Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

8. 9. 2010 16:20

Tisková konference po jednání vlády, 8. září 2010

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády České republiky, poprosím na úvod slovo premiéra Petra Nečase.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, vláda České republiky se dnes primárně samozřejmě věnovala problematice veřejných financí, respektive přípravě rozpočtu a s tím souvisejících zákonů na příští rok. My jsme dnes rozjednali návrh zákona o státním rozpočtu pro rok 2011, včetně dokumentace, s výjimkou rozpočtového výhledu na rok 2012 a 2013, protože tam ještě musí proběhnout koaliční jednání. Důvod je jednoduchý, my jsme definovali v koaliční smlouvě deficit veřejných financí pro rok 2011 na 4,6% hrubého domácího produktu a pro rok 2013, kdy má být pod třemi procenty hrubého domácího produktu, a zatím koaličně není dohodnuto, jak vysoký má být deficit veřejných financí v roce 2012, čili toto ještě musíme podrobit diskusi a společné dohodě a potom připravit definitivní verzi týkající se této části dokumentace, která je součástí návrhu státního rozpočtu. Tady chci zdůraznit, že celkové příjmy plnění, nikoliv překvapivě jsou stanoveny tak, že jsou bohužel nižší než výdaje, čili opravdu to odpovídá naší původní dohodě, to znamená příjmy zhruba ve výši 1 044 miliard, výdaje 1 189 miliard, čili deficit 135 miliard korun na příští rok. To znamená, že deficit veřejných financí by pak dosáhl 4,6% hrubého domácího produktu, podle metodiky ESSA 95. Jak jsem řekl, musíme ještě stanovit fiskální cíl pro rok 2012 a definitivně pro rok 2013, zde tedy nesmí překročit 3% hrubého domácího produktu. My jsme zatím rozjednali tento návrh rozpočtu kolem kapitol, proběhla diskuse, a jak jsme avizovali, tak jsme jednání přerušili, protože o rozpočtu musí ještě proběhnout jednání se sociálními partnery, jednání v rámci tripartity, které proběhne v úterý v odpoledních hodinách, v úterý 14. září. A my předpokládáme, že vláda by se potom věnovala návrhu státního rozpočtu opět zřejmě 22. září, kde, pokud nebudou nějaké politické nebo věcné problémy nebo nějaké náhlé změny nebo požadavky, předpokládám, že by rozpočet mohl být schválen, v každém případě tam máme ještě týdenní rezervu pro jednání vlády, ale nepředpokládám, že bychom ji potřebovali a využili. Stejným způsobem jsme dnes rozjednali a přerušili i rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok, včetně střednědobého výhledu na roky 2012 a 2013, včetně tedy dokumentu Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008 až 2013, kde se to opět týká aktualizace na léta 2011 a 2013. Tyto dva body, rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury a tento harmonogram výstavby, jsou vlastně natolik úzce provázány, že je od sebe nejde rozdělit. My se problematikou Harmonogramu výstavby zabýváme i na poradě ekonomických ministrů, čili na základě těch dalších jednání a také stanovení priorit, pak teprve vláda určí definitivní podobu tohoto dokumentu. Chci zdůraznit, že vláda a ministerstvo dopravy jsou v nové situaci, zatímco ještě před dvěma lety ve standardní výbavě v této oblasti byly 100 miliard korun, Státní fond dopravní infrastruktury je v podstatě na polovině, na padesáti miliardách korun. O to důležitější je, aby vláda dobře definovala priority a je oprávněna na tyto priority alokovat zdroje. My v této souvislosti musíme zmínit, že to bude vyžadovat zřejmě renegociace záležitostí, které se týkají operačního programu Doprava, to znamená jednání s Evropskou unií, kde také musíme v rámci těchto operačních programů vzít v potaz novou rozpočtovou realitu. Dále jsme schválili návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s ustanovením kapitálových požadavků, o tom bude informovat ministr financí, a vláda přijala negativní stanovisko k návrhu poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a Lubomíra Zaorálka k zákonu o loteriích. Ten hlavní důvod je, že vláda sama připravila novelu tohoto zákona a bude tedy předložena tato novela, po schválení ve vládě, i do poslanecké sněmovny. Tolik základní údaje a k těm rozpočtovým otázkám a návrhu zákona, kterým se mění kapitálové požadavky, pan ministr financí a k záležitosti k SFDI pan ministr dopravy.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Děkuji za slovo. Pan premiér okomentoval již základní parametry návrhu zákona, který jsem předložil 31. 8. do vlády. Děkuji vládě, že tím prvním čtením, protože bývá čten dvakrát, se zabývala již tento týden, protože mít 14 dní na rozhovory a diskuse a úpravy mezi prvním a druhým čtením je komfortnější, než ten obvyklý týden. Pevně věřím, že 22. 9. to úspěšně uzavřeme. Já jsem v týdnu mezi 23. a 28. srpnem projednal se všemi správci kapitol návrhy jejich kapitoly na rok 2011. Musím jim i teď poděkovat za mimořádnou odpovědnost, protože nikdo neodcházel z jednání spokojen, každý si uměl představit větší prostředky pro své hospodaření v příštím roce, ale se všemi se podařilo to jednání uzavřít bez rozporů. Do vlády šel rozpočet bez rozporů mezi ministrem financí a jakýmkoliv ministrem. Došlo ke změnám, pro ty, kteří mají před očima závazné limity, které schvalovala vláda, k těm nejzásadnějším změnám došlo v promítnutí plateb z EU, případně z norských či švýcarských fondů, ve výši zhruba 118 miliard korun. O to se navyšují příjmy a výdaje, bez dopadu na deficit či dluh. Oproti návrhu, který byl v limitech, je v návrhu rozpočtu zapracována i změna snížení slevy na dani u daně z příjmů fyzických osob, o které bude ještě vláda jednat, ať už to bude schváleno na rok či jinak, tak je proti tomu možné rozpočtovat položku 4 miliardy korun na povodňové škody, to je také změna. V rámci upřesnění příjmů bylo tedy možné oproti limitům uspokojit či pokrýt dva základní problémy, které jsme identifikovali v materiálu z 11. srpna, a to kofinancování programu Rozvoje venkova, kde se významným způsobem akceleruje možnost nasmlouvání jednotlivých projektů, a tím možnost čerpání z EU. My nechceme nechat ležet ladem jedinou korunu z EU, program Rozvoje venkova v roce 2012 může dosáhnout objemu 10 - 12 miliard korun, což nese zvýšené podmínky na kofinancování, takže o tyto prostředky byla posílena kapitola ministerstva zemědělství s tím, že je to účelově vázáno na kofinancování programu. Nesmí to být použito na jiný účel. Posílení kapitoly ministerstva spravedlnosti o 1,1 miliardy korun s tím, že 600 milionů korun musí kapitola pokrýt prodejem vlastního majetku. To jsou největší změny, ostatní drobné úpravy jsou zjistitelné z materiálu. A teď či příště rád zodpovím vaše dotazy. Zásadní diskusí si musí projít střednědobý výhled, který je povinnou součástí státního rozpočtu na rok 2012, o tom hovořil pan premiér, ale ať bude ta podoba vypadat jakkoliv, je nepochybné, že tam bude onen nemilosrdný trend směřující k vyrovnaným rozpočtům v roce 2016. To je trend, od kterého vláda nemá v úmyslu ustoupit, a já jsem tomu velmi rád. Dalším bodem, který vláda projednala, byl návrh zákona, kterým se mění některé zákony, které upravují dohled nad bankami, úvěrovými a spotřebními družstvy či kapitálovým trhem. Je to čistá transpozice evropské směrnice, tzv. směrnice CRD, která byla dohadována za českého předsednictví. Já jsem měl tu čest moderovat diskusi o politickém zadání pro tuto směrnici a dnes jsem měl po třech letech tu možnost navrhovat vládě její promítnutí do českého právního řádu. Upravují se tím čtyři zákony: zákon o bankách, o spořitelních družstvech, zákon o ČNB a zákon o podnikání na kapitálovém trhu a neznamená to nic jiného, než zlepšení mezinárodní koordinace v dohledu nad kapitálovým trhem a retailovými institucemi, lepší spolupráci mezi orgány dohledu, posílení kontrolní činnosti a signální varování proti riziku. Vzhledem k tomu, že to je bezrozporový návrh a je to čistá transpozice evropské směrnice, kde ČR také souhlasila bez problému, navrhujeme toto projednat ve sněmovně v jednom čtení.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, pan ministr Vít Bárta.

Vít Bárta, ministr dopravy: Dobrý den, já bych rád potvrdil, že jednání o rozpočtech pro rok 2011 proběhla rychle a bezrozporově. Na druhou stranu je zapotřebí připomenout to, že ministerstvo dopravy a ministerstvo vnitra jsou ministerstva, která mají pro příští rok oproti roku 2010 své škrty v úrovni pětatřiceti a třiatřiceti procent poklesu. My jménem VV jsme k tomu přistupovali tak, že přistupujeme k těmto škrtům s maximální pokorou vůči obyvatelům, důchodcům, rodinám a sociálně citlivým skupinám obyvatel, pro které následující reformy, především sociální a zdravotní, budou k nim citlivá a zásadní témata, na které je zapotřebí dostatek času. Proto, pokud má být dostatek času na tyto zásadní reformy, a VV mají sociální solidaritu garantovat v této koalici, tak z tohoto hlediska je jednoznačné, že tyto úspory na ministerstvech jsou symbolem toho, že nyní šetříme na úkor těchto ministerstev tak, aby byl čas připravit sociální a zdravotní reformu. O to více je pro nás zásadní diskuse, která přesahuje rozměr vlády a je to diskuse, která je spíše diskusí pro K9, a to je diskuse nad střednědobým rozpočtovým výhledem, kde je velmi zásadní pojmenovat to, jaké jsou cíle reforem a jasně si z tohoto hlediska stanovit priority vlády a následujícího postupu. Než se dostanu k SFDI, ještě vítáme posílení rozpočtu ministerstva spravedlnosti, protože boj s korupcí je na tomto úřadu limitní. Co se týče SFDI, děkuji vládě, že akceptuje logiku věci, že podle zákona jsem musel předložit na vládu návrh SFDI bez ohledu na to, že porada ekonomických ministrů a jednání vlády prozatím neschválila a neprojednala tu základní vizi rozvoje. Jsem v anachronismu, který budeme řešit tak, že jsme projednávání přerušili, já zítra na vládu přináším aktualizovanou verzi té vize rozvoje tak, aby vlastní reálný rozpočet SFDI vznikal na základě dohody alespoň porady ekonomických ministrů. Zároveň je jisté, že ve střednědobém výhledu je diskuse o tom, kolik peněz dát do rozvoje, opět souvisí s reálnými možnostmi úspor a efektivizací především otázky sociální sféry. Z tohoto hlediska budeme vážit, zda určité sociální služby mají z tohoto pohledu vyšší míru důležitosti než konkrétní dopravní infrastruktura. Jsou to spojené nádoby a já doufám, že z tohoto pohledu bude jednání K9 vycházet z racionálního přístupu k těmto zásadním otázkám.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, vaše otázky.

Aktuálně.cz: Chci se zeptat na jednu věc, zda rozpočet počítá i s navýšením peněz na důchody o 2 miliardy či zda vláda chystá nějakou úpravu?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Musím říci, že rozpočet počítá pouze s dvojím typem navýšení. První je dán vývojem, tím, že ročně přibývá 40 000 penzistů a jejich základ je vždy vyšší než dříve a druhý, je předpokládaná valorizace penzí. Se změnou, která plyne z rozhodnutí ÚS, tento rozpočet nepočítá, nemůže, protože v tuto chvíli není žádný návrh, který by do sebe zahrnoval toto rozhodnuté ÚS. Logicky, toto tam není započteno. Čistě teoreticky lze připravit i takovou změnu, která bud obsahovat rozhodnutí ÚS a bude neutrální, to je teoreticky možné.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Chtěl jsem dodat otevřenou variantu, za kterou jsem vždy stál. Ústavní soud neuložil upravit důchody v tomto roce, z hlediska svého nálezu uložil sněmovně změnit legislativu tak, aby nebyla z hlediska nálezu ÚS diskriminační. Tedy k tomu termínu musí být změněna legislativa. Pokud bude změněna k 1. 1. 2012, rozhodně se nedomnívám, že by se stalo něco proti nálezu. Já s těmito prostředky nepočítám na rok 2011.

ČTK: Chci se zeptat, co konkrétně myslíte termínem renegociace operačního programu doprava? Může to znamenat, že se nepodaří celý ten program vyčerpat?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: To se podaří a musí se to podařit, ale je logické, že se mohou změnit některé prioritní osy a některé projekty. V minulosti to bylo logické, protože se předpokládalo a vycházelo z jiných výdajů, které šly do SFDI, tedy přístup byl takový, že z něj byly hrazeny rozpočty a projekty, na které z národního rozpočtu nebylo dost prostředků. Teď za situace, kdy jsou omezeny prostředky z národního rozpočtu, tak některé z těchto projektů mohou působit dojmem, že v této etapě, kdy jsme na tom špatně, tak tyto projekty jsou relativně zbytné. Je nezbytné pobavit se o prioritách a případně dojednat změnu některých projektů.

Vít Bárta, ministr dopravy: Abychom tu náhodou něco nevzkazovali do Bruselu, prosím, aby se ta věc chápala ve větších souvislostech. Třeba při stavebních povoleních průtahů dochází ke zpomalení, někde ke zrychlení a otázka není v komplexu, ale je v časovosti. Nejde o razantní změny poměrů, nejde o razantní čísla. A já do doby, dokud neprojde poradou ministrů ten detail o stavbách, tak bych byl nerad, aby tím někdo chápal, že tím chceme měnit dohody s Bruselem. Platí to, že já do Bruselu jedu v říjnu, jedu tam právě v momentu, kdy bude uzavřen státní rozpočet a i návrh rozpočtu SFDI a potom jedu konzultovat další postup. Ale prosím, aby se to nechápalo jako nějaká revoluce. Není to něco, co by se mělo dotýkat zpochybňování základních směrů, které máme.

Televize Prima: Chtěl bych se zeptat, jestli je možné, že schůzka s odboráři ještě může něco změnit na rozpočtu? Bavili jste se na vládě o tabulkách?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já jsem sdělil i zástupcům odborů, že záměr vlády snížit o 10% objem platových prostředků je věcí, která je uzavřená pro vládu, ta si nedovede představit sestavení rozpočtu na příští rok, který by respektoval její cíle, bez tohoto opatření. To je věc, přes kterou nejede vlak. Takže tady vyjednávací prostor není, ale bavíme se o konkrétních způsobech, jak provést toto krácení. Konkrétně tabulkami jsme se nezabývali, opět, o těchto věcech jedná porada ekonomických ministrů, a poté to půjde na vládu.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, Mediafax.

Mediafax: Já bych se rád zeptat k SFDI, opakovaně se objevuje teze, že bylo možné financovat infrastrukturu emisí dluhopisů, které by vydal přímo SFDI, zajímal by mne názor vlády na tento postup. Děkuji.

Vít Bárta, ministr dopravy: My v současné době analyzujeme všechny typy příjmů SFDI, ale tím směrem, o kterém mluvíte, uvažujeme nejméně.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Jen vysvětlující věta. SFDI, byť je samostatnou právnickou osobou, je veřejný rozpočet, je to jejich segment a pokud by SFDI emitoval dluhopisy a utratil by je, šlo by to do deficitu jako výdaj státního rozpočtu. A je absurdní se domnívat, že by SFDI vydalo dluhopisy výhodněji než ČR. Tím je celá ta myšlenka postavená na nelogické úvaze.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: A vedlo by to k větší dluhové službě, abych to dořekl. Bylo by to dražší řešení, než aby to šlo z rozpočtu.

Vít Bárta, ministr dopravy: Ono je to spojováno s tématem D47 a zákona a bylo jasně řečeno, že nevyužijeme té možnosti v souvislosti s D47.

Respekt: Já mám tři otázky, jednu pro každého z přítomných. Na pana ministra financí, chtěla jsem se zeptat, včera byl v Bruselu schválen tzv. evropský semestr, jehož součástí je posílání národních rozpočtů do Bruselu ke konzultaci. Než jste byl ministrem financí, řekl jste, že je to věc, se kterou nebudeme souhlasit neb to považujete za jeden z posledních atributů české suverenity, tak proč ten souhlas? Na pana ministra dopravy, příští týden pojede premiér na summit, kde se budou řešit sankce za porušení paktu stability, se sankcemi jste souhlasili, teď mají mít konkrétní podobu, jednou je odebírání peněz z kohezního fondu, pakliže země poruší jí stanovený deficit, tak zda budete svého premiéra motivovat k tomu, aby souhlasil s těmi to sankcemi? A na pana premiéra, sešel se už s ministrem zahraničí k debatě o státním tajemníkovi pro evropské záležitosti? Mělo to být tento týden, jak to dopadlo či ne, proč ne a kdy? Děkuji.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Řekl jsem a stále za tím stojím, že bych nikdy nesouhlasil, aby EK či ER či jiná instituce měla nějaké právo veta či právo k rozhodování vůči českému parlamentu, co se týče rozpočtové politiky. To ovšem neznamená, že jakákoliv suverenita byla omezena, tam je výrazný posun od původního záměru ke konečnému znění. K čemu to slouží? Slouží to k přehledu ex ante, nikoliv ex post. Posíláme do Bruselu schválené rozpočty, teď pošleme výhledy, ale v evropském semestru není sebemenší kompetence jakkoliv omezit parlament a jeho rozhodnutí. Je to jen to samé, jen je to ex ante a ne ex post a neznamená to výrazný posun, kromě zkvalitnění přehledu evropských orgánů, jak se vyvíjí fiskální politika členů.

Vít Bárta, ministr dopravy: Já si uvědomuji, že jakákoliv komunikace mezi politickými partnery se má dělat malými krabičkami a v této logice předjímat komunikaci s Bruselem bych považoval za nešťastné. Omlouvám se, nechci tu problematiku komentovat s výjimkou toho, že mým poradcem pro problematiku EU je pan Pavel Telička, kterého jsem pověřil, aby připravil mou cestu do Bruselu a aby i předjednával jednotlivá východiska, která z obou stran mohou být aktuální. Co se týče dopadů, považuji za předčasné předjímat tyto témata, zásadní témata nás čekají na K9, než se k tomu nyní nějak předčasně vyjadřovat. Děkuji.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Jestli smím ještě doplnit tu otázku k oněm sankcím. Jsem hluboce přesvědčen, že ještě trochu vody uteče, než dojde k jakémukoliv rozhodnutí. Včera byl ECOFIN a den předem jsem se účastnil Taskforce ministrů financí na toto téma a je zřejmé, že to rozhodování bude dvojrychlostní, protože současná legislativa umožňuje rychlejší rozhodování o sankcích v eurozóně a obtížněji v rámci EU. To je první fakt, druhá věc, uplatnění sankcí v okamžiku, kdy se to bude týkat i ČR a tam ČR drží pozici, že není žádný důvod, aby se to týkalo pouze kohezního fondu, chceme, aby se to týkalo pokud možno co největšího počtu toků z EU a aby byl dodržován princip rovného dopadu na všechny země. Kdyby se to týkalo jen kohezního fondu, byly by v jiné pozici země EU 15 a nové země. Jakože přímých plateb se to nebude moci týkat, tak alespoň trvat na tom, že to bude vyměřováno procentem HDP, aby případná sankce dopadla na každou zemi stejně.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: My bychom se nebránili tomu, aby se to týkalo přímých plateb, tedy všech prostředků, v případě ČR všech těch 118 miliard, které dostáváme. Že se to podaří na část prostředků, je jiná věc. S čím nesouhlasíme, je jakékoliv jiné omezování hlasovacích práv. Jsme pro maximální finanční sankce, jsme pro nulovou možnost zastavit hlasovací práva, protože tvrdíme, že v této organizaci má stát jisté množství neodejmutelných práv a ty by nemohly být suspendovány, když použiji běžného přirovnání v běžném životě, člověk, který je dlužník, nepřichází o svá lidská práva, včetně hlasovacího. Vím, je to zjednodušené přirovnání, ale aby to tak bylo chápáno.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, ještě ta otázka k jednání s panem ministrem zahraničí.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tento týden nepočítáme s podobným jednáním.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, Reuters a poslední čtyři otázky.

Reuters: Já bych se zeptal k tomu výhledu na rok 2012, proč jste se nedohodli?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Nejedná se o nic jiného než, že návrh státního rozpočtu je zhruba takto tlustý svazek, kde je mnoho údajů. Byli jsme pod tlakem času, protože předcházející vláda některé věci neudělala, například výdajové limity, měly být v květnu, ale dělali jsme je v srpnu, tato část byla rozeslána teprve v pondělí, takže logicky jsme se k tomu nemohli sejít, nebylo připomínkové řízení. Tedy základní parametry rozpočtů na roky 2012 a 2013 logicky teprve musíme spolu probrat a dosáhneme shody, o tom nepochybuji. Nebude konflikt, prostě se dohodneme na trajektorii, kterou půjdeme ve snižování deficitu veřejných financí, a proto byl z jednání vyjmut balíček výhledů, protože ministři měli jen jeden den na to, aby to pročetli a zaujali stanovisko.

Deník Právo: Mne by zajímalo, zda se probíraly návrhy na financování vědy a vysokého školství, který zvyšuje rozpočet AV ČR o 1,8 miliardy v příštích letech. Ministr školství říkal, že ohledně toho vzniká další potyčka a zda jste to probírali a k jakým závěrům jste došli?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: To se přesně týká odpovědi na předchozí otázku, je to součástí střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2012 a 2013, které byly vyjmuty z rozpravy, budeme se tím zaobírat teprve. Cokoliv, co je v těchto dokumentech zapsáno, které se týkají výdajových rámců a na léta 2012 a 2013, nebylo součástí dnešního jednání.

Deník Právo: On právě mluvil o tom, že tam jsou neshody mezi ODS a TO P09, tak jestli existují?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Anglicky se tomu říká wishwool-thinking.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Toho si nejsme vědomi, tedy my dva. Budete se muset zeptat pana ministra školství.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, televize Nova.

Televize Nova: Já bych se zeptala pana premiéra, podívali jsme se na výstupy europoslanců, zjistili jsme, že třeba Andrea Češková za ODS měla jediný výstup za funkční období, chtěla jsem se zeptat, zda vám to přijde v pořádku či by byly na místě nějaké sankce?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Za prvé, její volební období ještě neproběhlo, mají za sebou něco přes rok. Vím, že paní europoslankyně plnila své rodičovské povinnosti, takže toto tím bylo ovlivněno. Myslím, že je to přirozené a lidské. Kdokoliv, kdo je na mateřské a rodičovské, holt jeho pracovní výstupy tomu odpovídají, což neznamená, že nepracuje. Práce je více než dost.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, Radiožurnál.

Radiožurnál: Já jsem se chtěla zeptat, jestli vláda dnes řešila působení pana Kocába na pozici zmocněnce pro lidská práva? On vlastně podal tu demisi, tak jestli jí přijmete či jak to vidíte dál?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já myslím, že jsem k tomu již vše řekl v minulých dnech a mohu pouze potvrdit, že pan Kocáb mi zaslal dopis, kde mi, zjednodušeně, přiznal, že opravdu podal rezignaci, tak o tom snad žádná polemika nebude. Měli jsme dnes důležitější věci, při vší úctě k panu Kocábovi, demise nedemise, to není to, co by mělo cvičit s touto vládou, projednáváme problematiku typu státního rozpočtu a podobně.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, poslední prémiová otázka, ČTK.

ČTK: Ten střednědobý výhled rozpočtu je jedním z témat K9? Čím se tam budete zabývat? Či je má informace mylná? Mně to někdo volal z redakce....

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já se přiznám, že teď jsem se díky ČTK dozvěděl, že je K9, aniž bych o tom něco tušil a moji kolegové také. Opravdu, asi to nebude přesný zdroj, udělejte si u něj černý puntík, není spolehlivý. Děkuji vám a přeji hezký den. Na shledanou.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Omlouváme se všem, na které se nedostalo.vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání vlády, 8. září 2010

Související zprávy