Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

30. 9. 2019 18:37

Tisková konference po jednání vlády, 30. září 2019

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. O úvodní slovo poprosím předsedu vlády pana Andreje Babiše.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové. Zatím jsem tu sám, ale za chvilku přijde paní ministryně Maláčová. Já zase budu spěchat na německé velvyslanectví, kde mám projev. Je tady ministr zahraničních věcí Heiko Maas, se kterým jsem jednal, bude tam i ministerský předseda Saska Michael Kretschmer.

Dnes jsme měli hlavní body a to jsou body NKÚ. Těch bylo, pokud dobře počítám, asi šestnáct. My jsme si s panem předsedou NKÚ vysvětlovali ty různé mediální výstupy. On nás informoval, že to bylo mediálně zkresleno. Já bych chtěl jen říci, že jsme první vláda, která poprvé vůbec projednávala výroční zprávu NKÚ. To se nikdy nedělalo.

Jednotlivé závěry kontrolních opatření, kde mají ministři úkoly, samozřejmě mají různé termíny. Tak jsem uložil vlastně kolegům z Úřadu vlády, aby předložili na vládu přehled všech opatření z kontrol NKÚ za existence této vlády, aby tam bylo jasně vidět, který ministr co dostal za úkol.

Já jsem i požádal pana předsedu NKÚ, jestli by nebylo možné, aby NKÚ, když dělá kontrolu, konkrétně uvedl, který úředník nebo politik se zasloužil, to myslím ironicky v uvozovkách, o různé – jak bych to nazval – tunely, například. Kdybychom dnes mluvili o průmyslových zónách, do kterých Česká republika investovala dvanáct miliard, tak bychom zjistili například, že je tam zóna Holešov, která stála 1,1 miliardy a kde to někdo postavil na zdroji pitné vody.

Takže to by bylo dobré, protože pokud NKÚ udělá kontroly, které se vlastně prolínají na vícero období ministru, tak potom samozřejmě některým se to nelíbí. Mě se také nelíbilo například i to konstatování ohledně systému EET. My tady máme ADIS, to je to IT na Ministerstvu financí, od roku 1993, a samozřejmě zbavit se závislosti na těchto monopolních dodavatelích je velice problematické.

Já jsem také požádal ministry, respektive Úřad vlády, abychom projednali na vládě, abychom viděli veškeré výdaje na IT za minulých deset let podle jednotlivých rezortů a jaký to má vlastně vývoj.

My jsme doposud ty závěry řešili informací, která se často neprojednávala. Já jsem teď požádal, abychom všechny závěry NKÚ, kde jsou úkoly jednotlivých ministrů a jsou různé i podle dopadu na legislativu, projednali v rámci jedné z příštích vlád a myslím, že jsme si tam dali termín 14 dní.

Takže to byly hlavní body dnes. Potom bod číslo jedna byl návrh zákona o sčítání lidu, bytů a domů v roce 2021. Tam to předkládal Český statistický úřad. Výdaj státu je 2 miliardy 225 milionů a já jsem velice rád, že z této částky dostane Česká pošta miliardu sto milionů do rozpočtu 2021. A jelikož Česká pošta je trvale ztrátová, tak by bylo dobré to samozřejmě při hodnocení, respektive při rozpočtu a podpory státu pro Českou poštu zdůraznit a zohlednit.

Z dalších bodů byl bod dva, to samozřejmě jsou důchody. My jsme na rok 2020 navýšili základní výměru o 220 korun na 3 490. To znamená, že je to de facto na základě průměrné mzdy 2020, která činí 34 835 korun, takže výše procentní výměry se navrhuje zvýšit o 5,2 procenta, to je 529 korun v průměru, a do procentní výměry se navrhuje přičíst jednotná pevná částka ve výši 151 korun, která společně se základní výměrou a procentní výměrou zvýší průměrný starobní důchod o 900 korun.

Takže naše vláda, je to už druhý rok, kdy navyšujeme o 900 korun. Samozřejmě, důchodci nad 85 let mají ještě tisíc korun navíc. Průměrný starobní důchod se celkově zvýší o 6,7 procenta, základní a procentní výměra, to znamená o 900 korun, z částky 13 426 korun na 14 326 korun. To znamená, že směřujeme k tomu průměrnému důchodu na rok 2021 15 000 korun.

Toto navýšení činí 37 miliard, to znamená, že je to de facto schodek, který je 40 miliard. Je to téměř identická částka. My samozřejmě, co se týče důchodů, budeme jednat v rámci koalice ve středu o návrzích sociální demokracie.

Já jsem se zúčastnil v rámci New Yorku panelu Bloomberg, kde byl řecký premiér, stávající evropský komisař Pierre Moscovici, ministr ze Singapuru, zástupci z celého světa a chci jen konstatovat, že naši důchodci mají nesrovnatelné výhody. A teď se nebavím o výši, ale o tom, že jako jedni z mála na světě vůbec neplatí daň z důchodu. To je třeba zdůraznit.

Za druhé máme unikátní systém v tom, že stát platí za naše důchodce zdravotní pojištění. To je také jen u nás a na Slovensku. Že jsou tam další výhody z hlediska zdravotních pomůcek. Že je tam ta sleva, tolikrát kritizovaná, i když to máme na první straně programu, na jízdné.

Takže samozřejmě my budeme diskutovat o celkovém řešení a udržitelnosti důchodového systému, i když samozřejmě důchodový účet je teď přebytkový. A určitě bude potřeba, a paní ministryně má v komisi zástupce všech polických stran a hnutí, najít konsensus asi v celé sněmovně, protože to není záležitost jen tento vlády, která samozřejmě, pokud neskončí dříve, skončí v roce 2021.

Takže za mě asi ty nejdůležitější věci všechno.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Paní ministryně Maláčová.

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí: Děkuji. Já se omlouvám za ten pozdní příchod. Pan premiér už to načal. Já bych ještě k tomu nařízení vlády. Víte, že je to každoroční záležitost, kdy do konce září musí MPSV vládě předložit v podstatě vyčíslení dat Českého statistického úřadu, které pak stanovují pro Českou správu sociálního zabezpečení vlastně částky, v jakých se valorizují důchody – nejsou to jen starobní důchody, ale jsou to i invalidní nebo pozůstalostní – na příští rok. To znamená od 1. ledna příštího roku. Takže je to standardní technická věc.

Kdybych měla ještě říci jiná čísla, než která tu padla, tak výborná zpráva je, protože se jedná o navýšení v průměru o 900 korun, tak já bych ráda zmínila částky například u desetitisícového důchodu. Tam dojde k navýšení o 721 korun, u dvanáctitisícového důchodu k navýšení o 825 korun a u třináctitisícového důchodu o 877 korun.

Zajímavé jsou také rozdíly v penzích žena mužů. Víte, že to je první úkol Komise pro spravedlivé důchody jak tyto velké rozdíly narovnat. Průměrný starobní důchod, jak už tu padlo, se navýší k 1. lednu příštího roku z 13 500 korun na zhruba – mluvím o zaokrouhlených částkách  - na 14 400, ale u penzí žen je to: Průměrný důchod máme nyní 12 858 korun a tam dojde k navýšení na 13 728 korun, to znamená o 6,77 procenta. U penzí mužů průměrná penze mužů je 15 486 korun nyní a tam dojde k navýšení o 6,5 procenta, to znamená na 16 493 korun. To znamená, že to jsou ta čísla, která jsou podle našeho názoru nejvíce zajímavá.

Pak dnes vláda také schválila, řekněme, studii, kterou má v příštích letech připravovat OECD, to znamená mezinárodní renomovaná Organizace pro hospodářskou spolupráci v Evropě, k oblasti důchodové reformy. Já jsem na to často dotazována. Je to věc, která vznikla před rokem.

Je to reakce vlády na nabídku OECD, která nám v rámci různých klasických technických misí nabídla vypracování této studie. My vnímáme vypracování této studie jako proces, jako dialog. Takto to bylo i zadáváno. To znamená, že budeme tuto, řekněme, spolupráci využívat ke konzultacím a oponentuře k té chystané důchodové reformě.

Zajímavé je také to, že jsme se rozhodli, že náklady na tuto studii poneseme společně napůl Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo financí. To znamená, že se na ten proces těšíme, jsou tam zahrnuty všechny další aspekty, které se normálně v souvislosti vlastně s důchody v České republice nediskutují. Je to o daňovém systému, trhu práce, genderových rozdílů v odměňování, potom tzv. gender pension gapu atd. To znamená všechny aspekty, které s problematikou důchodů souvisejí.

Andrej Babiš, předseda vlády: Já ještě poslední informaci. V různém jsme řešili dopad kalamitního přemnožení hraboše polního, jak jsem to slíbil, a vzhledem k nepřekonatelnému rozporu mezi panem ministrem Tomanem a Brabcem jsem to přerušil a budeme pokračovat tento týden. Protože zkrátka ty rezorty nejsou schopny nalézt nějaké řešení, každý na to má zkrátka jiný názor.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X