Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

5. 10. 2011 12:01

Tisková konference po jednání vlády, 5. října 2011

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády: Dámy a pánové, hezké odpoledne, dovolte mi, abych vás přivítal na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády. Vítám zde předsedu vlády pana Petra Nečase a prosím ho o úvodní slovo.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, dnešní jednání vlády se zabývalo jak navrženými návrhy zákonů, především poslaneckými, také některými dalšími akty, ale i kroky, které se týkají dalších oblastí. Chtěl bych říci, že dnes vláda rozhodla na můj návrh o odvolání Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Došlo k tomu, že ze stávající rady rezignovalo a avizovalo rezignaci pro nespokojenost s prací rady polovina jejích členů. Proto jsem se rozhodl navrhnout vládě ne doplnění rady, ale návrh zcela nové rady s tím, že řada členů bude opět oslovena, aby pracovala v nové radě. My jsme tuto radu zdědili od minulé vlády. V té stávající radě se projevilo silné a nefunkční napětí mezi představiteli univerzit, průmyslové sféry a akademie věd. Z hlediska rozpočtu se nebyla schopna shodnout na ani jednom návrhu, poslala ho vládě v podobě dvou variant. Jmenování nové rady proběhne do konce října a souvisí s dalšími koncepčními kroky, které dělám. Připomínám pozici hlavního vědeckého poradce, výběrové řízení na pozici ředitele odboru pro výzkum a inovace a podřízení tohoto odboru hlavnímu vědeckému poradci a obsazení této pozice dlouholetým a úspěšný rektorem MUNI, panem prof. Fialou. Já chci, aby nová rada byla založena na renomovaných osobnostech vědeckého života, které budou hájit zájmy české vědy, nikoliv partikulární zájmy institucí, které reprezentují. Dalším bodem na úrovní výboru pro EU bylo projednávání současné situace v eurozóně. Včetně chystané ER a Rady pro obecné záležitosti, kde se budou projednávat některé otázky, které se týkají eura, včetně eurobondů. Postoj české vlády je negativní vůči eurobondům a zrovna tak je náš postoj k návrhu EK na zavedení daně z finančních transakcí negativní. To jsme dnes projednávali. Jak jsem již řekl, dále byly projednány některé poslanecké návrhy s tím, že u poslaneckých návrhů, u zákona o přiznání majetku, bylo vydáno negativní stanovisko vlády, zrovna tak k návrhu zákona na vydání majetku obcím bylo negativní stanovisko, i k návrhu pana Skopala k vydání zákona, kterým se mění zákon o spotřební dani, také negativní stanovisko. Pozitivní stanovisko zaujala vláda k návrhu poslance Staňka na vydání zákona, kterým se mění zákon o rodině. Tolik stručný přehled bodů, jsem připraven zodpovídat vaše dotazy.

ČTK: Já to začnu k vládní agendě, bod stran zákazu stran a hnutí?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Vláda schválila tento návrh. Chci připomenout, že toto rozhodování vlády je rozhodováním správního orgánu, kde ministerstvo vnitra prozkoumá, zda je dodržován zákon, pokud strana nedodržuje zákon, rozhoduje vláda jako správní orgán. Není to politické rozhodování, na základě kterého je předložen návrh pro NSS. Vláda schválila ve všech bodech tento návrh.

ČT: Já budu mít těch dotazů víc. Chci se zeptat, víte, kdo bude novým ministrem zemědělství? A ještě k tomu bych chtěla doplňující, zemědělské svazy kritizují odvolání pana ministra Fuksy, že to byl člověk na svém místě, kritika je silná, co tomu říkáte? Pak ještě dvě otázky, jedná se o odchodu elitních detektivů z protikorupční jednotky, jak se na to díváte? Mluví se i o tom, že odešli kvůli tlaku na vyšetřování, jak to tedy budete jako protikorupční vláda řešit? A poslední věc, povodně na Liberecku. Dnes se sešlo hejtmanství a kritizovali, že se mluvilo o tom, že bude proudit nadstandardní pomoc, ale vůbec nepřišla, kraj dostává 50 %, zatímco obce 90 %, to za tu pomoc nepovažují, bude se to nějak upravovat?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Děkuji. Začnu první otázkou, zda vím, kdo bude novým ministrem. Vím. Kritika zemědělských svazů, já musím říci, že v tom je právě jedno z kouzel činnosti člena vlády, že ti, kteří na vládě nesedí, nemohou vědět, jak ten člověk pracuje jako ministr. Chci zdůraznit, že člen vlády je jmenován ministrem a sekundárně je pověřen řízením resortu. Jakýkoliv ministr je celostní politik rozhodující o XY tématech, nejen o svém resortu. A z tohoto pohledu musím dodat, že konkrétně v případě MZE se má jednat o ministra zemědělství, nikoliv o ministra zemědělců. On má hájit celospolečenské zájmy. Co se týče odchodů detektivů, považuji to za vážný problém. Měl jsem osobní jednání s panem ministrem vnitra. Dohodli jsme se, že on bude osobně s těmi detektivy jednat, aby zjistil, v čem je problém, a ty se odstranily, kde je to možné a odchodu se zabránilo. Vidím to jako ztrátu a znepokojuje mne to. Ty kauzy považuji za závažné a nechci, aby měly skončit ve ztracenu, protože by měl přijít nový vyšetřovatel, který začne studovat metráky spisů. Co se týče povodní, ano, naším úkolem je primárně pomáhat obcím. Celkové prostředky, které jdou do kraje, jsou vysoce nadstandardní a jsem přesvědčený, že kraj musí převzít částečnou odpovědnost za majetek, ale jsme připraveni regionu pomáhat při řešení infrastruktury a v mnoha ohledech se může jednat o stranicky motivovanou kritiku než o věcný problém. Kdyby byl věcný, bude tu jednání o konkrétních projektech a požadavcích a my jsme na věcné jednání připraveni.

Aktuálně.cz: Můžete potvrdit či vyvrátit, že novým ministrem zemědělství bude Petr Bendl?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já vím, že to musíte zkusit, ale já se k tomu nebudu vyjadřovat. První to ode mne uslyší pan prezident.

iDnes.cz: Dobrý den, kdy předpokládáte, že by mohl být nový ministr jmenován a kdy s ním půjdete za panem prezidentem a máte souhlas toho dotyčného člověka? On už o tom ví, že bude mít štěstí, být ministrem zemědělství ve vaší vládě?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Nevím, jestli to bude takové štěstí. Za druhé, ví to a za třetí, jmenovací termín určuje pan prezident. Ten určí termín a to jméno tu je a bude to skutečně v horizontu dní, nikoliv týdnů.

TV Nova: Já mám prosbu, dvě věci. Ta jednodušší, budou hranice s Rakouskem, bylo to schváleno? Druhá věc, je v tuto chvíli někdo ve vládě, nad kým visí otazník, kdo by v příštích dnech mohl dopadnout stejně jako ministr Fuksa?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já chci říci, že body bez rozpravy byly schváleny vládou. Co se týče toho, zda nad někým visí Damoklův meč, to je podstata působení ve vládní funkci. Každou minutou visí nad každým členem vlády, včetně předsedy vlády. To patří k údělu člena vlády.

ČT: Já se obávám, že mé otázky byly položeny. Chtěla jsem se dozvědět, kdo bude ministr zemědělství?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dozvíte se.

Radiožurnál: Já na doplnění k tomu tématu, vím, že nepotřebujete souhlas vlády, ale bavili jste se dnes o tomto jménu? A máte třeba souhlas ostatních členů vlády?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Vláda v tomto není kolektivní orgán. Jmenování navrhuje prezidentu výhradně předseda vlády. Není otázkou pro ostatní členy vlády, zda se jim návrh líbí či nelíbí. Toto nebylo projednáváno na vládě. Nikdy nebylo a nebude, to je výsostné právo premiéra, dělat tyto návrhy.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády: Prosím, poslední otázka.

ČTK: Bylo to projednáváno s koaličními partnery? Nemusí, ale informoval jste je?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Odpověděl jste si, nemusí to být. Nicméně koaliční partneři budou informováni, jako byli informováni o předchozím kroku, tedy o odvolání.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády: Díky za pozornost a hezký den.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání vlády, 5. října 2011

Související zprávy