přínosně pro tyto zaměstnance. Za další, my velice intenzivně jednáme s představiteli lokálních samospráv. Měli jsme již setkání s řadou starostů, kterých se to týká. Naši pracovníci pravidelně objíždí ty jednotlivé pověřené obecní úřady. V minulém týdnu mnou pověření pracovníci byli v Poděbradech a Světlé nad Sázavou. Tento týden vyráží na karlovarsko. Já osobně jednám s celou řadou starostů kvůli situaci v keramickém průmyslu v následujících dnech kvůli tomu navštívím karlovarsko. To tak není. My se touto situací velmi zabýváme a to, že jsme předložili novelu zákona o ochraně zaměstnanců před insolvencí zaměstnavatele 118/2000 Sb.. tady sugestivně kladu otázku, že to rozhodné období se bude počítat od září 2008, tak se táži, proč asi? Protože kašleme na skláře? Nebo proto, že nás zajímají a chceme jim pomoci?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já jenom doplním jednu věc. Už jsem to zmínil. Já moc noviny nečtu, ale nedávno jsem se dočetl, že první oběti ekonomické krize jsou podniky CEWood, České sklo a porcelán. Já to vylučuji. Ani jeden z nich se nedostal do problémů díky krizi nebo ekonomickým dopadům té krize na ČR. Ty problémy měli ty podniky daleko dříve a spojovat to pokládám za nemístné. Já si myslím, že tady budeme řešit ještě problémy ekonomických dopadů krize, ale ani jeden z těch podniků, které jsem uváděl nejsou obětí této krize.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, další dotaz.

Prima: Já mám dotaz na pana premiéra. Týká se návštěvy pana prezidenta Obamy. Jestli byste mohl trochu pohovořit o tom, jak budou vypadat bezpečnostní opatření a co říkáte na výrok pana ministra Schwarzenberga, který řekl, že by ten den raději vůbec nevycházel ven. Jestli i Vy toto radíte lidem.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já nevěřím, že to Karel Schwarzenberga řekl. Už jsem si všiml sugestivních reportáží našich médií o tom, jak je vlastně špatně, že sem americký prezident přijede. Jak tím bude ČR postižena, jak je to špatně, že vůbec ČR takové pozvání udělala. Já bych vás chtěl požádat, abyste brali příjezd prezidenta Obamy jako velké vyznamenání českého předsednictví a ČR a ne jako nějaké obtíže v dějinách naší historie, kterou budeme muset řešit s velkými náklady, oběťmi a budou tím trpět. To, že budou bezpečnostní opatření, to je nepochybné. Já vám žádná neprozradím, potom by nebyla bezpečnostní. To myslím dobře chápete. Včera tady byl Erwin Stean, přijede ještě jednou. Bavíme s e v této chvíli o programu, bavíme se o zabezpečení celé té návštěvy, které začne již čtvrtého a bude pokračovat v pátek jednáním hlav států a vlád evropské sedmadvacítky. Proběhne bilaterální jednání s českým prezidentem a premiérem. Barack Obama má v úmyslu v Praze přednést poměrně zásadní projev. To je vše, co jsem k tomu ochoten říci a chtěl bych vás požádat, abyste nevytvářeli atmosféru, že návštěva amerického prezidenta je špatná zpráva.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, E15.

E15: Chtěla jsem se zeptat, jestli vláda se zabýval situací ve zdravotnictví, myslím pojišťovny versus krize.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: V tuto chvílí na tomto jednání vlády nikoliv.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Mohu potvrdit, že ministerstvo zdravotnictví velmi intenzivně jedná s ministerstvem financí, protože vzhledem k vývoji mezd a HDP je pokles předpokládaných příjmů zdravotních pojišťoven zřejmý.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já té otázce rozumím. Ten problém není tak akutní jako protikrizová opatření. Toto není protikrizové opatření. To je spíše následek a dopad krizové situace, které nehrozí bezprostředně, ale my víme, že k tomu výpadku dojde a musíme připravit včas takový návrh, který ten výpadek bude řešit a na tom se pracuje.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, E15.

E15: Já jsem se chtěl zeptat, pane premiére, jestli v souvislosti s vámi zmíněnými Grippeny, kdy se spekulovalo, že ty offsety nejsou natolik výhodné, jestli si myslíte, že se v souvislosti s těmi transportéry podařilo dohodnout lepší projekty pro český průmysl? Děkuji.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já musím říci, že informace o těch přímých offsetech, o podílu celé řady českých firem nejen na výrobě, ale následné přenesení výroby do České republiky a pokračování vojenského programu, to je přesně to, co jsme mohli udělat pro českou zaměstnanost a české zaměstnance. Protože to jsou většinou státní podniky, i když ne výhradně a jedná se o 3-4000 zaměstnanců, kteří ne sice všichni zainteresovaní na těchto offsetech, ale určitě umožní tuto výrobu udržet v podnicích, které by měly problémy. Z tohoto pohledu ty přímé offsety.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Dovolíte, pane premiére, já panu redaktorovi poradím. Víte jak to zjistíte nejlíp? Udělejte se rešerši svých vlastních článků a komentářů zhruba před rokem, kdy jste informoval veřejnost, kolik českých podniků protestuje proti tomu, že se pravděpodobně ten kontrakt neuskuteční a kdy jste informoval o tom, jaký by to mělo negativní dopad na českou ekonomiku. To pořád platí, co jste tenkrát psal. Protože se to uskuteční, má to efektivní dopad na českou ekonomiku.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já si snad nechám od Miroslava Kalouska předložit rešerši české novinářské obce, abych poznával tváře a vzpomněl si na jejich články. Já se omlouvám, opravdu jsem zapomněl.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Struktura zůstává stejná, dokonce dochází k posílení, protože kompletování se bude odehrávat v Novém Jičíně.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, Právo.

Právo: Dobrý den, j jsem se chtěl zeptat, ministr Kocáb znovu otevřel otázku vepřína v Letech, mne by zajímalo, jestli se to už nějak probíralo na vládě či jestli se v této otázce nějak změnil názor vlády.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Ne, ještě se to neprobíralo.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: prosím, Mladá fronta.

Mladá fronta Dnes: Já se chci zeptat ministra Nečase, kolik mají připraveno pro ty skláře? Jaký objem prostředků na ty náhrady mzdy od září 2008?

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Tolik, kolik jim ze zákona budou plynout nároky. Prvotní odhad je mezi 90-100 miliony kroun.

Mladá fronta Dnes: Ještě druhá věc, pokud bude mít ten návrh na slevu na sociálním pojištění problémy ve sněmovně, máte připravený nějaký vstupový plán či nějakou modifikaci? Abyste vyhověli opozici? Děkuji.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Já musím říci několik věcí. Snížení sociálního pojištění, respektive slevy na sociálním pojištění je jedno z doporučených opatření Evropské komise z hlediska plánu ekonomické obnovy. To je první argument. Druhý argument. Jedná se o dočasné opatření zaměřené především na nízkopříjmové skupiny a motivaci levicových politických stran proč nechtějí umožnit tento krok, to si můžeme pouze domýšlet, protože si například přejí, aby tito lidé o práci přišli a svou frustrací potom transformovali do podpory levicových stran. To je podle mého názoru naprosto legitimní úvaha a ve skutečnosti tím sociální demokraté a komunisté tím, že budou hlasovat proti tomuto návrhu, tak vzkazují 50-70 tisícům dělníků v této zemi, že si přejí, aby přišli o práci. Za třetí, co považuji za důležité říci, tento návrh má podporu všech supin zaměstnavatelů a chci zdůraznit také druhé největší odborové ústředny v této zemi, Asociace samostatných odborů. Proti se staví pouze ČMKOS a sociální demokraté. Komunisté mají zatím negativní názor, nicméně jsou ochotni se o tom alespoň bavit. Myslím si, že i toto spíše vypovídá o ČSSD než o návrhu vlády.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, poslední dotaz. Právo.

Právo: Mne by zajímal váš názor na tu otázku těch letů, jestli považujete za vhodné to teď otevírat?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Můj názor bude názorem vlády a vláda o tom ještě nejednala.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, nejsou-li dotazy, končíme tiskovou konferenci. Děkuji vám za pozornost. Nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání vlády 3. března 2009