Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

7. 2. 2024 19:56

Tisková konference po jednání vlády, 7. února 2024

Lucie Ješátková, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po jednání vlády. O úvodní slovo poprosím ministra dopravy Martina Kupku.

Martin Kupka, ministr dopravy: Dobrý den. Jeden z těch významných bodů dnešního jednání vlády se týkal financování klíčových opatření pro návozové trasy a nadrozměrné náklady pro budování nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech s tím, že to je nezbytný krok tak, aby se opravdu podařilo do budoucna zajistit nový energetický zdroj pro Českou republiku.

Na minulé vládě jsme právě jednali o klíčovém tendru, tohle je zcela konkrétní krok, kdy už v letošním roce uvolňujeme ze Státního fondu dopravní infrastruktury téměř půl miliardy korun právě na konkrétní projekty, které budou znamenat už rozběhnutí staveb na celé řadě komunikací tak, aby dokázaly zvládnout ten budoucí nápor. Kdybychom nezačali teď, může to pochopitelně ohrozit i samotnou výstavbu samotného jaderného bloku.

Znamená to, že například na Kraj Vysočina jsme vyčlenili částky, které umožní v letošním roce rozběhnout výstavbu východního obchvatu Jihlavy či obchvatu Brtnice. Další částky budou mířit na silnice první třídy a pochopitelně pamatujeme také na opatření v Jihomoravském kraji a ve Středočeském kraji.

Ty návozové trasy i trasy, které do budoucna umožní transport nadrozměrných nákladů, jsou dlouhodobě připravovány, vytipovávány a ten dnešní krok znamená zajištění finančních prostředků pro stavby, které už v letošním roce budou začínat. Je to nezbytná podmínka k tomu, aby Česká republika dokázala zajistit vybudování těch důležitých energetických zdrojů.

V tomto směru pokládám to rozhodnutí vlády za jeden z klíčových kroků pro to, aby Česká republika dokázala vytvořit kvalitní jadernou energetickou infrastrukturu a dokázala v tomto směru zároveň zajistit včasnou výstavbu i těch souvisejících staveb.

Dále jsme schválili a přijali jednoznačné kladné stanovisko k návrhu vicepremiéra Rakušana. Ten návrh se týká změny voleb prezidenta republiky s tím, že míříme k tomu, aby to, co v historii se stalo terčem kritiky, jako jistota právě jednotlivých podpisů u petic těch volných kandidátů, tak zároveň, aby bylo jasné, jak je to v případě podpory zákonodárců. Ten návrh zákona jasně určuje, že každý jeden zákonodárce bude moci podpořit výhradně jednoho prezidentského kandidáta. Znamená to, že bude zařazen vždycky jen do skupiny jedné z těch podporujících stran.

Další významná změna se týká, z hlediska zjednodušení a průkaznosti, i té podpory občanů, tak bude znamenat možnost tu podporu vyjádřit formou zápisu v e-petici, což znamená využití Portálu občana. Tam je naprosto zřejmé, že se jedná o konkrétní osobu, která tak prostřednictvím elektronické cesty vyjádří podporu konkrétnímu kandidátovi.

Samozřejmě bude možné nadále sbírat podpisy v listinné podobě a ty podpisy se budu ve výsledku sčítat a rozhodující bude, kdy ten součet dosáhne čísla 50 000. To jsou významné změny, které v tomto směru učiní celou tu přípravu voleb prezidenta republiky jednoznačnější a jasnější.

Další téma se týkalo samotného Výboru pro evropské záležitosti, kdy Česká republika a vláda České republiky se jasně vyjádřila k přijetí právě migračního paktu, respektive Paktu o migraci a azylu s tím, že za současných okolností nejsme schopni jako Česká republika podpořit tu nově přijatou podobu návrhu potom, kdy se projednala s Evropským parlamentem. Ta aktuální podoba je pro Českou republiku horší než ta, ke které jsme přispěli i my za českého předsednictví.

Přibylo tam byrokracie a bohužel to stěžejní, co je důležité jak pro Českou republiku, tak pro Evropskou unii, tedy efektivní ochrana vnějších hranic a samozřejmě i efektivní návratová politika, se v tomto případě komplikuje. Budeme tedy v případě hlasování se zdržovat. To je jedna z klíčových věcí z hlediska toho, jak se chceme vyjádřit.

Podstatná věc, abychom zabránili případnému šíření dezinformací: I v případě, že ten pakt bude schválen, tak to pro Českou republiku neznamená, že bychom měli povinnost přijímat migranty. To musí zaznít také jednoznačně i z hlediska možných odezev.

Pro Českou republiku bylo opravdu klíčové zajistit takový pakt, který by umožnil efektivní návratovou politiku a samozřejmě bezpečnou ochranu vnějších hranic. Ty změny, které ten návrh doznal v průběhu jednání s Evropským parlamentem, se bohužel vzdálil od toho, co bychom jako Česká republika pokládali za dobré.

Poslední z těch bodů, o kterých bych se rád zmínil, je jeden z významných kroků, doplnění významného dne. Tím významným dnem je 1. květen, kdy jako státní svátek slavíme Den práce, ale s ohledem na to, že Česká republika právě 1. května 2004 vstoupila do Evropské unie, tak se tento den stane v případě přijetí toho zákona významným dnem právě s ohledem na vstup České republiky do Evropské unie. Je to nesporně jeden z nejvýznamnějších dnů novodobé české historie a nepochybně si zaslouží takovéto uvedení v seznamu významných dnů.

Lucie Ješátková, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Nyní poprosím o slovo místopředsedu vlády a ministra zdravotnictví Vlastimila Válka.

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Dámy a pánové, ještě jednou hezký večer. My jsme samozřejmě projednávali řadu bodů. Ten bod, který se týkal Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, protože s panem ministrem Markem Výborným jsme tento bod předkládali společně, tak se týká HHC.

Počet dětí, které po konzumaci produktů, které obsahují tuto látku – jsou to především gumoví medvídci, ale I podobné produkty, jsou hospitalizovány, tak je narůstající. Proto se vláda po diskuzi rozhodla, že paralelně s tím, že projednáváme zákon o psychomodulačních látkách – a tady mám dobrou zprávu, protože příští středu bude tento zákon posunut ve zdravotním výboru tak, aby mohlo co nejrychleji proběhnout druhé čtení – tak vedle toho, že paralelně projednáváme tento zákon, tak dočasně dáme na seznam návykových nebo zakázaných látek HHC a obdobné produkty tak, abychom zabránili dalšímu riziku, které z prodeje těchto produktů vyplývají pro děti a pro nezletilé.

Jedná se opravdu o látky, které mohou způsobit vážné komplikace. Já bych i této příležitosti chtěl využít k tomu, abych varoval všechny rodiče, aby hlídali, jestli jejich děti produkty s těmito látkami nekonzumují. Tyto látky jsou opravdu zdraví škodlivé, při požití většího množství tak je to velmi nebezpečné, může dojít i k závažným komplikacím a my v podstatě postupujeme podobně jako řada dalších zemí, ať už Belgie, Francie, ale i některé další země v okolí České republiky.

Já bych chtěl říct, že současně s tím řešíme vlastně jako první země Evropě legislativu o psychomodulačních látkách, tedy těch látkách, které nejsou zakázány, a přitom, podobně jako alkohol a tabákové výrobky, nemají to omezení dostupnosti do 18 let. Pevně věříme – pokud ten náš zákon projde Poslaneckou sněmovnou a Senátem, pak musí být samozřejmě schválen Evropskou komisí – že bude tedy schválen Evropskou komisí.

To všechno může trvat řadu let. Proto jsem se rozhodl, že požádám o zařazení tohoto tématu do jednání ministrů zdravotnictví Evropské unie, protože těchto látek narůstá a je potřeba hledat i nějakou celoevropskou jednotnou metodiku a postup, jak tuto situaci řešit.

Nicméně to, co je klíčové: Vláda se shodla, na příští vládu já dostal za úkol připravit materiál, který bude schválen – zařazení HHC a dalších preparátů na seznam, pokračovat co nejrychleji v zákonu o psychomodulačních látkách a za to je potřeba poděkovat celé vládě.

Lucie Ješátková, tisková mluvčí vlády: Děkuji a na závěr poprosím ministra zemědělství Marka Výborného.

Marek Výborný, ministr zemědělství: Dobrý večer, dámy a pánové, já navážu na pana ministra Válka, protože ta dynamika toho, co se děje v rámci dostupnosti cukrovinek – jsou to želé bonbóny, jsou to různé pišingry a podobně, které obsahují tyto látky HHC, je poměrně výrazná. Vidíme, že po každém víkendu řešíme případy nezletilých žáků, opravdu dětí ze základních škol, kteří končí na jednotkách intenzivní péče.

Vláda se jednoznačně dnes shodla na tom, že to není něco, co bychom mohli přehlížet. To už vůbec ne. Ale že to není ani něco, co bychom mohli odložit do doby platnosti a účinnosti toho zákona, který bude řešit regulaci psychomodulačních látek. Proto jsme se velmi operativně dnes dohodli a příští týden skutečně, jak říkal pan ministr Válek, společně předložíme novelu nařízení vlády. Nemáme v tuto chvíli totiž jinou možnou cestu.

Informace, které kolují třeba po sociálních sítích, že by to bylo možné řešit opatřením třeba obecné povahy, tak musím tady jednoznačně konstatovat, že z právního hlediska toto není možné. Tyto věci byly takto řešeny zcela mimořádným způsobem, ale v mimořádné době. To znamená, když v době například covidové pandemie jsme měli vyhlášený stav nouze, tak tam bylo možné skutečně ty věci řešit těmito právními kroky. I tak byly na hraně. Ale pokud bychom dnes toto učinili, tak bychom jako stát se vystavili nebezpečí dlouhých soudních sporů. S vysokou mírou pravděpodobnosti bychom u těchto sporů nemohli nikdy uspět.

Proto navrhujeme s panem ministrem Válkem toto řešení, čili zařadit látky HHC a ty podobné substance syntetických látek na seznam látek návykových. Je to dočasné řešení, a to do té doby, než bude přijata ona zmiňovaná novela.

Za Ministerstvo zemědělství mohu jednoznačně říci, že my jsme v posledních měsících při těch diskuzích, které jsme vedli jak s Úřadem vlády, tak s Ministerstvem zdravotnictví, udělali maximum vstřícných kroků. Dlouho se řešilo to, kdo bude tím kontrolním orgánem, který bude dohlížet na tu regulaci a na dostupnost psychomodulačních látek.

Já mohu říci, že my jsme připraveni prostřednictvím Státní zemědělské a potravinářské inspekce tuto roli skutečně převzít. Stejně tak jako jsme připraveni řešit kontrolu dostupnosti HHC i například v potravinách. Nicméně v tuto chvíli já nemohu a moji lidé z potravinářské inspekce nemohou tyto věci kontrolovat, protože není na základě jakého předpisu například zabránit prodeji podobných želé bonbonů apod. A ty dopady dnes skutečně vidíme.

Já jsem připraven v okamžiku, kdy budeme mít nařízení vlády, kde dočasně ta návyková látka bude jasně definována a kdy to bude notifikováno, a tam ten čas tak, jak jsme to komunikovali s panem ministrem, u Evropské komise můžeme výrazně zkrátit, ta notifikace proběhne v řádu pravděpodobně dnů, jednotek dnů, tak jsme okamžitě připraveni potom tu kontrolní roli plnit. A to ve prospěch rodičů, ve prospěch dětí, kteří možná dnes ani netuší, jaké to nebezpečí zde ze strany těchto látek je.

Dovolte mi ještě jednu věc, kterou já považuji taky za důležitou. Musíme pracovat na prevenci. Nejenom, že to vaším prostřednictvím sdělíme veřejnosti. Já jsem požádal pana ministra Beka, aby využil prostřednictvím ředitelů základních škol a tu informaci o tom nebezpečí, které představují podobné potraviny obsahující tyto látky, aby o tom byli informováni rodiče žáků základních škol, protože tam ten problém dnes je největší.

A do budoucna samozřejmě musíme zabránit té dostupnosti. Proto preferujeme řešení prodeje v kamenných obchodech s jasným věkovým limitem osmnácti let. Žádná dostupnost v automatech, které velmi často jsou dnes umisťovány v okolí škol, v bezprostředním okolí škol. Vidíme to jak zde ve Středočeském kraji, v Praze, tak ale i v krajích, které jsou mimo to centrum. A ten problém skutečně potom dopadá třeba například na Karlovarský kraj.

Druhou věc, kterou bych rád ještě zmínil: My jsme v rámci projednávání bodu evropských záležitostí podpořili rámcovou pozici České republiky k welfare. Je to nařízení, které připravuje Evropská komise a které by mělo upravit pravidla, hlavně pravidla převozu zvířat, v našem případě hovězího dobytka. Po debatě, kterou jsme vedli dnes na vládě, tak jsme konstatovali, že my logicky podporujeme, dlouhodobě to děláme jako Česká republika, není to něco nového, navazujeme na opatření, která tady máme, podporujeme péči o zdravý způsob života zvěře, zvířat.

Nicméně musí to být za jasně stanovených pravidel a podmínek, které nebudou v neprospěch českých chovatelů, které nebudou v neprospěch českých zemědělců, farmářů a těch, kteří velmi cenná plemena, která u nás máme například hovězího dobytka, potom distribuují i do zahraničí.

Čili máme tady řadu výhrad, se kterými vstupujeme do té debaty, ale budeme u té debaty na té evropské úrovni a budeme hájit zájmy našich farmářů, našich zemědělců. Děkuji.

Lucie Ješátková, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Nyní otevírám prostor pro dotazy. Česká televize.

Martin Šnajdr, Česká televize: Dobrý den, já bych se možná ještě vrátil k tomu HHC. Opozice dnes hodně mluvila o tom, že vláda zaspala, a kritizovala vládu. Během dneška se také objevila informace, že část těch prodejců některé ty výrobky stáhne. Tak jak vnímáte tuto kritiku? Není to třeba tak, že vlastně ti prodejci tu reakci vlády předběhli? Neměla vláda reagovat rychleji?

A potom využiju vaši přítomnost, ač vím, že to není úplně váš rank, tak by mě zajímala výzva ke změně postoje české vlády ke krizi na Blízkém východě, která byla zveřejněna. Tak zda jste se třeba o tom na vládě bavili nebo jaký je váš postoj k tomu? A zároveň Evropská komise sdělila České republice, že při nákupu vrtulníků porušila směrnici o obranných zakázkách. Tak jestli jste, jestli tam byla o tom zmínka a jak bude Česká republika třeba reagovat? 

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Tak jestli já mohu k tomu prvnímu dotazu velmi stručně. Určitě vláda nezaspala. Vláda připravuje, a je to jediná vláda v Evropě, která toto dělá, připravuje zákon o psychomodulačních látkách, který systémově řeší celý ten problém. My se tady bavíme o HHC, ale podobných derivátů jsou desítky nebo stovky a denně a denně se objevují další. A je to obecně oblast toho, že regulace, podle mého názoru, psychomodulačních látek, které WHO – a já jsem tady několikrát vysvětloval – nedá na ten přísný seznam zakázaných, tak vlastně je v jakési šedé zóně, která není dostatečně regulována. Proto to chci řešit opakovaně s ministry a proto chci hledat spojence v mých kolezích v dalších zemích. Minimálně ti, kteří jsou lékaři, budou určitě chápat, jak to myslím.

Co se týče postoje české vlády, tak česká vláda reagovala velmi rychle. Reagovala tak, že na příští vládě bude tady toto schváleno. Reagovala tvrdě, ale reagovala v souladu s tím, co umožňuje legislativa. To je vše, co bych k tomu chtěl říct.

Marek Výborný, ministr zemědělství: Jenom poznámka. To, že tento tlak, který jsme vyvinuli vlastně i dnešním jednáním vlády České republiky, na sociálních sítích vede k tomu, že už dnes někteří deklarují, že stáhnou tyto výrobky z prodeje, tak je jenom v pořádku.

To je podobný případ, jako když někdo na začátku prosince tvrdil, že se budou zvyšovat ceny potravin. Já jsem říkal, není k tomu důvod a pak se to skutečně nestalo. Čili pokud stačí tento veřejný tlak, je to dobře. Přesto ta věc je tak závažná, jak o ní hovořil pan ministr Válek, že je na místě udělat i ta důležitá legislativní opatření, a k tomu dojdeme příští týden.

Martin Kupka, ministr dopravy: Co se týče těch dalších dvou otázek, postoje České republice k podpoře Izraele. Na tom se nic nemění a měnit nebude. Nechceme v žádném případě relativizovat ten jasný postoj odmítavý proti prvotnímu teroristickému útoku Hamásu na civilní obyvatelstvo při hudebním festivalu. Také sledujeme to, že na rozdíl od Hamásu Izrael se ve všech svých aktivitách snaží chránit civilní obyvatelstvo a snaží se ty jednotlivé kroky opravdu směřovat na vojenské cíle tak, aby zajistil uklidnění v celé té oblasti. A jakkoli samozřejmě nám nejsou lhostejné žádné lidské oběti, tak pokládáme za důležité zachovat ten jasný a srozumitelný postoj, který navíc vychází i z dlouhodobé historie vztahů České republiky k Izraeli.  

Co se týče řízení Komise proti České republice v otázce nákupu amerických vrtulníků. Tomu se Evropská komise věnuje od roku 2020. Jednalo se o akt, o kterém rozhodoval ministr obrany Lubomír Metnar a předchozí vláda Andreje Babiše. My jsme samozřejmě připraveni se – máme informaci čerstvou, s tím výsledkem jednání Komise se budeme seznamovat a samozřejmě prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí budeme reagovat.

Lucie Ješátková, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Další dotaz, iDNES, prosím.

Josef Kopecký, iDNES: Dobrý večer, já mám takovou otázku, proč vlastně takovou zásadní věc, jako je postoj České republiky k jednání, hlasování o migračním paktu Evropské unie, nepřišli oznámit ani ministr vnitra, který za Českou republiku bude hlasovat, ani premiér Fiala?

Martin Kupka, ministr dopravy: Za tím nehledejte nic jiného. Jednání vlády se protahovalo tak, že premiér i první vicepremiér museli odjet za dalšími povinnostmi. Ale po celou dobu projednávání jak té otázky migračního paktu, tak samozřejmě všech dalších klíčových bodů jednání té vlády byli přítomni a samozřejmě i ty jednotlivé body předkládali. Bohužel to nebylo možné zorganizovat tak, aby tady teď mohli stát. Proto prezentujeme ty jednotlivé body jako členové vlády i s tím, že tohle samozřejmě byla jedna z těch nejvýznamnějších agend.

Josef Kopecký, iDNES: Nicméně při tom hlasování nebude uplatňovat zástupce České republiky nějaké právo veta, ani tam vlastně není. Můžeme být přehlasováni kvalifikovanou většinou, i když se Česká republika zdrží, přestože s tím paktem nesouhlasíme v té současné podobě, pokud ta potřebná většina v rámci EU to schválí, tak budeme tím vázáni samozřejmě. Je to tak?

Martin Kupka, ministr dopravy: Budeme. Já jsem to také zmiňoval a zmiňoval jsem zároveň, že to ale neznamená, aby se nešířily dezinformace, že v tu chvíli by byla Česká republika vázána povinností přijímat na své území migranty. Zmínil jsem důvody, které nás v tuto chvíli vedou k tomu, že se budeme v tom hlasování zdržovat a nepodpoříme ten pakt. Zmiňoval jsem, že oproti tomu, na čem se Česká republika podílela v rámci českého předsednictví a dokázala prosadit celou řadu velmi užitečných věcí, tak bohužel ta současná verze, pozměněná jednáním s Evropským parlamentem, přináší větší míru byrokracie a zpomaluje ty klíčové věci, které za nás patří k těm klíčovým částem řešení otázky migrace v Evropě. A to je ochrana vnějších hranic a co nejrychlejší návratová politika. To jsou stěžejní body, které nás vedou k tomu aktuálnímu postoji, který uplatníme.

Marek Výborný, ministr zemědělství: Ale klíčové je to, co tady opravdu zaznělo, zdůrazňujeme pořád a dokola. Na základě tohoto migračního paktu žádné kvóty, přerozdělovací kvóty nebo povinnosti, které by vyplývaly pro Českou republiku, z tohoto migračního paktu, že bychom měli přijímat nějaké počty migrantů, nic z toho takového nevyplývá. To je klíčové a důležité sdělení.

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Já bych v tomto chtěl kolegy rád podpořit. Tady to jednání vlády bylo naprosto jednomyslné. Ty klíčové věci, které jsme chtěli prosadit, tak v tom paktu jsou. Ta zásadní věc byla nemožnost přerozdělování a nulová povinnost přijímat migranty. To tam je, je to prosazené. My jsme chtěli ještě více omezit, řekněme, některé byrokratické kroky a tam se to úplně nepovedlo. Z toho důvodu se zdržujeme, ale jedná se čistě o byrokratické kroky, které naprosto nesouvisí s tím, co jsme řekli.

Lucie Ješátková, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz, prosím.

Jan Martinek, deník Právo: Dobrý den, jestli jsem to správně pochopil, tak zákaz HHC tedy přijde na vládu až v tom příštím jednání. Dnes jste se shodli na tom, že to příští týden předložíte. Od kdy by měl ten zákaz začít platit? Děkuju.

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: To je otázka, na kterou není přesná odpověď. Příští týden to vláda schválí. My jsme dnes hlasovali a byla tam jednoznačná podpora. A pak záleží na Komisi, jak rychle notifikuje tady toto zařazení na seznam. Vzhledem k tomu, že u jedenácti nebo u dvanácti zemí je nějakým způsobem toto omezeno a u řady zemí je zákaz, který ale proběhl v posledních měsících, to není tak, že by to měli několik let zakázané, tak ta předběžná jednání, která já jsem měl s Komisí, je zhruba deset dnů, že by to mělo trvat.

Marek Výborný, ministr zemědělství: Čili do měsíce by to mělo být. A co je potřeba zdůraznit, mezi těmi dvanácti státy Evropy je třeba Francie a některé další významné státy, které už tento krok učinily. My se k tomu nyní připojujeme. Proto ta naše optimistická varianta skutečně velmi rychlého nejenom schválení na české, ale i na té evropské úrovni a potom té platnosti.

Lucie Ješátková, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Další dotaz Blesk, prosím.

Maxmilián Nový, deník Blesk: Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat, jestli jste taky probírali u toho HHC to, že pokud ti obchodníci budou muset ničit zboží za několik třeba i milionů korun, tak jestli jste třeba probírali to, že oni po vás budou chtít i nějaké kompenzace?

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Pokud se mám bavit o tom, kolik stojí poškození zdraví tříletého dítěte, pětiletého dítěte, šestiletého dítěte, sedmiletého dítěte, kolik stojí to, že může mít trvalé následky, tak tady si myslím, že je zcela irelevantní, pokud se bude muset nějaké odškodnění dávat. Prostě tady je primární chránit občany České republiky, je primární chránit děti. My jsme udělali krok, který udělaly v uplynulých měsících některé další vlády. Předpokládám, že k tomu ty vlády budou další přistupovat, k podobnému kroku.

Současně jsme udělali jako jediná vláda v Evropě to, že hledáme legislativní nástroj, silný legislativní nástroj o psychomodulačních látkách, který samozřejmě bude průkopnický. A pokud se ho povede verifikovat, notifikovat Evropskou komisí, tak to bude vzor pro ostatní země a současně já opakovaně budu toto téma zdvihat na jednání ministrů zdravotnictví Evropské unie. Ale tady nejde o peníze. Tady jde o zdraví dětí a v té chvíli peníze nejsou podstatné.

Marek Výborný, ministr zemědělství: Ta debata je opravdu irelevantní tady v tomto případě, protože to bychom nikdy nemohli udělat žádné opatření u nebezpečných látek. Toto zjevně nebezpečná látka je. Nakonec i to, že to dnes aktivně zde komunikujeme, tlumočíme postup, který vláda České republiky evidentně zvolí, tak se na to potom reálně každý může připravit. Nakonec tady myslím v jednom dotazu zaznělo, že některé firmy už tyto potraviny, tyto cukrovinky stahují z trhu. Tak skutečně myslím, že vůbec není na místě se bavit o nějakých kompenzacích v tomto případě.

Lucie Ješátková, tisková mluvčí vlády: Děkuji, pokud nejsou žádné další dotazy, tak já tiskovou konferenci končím. Děkujeme a přejme hezký večer. Na shledanou.

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Na shledanou

Martin Kupka, ministr dopravy: Děkujeme za pozornost.

Marek Výborný, ministr zemědělství: Krásný večer, díky a na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X