Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

5. 9. 2018 9:12

Tisková konference po jednání vlády, 4. září 2018

Petra Doležalová, tisková mluvčí vlády: Hezké odpoledne, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po jednání vlády. Vítám zde předsedu české vlády pana Andreje Babiše, vítám zde také ministryni pro místní rozvoj paní Kláru Dostálová  a také zde vítám ministryni financí paní Alenu Schillerovou. O úvodní slovo poprosím pana premiéra Andreje Babiše.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové, vláda dnes jednala hlavně o čerpání evropských fondů, o strategii nad vyjednáváním příštího rozpočtového období, nad strukturou návrhu evropského rozpočtu a k tomu vás bude pak informovat paní ministryně Dostálová. Čerpání evropských fondů se výrazně zlepšilo a je mnohem lepší, než to bylo v minulém měsíci. I ten výhled nevypadá vůbec špatně.

Celkově k jednání vlády.  Jako první bod jsme jednali o nařízení vlády, které se týká odměn členů samospráv, což pro mě nedává úplně logiku, že vlastně máme rozhodovat o samosprávních celcích. Já jsem i poprosil kolegy, abychom se zamysleli nad tím, že skutečně o platech členů samospráv by měl rozhodovat možná někdo jiný. U těchto samosprávných celků, kde došlo ke shodě i po konzultaci se zástupci krajů a Svazu měst a obcí, jsme se nakonec dohodli na navýšení o 7 procent. Myslím si však, že bychom se měli skutečně zamyslet nad tímto nařízením vlády, které mi nepřidá úplně logické.

Bod číslo dva byl návrh ODS, který mi připadá velice komický, protože ODS navrhuje zavést to, co v roce 2006, když vyhrála volby, slíbila čtyřem miliónům zaměstnancům: Že bude rovná daň ve výši 15 procent. Ale pak zjistili, že to rozpočtově není možné, čímž je vlastně podvedli, a naopak navýšili základ toho odvodu, kterým tak vznikla tzv. superhrubá mzda. Což je podvod na voliče, protože fakticky ta sazba je 20,1 procenta. Dnes se ODS k tomu vrací, dává stejný návrh, který by měl dopad na rozpočet ve výši 75 miliard korun. To jsme samozřejmě neodsouhlasili, protože my máme v Programovém prohlášení vlády návrh na zrušení superhrubé mzdy, a to snížením sazby z 20,1 procenta na 19 procent a stejné je to také u solidární přirážky, kde to máme také v programu a určitě to předložíme.

Dalším bodem byla restrukturalizace a tzv. program Re-start Ústeckého, Moravskoslezského Karlovarského kraje. Jedná se spíše o marketingovou záležitost z minulosti, protože problém byl v tom, že ministři to nikdy nepromítli do rozpočtu, a to je samozřejmě škoda. My bychom velmi chtěli, aby to, na čem se domluvíme, na těch investičních plánech do jednotlivých krajů, aby se to posléze zrealizovalo. My jsme ročně vydávali 20 milionů korun na nespočet různých poradců a úředníků, podle mě nesmyslně, a proto jsme to zrušili a k tomu více určitě řekne paní ministryně Dostálová.

Dále jsme projednali dlouhodobé finanční opatření na navýšení kapacit lékařských fakult v České republice, a to jsme zavedli poté, co jsme zjistili, že na naše lékařské fakulty se hlásí a udělá přijímačky asi 2 500 studentů, ale následně je problém, že nejsou přijati, protože je nemá kdo učit. To jsme dnes projednali a schválili. Poté jsme projednávali investiční plán vysokých škol, kde je to také k debatě, zda bychom neměli dávat vysokým školám jednu velkou částku a ony si následně samy rozhodnou, zda to dají do provozu, nebo do investic. To jsme schválili. Je to program na období 2018 až 2027 v rozsahu téměř 15,8 miliardy korun.

Dále jsme v rámci bodu Zpráva o stavu vodního hospodářství v České republice diskutovali o strategii vody. Já jsem požádal kolegy Tomana a Brabce, aby zpracovali kvalitní materiál, který se bude týkat o zdrojích, o distribuci, o vlastnictví, o regulaci, o používání a zadržování vody atd. To byl další bod z dnešního jednání vlády.

Dalším bodem vlády bylo financování české kinematografie. Na jednání vlády byla přítomna i ředitelka Státního fondu kinematografie a diskutovali jsme o tom, jak vůbec se financují u nás filmy, kdo o tom rozhoduje. Byl zde požadavek navýšit filmové pobídky, které jsem ještě jako ministr financí navyšoval z 500 na 800 milionů korun.

Dnes budeme ještě řešit také neziskovky. Dostali jsme přehled od jednotlivých resortů a já to budu ještě probírat s těmi resorty, které navyšují původní předpoklady, a to hlavně MPSV o 98 milionů korun. Ostatní resorty snižují, včetně Úřadu vlády, a o tom bude ještě probíhat debata.

Petra Doležalová, tisková mluvčí vlády: Děkuji panu premiérovi a slovo předávám paní ministryni Dostálové.

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj: Děkuji za slovo. Já to vezmu postupně tak, jak o tom mluvil pan premiér. Co se týče čerpání evropských fondů: My jsme skutečně rádi, že i na základě přijatých opatření, které byly v červenci, se nám daří ty predikce naplňovat. My jsme skutečně nově začlenili do toho každého měsíčního projednávání, aby si řídicí orgány samy po měsících stanovovaly, kolik jsou schopny proplatit příjemcům a jaký je ten potenciál toho, abychom certifikovali vůči Evropské komisi. Tady musím říci, že zejména sledujeme ty programy, které ještě nemají naplněny tzv. pravidlo M + 3. Je to přibližně pět programů a tady skutečně ty programy naplňují predikce na 240 procent IROP nebo 116 procent Praha či program Životní prostředí 133 procent.

Všichni velmi intenzivně pracují na tom, abychom s čerpáním problémy neměli. Máme to sledováno tak, jak si i pan premiér přál, aby to bylo tzv. cash flow, což znamená, kolik skutečně dostaneme do státního rozpočtu. Tady to sledujeme jak za rok 2018, tak i kumulativně za roky 2014 až 2018. Za rok 2018 máme již proplaceno konečným příjemcům téměř 50 miliard korun a převedli jsme do státního rozpočtu téměř 35 miliard korun. Kumulativně máme příjmy z Evropské komise ve výši 117 miliard korun. To prorůstové čerpání mezi červencem a srpnem je téměř o 10 miliard korun a jsme si vědomi toho, jak jsou nastaveny predikce jednotlivých řídicích orgánů, ve kterých je veliké promítnutí toho, že ta stavební sezona nám vlastně dobíhá a největší objem fakturací bude v září, říjnu a v listopadu, kde řídicí orgány toto budou naplňovat. Pro tento rok máme ještě minimální závazek, ale rádi bychom ho přeplnili na úrovni třiceti miliard korun, které bychom chtěli ještě do konce prosince proplatit.

Druhým bodem bylo, že jsme dnes projednávali rámcovou pozici České republiky k nařízením evropských fondů. Kolem toho byla veliká debata. To vyjednávání se děje ve dvou rovinách. První vyjednávací pozice je samozřejmě na úrovni víceletého finančního rámce, kde bude hlavní role pana premiéra a ministryně financí. Dnes bylo na programu dne nařízení k jednotlivým fondům. Zde se nejedná o peníze, ale o praktické věci, jak ty dohodnuté peníze budeme realizovat v České republice. Naším hlavním cílem je flexibilita, abychom si o těch našich zdrojích, které nám byly přiděleny, uměli rozhodovat sami a uměli na to průběžně reagovat v čase.

Dalším bodem, který jsme projednávali, byl tzv. Re-start. Dnes se schválila strategie nebo ten aktualizovaný akční plán s tím, že opět, jak byl materiál přerušen, tak se chtělo větší zapojení hejtmanů. Trochu jsme přednastavili implementační strukturu tak, abychom to uměli i financovat celé toto dění v rámci evropských fondů. Patříme ke špičce v rámci Evropské komise v tzv. platformě uhelných regionů. To znamená veliký potenciál do budoucna, abychom pro tyto regiony našli i samostatné zdroje v rámci Evropské unie. Hejtmani jednotlivých krajů z Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje dali své priority a debatovali jsme o tom, že jednotliví ministři musí jednat v rámci vyjednávání o rozpočtu s Ministerstvem financí, jak tyto projekty zabezpečit.

Posledním bodem, který jsem dala vládě, a to byl bod pro informaci, je, že jsme připravili už materiál k rekodifikaci stavebního práva s tím, že ten materiál je postaven do takových dvou úrovní. Zaprvé celková rekodifikace, kde jsem vládě předložila, abychom si všichni byli vědomi toho, co se děje, že ta rekodifikace stavebního práva, to je 80 souvisejících zákonů rozdělených na jednotlivá ministerstva. Debatovali jsme o tom, že k tomu musí probíhat diskuse a v rámci toho plánu je, že já zkrátím harmonogram a věcný záměr rekodifikace připravím do října 2019. Spolupracujeme na tom s Hospodářskou komorou a snažíme se o co nejrychlejší zavedení těch prvků, abychom stavební řízení v České republice zrychlili, a to je ta druhá část, kde jsme vládu seznámili i s tím, že jsou prvky, které chceme projednat na vládě už na podzim letošního roku.

Jsou to tři základní kroky, které v ten daný moment co nejvíce urychlí stavební řízení. To první je samozřejmě fixe – souhlas o závazné stanovisko, pak se tady bavíme o tom, že by pro strategické projekty atd. měla existovat národní dokumentace, abychom nebyli závislí na projednávání územního plánování v obcích, městech a krajích, a pak je to samozřejmě zrušení přezkumu, abychom ty věci narovnávali a abychom se nezdržovali u stavebních řízení. Tady jen z legrace musím říci, že pan premiér mě nechal podepsat papírek, kde jsem se zavázala, že stavební řízení nebude delší než jeden rok, a to mi pak držte všichni palce.

Andrej Babiš, předseda vlády:  Já jsem se díval v televizi na reportáž, ve které zaznělo, že v Praze trvá, než postavíme byt, deset let a vy jste mi řekla, že když bude územní plán, že to bude rok a to jste mi podepsala.

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj: Ano, je také potřeba říci, že Praha nemá dosud schválen územní plán. To je potřeba říci narovinu.

Andrej Babiš, premiér: Je potřeba také říci ten váš program Výstavba, že konečně se snad začnou stavět byty.

Petra Doležalová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a slovo nyní předávám paní ministryni financí Aleně Schillerové.

Alena Schillerová, ministryně financí: Dobrý den, dámy a pánové, já už jenom velmi krátce. Všechno podstatné zde už bylo řečeno a já bych už jen doplnila, že my připravujeme zrušení superhrubé mzdy a možná jste už zaznamenali, že jsme to měli v daňovém balíčku na rok 2019, ale z důvodu toho, že jsme neměli vládu s důvěrou a nezískali bychom pravděpodobně politickou podporu, tak jsme to z balíčku vyňali.

Návrh je připraven, je komplexní v tom směru, že řešíme i jakousi kompenzaci pro OSVČ. To znamená, že neřešíme jen samotné zrušení superhrubé mzdy pro zaměstnance a zároveň navrhujeme snížení daňové zátěže po zrušení superhrubé mzdy v takovém rozsahu, jaký si státní rozpočet může dovolit. To znamená o jeden procentní bod, což prezentuje přibližně 5 procent na dani a chceme i kompenzaci pro OSVČ.

Nyní nás čeká debata vedená na platformě koaliční vlády o tomto návrhu a současně s tím i spojím debatu o novém zákoně o dani z příjmu, o politických parametrech tohoto nového zákona tak, abychom mohli dokončit legislativní proces, který je v podstatě nastartován nebo resp. příprava zákona je nastartována, ale v tuto chvíli k tomu již potřebuji politická rozhodnutí. To znamená, že musíme na platformě koalice se o tom pobavit, což udělám okamžitě a neprodleně, jakmile ukončím proces přípravy státního rozpočtu, a to znamená, že ho předám ho do Poslanecké sněmovny a bude podroben legislativnímu procesu. Děkuji za pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X