Tiskové konference

9. 5. 2018 12:03

Tisková konference po jednání vlády, 9. května 2018

Barbora Peterová, tisková mluvčí Úřadu vlády ČR: Dobré dopoledne, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. Vítám zde pana premiéra Andreje Babiše a také ministry, a to konkrétně ministra vnitra pana Lubomíra Metnara a ministra zahraničních věcí pana Martina Stropnického. Prosím nejprve pana premiéra, aby shrnul dnešní jednání.

Andrej Babiš, předseda vlády ČR: Takže dobrý den, dámy a pánové, no já začnu k těm dezinformacím, které proběhly na sítích, a lidi nám píšou maily, že údajně pan ministr vnitra měl něco podepsat na základě nějakého vylhaného článku jednoho serveru. Tak pan ministr se k tomu vyjádří, ale ten tzv. Rabatský proces řeší právě zastavení ilegální migrace, posílení těch zastavení toho toku, takže pokud někdo tady rozšiřuje v prostoru věci, že my jsme odsouhlasili nebo něco podepsali, tak znovu ubezpečuji, že je to lež a žádám média, aby tyto lži nešířila. Platí i nadále Dublin IV, my bojujeme proti kvótám, bojujeme proti ilegální migraci a pan ministr se určitě k tomu ještě konkrétněji vyjádří, nic nepodepsal a není to nic, že bychom my měli snahu přijímat nějaké ilegální migranty. 
K té vládě, my jsme dnes dlouho řešili příští rozpočet Evropské unie, kde chceme hrát podstatně větší roli než v minulosti, aby ty peníze, které přicházejí z Evropy, byly podle toho, jak my si to přejeme. Evropa uvažuje o navýšení toho rozpočtu a my samozřejmě budeme vyjednávat především a prosazovat naše zájmy, aby se nám nestávalo, jako tento rok, že nečerpáme některé peníze a musíme žádat Evropskou komisi, aby nám to odsouhlasila.
My jsme dále projednávali návrh věcného záměru zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Já jsem zjistil, že tam v tom návrhu je dokonce nějaké výběrové řízení, já nevidím důvod, proč by to měly dělat nějaké externí firmy, a požádal jsem, aby ten materiál byl přepracován, aby to dělala exkluzivně Česká pošta jako v minulosti. Takže to si myslím, že není důvod, abychom na to používali externisty, když máme na to velice dobrou strukturu a samozřejmě pošta má svoje problémy a určitě taková finanční injekce v rámci tohoto projektu by byla vhodná.
Potom jsme projednávali nařízení vlády o technických požadavcích na hračky. Tam se samozřejmě jedná o to, aby se zvýšila ochrana našich dětí před možnými riziky plynoucími z chemických látek.
Dále byl na pořadu dne bod opakovaně oslavy 100 let založení Československa. Já si myslím, že je důležité, mít nějaké hlavní akce, to by měla být akce 28. října 2018, kdy má být i odhalena nová fasáda a otevřeno Národní muzeum. Takže těch akcí je samozřejmě vícero. My jsme rozhodli o funkci zmocněnce, protože v minulosti bohužel vláda to neudělala a těch peněz je tam relativně dost, ale jsou roztříštěné pro různé projekty a ten materiál samozřejmě budeme znovu projednávat. Takže za mě všechno.

Barbora Peterová, tisková mluvčí Úřadu vlády ČR: Prosím tedy pana ministra vnitra, aby se vyjádřil k již uvedené problematice.

Lubomír Metnar, ministr vnitra: Děkuji, tak jsem rád, že se mohu vyjádřit zpětně k tomu Rabatskému procesu, kdy jsem se minulý týden, počátkem května účastnil v Marakéši tohoto euro-afrického dialogu. Mohu vám říci, že mi připadá, že jsem byl úplně na jiné konferenci, než o které některá média informují a píší. Já bych chtěl tady jednoznačně vyvrátit ty dezinformace, nepravdy a lži, které jsou tady některými médii šířeny. Tato konference byla zaměřená na nelegální migraci, pašování lidí, převaděčství, návraty nelegálních migrantů zpět do afrických zemí. Výsledkem této konference bylo přijetí Marakéšské politické deklarace a Marakéšského akčního plánu do roku 2020. Jedná se o právně nezávazné politické dokumenty, pro Českou republiku neznamenají žádné přijetí nových závazků, přijímání nových migrantů a tzn. žádná podpora masové migrace z Afriky, žádné nové závazky opakuji pro Českou republiku. Naopak tímto bojujeme proti nelegální migraci a převaděčství. Z toho dokumentu naopak se zavázaly africké státy, že budou daleko více podporovat boj proti nelegální migraci a organizovanému převaděčství, že budou například posilovat ochranu svých hranic, aby zabránily migraci nelegální, posílení soudní a policejní spolupráce. Takže o tomto byl ten dokument a rád bych, aby to nebylo zaměňováno a šířeny tyto dezinformace, které chci tímto vyvrátit. Děkuji.

Barbora Peterová, tisková mluvčí Úřadu vlády ČR: Rovněž tedy ještě prosím o slovo pana ministra zahraničí, který se vyjádří ke společnému komplexnímu akčnímu plánu po odstoupení USA.

Martin Stropnický, ministr zahraničních věcí: Dobrý den, pardon, ještě jednou, dobrý den, jakkoliv ten bod nebyl na programu, tak ale je to velká aktualita poměrně žhavá, takže není divu, že jsme o tom na vládě hovořili. Patrně jste se už seznámili s prohlášením, které jsme publikovali, jak v češtině, tak v angličtině v brzkých dopoledních hodinách za Ministerstvo zahraničí. Čekali jsme také samozřejmě, ale nechtěli jsme čekat s tím naším vyjádřením na vyjádření Federici Mogherini, čili za EU, ona vydala včera takové svoje osobní, ale dneska už to teda bylo za celou Unii. My nechceme tu unijní pozici nějakým způsobem štěpit to ne, protože vemte si, že těch témat, kde by k tomu mohlo dojít, v posledních týdnech je docela dost, ale nám tam chyběla jedna věc. To že ta dohoda platila od roku 2015, to že tady byla, musíme přiznat. Účinná kontrola toho jaderného íránského programu, že ty specialisté z odborné Agency OSN měli přístup na ta místa, že si nikdy nestěžovali, že by nemohli kontrolovat, co kontrolovat chtějí. To je sice pravda, na druhou stranu nemůžeme pominout zcela argumenty Izraele, s kterým máme strategické partnerství, a Spojených států, kteří tvrdí, že tomu tak úplně není, a jedna věc je objektivně pravdivá, a to je to, že ten tým těch odborníků, ten v tom Íránu prostě funguje ne v tom výzkumu, řekněme, vojenském, ale funguje dál, a také to, že Írán, a to tam vůbec není v tom stanovisku paní Mogherini, to mi tam trošku schází, že Írán buduje kapacitu balistických raket a ty mají dolet, jak asi víte, 500 až 12 000 km, můžou nosit různé typy hlavic. Já jenom , aby ta pravda je o něco složitější, to téma je o něco složitější, než by se na první pohled mohlo zdát. Ale samozřejmě zavedení dalších sankcí, o kterých mluví prezident Trump vůči Íránu, to se může projevit i vůči řadě evropských firem. Takže tolik snad jako vysvětlení naší pozice, čili podporujeme v zásadě, nebudeme vetovat unijní pozici, ale v tom našem prohlášení, a dostal to za úkol i náš velvyslanec při naší stálé misi v Bruselu, aby sdělil, že v tom prohlášení nám chybí kus toho druhého aspektu. Děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X