Tiskové konference

3. 5. 2021 17:10

Tisková konference po jednání vlády, 3. května 2021

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Hezký podvečer, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. Nejprve bych chtěla o slovo požádat vicepremiéra pana Havlíčka.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dobrý den všem. Dovolte, abych krátce uvedl režim rozvolnění, které nastane 10. května, jak už jsme avizovali a ve čtvrtek rozhodli. Bude se to týkat zbytku maloobchodních provozoven. Pouze upřesňuji, že se jedná o 24 procent provozoven z úhlu pohledu jejich počtu a z úhlu pohledu množství zákazníků je to 18 procent. Upřesňuji rovněž i to, že se jedná o maloobchodní provozovny v celé České republice. To znamená, nerozlišujeme zde podle regionů, okresů, krajů a podobně.

Toto platí tedy od 10. května a současně platí i to, že se standardně rozvolní, o tom jsme rovněž dnes rozhodli, tzv. balíček číslo 3, který z toho ekonomického úhlu pohledu znamená, že se pouští drobné služby zejména řemeslného charakteru, jako jsou oprava obuvi, hodinářství, zlatnictví, jako je truhlářství, podlahářství, ale i výroba a opravy hudebních nástrojů, vydavatelská činnost, polygrafická výroba, knihařské práce, stejně tak činnost účetních poradců, vedení daňové evidence, sklenářské práce, rámování, paspartování, prodej, pronájem a půjčování věcí movitých nebo návrhářská a aranžérská a podobná činnost, fotografické služby, překladatelská a tlumočnická činnost, mimoškolní výchova a vzdělávání a pořádání kurzů, školeních včetně lektorské činnosti, zprostředkování obchodu a služeb, pěstitelské pálení, provádění dobrovolných dražeb, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, provozování solárií, pořádání kurzů k získání znalosti výkonu určité speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, činnosti při kterých je porušováno integrita lidské kůže, čili tetování, péče o dítě do tří let věku v denním režimu, čili malé školky, provozování cestovních kanceláří, agentur, pořádání zájezdů, provozování střelnic, zastavárenská činnost, maloobchod s použitým zbožím a rovněž jsme pustili od desátého všechny vleky a lanovky, které byly z důvodu ski-areálů uzavřené.

Současně jsme dnes definitivně stvrdili deklarací vlády to, že testování ve firmách a na úřadech bude pokračovat zatím do 30. 6. s tím, že v následujících týdnech, nejdéle do konce května, rozhodneme, jakým způsobem budeme pokračovat od července.

Z úhlu pohledu ekonomických aktivit je to za mě vše. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, ministr zdravotnictví pan Arenberger.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Také dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych představil za prvé jednu záležitost, která už bude fungovat od zítřka, tedy od dnešní půlnoci, a to je, že ti, kteří jsou očkovaní a vrací se zpátky do České republiky, tak se mohou prokázat certifikátem získaným v České republice a potom nemusí procházet z těch vybraných zemí, kde bylo potřeba PCR testování atd., tou klasickou procedurou. Takže to je jedna dobrá… Vlastně já mám jenom dobré zprávy.

Pak je další dobrá zpráva, která platí také od dnešní půlnoci, tedy od zítřka, a to je, že ve vybraných krajích, které už jsme tady jmenovali minule, to znamená, v těch sedmi nejlepších krajích se ještě rozšiřuje možnost skupinové konzultace nebo výuky ve vnitřních a vnějších prostorech na základních uměleckých školách.

Jsou tam ta klasická omezení na nejvýše tři žáky ve vnitřních nebo vnějších prostorech a v případě konzultace ve vnějších prostorech více než tří žáků, ale nejvýše dvaceti osob, takže tam je potřeba dodržet tu velikost plochy 15 metrů čtverečních. A stejně tak v těchto regionech i konzultace nebo vzdělávání ve střediscích volného času.

Takže to jsou tyto zprávy a doplnění vlastně k tomu stávajícímu, co je. A jinak bych chtěl představit to, co jsme slibovali z hlediska dalšího rozvolňování od pondělí 10. května.

Tam jsme se museli zamyslet především nad třemi kraji, protože školy jsme chtěli společně s obchody otvírat už toho 10. května a tak to také z větší části bude. Pouze ve čtvrtek budeme ještě rozhodovat, jakým způsobem se vyřeší výuka na Vysočině, ve Zlínském kraji a Jihočeském kraji, kde jsou stále ještě vysoká čísla, co se týče incidence. Čili nemůžeme tam rozvolnit úplně komplet.

V každém případě ve zbývajících krajích se bude otvírat tak, jak jsme zvyklí. To znamená na vysokých školách, tam by se měli vrátit zbývající studenti na klinickou a praktickou výuku a praxi, povoleny budou i zkoušky. Na střední školy se v rotační výuce vrátí žáci nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a také žáci prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. Totéž platí pro žáky druhého stupně základních škol a tito žáci se budou moci vrátit i ke školnímu sportování.

Takže jak říkám, jsou to zbývající kraje od 10. května, kromě zatím Jihočeského kraje, Zlínského a Kraje Vysočina, o kterých budeme rozhodovat při jednání vlády tento čtvrtek.

Maloobchod a služby jsme tady již slyšeli. A za stejných podmínek, jaké jsou v těch stávajících sedmi regionech, budou v těch zbylých také otevřena muzea, galerie, hrady a zámky, veletrhy atd. Zase s tou výhradou těchto tří krajů, o kterých budeme rozhodovat ve čtvrtek.

Za stanovených protiepidemických podmínek se otevřou také trhy a tržiště pro veškerý sortiment a také na svatbě a pohřbu od pondělí může být až 30 osob.

A další dobrá zpráva od 10. května, ta upravuje navíc jako bonus nošení ochranných prostředků dýchacích cest, a to tak, že ve venkovních prostorách bude povinnost nosit ochranu úst a nosu jen tam, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň dvou osob vzdálených od sebe méně než dva metry, pokud se nejedná výlučně o členy domácnosti.

Čili je to totéž, co už jsme tady zažili na podzim. Když jste ve volném prostoru a nejsou kolem v blízkosti jiní lidé, tak nemusíte nosit ochranu úst, ale když třeba přijdete na zastávku tramvaje nebo autobusu a je tam víc lidí, tak si roušku nasadíte. Také výjimka z nošení bude platit na nezbytně nutnou dobu pro konzumaci potravin a nápojů mimo provozovny stravovacích služeb.

A další dobrá zpráva je pro lázeňské pobyty, kde ze zdravotní indikace kromě stávajícího schválení možnosti zakoupení si lázeňského pobytu jako samoplátce, což zatím bylo po prodělaném covidu, této výhody mohou napříště využívat i očkovaní. Stále ale platí, že indikace je zdravotní. Čili není to wellnesový pobyt, ale je to léčebný pobyt za úhradu jako samoplátce.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji, dotazy. Prosím, Česká televize.

Klára Bazalová, Česká televize: Dobrý den, co se týká toho balíčku číslo 3, jak začal pan Havlíček, že se rozvolňuje 10. května, tak mě by zajímalo, jestli je definitivní. Jestli to tedy nastane zkrátka bez ohledu na to, jak se budou vyvíjet čísla? Pak bych se chtěla ještě zeptat na situaci v kultuře, protože pan Zaorálek byl dnes velmi kritický. Řekl, že ty plány jsou nepřijatelné, že kultura je diskriminovaná, například, že je potřeba PCR test, na rozdíl od jiných oblastí. Tak bych se chtěla zeptat, jak se tedy bude postupovat v kultuře? Děkuji a pak se ještě prosím doptám.

Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu a dopravy: Tak co se týká balíčku číslo 3, ano je to definitivní. My jsme jasně řekli, že incidence je ukazatel přibližný. Abych řekl úplně přesně, orientační. A s ohledem na to, že je třeba, aby se podnikatelé dostatečně s časovým předstihem připravili na ty změny, tak podobně jako jsme pustili třetího, tedy dnes, některé služby a dali jsme je definitivně, tak jsme řekli, že příští pondělí půjdou definitivně zbytky obchodů a současně i ty drobné služby, které jsem zde jmenoval.

Incidence se pohybuje v tuto chvíli mezi 130 až 140. Předpokládáme, že v těch následujících dnech bude dále klesat. Ale fakticky tím říkáme: I kdyby příští pondělí nebyla třeba na úrovni 100, ale byla na úrovni 110, 115, tak tyto drobné služby a zbývající obchody budou v příštím týdnu spuštěny.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Totéž vlastně platí i pro školy a další s tím spojené činnosti, kdy tedy pro jedenáct krajů už je to definitivní a pro Jihočeský kraj, Zlínský kraj a Vysočinu tam rozhodneme ve čtvrtek. Je to kvůli tomu, že v některých okresech těchto krajů je incidence přes 200 a to nám dnes neumožňovalo rozhodnout. Uvidíme, jak se bude epidemická situace pohybovat během týdne, a podle toho pak dopočítáme to pondělí. Já jsem optimista v tom, že ve většině těchto krajů z těch tří se to podaří.

Klára Bazalová, Česká televize: A prosím ta situace v kultuře, když šéf resortu říká, že je to pro něj nepřijatelné, tak jak je to nastavené…

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Já myslím, že v současnosti se stále ještě vedou rozhovory. My jsme naposledy jednali včera večer asi dvě hodiny. Dále budeme jednat zase ve středu. Takže zatím je to jenom předběžná informace a já jsem optimista v tom, že v kontextu těch ostatních rezortů, kde jsou v podstatě podobné záležitosti, které řešíme, tak určitě nějakého řešitelného konsenzu dosáhneme.

Klára Bazalová, Česká televize: A kdy by se toho mohlo definitivně rozhodnout? Protože přeci jen jiné oblasti to mají minimálně naznačeno. A tím bych navázala i na další otázku: Jak chcete, jakou rychlostí chcete dál postupovat, odhadem, tedy o balíčku číslo 4. Budete se zase rozhodovat to další pondělí, chápu to správně? Takto chcete postupovat?

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Definitivní rozhodnutí, já jsem optimista v tom, že bude během tohoto týdne nejpozději po jednání vlády příští pondělí, protože tam budeme jednat právě v souvislostech, jakým způsobem prokazovat zdravé, v uvozovkách zdravé lidi, kteří budou na jednotlivé akce, aby vzájemně mezi sebou si onemocnění nepřenášeli. Čili je to spíše o tom, jak velká bude ta skupina, kteří budou pohromadě, a zároveň, jakým způsobem se to bude prokazovat, a to je asi, o čem se hovoří právě v souvislosti s různými protiepidemickými opatřeními a doporučeními epidemiologů.

A co se týče té rychlosti dalšího rozvolňování a dalších balíčků, skutečně budeme o tom průběžně jednat, ale v tomto okamžiku mohu říct, že další rozvolnění může přijít nejdříve 17. května. Ale neberme to jako konkrétní datum. Uvidíme, jak se bude vyvíjet především tedy sedmidenní klouzavý průměr týden incidence na 100 tisíc obyvatel.

Klára Bazalová, Česká televize: A prosím poslední dotaz za mě: Otevírají se velkokapacitní očkovací centra mimo nemocnice. Ta malá se ale naopak na úkor toho omezují. Je to tedy strategie, kterou se chce vláda vydat, že chce postupně omezovat například očkování v nemocnicích?

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Já myslím, že v současnosti využíváme všechny možnosti, kde se očkovat dá a zároveň je tam možno dodat slušným způsobem vakcíny. A to není jenom kvůli tomu, že by byly nedostatkové, ale my hlavně teď potřebujeme vyřešit ještě zbytek front, které jsou u praktických lékařů, které už naštěstí nejsou velké, ale přesto je potřeba tam dodávat především vakcíny, které nevyžadují hlubokozmrazený transport.

Dál potom předpokládáme, že je i Pfizer/BionTech bude mít menší balení, protože nemůžete do malého centra nebo do nějaké ordinace dodat tisíc nebo přes tisíc dávek, ale je dobře, aby to bylo dělitelné a zároveň to odpovídalo tomu správnému transportu.

Na druhou stranu je potřeba, abychom uvažovali o tom, že očkování bude dlouhodobé. Takže my spíš budeme stavět právě i tu následnou činnost ne na těch velkokapacitních centrech, což jsou většinou centra třeba v nějakých sportovních zařízeních a podobně a tam chceme, aby se rozjely výhledově sportovní aktivity. Čili my spíš budeme potom překlenutí toho nejrychlejšího očkování, které chceme dělat ještě možná chvíli během prázdnin, tak bychom chtěli přejít právě zase zpátky, ať už do nemocnic, nebo především do ordinací praktických lékařů a využít tuto kombinaci a využívat ta velkokapacitní centra jenom tam kde to nebrání jejich původnímu určení.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další, televize Prima.

Josef Mádle, CNN Prima NEWS: Dobrý den, já mám dotaz na oba dva pány. Začnu, s dovolením, s panem ministrem Arenbergerem. Pane ministře, teď v tuto chvíli vyšel ve Velké Británii průzkum o tom, že velká část lékařů se chystá odejít z oboru kvůli tomu, že jsou přetížení v důsledku právě covidu, anebo chtějí předčasně odejít do důchodu. Chtěl jsem se zeptat na situaci v České republice, jak vy ji vidíte. Jestli se toho podobného neobáváte právě také u nás v českém zdravotnictví. A s tím souvisí možná odměny zdravotníkům. Jestli platí, že lékaři dostanou, zdravotníci dostanou odměny v té dubnové výplatě a jestli se neuvažuje právě o odměnách za to předchozí období leden až v podstatě duben tohoto roku. A pak bych položil otázku na pana ministra Havlíčka. Děkuji.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Já trvale deklaruji, a platí to už od podzimu, že lékaři, zdravotní sestry, ostatní personál jsou skutečně přetíženi, jsou velmi zatěžováni covid-19 a znova zdůrazňuji, že jsem moc rád, že situace se teď i v nemocnicích zklidňuje. A je to díky tomu, že prostě jsme zastavili nebo přibrzdili to komunitní šíření tím, že jsme se tolik nesetkávali a že dodržujeme všechna pravidla a zároveň máme očkování. Takže to jsou dva pohledy na to, jak pomoci lékařům a zdravotním sestrám, aby nešli do důchodu.

Ono je samozřejmě složité, já nevím, jak to bude v Británii, ale myslím si, že lékař většinou se asi nepřeškolí na něco jiného, než co dělal celý život. Takže spíš si myslím, že to bude asi, pokud vůbec, tak v té Británii je to spíš odchod z nějakého přirozeného ukončení už své kariéry.

Takže já doufám, že u nás nic takového nenastane. Ale to neznamená, že je to omluva pro to, abychom zase začali při naší neopatrnosti plnit nemocnice, protože jsem si to jako ředitel nemocnice prožil dlouhou dobu a nikomu bych nepřál vidět to, co lékaři viděli tam každý den a s čím byli konfrontováni.

Co se týče odměn zdravotníků, ty výplaty, které jdou do přímo řízených organizací a dalších nemocnic, ty jsou na cestě, takže předpokládám, že v tomto výplatním termínu za duben by měly být vyplaceny. A stejně tak jsem požádal Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, konkrétně pana ředitele Kabátka, aby totéž udělal i pro ostatní zdravotníky a vytvořil takové podmínky, aby i ostatní zdravotníci dostali odměnu co nejdříve.

Josef Mádle, CNN Prima NEWS: Děkuji a mám dotaz tedy ještě na pana vicepremiéra Havlíčka. Devatenáct procent, tolik lidí důvěřuje v tuto chvíli vládě. Tak jsem se vás chtěl zeptat, kde podle vás je chyba, kdo za tak nízkou důvěru v podstatě může? Je mi jasné, že asi řekneme, že máme tady covid-19, nicméně ještě minulý rok v podstatě lidé vládě v těch jejích krocích důvěřovali. A také jestli to není další signál k tomu, byste opravdu přišli před Sněmovnu a postavili se právě před hlasování o důvěře, nebo nedůvěře vládě? Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Ano, Sněmovna má 15 procent důvěry. To znamená, to by asi nedávalo úplný smysl. Ale o to nejde.My jsme především vláda, která musela učinit nejméně populární opatření za historii České republiky. My jsme na rok museli zavřít ekonomiku, kulturu, sport, vzdělávání, volnočasové aktivity.

Není možné, aby vláda tady v tom vládla s popularitou nebo dokonce se zvyšující se popularitou. Vůbec to nemůžeme srovnávat s tím, co bylo na jaře minulého roku. V té době nikdo nevěděl, jak dlouho covid bude fungovat nebo působit, v té době všichni byli naladěni na to, že se budou snažit pomoci, v té době firmy rády dávaly třeba ze svých zisků na bohulibou činnost v rámci podpory covidu.

Ale pokud to trvá měsíce, pokud to trvá rok a déle, tak je jasné, že dochází peníze, firmy se zadlužují, lidé nemají jistotu práce, děti nemohou chodit do škol a to se logicky projevuje v tom, že se hledá viník.

A je naprosto pochopitelné, že lidé to vnímají tak, že ten, kdo ta opatření musí dělat, tak je vláda, a logicky mu dávají určitou část viny. Na tom není nic mimořádného. To, když se podíváme, tak je v celé Evropě, a bohužel prostě to je trend.

My jsme nepodlehli tomu, že bychom jeli na populistické vlně, což třeba teď můžeme zdeklarovat i na tom rozvolňování. Zatímco opozice je jako utržená ze řetězu a nejraději by všechno rozvolnila během jednoho dvou dnů a kritizuje nás, že ještě nefungují všechny školy, a kritizuje nás, že ještě nefungují všechny obchody a jak jsme si mohli dovolit otevřít služby o několik dní později. No prostě proto, že incidence ještě taková nebyla, a proto, že do toho nechceme znova opětovně vstoupit. Protože jsme obezřetní a protože chceme, by ten restart, který tady děláme, už byl tím posledním restartem.

Pokud se podíváme, všude v Evropě je ta situace s rozvolňováním víceméně podobná. A je logické, že ty vlády samozřejmě za to sklízí i to, že jim klesá popularita. To znamená, je to trend, kterému se nešlo vyhnout, respektujeme to a bereme to. Já jsem přesvědčen, že ve volbách se nakonec rozhodne a že každý uvidí ty strany, které si to odpracovaly, a uvidí pouze ty, které jenom kritizovaly a na všem hledaly chyby. 

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz, ČTK.

Radek Jozífek, ČTK: Dobrý den, já mám po dvou dotazech na vás oba, asi si to dovolím také oddělit, tak bych začal panem vicepremiérem. Za prvé, jestli budou pokračovat kompenzační programy Covid 2021 a Covid – Nepokryté náklady. A druhá věc, zda byste mohl upřesnit, co si představit pod tím pojmem poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, které jsou taky zařazeny do toho balíčku od 10. 5., které se budou otvírat, jestli to jsou například fitness centra, nebo o co se jedná?

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Tak co se týká programů, tak platí to, co jsme říkali, pokud budou firmy zavřené anebo budou zásadním způsobem vlivem covidu, respektive vládních opatření omezené, tak budou programy pokračovat.

V tuto chvíli pokračuje v květnu program Antivirus, čili kompenzace mezd. S největší pravděpodobností, já to říkám proto, protože to ještě musí odsouhlasit vláda, ale v tuto chvíli jsme s paní vicepremiérkou předběžně domluveni na tom, že to předloží vládě, bude pokračovat kompenzační bonus pro osoby samostatně výdělečně činné a my předložíme rovněž pokračování programů, které jsou směřovány vůči zaměstnavatelům anebo vůči podnikům, s. r. o., právnickým osobám, které čerpají ty zbylé dva programy, ať už je to Covid 2021 nebo Covid – Nepokryté náklady s tím, že pochopitelně ty dva programy Ministerstva průmyslu a obchodu budou platit pro ty segmenty, které jsou buď uzavřené, anebo silně omezené, a budeme postupně upřesňovat a definovat, o které segmenty se jedná. Takže jestliže třeba desátého spustíme maloobchod, tak logicky tyto programy už nebudou pro maloobchod, ale budou pokračovat třeba pro restaurace.

Radek Jozífek, ČTK: A co se týče těch tělovýchovných a sportovních služeb?

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Já se domnívám, že se jedná o provozování tělovýchovných služeb v rámci škol. To znamená, buďto je to tělocvik, tak jak ho známe ze škol, anebo k tomu prostě nějaká sportovní aktivita toho školního charakteru. Já teď nevím, jestli jste to čerpal z toho vládního usnesení, které je zaměřené na školy, anebo z toho druhého, které je pro obchod a pro služby.

Radek Jozífek, ČTK: Z toho vašeho tweetu, je to v té tabulce. Tak já si teda dovolím ještě na pana ministra dvě otázky. Podle dostupných informací dosud není očkováno 200 000 lidí nad 70 let, kteří se zaregistrovali, a dalších zhruba 230 000 lidí nad 70 let se vůbec nepřihlásilo. Je tohle ještě věc, kterou nějakým způsobem řeší vláda, nebo je to třeba role praktických lékařů či pojišťoven? A druhá věc, jak jste hovořil o těch konzultacích tří dětí uvnitř či dvaceti venku v případě základních uměleckých škol a středisek volného času, tak zda se to týká opravdu jenom těchto subjektů nebo i kroužků jiných zřizovatelů? Děkuju.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Tak k tomu prvnímu dotazu, my vnímáme ty fronty před závorou, nebo ty, kteří čekají na očkování vlastně ve všech věkových kategoriích. To, že je tam ještě tato skupina, samozřejmě řešíme nejen s praktickými lékaři, ale i s pojišťovnami i z hlediska motivace, a to platí především pro ty, kteří se ještě k očkování neregistrovali nebo to dokonce ani neplánují.

Já myslím, že s postupujícím časem určitě bude o očkování asi stoupat zájem, protože tak, jak se připravují třeba covidové pasy, tak ty nebudou platit jenom pro zahraničí, ale i pro činnosti v České republice, a já myslím, že to je dostatečná motivace pro všechny, kteří budou přemýšlet o tom, jestli se dát, nebo nedat očkovat, tak že je to bude motivovat k tomu, aby se naočkovat nechali a nenechali si zbytečně dělat opakovaně třeba antigenní testy nebo PCR testy, protože to právě bude náhrada.

Vlastně ta první vlaštovka je to, co už jsem říkal tady, že při návratu ze zahraničí pro očkované už odpadá ta administrativa a vůbec ta technická omezení, která z některých zemí jsou. Stejně tak to platí teď třeba teď pro tu lázeňskou léčbu a podobně.

A co se týče těch konzultací, v tomto okamžiku to platí pro ty definované skupiny, tak jak je to v té úpravě opatření, pokud mluvíme o té změně od 4. května. A jinak jedeme potom podle toho balíčku tak, jak to bylo přijato.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Český rozhlas.

Václav Štefan, Český rozhlas: Dobrý den, pokud jsem si dobře poznamenal, tak od pondělí by se tedy mělo obnovit fungování těch volnočasových aktivit, jako je skaut. Tak za jakých podmínek, co se tedy bude muset dodržovat? To je jeden dotaz. Druhý dotaz je ještě k té kultuře. Ministr kultury Lubomír Zaorálek říkal, že mu vadí hlavně to, že by se měly v kultuře používat PCR testy, zatímco třeba na fotbal stačí antigenní test. Tak možná bych poprosil, jaký argument pro to, aby se v kultuře používaly PCR testy a jinde jiné testy? Narážel na to, že ty PCR testy samozřejmě jsou poměrně nákladné pro lidi. A poslední dotaz: V dalších týdnech by mělo do Česka dorazit výrazně více očkovacích dávek vakcíny. Tak jestli je Česko opravdu připravené na to, aby dokázalo tu očkovací látku dostat k lidem, aby opravdu tedy vakcíny neležely na skladech, ale naočkovaly se. Děkuji.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Tak co se týče skautu a podobných činností, tak vlastně tam platí stejná pravidla jako pro jiné skupinové aktivity typu sportu a podobně. My pochopitelně preferujeme, aby děti byly především venku, aby to riziko nákazy i v případě, že existují testovací varianty, tak aby bylo co nejnižší.

Co se týče kultury, jestli tam bude PCR testování, nebo antigenní, to je právě v té fázi – já tomu rozumím, že novináři rádi se vyptávají politiků, co se připravuje a nepřipravuje, ale já skutečně myslím, že tato informace je stále předčasná. Je to v rámci jednání ještě dále probíráno nejen mezi kulturou, sportem i dalšími činnostmi a epidemiology. Čili pořád je to ještě otevřené a je to na úrovni diskusí, čili nedělejme tady zatím žádný předčasný závěr.

Co se týče aplikace dávek vakcín: My jsme si dělali přes víkend takový rámcový přehled, jakou kapacitu jsme schopni nabídnout v tomto okamžiku. Vy víte, že jsme hovořili o maximální kapacitě, denní, asi kolem 140 000 aplikovaných dávek. Teď reálně jsme schopni už v tomto okamžiku aplikovat 108 000 dávek, pokud by byly k dispozici. Jak víte, tak souvisí to nejen s dodávkami, ale i třeba s distribucí těch některých vakcín, které se dodávají přímo do ordinací praktických lékařů.

Tam to souvisí s tím, že pokud ta vakcína přijde ve čtvrtek, tak se v pátek propouští, ale přes víkend tedy na Státním ústavu pro kontrolu léčiv v pátek už se nedá distribuovat, protože sobota, neděle stejně očkování v ordinacích praktických lékařů v drtivé většině případů neprobíhá. Takže se dostane do ordinací vlastně v pondělí nebo v úterý a teprve v tom okamžiku se může podávat.

Čili tam jsou různé logistické záležitosti, které ten náběh i při vysokých dodávkách vakcín různě omezují. Pfizer/Biontech je dobré, že ve většině případů to dodá v úterý nebo ve středu, takže se v podstatě, a rovnou do center, takže se dá rovnou očkovat. Ale jak říkám, ta kapacita je určitě přes sto tisíc.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Seznam Zprávy.

Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy: Dobrý den. Já mám dotaz na ministra zdravotnictví, zda budete prosazovat nižší cenu PCR testů pro samoplátce? O jakou cenu budete případně usilovat? Jestli se to bude blížit 350 korunám, nebo to bude nějaká výrazně nižší částka? S tím související: Pokud byste o to usiloval, tak kdy by k tomu snížení mohlo dojít a zda podporujete návrh, aby stát na ty PCR testy přispíval? A na pana vicepremiéra: Lidé už plánují dovolenou. Je nějaký výhled, jaký režim bude s hotely, s penziony v červenci, v srpnu? Zda je to stále otevřené, nebo věříte, že v nějakém režimu za nějakých podmínek bude možné trávit dovolenou v České republice? Děkuji.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Co se týče PCR testování, tak je to ten hlavní směr, kterým se chceme postupně ubírat. Ta cena pochopitelně, pokud se to rozšíří do velkých skupin, tak se bude výrazně snižovat. Vy víte, že už teď v rámci zdravotního pojištění ta cena klesla oproti těm původním relativně vysokým částkám.

350 korun je taková dobrá magická hranice, která ale zase záleží na tom, v jaké se to dělá oblasti. My jsme se už dokonce setkali třeba ve školách s cenami, ale to bylo při poolingu, kolem 120 korun včetně DPH. Ale tam je potřeba i prověřit jak vlastně funguje, pokud je pooling víc než, řekněme, jedna ku šesti, tak tam už je riziko, zvlášť při odběru ze slin, že se nemusí zachytit všechny pozitivní případy.

Takže to, co je důležité nastavit, vlastně pravidla pro pooling, protože zatím nikde ve světě nejsou pro toto hromadné testování nastavena a my si je tady musíme nadefinovat.

Kdy ta cena půjde dolů? Pokusíme se co nejdříve. Jak říkám, pracujeme na tom už delší dobu a myslím, že do pondělka budeme schopni udělat nějaký plán, jakým způsobem se dál pohybovat.

Zda bude stát přispívat, nebo nepřispívat, záleží zase na tom, pro jaké účely to bude určeno. My předpokládáme, že určitě do konce června, ať už to poběží v rámci testování třeba ve školách nebo v podnicích, pokud poběží tím stávajícím způsobem přes antigenní testy nebo přes PCR testy, tak tam příspěvek bude.

Pokud už se bude jednat o nějaké volnočasové aktivity, tak tam v té době třeba během prázdnin, kdy už bude možnost se nechat očkovat, což je samozřejmě mnohem zajímavější pro každého, než chodit pravidelně na PCR testy, tak tam není vyloučeno, že bude nějaký příspěvek už toho, kdo se chce na některou z těch činností natestovat.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Co se týká cestování a dalšího vývoje, našim cílem je jednoznačně to, aby prázdniny byly v plném režimu. Plný režim neznamená to, že tam nebudou určité požadavky například na testování. Navíc budeme vycházet z toho, že valná část populace už bude proočkována, ale v každém případě z úhlu pohledu cestování, památek, z úhlu pohledu restaurací a hotelů, penzionů, částečně i kultury, ale tam uznávám, že tam to nebude určitě v tom plném režimu, tak bychom chtěli, aby to fungovalo, aby naši lidé, pokud nevyrazí do zahraničí jako minulý rok, tak aby využívali penziony, naše hotely, aby jezdili do regionů, aby vandrovali a využívali v podstatě našich kapacit s tím, že zahájení tohoto procesu stran hotelů a penzionů by bylo na přelomu května a června.

Zatím není definitivně stanoveno, že to bude jenom těch 25 procent. Mojí ambicí je, abychom se pohybovali někde na úrovni třeba padesáti procent, alespoň v těch prvních dnech, a postupně co týden tak vlastně tomu dále přidávat, abychom to v průběhu června stačili všechno, a od července, kdy předpokládáme, že ten zájem bude větší, tak penziony a hotely mohly fungovat.

Já vím, že někteří si stěžují dnes, že ten rozjezd bude pozvolný. Na druhou stranu, o co bude teď pozvolnější, o to je větší pravděpodobnost, že v té sezoně budou moci fungovat plně. Pokud to dnes uspěcháme a pustíme to všechno naráz, hrozilo by, že to za měsíc za dva budeme utlumovat, což nechceme.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkujeme. Další dotazy prostřednictvím videokonference. Pan Kopecký, iDnes.

Josef Kopecký, iDNES.cz: Dobrý den. Nejprve k tomu PCR testování. Pane ministře zdravotnictví, můžete vyloučit do budoucna možnost, že by PCR testy byly plně hrazeny v rámci odvodů na zdravotní pojištění? Ptám se na to i proto, protože ministr kultury pan Zaorálek dnes mluvil o tom, že vlastně tak, jak dostal ty pravidla od Ministerstva zdravotnictví, tak je to nastaveno poměrně jako elitářská záležitost. Že by na kulturní akce mohli chodit buď jenom velmi bohatí lidé, kteří by byli ochotní si zaplatit až třeba těch 1 500 za PCR test, nebo lidé, kteří byli očkovaní. Tak se chci zeptat, zda do budoucna tu možnost, že by to bylo plně hrazeno ze zdravotního pojištění, vylučujete, nebo ne? Asi to zajímá i lidi, kteří cestují do zahraničí. Pro ty je ten PCR test taky cenná věc. Druhá věc: Už se na to ptal jeden z kolegů, myslím, že kolega z ČTK. Souvisí to s tím, že ač je neustále oznamováno, že přibývají další a další skupiny lidí, které se mohou registrovat k očkování. Snad už od středy by to měli být lidé 50 plus. Tak je tady poměrně velká skupina lidí, kteří by se chtěli očkovat, jsou to lidé starší tudíž podle všech dosavadních vyjádření rizikovější, ale tento stát je zatím oočkovat nedokázal. Zda stát přitom neselhal a neměl udělat něco víc pro to, aby ti starší lidé, kteří jsou rizikovější, opravdu byli naočkováni? Děkuji.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Děkuji za dotazy. Co se týče PCR testování, my budeme zřejmě vycházet z evropských doporučení, která ale také ještě nejsou úplně definována, a předpokládáme, že ať už jeden, nebo druhý z testů z toho jednoho pohledu bude zřejmě k dispozici zdarma. Ale jak říkám je to stejně přesná informace jako to, že pan ministr Zaorálek říká, že PCR test by byl za 1 500 korun.

Čili nehovořme o stávajících částkách, které se někdy vybírají, ale hovořme o tom, že zatím pracujeme na těchto variantách a že se klidně můžeme dostat na částky pětkrát až desetkrát nižší.

Je to stále otevřené a myslím, že ta debata o nějakých cenách je zatím předčasná, a kdo je bude hradit, je také zatím otevřené. Ale myslím si, že když si někdo koupí lístek do opery, tak kdyby k tomu přidal ať už jeden, ne třeba pořadatel přes nějaké sponzory, nebo ten člověk 150 korun, tak už to v této ceně nebude tak rozhodující.

Samozřejmě lístek do kina to už cenově může ovlivnit. Ale jak říkám, je to na diskuzi a zatím neberte ani jednu z těch informací, kterou jsem tady říkal, jako definitivní.

Dál co se týče dalších skupin očkování, a proč otevíráme další možnosti očkování pro mladší jedince. Je to z toho důvodu, že především u praktických lékařů nejsou zvlášť v těch nejstarších skupinách ti lidé zcela dobře definovatelní. My totiž nerozumíme tomu a snažili jsme se to a zatím to ještě probíhá identifikovat s pomocí přímo praktických lékařů a postupně krajští koordinátoři budou obtelefonovávat. Protože nám není jasné, proč se třeba fronta lidí 80+ v těchto ordinacích nehýbá přesto, že se vesele testuje 70 až 79 skupina. Takže nám to není úplně jasné, proč praktičtí lékaři dávají třeba preference mladším věkovým skupinám, když jim dojde vakcína a nedoočkují ty starší.

Ale jak říkám, může to být třeba některou administrativní chybou, že se třeba zaregistrovali tito starší lidé nějakým automatizovaným systémem nebo nějak prostě z hlediska třeba místně registrovaných v rámci kapitace, a je třeba toto objasnit eventuálně ty jednotlivé objednávky validovat.

Proč otevíráme další skupiny? To je dáno tím, že očkovacích látek je v současnosti, můžeme říct, oproti minulosti dostatek a v některých očkovacích centrech už ve frontě není nikdo. Takže by byla škoda, aby tato centra neběžela a aby se neočkovali další, kteří o to mají zájem.

Takže ta kombinace je vlastně obojího. Na jedné straně ověřit, proč ti, kteří jsou u praktických lékařů, na jedné straně nebyli preferováni, a na druhé straně, proč třeba jestli není nějaká možnost, že by z nějakých důvodů by očkovací látka nebyla k dispozici, tak jestli stále trvají na tom, aby byli očkováni v tomto centru, nebo se objednali v těch velkokapacitních centrech, kde se čeká několik málo dnů na očkování.

Tohle to budeme prověřovat společně s krajskými koordinátory a určitě se ta situace, myslím, velice rychle vyřeší.

Josef Kopecký, iDNES.cz: Pane ministře, já se velice omlouvám, ale ta otázka zněla trošku jinak: Zda stát neselhal při očkování těch nejstarších lidí, kteří měli zájem se očkovat, ale doposud očkováni nebyli, a zda by to nemělo být provedeno i za cenu toho, pokud se ti lidé obávají chodit do velkých očkovacích center a chtějí být očkováni u praktika, aby tito lidé, o které jde, byli naočkováni třeba u nich doma. To není nic proti tomu, že se otevírá registrace k očkování pro mladší. To je samozřejmě dobře. Všichni chtějí být očkováni co nejdříve z různých důvodů. Ale je tady určitá skupina lidí, těch starších, kteří očkovaní nebyli. Vy jste sám popsal jeden možný problém u těch praktických lékařů. Ani nechci přemýšlet o tom, jestli tam nemůže hrát roli nějaká protekce ze strany těch lékařů, kteří třeba některým pacientům nabízejí lepší přístup než jiným, kteří by očkování potřebovali víc. Ale zda by nebyla možnost ty lidi, o které opravdu jde a kteří jsou z hlediska věku rizikoví, aby nebyli očkováni přímo u nich doma.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Já si myslím, že tahle možnost je a dokonce se dá v těch očkovacích centrech zařídit, protože třeba očkovací centra mají mobilní očkovací týmy. Já to vím třeba od nás z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde existuje mobilní jednotka. My jsme takto očkovali i mimo očkovací centra a předpokládám, že i praktičtí lékaři můžou podobným způsobem fungovat.

Já si nemyslím, že je to selhání státu, pokud tedy nepřipustíme, že stát jsme my. Takže každý kdo vlastně měl možnost očkovat, tak tam samozřejmě nějakou technickou chybu mohl udělat. A to je právě to, proč to chceme prověřit. Jestli opravdu existuje reálná dlouhá fronta v těch nejvyšších věkových skupinách jen kvůli tomu, že se k nim látka na očkování nedostane, anebo jestli je to jenom administrativní problém, který vede k tomu, že tam existují seznamy, o kterých třeba ani ti, kteří na to očkování čekají, třeba ani nevědí.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak další dotaz, pokud je to vše. Ještě paní Janáková.

Barbora Janáková, Deník N: Dobrý večer, já doufám, že se slyšíme. Já mám dotazy na pana ministra zdravotnictví, pana Arenbergera. Mě by zajímalo, protože skupina MeSES žádala jako první návrat žáků do škol, tak proč jste jako první otevřeli tetovací salony a solária, když žáci středních škol se do škol stále ještě nevrátí? To je první dotaz. A druhý dotaz. Skupina MeSES si také stěžuje, že s nimi tyto kroky, jako je otevírání tetovacích salónů a střelnic, nekonzultujete. Tak proč se s nimi neradíte? Děkuji.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: My primárně vycházíme z toho, že školy jsou takovým tím nosným prvkem v tom rozvolňování, a pochopitelně takové ty, řekněme, doplňkové činnosti, které z našeho pohledu, ale to spíš možná i řekne tady pan vicepremiér, jsou z hlediska rozsahu relativně malé, tak tam se přibalují vlastně k tomu, jenom aby už ta činnost nebyla zbytečně zavřená.

To je třeba u té střelnice a myslím, že střelnice nejsou nijak moc navštěvovány běžnou populací a určitě se tam dají epidemiologické podmínky dodržovat mnohem třeba snadněji než ve školním kolektivu.

Čili berme to tak, že to rozvolňování samozřejmě je možné a probíhá především teda s preferencí škol a to si myslím, že každý vidí. Na druhou stranu jako dermatolog skutečně, pokud tetovací studia by nebyla v provozu nebo solária, tak bych se nezlobil. Ale je to v tom kompletním balíčku, takže můj dermatologický hlas je relativně malý.

Barbora Janáková, Deník N: A můžete ještě reagovat na stížnost skupiny MeSES, že s nimi tyto kroky nekonzultujete?

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: My s nimi zásadní kroky vždycky konzultujeme a dostáváme ta jednotlivá stanoviska od nich. Ale já myslím, že ani oni v tom globálu nevidí zásadní problém, když se několik okrajových činností ještě připustí. Ale pan vicepremiér k tomu asi řekne z hlediska odborného víc.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Tak předně není pravda, že se neřídíme doporučeními skupiny MeSES. My jsme měli zájem otevřít 3. 5. obchody, protože jsme řekli, že se incidence bude orientačně blížit už ke stovce. To znamená v rámci dnešního dne MeSES toto nedoporučil a řekl, že doporučuje 10. 5., a my jsme to akceptovali.

Vytrhnout dnes tetování ze stovek služeb, není skutečně na místě. To říkám velmi kulantně. Přece všichni víme, že to musíme dělat po nějakých skupinách, a my jsme se shodli na tom, že první skupina je skupina, která podporuje péči o tělo ve smyslu masáže, ve smyslu pedikúra, kadeřníci a tak dál. To bylo odsouhlaseno včetně toho, že to bylo odsouhlaseno i skupinou  MeSES. To bylo to od třetího, čili dnes.

A poté jsme řekli, že týden poté půjdou ostatní služby. Ostatní služby, to jsou desítky, ne-li stovky dalších řemeslných a ostatních služeb. A pokud bychom dnes z těch služeb ještě měli vyndávat to, že možná by tam nemělo být tetování a mělo by tam být něco jiného, tak to rozložíme na dalších několik týdnů a byl by v tom akorát totální zmatek.

Čili my vlastně říkáme, že všechny služby, zejména toho řemeslného charakteru, půjdou desátého. Mimo jiné i toto bylo odsouhlaseno, protože to je ten původní rozvolňovací plán. Ano, nepsali jsme tam, co všechno je to za službu, protože bychom popsali desítky papírů a řekli jsme ostatní služby s výjimkou služeb charakteru pohostinství, hotelové služby, penziony a tak dále. To jsme řekli, že v tom dalším balíčku.

Takže vlastně berte to tak, že je to skutečně balík všech zbývajících služeb, a mezitím si najdeme služby více populární, méně populární.

Barbora Janáková, Deník N:A mohla bych se ještě doptat na ty sportovní aktivity? Já se přiznám, že jsem příliš nepochopila, jestli od příštího týdne bude možné cvičit s testem, nebo nebude. Protože vy jste říkal, že to pravděpodobně znamená tělovýchovu u žáků, ale jestli je to jakoby jisté. Děkuji.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Tam je to v podstatě v rámci toho balíčku přesně, jak je to nadefinováno. To znamená, dvacet pohromadě na rozdíl od stávajících tedy dvou. A test je tam v tom režimu, podobně jako je to třeba v kadeřnictví.

Barbora Janáková, Deník N: Takže bude možné skupinově cvičit jakoby v nějakém třeba venkovním kruháči?

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Ano, dvacet lidí ve skupině může být. Teď to bylo tak, že jich tam mohlo být dvanáct, ale rozděleno v párech po dvou, což už je zrušeno a prostě jako skupina je tam dvacet.

Barbora Janáková, Deník N: Děkuji moc.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkujeme. A ještě úplně poslední dotaz, televize Prima.

Josef Mádle, CNN Prima NEWS: Omlouvám se, pane ministře Arenbergere, já se omlouvám, nevím, jestli jste na to odpovídal. Nicméně ohledně Covid pasu. Covid pas má být podle stanoviska EU zdarma pro všechny, aby nikdo nebyl diskriminovaný. V rámci Covid pasu budou tedy testy pro lidi zdarma? Je to tak, že ty pojišťovny tyto testy neproplácí, nebo jak to je, prosím? A pak jenom ještě doplňující dotaz na pana ministra Havlíčka, jestli jste probírali na vládě dnes problematiku ohledně podniku Liberta Ostrava. Děkuji.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Já myslím, že je to správná otázka. Já jsem se také seznámil s tím stanoviskem Evropské komise, která předpokládá, že položky, které jsou v Covid pasu, tak budou poskytovány zdarma. Ale je potřeba si říci, že všechno, co je zdarma, tak někdo platí. A my právě hledáme tu variantu, kdo bude tím plátcem.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak…

Karel Havlíček: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Ano, tak co se týká Liberty, tak nebyl to řádný bod vlády, ale otevřeli jsme tam tu problematiku. Informovali jsme o tom, co vláda je schopná nebo co členové vlády jsou schopni v dané chvíli činit, protože víme, že Liberty je plně komerční společnost. Je to společnost, ve které nemá stát žádný podíl.

Nicméně je pravda, že se tam hodně angažujeme ve smyslu toho, abychom odvrátili případný sociální problém v regionu. Informoval jsem o tom, že máme, což byla trochu prozřetelnost před dvěma lety, jednoho člověka konkrétně z Ministerstva průmyslu a obchodu v dozorčí radě. Že jednáme v souladu s odbory v dozorčí radě. Takže v tuto chvíli jsme na náš popud svolali mimořádnou dozorčí radu. Ta mimořádná dozorčí rada bude ve středu tento týden.

Současně člen dozorčí rady vznese podnět na Finanční správu ve smyslu finanční kontroly. Současně jsme dostali informace o jednání s vedením Liberty, myslím tím s vlastníky zejména, že část emisních povolenek, které byly prodány rumunské společnosti ze stejného holdingu, tak tato část povolenek nebude v té výši, jako původně chtěli, a to byly tři miliardy. Takže díky našemu jednání se podařilo srazit prodej emisních povolenek na částku jedné miliardy. Podotýkám, že mají celkem emisní povolenky celkem za 5,5 miliardy.

To bude zinkasováno tento týden šestého. To znamená, další úkol pro dozorčí radu je zkontrolovat, že tyto zdroje skutečně dorazí. A současně jednáme plně v souladu s tamními odbory ve smyslu toho, aby se zkontrolovalo, jakým způsobem budou tyto zdroje využity.

Po jednání s panem Guptou by tyto zdroje měly být použity ad jedna pro rozvoj společnosti a ad dva pro navýšení mezd personálu v rámci Liberty. Takže důležité datum bude pátého, kdy bude dozorčí rada, a další důležité datum bude šestého, kdy bychom se měli přesvědčit, že byly splněny dohody, které byly, a to je, že jedna miliarda dorazí do Ostravy. Druhá věc bude ta, jakým způsobem s ní bude dále nakládáno.

Ale je třeba znovu zdůraznit, že se jedná o komerční subjekt, a my musíme jednat v souladu se zákony a s českým právním prostředím. My jim nemůžeme poroučet, co mají dělat, ale můžeme s nimi jednat z úhlu pohledu dobrého vztahu se státem.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak pokud je to vše, děkujeme a hezký zbytek večera. Nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X